N Y H E D S B R E V. Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y H E D S B R E V. Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft Citat I stuen læser jeg Bourdieus prægtige bog Réponses [1992]. Det er næsten den samme åbenbaring som da jeg læste nummeret af Actes de la recherche en sciences sociales i 1976 om kritikken af den litterære diskurs. Et virvar af omstridte spørgsmål, problemer, vanskeligheder, modsigelser, aporier og halve sandheder ses her i det klare lys, der udgår fra ualmindeligt stringent tænkning, samtidig med at de grunde, der forhindrede i at nå til forklaring, afklares og fremstilles. Det der fra begyndelsen af 1970erne gav løfte om en komplet videnskab, der kunne transcendere modsætningen mellem kvantitativ objektivisme og fænomenologisk beskrivelse, når her sin fuldendelse. Halvtreds års debatter, forskningsarbejder og stridigheder finder her deres afgørelse. Hele socialvidenskabens bibliotek, de tusinder af bøger, der er skrevet under psykologiens og filosofiens bannere, under strukturalismens og antropologiens, under marxismens og semiologiens, bliver i samme bevægelse indoptaget og overskredet, ført til det slutresultat, som deres forudsætningers utilstrækkelighed forbød dem at nå, samtidig med at de henvises til deres tid og deres begrænsninger. Jeg har en levende og dyb følelse af at holde noget ekstremt vigtigt, nyt, aktuelt og eminent mellem hænderne. Pierre Bergounioux, optegnelse fra i Carnet de notes, (Verdier, 2007) Korte noter om læst eller set! Mats Fridlund: International Acclaim and Swedish Obscurity. The Fall and Rise of David Enskog, in Svante Lindquist (red.): Center on the Periphery. Historical Aspects of 20th Century Swedish Physics. Sagamore Beach (MA): Science History Publications USA, Dette studie af den svenske fysiker David Enskogs ( ) noget variable karriere er ikke ligefrem nogen nyhed. Men det påkalder sig stor interesse, fordi det mig bekendt er et af de eneste seriøse Bourdieu-inspirerede studier af en naturvidenskabelig forskerkarriere. Ganske vist indløser artiklen på sine 30 sider måske ikke helt de (gigantiske) fordringer, man kunne stille til en sådan analyse, men den har den store kvalitet, at den ikke er mere teknisk Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

2 end at ikke-fysikere godt kan følge med og stikordsvis begribe forskellene på de forskellige positioner i det tidlige 20. århundredes fysik, som Enskog i sine arbejder og bestræbelser forholder sig til. Og det interessante er, at Bourdieu-vinklen faktisk giver temmelig meget til forståelsen af Enskogs karriere og til mulighederne i et fysikfelt, der endnu var noget nationalt variabelt. Det skyldes selvfølgelig også, at forfatteren den svenske forsker i sammenhængen mellem teknologi- og terrorhistorie Mats Fridlund både har studeret tingene med stor grundighed og har genuin indsigt i den relevante videnskabshistorie.! Ingrid Gilcher-Holtey: Eingreifendes Denken. Die Wirkungschancen von Intellektuellen. Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, Ifølge en anmeldelse på den tyske historikerside H-Soz-u-Kult består bogen af 14 artikler, hvoraf de to ikke har været publiceret før. Artiklerne behandler tyske og franske historiske tilfælde, hvor intellektuelles indflydelseschancer analyseres i deres materielle og idémæssige kontekster. Bl.a. behandles Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Voltaire, Robespierre, Zola, Régis Debray og Michel Foucault.! Schultheis, Marta Roca i Escoda og Paul-Frantz Cousin (red.): Le cauchemar de Humboldt. Les réformes de l enseignement supérieur européen. Raisons d agir, "Cours et Travaux", Ifølge forlagets hjemmeside leverer denne bog bl.a. studier af de centrale dokumenter fra Bologna-processen (1999- ) og dens indflydelse på europæisk universitetspolitik i lande som Tyskland, Frankrig, Schweiz, Belgien og Italien. Det hævdes, at Bologna-ånden i praksis består i at omforme de forskellige europæiske universitetstraditioner ud fra en konkurrencepræget amerikansk model. Lige det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår; i så fald har politikerne glemt at få de europæiske rigmænd til at donere de 100 milliarder kroner, der skulle til for at få bare ét europæisk Harvard. Og jeg må indrømme, at jeg er ved at blive træt af universitetsforskeres apokalyptiske retorik: Som Yves Gingras siger, har universiteterne kun overlevet i så mange århundreder, fordi de har kunnet tilpasses mangfoldige samfundsmæssige kontekster, og det behøver ikke at være enden på al fri tænkning. Men konkrete studier af processens dokumenter kunne da bestemt være interessante.! Jean-François Laé: Les nuits de la main courante. Écritures au travail. Paris, Stock, Anmeldelsen i Le Monde fik denne bog og dens mig ukendte forfatter til at virke vældig interessant pga. det mikrosociologiske perspektiv, sådan lidt Goffman-agtigt. J.-F. Laé studerer de logbøger og journaler, som socialarbejdere af mange slags fører som et led i deres arbejde. Samtidig følger han og observerer bl.a. ejendomsinspektører, nattevagter og mange andre i det arbejde, der nedfældes på skrift. Interessant vinkel. Laés hjemmeside: Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

3 ! Paul Veyne: Foucault, sa pensée, sa personne. Albin Michel, "Bibliothèque Idées", Den filosofisk uddannede antikhistoriker Paul Veyne, der var ven af Foucault og før har skrevet om ham (især den interessante artikel fra 1978, Foucault revolutionerer historien ), fremstiller ifølge anmeldelsen i Le Monde Foucaults værk som styret af spørgsmålet om sandhed dvs. et filosofisk spørgsmål, som belyses med historiske undersøgelser, men forbliver filosofisk.! Louis Pinto: La Vocation et le métier de philosophe. Seuil, 2007 Tyve år efter sin bog om filosofferne mellem gymnasiet og avantgarden udgiver Pinto, selv agregé i filosofi fra Ecole normale supérieure og mangeårigt medlem af Bourdieus Centre de sociologie européenne, en bog med diverse analyser af det filosofiske felt i Frankrig. Bogens struktur er ikke fuldkommen klar, men den kommer rundt om en mængde aspekter og er baseret både på interviews, tekststudier og en undersøgelse (inkl. korrespondanceanalyse) af populationen af doktorer i filosofi med fastansættelse i Paris.! James G. Carrier & Daniel Miller (red.): Virtualism. A New Political Economy. Oxford, New York: Berg, 1998 Det er vist nok i denne ti år gamle antologi af antropologerne Daniel Miller og James Carrier, at termen virtualisme første gang fremsættes. Virtualisme fremstilles som forsøget på at få virkeligheden til at være i overensstemmelse med det virtuelle, især den økonomiske teoris forsøg på at omgestalte verden i sit billede, fx forsøget på at få markeder til at opføre sig som de beskrives i økonomisk teori. Da virtualisme (som enhver kan erfare i det daglige) er en idé på fremmarch, er det interessante i denne sammenhæng, at virtualisme ikke er et spørgsmål om at kapitalismen gennemsyrer alting. Til forskel fra teoriens virtualisme er kapitalismen nemlig ifølge Nigel Thrift altid kontekstbundet, praksisorienteret og indskrevet i strategiens irreversible tidsordner (s. 162), mens den økonomiske teoris virtualisme simpelthen bygger på idealiserede og abstrakte modeller, der repræsenterer universiteternes økonomiinstitutters akademiske modellering (s. 196) modeller, som somme tider er i de store firmaers interesse, men forbavsende ofte ikke er det. Det forekommer mig at være en analyse, som har en del for sig og som i ganske radikal grad nuancerer forestillingen om neoliberalisme. Bogen er dermed også indirekte en kritik af nogle af de mindre reflekterede sider og rester af marxistisk tænkning om verdens tilstand i nutiden. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

4 ANMELDELSER En meget stor bunke savsmuld! Marie-Anne Lescourret: Bourdieu. Flammarion, I forlaget Flammarions serie af store biografier ( Grandes biographies ) har Strasbourg-filosoffen Marie-Anne Lescourret udgivet en 538 siders Bourdieu-biografi. Forfatteren er æstetik-specialist, har tidligere oversat Wittgenstein og udgivet biografier om Rubens, Goethe, Claudel og Levinas en række navne, som det langt fra forekommer indlysende at forlænge med Bourdieu. 7 Betragtet som biografi over en relativt nylig afdød og temmelig kontroversiel intellektuel og forsker er bogen ret mærkelig. Bortset fra en udveksling med Aaron Cicourel bygger den alene på publicerede skriftlige kilder. De afgiver ganske vist også mere stof end man skulle tro, men alligevel. Dertil er det for mig helt uklart, hvad hun vil med at skrive bogen. Det er på sin vis prisværdigt, at hendes holdning til Bourdieu er neutral i den forstand, at hun kan afbalancere kritik og kritik af kritikerne. Men neutraliteten synes ofte at være på grænsen til indifferens, hvilket giver det hele en atmosfære af pligtarbejde. I den forbindelse er det også sært, at hun ikke giver nogen indikation af sin egen relation til Bourdieu og hans værk: Hvordan er det næsten muligt at undlade at forholde sig til Bourdieu, positivt eller negativt? Man kan derfor blive mindet om nogle bemærkninger om historieskrivning, som den preciøse essayist Lytton Strachey fremsatte i Portraits in Miniature i 1931: What are the qualities that make a historian? Obviously these three a capacity for absorbing facts, a capacity for stating them, and a point of view. The two latter are connected, but not necessarily inseparable. The late Professor Samuel Gardiner, for instance, could absorb facts, and he could state them; but he had no point of view; and the result is that his book on the most exciting period of English history resembles nothing so much as a very large heap of sawdust. 7 Blot nogle stikord til selskabet: Rubens, den sanselige barokmaler; Goethe, Weimar-klassicisten, polyhistoren og den følsomme digter mv.; Claudel, den katolske sensymbolistiske digter; og Levinas, den jødisk-mystiske fænomenologiske filosof. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

5 Marie-Anne Lescourret kan som Gardiner tilegne sig kendsgerninger (læsearbejdet har været betragteligt) og skrive dem; men hun har ikke noget synspunkt, nogen tese, nogen problematik eller noget ærinde, der kunne give det hele mening: Resultatet er som Gardiners bog om den engelske borgerkrig i 1600-tallet lige så spændende som en meget stor bunke savsmuld. Der optræder sommetider små bemærkninger og randkommentarer, som slår én ved deres mærkværdighed. Eksempelvis står der om hans litteratursociologi: Ikke overraskende nærmer han sig litteraturen gennem ideen om den sociale konstruktion af det litterære område og dets aktører, uden at bekymre sig om at definere det litterære værk (s. 283; min fremhævning). Burde han havde defineret det litterære værk? Og hvad vil det i det hele taget sige? I hvilken verden giver dette udsagn mening? Der er også eksempler på, at hun ikke udviser nogen stor forståelse for Bourdieus arbejder og begreber. I forbindelse med et citat fra interviewet Fieldwork in philosophy, hvor Bourdieu taler om den filosofiske sans, der kan minde om en politisk sans, betegner hun denne filosofiske sans som aldeles subjektiv og uforklarlig (s. 273). Så kan man da ikke have forstået meget af hovedværker som La Distinction og Den praktiske sans? Nogle klassifikationer rundt om vidner om bizarre sammenblandinger, som en sociologisk-historisk orienteret person ikke burde kunne foretage. Eksempelvis når Rawls og Habermas nævnes i forlængelse af en liste af samtidige franske kolleger, der indeholder Touraine, Boudon, Balandier og Crozier (s. 312): Hvad har to filosoffer med fire sociologer/antropologer at gøre? Eller når Mauriac og Gide betegnes som engagerede forfattere (s. 187). Ja, jo, muligvis, men da ikke i den forstand, som Sartre talte om, og som er den, man i det mindste må forholde sig til, hvis man vil bruge udtrykket. Det er for så vidt ikke nogen dårlig idé, at Lescourret holder en kritisk distance til Bourdieus egen oprindelsesmyte om den lave sociale herkomst, men måden, det sker på, er ejendommeligt insinuerende: Hans forældre på landet nær Pau var visselig ikke velhavende. Men hans mor havde arvet et hus af den slags, som andre kun kan tillade sig, når de bliver pensioneret, efter et helt livs opsparing. (s. 18) Problemet er bl.a., at disse andre forbliver helt ubestemte. Har hun en særlig indsigt i familiens forhold sammenlignet med andres i Sydfrankrig i 1930erne? Det fremgår ikke, og jeg tvivler meget. Eller projicerer hun nutidens ønsker og muligheder ind i Bourdieus opvækst, fx den pensionerede opsparers mulighed for at købe et billigt hus i fjerne provinser i syden nutildags? Det ville mildest talt være problematisk og i hvert fald ikke særlig analytisk interessant eller oplysende. Man fristes til at sige: Og sådan er det hele vejen igennem. Manglen på analytisk ramme og dermed, som sagt, synspunkt eller problematik er nok det mest frapperende, især i betragtning af, at forfatteren er filosof og dermed burde have et solidt forråd af begrebsligheder til at ordne stoffet med. Lescourret svar til Bourdieus artikel om den biografiske illusion er i introduktionen at hævde en forestilling om biografien som simultaneiteten i det billedlige portræt frem for den lineære diskurs (s. 26), og med vægt på det private menneske (til forskel fra bl.a. det offentlige og det videnskabelige). Men konsekvenserne af det første fremgår ikke meget tydeligt af den delvist kronologisk ordnede bog, og det andet løfter sig ikke over det banale. -cs Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

6 Her er links til tre franske anmeldelser, hvor forfatteren Pierre Bergounioux er overraskende positiv, Foucault-biografen Didier Eribon kortfattet negativ (måske er han selv i gang med en?) og Yolène Charnet grundigt og velargumenteret kritisk: Pierre Bergounioux i Libération: Didier Eribon i Nouvel observateur: Yolène Chanet %3C/div%3E%3Cbr%20/spip.php?article291 Tysk misere! Franz Schultheis & Kristina Schultz (red.): Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag. Konstanz: UVK, Dette er en tysk pendant til det af Bourdieu igangsatte kollektivværk La misère du monde, også kendt som The Weight of the World: En bog bestående af interviews med foranstillede sociologiske betragtninger over det almene i den individuelle skæbne, og indimellem nogle bredere sociologiske analyser. Til sammen en vældig tekstmængde, her i den tyske pendant næsten 600 sider af en bredde, som knap kan fattes med et blik. Franz Schultheis, der er sociologiprofessor i Genève, var også primus motor for den tyske oversættelse af Bourdieus værk Das Elend der Welt som udkom i 1997, ligeledes på forlaget UVK i Konstanz. Den anden redaktør, Kristina Schulz, er tidligere postdoc ved universitetet i Genève og nu Maître assistante suppléante ved universitetet i Lausanne, hvad der lyder helt ualmindeligt tidsbegrænset og løst. Bogen indeholder knap et halvt hundrede cases fordelt på tematiske kapitler, der handler om følgende emner: det nye usikre arbejdsmarked med højere arbejdstagerrisici, præget af Prekarität ; de særlige problemer for de tidligere østtyskere; uddannelsessektoren, Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

7 herunder både elever og skoleinspektører; kulturproduktion og frivilligt arbejde; samt en kollektion af diverse former for marginalitet, socialt, geografisk og nationalitetsmæssigt. Temaerne er ikke meget klart afgrænset fra hinanden. Samlet diagnosticerer Franz Schultheis en lønarbejdskrise og en reproduktionskrise (s ). Det er især ændringerne på arbejdsmarkedet, som karakteriserer de nye tider, nemlig den faldende efterspørgsel efter ikke-bogligt uddannet arbejdskraft, de mere usikre ansættelsesvilkår for lønmodtagerne, det ensidige fleksibilitetskrav og meget andet (s. 580). Han henviser bl.a. til Boltanski & Chiapellos bog om kapitalismens nye ånd, som er oversat til tysk og udgivet af det samme lille UVK-forlag i Konstanz (for en kort omtale, se Hexisnyhedsbrev nr. 19, 2004). I alt dette er neoliberalismen skyld, hvis man skal tro et antal passager i bogen, inkl. det i øvrigt velargumenterede indledningsafsnit af Michael Vester, der også præsenterer en interessant og diskutabel model for klasser og klassefraktioner i Tyskland anno 2003 (s. 30). Det antydes f.eks. i forbindelse med et interview, at den neoliberale omstrukturering af uddannelsessektoren (s. 311) skulle være forbundet med, at det at råde over en stor kulturel kapital er i dag ikke længere ensbetydende med en varig erhvervelse af en sikker social status (s. 312). Det eksemplificeres så med interviewet med en arbejdsløs 36-årig ph.d. i tysk og tidligere tysk lektor i Paris. Hun står over for valget: Enten et helt andet arbejdsliv eller små undervisningsjobs og lidt oversættelse uden sygekasse, pension og sikkerhedsnet. Søsteren er læge og broderen folkeskolelærer, dvs. begge kortere uddannet, men klarer sig bedre på arbejdsmarkedet; de har den stabilitet, der gør det muligt at få børn. Her inviteres til erkendelser af kollektive og individuelle selv- og livsløgne. Er det muligt at indse, at man har brugt 15 år af sit liv på noget, som man enten må opgive med en følelse af stort tab, eller leve videre med under usikre og materielt kummerlige vilkår? Spørgsmålet ligger sikkert ikke langt fra de overvejelser, den ene af redaktørerne af bogen må gøre sig (eller for den sags skyld de overvejelser, som anmelderen gjorde sig for nogle år siden). Men har det reelt noget med neoliberalisme at gøre? Det kulturelle felts usikre vilkår forekommer mig at være et relativt stabilt forhold i en lang periode. Den arbejdsløse germanistiske ph.d. kunne f.eks. få én til at tænke på Erich Kästners sørgmuntre roman Fabian fra 1931 om den arbejdsløse germanist, der tidvist arbejder på et reklamebureau i datidens Berlin for at opretholde sin magre eksistens. Stor kulturel kapital har aldrig rigtigt været nogen garanti for social status i de perioder af kulturhistorien, jeg kender til (det syttende, nittende og tyvende århundrede), heller ikke for kunstnere. Det 19. århundredes boheme var jo også overskudsproduktion fra uddannelsessystemet (Les Règles de l art, 1992, s. 88). Usikkerheden i kulturelle karrierer kunne derfor godt anses for at være et træk, der simpelthen hænger sammen med kunst- og kulturfelter, der er struktureret af en modsætning mellem en kunstnerisk specifik eller autonom pol og en pol for lønkunst, som Kant talte om i sin æstetik fra 1790: Det er jo for så vidt logisk nok, at det er svært at leve af en kunst eller en kulturel kapital, der definerer sig ved at fornægte sin økonomiske dimension. Mere overbevisende lyder det, når Michael Vester argumenterer for, at den rødgrønne Schröder-regering har ført en klart neoliberal arbejdsmarkedspolitik komplet med den moralistiske argumentation for aktiveringen af de arbejdssky elementer. Det lyder sådan set meget plausibelt. (Jeg læser fx i skrivende stund tilfældigvis et portræt af den nye Labourleder Gordon Brown i en avis, hvor der står, at han er socialdemokrat og dertil 100 procent Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

8 liberal og tilhænger af det frie markeds velsignelser : Det er vist Blair og Schröder, der har gjort sådan en selvmodsigelse mulig, ja ligefrem normal.) Vi kender det jo også herhjemmefra, hvor privatisering, udlicitering og udhuling af lønmodtagerrettigheder synes at have haft deres højdepunkt under Nyrup-regeringen og ikke under Schlüter eller Fogh. Tilfældigvis faldt jeg over en artikel om Tyskland i The Economist, der i grunden siger det samme, så det kan vel gælde for en kendsgerning, selv om det i bemeldte ugemagasin naturligvis er anonyme processer og kræfter, som er årsager til forholdene: As companies have come under more pressure, workers pay has been squeezed: as higher returns on capital have been demanded, the relative price of labour has had to fall. That managers can threaten to move work to central Europe or even farther away has strengthened capital s hand. As a consequence, while company profits have risen steeply, workers have done much less well. In the past six years, the share of wages in national income has fallen from around 60 % to little more than 55 %. (July 14, 2007, s. 75). Ind i mellem er der i Gesellschaft ohne Haftung en nicht mehr -retorik en retorik om alt det, der ikke længere er som det var. Man kommer næsten til at tænke på Adornos mest firkantede sortsyn om samfundsudviklingen, der ikke længere tillod subjektivitet, mening, sammenhæng, helhed og hvad det nu alt sammen var, som dengang i 50erne var gået tabt efter Adornos opfattelse pga. nazismen, Auschwitz, kulturindustrien og højkapitalismen. I bogen her gælder det f.eks. kapitlet om at være i det godes og det sandes tjeneste, som skildrer vanskeligheden hos 60er-idealister ved at tilpasse sig nye forhold i 1990erne: bl.a. en præst, en politiker og et medlem af kvindebevægelsen. Men hvad der egentlig er på tale her, er vel snarere en dobbelt aldring: dels 68ernes, dels den endegyldige forsvinden af den ekstraordinære ubrudte vækstperiode i efterkrigstiden (ca ). De to ting hænger naturligvis sammen, for 68erne et begreb, der i sin dagligdags vaghed både betegner dem, der i gennemsnit er født i 1944 (plus/minus ret nøjagtigt fire år), og som var særligt hårdt ramt af utopisme i både positiv og negativ forstand er jo netop opvokset og formet af denne vækstperiode. Bogens nicht mehr synes derfor snarere at referere til en fortidig og nu tabt tiltro til fremtiden, som muligvis alle dage var en illusion. At miste sine illusioner kan måske nok være lidelsesfuldt, men ud fra en oplysningsbetragtning kunne det også anses for en gevinst. Lidelse eller liv? Et spørgsmål er også, om alle historierne nu egentlig kan siges at være vidnesbyrd om lidelse. Man fristes somme tider til snarere at tage de interviewede end interviewerne på ordet, når f.eks. den enlige mor og kassedame taler om sit liv helt uden Larmoyanz ( tårevædethed ), eller når den thüringske minearbejder, der nu arbejder med at bore tunneler i Schweiz, langt fra kone og barn, siger, at det ikke er noget dårligt liv og i det hele taget ser positivt på tingene. Der er bestemt ting, der kunne være lettere i deres liv, men også en del, der kunne være værre. På den anden side kan mennesker jo tilpasse sig de mest utrolige ting og selv under de værste forhold etablere sig små oaser af tilfredshed. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

9 I nogle henseender er det interessante ved bogen da også snarere liv end lidelse men naturligvis sociologisk forstået liv, dvs. liv betinget af forholdene i de forskellige sociale positioner foruden kønsforskellene, som med rette vies opmærksomhed. Ligesom La misère du monde giver bogen et konkret indblik i mangfoldigheden af menneskelige måder at leve under forskellige vilkår i ét samfund, og eftersom de færreste har direkte erfaringer med totaliteten af mulige sociale virkeligheder, er det stærkt erkendelsesbefordrende. Man får et helt konkret billede af virkningen af strukturer og politikker på mange forskellige niveauer, fra overordnede ændringer i offentlig forvaltning eller aftalestrukturer på arbejdsmarkedet til virkningen af enkelte arbejdsgiveres lokale måde at gøre tingene på. Det er interessant, fordi det er anskueligt og forståeligt på en helt anden måde end statistikker, og fordi det giver en semi-intuitiv indsigt. Ud over at udgøre et sådant bidrag til erkendelsen er bogens ærinde selvfølgelig også at synliggøre sociale erfaringer og i meget bogstavelig forstand at give en stemme til mennesker i sociale positioner, som man ellers ikke hører noget til. Og som måske høres mindre og mindre, fordi alle os fra den veluddannede middelklasse, som måske nok har lidt for travlt i vores grænseløse arbejdsliv, men i øvrigt har større jobtilfredshed og rigdom end nogensinde før, optager al opmærksomhed i medier og politik. En del af disse anskueliggørelser handler dog uomtvisteligt om lidelse. Eksempelvis interviewet med en psykiater, hvis patienter hovedsagelig er tidligere østtyskere. Hun konstaterer, at når hun spørger til begyndelsestidspunktet for de åriges depressioner, så er det næsten uden undtagelse 1990, dvs. året for Vesttysklands overtagelse af Østtyskland (s. 198f). Mange tidligere østtyskeres psykiske sygdomme er efter hendes opfattelse simpelthen reaktioner på et arbejdsmarked med en høj grad af stress og usikkerhed og dertil ofte et helt enkelt fravær af jobs: Man will mich nicht mehr, man vil ikke have mig længere, er deres opfattelse af situationen. Arbejdsløshed behandles med psykofarmaka, hvad der kan formodes at være ineffektivt. Om end måske knap så kontraproduktivt som den amerikanske metode, nemlig fængsling. På samme måde kan det løbe en koldt ned ad ryggen, når man læser interviewet med en kurdisk kvinde, hvis mand har fået asyl, men ikke hun. Hendes situation er efter 8 år i Tyskland udsigtsløs. En rådgiver fra en flygtningeorganisation citeres for, at mange flygtninge i den sammenhæng fortvivlet siger: Der må dog findes et eller andet sted i verden, hvor jeg kan leve. (s. 568) Historiens pointe er den enkle: Nej, det gør der ikke nødvendigvis. På et ikke helt så deprimerende plan er der interviewet med en enlig mor, der flytter ustandselig og på en måde, der virker irrationel, indtil det går op for én, at flytningen hver gang rummer et håb om bedre forhold, mere tålelige naboer og en smule social fremgang et håb, som det er jo er svært at fortænke nogen i at have, selv om måden at holde det i live på ikke har megen effekt, fordi ressourcerne er så knappe, at familien hver gang ender i den samme elendighed som før. Refleksivitet At nogle af historierne også indvirker på intervieweren, vidner historien om Hannah om. Den fremkalder og fordrer en vis refleksivitet (i form af en refleksion over den sociale afstand mellem sociologen og den interviewede) for at kunne skrives af intervieweren. Han- Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

10 nah er 28, arbejdsløs på socialhjælp, forgældet, datter af en alkoholiker, der bankede sine børn så meget, at de blev fjernet fra hjemmet af myndighederne, har en afbrudt uddannelse bag sig og lever sammen med arbejdsløs metalarbejder, der på uklar vis er uarbejdsdygtig efter en ulykke. Hendes situation kendetegnes af en relativ håbløshed, som det hedder (s. 547); hun kæmper for, at hendes 8-årige datter ikke skal reproducere hendes chanceløshed (bl.a. ønsker hun at skaffe ekstra engelskundervisning til hende). Og så er det intervieweren skriver: Familien sulter ikke, selv om pengene er knappe. Men hvorfor skal de have to hunde? Kunne de ikke bruge de penge til mad eller andre vigtige ting? [ ] Behøver socialhjælpsmodtagere en indboforsikring? Findes der overhovedet noget i deres husstand, som er noget værd? Det er alt sammen spørgsmål, der farer gennem mit hoved, og som gør mig bange, fordi de åbenbarer, at mennesker, der kun råder over en socialstatslig overførselsindkomst, som noget helt selvfølgeligt får frataget friheden til bestemme udformningen af deres hverdag hvormed tabet af et værdigt liv træder klart og socialt legitimeret frem. (s. 549). Bogen virker måske ikke helt så helstøbt som La misère du monde. Analyserne er sommetider så detaljefyldte, at selve interviewet virker lidt overflødigt, og det kan i analyserne være svært at greje forholdet mellem strukturel nødvendighed og individuel tilfældighed. I nogle tilfælde synes en letkøbt forargelse over andres forhold at løbe af med intervieweren. Eksempelvis bruges ordet skandaløst ( Skandal, s. 271) om bl.a. det forhold, at bereits der Einkauf im Supermarkt als Freizeit gilt ( også indkøb i supermarkedet tæller som fritid ). Umiddelbart forekommer det mig både at være normalt og acceptabelt: Hvad skulle det ellers være? Og måske vidner fornemmelsen af, at niveauet i Gesellschaft (som bogens titel simpelthen er på bogryggen) er lidt ujævnt, frem for alt om, hvor kunstfærdig La misère du monde er: Hvor suverænt dens interviews er transskriberet og forvandlet til pointeret og letlæst naturlighed, hvor gennemskrevet bogen er i både analyser og interviews, og hvor overbevisende dens fortolkninger virker. Hvor de sommetider forekommer lidt mere tilfældige og ugennemtænkte i Gesellschaft (f.eks. nogle synspunkter på forhold mellem sociale egenskaber og adfærd s ). Ikke desto mindre er det en kolossalt interessant bog i sin egen ret. Det er en type værk, som af både sociologiske, menneskelige og politiske grunde burde laves i alle nationer med jævne mellemrum. -cs Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Boganmeldelser. Einsteins univers

Boganmeldelser. Einsteins univers Boganmeldelser Einsteins univers Einsteins univers - en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh 154 sider Aarhus Universitetsforlag, 2008 198 kr Som fysiker skilte Albert Einstein (1879-1955)

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20. Lektion 5: Professionsetik Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 13:30-15:00 Litteratur og tematikker Emne: Professionsetik Litteratur Husted, Etik

Læs mere

Noter til Perspektiver i Matematikken

Noter til Perspektiver i Matematikken Noter til Perspektiver i Matematikken Henrik Stetkær 25. august 2003 1 Indledning I dette kursus (Perspektiver i Matematikken) skal vi studere de hele tal og deres egenskaber. Vi lader Z betegne mængden

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen?

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? OPGAVER TIL Afrejsen fra Sverige NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? 2. Hvad handler bogen om? 3. Hvad hedder hovedpersonerne? 4.

Læs mere

Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt

Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt Forvaltningsetik og dokumentation i praksis. Statens Arkivers konference d. 5. november 2014 Brug af digitale løsninger set fra sagsbehandlerens synspunkt Matilde Høybye-Mortensen, cand.scient.adm. Ph.D.

Læs mere

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Christian Hansen: Filosofien i hverdagen Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Omslagslayout: Joyce Grosswiler Sats: Klim: Clearface 10,5 samt Futura Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damms Bogbinderi,

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lærervejledning (STX og HF)

Lærervejledning (STX og HF) Lærervejledning (STX og HF) Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Titel Beskrivelse Faglige mål og kernestof Uhørt Ungdom for ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i udstillingen Uhørt Ungdom Forløbet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere