Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Mødestart kl Mødeslut kl (Ifølge Love for Badminton Danmark, 16, stk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Mødestart kl Mødeslut kl (Ifølge Love for Badminton Danmark, 16, stk."

Transkript

1 PROTOKOL Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2014 Mødestart kl Mødeslut kl (Ifølge Love for Badminton Danmark, 16, stk. 2) 1. Godkendelse af repræsentanter Repræsentantskabet blev godkendt. 2. Valg af dirigent Jeppe L. Jepsen blev godkendt som dirigent og han konstaterede, at mødet var rettidigt varslet og materiale udsendt, jf. lovene. Dirigenten konstaterede, at Badminton Danmarks Love er overholdt i forhold til varsling, materialer, etc. Dirigenten konstaterede, at der tirsdag d. 29. april er eftersendt en præcisering til forslag 5.3, dette indgår dog i behandlingen. Dirigenten konstaterede 37 fremmødte stemmeberettigede. Kl blev dette reduceret til 36 stemmeberettigede, da Hovedbestyrelsesmedlem Lars Kofoed-Jensen forlod mødet. Dirigenten fremsatte valg af stemmetællere. Her blev regnskabschef Thomas Høj Madsen og disciplinærudvalgsmedlem Olaf Fangel valgt. 3. Beretninger og generelle drøftelser 3.1 Beretninger for Badminton Danmarks virksomhed 3.2 Status og fremtid Formand René Toft aflagde den mundtlige beretning for Badminton Danmarks virksomhed samt en redegørelse for fremtiden og de fremadrettede opgaver. Formandens beretning forefindes på skrift. Efterfølgende havde Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig, en tilføjelse til beretningen vedrørende bredde- og udviklingsarbejdet med udgangspunkt i nylige henvendelser til både administrationen og politisk repræsentanter. Det blev pointeret, at breddearbejdet absolut har høj prioritet og at politiske repræsentanter deltager i arbejdet. Med udgangspunkt i dette oplæg fremlagde Jeanette Lund Clausen yderligere, at Hovedbestyrelsen indstillede, at forslag 5.4 trækkes, da breddeudvalget ikke ønskes nedlagt.

2 4. Regnskab og budget 4.1 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for Badminton Danmark 2012/2013 til godkendelse, jf. 16, stk. 4. Direktør Charlotte Malmroes fremlagde Årsregnskab for Badminton Danmark 2012/2013 til Repræsentantskabets godkendelse. Direktøren gav desuden en nærmere redegørelse for aktiviteterne i bredde og udviklingsafdelingen. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af Repræsentantskabet. Regnskabschef Thomas Høj Madsen fremlagde regnskabet for Badminton Danmarks Ungdomsfonden samt orienterede om fremtiden for Ungdomsfonden. 4.2 Forelæggelse af budget for 2014/2015, herunder fastsættelse af kontingenter til Badminton Danmark, jf. lovenes 5, stk. 7og 16 stk. 2, nr. 4 Dirigent Jeppe L. Jepsen fremsatte indstillingen om kontingenter til Badminton Danmark. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget. Direktør Charlotte Malmroes fremlagde budgetforslag for 2014/2015. Der blev ligeledes givet et kort overblik over økonomien for Badminton Danmarks udviklingsprojekt Flere Fjer til repræsentantskabets orientering. Repræsentantskabet tog budgetforslaget til efterretning. 5. Behandling af indkomne forslag 5.1 Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark (optagelse af høj- og efterskoler) af Hovedbestyrelsen Dirigenten fremlagde forslaget vedrørende optagelse af høj- og efterskoler Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5.2 Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark (nedlæggelse af Badminton Danmarks Ungdomsfond) af Hovedbestyrelsen Dirigenten fremlagde forslaget vedrørende nedlæggelse af Badminton Danmarks Ungdomsfond. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 2

3 5.3 Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark (ændring af Badminton Danmarks regnskabsår) af Hovedbestyrelsen Dirigenten fremlagde forslaget samt orienterede vedrørende overgangsordningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5.4 Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark (nedlæggelse af Bredde- og Udviklingsudvalget) af Hovedbestyrelsen Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig, orienterede Repræsentantskabet om, at Hovedbestyrelsen ønskede at trække forslaget. Der var ingen indvendinger fra Repræsentantskabet og forslaget blev trukket. 6. Valg til Hovedbestyrelsen, jf Valg af formand Ikke på valg. 6.2 Valg af næstformand Jens Dall-Hansen blev genvalgt. 6.3 Valg af økonomiansvarlig Ole Damgaard-Sørensen blev genvalgt. 6.4 Valg af breddeansvarlig Ikke på valg. 6.5 Valg af elite- og arrangementsansvarlig Kenneth Larsen blev genvalgt. 7. Valg til faste udvalg 7.1 Valg af formand for Holdturneringsudvalget Ikke på valg 7.2 Valg af næstformand for Holdturneringsudvalget Philip Lassen blev genvalgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 7.3 Valg af formand for Dommerudvalget Preben Nøies blev genvalgt (Der blev givet telefonisk tilsagn under mødet). 7.4 Valg af formand for Veteranudvalget Jesper Helledie blev genvalgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 3

4 7.5 Valg af formand for Ungdomseliteudvalget Ole Colberg blev genvalgt. 7.6 Valg af formand for Senioreliteudvalget John Hansen blev genvalgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 8. Valg til Badminton Danmarks Appeludvalg, jf Valg af et udvalgsmedlem Hans O. Birkholm blev genvalgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 8.2 Valg af en suppleant Michael Reved blev genvalgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 9. Valg til Badminton Danmarks Disciplinærudvalg 9.1 Valg af formand Ikke på valg. 9.2 Valg af næstformand Julie Witt ønskede ikke genvalg. Hovedbestyrelsen indstillede Ulrich Madsen til næstformand. Ulrich Madsen blev valgt (Der forelå skriftligt tilsagn). 9.3 Valg af 1 udvalgsmedlem Ikke på valg. 9.4 Valg af 1 udvalgsmedlem Olaf Fangel blev genvalgt. 9.5 Valg af 1 suppleant Ikke på valg. 10. Valg af interne revisorer, jf Valg af en 1 intern revisor Jørn E. Hansen blev genvalgt Valg af revisorsuppleant Knud B. Nielsen blev genvalgt. 4

5

6 4. Kontingent og licens VEDTAGET 4.2 Indstilling om fastsættelse af kontingent og licens, jf. lovenes 5, stk. 7. Hovedbestyrelsen indstiller følgende satser for medlemskontingent og spillerlicens: Medlemskontingent pr. klub for medlemskab af Badminton Danmark og kreds. Niveau A klub Grundkontingent + betaling pr. medlem ( medlemmer) Niveau B klub Grundkontingent + betaling pr. medlem ( medlemmer) Niveau C klub Grundkontingent (1-100 medlemmer) Grundkontingent ( medlemmer) Grundkontingent ( medlemmer) Grundkontingent ( medlemmer) kr. 35 kr kr. 25 kr kr kr kr kr. Spillerlicens A Licens for seniorer der deltager i DH. B Licens for seniorer, der deltager i holdturneringen i Kredsserien/serie 1. E-rækkespillere i ungdomsklassifikationen, jf. medlemsreglementet 3, stk. 1 H. Senior 350 kr. Senior 100 kr. Ungdom E 350 kr. 6

7 5. Behandling af indkomne forslag VEDTAGET 5.1. Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark Forslaget til ændring af Badminton Danmarks Love imødekommer optagelsen af høj- og efterskoler på lige fod med badmintonklubber/-foreninger i Badminton Danmark, hvorved skolerne opfylder optagelseskravene hos DIF og samtidig er dækket korrekt i forhold til forsikringsforhold. Det indstilles til Repræsentantskabet, at nedenstående lovændring vedtages med henblik på fortsat optagelse af høj- og efterskoler som medlem hos Badminton Danmark. Nuværende lovtekst Forslag til ny lovtekst Love for Badminton Danmark - 5 Love for Badminton Danmark Medlemmer 5 Medlemmer Stk. 1 Medlemmer af BD er nedenstående kredse med deres klubber og disses medlemmer: Badminton Bornholm. Badminton Fyn. Badminton København Badminton Lolland-Falster Badminton Midtjylland. Badminton Nordjylland. Badminton Sjælland. Badminton Sønderjylland. Stk. 2 Ovennævnte kredse benævnes "Badminton Danmark" efterfulgt af respektive kreds' navn. Stk. 3 En kreds repræsenterer klubberne og disses medlemmer i et geografisk afgrænset område, jf. stk. 1. Kredsene kan optage klubber i deres geografiske område. I tvivlstilfælde afgør Hovedbestyrelsen tilhørsforholdet. Stk. 4 Badminton Danmarks repræsentantskab godkender ændringer af landets opdeling i kredse. Stk. 1 Medlemmer af BD er nedenstående kredse med deres klubber og disses medlemmer: Badminton Bornholm. Badminton Fyn. Badminton København Badminton Lolland-Falster Badminton Midtjylland. Badminton Nordjylland. Badminton Sjælland. Badminton Sønderjylland. Stk. 2 Ovennævnte kredse benævnes "Badminton Danmark" efterfulgt af respektive kreds' navn. Stk. 3 En kreds repræsenterer klubberne og disses medlemmer i et geografisk afgrænset område, jf. stk. 1. Kredsene kan optage klubber i deres geografiske område. I tvivlstilfælde afgør Hovedbestyrelsen tilhørsforholdet. Stk. 4 Badminton Danmarks repræsentantskab godkender ændringer af landets opdeling i kredse. 7

8 Stk. 5 Repræsentantskabet kan endvidere optage associerede medlemmer, som kan være en forening af danske licensspillere, en forening af danske divisionsklubber o.l. Sådanne foreningers love skal være godkendt af BD s hovedbestyrelse. Stk. 6 Som medlemmer af kredsene og dermed forbund kan optages rene badmintonklubber og klubber/afdelinger, der indgår i et foreningsfællesskab. Indmeldes en sådan klub/afdeling i en kreds, skal samtlige badmintonspillere under badmintonklubben/foreningsfællesskabet registreres som medlemmer af kreds og forbund. Stk. 7 Repræsentantskabet fastsætter regler om de rettigheder og pligter, der følger af medlemskabet, herunder om fastsættelse af kontingenter til BD, jf. Medlems-reglement. Stk. 5 Repræsentantskabet kan endvidere optage associerede medlemmer, som kan være en forening af danske licensspillere, en forening af danske divisionsklubber o.l. Sådanne foreningers love skal være godkendt af BD s hovedbestyrelse. Stk. 6 Som medlemmer af kredsene og dermed forbund kan optages rene badmintonklubber og klubber/afdelinger, der indgår i et foreningsfællesskab. Indmeldes en sådan klub/afdeling i en kreds, skal samtlige badmintonspillere under badmintonklubben/foreningsfællesskabet registreres som medlemmer af kreds og forbund. Stk. 7 Tillige kan optages højskoler og efterskoler, jf. DIF s love, Lovregulativ I. Stk. 8 Repræsentantskabet fastsætter regler om de rettigheder og pligter, der følger af medlemskabet, herunder om fastsættelse af kontingenter til BD, jf. Medlemsreglement. 8

9 VEDTAGET 5.2. Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark Hovedbestyrelsen indstiller, at Love for Badminton Danmark ændres, jf. Hovedbestyrelsens beslutning om opløsning af Ungdomsfond, og hermed udgår 17, stk. 6, nr. 5 I. Nuværende lovtekst Forslag til ny lovtekst Love for Badminton Danmark - 17 Love for Badminton Danmark Valg og sammensætning 17 Valg og sammensætning Stk. 6 Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder: 1 Budget og regnskab, herunder godkendelse af regnskabspraksis/regulativ. 2 Godkendelse af forslag til handlingsplaner. 3 Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. 20, stk Forbundets idrætspolitiske profil og strategi. 5 Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder: A Reklamereglement B BD s amatør- og licensspillerreglement C Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion. D Turneringsreglement for individuelle turneringer. E Reglement for holdmesterskabet for Danmark i badminton. (Ændringer kræver 2/3 majoritet). F Præmiereglement for BD G Reglement for DIF s mesterskaber for Danmark i badminton H Reglementer for BD s øvrige nationale mesterskaber I Fundats for BD s Ungdomsfond J Vedtægter for dommerudvalget og BD s uddannelsesvirksomhed. K Reglement for spilletilladelse og klubskifte. Stk. 6 Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder: 1 Budget og regnskab, herunder godkendelse af regnskabspraksis/regulativ. 2 Godkendelse af forslag til handlingsplaner. 3 Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. 20, stk Forbundets idrætspolitiske profil og strategi. 5 Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder: A B C D E F G H I J K Reklamereglement BD s amatør- og licensspillerreglement Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion. Turneringsreglement for individuelle turneringer. Reglement for holdmesterskabet for Danmark i badminton. (Ændringer kræver 2/3 majoritet). Præmiereglement for BD Reglement for DIF s mesterskaber for Danmark i badminton Reglementer for BD s øvrige nationale mesterskaber Vedtægter for dommerudvalget og BD s uddannelsesvirksomhed. Reglement for spilletilladelse og klubskifte. Fastsættelse af bøder og gebyrer (jf. gebyroversigten). 9

10 L Fastsættelse af bøder og gebyrer (jf. gebyroversigten). 10

11 VEDTAGET 5.3. Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark Hovedbestyrelsen indstiller en ændring af Love for Badminton Danmark vedrørende Badminton Danmarks regnskabsår. Nuværende lovtekst Forslag til ny lovtekst Love for Badminton Danmark - 22 Love for Badminton Danmark Regnskab og ekstern revision 22 Regnskab og ekstern revision Stk. 1 Forbundets regnskabsår er tiden fra 1. juli til 30. juni. Stk. 2 BD s sekretariat forestår den løbende bogføring og udfærdiger månedlige udskrifter til brug for budgetstyring. Stk. 3 Efter godkendelse af hovedbestyrelsen entrerer direktøren med statsautoriseret eller registreret revisor om udarbejdelse af årsregnskab og revision. Over revisionen føres en protokol, som underskrives og forelægges hovedbestyrelsen sammen med regnskabet. Stk. 4 Regnskabet, der udarbejdes i overensstemmelse med regnskabspraksis/regulativet, skal senest d.1.november tilstilles de interne revisorer, som gennemgår regnskabet og tilbageleverer det senest 2 uger efter modtagelsen. Stk. 5 Herefter forelægges regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger Hovedbestyrelsen til underskrift. Stk. 6 Regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Stk. 1 Forbundets regnskabsår er tiden fra 1. januar til 31. december. Stk. 2 BD s sekretariat forestår den løbende bogføring og udfærdiger månedlige udskrifter til brug for budgetstyring. Stk. 3 Efter godkendelse af hovedbestyrelsen entrerer direktøren med statsautoriseret eller registreret revisor om udarbejdelse af årsregnskab og revision. Over revisionen føres en protokol, som underskrives og forelægges hovedbestyrelsen sammen med regnskabet. Stk. 4 Regnskabet, der udarbejdes i overensstemmelse med regnskabspraksis/regulativet, skal senest d.1.maj tilstilles de interne revisorer, som gennemgår regnskabet og tilbageleverer det senest 2 uger efter modtagelsen. Stk. 5 Herefter forelægges regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger Hovedbestyrelsen til underskrift. Stk. 6 Regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 11

12 FORSLAGET BLEV TRUKKET 5.4. Forslag til ændring af Love for Badminton Danmark Hovedbestyrelsen indstiller en ændring af Love for Badminton Danmark vedrørende nedlæggelse af Bredde- og Udviklingsudvalget. Badminton Danmark og Danmarks Idrætsforbund har siden 2010 målrettet bredde- og udviklingsarbejdet i store udviklingsprojektaftaler og fortsætter foreløbigt frem til og med udgangen af 2017 i Udviklingsprojektet Flere Fjer. Den politiske forankring, opfølgning og opgave ligger nu i Styregruppen for udviklingsprojekterne, hvor den politisk ansvarlige på breddeområdet har ansvaret for området og er fast medlem sammen med to andre repræsentanter fra Hovedbestyrelsen. Øvrige breddeaktiviteter udføres og koordineres af Badminton Danmarks bredde- og udviklingsadministration og Badminton Danmarks Udviklingskonsulenter. Nuværende lovtekst Love for Badminton Danmark - 17, stk. 2 Hovedbestyrelsen 17 Valg og sammensætning Stk. 2 Repræsentantskabet vælger i ulige år formand og et hovedbestyrelsesmedlem med politisk ansvar for breddeområdet, hvor sidstnævnte tillige er formand for Bredde- og Udviklingsudvalget. I lige år vælges næstformand samt to hovedbestyrelsesmedlemmer med politisk ansvar for henholdsvis økonomiområdet og elite- og arrangementsområdet. Valgene gælder for to år. Love for Badminton Danmark - 20, stk Øvrige faste udvalg Stk. 1 Repræsentantskabet vælger udvalgsformænd for følgende faste udvalg: Dommerudvalget Veteranudvalget Ungdomseliteudvalget Senioreliteudvalget Repræsentantskabet vælger alle Forslag til ny lovtekst Love for Badminton Danmark - 17, stk. 2 Hovedbestyrelsen 17 Valg og sammensætning Stk. 2 Repræsentantskabet vælger i ulige år formand og et hovedbestyrelsesmedlem med politisk ansvar for breddeområdet, hvor sidstnævnte tillige er formand for Breddeog Udviklingsudvalget. I lige år vælges næstformand samt to hovedbestyrelsesmedlemmer med politisk ansvar for henholdsvis økonomiområdet og elite- og arrangementsområdet. Valgene gælder for to år. Love for Badminton Danmark - 20, stk Øvrige faste udvalg Stk. 1 Repræsentantskabet vælger udvalgsformænd for følgende faste udvalg: Dommerudvalget Veteranudvalget Ungdomseliteudvalget Senioreliteudvalget Repræsentantskabet vælger alle 12

13 medlemmerne og suppleanter til: Disciplinærudvalget og Appeludvalget. Herudover nedsættes et Bredde- og Udviklingsudvalg, hvor hovedbestyrelsesmedlemmet med ansvar for breddeområdet er formand. medlemmerne og suppleanter til: Disciplinærudvalget og Appeludvalget. Herudover nedsættes et Bredde- og Udviklingsudvalg, hvor hovedbestyrelsesmedlemmet med ansvar for breddeområdet er formand. 13

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2016 - den 28. maj 2016 i Idrættens Hus, Brøndby Hermed fremsendes dagsorden og materiale til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 28. maj 2016. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde BadmintonDanmarks Repræsentantskabsmøde2015 - den 30. maj 2015 i Idrættens Hus, Brøndby Hermed fremsendes dagsorden og materiale til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 30. maj 2015. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

1. Godkendelse af repræsentanter Repræsentantskabet er godkendt.

1. Godkendelse af repræsentanter Repræsentantskabet er godkendt. PROTOKOL Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2013 Mødestart kl. 10.00 Mødeslut kl. 16.40 (Ifølge Love for Badminton Danmark, 16, stk. 2) 1. Godkendelse af repræsentanter Repræsentantskabet

Læs mere

Referat HB Ekstra. Lørdag 28. december 2013 kl Hotel Radisson, Falconercentret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

Referat HB Ekstra. Lørdag 28. december 2013 kl Hotel Radisson, Falconercentret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg Referat HB Ekstra Lørdag 28. december 2013 kl.10.00 15.10 Hotel Radisson, Falconercentret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00

Referat HB 02. Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Referat HB 02 Lørdag d. 15. november 2014 Hotel Scandic, Odense Mødestart kl.10.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen,

Læs mere

Love for Badminton Danmark Almindelige bestemmelser... 6 Overtrædelser af love mv., sanktioner, appel og konkurs... 6 BD s repræsentantskab...

Love for Badminton Danmark Almindelige bestemmelser... 6 Overtrædelser af love mv., sanktioner, appel og konkurs... 6 BD s repræsentantskab... Love for Badminton Danmark 1 Navn og hjemsted... 2 2 Forbundets formål... 2 3 Forbundets opgaver... 2 4 Tilhørsforhold til andre forbund... 2 5 Medlemmer... 3 6 Love og bestemmelser... 3 7 Anti-dopingbestemmelser...

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat HB 04. Lørdag 29. marts 2014 Idrættens Hus

Referat HB 04. Lørdag 29. marts 2014 Idrættens Hus Referat HB 04 Lørdag 29. marts 2014 Idrættens Hus Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland (forlod

Læs mere

Love for Badminton Sjælland

Love for Badminton Sjælland Love for Badminton Sjælland A. Badminton Sjælland 1 Navn m.m. 2 Formål 3 Indordning i andre forbund B. Klubber i BS 4 Optagelse 5 BS som vejleder for klubberne 6 og 7 Klubbernes forpligtelser, BS s og

Læs mere

Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN)

Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN) Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN) 1/9 Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN) Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN)... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Forbundets formål... 2 3 Forbundets opgaver...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2013 - den 8. juni 2013 på Comwell Roskilde Hermed fremsendes dagsorden og materiale til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 8. juni 2013. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense

REFERAT HB 04. Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense REFERAT HB 04 Lørdag 21. marts 2015 Scandic Odense Deltagere René Toft, formand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Badminton Sjælland (Vikarierende Økonomiansvarlig), forlod mødet

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Referat HB Ekstra. 27. december Hotel Radisson Falkoner Alle København

Referat HB Ekstra. 27. december Hotel Radisson Falkoner Alle København Referat HB Ekstra 27. december 2012 Hotel Radisson Falkoner Alle 9 2000 København Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Morten Bilberg

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat HB 01. Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh.

Referat HB 01. Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh. Referat HB 01 Lørdag d. 13. september 2014 DGI Byen, Kbh. Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Referat HB september Idrættens Hus (Forbundets store mødelokale) Brøndby Stadion Brøndby

Referat HB september Idrættens Hus (Forbundets store mødelokale) Brøndby Stadion Brøndby Referat HB 02 29. september 2012 Idrættens Hus (Forbundets store mødelokale) Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Anders Poulsen, DBF-Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Referat - HB 04. Fredag 11. maj Scandic Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Referat - HB 04. Fredag 11. maj Scandic Bygholm Park Schüttesvej Horsens Referat - HB 04 Fredag 11. maj 2012 Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Deltagere: Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Anders Poulsen, DBF-Nordjylland Arne Jensen, Københavns

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

5 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser. Klubben hæfter med hele sin formue for klubbens gæld.

5 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser. Klubben hæfter med hele sin formue for klubbens gæld. VEDTÆGTER - HIMMELEV RIDEKLUB Medlem af Dansk Ride Forbund og Dansk Handicap Idræts Forbund l Klubbens navn: Himmelev Rideklub Forkortelse: HIRK Klubbens Hjemsted: Roskilde Kommune Klubbens adresse: Herregårdsvej

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt

Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt Vedtægter for Snorgaardens Rideklub Langholt 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er : Snorgaardens Rideklub Langholt Forkortet : SRLa Klubbens hjemsted er : Aalborg kommune Klubbens stiftelsesdato : 23.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere