p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e www.eumayors."

Transkript

1 g ger ivitet ffekt e i erg nd h g t ti gnin tilta læ al klimaforandrin en re an lok primære va yg ed gh b d ka ve ns pl reg bæ red e e e ttels a f p so d e lh e ne ørgsel eftersp i rg ner io s s i em alite O 2 livskv re C borge t deltagelse i n t e re ss integr ere vision ente t r FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Publikationen er udarbejdet af EU s sekretariat for borgmesterpagten. Det forvaltes af en sammenslutning af lokale og regionale netværk af myndigheder under ledelse af ENERGY-CITIES, som består af CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES og Fedarene. Offentliggjort i november Grafisk design: Diane Morel / Fotos på for- og bagside: Shutterstock EN TRINVIS GENNEMGANG AF PROCESSEN VEDRØRENDE BORGMESTERPAGTEN EN FLEKSIBEL, METODISK RAMME FOR TILTAG HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I EN NØDDESKAL -REGNSKABET GRUNDLAGET FOR HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INSPIRATION TIL UDFORMNING AF HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI SPOTLIGHT PÅ TILTAG OOVERBLIK OVER PROCEDURER FOR INDGIVELSE OG VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INNOVATIVE PLATFORME TIL UDVEKSLING DEL VIDEN MED LIGESINDEDE! HVORDAN FÅR MAN YDERLIGERE TEKNISK BISTAND? Sekretariatet for borgmesterpagten støttes af programmet Intelligent Energi Europa (IEE). Hverken Den Europæiske Kommission eller en person, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlig for brugen af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, eller for fejl i teksterne, på trods af omhyggelighed i udarbejdelsen. 2 3

3 EN TRINVIS GENNEMGANG AF PROCESSEN VEDRØRENDE BORGMESTERPAGTEN Underskriverne af borgmesterpagten har et mål om at nå og endda overstige EU s mål om at reducere -emissionerne med 20 % inden 2020 vha. gennemførelse af en handlingsplan for bæredygtig energi (SEAP), der har fokus på energieffektivitet og brugen af lokale, bæredygtige energikilder. For at opfylde deres mål forpligter underskriverne sig til en række trin: TRIN 1 Underskrift af borgmesterpagten TRIN 3 Indgivelse af implementeringsrapport Overvågning og rapportering af fremskridt Gennemførelse af politikker for og tiltag til -nedbringelse feedback feedback og og Overvågning mål om Sådan kommer man i gang -20% inden 2020 anl Planlægning Definition af den langsigtede vision Oprettelse af jeres borgmesterpagt-team Udarbejdelse af -regnskab Udvikling af handlingsplan i tæt samarbejde med lokale interessenter og borgere TRIN 2 Indgivelse af handlingsplan for bæredygtig energi Det første trin er at udarbejde et -regnskab og omsætte den politiske forpligtelse til konkrete tiltag. Underskriverne indleverer deres handlingsplan for bæredygtig energi sammen med de primære resultater i deres -regnskab senest et år efter deres officielle tiltrædelse. Handlingsplanen for bæredygtig energi, der udarbejdes i tæt samarbejde med lokale interessenter og borgere og godkendes af kommunalbestyrelsen skitserer de planlagte tiltag. Underskriverne accepterer også at overvåge og foretage indrapportering om gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi hvert andet år efter planens gennemførelse. Den nuværende publikation søger at give læseren et overblik over udviklingsprocessen hvad angår handlingsplanen for bæredygtig energi. Den giver et indblik i de primære elementer i en handlingsplan for bæredygtig energi og præsenterer kort procedurerne for indgivelse og vurdering. De følgende sider indeholder også eksempler til inspiration og praktiske tips til at påbegynde udvikling og gennemførelse af handlingsplanen. Gennemførelse 4 5

4 EN FLEKSIBEL, METODISK RAMME FOR TILTAG ENKELHED, FLEKSIBILITET OG SAMMENLIG- NELIGHED! Borgmesterpagten skaber en omfattende metodisk ramme til udvikling og gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi Borgmesterpagten er udviklet i samarbejde med Europa- Kommissionens Fælles Forskningscenter på baggrund af praktisk erfaring fra en aktørgruppe, der består af lokale myndigheder og eksperter, og er baseret på et solidt teknisk og videnskabeligt grundlag. Den foreslåede metode og de foreslåede koncepter og principper følger så vidt muligt internationale og europæiske standarder (f.eks. emissionsfaktorer for Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer eller den europæiske referencelivscyklusdatabase). Hver enkelt underskriver kan frit bruge de redskaber, som man finder passende til egne formål. Underskriveren skal dog sikre sig, at det indberettede regnskab er i overensstemmelse med kravene til borgmesterpagten, der er defineret i det følgende. TEKNISK STØTTEMATERIALE TIL BORGME- STERPAGTEN Vejledningen til Sådan udvikler man en plan for bæredygtig energi indeholder en trinvis vejledning og praktiske anbefalinger vedrørende hele udviklingsprocessen for -regnskab og handlingsplanen for bæredygtig energi. Den definerer en række grundlæggende principper for -regnskaber (af samme omfang) og indrapporteringsprocesser. Den giver også kommunerne nogle tekniske eksempler på energieffektivitet og tiltag vedrørende bæredygtig energi, der kan gennemføres på lokalt plan. Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi er den ramme, der bruges af underskriverne til at indrapportere data vedrørende lokale -emissioner og primære modvirkningstiltag. Dette interaktive webbaserede redskab bliver udarbejdet på engelsk af underskriverne af borgmesterpagten og udgør en ramme for individuelle handlingsplaner for bæredygtig energi og leverer akkumulerede statistikker online. Skabelonen indeholder de relevante instrukser (på alle EU-sprog), der hjælper underskriverne med at indsamle og analysere dataene på en struktureret og systematisk måde. Baseret på skabelonen for handlingsplanen for bæredygtig energi vil skabelonen for gennemførelsesrapporten lette opfølgningen hvad angår gennemførelsen af handlingsplanen for bæredygtig energi. Denne skabelon og bemærkninger dertil vil være til rådighed fra 2012 og vil være det primære instrument for underskriverne til at overvåge og rapportere om processen. YDERLIGERE LÆSESTOF Alle materialer findes på biblioteksdelen på hjemmesiden for borgmesterpagten på: Borgmesterpagtens metodik, der er fleksibel og tilpasset lokale forhold, udgør en fælles rapporteringsramme i form af en onlineskabelon til handlingsplanen for bæredygtig energi takket være hvilken lokale myndigheder kan sammenligne deres resultater med andre (f.eks. inden for en lokal myndighed på tværs af tid og mellem lokale myndigheder med tilsvarende karakteristika). Shutterstock 6 7

5 HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I EN NØDDESKAL Handlingsplanen for bæredygtig energi er det primære dokument, der viser, hvordan underskriverne af borgmesterpagten vil nå det mål, de har forpligtet sig til, inden Den bygger på konceptet om integreret planlægning og en helhedsorienteret tilgang til lokale energisystemer og har fokus på at mindske efterspørgslen efter energi i adskillige primære aktivitetssektorer samt at bruge lokale, bæredygtige energikilder til at efterkomme den lokale efterspørgsel efter energi. INDHOLD HVAD INDEHOLDER PLANEN? De primære resultater af -regnskabet, der indikerer det nuværende niveau for energiforbrug og identificerer de primære kilder til -emissioner Hvor er I? En langsigtet vision, der angiver de overordnede mål for -emission i 2020 og de prioriterede indsatsområder. Hvor ønsker I at komme hen? En række kort- og mellemsigtede tiltag, der iværksættes i gennemførelsesperioden, samt tidsrammer og tildelte ansvarsområder med henblik på at nå det fastlagte mål Hvordan nåede I derhen? Shutterstock FASTLÆGGE AMBITIØSE VISIONER I Beckerich var udviklingen af vores handlingsplan for bæredygtig energi et vigtigt skridt mod at revurdere vores mål. Den har vist os, at vi altid kan forbedre vores arbejde, og at energibesparelse skal være den primære prioritet for at nå vores mål: Energiautonomi. Camille Gira, borgmester i Beckerich (Luxembourg) MÅLSÆTNINGER FOR PLANEN At sikre en langsigtet politisk forpligtelse handlingsplanen for bæredygtig energi er et strategisk, politisk dokument, der godkendes af kommunalbestyrelsen (eller et tilsvarende beslutningsorgan) At omsætte strategien til konkrete tiltag og allokere menneskelige og finansielle ressourcer til gennemførelse af tiltagene - handlingsplanen for bæredygtig energi er et operativt instrument At engagere de lokale aktører i hele processen fra udarbejdelse til gennemførelse handlingsplanen for bæredygtig energi er et kommunikationsværktøj rettet mod interessenter og borgere. MÅL Handlingsplanen for bæredygtig energi er en sammenhængende række af tiltag, der dækker alle de primære aktivitetssektorer (offentlige og private). Som udgangspunkt forventes det, at de fleste handlingsplaner for bæredygtig energi vil dække de sektorer, der er anført i regnskabet: PRIMÆRE MÅLSEKTORER Bygninger, udstyr og faciliteter (den kommunale sektor, service- og boligsektoren) Transport (offentlig, privat og erhvervsmæssig) Idet lokale myndigheder kun har begrænset indflydelse på branchen, er det op til dem at beslutte, hvorvidt de vil lade denne sektor være en del af handlingsplanen for bæredygtig energi (fabrikker omfattet af det europæiske emissionshandelssystem (ETS 1 ) er undtaget). Handlingsplanen for bæredygtig energi bør også baseres på de indsatsområder, hvor den lokale myndighed spiller en særlig rolle som planlægger, motivator, forbruger og nogle gange producent som f.eks.: ANDRE ANBEFALEDE SEKTORER Industrier (bortset fra det europæiske emissionshandelssystem (ETS 1 ) Egnsplanlægning Arbejde med borgere og lokale interessenter BRUG AF EN INTEGRERET TILGANG Lokal, bæredygtig energiproduktion i mindre omfang Offentligt udbud Andet (Affaldshåndtering og vandforvaltning) I Friedrichshafen har vi sat klima- og energiovervejelser øverst på den bymæssige udviklingsdagsorden. Udviklingsordningen for byområderne i Tyskland giver os mulighed for at fastlægge specifikationer for energiforsyning i nye byggeområder og industrielle parker samt for mobilitet i fremtiden. [...] Vi sørger for, at vi skaber en by med korte transportmønstre med et topmoderne bybussystem. I dag udstikker egnsplanlægningen retningen for energiforbruget i de næste årtier! Andreas Brand, borgmester i Friedrichshafen (Tyskland) 1 ETS Det europæiske emissionshandelssystem 8 9

6 -REGNSKABET GRUNDLAGET FOR HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI MÅL Borgmesterpagten følger hovedsageligt en landebaseret tilgang og ser på de emissioner, der er forbundet med energiforbrug og produktion (evt.) i det land, hvor den lokale myndighed er beliggende. -regnskabet er en vigtig komponent i handlingsplanen for bæredygtig energi og giver et tydeligt billede af hvor I er, dvs. en beskrivelse af den lokale myndigheds nuværende situation hvad angår energiforbrug og -emission. Det er et udgangspunkt for at uddybe handlingsplanen for bæredygtig energi. Med -regnskabet i hånden vil den lokale myndighed være i stand til at identificere de prioriterede indsatsområder og muligheder for at nå målet om nedbringelse af -emissioner. Det vil hjælpe jer til at vælge og prioritere tiltag. Der skal jævnligt foretages overvågninger af -regnskaber (MEI) med henblik på at vurdere de potentielle emissionsnedsættelser ved de gennemførte tiltag. BEGREBER DER KNYTTER SIG TIL -REGNSKABER Basisåret AT STOLE PÅ ET OMFATTENDE REGNSKAB Jeg synes, at gode emissionsregnskaber og videnskabelige grundlag er nøglen til en god indsats. Ved fra starten at forstå målet og betydningen af deres forpligtelser er kommunerne i en bedre position til at indfri deres løfte og gennemføre ambitiøse tiltag. Frank Smeets, Viceminister for miljøforhold i Limburg-provinsen (Belgien), regional koordinator for borgmesterpagten 1990 er det anbefalede referenceår i de fleste internationale standarder (Kyotoprotokollen, vurderingsrapporter fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer). Den lokale myndighed bør dog vælge det år, hvor man kan få de mest omfattende og pålidelige data. Ton hvis den lokale myndighed vælger kun at indberette -emissioner. Ton -ækvivalent hvis den lokale myndighed vælger at lade andre drivhusgasser omfatte, såsom CH 4 og N 2 O. Omdan mængden af CH 4 og N 2 O til -ækvivalent ved at gange emissionen af drivhusgasser med det globale opvarmningspotentiale. Bygninger, udstyr og faciliteter (den kommunale sektor, bolig- og servicesektoren) N2 O CH 2 Direkte emissioner grundet brændstofforbrænding i området Transport (offentlig, privat og erhvervsmæssig) KOMMUNENS OMRÅDER Industrier EU s emissionshandelssystem er undtaget (valgfrit) Andre direkte emissioner, der finder sted inden for området, afhængigt af valg af sektorer i forhold til -regnskabet Anlæg til fast affald og spildevandsanlæg (valgfrit) Lokale energigenereringsfaciliteter (elektricitet 20 MW, evt. varme/kulde) EU s emissionshandelssystem er undtaget (Indirekte) emissioner knyttet til produktionen af energi, der forbruges i området, uanset beliggenheden af elproduktionen Rapporteringsenheder Emissionsfaktorer for det lokale myndighedsområde, enten direkte pga. brændstofforbrænding eller indirekte pga. brændstofforbrænding forbundet Standard (Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer) dækker de -emissioner, der sker grundet energiforbrug inden med elektricitet/varme/kulde, der produceres uden for området, men som forbruges inden for området. Livscyklusvurdering dækker den samlede levetid for hver enkelt energitype, dvs. den omfatter ikke alene emissioner grundet brændstofforbrænding, men også emissioner i hele energiforsyningskæden (udnyttelse, transport, behandling) COGENE- RATION POWER PLANT

7 INSPIRATION TIL UDFORMNING AF HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA Worms, Tyskland ~ indbyggere Dataindsamling er ofte en betydelig udfordring ved udarbejdelse af -regnskabet. Med henblik på at udarbejde sit -regnskab søgte byen Worms at samarbejde med den lokale energileverandør og andre interessenter ved at arrangere adskillige mødedage. Det var en mulighed for at bane vejen for et bredere og mere effektivt samarbejde blandt deltagerne. Samarbejdsprocessen viste sig at være meget effektiv: Den lokale kommune var i stand til at få nøjagtige og omfattende data vedrørende energiforbrug hvad angår hovedbygninger, faciliteter og industrier fra el- og gasleverandørerne. Derudover var skorstensfejersammenslutningen og det kommunale boligselskab i stand til at levere pålidelige data for energiforbrug til private husholdninger samt yderligere oplysninger om alle eksisterende varmesystemer. Emissioner fra transportsektoren var baseret på ydelse og brændstofforbrug for de køretøjer, der kører i området. Med henblik på at indsamle de manglende data blev der gennemført pilotundersøgelser i området, primært for at måle den private trafik (dvs. antallet af køretøjer, tilbagelagte kilometer etc.). Brugen af beregningsværktøjet (ECORegion) viste sig at være meget brugbar og leverede en pålidelig metodik og relevante konverteringsfaktorer. Der blev udarbejdet regnskaber over seks år, fra 2004 til 2009, hvori de primære kilder til -emissioner blev identificeret sammen med det respektive reduktionspotentiale. Ton /år referencetal Worms referencetal el benzin kerosin fjernvarme træ geotermisk varme brændsel diesel gas træ solvarme Worms referencetal Worms referencetal Worms referencetal Worms VEDTAGELSE AF EN SCENARIE-BASERET TILGANG OG UDVIKLING AF EN STRATEGISK MILJØVURDERING Dublin, Irland ~ indbyggere Den scenariebaserede tilgang fi ndes i mange handlingsplaner for bæredygtig energi som f.eks. handlingsplanen for Dublin, der indeholder tre forskellige scenarier for Business-as-usual -scenariet beskriver et forecast, hvor man ikke foretager sig noget, mens de to andre scenarier analyserer indvirkningen af nogle dedikerede tiltag. Scenarie 1 omfatter forslag til en række tiltag, der let kan gennemføres, både hvad angår omkostninger og kompleksitet, hvorimod scenarie 2 er et mere langsigtet scenarie med større omkostninger. Baseret på disse scenarier skitserer handlingsplanen for Dublin levedygtigheden af den lokale myndigheds mål for mindskelse af -emissionen for 2020 og fremhæver de udfordringer, der skal overvindes for at opfylde forpligtelserne. Der blev også foretaget en strategisk miljøvurdering 2 med henblik på at indarbejde miljømæssige overvejelser (f.eks. biodiversitet, menneskers sundhed, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, væsentlige aktiver, kulturel arv og landskaber) i handlingsplanen. IDENTIFICERING AF DE EKSTERNE VARIABLER, DER HAR BETYDNING FOR ENERGIFORBRUGET Barcelona, Spanien ~ indbyggere En omfattende analyse af den lokale myndigheds nuværende situation hvad angår energiforbrug, -emissioner samt øvrige socio-økonomiske faktorer er afgørende for at identifi cere de prioriterede indsatsområder. Barcelonas handlingsplan for bæredygtig energi indeholder en detaljeret analyse af eksterne variabler, der kan påvirke energiforbruget, såsom: Befolkning, bebygget område og bruttonationalprodukt (BNP). Analysen af bruttonationalproduktet har givet Barcelona mulighed for at identificere en vis afkobling af den økonomiske vækst fra energiforbruget i evalueringsperioden. 2 For yderligere oplysninger, se direktivet om strategisk miljøvurdering, direktiv nr. 2001/42/EF

8 IDENTIFICERING AF MENNESKELIGE OG FINAN- SIELLE RESSOURCER FOR HVERT ENKELT TILTAG Riga, Letland ~ indbyggere I handlingsplanen for bæredygtig energi bør hvert enkelt tiltag defineres i meget praktiske termer. Handlingsplanen for Riga definerer tidshorisonter for gennemførelse og fastlægger tydelige ansvarsområder. Den identificerer også finansielle ressourcer og potentielle finansieringsressourcer til udvikling og gennemførelse af tiltagene nedenfor vises et par eksempler: Tiltag Energigennemgang og renovering af kompleks bestående af huse med flere lejligheder Renovering af belysning i gader og parker Oprettelse af et netværk af ladestationer for el- og hybridbiler i Riga by Ansvarlig for gennemførelsen Lejlighedsejernes sammenslutninger, bemyndigede personer Riga kommune, myndigheden Rigas gaisma Latvenergo (varmeleverandør, ejer af 2 kraftvarmeanlæg i Riga) Gennemførelsestid Finansieringsbehov (mio. EUR) 3,4 (gennemgange) +872 (renovering) Potentielle finansieringskilder Kommunalt budget, strukturfonde, låneressourcer, driftskapital, nationale og kommunale hjælpemidler, energitjenestevirksomhed, kommunal energitjenestevirksomhed 2,84 Kommunalt budget, strukturfonde 14,19 YDERLIGERE LÆSESTOF Borgmesterpagtens brochure om inspirerende finansieringsordninger stof til eftertanke for borgmesterpagtens underskrivere Strukturfonde, finansiering fra Latvenergo, kommunalt budget Kilde: Mulhouse Alsace Agglomération SAMLING AF DE LOKALE INTERESSENTER OM BORDET Mulhouse Alsace Agglomération, Frankrig ~ indbyggere Handlingsplanen for bæredygtig energi for Mulhouse Alsace Agglomération er resultatet af en omfattende dialog med lokale interessenter. Allerede i 2007 oprettede bysamfundet et Advisory Board til at hjælpe med udvikling og gennemførelse af handlingsplanen. Bestyrelsen omfatter p.t. omkring 100 medlemmer (valgte repræsentanter og delegerede fra relevante afdelinger, eksperter, sammenslutninger, universiteter, virksomheder og borgere). Jævnlige møder opfordrer til udveksling af erfaring/knowhow, sikrer et tværsektor-samarbejde og giver mulighed for at samle indsatsen omkring øget forståelse af lokale forhold. Advisory Board deltager i de vigtige trin af udviklingen i handlingsplanen for bæredygtig energi og gennemførelses-, overvågnings- og evalueringsprocesser. Takket være denne gennemsigtige deltagerproces har lokale interessenter fundet en ny måde til at synliggøre deres idéer og forslag. Involveringen af borgerne sikres også ved utallige og jævnlige bevidsthedsskabende aktiviteter (informationsdage, offentlige møder, udstillinger etc.). Forskellige reklamematerialer er udviklet på lokalt plan for at mobilisere borgerne, som f.eks. brochuren Clima ctor eller Climatebox (inklusive en vandbesparende vandhane, et vandbesparende brusehoved, tre lavenergipærer etc.). UDVIKLING AF PERFORMANCEOVERVÅG- NINGSINDIKATORER Maranello, Italien ~ indbyggere Identificering af overvågningsindikatorer hjælper kommunen til at evaluere, hvorvidt den er på sporet i forhold til at nå sine mål. Handlingsplanen for bæredygtig energi for Maranello omfatter en række indikatorer til at overvåge gennemførelsen af hvert enkelt tiltag nedenfor er anført et par eksempler: Tiltag Reorganisering af den offentlige transport for turister Udvidelse af cykelstier Installation af fotovoltaiske systemer på offentlige bygninger Gennemførlighedsundersøgelser for udvikling af et område med bæredygtige bygninger Foreslåede indikatorer Antallet af turister, der bruger offentlig transport Antal kilometer Installerede MWp Energiforbrug for de nye, moderniserede bygninger (kwh/m 2 ) YDERLIGERE LÆSESTOF Onlinekatalog vedrørende handlingsplanen for bæredygtig energi:

9 FOKUS PÅ TILTAG WATT-DETEKTIVER ENERGIREVISION Cascais, Portugal Indsatsområde: Kommunale bygninger, beboelsesejendomme og ejendomme inden for servicesektoren Ansvarlig afdeling: Cascais kommunale energiagentur Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2008 og frem anbefalinger vedrørende tiltag til at spare energi. Denne tjeneste tilbydes til en lav pris, der dækker driftsomkostningerne og har til hensigt at promovere initiativet. Hvert år foretages der omkring 100 energirevisioner i Cascais kommune. BYGNING AF EN CYKELSTI FOR AT MINDSKE MOTORDREVET TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE Città di Castello, Italien Indsatsområde: Transport Ansvarlig afdeling: Afdelingerne for offentlige arbejder, vedligeholdelse og miljø Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Tiltaget har som formål at fremme cykling fra bycentrum til det nordlige område af kommunen (industriområdet Cerbara). Stien vil være 3,1 km lang. Det forventes, at den vil blive brugt af personer pr. dag og mindske antallet af cirkulerende biler med Cykelruten anvendes hovedsageligt af rejsende, der skal fra hjemmet og til arbejde, og omfatter en togstation, hvor der i nærmeste fremtid vil blive oprettet en delecykelordning. GRØNNE BØRNEHAVER Bistrita, Rumænien Indsatsområde: Kommunale bygninger og faciliteter, lokal produktion af bæredygtig energi Ansvarlig afdeling: Kommune Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Tiltaget har som formål at erstatte rumvarmesystemer og varmtvandskedler, der kører på naturgas, i syv børnehaver med to bæredygtige energiteknologier: Geotermiske varmepumper og solvarmepaneler. Samtidig vil der blive foretaget forbedringer af varmeisoleringen af børnehavernes bygninger. De direkte begunstigede er 300 børn og lærere i hver enkelt børnehave. Behovet for at gennemføre et sådant tiltag er berettiget af det store opvarmningsbehov (239 kwh/m 2 /år), der for tiden er påkrævet i børnehaverne. NØGLETAL Beskrivelse af tiltaget: Forventet energibesparelse: 250 MWh/ Forventet nedbringelse af Forventet energibesparelse: Caça Watts -projektet har som formål -emissioner: 27,68 ton at yde støtte til indbyggere om, hvordan 450,1 MWh/år år pr. børnehave af indkøbt naturgas CO man kan spare energi og penge. Under 2 -ækvivalent/år Investeringsomkostninger: Forventet økonomisk besparelse: Forventet energibesparelse: vision af bygninger, der foretages af EUR dette projekt gennemføres energire- EUR 5.050/år pr. kwh/år teknikere fra det kommunale energiagentur. Målet er at måle mønstre for Finansieringskilder: børnehave Opnået økonomisk Kilde: Cascais Energia Ministeriet for Finansieringskilder: besparelse: 99,5 energiforbrug og foretage en varmeanalyse af klimaskærmen ved brug nationale miljøfond kommuner og miljø Den kommunale og EUR/ år pr. husstand af et termografisk kamera. Derefter Investeringsomkostninger: EUR udarbejder teknikerne en teknisk Finansieringskilder: rapport baseret på de indsamlede data Kommunen og under energirevisionen og analysen det kommunale af energiregningerne, som indeholder energiagentur NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 108 ton -ækvivalent/år NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 50,5 ton /år pr. børnehave

10 ØGET ENERGIBEVIDSTHED VHA. SMART- MÅLINGER Sabadell, Spanien i dette pilotprojekt, hvilket tal forventes at stige til over 100. Smart-målings-apparatet blev installeret gratis af kommunen, og brugerne er blevet tilbudt gratis support via et callcenter. Apparatet viser realtidsdata for energiforbruget (i kwh), omkostninger (i euro) og -emissioner (i ton ), således at boligejerne kan få et reelt indblik i, i hvor høj grad deres daglige aktiviteter har indflydelse på miljøet og deres energiregninger. UDSKIFTNING AF OFFENTLIGE LAMPER TIL LED- TEKNOLOGI L Estany, Spanien Indsatsområde: Kommunal offentlig belysning Ansvarlig afdeling: Borgmesterkontoret og miljøafdelingen Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2010 med 75 %. Denne overgang til bæredygtig energi blev støttet økonomisk af Barcelona-provinsen, der er landekoordinator for borgmesterpagten. YDERLIGERE LÆSESTOF Onlinekatalog vedrørende Benchmarks of Excellence NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 144,6 kg /år pr. husstand Forventet energibesparelse: 134 kwh/ person/år Investeringsomkostninger: EUR Finansieringskilder: Kommunen og den regionale catalanske regering Kilde: Sabadell kommune Indsatsområde: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Ansvarlig afdeling: Kommunen Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Et år efter tiltrædelsen af borgmesterpagten lancerede byen en pilotkampagne vedrørende energibesparelse i hjemmet, hvor man gav boligejerne mulighed for at låne et smart-målingsapparat i en periode på seks måneder. 51 husstande meldte sig til at deltage INSTALLATION AF ET KRAFTVARMEANLÆG Moldava nad Bodvou, Slovakiet Indsatsområde: Produktion af lokal, bæredygtig energi Ansvarlig virksomhed: Virksomheden Cofely (fjernvarmeoperatøren) Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: ,2 ton /år Forventet energibesparelse: ,9 MWh/år Forventet bæredygtig energi: MWh/år Beskrivelse af tiltaget: Moldava nad Bodvous tidlige bestræbelser var drift af det lokale fjernvarmesystem for at mindske afhængigheden af kul. De igangsatte opførelsen af et kraftvarmeværk, der leverer varme til byen via et fjernevarmenetværk (til omkring lejligheder i byen) og elektricitet til offentlig belysning. NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 35,69 ton /år Forventet energibesparelse: 80,56 MWh/ år Investeringsomkostninger: EUR Beskrivelse af tiltaget: L Estany har for nylig udskiftet den offentlige belysning til LED-teknologi (lysemitterende diode). I byens middelalderlige centrum er der kun udskiftet pærer for at bevare den historiske fuldstændighed og arv, hvorimod hele systemet er blevet udskiftet på større veje og gader. Som følge af installationen af 219 LED-lamper er det endelige energiforbrug blev reduceret Investeringsomkostninger: Finansieringskilder: Kommunen EUR og Barcelonaprovinsen Kilde: Carles Roman Gennemførelse af handlingsplan for bæredygtig energi hvad er fordelene Der skabes nye job lokalt Lavere energiregninger til borgerne Komfortable levevilkår Offentlige midler anvendes mere effektivt

11 OVERBLIK OVER PROCEDURER FOR INDGIVELSE OG VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI (underskriveren) SVURDERING AF HANDLINGS- PLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI (Det Fælles Forskningscenter)) INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HVORNÅR? Senest et år efter tilslutningen referencedatoen er kommunalbestyrelsens officielle beslutning HVOR OG HVORDAN? Via borgmesterpagtens onlinesystem til indgivelse ( Min pagt ) HVAD? Både dokument og skabelon til handlingsplanen for bæredygtig energi. I PRAKSIS? VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI MOD PÅLIDELIGE OG SAMMENLIGNELIGE RESULTATER Efter indgivelsen videresendes skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi og hele dokumentet vedrørende handlingsplanen for bæredygtig energi til Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, der er ansvarlig for vurderingsproceduren: 1. EKONTROL AF BERETTIGELSE Sikring af kvaliteten af underskrivernes handlingsplaner For at en handlingsplan for bæredygtig energi skal være 1. Gå til Min pagt på og log ind. Offentliggørelse af resultater for berettiget, skal den opfylde følgende kriterier: -regnskab/handlingsplanen 2. Upload hele dokumentet med handlingsplanen for for bæredygtig energi under Handlingsplanen for bæredygtig energi skal være godkendt bæredygtig energi, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (eller en tilsvarende officiel myndighed) i PDF-format af kommunalbestyrelsen (eller en tilsvarende officiel Indgivelse af underskriverens profil skabelon til Upload af hele myndighed) på det nationale sprog og/eller engelsk. *HOVEDSEKTORER handlingsplan handlingsplanen Kontrol af Kontrol af 3. Udfyld onlineskabelonen skabelon for handlingsplan Handlingsplanen for bæredygtig for bæredygtig (PDF) dataenes berettigelse 1) Kommunale sammenhæng for bæredygtig energi på engelsk skabelonen har som energi skal indeholde mål for en bygninger, udstyr/ energi mål at sammenfatte resultaterne af -regnskabet samt mindsket -emission (mindst Feedbackrapport sendes til faciliteter de primære elementer i handlingsplanen for bæredygtig 20 % i 2020) 2) Ejendomme inden underskriveren energi. for servicesektoren, Justeringer og genindlevering Den skal udfyldes nøje med det tilstrækkelige omfang af Handlingsplanen for bæredygtig udstyr/faciliteter energi skal indeholde -regnskabets hovedtal, der omfatter mindst 3 3) Beboelsesejendomme oplysninger for på en hensigtsmæssig måde at afspejle indholdet af handlingsplanen. En særlig vejledning vedrørende udfyldning af skabelonen samt en kopi af skabe- 4) Transport ud af 4 hovedsektorer* lonen for handlingsplanen for bæredygtig energi (PDF- og Handlingsplanen for bæredygtig energi skal indeholde en Excel-format) fi ndes på biblioteksdelen på Borgmesterpagtens hjemmeside på hovedsektorer* troværdig række af tiltag, der omfatter mindst 2 ud af 4 library_en.html. Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi skal 4. Gå til afsnittet indlever jeres handlingsplan for bæredygtig energi og klik på indgiv jeres handlingsplan for være korrekt udfyldt (alle grønne felter er obligatoriske) og være i overensstemmelse med den samlede handlingsplan. 20 bæredygtig energi. 21 Hvis handlingsplanen for bæredygtig energi ikke kan godkendes

12 2. KONTROL AF DATAENES SAMMENHÆNG sikring af pålideligheden af underskrivernes regnskaber Idet udarbejdelsen af -regnskabet og udfyldelse af skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi kræver håndtering af mange data, kan der let indsnige sig fejl. Derfor er kontrol af sammenhængen af de data, der er indsat i skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi, et absolut nødvendigt element i vurderingsprocessen. F.eks. sammenlignes de rapporterede tal med andre relevante datasæt hovedsageligt fra nationale statistikker med henblik på at opdage uoverensstemmelser (f.eks. dataenes størrelsesorden, fejl i emissionsfaktorer etc.). i handlingsplanen for bæredygtig energi og skaber synlighed, gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem resultaterne og deling af data. De essentielle funktioner omfatter det overordnede mål for mindskelse af -emissioner, data vedrørende energiforbrug og -emissioner samt et udvalg af de primære tiltag, der er indeholdt i handlingsplanen. Hver enkelt underskriver har sin egen hjemmeside, hvor højdepunkterne i handlingsplanen for bæredygtig energi vises og således motiverer andre til at følge efter. FEEDBACKRAPPORT Efter vurderingsproceduren modtager underskriveren en feedbackrapport. Rapporten indeholder hovedresultaterne af analysen og eventuelt anbefalinger om, hvordan man kan forbedre handlingsplanen for bæredygtig energi. ONLINEPROFIL FOR UNDERSKRIVEREN SYNLIGHED OMKRING UNDERSKRIVERENS RESUL- TATER Når handlingsplanen for bæredygtig energi er vurderet af Det Fælles Forskningscenter, vises hovedresultaterne på borgmesterpagtens hjemmeside. Kataloget med handlingsplaner for bæredygtig energi der findes på hjemmesiden giver et umiddelbart overblik, med figurer og grafer, over hovedaspekterne ( ) Onlineprofiler af underskriverne - hvad skal det gøre godt for? At gøre underskriverne og deres tiltag synlige for borgmesterpagtens fællesskab og i et endnu bredere perspektiv At lade alle få glæde af underskrivernes primære resultater og bidrage til den lokale overgang til bæredygtige energisystemer At skabe gennemsigtighed i forhold til deling af de igangsatte tiltag At opfordre til egenvurdering At blive inspireret af andre handlingsplaner og/ eller at inspirere andre byer

13 INNOVATIVE PLATFORME TIL UDVEKSLING DEL VIDEN MED LIGESINDEDE! Borgmesterpagten tilbyder forskellige muligheder for kommunikation og netværk med henblik på at lære af hinanden og blive inspireret af vellykkede initiativer: TEMATISKE WORKSHOPPER OG ANDRE NETVÆRKSBEGIVENHEDER Kapacitetsopbyggende begivenheder har som formål at fremme dybtgående drøftelser, videnoverførsel og netværk blandt borgmesterpagtens underskrivere, koordinatorer og fortalere. Tag del i de kommende begivenheder, tjek dagsordenen online på borgmesterpagtens websted (http://www.borgmesterpagten. eu/agenda_da.html)! NYHEDSFEED Borgmesterpagtens platform til udveksling - hvad skal det gøre godt for? At skabe adgang til ekspertise-knowhow takket være målrettede drøftelser med eksperter At gøre det muligt at foretage direkte erfaringsudveksling og få gensidig bistand fra ligesindede At identificere fælles udfordringer og kopiérbare løsninger Borgmesterpagtens underskrivere kan bruge dette onlineforum (der findes på den lukkede del af borgmesterpagtens websted) til at stille spørgsmål, der kan besvares af andre underskrivere af borgmesterpagten eller borgmesterpagtens helpdesk. Det er en onlineplatform, hvor de kan drøfte barrierer og trin, dele succeshistorier/erfaringer, identificere kopiérbare succesfaktorer og få konkrete idéer til at forbedre deres egne processer! At opnå mere støtte til særlige, lokale udfordringer WEBINARER OG LIVE TEMATISKE DISKUSSIONSGRUPPER Dette nye koncept med tematiske diskussiongrupper er udviklet for at hjælpe borgmesterpagtens underskrivere, koordinatorer og fortalere med at dele bedste praksis og erfaringer på forskellige innovative og interaktive måder, herunder webkonferencer med målgrupper. Disse webinarer om særlige temaer omfatter livepræsentationer af eksperter og spørgsmål og svar via livechat. 24 Kilde: Sekretariatet for borgmesterpagten 25

14 HVORDAN FÅR MAN YDERLIGERE TEKNISK BISTAND? Sekretariatet for borgmesterpagten driver den tekniske helpdesk og giver underskriverne oplysninger og vejledning om udarbejdelsen og gennemførelsen af deres emissionsregnskaber samt deres handlingsplaner. Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter yder også bistand hvad angår mere detaljerede tekniske spørgsmål. I tilfælde af yderligere spørgsmål, se afsnittet Ofte stillede spørgsmål på borgmesterpagtens hjemmeside (baseret på de henvendelser, der oftest sendes til helpdesk) eller send en til: BORGMESTERPAGTENS KOORDINATORER OG FORTALERE Borgmesterpagtens koordinatorer herunder provinser, regioner og nationale myndigheder hjælper underskriverne med at udarbejde deres emissionsregnskab samt med udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi. Netværk blandt lokale myndigheder, kendt som fortalere for borgmesterpagten, yder skræddersyet rådgivning til underskri- 26 verne og identificerer synergier blandt de eksisterende initiativer. Se listen over koordinatorer og fortalere for borgmesterpagten i underskrivernes område på borgmesterpagtens websted! LOKALE OG REGIONALE ENERGIAGENTURER Lokale og regionale energiagenturer (hvis der findes nogen i underskriverens område) er også meget relevante partnere for borgmesterpagtens underskrivere. Deres lokale ekspertise og støtte bør være et aktiv i udarbejdelsen af emissionsregnskabet og handlingsplanen for bæredygtig energi eller hvad angår kontakt til andre ligesindede kommuner i området. Se listen over energiagenturer i Europa på kortet på borgmesterpagtens websted! Shutterstock BORGMESTERPAGTENS TEKNISKE HELPDESK 27

15 Commited to local sustainable energy 28

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI BASELINE-OPGØRELSE OVER EMISSIONER OG HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI Fra strategi til handling! www.eumayors.eu 1 Første gang publiceret under den engelske titel Baseline Emission Inventory & Sustainable

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel

Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel N O T AT 24. august 2015 Danmarks årlige rapportering i henhold til Energieffektivitetsdirektivet artikel 24, stk. 1 Danmark vejledende mål i henhold til artikel 3 er et absolut primært energiforbrug (bruttoenergiforbrug

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN VOR FÆLLES VISION Vi, europæiske lokale myndigheder, der er forenede i European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for bæredygtige europæiske byer), og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere