N Y H E D S B R E V. Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y H E D S B R E V. Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V Foreningen Hexis # 37 - Reaktion: Carsten Sestoft Citat I stuen læser jeg Bourdieus prægtige bog Réponses [1992]. Det er næsten den samme åbenbaring som da jeg læste nummeret af Actes de la recherche en sciences sociales i 1976 om kritikken af den litterære diskurs. Et virvar af omstridte spørgsmål, problemer, vanskeligheder, modsigelser, aporier og halve sandheder ses her i det klare lys, der udgår fra ualmindeligt stringent tænkning, samtidig med at de grunde, der forhindrede i at nå til forklaring, afklares og fremstilles. Det der fra begyndelsen af 1970erne gav løfte om en komplet videnskab, der kunne transcendere modsætningen mellem kvantitativ objektivisme og fænomenologisk beskrivelse, når her sin fuldendelse. Halvtreds års debatter, forskningsarbejder og stridigheder finder her deres afgørelse. Hele socialvidenskabens bibliotek, de tusinder af bøger, der er skrevet under psykologiens og filosofiens bannere, under strukturalismens og antropologiens, under marxismens og semiologiens, bliver i samme bevægelse indoptaget og overskredet, ført til det slutresultat, som deres forudsætningers utilstrækkelighed forbød dem at nå, samtidig med at de henvises til deres tid og deres begrænsninger. Jeg har en levende og dyb følelse af at holde noget ekstremt vigtigt, nyt, aktuelt og eminent mellem hænderne. Pierre Bergounioux, optegnelse fra i Carnet de notes, (Verdier, 2007) Korte noter om læst eller set! Mats Fridlund: International Acclaim and Swedish Obscurity. The Fall and Rise of David Enskog, in Svante Lindquist (red.): Center on the Periphery. Historical Aspects of 20th Century Swedish Physics. Sagamore Beach (MA): Science History Publications USA, Dette studie af den svenske fysiker David Enskogs ( ) noget variable karriere er ikke ligefrem nogen nyhed. Men det påkalder sig stor interesse, fordi det mig bekendt er et af de eneste seriøse Bourdieu-inspirerede studier af en naturvidenskabelig forskerkarriere. Ganske vist indløser artiklen på sine 30 sider måske ikke helt de (gigantiske) fordringer, man kunne stille til en sådan analyse, men den har den store kvalitet, at den ikke er mere teknisk Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

2 end at ikke-fysikere godt kan følge med og stikordsvis begribe forskellene på de forskellige positioner i det tidlige 20. århundredes fysik, som Enskog i sine arbejder og bestræbelser forholder sig til. Og det interessante er, at Bourdieu-vinklen faktisk giver temmelig meget til forståelsen af Enskogs karriere og til mulighederne i et fysikfelt, der endnu var noget nationalt variabelt. Det skyldes selvfølgelig også, at forfatteren den svenske forsker i sammenhængen mellem teknologi- og terrorhistorie Mats Fridlund både har studeret tingene med stor grundighed og har genuin indsigt i den relevante videnskabshistorie.! Ingrid Gilcher-Holtey: Eingreifendes Denken. Die Wirkungschancen von Intellektuellen. Weilerswist, Velbrück Wissenschaft, Ifølge en anmeldelse på den tyske historikerside H-Soz-u-Kult består bogen af 14 artikler, hvoraf de to ikke har været publiceret før. Artiklerne behandler tyske og franske historiske tilfælde, hvor intellektuelles indflydelseschancer analyseres i deres materielle og idémæssige kontekster. Bl.a. behandles Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Voltaire, Robespierre, Zola, Régis Debray og Michel Foucault.! Schultheis, Marta Roca i Escoda og Paul-Frantz Cousin (red.): Le cauchemar de Humboldt. Les réformes de l enseignement supérieur européen. Raisons d agir, "Cours et Travaux", Ifølge forlagets hjemmeside leverer denne bog bl.a. studier af de centrale dokumenter fra Bologna-processen (1999- ) og dens indflydelse på europæisk universitetspolitik i lande som Tyskland, Frankrig, Schweiz, Belgien og Italien. Det hævdes, at Bologna-ånden i praksis består i at omforme de forskellige europæiske universitetstraditioner ud fra en konkurrencepræget amerikansk model. Lige det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår; i så fald har politikerne glemt at få de europæiske rigmænd til at donere de 100 milliarder kroner, der skulle til for at få bare ét europæisk Harvard. Og jeg må indrømme, at jeg er ved at blive træt af universitetsforskeres apokalyptiske retorik: Som Yves Gingras siger, har universiteterne kun overlevet i så mange århundreder, fordi de har kunnet tilpasses mangfoldige samfundsmæssige kontekster, og det behøver ikke at være enden på al fri tænkning. Men konkrete studier af processens dokumenter kunne da bestemt være interessante.! Jean-François Laé: Les nuits de la main courante. Écritures au travail. Paris, Stock, Anmeldelsen i Le Monde fik denne bog og dens mig ukendte forfatter til at virke vældig interessant pga. det mikrosociologiske perspektiv, sådan lidt Goffman-agtigt. J.-F. Laé studerer de logbøger og journaler, som socialarbejdere af mange slags fører som et led i deres arbejde. Samtidig følger han og observerer bl.a. ejendomsinspektører, nattevagter og mange andre i det arbejde, der nedfældes på skrift. Interessant vinkel. Laés hjemmeside: Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

3 ! Paul Veyne: Foucault, sa pensée, sa personne. Albin Michel, "Bibliothèque Idées", Den filosofisk uddannede antikhistoriker Paul Veyne, der var ven af Foucault og før har skrevet om ham (især den interessante artikel fra 1978, Foucault revolutionerer historien ), fremstiller ifølge anmeldelsen i Le Monde Foucaults værk som styret af spørgsmålet om sandhed dvs. et filosofisk spørgsmål, som belyses med historiske undersøgelser, men forbliver filosofisk.! Louis Pinto: La Vocation et le métier de philosophe. Seuil, 2007 Tyve år efter sin bog om filosofferne mellem gymnasiet og avantgarden udgiver Pinto, selv agregé i filosofi fra Ecole normale supérieure og mangeårigt medlem af Bourdieus Centre de sociologie européenne, en bog med diverse analyser af det filosofiske felt i Frankrig. Bogens struktur er ikke fuldkommen klar, men den kommer rundt om en mængde aspekter og er baseret både på interviews, tekststudier og en undersøgelse (inkl. korrespondanceanalyse) af populationen af doktorer i filosofi med fastansættelse i Paris.! James G. Carrier & Daniel Miller (red.): Virtualism. A New Political Economy. Oxford, New York: Berg, 1998 Det er vist nok i denne ti år gamle antologi af antropologerne Daniel Miller og James Carrier, at termen virtualisme første gang fremsættes. Virtualisme fremstilles som forsøget på at få virkeligheden til at være i overensstemmelse med det virtuelle, især den økonomiske teoris forsøg på at omgestalte verden i sit billede, fx forsøget på at få markeder til at opføre sig som de beskrives i økonomisk teori. Da virtualisme (som enhver kan erfare i det daglige) er en idé på fremmarch, er det interessante i denne sammenhæng, at virtualisme ikke er et spørgsmål om at kapitalismen gennemsyrer alting. Til forskel fra teoriens virtualisme er kapitalismen nemlig ifølge Nigel Thrift altid kontekstbundet, praksisorienteret og indskrevet i strategiens irreversible tidsordner (s. 162), mens den økonomiske teoris virtualisme simpelthen bygger på idealiserede og abstrakte modeller, der repræsenterer universiteternes økonomiinstitutters akademiske modellering (s. 196) modeller, som somme tider er i de store firmaers interesse, men forbavsende ofte ikke er det. Det forekommer mig at være en analyse, som har en del for sig og som i ganske radikal grad nuancerer forestillingen om neoliberalisme. Bogen er dermed også indirekte en kritik af nogle af de mindre reflekterede sider og rester af marxistisk tænkning om verdens tilstand i nutiden. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

4 ANMELDELSER En meget stor bunke savsmuld! Marie-Anne Lescourret: Bourdieu. Flammarion, I forlaget Flammarions serie af store biografier ( Grandes biographies ) har Strasbourg-filosoffen Marie-Anne Lescourret udgivet en 538 siders Bourdieu-biografi. Forfatteren er æstetik-specialist, har tidligere oversat Wittgenstein og udgivet biografier om Rubens, Goethe, Claudel og Levinas en række navne, som det langt fra forekommer indlysende at forlænge med Bourdieu. 7 Betragtet som biografi over en relativt nylig afdød og temmelig kontroversiel intellektuel og forsker er bogen ret mærkelig. Bortset fra en udveksling med Aaron Cicourel bygger den alene på publicerede skriftlige kilder. De afgiver ganske vist også mere stof end man skulle tro, men alligevel. Dertil er det for mig helt uklart, hvad hun vil med at skrive bogen. Det er på sin vis prisværdigt, at hendes holdning til Bourdieu er neutral i den forstand, at hun kan afbalancere kritik og kritik af kritikerne. Men neutraliteten synes ofte at være på grænsen til indifferens, hvilket giver det hele en atmosfære af pligtarbejde. I den forbindelse er det også sært, at hun ikke giver nogen indikation af sin egen relation til Bourdieu og hans værk: Hvordan er det næsten muligt at undlade at forholde sig til Bourdieu, positivt eller negativt? Man kan derfor blive mindet om nogle bemærkninger om historieskrivning, som den preciøse essayist Lytton Strachey fremsatte i Portraits in Miniature i 1931: What are the qualities that make a historian? Obviously these three a capacity for absorbing facts, a capacity for stating them, and a point of view. The two latter are connected, but not necessarily inseparable. The late Professor Samuel Gardiner, for instance, could absorb facts, and he could state them; but he had no point of view; and the result is that his book on the most exciting period of English history resembles nothing so much as a very large heap of sawdust. 7 Blot nogle stikord til selskabet: Rubens, den sanselige barokmaler; Goethe, Weimar-klassicisten, polyhistoren og den følsomme digter mv.; Claudel, den katolske sensymbolistiske digter; og Levinas, den jødisk-mystiske fænomenologiske filosof. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

5 Marie-Anne Lescourret kan som Gardiner tilegne sig kendsgerninger (læsearbejdet har været betragteligt) og skrive dem; men hun har ikke noget synspunkt, nogen tese, nogen problematik eller noget ærinde, der kunne give det hele mening: Resultatet er som Gardiners bog om den engelske borgerkrig i 1600-tallet lige så spændende som en meget stor bunke savsmuld. Der optræder sommetider små bemærkninger og randkommentarer, som slår én ved deres mærkværdighed. Eksempelvis står der om hans litteratursociologi: Ikke overraskende nærmer han sig litteraturen gennem ideen om den sociale konstruktion af det litterære område og dets aktører, uden at bekymre sig om at definere det litterære værk (s. 283; min fremhævning). Burde han havde defineret det litterære værk? Og hvad vil det i det hele taget sige? I hvilken verden giver dette udsagn mening? Der er også eksempler på, at hun ikke udviser nogen stor forståelse for Bourdieus arbejder og begreber. I forbindelse med et citat fra interviewet Fieldwork in philosophy, hvor Bourdieu taler om den filosofiske sans, der kan minde om en politisk sans, betegner hun denne filosofiske sans som aldeles subjektiv og uforklarlig (s. 273). Så kan man da ikke have forstået meget af hovedværker som La Distinction og Den praktiske sans? Nogle klassifikationer rundt om vidner om bizarre sammenblandinger, som en sociologisk-historisk orienteret person ikke burde kunne foretage. Eksempelvis når Rawls og Habermas nævnes i forlængelse af en liste af samtidige franske kolleger, der indeholder Touraine, Boudon, Balandier og Crozier (s. 312): Hvad har to filosoffer med fire sociologer/antropologer at gøre? Eller når Mauriac og Gide betegnes som engagerede forfattere (s. 187). Ja, jo, muligvis, men da ikke i den forstand, som Sartre talte om, og som er den, man i det mindste må forholde sig til, hvis man vil bruge udtrykket. Det er for så vidt ikke nogen dårlig idé, at Lescourret holder en kritisk distance til Bourdieus egen oprindelsesmyte om den lave sociale herkomst, men måden, det sker på, er ejendommeligt insinuerende: Hans forældre på landet nær Pau var visselig ikke velhavende. Men hans mor havde arvet et hus af den slags, som andre kun kan tillade sig, når de bliver pensioneret, efter et helt livs opsparing. (s. 18) Problemet er bl.a., at disse andre forbliver helt ubestemte. Har hun en særlig indsigt i familiens forhold sammenlignet med andres i Sydfrankrig i 1930erne? Det fremgår ikke, og jeg tvivler meget. Eller projicerer hun nutidens ønsker og muligheder ind i Bourdieus opvækst, fx den pensionerede opsparers mulighed for at købe et billigt hus i fjerne provinser i syden nutildags? Det ville mildest talt være problematisk og i hvert fald ikke særlig analytisk interessant eller oplysende. Man fristes til at sige: Og sådan er det hele vejen igennem. Manglen på analytisk ramme og dermed, som sagt, synspunkt eller problematik er nok det mest frapperende, især i betragtning af, at forfatteren er filosof og dermed burde have et solidt forråd af begrebsligheder til at ordne stoffet med. Lescourret svar til Bourdieus artikel om den biografiske illusion er i introduktionen at hævde en forestilling om biografien som simultaneiteten i det billedlige portræt frem for den lineære diskurs (s. 26), og med vægt på det private menneske (til forskel fra bl.a. det offentlige og det videnskabelige). Men konsekvenserne af det første fremgår ikke meget tydeligt af den delvist kronologisk ordnede bog, og det andet løfter sig ikke over det banale. -cs Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

6 Her er links til tre franske anmeldelser, hvor forfatteren Pierre Bergounioux er overraskende positiv, Foucault-biografen Didier Eribon kortfattet negativ (måske er han selv i gang med en?) og Yolène Charnet grundigt og velargumenteret kritisk: Pierre Bergounioux i Libération: Didier Eribon i Nouvel observateur: Yolène Chanet %3C/div%3E%3Cbr%20/spip.php?article291 Tysk misere! Franz Schultheis & Kristina Schultz (red.): Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag. Konstanz: UVK, Dette er en tysk pendant til det af Bourdieu igangsatte kollektivværk La misère du monde, også kendt som The Weight of the World: En bog bestående af interviews med foranstillede sociologiske betragtninger over det almene i den individuelle skæbne, og indimellem nogle bredere sociologiske analyser. Til sammen en vældig tekstmængde, her i den tyske pendant næsten 600 sider af en bredde, som knap kan fattes med et blik. Franz Schultheis, der er sociologiprofessor i Genève, var også primus motor for den tyske oversættelse af Bourdieus værk Das Elend der Welt som udkom i 1997, ligeledes på forlaget UVK i Konstanz. Den anden redaktør, Kristina Schulz, er tidligere postdoc ved universitetet i Genève og nu Maître assistante suppléante ved universitetet i Lausanne, hvad der lyder helt ualmindeligt tidsbegrænset og løst. Bogen indeholder knap et halvt hundrede cases fordelt på tematiske kapitler, der handler om følgende emner: det nye usikre arbejdsmarked med højere arbejdstagerrisici, præget af Prekarität ; de særlige problemer for de tidligere østtyskere; uddannelsessektoren, Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

7 herunder både elever og skoleinspektører; kulturproduktion og frivilligt arbejde; samt en kollektion af diverse former for marginalitet, socialt, geografisk og nationalitetsmæssigt. Temaerne er ikke meget klart afgrænset fra hinanden. Samlet diagnosticerer Franz Schultheis en lønarbejdskrise og en reproduktionskrise (s ). Det er især ændringerne på arbejdsmarkedet, som karakteriserer de nye tider, nemlig den faldende efterspørgsel efter ikke-bogligt uddannet arbejdskraft, de mere usikre ansættelsesvilkår for lønmodtagerne, det ensidige fleksibilitetskrav og meget andet (s. 580). Han henviser bl.a. til Boltanski & Chiapellos bog om kapitalismens nye ånd, som er oversat til tysk og udgivet af det samme lille UVK-forlag i Konstanz (for en kort omtale, se Hexisnyhedsbrev nr. 19, 2004). I alt dette er neoliberalismen skyld, hvis man skal tro et antal passager i bogen, inkl. det i øvrigt velargumenterede indledningsafsnit af Michael Vester, der også præsenterer en interessant og diskutabel model for klasser og klassefraktioner i Tyskland anno 2003 (s. 30). Det antydes f.eks. i forbindelse med et interview, at den neoliberale omstrukturering af uddannelsessektoren (s. 311) skulle være forbundet med, at det at råde over en stor kulturel kapital er i dag ikke længere ensbetydende med en varig erhvervelse af en sikker social status (s. 312). Det eksemplificeres så med interviewet med en arbejdsløs 36-årig ph.d. i tysk og tidligere tysk lektor i Paris. Hun står over for valget: Enten et helt andet arbejdsliv eller små undervisningsjobs og lidt oversættelse uden sygekasse, pension og sikkerhedsnet. Søsteren er læge og broderen folkeskolelærer, dvs. begge kortere uddannet, men klarer sig bedre på arbejdsmarkedet; de har den stabilitet, der gør det muligt at få børn. Her inviteres til erkendelser af kollektive og individuelle selv- og livsløgne. Er det muligt at indse, at man har brugt 15 år af sit liv på noget, som man enten må opgive med en følelse af stort tab, eller leve videre med under usikre og materielt kummerlige vilkår? Spørgsmålet ligger sikkert ikke langt fra de overvejelser, den ene af redaktørerne af bogen må gøre sig (eller for den sags skyld de overvejelser, som anmelderen gjorde sig for nogle år siden). Men har det reelt noget med neoliberalisme at gøre? Det kulturelle felts usikre vilkår forekommer mig at være et relativt stabilt forhold i en lang periode. Den arbejdsløse germanistiske ph.d. kunne f.eks. få én til at tænke på Erich Kästners sørgmuntre roman Fabian fra 1931 om den arbejdsløse germanist, der tidvist arbejder på et reklamebureau i datidens Berlin for at opretholde sin magre eksistens. Stor kulturel kapital har aldrig rigtigt været nogen garanti for social status i de perioder af kulturhistorien, jeg kender til (det syttende, nittende og tyvende århundrede), heller ikke for kunstnere. Det 19. århundredes boheme var jo også overskudsproduktion fra uddannelsessystemet (Les Règles de l art, 1992, s. 88). Usikkerheden i kulturelle karrierer kunne derfor godt anses for at være et træk, der simpelthen hænger sammen med kunst- og kulturfelter, der er struktureret af en modsætning mellem en kunstnerisk specifik eller autonom pol og en pol for lønkunst, som Kant talte om i sin æstetik fra 1790: Det er jo for så vidt logisk nok, at det er svært at leve af en kunst eller en kulturel kapital, der definerer sig ved at fornægte sin økonomiske dimension. Mere overbevisende lyder det, når Michael Vester argumenterer for, at den rødgrønne Schröder-regering har ført en klart neoliberal arbejdsmarkedspolitik komplet med den moralistiske argumentation for aktiveringen af de arbejdssky elementer. Det lyder sådan set meget plausibelt. (Jeg læser fx i skrivende stund tilfældigvis et portræt af den nye Labourleder Gordon Brown i en avis, hvor der står, at han er socialdemokrat og dertil 100 procent Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

8 liberal og tilhænger af det frie markeds velsignelser : Det er vist Blair og Schröder, der har gjort sådan en selvmodsigelse mulig, ja ligefrem normal.) Vi kender det jo også herhjemmefra, hvor privatisering, udlicitering og udhuling af lønmodtagerrettigheder synes at have haft deres højdepunkt under Nyrup-regeringen og ikke under Schlüter eller Fogh. Tilfældigvis faldt jeg over en artikel om Tyskland i The Economist, der i grunden siger det samme, så det kan vel gælde for en kendsgerning, selv om det i bemeldte ugemagasin naturligvis er anonyme processer og kræfter, som er årsager til forholdene: As companies have come under more pressure, workers pay has been squeezed: as higher returns on capital have been demanded, the relative price of labour has had to fall. That managers can threaten to move work to central Europe or even farther away has strengthened capital s hand. As a consequence, while company profits have risen steeply, workers have done much less well. In the past six years, the share of wages in national income has fallen from around 60 % to little more than 55 %. (July 14, 2007, s. 75). Ind i mellem er der i Gesellschaft ohne Haftung en nicht mehr -retorik en retorik om alt det, der ikke længere er som det var. Man kommer næsten til at tænke på Adornos mest firkantede sortsyn om samfundsudviklingen, der ikke længere tillod subjektivitet, mening, sammenhæng, helhed og hvad det nu alt sammen var, som dengang i 50erne var gået tabt efter Adornos opfattelse pga. nazismen, Auschwitz, kulturindustrien og højkapitalismen. I bogen her gælder det f.eks. kapitlet om at være i det godes og det sandes tjeneste, som skildrer vanskeligheden hos 60er-idealister ved at tilpasse sig nye forhold i 1990erne: bl.a. en præst, en politiker og et medlem af kvindebevægelsen. Men hvad der egentlig er på tale her, er vel snarere en dobbelt aldring: dels 68ernes, dels den endegyldige forsvinden af den ekstraordinære ubrudte vækstperiode i efterkrigstiden (ca ). De to ting hænger naturligvis sammen, for 68erne et begreb, der i sin dagligdags vaghed både betegner dem, der i gennemsnit er født i 1944 (plus/minus ret nøjagtigt fire år), og som var særligt hårdt ramt af utopisme i både positiv og negativ forstand er jo netop opvokset og formet af denne vækstperiode. Bogens nicht mehr synes derfor snarere at referere til en fortidig og nu tabt tiltro til fremtiden, som muligvis alle dage var en illusion. At miste sine illusioner kan måske nok være lidelsesfuldt, men ud fra en oplysningsbetragtning kunne det også anses for en gevinst. Lidelse eller liv? Et spørgsmål er også, om alle historierne nu egentlig kan siges at være vidnesbyrd om lidelse. Man fristes somme tider til snarere at tage de interviewede end interviewerne på ordet, når f.eks. den enlige mor og kassedame taler om sit liv helt uden Larmoyanz ( tårevædethed ), eller når den thüringske minearbejder, der nu arbejder med at bore tunneler i Schweiz, langt fra kone og barn, siger, at det ikke er noget dårligt liv og i det hele taget ser positivt på tingene. Der er bestemt ting, der kunne være lettere i deres liv, men også en del, der kunne være værre. På den anden side kan mennesker jo tilpasse sig de mest utrolige ting og selv under de værste forhold etablere sig små oaser af tilfredshed. Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

9 I nogle henseender er det interessante ved bogen da også snarere liv end lidelse men naturligvis sociologisk forstået liv, dvs. liv betinget af forholdene i de forskellige sociale positioner foruden kønsforskellene, som med rette vies opmærksomhed. Ligesom La misère du monde giver bogen et konkret indblik i mangfoldigheden af menneskelige måder at leve under forskellige vilkår i ét samfund, og eftersom de færreste har direkte erfaringer med totaliteten af mulige sociale virkeligheder, er det stærkt erkendelsesbefordrende. Man får et helt konkret billede af virkningen af strukturer og politikker på mange forskellige niveauer, fra overordnede ændringer i offentlig forvaltning eller aftalestrukturer på arbejdsmarkedet til virkningen af enkelte arbejdsgiveres lokale måde at gøre tingene på. Det er interessant, fordi det er anskueligt og forståeligt på en helt anden måde end statistikker, og fordi det giver en semi-intuitiv indsigt. Ud over at udgøre et sådant bidrag til erkendelsen er bogens ærinde selvfølgelig også at synliggøre sociale erfaringer og i meget bogstavelig forstand at give en stemme til mennesker i sociale positioner, som man ellers ikke hører noget til. Og som måske høres mindre og mindre, fordi alle os fra den veluddannede middelklasse, som måske nok har lidt for travlt i vores grænseløse arbejdsliv, men i øvrigt har større jobtilfredshed og rigdom end nogensinde før, optager al opmærksomhed i medier og politik. En del af disse anskueliggørelser handler dog uomtvisteligt om lidelse. Eksempelvis interviewet med en psykiater, hvis patienter hovedsagelig er tidligere østtyskere. Hun konstaterer, at når hun spørger til begyndelsestidspunktet for de åriges depressioner, så er det næsten uden undtagelse 1990, dvs. året for Vesttysklands overtagelse af Østtyskland (s. 198f). Mange tidligere østtyskeres psykiske sygdomme er efter hendes opfattelse simpelthen reaktioner på et arbejdsmarked med en høj grad af stress og usikkerhed og dertil ofte et helt enkelt fravær af jobs: Man will mich nicht mehr, man vil ikke have mig længere, er deres opfattelse af situationen. Arbejdsløshed behandles med psykofarmaka, hvad der kan formodes at være ineffektivt. Om end måske knap så kontraproduktivt som den amerikanske metode, nemlig fængsling. På samme måde kan det løbe en koldt ned ad ryggen, når man læser interviewet med en kurdisk kvinde, hvis mand har fået asyl, men ikke hun. Hendes situation er efter 8 år i Tyskland udsigtsløs. En rådgiver fra en flygtningeorganisation citeres for, at mange flygtninge i den sammenhæng fortvivlet siger: Der må dog findes et eller andet sted i verden, hvor jeg kan leve. (s. 568) Historiens pointe er den enkle: Nej, det gør der ikke nødvendigvis. På et ikke helt så deprimerende plan er der interviewet med en enlig mor, der flytter ustandselig og på en måde, der virker irrationel, indtil det går op for én, at flytningen hver gang rummer et håb om bedre forhold, mere tålelige naboer og en smule social fremgang et håb, som det er jo er svært at fortænke nogen i at have, selv om måden at holde det i live på ikke har megen effekt, fordi ressourcerne er så knappe, at familien hver gang ender i den samme elendighed som før. Refleksivitet At nogle af historierne også indvirker på intervieweren, vidner historien om Hannah om. Den fremkalder og fordrer en vis refleksivitet (i form af en refleksion over den sociale afstand mellem sociologen og den interviewede) for at kunne skrives af intervieweren. Han- Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

10 nah er 28, arbejdsløs på socialhjælp, forgældet, datter af en alkoholiker, der bankede sine børn så meget, at de blev fjernet fra hjemmet af myndighederne, har en afbrudt uddannelse bag sig og lever sammen med arbejdsløs metalarbejder, der på uklar vis er uarbejdsdygtig efter en ulykke. Hendes situation kendetegnes af en relativ håbløshed, som det hedder (s. 547); hun kæmper for, at hendes 8-årige datter ikke skal reproducere hendes chanceløshed (bl.a. ønsker hun at skaffe ekstra engelskundervisning til hende). Og så er det intervieweren skriver: Familien sulter ikke, selv om pengene er knappe. Men hvorfor skal de have to hunde? Kunne de ikke bruge de penge til mad eller andre vigtige ting? [ ] Behøver socialhjælpsmodtagere en indboforsikring? Findes der overhovedet noget i deres husstand, som er noget værd? Det er alt sammen spørgsmål, der farer gennem mit hoved, og som gør mig bange, fordi de åbenbarer, at mennesker, der kun råder over en socialstatslig overførselsindkomst, som noget helt selvfølgeligt får frataget friheden til bestemme udformningen af deres hverdag hvormed tabet af et værdigt liv træder klart og socialt legitimeret frem. (s. 549). Bogen virker måske ikke helt så helstøbt som La misère du monde. Analyserne er sommetider så detaljefyldte, at selve interviewet virker lidt overflødigt, og det kan i analyserne være svært at greje forholdet mellem strukturel nødvendighed og individuel tilfældighed. I nogle tilfælde synes en letkøbt forargelse over andres forhold at løbe af med intervieweren. Eksempelvis bruges ordet skandaløst ( Skandal, s. 271) om bl.a. det forhold, at bereits der Einkauf im Supermarkt als Freizeit gilt ( også indkøb i supermarkedet tæller som fritid ). Umiddelbart forekommer det mig både at være normalt og acceptabelt: Hvad skulle det ellers være? Og måske vidner fornemmelsen af, at niveauet i Gesellschaft (som bogens titel simpelthen er på bogryggen) er lidt ujævnt, frem for alt om, hvor kunstfærdig La misère du monde er: Hvor suverænt dens interviews er transskriberet og forvandlet til pointeret og letlæst naturlighed, hvor gennemskrevet bogen er i både analyser og interviews, og hvor overbevisende dens fortolkninger virker. Hvor de sommetider forekommer lidt mere tilfældige og ugennemtænkte i Gesellschaft (f.eks. nogle synspunkter på forhold mellem sociale egenskaber og adfærd s ). Ikke desto mindre er det en kolossalt interessant bog i sin egen ret. Det er en type værk, som af både sociologiske, menneskelige og politiske grunde burde laves i alle nationer med jævne mellemrum. -cs Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3/

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere