BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1

2 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Henrik Friberg Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Indledning... 5 Resumé af undersøgelsens resultater... 5 Oversigt over nøglespørgsmål... 8 Kort beskrivelse af metoden... 9 Tilfredshedsbarometer... 9 Markering af forskelle mellem visitationsmyndighederne og over tid... 9 Profil af målgruppen Undersøgelsens resultater Tilfredshed Samlet tilfredshed Visitationssamtalen Information fra visitationen Afgørelsen Niveauet af hjælp Aktiverende hjælp Undersøgelsens resultater Trivsel...23 Livskvalitet Selvvurderet helbred Ensomhed og kontakt til andre Tryghed Borgernes gode råd til bedre visitation...24 Svarfordelinger på alle spørgsmål...25 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 3

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen, hvor i alt 802 borgere, som har været i kontakt med Københavns Kommunes visitation har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan brugerne i oplever visitationens indsats og deres egen situation. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 4

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere, som har været i kontakt med Københavns Kommunes visitationsmyndigheder. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews, baseret på et spørgeskema med 43 spørgsmål om beboernes tilfredshed med deres kontakt med visitationen samt deres trivsel generelt. Der er i alt gennemført 802 interviews fordelt på de fem visitationsmyndigheder i Københavns Kommune. Målgruppen for undersøgelsen er hjemmeboende borgere i Københavns Kommune i alderen 65+, som har været i kontakt med visitationen i forbindelse med ansøgning om tekniske hjælpemidler / boligindretning, praktisk hjælp og/eller personlig pleje i, eller som er blevet kontaktet af visitationen i forbindelse med opfølgning/revurdering. Interviewene er gennemført i fire perioder gennem for at sikre, at borgerne havde visitationssamtalen friskt i hukommelsen i forbindelse med undersøgelsen. Alle borgere er interviewet inden for seks uger efter deres kontakt med visitationen. Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (). Denne rapport præsenterer det samlede resultat for hele. Foruden rapporten findes et bilag, som rummer en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode samt en række statistiske analyser af, hvad der har betydning for brugernes tilfredshed med visitationen. RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Samlet tilfredshed Brugerundersøgelsen viser igen i, at borgerne i Københavns Kommune, som har været i kontakt med visitationen, generelt er tilfredse med den kontakt, de har haft til visitationen. 84 % svarer, at de alt i alt er tilfredse med kontakten til visitationen. Tilfredsheden i årets undersøgelse er dermed på niveau med undersøgelsen i, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. Brugerundersøgelsen i rummer modsat tidligere også borgere, som har været i kontakt med visitationen i forbindelse med ansøgning om tekniske hjælpemidler eller boligindretning. Generelt viser resultaterne af brugerundersøgelsen, at der ikke er forskel på borgernes tilfredshed afhængig af, om visitationen angår tekniske hjælpemidler / boligforbedring eller praktisk hjælp og eller personlig pleje. Visitationssamtalen Borgerne har fået syv spørgsmål omkring hvor tilfredse, de er med visitationssamtalen. Tre af disse spørgsmål var også med i den tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse i og, og ligesom tidligere viser undersøgelsen, at der er en generel høj tilfredshed med visitationssamtalen. Sammenlignet med resultaterne fra undersøgelsen i er der dog lavere tilfredshed. 88 % svarer, at visitatoren optrådte imødekommende og respektfuldt, mens 85 % er enige i henholdsvis, at de i samtalen fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om deres behov, og at der blev lyttet til dem ved samtalen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 5

6 70 % svarer, at de kun havde behov for at have kontakt med én person i visitationen, og samtidig svarer 74 %, at de er enige i eller meget enige i, at visitationen var hurtig og effektiv. Information fra visitationen Brugerundersøgelsen rummer en række spørgsmål, som belyser, hvor tilfredse borgerne er med informationen fra visitationen. 73 % svarer, at de føler sig tilstrækkeligt informeret om kommunens forskellige tilbud om hjælp til ældre, mens 64 % er enige eller helt enige i, at de er tilfredse med informationen om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører. Godt halvdelen, 55 %, af de borgere, som har været i kontakt med visitationen omkring tekniske hjælpemidler og/eller boligindretning, er tilfredse med den information, de har fået om mulighederne for selv at anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer. Afgørelsen 79 % af dem, der har modtaget en afgørelse er tilfredse eller meget tilfredse med afgørelsen. Smatidig viser undersøgelsen, at 66 % er tilfredse eller meget tilfredse med visitationens afgørelse om omfanget af hjælpen eller hjælpemidlerne. Tilfredsheden med visitationens afgørelse er dermed på niveau med. Samlet set svarer 83 % af alle dem, der har modtaget en afgørelse, at de har fået bevilliget hjælp. Alle dem, der er førstegangsvisiterede og har fået bevilliget hjælp, og dem der er revisiterede, er blevet stillet en række spørgsmål om deres tilfredshed med afgørelsen. Her svarer 83 %, at de føler sig informerede om, hvilken hjælp eller hjælpemidler de er blevet bevilliget, mens 78 % er enige eller helt enige i, at det var nemt at forstå begrundelsen for visitationens afgørelse. I forlængelse af spørgsmålene om afgørelsen er alle deltagere i undersøgelsen blevet spurgt, om de føler sig informerede om klagemuligheder, hvis de ikke er tilfredse med afgørelsen på deres ansøgning til visitationen. Hertil svarer 59 %, at de føler sig tilstrækkeligt informerede. Samtidig svarer 69 %, at afgørelsen på deres visitationsansøgning lever op til deres forventninger. Blandt de borgere, som svarer, at afgørelsen ikke lever op til deres forventninger, begrunder flertallet det med, at de har fået mindre hjælp end forventet. Niveauet af hjælp Dem, der er førstegangsvisiterede og har fået bevilliget hjælp, og dem der er revisiterede, er blevet spurgt, om de kan klare hverdagen med den hjælp/ de hjælpemidler, de har fået bevilliget. Det svarer 76 %, at de kan. 73 % svarer, at de er enige eller helt enige i, at de har fået bevilget den hjælp eller de hjælpemidler, de har brug for. Kun 14 % er uenige eller meget uenige i dette udsagn. På dette spørgsmål er der sket en positiv udvikling siden, hvor 66 % svarede, at visitationen havde bevilget dem de ydelser, de havde brug for. Aktiverende hjælp I forhold til spørgsmålene om kommunens aktiverende hjælp svarer 58 %, at de ved, at Københavns Kommune gerne vil give aktiverende eller trænende hjælp, hvor borgerne får støtte til selv at klare nogle af opgaverne i hverdagen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 6

7 54 % (af de borgere, som kender til aktiverende hjlælp ) svarer, at de har modtaget hjælp eller hjælpemidler, hvor de støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv. Det svarede kun 44 % af respondenterne i undersøgelsen i. Brugernes generelle trivsel Ligesom i tidligere år er der stillet en række spørgsmål omkring brugernes trivsel. 55 % mener, de har en god eller meget god livskvalitet. Dette er en mindre andel end i, hvor 60 % angav, at deres livskvalitet var god eller meget god. I undersøgelsen svarer 30 %, at deres helbred er godt eller meget godt. Tilsvarende svarede 33 %, at de havde et godt helbred i, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra resultatet i. 29 % af borgerne svarer, at de ofte eller en gang i mellem føler sig uønsket alene. Det er en stigning i forhold til, hvor 23 % svarede, at de ofte eller engang imellem føler sig uønsket alene. 81 % svarer, at de føler sig trygge eller meget trygge i hverdagen. Det er på niveau med. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 7

8 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Oversigt over nøglespørgsmål sammenlignet med og : Resultater vises på skala, hvor 0 er mest negativt og 100 mest positivt. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den kontakt, du for nylig har haft med visitationen? Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om mine behov i min samtale med visitator eller en sagsbehandlende ergoterapeut Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om kommunens forskellige tilbud om hjælp til ældre Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om, hvilken hjælp eller hjælpemidler du har fået bevilget? Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om omfanget af hjælpen eller hjælpemidlerne? Det var nemt at finde de relevante oplysninger i afgørelsesbrevet Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvordan jeg kan klage, hvis jeg ikke er tilfreds med visitationens eller den sagsbehandlende ergoterapeuts afgørelse på min ansøgning Jeg er godt tilfreds med mine muligheder for at komme i kontakt med visitationen eller den sagsbehandlende ergoterapeut Jeg får udført de opgaver, som visitationen har bevilget Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 8

9 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har deltagerne besvaret en stor del af spørgsmålene på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har f.eks. på mange spørgsmål kunne svare meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 0-100, hvor 100 er den mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, som har besvaret de enkelte spørgsmål positivt eller negativt. 1 Tilfredshedsbarometeret kan dermed bruges som en vejledende indikator for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau, og ikke mindst om billedet af brugernes tilfredshed ændrer sig fra år til år. Der rapporteres udelukkende resultater for de enkelte lokalområder baseret på mindst 30 besvarelser af det givne spørgsmål. Tilfredshedsbarometer Som det fremgår af barometret nedenfor, opdeles resultaterne i fire intervaller henholdsvis 0-49 (meget under middel), (under middel), (middel/god) og (over middel). Meget under middel Under middel Middel /god Over middel I rapporten er det kun nogle spørgsmål, som er omregnet til en samlet tilfredshedsscore. Det gælder særligt de spørgsmål, hvor det er interessant at se, om tilfredsheden har udviklet sig over tid, dvs. om brugerne f.eks. har ændret holdning fra 2013 til. Ved andre spørgsmål giver det et bedre billede at afrapportere resultatet som procentandele, der har afgivet de enkelte svarmuligheder. Dette vil derfor kunne læses i tabellerne for disse spørgsmål. Spørgsmål, som er formuleret med ja/nej-svarkategorier, rapporteres som oftest som andelen af borgere, der har svaret ja til det pågældende spørgsmål. Markering af forskelle mellem visitationsmyndighederne og over tid Som en del af undersøgelsen er resultaterne testet for, om der er forskelle i brugernes svar på tværs af lokalområder. Helt nøjagtigt er det undersøgt, om nogle lokalområder i adskiller sig fra det samlede gennemsnit i enten positiv eller negativ forstand. Hvis dette er tilfældet, er det markeret i tabellerne med et lille plus (+) eller minus (-) ud for resultatet for de pågældende visitationsmyndighed. Plus betyder således, at visitationsmyndighedens resultat er statistisk signifikant bedre end det samlede gennemsnit for alle visitationsmyndighederne, og minus betyder, at en givet visitationsmyndighed scorer statistisk signifikant dårligere end det samlede gennemsnit. Plus og minus siger altså ikke noget om udviklingen over tid for visitationsmyndighederne; kun om, hvorvidt de i adskiller sig fra det samlede gennemsnit. 1 Tilfredshedsscorerne udregnes som et simpelt gennemsnit af de enkelte besvarelser på en 5-punktsskala, hvor hver besvarelsestype tæller for en given værdi, henholdvis: 100, 75, 50, 25 og 0. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 9

10 Hvis der er sket en udvikling over tid i det samlede resultat for hele, dvs. fra til, så markeres dette med en pil ud for det samlede resultat for. Pil op ( ) markerer, at resultatet er steget statistisk signifikant, og pil ned ( ) viser, at resultatet ligger lavere end i Det samme gælder, hvis der var en udvikling fra til, så markeres det med en pil ud for scoren for. Der vil i mange tabeller ses forskelle i scorer og resultater på tværs af visitationsmyndigheder og år, hvor det ikke er markeret med et symbol, at der er en forskel eller sket en udvikling. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne på tværs af genoptræningscentrene og over tid. PROFIL AF MÅLGRUPPEN Målgruppen består af hjemmeboende borgere på 65 år eller derover, der har været i kontakt med visitationen inden for de seneste seks uger forud for data-indsamlingen i forbindelse med ansøgning om praktisk hjælp, personlig pleje eller tekniske hjælpemidler / boligindretning. I alt indgår 802 borgere i undersøgelsen. De 802 borgere er enten førstegangshenvendere eller revurderede borgere. En førstegangshenvender defineres som en borger, der ikke har modtaget ydelser inden for praktisk hjælp eller personlig pleje i de seneste 12 måneder. En revurderet borger har modtaget ydelser i de seneste 12 måneder, og har enten selv kontaktet visitationen eller er blevet kontaktet i forbindelse med visitationens årlige, rutinemæssige opfølgning på borgers behov. 358 af deltagerne (svarende til 45 %) i undersøgelsen er førstegangshenvendere, mens 444 (svarende til 55 %) er revurderede borgere. Førstegangshenvendere visiteres altid ved et hjemmebesøg fra en visitator, mens revurderede borgere som udgangspunkt ringes op (opfølgning) og i den forbindelse kan aftale et hjemmebesøg, hvis de oplever at have behov, eller hvis visitator ved samtalen vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger. 739 (svarende til 92 %) af deltagerne i undersøgelsen har modtaget hjemmebe-søg/visitationsbesøg, mens 63 (svarende til 8 %) af deltagerne udelukkende har modtaget en telefonisk opfølgning/revurdering. Tabellen nedenfor viser, hvordan deltagerne i undersøgelsen, er fordelt på de fem visitationsmyndigheder. Antal borgere fordelt på visitationsmyndigheder Antal borgere Andel i procent AMA % BIN % IBØ % VBH % VKV % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 10

11 Total % Af tabellen ovenfor fremgår det, hvor mange interviews, der er gennemført med borgerne, som har haft kontakt med de enkelte visitationsmyndigheder, samt hvor stor procentandelen er af det samlede antal gennemførte interviews. Fordelingen af de interviewede borgere stemmer overens med totalpopulationens fordeling på visitationsmyndighederne. I er målgruppen for undersøgelsen udviddet til også at omfatte de borgere, som har haft kontakt til visitationen omkring visitation af tekniske hjælpemidler og hjælp til boligindretning. I tabellen herunder opgøres det, hvilken type ydelse, som borgerne, der har besvaret undersøgelsen, har været i kontakt med visitationen omkring. Antal borgere fordelt på sagstyper N Procent Visitation til tekniske hjælpemidler/boligindretning Visitation til personlig pleje og/eller praktisk hjælp % % Total % Det bemærkes, at der ikke er nogen resultater i rapporten, hvor der kan observeres signifikante forskelle på tilfredsheden blandt borgere, som har været i kontakt med visitationen om praktisk hjælp / personlig pleje på den ene side, og borgere, hvor kontakten omhandlede tekniske hjælpemidler / boligindretning på den anden side. Sagt med andre ord borgerne er lige tilfredse (eller utilfredse) uanset, hvilke ydelsestyper, visitationen drejer sig om. Af formidlingsmæssige årsager er det derfor valgt, at der som hovedregel ikke skelnes mellem visitation til forskellige ydelsestyper i rapporten. Nedenstående figur viser brugernes fordeling på køn og alder. Borgernes fordeling på køn og alder Mænd Kvinder Procent 29% 71% Under 70 år 15% år 38% år 25% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 11

12 86-90 år 14% Over 90 år 8% Tabellen viser fordelingen på køn og alder for borgerne, der har deltaget i undersøgelsen. I forhold til undersøgelsens totalpopulation er der ingen markante afvigelser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 12

13 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED Samlet tilfredshed I tabellen nedenfor vises borgernes overordnede tilfredshed med den kontakt, de for nylig har haft med visitationen. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den kontakt, du for nylig har haft med visitationen? Visitationssamtalen Et af temaerne i brugertilfredshedsundersøgelsen er, om borgerne er tilfredse med selve visitationssamtalen. Der er stillet seks spørgsmål om dette emne, hvoraf tre også tidligere har indgået i undersøgelsen, mens der er tilføjet yderligere tre. De seks spørgsmål er præsenteret herunder. Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om mine behov i min samtale med visitator eller en sagsbehandlende ergoterapeut Visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut optrådte imødekommende og respektfuldt Visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut lyttede til, hvad jeg havde at sige Jeg oplevede, at visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut kunne svare på mine spørgsmål Jeg oplevede, at jeg kun havde behov for at have kontakt med én person i visitationen Jeg oplever, at visitationen var hurtig og effektiv I forhold til den tilsvarende undersøgelse i er der ændret marginalt i spørgsmålsformuleringerne, så der tages højde for, at visitationssamtalen kan være foretaget af en sagsbehandlende ergoterapeuet. Dette er sket som følge af den føromtalte udvidelse af undersøgelsens målgruppe. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 13

14 Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV Havde du pårørende med til besøget af visitator eller den sagsbehandlende ergoterapeut? 31% 25% 28% 31% 27% 29% 27% 29% Information fra visitationen De næste spørgsmål omhandler tilfredsheden med informationen fra visitationen. Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om kommunens forskellige tilbud om hjælp til ældre Borgerne, som er visiteret i forhold til praktisk hjælp/personlig pleje, er blevet spurgt til deres tilfredshed med informationen om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører. Svarene på dette spørgsmål er præsenteret herunder. Jeg er godt tilfreds med den information jeg har fået om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører (kun ved visitation til praktisk hjælp / personlig pleje) Åbne svar: Kan du fortælle, hvorfor du ikke er tilfreds med den information, du fik om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører? (kun ved visitation til praktisk hjælp / personlig pleje) De 11 % af borgerne (svarende til 68 personer), som ikke er tilfredse med med informationen om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører, er bedt om at begrunde deres utilfedshed. Svarene viser, at borgerne primært er utilfredse, hvis de ikke har fået information og brochurer om mulighederne, mens der er enkelte, som føler, at de ikke er blevet orienteret omkring konkrete tilbud, de kunne have modtaget. Borgerne, som er visiteret i forhold til tekniske hjælpemidler/boligindretning, er blevet spurgt til deres tilfredshed med informationen om mulighederne for selv at anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 14

15 frem for den løsning, som Københavns Kommune kan levere. Svarene på dette spørgsmål er præsenteret herunder. Jeg er godt tilfreds med den information, jeg har fået om mulighederne for, at jeg selv kan anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer frem for den løsning, som Københavns Kommune kan levere, og så få refunderet en del af udgiften? (kun ved visitation til hjælpemidler / boligindretning) Åbne svar: Kan du fortælle, hvorfor du ikke er tilfreds med den information, du fik om mulighederne for selv at anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer frem for den løsning, som Københavns Kommune kan levere? 17 % (svarende til 39 perosner) har svaret, at de ikke er tilfredse med informationen om mulighederne for selv at anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer. Disse personer er bedt om at begrunde deres utilfredshed, og svarene viser, at borgerne primært er utilfredse, hvis de mener, de ikke har hørt om denne mulighed. Afgørelsen Det næste tema i undersøgelsen omhandler, hvordan borgerne fik afgørelsen fra visitationen, og hvor tilfredse de var med afgørelsen. Som det fremgår herunder, svarer 77 %, at de har fået en afgørelse fra visitationen. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV Har du fået en afgørelse fra visitationen om, hvilke typer af praktisk hjælp, personlig pleje eller hjælpemidler du har fået bevilget? 81% 76% 72% 82% 72% 77% 84% 80% Det er besluttet og er i overensstemmelse med God Sagsbehandling - at borgerne ikke som udgangspunkt skal have en skriftlig afgørelse, når der gives medhold i ansøgningen. Alle borgere får en mundtlig afgørelse. Ved revisitationer gives kun skriftlige afgørelser, hvis borgeren eksempelvis får nedsat hjælpen og er utilfreds med det. Nedgangen i antallet af borgere, som svarer, at de har fået en afgørelse, kan sandsynligvis forklares af denne ændrede praksis. De borgere, som har svaret, at de har fået en afgørelse, er efterfølgende blevet spurgt, om de fik afgørelsen mundtligt eller skriftligt. Svarene på dette spørgsmål er præsenteret i tabellen herunder. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 15

16 Fik du din afgørelse mundtligt eller skriftligt? AMA BIN IBØ VBH VKV Mundtligt 28% 30% 32% 25% 33% 29% 21% 20% Skriftligt 47% 40% 46% 46% 49% 46% 54% 53% Både mundtligt og skriftligt 21% 25% 17% 20% 14% 19% 20% 23% Ved ikke 4% 5% 5% 9% 4% 6% 5% 4% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Derefter er borgerne blevet stillet to spørgsmål om deres tilfredshed med afgørelsen. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om, hvilken hjælp eller hjælpemidler du har fået bevilget? Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om omfanget af hjælpen eller hjælpemidlerne? Dem, som er blevet revisiterede, og som er blevet visiteret i forhold til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, er herefter blevet spurgt, om der er nogen ændring i den hjælp, de får nu, i forhold til den hjælp de fik inden din nylige kontakt med visitationen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 16

17 Er der nogen ændring i den hjælp, du får nu, i forhold til den hjælp du fik inden din nylige kontakt med visitationen? AMA BIN IBØ VBH VKV Ja, har fået mere hjælp 35% 31% - 33% 43% 37% 27% 33% Ja, har fået mindre hjælp 9% 14% - 19% 15% 15% 19% 11% Nej, ingen ændring 51% 49% - 48% 40% 46% 49% 54% Ved ikke 5% 6% - 0% 2% 3% 5% 2% Total 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% Alle dem, som er førstegangsvisiterede, er blevet spurgt til udfaldet af deres kontakt med visitationen. Svarene på dette spørgsmål er præsenteret herunder. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV Har visitationen bevilget hjælp eller hjælpemidler til dig? 83% 74% 81% 85% 93% + 83% 90% 96% Alle dem, der enten er førstegangsvisiterede og har fået bevilget hjælp eller hjælpemidler, og dem der er revisiterede, er blevet stillet en række spørgsmål om visitationens afgørelse og informationen om afgørelsen. Disse spørgsmål præsenteres her. Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvilken hjælp eller hjælpemidler visitationen har bevilget til mig Det var nemt at forstå begrundelsen for visitationens bevilling af hjælp. Det er vigtigt for mig at have en fast kontaktperson i visitationen Dem, som har fået afslag på deres ansøgning om visitation, er også blevet spurgt til, om begrundelsen for visitationens afslag var forståeligt. Da meget få af respondenterne har fået afslag på deres ansøgning afrapporteres dette resultat ikke. De borgere, som har fået afslag på deres ansøgning er også blevet spurgt, om det var nemt at forstå begrundelsen for visitationens afslag. Kun 31 borgere har besvaret dette spørgsmål, og derfor bør resultaterne fortolkes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 17

18 varsomt. 26 % af denne gruppe er enige eller helt enige i, at afgørelsen var nem at forstå, mens 52 % er uenige eller helt uenige i det. Alle dem, der har modtaget en skriftlig afgørelse, er også blevet spurgt til, hvor enige de er i, at de kunne finde de relevante oplysninger i afgørelsesbrevet Det var nemt at finde de relevante oplysninger i afgørelsesbrevet Derudover er der stillet en række spørgsmål om tilfredshed med afgørelsen til alle borgere, som har deltaget i underøsgelsen. Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvordan jeg kan klage, hvis jeg ikke er tilfreds med visitationens eller den sagsbehandlende ergoterapeuts afgørelse på min ansøgning Jeg er godt tilfreds med mine muligheder for at komme i kontakt med visitationen eller den sagsbehandlende ergoterapeut Afgørelsen om den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget, lever op til mine forventninger Dem, der ikke mener, at afgørelsen lever op til deres forventninger, er efterfølgende blevet bedt om at uddybe, hvorfor afgørelsen ikke lever op til deres forventninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 18

19 Afgørelsen om den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget, lever op til mine forventninger Kan du fortælle, hvorfor afgørelsen ikke lever op til dine forventninger? Fik en anden form for hjælp/ydelse, end jeg havde forventet 15% 33% 8% 10% 6% Fik mindre hjælp, end jeg havde forventet Fik mere hjælp, end jeg havde forventet 1% 39% 36% Fik ingen hjælp/afslag på ansøgning 23% Føler ikke, at visitationen tog mine behov alvorligt 18% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Andet, notér Ved ikke 2% 34% Niveauet af hjælp Det næste spørgsmål er stillet til alle dem, der enten er førstegangsvisiterede og har fået bevilget hjælp eller hjælpemidler, og til dem der er revisiterede. Jeg er i stand til at klare hverdagen med den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget Dem, som har fået afslag på deres ansøgning om visitation, er også blevet spurgt, om de kan klare hverdagen på trods af manglende bevilling. Da dette spørgsmål kun er besvaret af henholdsvis 31 i og 30 i skal resultaterne fortolkes meget forsigtigt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 19

20 Jeg er i stand til at klare hverdagen, selvom jeg ikke fik bevilget den ansøgte hjælp eller hjælpemidler Helt enig 16% 30% Enig 35% 20% Hverken enig eller uenig 29% 17% Uenig 10% 27% Helt uenig 3% 3% Ved ikke 6% 3% Total 16% 30% Alle borgere, der enten er førstegangsvisiterede og har fået bevilget hjælp eller hjælpemidler eller er revisiterede, og som er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har besvaret det følgende spørgsmål. Jeg får udført de opgaver, som visitationen har bevilget Det sidste spørgsmål om borgernes vurdering af bevillingen er stillet til alle deltagerne i undersøgelsen. Jeg mener, at visitationen eller den sagsbehandlende ergoterapeut har bevilget mig den hjælp eller de hjælpemidler, som jeg har behov for Aktiverende hjælp Det følgende tema handler om borgernes evne til at klare sig i hverdagen og om aktiverende hjælp. Først er alle borgerne blevet spurgt til betydningen af at kunne klare sig selv i hverdagen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 20

21 Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? 61% 30% 4% 2% 0% 2% Dernæst er alle borgerne blevet spurgt, om de kender til, at hjælpen fra kommunen i dag gives med det formål at støtte til, at borgeren igen selv kan klare flere dagligdags ting. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV Har du hørt om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så du støttes til igen at aktivt kunne klare flere dagligdags ting selv? 64% 54% 54% 59% 60% 58% 61% 50% De borgere, som kender til ordningen, er blevet bedt om at svare på nogle spørgsmål omkring, hvordan ambitionen om aktiverende hjælp kommer til udtryk i Københavns Kommune arbejde. Har visitator eller den sagsbehandlende ergoterapeut talt med dig om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så du støttes til igen at aktivt kunne klare flere dagligdags ting selv? Har du fået hjælp eller hjælpemidler, hvor du støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv? 65% 66% 63% 71% 65% 66% 75% 46% 51% 49% 60% 63% 54% 44% Herefter er alle borgere blevet spurgt, om de gerne vil have, at hjælpen gives med henblik på, at de kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 21

22 Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV Vil du gerne have, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? 47% 49% 42% 48% 52% 48% Som det fremgår af tabellen ønsker knap halvdelen af borgerne, 48 %, at hjælpen gives med henblik på, at de kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv. Det skal ses i sammenhæng med, at hele 91 % af borgerne tillægger det at kunne klare sig selv i hverdagen stor eller meget stor betydning. Dermed er det ikke alle brogere, som ser en sammenhæng mellem aktiverende hjælp og selvhjulpenhed. Åbne svar: Hvad er årsagen til, at du ikke ønsker, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? I alt 224 borgere i undersøgelsen har svaret, at de ikke ønsker, at hjælpen gives med henblik på, at de kan komme til at klare flee ting selv. Heraf har 180 angivet, hvorfor de ikke ønsker aktiverende hjælp. Overordnet set er der to typer af besvarelser på, hvorfor borgerne ikke ønsker denne hjælp: For det første er der en stor gruppe, som vurderer, at de er for svage til, at de vil få noget ud af aktiverende hjælp. De påpeger blandt andet, at deres helbred gør, at de ikke kan komme til at gøre noget selv. Det skyldes blandt andet fysiske problemer og synsproblemer. Derudover er der en stor gruppe, som svarer, at det ikke er nødvendigt med trænende hjælp, da de allerede klarer sig selv i meget høj grad. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 22

23 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater omkring, hvordan brugerne vurderer forskellige elementer af trivsel i hverdagen. Livskvalitet Første spørgsmål handler om brugernes livskvalitet. Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Selvvurderet helbred Næste spørgsmål afdækker borgernes egen opfattelse af deres helbred. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Ensomhed og kontakt til andre Det næste aspekt af trivsel, der indgår i undersøgelsen, handler om ensomhed og kontakt til andre. Den form for ensomhed, der spørges ind til, kan betegnes som social ensomhed, det vil sige om en person har mulighed for at være sammen med andre mennesker i det omfang, personen selv synes er passende. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? AMA BIN IBØ VBH VKV Ja, ofte 11% 11% 8% 10% 14% 11% 10% 9% Ja, engang imellem 19% 20% 18% 19% 14% 18% 13% 17% Ja, men sjældent 11% 11% 11% 15% 7% 11% 12% 11% Nej 56% 54% 60% 55% 62% 58% 63% 60% Ved ikke 4% 4% 4% 2% 2% 3% 2% 2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 23

24 Tryghed I det sidste spørgsmål bliver borgerne spurgt, om de føler sig trygge i hverdagen Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt i hverdagen? BORGERNES GODE RÅD TIL BEDRE VISITATION Alle 802 deltagende i undersøgelsen er blevet spurgt, om de har et råd til, hvordan visitationen kan blive bedre. 191 personer har afgivet et uddybet svar. Åbne svar: Så vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvordan visitationens eller den sagsbehandlende ergoterapeuts kontakt med borgerne kan blive bedre? Blandt borgernes råd til, hvordan visitationen kan forbedres, er der flere, som nævner, at de ønsker en tættere opfølgning og kontakt til visitationen. Det gælder både i forhold til, at de ønsker hurtigere svar ved ansøgninger til visitationen, og at de ønsker, at visitation sker oftere. Derudover nævner borgerne også konkrete problemer ved kontakten til visitationen, eksempelvis uklarhed om, hvilket nummer man skal ringe til for at komme i kontakt med visitationsmyndigheden. Der er også flere, som nævner, at de ønsker en mere personlig kontakt til visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeuet. Det gælder både i forhold til, at borgerne ønsker, at visitatoren er bedre forberedt og har sat sig bedre ind i borgerens situation, men også at flere borgere ønsker sig én fast kontaktperson ved visitationsmyndigheden. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 24

25 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL I dette afsnit vises de procentvise svarfordelinger for alle undersøgelsens spørgsmål. Svarfordelingerne vises på samlet -niveau, det vil sige, at tallene dækker alle de respondenter, som har deltaget i undersøgelsen. Alle tabeller viser, hvor mange svar der er afgivet på det pågældende spørgsmål. Selvom der samlet set har deltaget 802 brugere i undersøgelsen, fremgår der ved flere spørgsmål et lavere antal totale svar. Dette skyldes, at hvis intervieweren har krydset af i Respondent kan ikke svare eller Ikke relevant/modtager ikke ydelsen, er svarerne sorteret fra ved de pågældende spørgsmål og indgår ikke i det samlede tal. Samtidig er nogle spørgsmål i spørgeskemaet kun stillet til bestemte delmålgrupper i undersøgelsen. Tabellernes rækkefølge følger i vidt omfang rækkefølgen af temaer i spørgeskemaet og den måde resultaterne er præsenteret her i rapporten. Samlet tilfredshed Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den kontakt, du for nylig har haft med visitationen? (n = 802) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 49% 35% 5% 6% 4% 1% 100% Visitationssamtalen Jeg fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om mine behov i min samtale med visitator eller en sagsbehandlende ergoterapeut (n = 802) Visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut optrådte imødekommende og respektfuldt (n = 802) Visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut lyttede til, hvad jeg havde at sige (n = 802) Jeg oplevede, at visitatoren eller den sagsbehandlende ergoterapeut kunne svare på mine spørgsmål (n = 802) Jeg oplevede, at jeg kun havde behov for at have kontakt med én person i visitationen (n = 802) Jeg oplever, at visitationen var hurtig og effektiv (n = 802) Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Total 46% 39% 6% 5% 2% 2% 100% 54% 34% 4% 4% 2% 2% 100% 49% 36% 5% 6% 2% 3% 100% 45% 36% 7% 4% 1% 5% 100% 43% 27% 7% 11% 4% 8% 100% 43% 31% 10% 7% 4% 4% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 25

26 Ja Nej Ved ikke Total Havde du pårørende med til besøget af visitator eller den sagsbehandlende ergoterapeut? (n = 739) 29% 69% 2% 100% Information fra Visitationen Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om kommunens forskellige tilbud om hjælp til ældre (n = 802) Jeg er godt tilfreds med den information jeg har fået om mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører (n = 580) Jeg er godt tilfreds med den information, jeg har fået om mulighederne for, at jeg selv kan anskaffe hjælpemidler eller boligforbedringer frem for den løsning, som Københavns Kommune kan levere, og så få refunderet en del af udgiften? (n = 222) Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Total 37% 36% 9% 7% 4% 6% 100% 34% 30% 11% 8% 3% 14% 100% 19% 36% 11% 8% 9% 17% 100% Afgørelsen Ja Nej Ved ikke Total Har du fået en afgørelse fra visitationen om, hvilke typer af praktisk hjælp, personlig pleje eller hjælpemidler du har fået bevilget? (n = 802) 77% 19% 4% 100% Fik du din afgørelse mundtligt eller skriftligt? (n = 615) Mundtligt Skriftligt Både mundtligt og skriftligt Ved ikke Total 29% 46% 19% 6% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 26

27 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om, hvilken hjælp eller hjælpemidler du har fået bevilget? (n = 615) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med visitationens afgørelse om omfanget af hjælpen eller hjælpemidlerne? (n = 615) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 42% 37% 7% 8% 5% 1% 100% 38% 33% 9% 12% 6% 1% 100% Ja, har fået mere hjælp Ja, har fået mindre hjælp Nej, ingen ændring Ved ikke Total Er der nogen ændring i den hjælp, du får nu, i forhold til den hjælp du fik inden din nylige kontakt med visitationen? (n = 232) 37% 15% 46% 3% 100% Ja Nej, fik afslag Ved ikke Total Har visitationen bevilget hjælp eller hjælpemidler til dig? (n = 272) 83% 11% 5% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 27

28 Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvilken hjælp eller hjælpemidler visitationen har bevilget til mig (n = 671) Det var nemt at forstå begrundelsen for visitationens bevilling af hjælp. (n = 671) Det var nemt at forstå begrundelsen for visitationens afslag (n = 31) Det var nemt at finde de relevante oplysninger i afgørelsesbrevet (n = 401) Det er vigtigt for mig at have en fast kontaktperson i visitationen (n = 671) Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvordan jeg kan klage, hvis jeg ikke er tilfreds med visitationens eller den sagsbehandlende ergoterapeuts afgørelse på min ansøgning (n = 802) Jeg er godt tilfreds med mine muligheder for at komme i kontakt med visitationen eller den sagsbehandlende ergoterapeut (n = 802) Afgørelsen om den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget, lever op til mine forventninger (n = 802) Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Total 42% 41% 6% 6% 2% 4% 100% 38% 40% 7% 6% 2% 7% 100% 10% 16% 10% 23% 29% 13% 100% 30% 47% 7% 4% 2% 9% 100% 40% 27% 10% 14% 4% 5% 100% 30% 29% 10% 15% 8% 8% 100% 37% 39% 8% 8% 3% 5% 100% 36% 33% 8% 10% 6% 7% 100% Afgørelsen om den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget, lever op til mine forventninger (n = 802) Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Total 36% 33% 8% 10% 6% 7% 100% Kan du fortælle, hvorfor afgørelsen ikke lever op til dine forventninger? (n = 122) Fik en anden form for hjælp/ydelse, end jeg havde forventet Fik mindre hjælp, end jeg havde forventet Fik mere hjælp, end jeg havde forventet Fik ingen hjælp/afslag på ansøgning Føler ikke, at visitationen tog mine behov alvorligt Andet, notér Ved ikke Total 15% 39% 1% 23% 18% 34% 2% 132% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 28

29 Niveauet af hjælp Jeg er i stand til at klare hverdagen med den hjælp eller de hjælpemidler, jeg har fået bevilget (n = 671) Jeg er i stand til at klare hverdagen, selvom jeg ikke fik bevilget den ansøgte hjælp eller hjælpemidler (n = 31) Jeg får udført de opgaver, som visitationen har bevilget (n = 475) Jeg mener, at visitationen eller den sagsbehandlende ergoterapeut har bevilget mig den hjælp eller de hjælpemidler, som jeg har behov for (n = 802) Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Total 34% 42% 10% 8% 2% 4% 100% 16% 35% 29% 10% 3% 6% 100% 43% 36% 5% 6% 2% 8% 100% 36% 37% 7% 10% 4% 5% 100% Aktiverende hjælp Hvor stor betydning har det for dig at kunne klare dig selv i hverdagen? (n = 802) Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Lille betydning Ingen betydning Ved ikke Total 61% 30% 4% 2% 0% 2% 100% Ja Nej Ved ikke Total Har du hørt om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så du støttes til igen at aktivt kunne klare flere dagligdags ting selv? (n = 802) 58% 33% 9% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 29

30 Ja Nej Ved ikke Total Har visitator eller den sagsbehandlende ergoterapeut talt med dig om, at hjælpen fra kommunen i dag gives, så du støttes til igen at aktivt kunne klare flere dagligdags ting selv? (n = 468) Har du fået hjælp eller hjælpemidler, hvor du støttes til igen at kunne klare flere dagligdags ting selv? (n = 468) Vil du gerne have, at hjælpen gives med henblik på, at du kan komme til at klare flere af de dagligdags ting selv? (n = 580) 66% 29% 4% 100% 54% 43% 3% 100% 48% 39% 13% 100% Livskvalitet Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke Total Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 802) 17% 38% 28% 11% 4% 2% 100% Ensomhed og kontakt til andre Ja, ofte Ja, engang imellem Ja, men sjældent Nej Ved ikke Total Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du egentlig har mest lyst til at være sammen med andre? (n = 802) 11% 18% 11% 58% 3% 100% Selvvurderet helbred Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Ved ikke Total Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (n = 802) 6% 24% 32% 28% 8% 2% 100% Tryghed Hvor tryg eller utryg føler du dig alt i alt i hverdagen? (n = 802) Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg Ved ikke Total 28% 53% 9% 7% 1% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 30

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Politiken spørger om filmstøtte

Politiken spørger om filmstøtte Politiken spørger om filmstøtte Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver gemt undervejs,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere