Stian Holes Garmanns hemmelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stian Holes Garmanns hemmelighed"

Transkript

1 Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5 Undervisningsforløbet 6 Arbejdet med bogen 7 Opgaver og vejledninger A-Q 8-53 Forslag til andre aktiviteter 54 Forslag til videre arbejde 59 Litteraturliste 61 ~ 2 ~

3 VELKOMMEN TIL GARMANNS VERDEN Indledning Når man som lærer i indskolingen skal vælge litteratur til sin klasse, er der en bred vifte af muligheder at vælge imellem. Denne opgave- og aktivitetsbog fokuserer på arbejdet med billedbogen i litteraturundervisningen. Den fokuserer helt specifikt på arbejdet med billedbogen Garmanns hemmelighed. Opgaverne og aktiviteterne er tilrettelagt til en 3. klasse. Billedbøger i dag er ikke blot noget, vi læser højt for vores børn inden sengetid. Billedbøger i dag er på højde med anden god børnelitteratur flere af dem måske endda bedre. Den moderne billedbog er i stigende grad et medie, der tager sine læsere alvorligt og behandler alvorlige tematikker som fx døden, mobning eller frygt. Læseren af den moderne billedbog kan lige så vel være en voksen som et barn. At bruge billedbogen i litteraturundervisningen i indskolingen vil være et oplagt valg for den dansklærer, som gerne på en spændende og fængslende måde vil arbejde med mange af danskfagets områder og mål på en og samme gang. Garmanns hemmelighed åbner op for arbejdet med en mængde faglige områder i danskfaget på grund af dens kompleksitet, næsten hypnotiserende billeder og ikke mindst den gode historie. Denne opgave- og aktivitetsbog åbner op for et væld af konkrete danskfaglige opgaver, ligesom den giver forslag til yderligere aktiviteter baseret på bogen. Til slut i opgavebogen vil der blive givet et forslag til videre arbejde med en anden billedbog og de perspektiveringsmuligheder, der kan ligge i dette. Garmanns hemmelighed Garmanns hemmelighed er en billedbog fra 2010 skrevet af den norske forfatter Stian Hole. Bogen er tredje del af en trilogi om drengen Garmann. De to første bøger i serien var Garmanns sommer og Garmanns gade. Garmanns hemmelighed er et fremragende eksempel på en ikonotekst, som er begrebet, der dækker over, at tekst og billede tilsammen skaber et helhedsindtryk for bogen, og dette helhedsindtryk skaber den sande betydning af billedbogen. Samspillet mellem illustrationerne og teksten er helt essentielt for bogen. Kun gennem dette samspil opnår man en forståelse af bogens ~ 3 ~

4 sande betydning. Bogen er et skatkammer for den ivrige læser og den begejstrede og initiativrige dansklærer. Trinmål Ved arbejdet med Garmanns hemmelighed vil en lang række af Undervisningsministeriets trinmål for dansk efter 4. klassetrin blive berørt. Nedenstående vises en liste over alle mål, som bliver berørt ved arbejdet. Naturligvis er målene ikke opfyldt efter endt arbejde med bogen, men eleverne har tilegnet sig noget viden og har afprøvet forskellige tiltag og arbejdsmetoder, så de dermed har rykket sig et skridt nærmere opfyldelsen af målene. Ved hver af opgaverne i denne bog, vil der desuden være angivet konkrete mål for opgaven. Nedenstående er blot en liste for at skabe et hurtigt overblik over de berørte trinmål. Det talte sprog: læse tekster op med tydelig artikulation og betoning give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fortælle, forklare, kommentere og fremlægge Det skrevne sprog læse: anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Det skrevne sprog skrive: skrive på computer med enkel skriveteknik anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker ~ 4 ~

5 Sprog, litteratur og kommunikation: have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse kende brugen af sproglige virkemidler kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Bogens opbygning Opgave- og aktivitetsbogen er opbygget af 27 opgaver med navnene A Q. Det er 27 opgaver, der beskæftiger sig med blandede danskfaglige områder som referat, personkarakteristik, budskab, billed- og tekstanalyse, tekstforståelse, dramatisering, egenproduktioner og flere andre. Alle opgaver tager udgangspunkt i billedbogen Garmanns hemmelighed. Til hver opgave er der en vejledning til læreren, som giver en instruktion til opgaven, organiseringen, materialer, mål for opgaven, opfølgning og evaluering samt endelig en differentieringsmulighed for hver opgave. Slutteligt vil der blive givet en række forslag til yderligere aktiviteter, som arbejdet med Garmanns hemmelighed kan åbne op for. Disse aktiviteter vil være både danskfaglige, men der vil også blive mulighed for at iværksætte en række tværfaglige forløb. Differentiering Der er som nævnt indlagt en differentieringsmulighed i samtlige opgaver i denne opgave- og aktivitetsbog. Udover dette vil det være op til den enkelte lærer, som skal bruge materialet, at differentiere opgaverne og undervisningen ud fra klassens sammensætning og de enkelte elever og disses behov. ~ 5 ~

6 Undervisningsforløbet Da Garmanns hemmelighed som tidligere nævnt er sidste del af en trilogi, bør der indledningsvis bruges de første par dage af forløbet på at gennemgå henholdsvis Garmanns Sommer og Garmanns Gade. Dette skal gøres for at give klassen en nødvendig baggrundsviden omkring drengen Garmann, hans liv, problemer, omgangskreds, tanker og følelser. Det er strengt nødvendigt med denne baggrundsviden for at kunne forstå den kompleksitet, som optræder i Garmanns hemmelighed. Det er naturligvis op til den enkelte lærer, hvordan man vil give sine elever denne baggrundsviden, men herfra anbefales det, at man bruger ca. en dag på hver af de to første bøger. Dette kan med fordel gøres via oplæsning ved læreren og så en efterfølgende gennemgang af de vigtigste elementer fra hver bog. Her kunne man så vælge et eller to billeder ud fra hver bog, som man vil gå lidt mere i dybden med. På denne måde får eleverne en fornemmelse for, hvordan man arbejder med billeder/tekst og analyse af disse en viden de får god brug for i arbejdet med Garmanns hemmelighed. Inden arbejdet med Garmanns hemmelighed for alvor påbegyndes, vil det være fordelagtigt, at klassen udover det begyndende analytiske arbejde, ligeledes har stiftet bekendtskab med begreber som budskab i en tekst samt personkarakteristik. Dette indledende arbejde er på ingen måde et krav, men det vil styrke elevernes arbejde med Garmanns hemmelighed, hvis de på forhånd har en viden om nogle af nøglebegreberne, som arbejdet med bogen og opgavesættet vil fokusere på. Specielt vil en indledende samtale med klassen omkring begrebet budskab være fordelagtigt, da netop dette punkt kan vise sig at give problemer for mange elever i en 3. klasse. Nyere forskning har vist, at de fleste børn i denne alder endnu ikke har udviklet et kognitivt fortolkende syn på tekster og billeder, og det kan derfor være svært for dem at hæve sig op over teksten og se det større billede. Med en indledende samtale omkring emnet, burde de fleste af eleverne få en ide om, hvad budskab i en tekst kan dække over og dermed blive kvalificeret til at arbejde med Garmanns hemmelighed. ~ 6 ~

7 Når eleverne får udleveret Garmanns hemmelighed, er det vigtigt at pointere, at de ikke må åbne og læse i bogen. De første par opgaver handler nemlig om at skabe en forestilling om bogen ud fra henholdsvis forside og bagside. Bogen skal først læses i sin helhed mellem opgave C og D. Arbejdet med bogen Det er naturligvis muligt at blande og bruge opgaverne, som man selv finder det bedst egnet til undervisningen. Det skal dog påpeges, at der er en naturlig progression i opbygningen af bogen og dens opgaver, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at bruge opgaverne i rækkefølge. Dette vil give eleverne det optimale læringsudbytte. De yderligere aktiviteter, som er beskrevet fra side 53, kan derimod blandes frit med de andre opgaver. ~ 7 ~

8 VEJLEDNING OPGAVE A Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens forside rigtig grundigt. De må udelukkende kigge på forsiden og altså ikke åbne og bladre i bogen endnu. De skal notere alle detaljer fra forsiden samt komme med et bud på bogens handling. Alle tanker og forestillinger omkring bogen skal noteres. Skriveredskaber Mål for opgaven Samtale om en tekst ud fra en umiddelbar oplevelse. Skabe et indtryk af en endnu ukendt tekst. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange ting der skal findes i hver gruppe. ~ 8 ~

9 GARMANNS HEMMELIGHED A Kig rigtig godt på bogens forside. Vær nysgerrig. Snak om den i gruppen. Brug tid på at finde alle detaljer. Hvad handler bogen mon om? Skriv jeres tanker og opdagelser omkring forsiden ned. Skriv alt hvad I kan finde, og alt hvad I kommer til at tænke på. ~ 9 ~

10 VEJLEDNING OPGAVE B Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens bagside rigtig grundigt med særligt fokus på bagsideteksten. De må stadig ikke åbne og bladre i bogen. Eleverne skal notere alle personer, som bliver nævnt i bagsideteksten samt komme med et mere kvalificeret bud på bogens handling end i opgave A. Skriveredskaber Mål for opgaven Samtale om en tekst ud fra en umiddelbar oplevelse. Gætte kvalificeret på bogens handling. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Elevernes gæt på bogens handling noteres evt. ned til senere brug. Differentiering Der kan differentieres på, hvor detaljerede gættene på bogens handling skal være. ~ 10 ~

11 GARMANNS HEMMELIGHED B Kig rigtig godt på bogens bagside. Læs teksten grundigt. Vælg en fra gruppen der læser teksten højt. Hvilke personer hører vi om i bagsideteksten? Hvad mon bogen handler om? Skriv alle jeres gæt og ideer. ~ 11 ~

12 VEJLEDNING OPGAVE C Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens titelblad og notere alt, hvad de kan se på siderne. Bogen må kun åbnes på denne side. Der skal lægges særligt fokus på detaljerne. Ligger der mon en skjult betydning i nogle af tingene? Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Elevernes bud på betydning af elementer fra billedet noteres ned til senere brug. Senere i forløbet kan man sammenligne faktisk viden og betydning af tingene med disse tidlige bud. Differentiering Der kan differentieres på antallet af elementer, der skal findes på siden. De skrappeste af eleverne kan blive bedt om yderligere begrundede bud på betydninger. ~ 12 ~

13 GARMANNS HEMMELIGHED C Kig rigtig godt på dette billede i bogen. Tøm billedet. Skriv en liste over alting, som I ser på billedet. Tænk over, om nogle af tingene mon betyder noget bestemt. ~ 13 ~

14 VEJLEDNING OPGAVE D Organisering Denne opgave laves enkeltvis. Den kan evt. gives for som lektie. Opgaveinstruktion Alle eleverne har nu læst bogen. Hver elev skal enkeltvis skrive et referat af teksten for på den måde at demonstrere en forståelse af det læste. Referatet kan enten skrives i hånden på opgavearket, eller det kan skrives på computer. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Evt. computer Mål for opgaven Skrive sammenhængende tekst meget gerne på computer. Demonstrere forståelse af en læst tekst. Opfølgning på opgaven Referaterne indsamles, og der gives kommentarer til hver enkelt. Differentiering Der kan differentieres på, hvor meget det færdige referat skal fylde. Der kan fx kræves mellem ½ - 1½ side af eleverne. ~ 14 ~

15 GARMANNS HEMMELIGHED D Hvad handler bogen om? Skriv et referat af bogen. ~ 15 ~

16 VEJLEDNING OPGAVE E Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave er der fokus på billedet af skolegården i starten af bogen. Billedet skal analyseres med henblik på at finde lege i skolegården, aktiviteter samt personer. Alle detaljer fra billedet er interessante at få skrevet ned her jo flere jo bedre. Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. En begyndende forståelse for hvad der er vigtigt, når man analyserer et billede. Opfølgning på opgaven Der skal bruges god tid her i klassen til en fælles gennemgang af billedet og alle elementerne. På den måde sørger læreren for, at alle vigtige elementer kommer med, og eleverne dermed opnår en begyndende forståelse for, hvordan man griber en billedanalyse an. Differentiering Der kan differentieres på antal krævede elementer, som hver gruppe skal finde i deres analyse. ~ 16 ~

17 GARMANNS HEMMELIGHED E Kig rigtig godt på billedet af skolegården Tøm billedet. Find og skriv alle de aktiviteter og lege, som I kan få øje på. Kan I finde nogen personer fra historien? ~ 17 ~

18 VEJLEDNING OPGAVE F 1-3 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om billedanalyse og er delt i 3 delopgaver. Hver gruppe vælger et billede, som de skal analysere. Efterfølgende skal de analysere det samme billedes tekst samt samspillet mellem billede og tekst ikonoteksten. Det er vigtigt, at alle opgaver løses grundigt, og der skal gås i dybden med hvert billede for at opnå en forståelse for de analytiske begreber. Det kan anbefales med en indledende snak om begreber som perspektiv, komposition i billedet osv. Det er vigtigt, at eleverne har en forforståelse for enkelte begreber. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. En begyndende forståelse for hvad der er vigtigt, når man analyserer et billede. Fokus på tekst og billede og deres samspil. Forståelse for sproglige virkemidler Fokus på fagbegreber. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater og analyser for klassen. Der snakkes om billederne, teksten og deres samspil. Læreren underbygger fremlæggelserne med de rigtige fagbegreber, så dette bliver en naturlig del for eleverne. Differentiering Der kan differentieres på, hvor detaljerede analyserne skal være. Der kan også differentieres på gruppestørrelserne, ~ 18 ~ hvis flere elever har behov for at arbejde sammen.

19 GARMANNS HEMMELIGHED F 1 I skal nu sammen to og to udvælge et billede, som I synes er det bedste eller mest spændende i bogen. Beskriv billedet så grundigt som muligt. Husk at kigge på ting som farver, perspektiv, personer, forgrunde og baggrunde. Begrund jeres valg af netop dette billede. ~ 19 ~

20 GARMANNS HEMMELIGHED F 2 Ud fra det samme billede, som I valgte i den foregående opgave, skal I nu kigge på teksten til billedet. Hvad fortæller teksten os? Er der nogle sjove/spændende ord, udtryk eller vendinger? Er der ting i teksten, der er svære at forstå? Er der billedsprog i teksten? ~ 20 ~

21 GARMANNS HEMMELIGHED F 3 Ud fra jeres valgte billede i opgave F 1, skal I nu kigge på billedet og teksten sammen. Fortæller billede og tekst det samme? Eller er der forskelle? Beskriv hvilke ligheder eller forskelle der er mellem teksten og billedet. ~ 21 ~

22 VEJLEDNING OPGAVE G Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Begrebet hemmeligheder er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal i grupper dykke ned i teksten og finde så mange eksempler på hemmeligheder som muligt. Skriveredskaber Mål for opgaven Finde centrale elementer i historien. Demonstrere forståelse for det læste. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der tages en snak med klassen om, hvor i teksten man specifikt kan finde hemmelighederne. Er alle hemmeligheder lige tydelige, eller ligger nogle af dem skjult i tekst eller billede? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne hemmeligheder. ~ 22 ~

23 GARMANNS HEMMELIGHED G Der findes mange hemmeligheder i denne bog. Prøv og find og beskriv så mange hemmeligheder fra bogen som muligt. ~ 23 ~

24 VEJLEDNING OPGAVE H Organisering Denne opgave laves enkeltvis. Den kan evt. gives for som lektie. Opgaveinstruktion Begrebet hemmeligheder er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal nu enkeltvis forholde sig til emnet hemmeligheder og give hver sit bud på, hvad en hemmelighed er for dem samt give nogle eksempler på hemmeligheder fra deres liv og hverdag. Opgaven kan enten skrives i hånden på opgavearket, eller den kan skrives på computer. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Evt. computer Mål for opgaven At kunne forholde sig til egne erfaringer via det læste materiale og på den måde få en forståelse for hovedpersonernes liv. Demonstrere forståelse for det læste og indsigt i temaet for bogen. Opfølgning på opgaven Eleverne skal sætte sig sammen i grupper af 4 og præsentere deres forslag for hinanden. De skal blive enige om de bedste forslag og gruppevis præsentere dem for resten af klassen. Afslutningsvis tages en snak i plenum omkring hemmeligheder. Er nogen hemmeligheder vigtigere at holde end andre osv. Differentiering Der kan differentieres på, hvor meget hver enkelt elev skal skrive til denne individuelle opgave. ~ 24 ~

25 GARMANNS HEMMELIGHED H Hvad forstår du ved en hemmelighed? Skriv om dine tanker om en hemmelighed. Du må meget gerne give eksempler på hemmeligheder. ~ 25 ~

26 VEJLEDNING OPGAVE I Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Begrebet venskab er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal to og to sammen lede grundigt i teksten og finde så mange eksempler på venskab som muligt. Derudover skal de komme med deres egne bud på, hvad et rigtig godt venskab er. Skriveredskaber Mål for opgaven Finde centrale elementer i historien. Demonstrere forståelse for det læste. Kunne relatere emnet for det læste til eget liv. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der udarbejdes i fællesskab en liste over, hvad et rigtig godt venskab er. Denne liste hænges op i klassen og kan være med til at inspirere til et godt socialt miljø blandt eleverne. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange ~ 26 ~ eksempler fra bogen der skal findes.

27 GARMANNS HEMMELIGHED I Bogen handler meget om venskaber. Find nogle steder i bogen, der handler om venskab. Beskriv hvad I forstår ved et rigtig godt venskab. ~ 27 ~

28 VEJLEDNING OPGAVE J Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne forsøge at finde budskabet i Garmanns hemmelighed. Da dette kan være et svært og noget abstrakt begreb for børn i denne alder, forudsætter det en god indledende snak med klassen omkring emnet. En god forforståelse er vigtig for at kunne løse opgaven. Skriveredskaber Mål for opgaven Arbejde med begrebet budskab. Opnå et begyndende fortolkende syn på en læst tekst. Opfølgning på opgaven Da dette er et meget bredt og svært område, tages opfølgningen på opgaven som en klassesamtale. Læreren styrer samtalen, så denne holdes på sporet. Alle grupper skal byde ind med deres forslag til budskab, og alle forslag skal vurderes og diskuteres. Man prøver i fælleskab at blive enige om bogens budskab. Differentiering Der kan differentieres på gruppesammensætningerne, så man har øje for at sætte et par fagligt stærke elever ~ 28 sammen ~ med et par knap så fagligt stærke.

29 GARMANNS HEMMELIGHED J En bog har ofte en dybere mening. Der er noget vi skal lære af bogen. Dette kaldes for bogens budskab. Prøv i jeres grupper og kom med forslag til budskabet i Garmanns hemmelighed. Hvad prøver bogen at lære og fortælle os? ~ 29 ~

30 VEJLEDNING OPGAVE K 1-5 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om personkarakteristik og er delt i 5 delopgaver. Eleverne skal lave indre og ydre personkarakteristikker af Garmann og tvillingerne Hanne & Johanne. Den ydre personkarakteristik af Hanne & Johanne er slået sammen til én opgave, da de er enæggede tvillinger. Et vist forhåndskendskab til begrebet personkarakteristik vil være en fordel. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven At kunne lave både en indre og en ydre personkarakteristik. At kunne begrunde sine beskrivelser med udgangspunkt i teksten og billederne. Opfølgning på opgaven Personkarakteristikkerne af både Garmann og tvillingerne skal gennemgås i klassen. Man kan med fordel vise et forstørret billede af henholdsvis Garmann og tvillingerne på tavlen og så skrive de ydre træk rundt om personen og de indre træk inde i personen/billedet. Dette vil hjælpe eleverne med at visualisere de indre og ydre træk. Man kan vælge bare at tegne omridset af personerne på tavlen, eller man kan bruge billederne i bilag 1 & 2 til at forstørre op via fx smartboard. Bilag 1 & 2 findes umiddelbart efter opgaverne K 1-5. Differentiering Der kan differentieres på den ønskede ~ 30 ~ detaljegrad af de færdige personkarakteristikker, samt hvor mange elementer de skal indeholde.

31 GARMANNS HEMMELIGHED K 1 Lav en personkarakteristik af Garmann. Lav den ydre personkarakteristik af Garmann her. ~ 31 ~

32 GARMANNS HEMMELIGHED K 2 Lav en personkarakteristik af Garmann. Lav den indre personkarakteristik af Garmann her. ~ 32 ~

33 GARMANNS HEMMELIGHED K 3 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den ydre personkarakteristik af Hanne og Johanne her. ~ 33 ~

34 GARMANNS HEMMELIGHED K 4 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den indre personkarakteristik af Hanne her. ~ 34 ~

35 GARMANNS HEMMELIGHED K 5 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den indre personkarakteristik af Johanne her. ~ 35 ~

36 Bilag 1 til opgave K Billede til brug for gennemgang af indre og ydre personkarakteristik af Garmann. Billedet kan forstørres op på tavle eller smartboard. Alternativt kan man nøjes med selv at tegne omridset af Garmann på tavlen. Fra Garmanns sommer ~ 36 ~

37 Bilag 2 til opgave K Billede til brug for gennemgang af indre og ydre personkarakteristik af Hanne & Johanne. Billedet kan forstørres op på tavle eller smartboard. Alternativt kan man nøjes med selv at tegne omridset af Hanne & Johanne på tavlen. ~ 37 ~

38 VEJLEDNING OPGAVE L Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne beskrive forskelle mellem Hanne og Johanne. For selv om de er helt ens, så er de alligevel vidt forskellige. De skal med deres egne ord beskrive disse forskelle samt finde relevante steder i teksten, der underbygger dette. Skriveredskaber Mål for opgaven At forstå at selv om noget er ens, kan det alligevel være meget forskelligt. At kunne finde relevante steder i teksten til underbygning af pointer. Opfølgning på opgaven Grupperne fremlægger deres resultater. Evt. fremlægges først for en anden gruppe i klassen, inden der laves en fælles opsamling i hele klassen. Man kan med fordel efterfølgende tage en snak med klassen om forskelle mellem mennesker generelt. Vi er alle forskellige, vi ser forskellige ud og opfører os forskelligt. Dette kan give anledning til en god og konstruktiv snak med klassen. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange eksempler fra bogen der skal findes. ~ 38 ~

39 GARMANNS HEMMELIGHED L Hvordan er Hanne og Johanne forskellige? Skriv nogle forskelle mellem dem. Garmann kan sagtens kende forskel på Hanne og Johanne. Han synes ikke, at de er så ens. Find steder i bogen hvor man kan se, at Garmann kender forskellen på de to. ~ 39 ~

40 VEJLEDNING OPGAVE Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper M Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at finde symboler i bogen. Det er vigtigt at give klassen en forforståelse for begrebet symboler, inden de skal i gang med opgaven. Et par eksempler på symboler fra bogen: Sommerfugl = forandring Guldsmed = forandring, styrke, lys Rumraket = frihed Et skjulested af jern = deres skjulested/venskab symboliserer noget robust og ubrydeligt som jern Skriveredskaber Mål for opgaven Finde symboler i historien. Lære omkring symboler, og hvordan nogle ting repræsenterer/symboliserer noget specielt. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der snakkes om de fundne symboler. Hvad symboliserer de generelt? Hvorfor er de med i bogen? Hvad symboliserer de for bogens historie eller personerne? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne symboler. ~ 40 ~

41 GARMANNS HEMMELIGHED M Der findes mange symboler i denne bog. Prøv og find og beskriv så mange symboler fra bogen som muligt. Hvad betyder eller symboliserer de? ~ 41 ~

42 VEJLEDNING OPGAVE N Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at finde alt i bogens billeder, som kan være interessant. Det kan være farver, stemninger, små, store, skøre eller sjove ting, der på en eller anden måde bringer noget til den samlede oplevelse af bogen. Hvorfor optræder Elvis fx i bogen? Eleverne skal finde så mange eksempler som muligt, og de skal begrunde, hvorfor disse er blevet valgt. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven Opfølgning på opgaven Finde specielle/betydningsfulde ting i bogen. Opnå en bevidsthed om sproglige og om billedlige virkemidler. Fokus på billedanalyse. Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der snakkes om de fundne eksempler fra bogen. Hvad er specielt ved dem? Hvorfor er lige netop disse blevet valgt? Siger disse noget om stemning, handling eller andre ting i bogen? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne eksempler fra bogen. ~ 42 ~

43 GARMANNS HEMMELIGHED N I skal i jeres grupper kigge alle billederne i bogen igennem. Skriv alt ned, hvad I finder af spændende ting. Det kan være farver, der betyder noget bestemt. Det kan være billeder, der giver en bestemt følelse. Det kan være alle mulige små eller store, specielle, skøre eller sjove ting. Alt, hvad I kan finde i billederne, skal skrives ned. ~ 43 ~

44 VEJLEDNING OPGAVE O 1-3 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at producere egne digitale collager. Dette skal gøres på ipads i en app, der hedder Pic Collage. Det er en gratis app, som er meget nem at bruge uden den store instruktion. Opgaven er delt i 3 delopgaver, som handler om, at eleverne skal designe henholdsvis emne for collagen, en skitse for collagen samt teksten til collagen. Til slut skal selve collagen produceres i Pic Collage. Her skal sættes tid af til, at eleverne kan bevæge sig rundt på skolen for at fotografere alt, hvad de skal bruge til collagen. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber ipads App en Pic Collage Mål for opgaven At arbejde med ipads/it i undervisningen. At udtrykke sig kreativt. At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst. Opfølgning på opgaven Der skal evalueres og følges op på hver delopgave, inden eleverne må gå videre til den næste. Dette skal sikre og styre, at de tre trin i processen overholdes, inden man går videre. Til slut fremvises alle collager for resten af klassen. De kan evt. præsenteres ved et forældremøde eller lægges på forældreintra. Differentiering Der kan differentieres på gruppesammensætningerne, så alle par består af mindst 1 skrivestærk elev, der er i stand til at skrive teksten til collagen. ~ 44 ~

45 GARMANNS HEMMELIGHED O 1 Garmanns hemmelighed er bygget op af det, man kalder digitale collager. Nu skal I selv prøve at lave en digital collage på ipad. Hvad skal den digitale collage handle om? Sæt jer sammen to og to og skriv en liste over mulige emner, som man kunne bruge til sin collage. Det kan være alt mellem himmel og jord. I skal bare huske på, at collagen skal indeholde både billede og tekst. ~ 45 ~

46 GARMANNS HEMMELIGHED O 2 Nu skal I lave en skitse over jeres digitale collage. I skal vælge et af emnerne fra før og så skitsere ned, alt hvad jeres collage skal indeholde. Husk at tænke i både tekst og billeder. ~ 46 ~

47 GARMANNS HEMMELIGHED O 3 Skriv teksten til jeres collage. Det er vigtigt, at I tænker over, hvad jeres tekst skal fortælle i forhold til jeres emne og de billeder, som I regner med at bruge. ~ 47 ~

48 VEJLEDNING OPGAVE P Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne skrive deres bud på, hvad der sker med Garmann og Johanne efter slutningen af Garmanns hemmelighed. De skal blive enige om en scene og så beskrive denne. Alt skal tænkes ind i scenen personer, sted, tid osv. Så detaljeret som muligt. Jo flere detaljer jo bedre, idet scenen skal bruges i de kommende opgaver. Skriveredskaber Mål for opgaven Bruge fantasi til at digte videre på historien. Skrive en sammenhængende fortælling. Skrive efter en bestemt opskrift Opfølgning på opgaven Der evalueres på, hvor detaljeret scenen er blevet beskrevet. Hvis den er for mangelfuld, gives der forslag til forbedringer og tilføjelser. Opgaven gemmes til senere brug, da den hænger sammen med de følgende opgaver. Differentiering Der kan differentieres på den ønskede detaljegrad i scenen, der skal skrives. ~ 48 ~

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.

Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet. Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04. Kan man udtrykke sig multimodalt om litteratur? Litteraturarbejde på mellemtrinnet Fortolkning Kommunikation Fremstilling Læsning Dansklærernes dag, CFU-UCC, tirsdag d.14.04.2015, Lone Nielsen Kan man

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere