MM01 (Mat A) Ugeseddel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MM01 (Mat A) Ugeseddel 1"

Transkript

1 Institut for Matematik og Datalogi 2. august 200 Syddansk Universitet, Odense HJM/LL MM0 (Mat A) Ugeseddel Velkommen til kurset MM0 (Matematik A). Forelæsninger: afholdes i to ugentlige timer, onsdag kl. 0 2 i U, og første gang den. september. Forelæser: Hans Jørgen Munkholm. Eksaminatorier: ugen: afholdes i en dobbelttime om Eksaminatoriehold: S: tirsdag 6 8 i U9D S2: mandag 2 i U S: mandag 0 2 i U9D S: tirsdag 0 2 i U9B S: mandag 0 2 i U2 S6: torsdag 0 2 i U9C S7: torsdag 0 2 i U29 D: onsdag 6 i U2 Mat-Øk: torsdag 6 i U8 Instruktorer: Diana Holm Karina Larsen Linda Søndergaard Lisbeth Jørgensen Martin Pedersen Mikkel Thygesen Randi Rohde Sidsel Nonnemann Sif Lind Rasmussen Lærebøger (kan købes i boghandelen): Robert A. Adams, Calculus: A Complete Course, Fifth Edition, Addison Wesley 200. Robert A. Adams, Student Solutions Manual hørende til ovenstående bog detaljerede løsninger til nogle af bogens øvelser. Desuden to notesæt fra IMADA: Formelsamling til MM0 - Matematik A (kommer senere). Tidligere eksamensopgaver MM0 juni 99 juni 200. Ugesedler: udkommer tirsdage og uddeles ved forelæsningerne eller afhentes på Institut for Matematik og Datalogi. Her findes også instruktorernes postbokse. På ugesedlerne gives information om indholdet af forelæsningerne samt forslag til opgaver til gennemgang af de studerende ved eksaminatorietimerne. Ved eksaminatorierne kan man efter aftale med instruktorerne variere mellem gruppearbejde og opgaveløsning ved tavlen. Det er normalt IKKE instruktoren, der skal gennemgå opgaver ved tavlen. Hjemmeside: Kurset har sin egen Internet hjemmeside, som man kan finde frem til fra instituttets hjemmeside, eller gå direkte til på: Foreløbigt pensum: Robert A. Adams, Calculus: A Complete Course, Fifth Edition, Addison Wesley 200: Kapitel 2 s.: Matematisk induktion Kapitel 2 6: Middelværdisætningen for differentialregning

2 Kapitel 7: Inverse funktioner; ep; log; hyperbolske funktioner; inverse trigonometriske og hyperbolske funktioner; 2.ordens lineære homogene differentialligninger Kapitel 7 9: Lineær approksimation; Taylorpolynomier; l Hôpitals regler Kapitel 6 2,,: Invers substitution i integral; integral af rationale funktioner; uægte integraler Kapitel 7 8,9: Sandsynlighedsteori;. ordens differentialligninger Kapitel 9 8: Følger, uendelige rækker, potensrækker, Taylor- og Maclaurinrækker Kapitel 0,6: Vektorer; krydsprodukt; matriksregning Kapitel 2 7: Partielle afledede; kædereglen; differentiabilitet/differential; gradient; retningsafledede Kapitel : Maksimums-, minimums- og saddelpunkter for funktion af to variable Kapitel 7: Dobbelt- og tripelintegraler; kartesiske og polære koordinater; cylindriske og sfæriske koordinater; generelt variabelskift Kapitel 6: Vektorfelter; kurveintegraler; flader og fladeintegraler; fluks af vektorfelt gennem flade Kapitel 6 : Gradient, divergens og rotation; Gauss, Greens og Stokes sætninger Appendi I: Komplekse tal (geometrisk fortolkning; regneregler; roduddragning) Appendi II: Komplekse funktioner (ep; polynomier; algebraens fundamentalsætning) Appendi IV: Differentialligninger Bogen indeholder endvidere begreber fra det gymnasiestof, som MM0 forudsætter. Det anbefales, at I bruger bogen til at repetere de vigtigste begreber: de reelle tal, kontinuerte funktioner, differentialregning, integralregning. alle afleveringsopgaver forsynes med navn og de første 6 cifre af CPR-nummer. Projekter fælles med Fysik A: Som et forsøg indgår der for alle. årsstuderende som er optaget på naturvidenskab eller på datateknologi projektforløb, 2 i efteråret og i foråret. Projekterne er fælles med Fysik A (Fy0) og udføres i hold á 2 personer. Hvert projekt bedømmes med en karakter, som tæller 0% af den endelige karakter i både MM0 og Fy0. For disse studerende tæller den skriftlige eksamen i MM0 altså 70% af den endelige karakter. Studerende, som er optaget på matematik-økonomi eller datalogi NIS har ikke sådanne projekter og for dem afgør den skriftlige eksamen hele karakteren i MM0. Computer og/eller lommeregner: Alle ordinære deltagere i MM0 (undtagen mat-øk) har samtidig et kursus, hvor de møder et symbolsk matematikprogram (scient erne lærer om Maple i IT; datateknologerne lærer om Mathematica i AM). Det er tilladt at bruge et sådan program i MM0 både til daglig og ved eksamen. Bruger man Maple/Mathematica i forbindelse med obligatoriske opgaver eller eksamen, skal man dog stadig forklare, hvad der går for sig. Det er ikke en forudsætning, at man har en computer med Maple eller Mathematica (en (graf)lommeregner er tilstrækkelig), men har man en computer, anbefales det kraftigt at skaffe sig enten Maple (billigt i Studenterboghandelen) eller Mathematica. Jeg vil en gang imellem bruge Maple som illustrationsværktøj. Afleveringsopgaver: Hver studerende skal aflevere og have godkendt mindst 8 sæt afleveringsopgaver i efteråret og mindst 8 sæt i foråret. Disse opgaver vil blive stillet på ugesedlerne og afleveres til instruktorerne, som retter dem. Det er vigtigt, at opgaverne afleveres rettidigt! Faktisk er instruktorer IKKE forpligtet til at rette opgaver, der afleveres for sent. Det er også vigtigt, at Maple for mat-øk: Der vil efter aftale med holdet blive mulighed for at få introduceret Maple ved 2 dobbelttimer. Matematisk Bibliotek (beliggende på Instituttet): har åbent mandag-torsdag kl. 8 6 og fredag kl. 8. På biblioteket findes en elementær samling og en semesterhylde med bøger af speciel Ved eksamen skal man i givet fald selv medbringe en computer; den må ikke være støjende og man må ikke medbringe printer. 2

3 interesse for MM0 (disse bøger må ikke hjemlånes). Bøgerne udlånes i øvrigt på det sædvanlige lånerkort fra Odense Universitetsbibliotek. Instituttet er beliggende i det sydøstlige hjørne af Campus. Supplerende læsning: Hvis nogle her ved starten føler sig usikre i f.eks. trigonometri og/eller differential-integral-regning, kan det anbefales at bruge lærebogen af Adams, således at man samtidig med repetitionen vænner sig til bogen, som bruges i Mat.A. På semesterhylden er der nogle bøger på dansk, som dækker en del af stoffet i Adams bog. Yderligere oplysninger: Hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer, kan du henvende dig på Institut for Matematik og Datalogi s sekretariat, til undertegnede eller til din instruktor. Sekretariat (Lisbeth Larsen, lokal tlf. 287, og Kirsten B. Andersen, lokal tlf. 28) Forelæser (Hans J. Munkholm): lokal tlf Forelæsningerne i uge 6: Vi begynder i kapitel med logaritmefunktioner, eksponentialfunktioner, inverse trigonometriske funktioner og hyperbolske funktioner. Der fortsættes med Adams kap. 2.6 og.7-9. Eksaminatorierne i uge 6: Som opvarmning i stof, der forudsættes kendt, regnes vedlagte opgaver, enten enkeltvis eller i grupper og med instruktoren som konsulent/diskussionspartner. Eksaminatorierne i uge 7: Adams, afsnit., opgaverne 9, 9 2, 26, 28; afsnit., opgaverne, 2, 27, 72; afsnit.2, opgave 6, 8,. Er der for mange opgaver, så spring i første omgang over hver anden. Hans Jørgen Munkholm 2 Bemærk at teksten til Opgave 9 skal søges lige før Opgave. Noget lignende vil I tit blive udsat for senere (uden denne advarsel). De opgaver, som er mærket med en stjerne i Adams bog er en (lille) smule sværere eller mere teoretiske end de andre, men bestemt ikke værre end at I alle bør forsøge jer.

4 MINITEST I MATEMATIK Uden hjælpemidler Opgav e Reducer udtrykket a ab b a 7 ab 2b 2. Opgave 2 En cirkel har ligningen 2 y 2 0 y 7 0. Bestem cirklens radius og koordinatsættet til dens centrum. Opgave I et koordinatsystem er en parabel P og en linje m bestemt ved P: y 2 2 m: y Beregn koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem P og m. Opgave Løs Ligningen log 2 log 2. Opgave Bestem de tal k, for hvilke ligningen 2 k 0 har mindst én løsning. Opgave 6 Vinklen v er fastlagt ved figuren. Bestem sinv, sin π v og cos π v. v P Opgave 7 Bestem samtlige andengradspolynomier P, der tilfredsstiller ligningen P 2P Opgave 8 Figuren viser graferne for tre funktioner f f og g 0 f t dt Hvilken graf hører til hvilken funktion?

5 Opgave 9 En klods skal være fire gange så lang, som den er bred. Klodsens rumfang skal være 200 cm, og dens overfladeareal skal være mindst muligt. Bestem, hvilken bredde, længde og højde klodsen da skal have. Opgave 0 Funktionen f ep er som bekendt differentiabel med differentialkvotienten ep. Find grænseværdien for brøken ep for 0. Opgave Bestem størsteværdi og mindsteværdi for hver af følgende funktioner på de givne intervaller. f , g , h

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

God sommer fra Famøs-redaktionen!

God sommer fra Famøs-redaktionen! FAMØS God sommer fra Famøs-redaktionen! I sommerferien har redaktionen planlagt at: hyrde køer, sætte tibetanske bedeflag op, nyde en kold øl, danse til den tidlige morgen, tage til Copenhagen Jazz Festival,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Funktion af flere variable

Funktion af flere variable Funktion af flere variable Preben Alsolm 24. april 2008 1 Funktion af flere variable 1.1 Differentiabilitet for funktion af én variabel Differentiabilitet for funktion af én variabel f kaldes differentiabel

Læs mere