Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Steen Gundertofte Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Orla Hansen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Indholdsfortegnelse 89. Efterretningssager Besparelser budget Budget Udskiftning af utidssvarende fyr og varmeanlæg i kommunes bygninger Institution Til pressen...84 Bilagsliste...i

3 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side Efterretningssager J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag 1. Skolekonsulent Per Bach fremsender 1. info-brev om projekt Kvalitet i Ungdomsvejledningen Info-brevet er sendt direkte til udvalgets medlemmer fra Per Bach. 2. Den fynske DannelsesKaravane indbyder til Konference. Den første konference foregår i Svendborg, Borgerforeningen og afholdes den 20. august Tilmelding 14. juni 2002 Pris 650 kr. incl. forplejning og en rygsæk med materialer. Målet med konferencen er, at skoler og daginstitutioner inspireres til at lægge dannelsesperspektivet ind over undervisningen og udviklende aktiviteter. Projektets indhold vil tilgodese barnet fra vuggestuealderen til det forlader folkeskolen. Med initiativet er der lagt op til, at lærere og pædagoger sammen med det politiske niveau bliver inspireret af oplægsholdere, der har beskæftiget sig intenst med værdi- og dannelsesaspektet i deres virke som henholdsvis forsker, politiker, underviser, socialrådgiver, konsulent og pædagog. Indbydelse udleveres på mødet. 3. Amtscentret for Undervisning, Fyns Amt indbyder til Gl. Avernæskonferencerne Temaet er i år - Er folkeskolen måske egnet? - Hvad kan vi gøre for at udvikle vores skole? Tilmeldingsfrist 26. august Indbydelse udleveres på mødet. 4. Fagbladet Skolebestyrelsen 2002 nr. 3 udleveres på mødet. 5. Nyt fra folkeoplysningsudvalget 6. Nyt fra repræsentanter i bestyrelser og udvalg 7. Andre kulturelle efterretningssager. Til efterretning.

4 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side Besparelser budget 2002 J.nr.: 00.01A14.Ø02 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at Børne- og kulturudvalget skal pege på 0,6 mill. kr. i besparelse på budget 2002 udarbejdes der til mødet et forslag til besparelsen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Vibeke Rindom 2. behandling. Der er udarbejdet forslag til besparelsen som vedlægges. Bilag: Ekstraordinære besparelser 2002 (58143) Forslaget godkendt med enkelte justeringer. 91. Budget 2003 J.nr.: 00.01A14.Ø02 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Børne- og kulturudvalget indbyder til drøftelse af budget 2003 herunder konsekvenser af +/- 5% af budgetrammen med institutioner og afdelinger. Institutioner og afdelinger er indbudt på følgende tidspunkter: Dagpleje- og daginstitutionsledere Skolelederne Bibliotekslederen Frokost Musikskolelederen Ungd.sk./Folkeopl./Fritid v/ Martin Andersen Børn- og Ungeafd. v/ Peter Dam Skole- og Kultur v/ Elise Hansen Budgetdrøftelse

5 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side 82 Nedenstående bilag er tidligere udleveret. Beskrivelse af +/- 5% på følgende områder: Dagplejeafd. + børnehaverne Skolerne Biblioteket Musikskolen Fritidsafdeling Børn- og ungeafdelingen Skole- og kultur Værkstedsklassen Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Orla Hansen 2. behandling Økonomiafdelingen har udarbejdet overordnet opstilling over afvigelser på udvalgets fagområde som vedlægges. Beregningsgrundlag for de overordnede tal ligger i sagen. Som baggrund for Økonomiafdelingens opstilling er der udarbejdet: 1. Behovsprognoser, maj 2002 på - Dagpleje/vuggestue 0 til 2 årige - Børnehaver 3 til 6 årige 2. Skoleprognose pr. 1. april 2002 og den heraf afledte ressourcetildeling. Bente Rosager vil gennemgå de enkelte afvigelser. Det er udvalgets opgave, at godkende de principper som Økonomiafdelingen har anvendt i forbindelse med oplæg til basisbudget Materialet vil danne grundlag for det videre arbejde i Lunde. Bilag: Behovsprognose - Dagplejen - maj 2002 (58066) Behovsprognose - Børnehaver - maj 2002 (58083) Skoleprognose 2002/ /09 (58064) 3. behandling.

6 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side Udskiftning af utidssvarende fyr og varmeanlæg i kommunes bygninger J.nr.: P27 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I efteråret 2001 besluttede Økonomiudvalget at Teknik- og Miljøafdelingen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at udskifte varmeinstallationer i de bygninger der kunne give et fornuftigt afkast. Kommunale bygninger inden fro Stenstrup Fjernvarmes forsyningsområde skulle friholdes. Ud fra nogle erfaringstal fra andre projekter havde vi opstillet følgende muligheder: Institution Anlæg Årlig besparelse Tilbagebetaling Vester Skerninge kr kr. 3,7 år Skole Kirkeby skole kr kr. 4,1 år Bymarkskolen kr kr. 5,6 år Kommunekontoret kr kr. 4,3 år Ollerup Plejehjem kr kr. 3,6 år Vester Skerninge Skole er ikke aktuel på grund af begrænsninger i varmeforsyningsloven, men vi har taget Materielgården med og på Kommunekontoret har vi også set på ventilationsanlægget. Nye beregninger viser at projekterne kan gennemføres som: Institution Anlæg Besparelse Tilbagebetaling Kirkeby skole kr kr. 4 år Bymarkskolen kr kr. 4,1 år Kommunekontoret gasfyr Kommunekontoret ventilation kr kr kr. 40,000 kr. 4,8 år 9 år Ollerup Plejehjem kr kr. 3 år Materielgården kr kr. 3,7 år Det skal bemærkes at på Ollerup Plejehjem og Kommunekontoret er der ikke tale om træpillefyr, men om nye gasfyr. Det viste sig ved nærmere undersøgelser at det ikke var muligt at installere et fornuftigt pillefyr i disse bygninger set i forhold til et nyt gasfyr. Ligeledes har vi taget ventilationsanlægget med der vil være en stor energibesparelse her. Såvel fyr som ventilationsanlæg er over 30 år gammel og står over for en snarlig udskiftning. Set på den bag-

7 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side 84 grund vil det være en fornuftig investering også selv om der er en samlet tilbagebetalingstid på 7,1 år på disse 2 anlæg. På Materielgården er der tale om skrotning af elvarme som er alt for dyrt til enten naturgas eller et træpillefyr. Investeringen indeholder både fyr og radiatorer. Ved beslutning om at igangsætte denne udredning besluttede Økonomiudvalget også at der skulle optages et samlet energilån til formålet og at institutionerne skulle betale renter og afdrag ved den forventede besparelse. Når lånet var afdraget skulle besparelsen tilfalde den enkelte institution. Indstilling: Der afsættes rådighedsbeløb og frigives bevilling på 1, 5 mill. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af et energilån der afdrages over 6 år. Teknik- og Miljøafdelingen igangsætter en detailprojektering og gennemføre projektet i samarbejde med den enkelte institution. Inden endelig beslutning i kommunalbestyrelsen sendes sagen i høring i kulturudvalget og Socialudvalget. Denne fremgangsmåde anbefales da det af hensyn til f. eks. plejehjemmet er vigtigt at arbejdet kan igangsættes efter sommerferien. Erik Stoumann er indbudt til mødet. Indstillingen anbefales. 93. Til pressen J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag Som dagsorden.

8 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side 85

9 Børne- og Kulturudvalget, onsdag den 05-juni-2002 Side i Bilagsliste 90. Besparelser budget Ekstraordinære besparelser Budget Behovsprognose - Dagplejen - maj Behovsprognose - Børnehaver - maj Skoleprognose 2002/ /09

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 13.10 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere