Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Arne Ebsen, Asger Bjerre, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup

2 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Indholdsfortegnelse 155. Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Kirsten Holm Personsag: Personsag - Ellen Christensen Driftskontrakt Solsiken Driftskontrakt Søvang Kirkeby Børnehave Bevilling af kr. til nyt tag Hundstrup Fritidshus/Filippahuset Kompetenceplan mellem Det Sociale Udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen Gensidig orientering Bilagsliste...i

3 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side Lukket sag: Personsag - socialrådgiver Kirsten Holm 156. Personsag: Personsag - Ellen Christensen 157. Driftskontrakt Solsiken J.nr.: P16 Sagsid.: 7412 Initialer: KNR Åben sag Der er nu klargjort til endelig forhandling af driftskontrakt mellem de tre parter: leder, fagudvalg og direktion. Udkastet indeholder stadig standardformuleringer fra skabelonen, og det er søgt afstemt med nogle af de ønsker, der er fremkommet i processen. Ole Giersing med evt. bisidder og Knud Rasmussen deltager i mødet. Driftskontrakt Solsikken (36543) Socialudvalgets beslutning den Udsat til socialudvalgsmødet den 12. december Driftskontrakten for Solsikken godkendt og er gældende fra 1. januar 2002.

4 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side Driftskontrakt Søvang J.nr.: P16 Sagsid.: 7411 Initialer: KNR Åben sag Der er nu klargjort til endelig forhandling af driftskontrakt mellem de tre parter: leder, fagudvalg og direktion. Udkastet indeholder stadig standardformuleringer fra skabelonen, og det er søgt afstemt med nogle af de ønsker, der er fremkommet i processen. Hanne Wahl med evt. bisidder og Knud Rasmussen deltager i mødet. Driftskontrakt Søvang (36540) Socialudvalgets beslutning den Udsat til socialudvalgsmødet den 12. december Driftskontrakten for Søvang godkendt og er gældende fra 1. januar Kirkeby Børnehave J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: PED Åben sag Kirkeby Børnehave gør opmærksom på, at der løber vand ind gennem muren i fyrkælderen. Børnehaven har i flere år påpeget, at bygningen er fugtig, og der er fugt og mug på væggene indvendig i kælderen, på kontoret og i køkkenet. Problemet med fugt er tiltagende, og børnehaven vurderer, at det vil kræve en gennemgribende renovering, som det ikke vil være muligt at finansiere af børnehavens almindelige vedligeholdelsesbudget. Fugt og vand i bygningen (34176) Socialudvalgets beslutning den Anette Skov Christensens orientering taget til efterretning.

5 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side 126 Sagen behandles i socialudvalget inden udgangen af Kirkeby Børnehave indhenter overslag/tilbud på de nødvendige renoveringer af bygningen. Der er ikke indhentet overslag/tilbud på de nødvendige renoveringer af bygningen, idet man afventer at se tilstandsrapporten, som endnu ikke er modtaget. Anette Skov Christensen deltager i mødet Fugtproblemerne i Kirkeby Børnehave indgår i en samlet vedligeholdelsesplan, som udarbejdes for samtlige daginstitutioner i foråret Bevilling af kr. til nyt tag J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: PED Åben sag Socialudvalget bevilgede på møde den kr. fra fællespuljen til Børnehuset Søvang til udskiftning af taget på institutionen. I forbindelse med ansøgningen fra Søvang er der desværre sket en misforståelse, idet det materiale som blev forelagt for Socialudvalget ikke indeholdt samtlige udgifter i forbindelse med udskiftningen af taget. Der var ikke taget højde for udgifter til udskiftning af stern + følgearbejde. Søvangs leder Hanne Wahl gør opmærksom på, at de samlede udgifter vil beløbe sig til kr., og ønsker derfor en drøftelse med Socialudvalget om finansiering af de resterende kr. Brev fra Søvang ang. tag (24845) Socialudvalgets beslutning den Projektet udskydes, men de bevilgede kr. reserveres til Børnehuset Søvang. Sagen tages op til ny vurdering senest i december måned Hanne Wahl har siden behandlingen i udvalget den undersøgt hvad det ville koste, hvis der skulle laves rejsning på taget i forbindelse med renoveringen, og det vil blive ca. dobbelt så dyrt som prisen på udskiftning af det eksisterende flade tag.

6 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side 127 Hanne Wahl deltager i mødet. Udskiftning af taget indgår i en samlet vedligeholdelsesplan, som udarbejdes for samtlige daginstitutioner i foråret Hundstrup Fritidshus/Filippahuset J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: PED Åben sag Ved gennemgang af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport er der forhold på to områder, som ønskes drøftet med Socialudvalget: El-installationer i Fritidshuset Der er blevet gennemført et lovpligtigt el-installationseftersyn af Fritidshusets forsamlingslokaler, og el-installatøren har i den forbindelse fundet en række fejl og mangler. Prisen for udbedringen heraf vil beløbe sig til ,75 kr. Fritidshuset har mulighed for at afholde en del af udgifterne over driften, men finder det ikke rimeligt, hvis de skal afholde hele udgiften, da der selvfølgelig ikke er budgetteret med en uforudset udgift i den størrelsesorden. Parkerings- og vendepladsen Filippahusets forældre benytter ca. 1/3 af pladsen til parkering, men kun med lette køretøjer. Hver dag kommer der mange store skolebusser, der vender og parkerer, hvilket betyder kraftig slitage på asfalten og omkring kloakristerne. Endvidere benyttes pladsen også til genbrugscontainere, hvor der dagligt kommer både person- og lastbiler. Da parkeringspladsen således også benyttes til offentlige formål, finder Fritidshuset det rimeligt, at det er teknisk afdeling som afholder udgifterne til vedligeholdelse. Søren Lindhardtsen deltager i mødet Vedr. tilstandsrapporten for Hundstrup Fritidshus/Filippahuset (40160) Filippavej 64 Elinstallationseftersyn (41378)

7 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side 128 Elinstallation: Socialudvalget besluttede, at fejl og mangler i elinstallationerne skal laves. Filippahuset finansierer selv en del af udgiften. Resten af udgifterne afholdes over akutkontoen vedrørende ejendomsvedligeholdelse. Parkerings- og vendepladsen: Udgiften til vedligeholdelse indgår i en samlet vedligeholdelsesplan, som udarbejdes for samtlige daginstitutioner i foråret Kompetenceplan mellem Det Sociale Udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen. J.nr.: 00.01A21.A00 Sagsid.: Initialer: FLK Åben sag Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen fremsender forslag til: 1. A jourføring af kompetanceplan 2-1 vedr aktivlovens 81 og Ny kompetanceplan vedr. Integrationsloven og Udlændingeloven. Kompetenceplan vedr. aktivloven (41376) Kompetenceplan/flygtninge/indvandrere/udlændinge (41385) Forslag til kompetenceplan 2-1 og kompetenceplan for Integrationsloven og Udlændingeloven godkendt.

8 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side Gensidig orientering. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: FLK Åben sag Orientering om aktuelle emner på Socialudvalgets fagområde: 1. Finansiering af tilstandsrapporter på daginstitutionsområdet. 2. Besparelse på tandplejeordningen. 3. Budgetopfølgning på revaliderings-, kontanthjælp- og aktiveringsområdet pr Nyt fælleshus ved Anemonen, Hostrupvej, Stentrup, er færdig. 5. Ældreråd har konstitueret sig den Nye hjemmeplejebiler medio december 2001.

9 Socialudvalget, onsdag den 12-december-2001 Side i Bilagsliste 157. Driftskontrakt Solsiken 1. Driftskontrakt Solsikken 158. Driftskontrakt Søvang 1. Driftskontrakt Søvang 159. Kirkeby Børnehave 1. Fugt og vand i bygningen 160. Bevilling af kr. til nyt tag 1. Brev fra Søvang ang. tag 161. Hundstrup Fritidshus/Filippahuset 1. Vedr. tilstandsrapporten for Hundstrup Fritidshus/Filippahuset 2. Filippavej 64 Elinstallationseftersyn 162. Kompetenceplan mellem Det Sociale Udvalg og Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 1. Kompetenceplan vedr. aktivloven 2. Kompetenceplan/flygtninge/indvandrere/udlændinge

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere