p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "p d g e b d e e FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING i n t e re ss Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi e e www.eumayors."

Transkript

1 g ger ivitet ffekt e i erg nd h g t ti gnin tilta læ al klimaforandrin en re an lok primære va yg ed gh b d ka ve ns pl reg bæ red e e e ttels a f p so d e lh e ne ørgsel eftersp i rg ner io s s i em alite O 2 livskv re C borge t deltagelse i n t e re ss integr ere vision ente t r FRA FORPLIGTELSE TIL HANDLING Et nærmere kig på handlingsplanen for bæredygtig energi 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Publikationen er udarbejdet af EU s sekretariat for borgmesterpagten. Det forvaltes af en sammenslutning af lokale og regionale netværk af myndigheder under ledelse af ENERGY-CITIES, som består af CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES og Fedarene. Offentliggjort i november Grafisk design: Diane Morel / Fotos på for- og bagside: Shutterstock EN TRINVIS GENNEMGANG AF PROCESSEN VEDRØRENDE BORGMESTERPAGTEN EN FLEKSIBEL, METODISK RAMME FOR TILTAG HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I EN NØDDESKAL -REGNSKABET GRUNDLAGET FOR HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INSPIRATION TIL UDFORMNING AF HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI SPOTLIGHT PÅ TILTAG OOVERBLIK OVER PROCEDURER FOR INDGIVELSE OG VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INNOVATIVE PLATFORME TIL UDVEKSLING DEL VIDEN MED LIGESINDEDE! HVORDAN FÅR MAN YDERLIGERE TEKNISK BISTAND? Sekretariatet for borgmesterpagten støttes af programmet Intelligent Energi Europa (IEE). Hverken Den Europæiske Kommission eller en person, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlig for brugen af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, eller for fejl i teksterne, på trods af omhyggelighed i udarbejdelsen. 2 3

3 EN TRINVIS GENNEMGANG AF PROCESSEN VEDRØRENDE BORGMESTERPAGTEN Underskriverne af borgmesterpagten har et mål om at nå og endda overstige EU s mål om at reducere -emissionerne med 20 % inden 2020 vha. gennemførelse af en handlingsplan for bæredygtig energi (SEAP), der har fokus på energieffektivitet og brugen af lokale, bæredygtige energikilder. For at opfylde deres mål forpligter underskriverne sig til en række trin: TRIN 1 Underskrift af borgmesterpagten TRIN 3 Indgivelse af implementeringsrapport Overvågning og rapportering af fremskridt Gennemførelse af politikker for og tiltag til -nedbringelse feedback feedback og og Overvågning mål om Sådan kommer man i gang -20% inden 2020 anl Planlægning Definition af den langsigtede vision Oprettelse af jeres borgmesterpagt-team Udarbejdelse af -regnskab Udvikling af handlingsplan i tæt samarbejde med lokale interessenter og borgere TRIN 2 Indgivelse af handlingsplan for bæredygtig energi Det første trin er at udarbejde et -regnskab og omsætte den politiske forpligtelse til konkrete tiltag. Underskriverne indleverer deres handlingsplan for bæredygtig energi sammen med de primære resultater i deres -regnskab senest et år efter deres officielle tiltrædelse. Handlingsplanen for bæredygtig energi, der udarbejdes i tæt samarbejde med lokale interessenter og borgere og godkendes af kommunalbestyrelsen skitserer de planlagte tiltag. Underskriverne accepterer også at overvåge og foretage indrapportering om gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi hvert andet år efter planens gennemførelse. Den nuværende publikation søger at give læseren et overblik over udviklingsprocessen hvad angår handlingsplanen for bæredygtig energi. Den giver et indblik i de primære elementer i en handlingsplan for bæredygtig energi og præsenterer kort procedurerne for indgivelse og vurdering. De følgende sider indeholder også eksempler til inspiration og praktiske tips til at påbegynde udvikling og gennemførelse af handlingsplanen. Gennemførelse 4 5

4 EN FLEKSIBEL, METODISK RAMME FOR TILTAG ENKELHED, FLEKSIBILITET OG SAMMENLIG- NELIGHED! Borgmesterpagten skaber en omfattende metodisk ramme til udvikling og gennemførelse af handlingsplanen for bæredygtig energi Borgmesterpagten er udviklet i samarbejde med Europa- Kommissionens Fælles Forskningscenter på baggrund af praktisk erfaring fra en aktørgruppe, der består af lokale myndigheder og eksperter, og er baseret på et solidt teknisk og videnskabeligt grundlag. Den foreslåede metode og de foreslåede koncepter og principper følger så vidt muligt internationale og europæiske standarder (f.eks. emissionsfaktorer for Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer eller den europæiske referencelivscyklusdatabase). Hver enkelt underskriver kan frit bruge de redskaber, som man finder passende til egne formål. Underskriveren skal dog sikre sig, at det indberettede regnskab er i overensstemmelse med kravene til borgmesterpagten, der er defineret i det følgende. TEKNISK STØTTEMATERIALE TIL BORGME- STERPAGTEN Vejledningen til Sådan udvikler man en plan for bæredygtig energi indeholder en trinvis vejledning og praktiske anbefalinger vedrørende hele udviklingsprocessen for -regnskab og handlingsplanen for bæredygtig energi. Den definerer en række grundlæggende principper for -regnskaber (af samme omfang) og indrapporteringsprocesser. Den giver også kommunerne nogle tekniske eksempler på energieffektivitet og tiltag vedrørende bæredygtig energi, der kan gennemføres på lokalt plan. Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi er den ramme, der bruges af underskriverne til at indrapportere data vedrørende lokale -emissioner og primære modvirkningstiltag. Dette interaktive webbaserede redskab bliver udarbejdet på engelsk af underskriverne af borgmesterpagten og udgør en ramme for individuelle handlingsplaner for bæredygtig energi og leverer akkumulerede statistikker online. Skabelonen indeholder de relevante instrukser (på alle EU-sprog), der hjælper underskriverne med at indsamle og analysere dataene på en struktureret og systematisk måde. Baseret på skabelonen for handlingsplanen for bæredygtig energi vil skabelonen for gennemførelsesrapporten lette opfølgningen hvad angår gennemførelsen af handlingsplanen for bæredygtig energi. Denne skabelon og bemærkninger dertil vil være til rådighed fra 2012 og vil være det primære instrument for underskriverne til at overvåge og rapportere om processen. YDERLIGERE LÆSESTOF Alle materialer findes på biblioteksdelen på hjemmesiden for borgmesterpagten på: Borgmesterpagtens metodik, der er fleksibel og tilpasset lokale forhold, udgør en fælles rapporteringsramme i form af en onlineskabelon til handlingsplanen for bæredygtig energi takket være hvilken lokale myndigheder kan sammenligne deres resultater med andre (f.eks. inden for en lokal myndighed på tværs af tid og mellem lokale myndigheder med tilsvarende karakteristika). Shutterstock 6 7

5 HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I EN NØDDESKAL Handlingsplanen for bæredygtig energi er det primære dokument, der viser, hvordan underskriverne af borgmesterpagten vil nå det mål, de har forpligtet sig til, inden Den bygger på konceptet om integreret planlægning og en helhedsorienteret tilgang til lokale energisystemer og har fokus på at mindske efterspørgslen efter energi i adskillige primære aktivitetssektorer samt at bruge lokale, bæredygtige energikilder til at efterkomme den lokale efterspørgsel efter energi. INDHOLD HVAD INDEHOLDER PLANEN? De primære resultater af -regnskabet, der indikerer det nuværende niveau for energiforbrug og identificerer de primære kilder til -emissioner Hvor er I? En langsigtet vision, der angiver de overordnede mål for -emission i 2020 og de prioriterede indsatsområder. Hvor ønsker I at komme hen? En række kort- og mellemsigtede tiltag, der iværksættes i gennemførelsesperioden, samt tidsrammer og tildelte ansvarsområder med henblik på at nå det fastlagte mål Hvordan nåede I derhen? Shutterstock FASTLÆGGE AMBITIØSE VISIONER I Beckerich var udviklingen af vores handlingsplan for bæredygtig energi et vigtigt skridt mod at revurdere vores mål. Den har vist os, at vi altid kan forbedre vores arbejde, og at energibesparelse skal være den primære prioritet for at nå vores mål: Energiautonomi. Camille Gira, borgmester i Beckerich (Luxembourg) MÅLSÆTNINGER FOR PLANEN At sikre en langsigtet politisk forpligtelse handlingsplanen for bæredygtig energi er et strategisk, politisk dokument, der godkendes af kommunalbestyrelsen (eller et tilsvarende beslutningsorgan) At omsætte strategien til konkrete tiltag og allokere menneskelige og finansielle ressourcer til gennemførelse af tiltagene - handlingsplanen for bæredygtig energi er et operativt instrument At engagere de lokale aktører i hele processen fra udarbejdelse til gennemførelse handlingsplanen for bæredygtig energi er et kommunikationsværktøj rettet mod interessenter og borgere. MÅL Handlingsplanen for bæredygtig energi er en sammenhængende række af tiltag, der dækker alle de primære aktivitetssektorer (offentlige og private). Som udgangspunkt forventes det, at de fleste handlingsplaner for bæredygtig energi vil dække de sektorer, der er anført i regnskabet: PRIMÆRE MÅLSEKTORER Bygninger, udstyr og faciliteter (den kommunale sektor, service- og boligsektoren) Transport (offentlig, privat og erhvervsmæssig) Idet lokale myndigheder kun har begrænset indflydelse på branchen, er det op til dem at beslutte, hvorvidt de vil lade denne sektor være en del af handlingsplanen for bæredygtig energi (fabrikker omfattet af det europæiske emissionshandelssystem (ETS 1 ) er undtaget). Handlingsplanen for bæredygtig energi bør også baseres på de indsatsområder, hvor den lokale myndighed spiller en særlig rolle som planlægger, motivator, forbruger og nogle gange producent som f.eks.: ANDRE ANBEFALEDE SEKTORER Industrier (bortset fra det europæiske emissionshandelssystem (ETS 1 ) Egnsplanlægning Arbejde med borgere og lokale interessenter BRUG AF EN INTEGRERET TILGANG Lokal, bæredygtig energiproduktion i mindre omfang Offentligt udbud Andet (Affaldshåndtering og vandforvaltning) I Friedrichshafen har vi sat klima- og energiovervejelser øverst på den bymæssige udviklingsdagsorden. Udviklingsordningen for byområderne i Tyskland giver os mulighed for at fastlægge specifikationer for energiforsyning i nye byggeområder og industrielle parker samt for mobilitet i fremtiden. [...] Vi sørger for, at vi skaber en by med korte transportmønstre med et topmoderne bybussystem. I dag udstikker egnsplanlægningen retningen for energiforbruget i de næste årtier! Andreas Brand, borgmester i Friedrichshafen (Tyskland) 1 ETS Det europæiske emissionshandelssystem 8 9

6 -REGNSKABET GRUNDLAGET FOR HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI MÅL Borgmesterpagten følger hovedsageligt en landebaseret tilgang og ser på de emissioner, der er forbundet med energiforbrug og produktion (evt.) i det land, hvor den lokale myndighed er beliggende. -regnskabet er en vigtig komponent i handlingsplanen for bæredygtig energi og giver et tydeligt billede af hvor I er, dvs. en beskrivelse af den lokale myndigheds nuværende situation hvad angår energiforbrug og -emission. Det er et udgangspunkt for at uddybe handlingsplanen for bæredygtig energi. Med -regnskabet i hånden vil den lokale myndighed være i stand til at identificere de prioriterede indsatsområder og muligheder for at nå målet om nedbringelse af -emissioner. Det vil hjælpe jer til at vælge og prioritere tiltag. Der skal jævnligt foretages overvågninger af -regnskaber (MEI) med henblik på at vurdere de potentielle emissionsnedsættelser ved de gennemførte tiltag. BEGREBER DER KNYTTER SIG TIL -REGNSKABER Basisåret AT STOLE PÅ ET OMFATTENDE REGNSKAB Jeg synes, at gode emissionsregnskaber og videnskabelige grundlag er nøglen til en god indsats. Ved fra starten at forstå målet og betydningen af deres forpligtelser er kommunerne i en bedre position til at indfri deres løfte og gennemføre ambitiøse tiltag. Frank Smeets, Viceminister for miljøforhold i Limburg-provinsen (Belgien), regional koordinator for borgmesterpagten 1990 er det anbefalede referenceår i de fleste internationale standarder (Kyotoprotokollen, vurderingsrapporter fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer). Den lokale myndighed bør dog vælge det år, hvor man kan få de mest omfattende og pålidelige data. Ton hvis den lokale myndighed vælger kun at indberette -emissioner. Ton -ækvivalent hvis den lokale myndighed vælger at lade andre drivhusgasser omfatte, såsom CH 4 og N 2 O. Omdan mængden af CH 4 og N 2 O til -ækvivalent ved at gange emissionen af drivhusgasser med det globale opvarmningspotentiale. Bygninger, udstyr og faciliteter (den kommunale sektor, bolig- og servicesektoren) N2 O CH 2 Direkte emissioner grundet brændstofforbrænding i området Transport (offentlig, privat og erhvervsmæssig) KOMMUNENS OMRÅDER Industrier EU s emissionshandelssystem er undtaget (valgfrit) Andre direkte emissioner, der finder sted inden for området, afhængigt af valg af sektorer i forhold til -regnskabet Anlæg til fast affald og spildevandsanlæg (valgfrit) Lokale energigenereringsfaciliteter (elektricitet 20 MW, evt. varme/kulde) EU s emissionshandelssystem er undtaget (Indirekte) emissioner knyttet til produktionen af energi, der forbruges i området, uanset beliggenheden af elproduktionen Rapporteringsenheder Emissionsfaktorer for det lokale myndighedsområde, enten direkte pga. brændstofforbrænding eller indirekte pga. brændstofforbrænding forbundet Standard (Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer) dækker de -emissioner, der sker grundet energiforbrug inden med elektricitet/varme/kulde, der produceres uden for området, men som forbruges inden for området. Livscyklusvurdering dækker den samlede levetid for hver enkelt energitype, dvs. den omfatter ikke alene emissioner grundet brændstofforbrænding, men også emissioner i hele energiforsyningskæden (udnyttelse, transport, behandling) COGENE- RATION POWER PLANT

7 INSPIRATION TIL UDFORMNING AF HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA Worms, Tyskland ~ indbyggere Dataindsamling er ofte en betydelig udfordring ved udarbejdelse af -regnskabet. Med henblik på at udarbejde sit -regnskab søgte byen Worms at samarbejde med den lokale energileverandør og andre interessenter ved at arrangere adskillige mødedage. Det var en mulighed for at bane vejen for et bredere og mere effektivt samarbejde blandt deltagerne. Samarbejdsprocessen viste sig at være meget effektiv: Den lokale kommune var i stand til at få nøjagtige og omfattende data vedrørende energiforbrug hvad angår hovedbygninger, faciliteter og industrier fra el- og gasleverandørerne. Derudover var skorstensfejersammenslutningen og det kommunale boligselskab i stand til at levere pålidelige data for energiforbrug til private husholdninger samt yderligere oplysninger om alle eksisterende varmesystemer. Emissioner fra transportsektoren var baseret på ydelse og brændstofforbrug for de køretøjer, der kører i området. Med henblik på at indsamle de manglende data blev der gennemført pilotundersøgelser i området, primært for at måle den private trafik (dvs. antallet af køretøjer, tilbagelagte kilometer etc.). Brugen af beregningsværktøjet (ECORegion) viste sig at være meget brugbar og leverede en pålidelig metodik og relevante konverteringsfaktorer. Der blev udarbejdet regnskaber over seks år, fra 2004 til 2009, hvori de primære kilder til -emissioner blev identificeret sammen med det respektive reduktionspotentiale. Ton /år referencetal Worms referencetal el benzin kerosin fjernvarme træ geotermisk varme brændsel diesel gas træ solvarme Worms referencetal Worms referencetal Worms referencetal Worms VEDTAGELSE AF EN SCENARIE-BASERET TILGANG OG UDVIKLING AF EN STRATEGISK MILJØVURDERING Dublin, Irland ~ indbyggere Den scenariebaserede tilgang fi ndes i mange handlingsplaner for bæredygtig energi som f.eks. handlingsplanen for Dublin, der indeholder tre forskellige scenarier for Business-as-usual -scenariet beskriver et forecast, hvor man ikke foretager sig noget, mens de to andre scenarier analyserer indvirkningen af nogle dedikerede tiltag. Scenarie 1 omfatter forslag til en række tiltag, der let kan gennemføres, både hvad angår omkostninger og kompleksitet, hvorimod scenarie 2 er et mere langsigtet scenarie med større omkostninger. Baseret på disse scenarier skitserer handlingsplanen for Dublin levedygtigheden af den lokale myndigheds mål for mindskelse af -emissionen for 2020 og fremhæver de udfordringer, der skal overvindes for at opfylde forpligtelserne. Der blev også foretaget en strategisk miljøvurdering 2 med henblik på at indarbejde miljømæssige overvejelser (f.eks. biodiversitet, menneskers sundhed, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, væsentlige aktiver, kulturel arv og landskaber) i handlingsplanen. IDENTIFICERING AF DE EKSTERNE VARIABLER, DER HAR BETYDNING FOR ENERGIFORBRUGET Barcelona, Spanien ~ indbyggere En omfattende analyse af den lokale myndigheds nuværende situation hvad angår energiforbrug, -emissioner samt øvrige socio-økonomiske faktorer er afgørende for at identifi cere de prioriterede indsatsområder. Barcelonas handlingsplan for bæredygtig energi indeholder en detaljeret analyse af eksterne variabler, der kan påvirke energiforbruget, såsom: Befolkning, bebygget område og bruttonationalprodukt (BNP). Analysen af bruttonationalproduktet har givet Barcelona mulighed for at identificere en vis afkobling af den økonomiske vækst fra energiforbruget i evalueringsperioden. 2 For yderligere oplysninger, se direktivet om strategisk miljøvurdering, direktiv nr. 2001/42/EF

8 IDENTIFICERING AF MENNESKELIGE OG FINAN- SIELLE RESSOURCER FOR HVERT ENKELT TILTAG Riga, Letland ~ indbyggere I handlingsplanen for bæredygtig energi bør hvert enkelt tiltag defineres i meget praktiske termer. Handlingsplanen for Riga definerer tidshorisonter for gennemførelse og fastlægger tydelige ansvarsområder. Den identificerer også finansielle ressourcer og potentielle finansieringsressourcer til udvikling og gennemførelse af tiltagene nedenfor vises et par eksempler: Tiltag Energigennemgang og renovering af kompleks bestående af huse med flere lejligheder Renovering af belysning i gader og parker Oprettelse af et netværk af ladestationer for el- og hybridbiler i Riga by Ansvarlig for gennemførelsen Lejlighedsejernes sammenslutninger, bemyndigede personer Riga kommune, myndigheden Rigas gaisma Latvenergo (varmeleverandør, ejer af 2 kraftvarmeanlæg i Riga) Gennemførelsestid Finansieringsbehov (mio. EUR) 3,4 (gennemgange) +872 (renovering) Potentielle finansieringskilder Kommunalt budget, strukturfonde, låneressourcer, driftskapital, nationale og kommunale hjælpemidler, energitjenestevirksomhed, kommunal energitjenestevirksomhed 2,84 Kommunalt budget, strukturfonde 14,19 YDERLIGERE LÆSESTOF Borgmesterpagtens brochure om inspirerende finansieringsordninger stof til eftertanke for borgmesterpagtens underskrivere Strukturfonde, finansiering fra Latvenergo, kommunalt budget Kilde: Mulhouse Alsace Agglomération SAMLING AF DE LOKALE INTERESSENTER OM BORDET Mulhouse Alsace Agglomération, Frankrig ~ indbyggere Handlingsplanen for bæredygtig energi for Mulhouse Alsace Agglomération er resultatet af en omfattende dialog med lokale interessenter. Allerede i 2007 oprettede bysamfundet et Advisory Board til at hjælpe med udvikling og gennemførelse af handlingsplanen. Bestyrelsen omfatter p.t. omkring 100 medlemmer (valgte repræsentanter og delegerede fra relevante afdelinger, eksperter, sammenslutninger, universiteter, virksomheder og borgere). Jævnlige møder opfordrer til udveksling af erfaring/knowhow, sikrer et tværsektor-samarbejde og giver mulighed for at samle indsatsen omkring øget forståelse af lokale forhold. Advisory Board deltager i de vigtige trin af udviklingen i handlingsplanen for bæredygtig energi og gennemførelses-, overvågnings- og evalueringsprocesser. Takket være denne gennemsigtige deltagerproces har lokale interessenter fundet en ny måde til at synliggøre deres idéer og forslag. Involveringen af borgerne sikres også ved utallige og jævnlige bevidsthedsskabende aktiviteter (informationsdage, offentlige møder, udstillinger etc.). Forskellige reklamematerialer er udviklet på lokalt plan for at mobilisere borgerne, som f.eks. brochuren Clima ctor eller Climatebox (inklusive en vandbesparende vandhane, et vandbesparende brusehoved, tre lavenergipærer etc.). UDVIKLING AF PERFORMANCEOVERVÅG- NINGSINDIKATORER Maranello, Italien ~ indbyggere Identificering af overvågningsindikatorer hjælper kommunen til at evaluere, hvorvidt den er på sporet i forhold til at nå sine mål. Handlingsplanen for bæredygtig energi for Maranello omfatter en række indikatorer til at overvåge gennemførelsen af hvert enkelt tiltag nedenfor er anført et par eksempler: Tiltag Reorganisering af den offentlige transport for turister Udvidelse af cykelstier Installation af fotovoltaiske systemer på offentlige bygninger Gennemførlighedsundersøgelser for udvikling af et område med bæredygtige bygninger Foreslåede indikatorer Antallet af turister, der bruger offentlig transport Antal kilometer Installerede MWp Energiforbrug for de nye, moderniserede bygninger (kwh/m 2 ) YDERLIGERE LÆSESTOF Onlinekatalog vedrørende handlingsplanen for bæredygtig energi:

9 FOKUS PÅ TILTAG WATT-DETEKTIVER ENERGIREVISION Cascais, Portugal Indsatsområde: Kommunale bygninger, beboelsesejendomme og ejendomme inden for servicesektoren Ansvarlig afdeling: Cascais kommunale energiagentur Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2008 og frem anbefalinger vedrørende tiltag til at spare energi. Denne tjeneste tilbydes til en lav pris, der dækker driftsomkostningerne og har til hensigt at promovere initiativet. Hvert år foretages der omkring 100 energirevisioner i Cascais kommune. BYGNING AF EN CYKELSTI FOR AT MINDSKE MOTORDREVET TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE Città di Castello, Italien Indsatsområde: Transport Ansvarlig afdeling: Afdelingerne for offentlige arbejder, vedligeholdelse og miljø Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Tiltaget har som formål at fremme cykling fra bycentrum til det nordlige område af kommunen (industriområdet Cerbara). Stien vil være 3,1 km lang. Det forventes, at den vil blive brugt af personer pr. dag og mindske antallet af cirkulerende biler med Cykelruten anvendes hovedsageligt af rejsende, der skal fra hjemmet og til arbejde, og omfatter en togstation, hvor der i nærmeste fremtid vil blive oprettet en delecykelordning. GRØNNE BØRNEHAVER Bistrita, Rumænien Indsatsområde: Kommunale bygninger og faciliteter, lokal produktion af bæredygtig energi Ansvarlig afdeling: Kommune Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Tiltaget har som formål at erstatte rumvarmesystemer og varmtvandskedler, der kører på naturgas, i syv børnehaver med to bæredygtige energiteknologier: Geotermiske varmepumper og solvarmepaneler. Samtidig vil der blive foretaget forbedringer af varmeisoleringen af børnehavernes bygninger. De direkte begunstigede er 300 børn og lærere i hver enkelt børnehave. Behovet for at gennemføre et sådant tiltag er berettiget af det store opvarmningsbehov (239 kwh/m 2 /år), der for tiden er påkrævet i børnehaverne. NØGLETAL Beskrivelse af tiltaget: Forventet energibesparelse: 250 MWh/ Forventet nedbringelse af Forventet energibesparelse: Caça Watts -projektet har som formål -emissioner: 27,68 ton at yde støtte til indbyggere om, hvordan 450,1 MWh/år år pr. børnehave af indkøbt naturgas CO man kan spare energi og penge. Under 2 -ækvivalent/år Investeringsomkostninger: Forventet økonomisk besparelse: Forventet energibesparelse: vision af bygninger, der foretages af EUR dette projekt gennemføres energire- EUR 5.050/år pr. kwh/år teknikere fra det kommunale energiagentur. Målet er at måle mønstre for Finansieringskilder: børnehave Opnået økonomisk Kilde: Cascais Energia Ministeriet for Finansieringskilder: besparelse: 99,5 energiforbrug og foretage en varmeanalyse af klimaskærmen ved brug nationale miljøfond kommuner og miljø Den kommunale og EUR/ år pr. husstand af et termografisk kamera. Derefter Investeringsomkostninger: EUR udarbejder teknikerne en teknisk Finansieringskilder: rapport baseret på de indsamlede data Kommunen og under energirevisionen og analysen det kommunale af energiregningerne, som indeholder energiagentur NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 108 ton -ækvivalent/år NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 50,5 ton /år pr. børnehave

10 ØGET ENERGIBEVIDSTHED VHA. SMART- MÅLINGER Sabadell, Spanien i dette pilotprojekt, hvilket tal forventes at stige til over 100. Smart-målings-apparatet blev installeret gratis af kommunen, og brugerne er blevet tilbudt gratis support via et callcenter. Apparatet viser realtidsdata for energiforbruget (i kwh), omkostninger (i euro) og -emissioner (i ton ), således at boligejerne kan få et reelt indblik i, i hvor høj grad deres daglige aktiviteter har indflydelse på miljøet og deres energiregninger. UDSKIFTNING AF OFFENTLIGE LAMPER TIL LED- TEKNOLOGI L Estany, Spanien Indsatsområde: Kommunal offentlig belysning Ansvarlig afdeling: Borgmesterkontoret og miljøafdelingen Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): 2010 med 75 %. Denne overgang til bæredygtig energi blev støttet økonomisk af Barcelona-provinsen, der er landekoordinator for borgmesterpagten. YDERLIGERE LÆSESTOF Onlinekatalog vedrørende Benchmarks of Excellence NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 144,6 kg /år pr. husstand Forventet energibesparelse: 134 kwh/ person/år Investeringsomkostninger: EUR Finansieringskilder: Kommunen og den regionale catalanske regering Kilde: Sabadell kommune Indsatsområde: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Ansvarlig afdeling: Kommunen Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): Beskrivelse af tiltaget: Et år efter tiltrædelsen af borgmesterpagten lancerede byen en pilotkampagne vedrørende energibesparelse i hjemmet, hvor man gav boligejerne mulighed for at låne et smart-målingsapparat i en periode på seks måneder. 51 husstande meldte sig til at deltage INSTALLATION AF ET KRAFTVARMEANLÆG Moldava nad Bodvou, Slovakiet Indsatsområde: Produktion af lokal, bæredygtig energi Ansvarlig virksomhed: Virksomheden Cofely (fjernvarmeoperatøren) Gennemførelse (start-/sluttidspunkt): NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: ,2 ton /år Forventet energibesparelse: ,9 MWh/år Forventet bæredygtig energi: MWh/år Beskrivelse af tiltaget: Moldava nad Bodvous tidlige bestræbelser var drift af det lokale fjernvarmesystem for at mindske afhængigheden af kul. De igangsatte opførelsen af et kraftvarmeværk, der leverer varme til byen via et fjernevarmenetværk (til omkring lejligheder i byen) og elektricitet til offentlig belysning. NØGLETAL Forventet nedbringelse af -emissioner: 35,69 ton /år Forventet energibesparelse: 80,56 MWh/ år Investeringsomkostninger: EUR Beskrivelse af tiltaget: L Estany har for nylig udskiftet den offentlige belysning til LED-teknologi (lysemitterende diode). I byens middelalderlige centrum er der kun udskiftet pærer for at bevare den historiske fuldstændighed og arv, hvorimod hele systemet er blevet udskiftet på større veje og gader. Som følge af installationen af 219 LED-lamper er det endelige energiforbrug blev reduceret Investeringsomkostninger: Finansieringskilder: Kommunen EUR og Barcelonaprovinsen Kilde: Carles Roman Gennemførelse af handlingsplan for bæredygtig energi hvad er fordelene Der skabes nye job lokalt Lavere energiregninger til borgerne Komfortable levevilkår Offentlige midler anvendes mere effektivt

11 OVERBLIK OVER PROCEDURER FOR INDGIVELSE OG VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI (underskriveren) SVURDERING AF HANDLINGS- PLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI (Det Fælles Forskningscenter)) INDGIVELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HVORNÅR? Senest et år efter tilslutningen referencedatoen er kommunalbestyrelsens officielle beslutning HVOR OG HVORDAN? Via borgmesterpagtens onlinesystem til indgivelse ( Min pagt ) HVAD? Både dokument og skabelon til handlingsplanen for bæredygtig energi. I PRAKSIS? VURDERING AF HANDLINGSPLANEN FOR BÆREDYGTIG ENERGI MOD PÅLIDELIGE OG SAMMENLIGNELIGE RESULTATER Efter indgivelsen videresendes skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi og hele dokumentet vedrørende handlingsplanen for bæredygtig energi til Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, der er ansvarlig for vurderingsproceduren: 1. EKONTROL AF BERETTIGELSE Sikring af kvaliteten af underskrivernes handlingsplaner For at en handlingsplan for bæredygtig energi skal være 1. Gå til Min pagt på og log ind. Offentliggørelse af resultater for berettiget, skal den opfylde følgende kriterier: -regnskab/handlingsplanen 2. Upload hele dokumentet med handlingsplanen for for bæredygtig energi under Handlingsplanen for bæredygtig energi skal være godkendt bæredygtig energi, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (eller en tilsvarende officiel myndighed) i PDF-format af kommunalbestyrelsen (eller en tilsvarende officiel Indgivelse af underskriverens profil skabelon til Upload af hele myndighed) på det nationale sprog og/eller engelsk. *HOVEDSEKTORER handlingsplan handlingsplanen Kontrol af Kontrol af 3. Udfyld onlineskabelonen skabelon for handlingsplan Handlingsplanen for bæredygtig for bæredygtig (PDF) dataenes berettigelse 1) Kommunale sammenhæng for bæredygtig energi på engelsk skabelonen har som energi skal indeholde mål for en bygninger, udstyr/ energi mål at sammenfatte resultaterne af -regnskabet samt mindsket -emission (mindst Feedbackrapport sendes til faciliteter de primære elementer i handlingsplanen for bæredygtig 20 % i 2020) 2) Ejendomme inden underskriveren energi. for servicesektoren, Justeringer og genindlevering Den skal udfyldes nøje med det tilstrækkelige omfang af Handlingsplanen for bæredygtig udstyr/faciliteter energi skal indeholde -regnskabets hovedtal, der omfatter mindst 3 3) Beboelsesejendomme oplysninger for på en hensigtsmæssig måde at afspejle indholdet af handlingsplanen. En særlig vejledning vedrørende udfyldning af skabelonen samt en kopi af skabe- 4) Transport ud af 4 hovedsektorer* lonen for handlingsplanen for bæredygtig energi (PDF- og Handlingsplanen for bæredygtig energi skal indeholde en Excel-format) fi ndes på biblioteksdelen på Borgmesterpagtens hjemmeside på hovedsektorer* troværdig række af tiltag, der omfatter mindst 2 ud af 4 library_en.html. Skabelonen til handlingsplanen for bæredygtig energi skal 4. Gå til afsnittet indlever jeres handlingsplan for bæredygtig energi og klik på indgiv jeres handlingsplan for være korrekt udfyldt (alle grønne felter er obligatoriske) og være i overensstemmelse med den samlede handlingsplan. 20 bæredygtig energi. 21 Hvis handlingsplanen for bæredygtig energi ikke kan godkendes

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1 INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere www.eumayors.eu 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GÅ IKKE GLIP AF EN FINANSIERINGSMULIGHED 1. LOKALE MYNDIGHEDERS

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger

Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Barcelona kommune 1 Offentlige indkøbere samarbejder med markedet om at udvikle bæredygtige løsninger Fem casestudier fra henholdvis Barcelona Kommune, Bromley Kommune i London, Cascais Kommune, Eastern

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere