Stian Holes Garmanns hemmelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stian Holes Garmanns hemmelighed"

Transkript

1 Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5 Undervisningsforløbet 6 Arbejdet med bogen 7 Opgaver og vejledninger A-Q 8-53 Forslag til andre aktiviteter 54 Forslag til videre arbejde 59 Litteraturliste 61 ~ 2 ~

3 VELKOMMEN TIL GARMANNS VERDEN Indledning Når man som lærer i indskolingen skal vælge litteratur til sin klasse, er der en bred vifte af muligheder at vælge imellem. Denne opgave- og aktivitetsbog fokuserer på arbejdet med billedbogen i litteraturundervisningen. Den fokuserer helt specifikt på arbejdet med billedbogen Garmanns hemmelighed. Opgaverne og aktiviteterne er tilrettelagt til en 3. klasse. Billedbøger i dag er ikke blot noget, vi læser højt for vores børn inden sengetid. Billedbøger i dag er på højde med anden god børnelitteratur flere af dem måske endda bedre. Den moderne billedbog er i stigende grad et medie, der tager sine læsere alvorligt og behandler alvorlige tematikker som fx døden, mobning eller frygt. Læseren af den moderne billedbog kan lige så vel være en voksen som et barn. At bruge billedbogen i litteraturundervisningen i indskolingen vil være et oplagt valg for den dansklærer, som gerne på en spændende og fængslende måde vil arbejde med mange af danskfagets områder og mål på en og samme gang. Garmanns hemmelighed åbner op for arbejdet med en mængde faglige områder i danskfaget på grund af dens kompleksitet, næsten hypnotiserende billeder og ikke mindst den gode historie. Denne opgave- og aktivitetsbog åbner op for et væld af konkrete danskfaglige opgaver, ligesom den giver forslag til yderligere aktiviteter baseret på bogen. Til slut i opgavebogen vil der blive givet et forslag til videre arbejde med en anden billedbog og de perspektiveringsmuligheder, der kan ligge i dette. Garmanns hemmelighed Garmanns hemmelighed er en billedbog fra 2010 skrevet af den norske forfatter Stian Hole. Bogen er tredje del af en trilogi om drengen Garmann. De to første bøger i serien var Garmanns sommer og Garmanns gade. Garmanns hemmelighed er et fremragende eksempel på en ikonotekst, som er begrebet, der dækker over, at tekst og billede tilsammen skaber et helhedsindtryk for bogen, og dette helhedsindtryk skaber den sande betydning af billedbogen. Samspillet mellem illustrationerne og teksten er helt essentielt for bogen. Kun gennem dette samspil opnår man en forståelse af bogens ~ 3 ~

4 sande betydning. Bogen er et skatkammer for den ivrige læser og den begejstrede og initiativrige dansklærer. Trinmål Ved arbejdet med Garmanns hemmelighed vil en lang række af Undervisningsministeriets trinmål for dansk efter 4. klassetrin blive berørt. Nedenstående vises en liste over alle mål, som bliver berørt ved arbejdet. Naturligvis er målene ikke opfyldt efter endt arbejde med bogen, men eleverne har tilegnet sig noget viden og har afprøvet forskellige tiltag og arbejdsmetoder, så de dermed har rykket sig et skridt nærmere opfyldelsen af målene. Ved hver af opgaverne i denne bog, vil der desuden være angivet konkrete mål for opgaven. Nedenstående er blot en liste for at skabe et hurtigt overblik over de berørte trinmål. Det talte sprog: læse tekster op med tydelig artikulation og betoning give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fortælle, forklare, kommentere og fremlægge Det skrevne sprog læse: anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Det skrevne sprog skrive: skrive på computer med enkel skriveteknik anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker ~ 4 ~

5 Sprog, litteratur og kommunikation: have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse kende brugen af sproglige virkemidler kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Bogens opbygning Opgave- og aktivitetsbogen er opbygget af 27 opgaver med navnene A Q. Det er 27 opgaver, der beskæftiger sig med blandede danskfaglige områder som referat, personkarakteristik, budskab, billed- og tekstanalyse, tekstforståelse, dramatisering, egenproduktioner og flere andre. Alle opgaver tager udgangspunkt i billedbogen Garmanns hemmelighed. Til hver opgave er der en vejledning til læreren, som giver en instruktion til opgaven, organiseringen, materialer, mål for opgaven, opfølgning og evaluering samt endelig en differentieringsmulighed for hver opgave. Slutteligt vil der blive givet en række forslag til yderligere aktiviteter, som arbejdet med Garmanns hemmelighed kan åbne op for. Disse aktiviteter vil være både danskfaglige, men der vil også blive mulighed for at iværksætte en række tværfaglige forløb. Differentiering Der er som nævnt indlagt en differentieringsmulighed i samtlige opgaver i denne opgave- og aktivitetsbog. Udover dette vil det være op til den enkelte lærer, som skal bruge materialet, at differentiere opgaverne og undervisningen ud fra klassens sammensætning og de enkelte elever og disses behov. ~ 5 ~

6 Undervisningsforløbet Da Garmanns hemmelighed som tidligere nævnt er sidste del af en trilogi, bør der indledningsvis bruges de første par dage af forløbet på at gennemgå henholdsvis Garmanns Sommer og Garmanns Gade. Dette skal gøres for at give klassen en nødvendig baggrundsviden omkring drengen Garmann, hans liv, problemer, omgangskreds, tanker og følelser. Det er strengt nødvendigt med denne baggrundsviden for at kunne forstå den kompleksitet, som optræder i Garmanns hemmelighed. Det er naturligvis op til den enkelte lærer, hvordan man vil give sine elever denne baggrundsviden, men herfra anbefales det, at man bruger ca. en dag på hver af de to første bøger. Dette kan med fordel gøres via oplæsning ved læreren og så en efterfølgende gennemgang af de vigtigste elementer fra hver bog. Her kunne man så vælge et eller to billeder ud fra hver bog, som man vil gå lidt mere i dybden med. På denne måde får eleverne en fornemmelse for, hvordan man arbejder med billeder/tekst og analyse af disse en viden de får god brug for i arbejdet med Garmanns hemmelighed. Inden arbejdet med Garmanns hemmelighed for alvor påbegyndes, vil det være fordelagtigt, at klassen udover det begyndende analytiske arbejde, ligeledes har stiftet bekendtskab med begreber som budskab i en tekst samt personkarakteristik. Dette indledende arbejde er på ingen måde et krav, men det vil styrke elevernes arbejde med Garmanns hemmelighed, hvis de på forhånd har en viden om nogle af nøglebegreberne, som arbejdet med bogen og opgavesættet vil fokusere på. Specielt vil en indledende samtale med klassen omkring begrebet budskab være fordelagtigt, da netop dette punkt kan vise sig at give problemer for mange elever i en 3. klasse. Nyere forskning har vist, at de fleste børn i denne alder endnu ikke har udviklet et kognitivt fortolkende syn på tekster og billeder, og det kan derfor være svært for dem at hæve sig op over teksten og se det større billede. Med en indledende samtale omkring emnet, burde de fleste af eleverne få en ide om, hvad budskab i en tekst kan dække over og dermed blive kvalificeret til at arbejde med Garmanns hemmelighed. ~ 6 ~

7 Når eleverne får udleveret Garmanns hemmelighed, er det vigtigt at pointere, at de ikke må åbne og læse i bogen. De første par opgaver handler nemlig om at skabe en forestilling om bogen ud fra henholdsvis forside og bagside. Bogen skal først læses i sin helhed mellem opgave C og D. Arbejdet med bogen Det er naturligvis muligt at blande og bruge opgaverne, som man selv finder det bedst egnet til undervisningen. Det skal dog påpeges, at der er en naturlig progression i opbygningen af bogen og dens opgaver, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at bruge opgaverne i rækkefølge. Dette vil give eleverne det optimale læringsudbytte. De yderligere aktiviteter, som er beskrevet fra side 53, kan derimod blandes frit med de andre opgaver. ~ 7 ~

8 VEJLEDNING OPGAVE A Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens forside rigtig grundigt. De må udelukkende kigge på forsiden og altså ikke åbne og bladre i bogen endnu. De skal notere alle detaljer fra forsiden samt komme med et bud på bogens handling. Alle tanker og forestillinger omkring bogen skal noteres. Skriveredskaber Mål for opgaven Samtale om en tekst ud fra en umiddelbar oplevelse. Skabe et indtryk af en endnu ukendt tekst. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange ting der skal findes i hver gruppe. ~ 8 ~

9 GARMANNS HEMMELIGHED A Kig rigtig godt på bogens forside. Vær nysgerrig. Snak om den i gruppen. Brug tid på at finde alle detaljer. Hvad handler bogen mon om? Skriv jeres tanker og opdagelser omkring forsiden ned. Skriv alt hvad I kan finde, og alt hvad I kommer til at tænke på. ~ 9 ~

10 VEJLEDNING OPGAVE B Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens bagside rigtig grundigt med særligt fokus på bagsideteksten. De må stadig ikke åbne og bladre i bogen. Eleverne skal notere alle personer, som bliver nævnt i bagsideteksten samt komme med et mere kvalificeret bud på bogens handling end i opgave A. Skriveredskaber Mål for opgaven Samtale om en tekst ud fra en umiddelbar oplevelse. Gætte kvalificeret på bogens handling. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Elevernes gæt på bogens handling noteres evt. ned til senere brug. Differentiering Der kan differentieres på, hvor detaljerede gættene på bogens handling skal være. ~ 10 ~

11 GARMANNS HEMMELIGHED B Kig rigtig godt på bogens bagside. Læs teksten grundigt. Vælg en fra gruppen der læser teksten højt. Hvilke personer hører vi om i bagsideteksten? Hvad mon bogen handler om? Skriv alle jeres gæt og ideer. ~ 11 ~

12 VEJLEDNING OPGAVE C Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Eleverne skal i grupperne studere bogens titelblad og notere alt, hvad de kan se på siderne. Bogen må kun åbnes på denne side. Der skal lægges særligt fokus på detaljerne. Ligger der mon en skjult betydning i nogle af tingene? Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. Opfølgning på opgaven Opgaven gennemgås i fælleskab. Grupperne fremlægger deres observationer. Elevernes bud på betydning af elementer fra billedet noteres ned til senere brug. Senere i forløbet kan man sammenligne faktisk viden og betydning af tingene med disse tidlige bud. Differentiering Der kan differentieres på antallet af elementer, der skal findes på siden. De skrappeste af eleverne kan blive bedt om yderligere begrundede bud på betydninger. ~ 12 ~

13 GARMANNS HEMMELIGHED C Kig rigtig godt på dette billede i bogen. Tøm billedet. Skriv en liste over alting, som I ser på billedet. Tænk over, om nogle af tingene mon betyder noget bestemt. ~ 13 ~

14 VEJLEDNING OPGAVE D Organisering Denne opgave laves enkeltvis. Den kan evt. gives for som lektie. Opgaveinstruktion Alle eleverne har nu læst bogen. Hver elev skal enkeltvis skrive et referat af teksten for på den måde at demonstrere en forståelse af det læste. Referatet kan enten skrives i hånden på opgavearket, eller det kan skrives på computer. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Evt. computer Mål for opgaven Skrive sammenhængende tekst meget gerne på computer. Demonstrere forståelse af en læst tekst. Opfølgning på opgaven Referaterne indsamles, og der gives kommentarer til hver enkelt. Differentiering Der kan differentieres på, hvor meget det færdige referat skal fylde. Der kan fx kræves mellem ½ - 1½ side af eleverne. ~ 14 ~

15 GARMANNS HEMMELIGHED D Hvad handler bogen om? Skriv et referat af bogen. ~ 15 ~

16 VEJLEDNING OPGAVE E Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave er der fokus på billedet af skolegården i starten af bogen. Billedet skal analyseres med henblik på at finde lege i skolegården, aktiviteter samt personer. Alle detaljer fra billedet er interessante at få skrevet ned her jo flere jo bedre. Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. En begyndende forståelse for hvad der er vigtigt, når man analyserer et billede. Opfølgning på opgaven Der skal bruges god tid her i klassen til en fælles gennemgang af billedet og alle elementerne. På den måde sørger læreren for, at alle vigtige elementer kommer med, og eleverne dermed opnår en begyndende forståelse for, hvordan man griber en billedanalyse an. Differentiering Der kan differentieres på antal krævede elementer, som hver gruppe skal finde i deres analyse. ~ 16 ~

17 GARMANNS HEMMELIGHED E Kig rigtig godt på billedet af skolegården Tøm billedet. Find og skriv alle de aktiviteter og lege, som I kan få øje på. Kan I finde nogen personer fra historien? ~ 17 ~

18 VEJLEDNING OPGAVE F 1-3 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om billedanalyse og er delt i 3 delopgaver. Hver gruppe vælger et billede, som de skal analysere. Efterfølgende skal de analysere det samme billedes tekst samt samspillet mellem billede og tekst ikonoteksten. Det er vigtigt, at alle opgaver løses grundigt, og der skal gås i dybden med hvert billede for at opnå en forståelse for de analytiske begreber. Det kan anbefales med en indledende snak om begreber som perspektiv, komposition i billedet osv. Det er vigtigt, at eleverne har en forforståelse for enkelte begreber. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven Begyndende analytisk forståelse af et billede. En begyndende forståelse for hvad der er vigtigt, når man analyserer et billede. Fokus på tekst og billede og deres samspil. Forståelse for sproglige virkemidler Fokus på fagbegreber. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater og analyser for klassen. Der snakkes om billederne, teksten og deres samspil. Læreren underbygger fremlæggelserne med de rigtige fagbegreber, så dette bliver en naturlig del for eleverne. Differentiering Der kan differentieres på, hvor detaljerede analyserne skal være. Der kan også differentieres på gruppestørrelserne, ~ 18 ~ hvis flere elever har behov for at arbejde sammen.

19 GARMANNS HEMMELIGHED F 1 I skal nu sammen to og to udvælge et billede, som I synes er det bedste eller mest spændende i bogen. Beskriv billedet så grundigt som muligt. Husk at kigge på ting som farver, perspektiv, personer, forgrunde og baggrunde. Begrund jeres valg af netop dette billede. ~ 19 ~

20 GARMANNS HEMMELIGHED F 2 Ud fra det samme billede, som I valgte i den foregående opgave, skal I nu kigge på teksten til billedet. Hvad fortæller teksten os? Er der nogle sjove/spændende ord, udtryk eller vendinger? Er der ting i teksten, der er svære at forstå? Er der billedsprog i teksten? ~ 20 ~

21 GARMANNS HEMMELIGHED F 3 Ud fra jeres valgte billede i opgave F 1, skal I nu kigge på billedet og teksten sammen. Fortæller billede og tekst det samme? Eller er der forskelle? Beskriv hvilke ligheder eller forskelle der er mellem teksten og billedet. ~ 21 ~

22 VEJLEDNING OPGAVE G Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Begrebet hemmeligheder er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal i grupper dykke ned i teksten og finde så mange eksempler på hemmeligheder som muligt. Skriveredskaber Mål for opgaven Finde centrale elementer i historien. Demonstrere forståelse for det læste. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der tages en snak med klassen om, hvor i teksten man specifikt kan finde hemmelighederne. Er alle hemmeligheder lige tydelige, eller ligger nogle af dem skjult i tekst eller billede? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne hemmeligheder. ~ 22 ~

23 GARMANNS HEMMELIGHED G Der findes mange hemmeligheder i denne bog. Prøv og find og beskriv så mange hemmeligheder fra bogen som muligt. ~ 23 ~

24 VEJLEDNING OPGAVE H Organisering Denne opgave laves enkeltvis. Den kan evt. gives for som lektie. Opgaveinstruktion Begrebet hemmeligheder er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal nu enkeltvis forholde sig til emnet hemmeligheder og give hver sit bud på, hvad en hemmelighed er for dem samt give nogle eksempler på hemmeligheder fra deres liv og hverdag. Opgaven kan enten skrives i hånden på opgavearket, eller den kan skrives på computer. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Evt. computer Mål for opgaven At kunne forholde sig til egne erfaringer via det læste materiale og på den måde få en forståelse for hovedpersonernes liv. Demonstrere forståelse for det læste og indsigt i temaet for bogen. Opfølgning på opgaven Eleverne skal sætte sig sammen i grupper af 4 og præsentere deres forslag for hinanden. De skal blive enige om de bedste forslag og gruppevis præsentere dem for resten af klassen. Afslutningsvis tages en snak i plenum omkring hemmeligheder. Er nogen hemmeligheder vigtigere at holde end andre osv. Differentiering Der kan differentieres på, hvor meget hver enkelt elev skal skrive til denne individuelle opgave. ~ 24 ~

25 GARMANNS HEMMELIGHED H Hvad forstår du ved en hemmelighed? Skriv om dine tanker om en hemmelighed. Du må meget gerne give eksempler på hemmeligheder. ~ 25 ~

26 VEJLEDNING OPGAVE I Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Begrebet venskab er centralt for denne bog, og der findes mange eksempler i bogen. Eleverne skal to og to sammen lede grundigt i teksten og finde så mange eksempler på venskab som muligt. Derudover skal de komme med deres egne bud på, hvad et rigtig godt venskab er. Skriveredskaber Mål for opgaven Finde centrale elementer i historien. Demonstrere forståelse for det læste. Kunne relatere emnet for det læste til eget liv. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der udarbejdes i fællesskab en liste over, hvad et rigtig godt venskab er. Denne liste hænges op i klassen og kan være med til at inspirere til et godt socialt miljø blandt eleverne. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange ~ 26 ~ eksempler fra bogen der skal findes.

27 GARMANNS HEMMELIGHED I Bogen handler meget om venskaber. Find nogle steder i bogen, der handler om venskab. Beskriv hvad I forstår ved et rigtig godt venskab. ~ 27 ~

28 VEJLEDNING OPGAVE J Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne forsøge at finde budskabet i Garmanns hemmelighed. Da dette kan være et svært og noget abstrakt begreb for børn i denne alder, forudsætter det en god indledende snak med klassen omkring emnet. En god forforståelse er vigtig for at kunne løse opgaven. Skriveredskaber Mål for opgaven Arbejde med begrebet budskab. Opnå et begyndende fortolkende syn på en læst tekst. Opfølgning på opgaven Da dette er et meget bredt og svært område, tages opfølgningen på opgaven som en klassesamtale. Læreren styrer samtalen, så denne holdes på sporet. Alle grupper skal byde ind med deres forslag til budskab, og alle forslag skal vurderes og diskuteres. Man prøver i fælleskab at blive enige om bogens budskab. Differentiering Der kan differentieres på gruppesammensætningerne, så man har øje for at sætte et par fagligt stærke elever ~ 28 sammen ~ med et par knap så fagligt stærke.

29 GARMANNS HEMMELIGHED J En bog har ofte en dybere mening. Der er noget vi skal lære af bogen. Dette kaldes for bogens budskab. Prøv i jeres grupper og kom med forslag til budskabet i Garmanns hemmelighed. Hvad prøver bogen at lære og fortælle os? ~ 29 ~

30 VEJLEDNING OPGAVE K 1-5 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om personkarakteristik og er delt i 5 delopgaver. Eleverne skal lave indre og ydre personkarakteristikker af Garmann og tvillingerne Hanne & Johanne. Den ydre personkarakteristik af Hanne & Johanne er slået sammen til én opgave, da de er enæggede tvillinger. Et vist forhåndskendskab til begrebet personkarakteristik vil være en fordel. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven At kunne lave både en indre og en ydre personkarakteristik. At kunne begrunde sine beskrivelser med udgangspunkt i teksten og billederne. Opfølgning på opgaven Personkarakteristikkerne af både Garmann og tvillingerne skal gennemgås i klassen. Man kan med fordel vise et forstørret billede af henholdsvis Garmann og tvillingerne på tavlen og så skrive de ydre træk rundt om personen og de indre træk inde i personen/billedet. Dette vil hjælpe eleverne med at visualisere de indre og ydre træk. Man kan vælge bare at tegne omridset af personerne på tavlen, eller man kan bruge billederne i bilag 1 & 2 til at forstørre op via fx smartboard. Bilag 1 & 2 findes umiddelbart efter opgaverne K 1-5. Differentiering Der kan differentieres på den ønskede ~ 30 ~ detaljegrad af de færdige personkarakteristikker, samt hvor mange elementer de skal indeholde.

31 GARMANNS HEMMELIGHED K 1 Lav en personkarakteristik af Garmann. Lav den ydre personkarakteristik af Garmann her. ~ 31 ~

32 GARMANNS HEMMELIGHED K 2 Lav en personkarakteristik af Garmann. Lav den indre personkarakteristik af Garmann her. ~ 32 ~

33 GARMANNS HEMMELIGHED K 3 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den ydre personkarakteristik af Hanne og Johanne her. ~ 33 ~

34 GARMANNS HEMMELIGHED K 4 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den indre personkarakteristik af Hanne her. ~ 34 ~

35 GARMANNS HEMMELIGHED K 5 Lav en personkarakteristik af Hanne og Johanne. Lav den indre personkarakteristik af Johanne her. ~ 35 ~

36 Bilag 1 til opgave K Billede til brug for gennemgang af indre og ydre personkarakteristik af Garmann. Billedet kan forstørres op på tavle eller smartboard. Alternativt kan man nøjes med selv at tegne omridset af Garmann på tavlen. Fra Garmanns sommer ~ 36 ~

37 Bilag 2 til opgave K Billede til brug for gennemgang af indre og ydre personkarakteristik af Hanne & Johanne. Billedet kan forstørres op på tavle eller smartboard. Alternativt kan man nøjes med selv at tegne omridset af Hanne & Johanne på tavlen. ~ 37 ~

38 VEJLEDNING OPGAVE L Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne beskrive forskelle mellem Hanne og Johanne. For selv om de er helt ens, så er de alligevel vidt forskellige. De skal med deres egne ord beskrive disse forskelle samt finde relevante steder i teksten, der underbygger dette. Skriveredskaber Mål for opgaven At forstå at selv om noget er ens, kan det alligevel være meget forskelligt. At kunne finde relevante steder i teksten til underbygning af pointer. Opfølgning på opgaven Grupperne fremlægger deres resultater. Evt. fremlægges først for en anden gruppe i klassen, inden der laves en fælles opsamling i hele klassen. Man kan med fordel efterfølgende tage en snak med klassen om forskelle mellem mennesker generelt. Vi er alle forskellige, vi ser forskellige ud og opfører os forskelligt. Dette kan give anledning til en god og konstruktiv snak med klassen. Differentiering Der kan differentieres på, hvor mange eksempler fra bogen der skal findes. ~ 38 ~

39 GARMANNS HEMMELIGHED L Hvordan er Hanne og Johanne forskellige? Skriv nogle forskelle mellem dem. Garmann kan sagtens kende forskel på Hanne og Johanne. Han synes ikke, at de er så ens. Find steder i bogen hvor man kan se, at Garmann kender forskellen på de to. ~ 39 ~

40 VEJLEDNING OPGAVE Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper M Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at finde symboler i bogen. Det er vigtigt at give klassen en forforståelse for begrebet symboler, inden de skal i gang med opgaven. Et par eksempler på symboler fra bogen: Sommerfugl = forandring Guldsmed = forandring, styrke, lys Rumraket = frihed Et skjulested af jern = deres skjulested/venskab symboliserer noget robust og ubrydeligt som jern Skriveredskaber Mål for opgaven Finde symboler i historien. Lære omkring symboler, og hvordan nogle ting repræsenterer/symboliserer noget specielt. Opfølgning på opgaven Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der snakkes om de fundne symboler. Hvad symboliserer de generelt? Hvorfor er de med i bogen? Hvad symboliserer de for bogens historie eller personerne? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne symboler. ~ 40 ~

41 GARMANNS HEMMELIGHED M Der findes mange symboler i denne bog. Prøv og find og beskriv så mange symboler fra bogen som muligt. Hvad betyder eller symboliserer de? ~ 41 ~

42 VEJLEDNING OPGAVE N Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at finde alt i bogens billeder, som kan være interessant. Det kan være farver, stemninger, små, store, skøre eller sjove ting, der på en eller anden måde bringer noget til den samlede oplevelse af bogen. Hvorfor optræder Elvis fx i bogen? Eleverne skal finde så mange eksempler som muligt, og de skal begrunde, hvorfor disse er blevet valgt. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber Mål for opgaven Opfølgning på opgaven Finde specielle/betydningsfulde ting i bogen. Opnå en bevidsthed om sproglige og om billedlige virkemidler. Fokus på billedanalyse. Hver gruppe præsenterer sine resultater for klassen. Der snakkes om de fundne eksempler fra bogen. Hvad er specielt ved dem? Hvorfor er lige netop disse blevet valgt? Siger disse noget om stemning, handling eller andre ting i bogen? Differentiering Der kan differentieres på det krævede antal fundne eksempler fra bogen. ~ 42 ~

43 GARMANNS HEMMELIGHED N I skal i jeres grupper kigge alle billederne i bogen igennem. Skriv alt ned, hvad I finder af spændende ting. Det kan være farver, der betyder noget bestemt. Det kan være billeder, der giver en bestemt følelse. Det kan være alle mulige små eller store, specielle, skøre eller sjove ting. Alt, hvad I kan finde i billederne, skal skrives ned. ~ 43 ~

44 VEJLEDNING OPGAVE O 1-3 Organisering Eleverne sættes sammen i 2 mands grupper Opgaveinstruktion Denne opgave handler om at producere egne digitale collager. Dette skal gøres på ipads i en app, der hedder Pic Collage. Det er en gratis app, som er meget nem at bruge uden den store instruktion. Opgaven er delt i 3 delopgaver, som handler om, at eleverne skal designe henholdsvis emne for collagen, en skitse for collagen samt teksten til collagen. Til slut skal selve collagen produceres i Pic Collage. Her skal sættes tid af til, at eleverne kan bevæge sig rundt på skolen for at fotografere alt, hvad de skal bruge til collagen. Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Skriveredskaber ipads App en Pic Collage Mål for opgaven At arbejde med ipads/it i undervisningen. At udtrykke sig kreativt. At arbejde med sammenhængen mellem billede og tekst. Opfølgning på opgaven Der skal evalueres og følges op på hver delopgave, inden eleverne må gå videre til den næste. Dette skal sikre og styre, at de tre trin i processen overholdes, inden man går videre. Til slut fremvises alle collager for resten af klassen. De kan evt. præsenteres ved et forældremøde eller lægges på forældreintra. Differentiering Der kan differentieres på gruppesammensætningerne, så alle par består af mindst 1 skrivestærk elev, der er i stand til at skrive teksten til collagen. ~ 44 ~

45 GARMANNS HEMMELIGHED O 1 Garmanns hemmelighed er bygget op af det, man kalder digitale collager. Nu skal I selv prøve at lave en digital collage på ipad. Hvad skal den digitale collage handle om? Sæt jer sammen to og to og skriv en liste over mulige emner, som man kunne bruge til sin collage. Det kan være alt mellem himmel og jord. I skal bare huske på, at collagen skal indeholde både billede og tekst. ~ 45 ~

46 GARMANNS HEMMELIGHED O 2 Nu skal I lave en skitse over jeres digitale collage. I skal vælge et af emnerne fra før og så skitsere ned, alt hvad jeres collage skal indeholde. Husk at tænke i både tekst og billeder. ~ 46 ~

47 GARMANNS HEMMELIGHED O 3 Skriv teksten til jeres collage. Det er vigtigt, at I tænker over, hvad jeres tekst skal fortælle i forhold til jeres emne og de billeder, som I regner med at bruge. ~ 47 ~

48 VEJLEDNING OPGAVE P Organisering Eleverne sættes sammen i 3-4 mands grupper Materialer Garmanns hemmelighed Opgaveark Opgaveinstruktion I denne opgave skal eleverne skrive deres bud på, hvad der sker med Garmann og Johanne efter slutningen af Garmanns hemmelighed. De skal blive enige om en scene og så beskrive denne. Alt skal tænkes ind i scenen personer, sted, tid osv. Så detaljeret som muligt. Jo flere detaljer jo bedre, idet scenen skal bruges i de kommende opgaver. Skriveredskaber Mål for opgaven Bruge fantasi til at digte videre på historien. Skrive en sammenhængende fortælling. Skrive efter en bestemt opskrift Opfølgning på opgaven Der evalueres på, hvor detaljeret scenen er blevet beskrevet. Hvis den er for mangelfuld, gives der forslag til forbedringer og tilføjelser. Opgaven gemmes til senere brug, da den hænger sammen med de følgende opgaver. Differentiering Der kan differentieres på den ønskede detaljegrad i scenen, der skal skrives. ~ 48 ~

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse.

Årsplan for dansk i 3. klasse. Årsplan for dansk i 3. klasse. Undervisningen tilrettelægges de trinmål, der er opstilles efter 3. klasse af Undervisningsministeriet. Trinmålene dækker fagets tre centrale kerneområder: Det talte sprog,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Førlæsning. Dias 1. Dias 2. Dias 3 Jeg har en plan. Teknologien skal sættes i spil i forhold til danskfaget så det giver mening

Førlæsning. Dias 1. Dias 2. Dias 3 Jeg har en plan. Teknologien skal sættes i spil i forhold til danskfaget så det giver mening 1 Når it åbner tekster - fiktion på mellemtrinnet Flere "sprog" at tale med Fortolkning Kommunikation Fremstilling Læsning Dansklærernes dag, CFU-Sjælland, tirsdag d.09.09.2014, Lone Nielsen 2 Kender du

Læs mere

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til 6. -10. klasse Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev.

Rollespil Lærespil Den gode stol. Tal om klasseregler og trivsel på skolen og i klassen. Have samtale med den enkelte elev. ÅRSPLAN I DANSK 2. KLASSE 2013/2014 Lærer: Boushra Chami Uge Emne Formål og aktiviteter 33 34 35 36 Repetition af alfabetet: Hvilke er vokaler/konsonanter? Bogstavernes - form og lyd Arbejde med stavelser,

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Li l l esol dat Fi kt i onog f akt a AfRi k k edy r hav e Mål gr uppe: 5. 7. Kl as s e Lille Soldat Fiktion og fakta Lille Soldat, af T.B. Rotbøll Undervisningsforløb til 5.-7. Klasse Varighed ca. 15-18

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere