APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG"

Transkript

1 APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

2 FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. Både forskere, erhvervsledere og politikere forudser et stigende behov for kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at begå sig i et omskifteligt, medialiseret samfund. Skolen skal, som et spejl af samfundet, imøde komme behovet ved at udvikle læringsmiljøer, der både bidrager til den enkeltes faglighed, men som også benytter sig af de åbne, fleksible arbejdsformer, der kendetegner videnssamfundet. Når skoler implementerer 1:1 løsninger åbnes klasserummet for videnssamfundets mange medier og arbejdsformer. Elevernes måde at benytte teknologi på sætter hurtigt aftryk på undervisningen og danner bro mellem skolen og den private livssfære. De teknologiske muligheder er næsten ubegrænsede og åbner op for nye måder at tænke undervisning på. Teknikken skaber mulighed for at nytænke indretningen af læringsmiljøet til glæde for både lærere og elever, men stiller samtidig krav til omtanke og kritiske valg, så teknikken bliver et brugbart redskab i en målsat læringsproces. Teknologi kan bidrage med helt særlige muligheder for at gentænke og redefinere undervisningen i forhold til f.eks. samarbejde, simulation, produktion, databearbejdning, kommunikation og deling. Brugt rigtigt kan teknologi understøtte autentiske, engagerende arbejdsformer, der ikke blot gør undervisningen mere interessant, men også højner fagligheden og styrker de bløde kompetencer. Potentialet er der, men skal det realiseres kræver det en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, hvor pædagogik, fag og teknik tænkes sammen - både på ledelsesplan og af den enkelte lærer.

3 OM KOMPAS Kompas tilbyder procesbaseret kompetenceudvikling for grundskoler og ungdomsuddannelser, der gennem en 1:1 implementering ønsker at sætte fokus på medier, kreativitet og nye pædagogiske muligheder. Alle uddannelseskonsulenter er udvalgte praktikere, digitale frontløbere og dygtige didaktikere. Kompas arbejder med en åben, projektbaseret tilgang til undervisningen, hvor læreren fungerer som facilitator, og hvor producerende elever har stor indflydelse på deres egne læreprocesser. Vores workshops matcher de udfordringer, nutidens ledere, lærere og elever møder, når skole og samfund skal følges ad i en teknologisk udvikling. Læreplaner og de nye forenklede fælles mål er centrale referencepunkter for vores workshops, der alle beskæftiger sig med de fire centrale tematikker: Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde Produktion & Formidling - en basal indføring i det didaktiske mindset og de tekniske arbejdsgange med ipad. Eleven som producent - en række workshops, der alle giver et dybere indblik i specifikke metoder, didaktik og teknologier. Disse workshops giver mulighed for at specialisere sig i en bestemt retning og giver tilsammen et godt overblik over potentialet med eleven som producerende formidler. Fagrettede kurser - workshops med fokus på de it didaktiske muligheder indenfor de enkelte fag. Alle workshops fungerer i en vekselvirkning mellem oplæg, hands-on og diskussion. Workshops kan have en varighed fra 3 timer til flere dage. De er designet til at lære dig at bruge dine Apple-produkter, så du kan udvikle undervisningen og din praksis. Kompas er eneudbyder af Apple Professionel Development i Danmark. PRODUKTION OG FORMIDLING ELEVEN SOM PRODUCENT Produktion og Formidling 1-3 iwork ilife Podcasting ibooks Author Digital Historiefortælling Blogs & Wikis Challenge Based Learning Medialiseringen stiller særlige krav til de didaktiske, tekniske og faglige kompetencer. Alle workshops er sammensat med udgangspunkt i disse tre elementer, vægtet efter workshoppens formål og kursisternes behov. Kataloget er bygget op om tre kategorier med en naturlig progression. FAGRETTEDE KURSER Dansk Sprogfag Naturfag Matematik 5

4 PRODUKTION OG FORMIDLING UNDERVIS MED MANGE MEDIER Produktion og formidling er centrale teamer i alle skolens fag, men stiller samtidig store krav til lærerens og elevens kompetencer. Arbejdsformen fordrer bl.a. kompetencen til at afstemme indhold og virkemidler efter budskab og modtager. Samtidig skal både lærere og elever beherske de tekniske muligheder til et niveau, der sætter indholdet og fagligheden i centrum. Workshoppen er et grundkursus og har til formål at sætte kursisterne i stand til at arbejde multimodalt med ipad, i en kreativ og faglig kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Inspiration til mobil læring og undervisning på tværs af fysiske rammer. Styrke elevernes evne til formidling via digitale medier. Konkrete ideer til brugen af ipads i den daglige undervisning. Metoder og arbejdsgange til deling og evaluering af elevproduktioner. Kendskab til de medfølgende apps, samt 3. parts apps. II: Produktion Filmproduktion Præsentationer Animationsfilm Didaktiske overvejelser og gevinster III: Flere muligheder Forberedelse og planlægning via apps Multimodale værktøjer Produktion af ebøger Præsentation af forskellige apps og arbejdsgange til deling af digitalt indhold Didaktiske overvejelser og gevinster. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 3x3 timer. Workshoppen afvikles over flere dage. Der stilles ikke krav til forudgående kendskab til ipad. I: Basis Grundlæggende forståelse af ipad ens funktioner og navigation Produktion og deling af dokumenter i Pages Didaktiske overvejelser og gevinster 7

5 iwork ØG PRODUKTIVITETEN OG KRITISK TÆNKNING I KLASSELOKALET ilife SKAB KREATIVITET I KLASSELOKALET Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Elever skal lære at udtrykke deres budskaber gennem bevidste, kritiske valg af medier, form og indhold. Denne workshop udforsker det pædagogiske potentiale og de tekniske muligheder i produktion af tekstdokumenter, regneark og præsentationer i iwork. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning & evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Keynote Designe præsentationer Keynote som animationsprogram Publicere og dele Didaktiske overvejelser II: Pages Produktion af dokumenter, brochurer og plakater. og diagrammer Bruge forskellige medier Didaktiske overvejelser III: Numbers Oprette regneark Bruge formler og celleformater Designe diagrammer og grafer Didaktiske overvejelser IV: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Anvendelse og overvejelser i klasseværelset Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Billede, lyd og video fylder stadig mere i dagligdagen, både hjemme og i skolen. Workshoppen fokuserer på de muligheder og udfordringer, arbejdet med billede, lyd og video giver både pædagogisk og teknisk. Kursisterne klædes på til at integrere de kreative muligheder i deres daglige undervisning. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning og evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Give eleverne kompetencer i produktion og formidling af fagligt indhold. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. Skabe digitale arbejds- og læringsmiljøer. Styrke digital viden, færdigheder og arbejdsgange, der er repræsentative for et globalt samfund. I: iphoto Billeder i undervisningen Optage, importere og redigere billeder Oprette album, bøger med historier og slideshows Didaktiske overvejelser II: GarageBand Podcast i undervisningen Optagelse og redigering Deling Podcasts Dele podcasts Didaktiske overvejelser III: imovie Film i undervisningen Planlægge en film og bruge storyboard Producere og dele film Didaktiske overvejelser Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. 9

6 PODCASTING PRODUKTION OG DELING AF INDHOLD Udforsk de mange muligheder for at styrke den mundtlige dimension i undervisningen med podcasting. Kursisterne lærer om podcasts i grundtræk og skriver deres egne manuskripter samt optager, redigerer, producerer og publicerer deres egne detaljerede podcasts i Soundcloud og andre steder. Når de bliver mere fortrolige med værktøjerne, skal deltagerne også diskutere, hvilken rolle podcasting spiller i uddannelsessektoren, og hvordan man kan bruge podcasting til at motivere elever med forskellige undervisningsformer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Forstå Podcasts i grundtræk og fremstille en original podcast fra planlægning til produktion Forstå hvordan podcasts kan bruges som effektive didaktiske værktøjer i undervisningen Finde og abonnere på kvalitets-podcasts, der støtter aktuelle lære planer eller professionel udvikling I: Introduktion til podcasts Podcast i undervisningen Podcasts i grundtræk Finde og udforske Evaluere og administrere podcastressourcer II: Lave en podcast Storyboard Lave en podcast i GarageBand Didaktiske overvejelser III: Publicere din podcast Publicere din podcast Dele podcasts IV: Videre til næste niveau Ressourcer i itunes U og andre steder Podcasts til fremme af professionel udvikling Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

7 ibooks AUTHOR PRODUCER DINE EGNE E-BØGER ibooks Author åbner helt nye muligheder i undervisningen. Alle kan nu producere egne digitale undervisningsmaterialer og dele dem med kollegaer/elever, eller tage skridtet fuldt ud og udgive dem i ibooks. Med udgangspunkt i programmet ibooks Author arbejdes der med at skabe digitale bøger til ipad. Bøgerne vil indholde tekst, film, keynote-præsentationer, 3D-modeller, interaktive billeder og lyd. Der vil være fokus på samarbejde og interaktionen i mellem de forskellige medier og teknikker. Kurset er især henvendt til skoler og undervisere, der har ipads som det primære medie, og som ønsker at skabe multimodale produktioner og processer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Udarbejde og udgive egne E-bøger med forskellige typer medier Kombinere forskellige medier i en didaktisk kontekst Benytte ibooks Author som didaktisk redskab i undervisningen II: Lave en ibook Planlægning af indhold Produktion af forskellige medietyper Sammensæt en ibook Didaktiske overvejelser III: Udgive og dele Del en ibook med kollegaer/elever Udgiv i ibooks IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. I: ibooks Author E-bogen som didaktisk redskab Det gode eksempel 13

8 DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING FORTÆL MED MANGE MEDIER Digital historiefortælling åbner for elevernes kreativitet og lader mange forskellige medier komme til udtryk. Workshoppen udforsker det didaktiske potentiale i historiefortælling med mange medier. Deltagerne lærer at skrive deres egne manuskripter, arbejde med storyboards samt at filme, redigere og producere en original kortfilm. Samtidig udforskes teknikker til administration af projekter med digital historiefortælling i klasselokalet med en række forskellige apps. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digital historiefortælling i en faglig kontekst. Bruge digitale medier til at fremme det individuelle udtryk og opbygge kollektiv viden Udvikle undervisningsstrategier, som hjælper elever med at bruge medier som visuel kunst, animation, grafik, tekst og lyd I: Digital historiefortælling Digital historiefortælling som faglig & kreativ metode Planlægge historien Didaktiske muligheder og kreative benspænd II: Producere historien Forberedelse Produktion Optagelse III: Præsentation og deling Dele projekter Diskutere indhold og vurderingsmetoder IV: Kommunikation, samarbejde og vurdering Strategier for integration i undervisningen Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

9 BLOGS & WIKIS BEDRE SAMARBEJDE OG DELING I KLASSELOKALET CHALLENGE BASED LEARNING FREM KRITISK TÆNKNING OG INNOVATION Blogs og Wikis har mange anvendelsesmuligheder i undervisningen - til portefølje, deling, diskussion mm. Workshoppen udforsker, hvorledes brugen af blogs og wikis kan understøtte læreprocesser og samarbejdet i undervisningen. Der arbejdes konkret med at udvikle og administrere indhold på både Wikis og Blogs på Apples produkter. Der fokuseres særligt på mulighederne for kommunikation, deling og samarbejde i en didaktisk kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Arbejde med værktøjer til interaktiv kommunikation og samarbejde Skabe meningsfulde og motiverende undervisningsaktiviteter når som helst og hvor som helst Hjælpe elever med at blive selvtænkende producenter og forbrugere af viden At forstå betydningen af samarbejde og social interaktion i undervisningen I: Blogs og Wikis Blog og wikis som porteføljeværktøj Bruge blogs som diskussionsværktøjer Bruge wikis til at dele ideer II: Personlig læring Producere indhold Finde indhold Dele indhold III: Lokal implementering Udforske online-ressourcer Planlægge implementering i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Denne workshop henvender sig til lærere, der vil have deres elever til at identificere virkelige problemer og samarbejde om at finde løsninger vha. teknologi. I forbindelse med udfordringsbaseret læring (Challenge-based Learning / CBL) vil deltagerne afprøve en innovativ måde at løse autentiske problemer med relevans for elever og studerende. Udfordringsbaseret læring bruger teknologi til at løse virkelige problemer og er en brugsklar, og skalérbar model til klasselokalet eller skolen. Workshopdeltagerne designer en relevant og fokuseret oplevelse med udfordringsbaseret læring, der kan bruges i deres egne omgivelser. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ- og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Challenge Based Learning Baggrund for Challenge Based Learning Fremtidens læringsrum II: Ressourcer og værktøjer Kollaborativ research og formidling Egnede værktøjer Didaktisk overvejelser III: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Design dit eget Challenge Based Learning forløb Anvendelse og overvejelser i klasseværelset IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. 17

10 OM CHALLENGE BASED LEARNING BAGGRUND OG METODE Der findes en række metoder til undervisningen, der arbejder med at motivere eleverne og fremme læring gennem arbejdet med autentiske problemstillinger. Challenge Based Learning benytter denne tilgang og trækker samtidig på alle de værktøjer og muligheder 1:1 undervisningsmiljøer stiller til rådighed. Challenge Based Learning benytter digitale medier og redskaber i en modificerende og redefinerende kontekst jvnfr. SAMR modellen. Challenge Based Learning er arbejde med virkelige problemstillinger, der inddrager og udvikler en række kompetencer. I hovedtræk sigter metoden på at: GUIDING QUESTIONS BIG IDEA ESSENTIAL QUESTION THE CHALLENGE GUIDING ACTIVITIES SOLUTION-ACTION Stille opgaver, der har en forankring i virkeligheden og er autentiske for eleverne Skabe ægte engagement omkring opgaverne Integrere så mange fag som muligt Udvikle kompetence og evne til samarbejde, tværfaglighed, kreativ tænkning, problemløsning mfl. Inddrage så mange intreressenter som muligt fra samfundet Arbejdsmetoden kan inddeles i følgende trin: GUIDING RESOURCES: WEB AND ITUNES U Hovedemne Big idea Emnet skal være bredt og kunne bearbejdes fra forskellige vinkler. For at det skal virke motiverende, er det vigtigt at emnet er aktuelt og relevant for eleverne og samfundet. F.eks bæredygtighed. Hovedspørgsmål Essential Questions Eleverne udarbejder en bred vifte af relevante tanker og spørgsmål til emnet med udgangspunkt i deres eget liv og lokalsamfund. Hver gruppe udvælger og kvalificerer et spørgsmål til videre bearbejdelse f.eks. Hvordan påvirker mit vandforbrug verden? Hovedspørgsmålet formidles gennem en digital produktion. Udfordringen The Challenge Der formuleres en opgave på basis af spørgsmålet, som udfordrer eleverne til at undersøge et emne og udarbejde et løsningsforslag til problemstillingen. Løsningen skal være realistisk, give mening og være mulig at føre ud i livet. Hjælpe Spørgsmål, Aktiviteter & Ressourcer Guiding Questions, Activities and Ressources Eleverne udarbejder en række vejledende spørgsmål, der kortlægger de nødvendige vidensfelter i arbejdsprocessen. Løsningsforslag/Konklusion Solutions Det er vigtigt at opgaven er tilstrækkelig bred, så eleverne har mulighed for at komme med forskellige løsningsforslag, der alle er klart formulerede, konkrete og handlingsrettede. Det er vigtigt at eleverne i videst muligt omfang får mulighed for at afprøve deres løsninger i et autentisk miljø - også selvom det kan være vanskeligt. Evaluering/Vurdering Assessment Evalueringen sker både i forhold til de opstillede læringsmål, men i ligeså høj grad i forhold selve arbejdsprocessen og de kompetencer den har inddraget. Formidling Publishing Eleverne forpligtes til at formidle arbejdsprocessen og resultatet via digitale medier med tekst, lyd, billeder og video. Formidlingsprocessen er dels med til at bevidstgøre eleverne om arbejdsprocessen, men er samtidig også med til at involvere andre interessenter i projektet - f.eks. kammerater, forældre, mennesker fra lokalområdet mm. PUBLISHING: STUDENT SAMPLES ASSESSMENT PUBLISHING: STUDENT OBSERVATION Eleverne tilrettelægger herefter en række aktiviteter og identificerer ressourcer, der kan hjælpe dem med at besvare de vejledende spørgs mål f.eks.: simulationer, studiebesøg, forelæsninger, kilder mm. 19

11 ipad I DANSK Workshoppen udforsker, hvordan brugen af mange medier kan styrke faglighed, kreativitet og engagement i danskundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligar - tede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier. Strategier for udarbejdelse af multimodale undervisningsforløb i dansk. Relevante apps. Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere læringsrummet. I: Didaktisk design i Dansk Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i dansk Best practice - eksempler fra virkeligheden Planlægning, afvikling & evaluering Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i faget dansk. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 21

12 ipad I SPROGFAG ipad I MATEMATIK Lær hvordan brugen af it kan styrke den mundtlige og skriftlige dimension og skabe engagement i sprogundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Deltagerne bruger ipad og programmer til at lave indhold, der fokuserer på læsefærdighed, forståelse, grammatik, ordforråd og sproglig fremstilling samt præsentationsfærdigheder. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i folkeskolens faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Strategier for udarbejdelse af egne multimodale undervisnings forløb i sprogundervisningen Hvordan man kombinerer medieemner som illustration af læring I: Didaktisk design i sprogfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i sprogfag Best practice eksempler fra virkeligheden Producér og præsentér demonstration af forståelse Didaktiske overvejelser til egne forløb Undervisere i sprogfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Workshoppen udforsker, hvordan flere medier åbner nye muligheder i matematikundervisningen både inde i- og udenfor klasselokalet. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaverne komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: At lave varieret indhold og faglige aktiviteter til matematikundervisning At bruge ipad til dataopsamling At bruge ipad til understøttelse af matematikundervisning Relevante apps I: Didaktisk design i Matematik Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Arbejdsmetoder og værktøjer Best practice - eksempler fra virkeligheden Hverdagens matematik Illustrer forståelse med billeder, lyd og video Numbers Dataopsamling Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i matematik. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 23

13 ipad I NATURFAG FLIPPED CLASSROOM OG STILLADSERING AF UNDERVISNINGSFORLØB Workshoppen udforsker, hvordan ipad, lyd, billede, video og dataloggere kan være med til at levendegøre naturfagsundervisningen og engagere eleverne.med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem handson opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervis ning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskellig-artede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Eksterne dataloggere Relevante apps Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere og udvide læringsrummet. I: Didaktisk design i Naturfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Udforsk, afprøv og illustrer Best practice - eksempler fra virkeligheden Billeder, lyd og video i naturfag Dataopsamling via indbyggede sensorer og apps Dataopsamling med eksterne sensorer Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i naturfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Hvordan prioriterer vi bedst vores tid med eleverne? Hvordan samler og fordeler vi bedst materialer og opgaver? Disse og flere spørgsmål gives der svar på i denne workshop. Moderne teknologi giver nye muligheder for kommunikation og logistik imellem lærere og elever samtidig skabes der også mulighed for at den enkelte lærer selv kan samle og efterredigere et bredt udsnit af materialer samt skabe egene materialer og målrettede vejledninger der tilgodeser elevernes forskellige læringsstile og tempi. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Forstå og bruge moderne læringsteorier som f.eks. Flipped Classroom Skabe små videovejledninger Udvælge og samle undervisningsmaterialer Kompetencer og overblik i brugen af skybaserede delingsplatforme Strategier i valg af materialer og værktøjer I: Oplæg Teoretisk oplæg om Flipped Classroom Gode eksempler II: Indsamling Deltagerne lære at udvælge og indsamle materialer fra internettet III: Egne materialer Deltagerne lære at skabe egne videovejledninger llll: Deling og samarbejde Deltagerne får kompetencer til at vælge de rette delings-og kommunikationsværktøjer. Undervisere. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 25

14 IPAD I KLASSEVÆRELSET UDVIKLING AF UNDERVISNINGSFORLØB I dette modul afvikles et eksemplarisk undervisningforløb med en gruppe lærere og disses elever.. Efterfølgende gennemgåes og evalueres forløbet. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man kan integrere ipads i relevante undervisningsaktiviteter og til at fremme diverse læringsmål. De vil se disse kompetencer anvendt i praksis og lære, hvordan de kan anvende kompetencerne i deres egen klasseundervisning. I løbet af dette kursusmodul vil delatgerne blive fortrolige med de forskellige måder, ipads og diverse apps kan bruges på i undervisningen. De vil lære at håndtere de problemer, der kan opstå, når man bruger ipad som læringsværktøj og Se på forskellige måder, eleverne kan bruge ipads og digitale medier på f.eks til at: Planlægge deres egne læringsprojekter Give udtryk for deres forståelse af det lærte Dele det, de har lært, med et større publikum I: Planlægning af undervisningsforløbet sammen med de pågældende konsulenter II: Afvikling af undervisningsfoløbet med de indvolverede elever og undervisere III: Efterfølgende evaluering og sparring Undervisere og elever på alle klassetrin og i alle fag Ca. 3 timer fordelt på flg. Måde: Undervisningsaktivitet i klassen med elever 1,5 time Efterfølgende evaluering og gennemgang af det afholdte forløb 1,5 time Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse i denne workshop. Det er ikke altid lige let at implementere IT i undervisningen så det giver en merværdi og en større læring hos eleverne. Hvordan sikrer vi at brugen af IT ikke bare bliver en aktivitet, hvis eneste formål er at gøre den daglige undervisning mere underholdende? Hvordan får vi brugen af IT til at hænge sammen med de gældende mål for de enkelte fag og alderstrin? Denne kursusrække har til formål at give deltagerne strategier og værktøjer til at svare på ovenstående spørgsmål.! I løbet af dette kursusforløb vil deltagerne via teori og øvelser udarbejde konkrete undervisningsforløb og materialer der kan anvendes direkte i den daglige undervisning. Deltagerne vil bl.a. stifte bekendskab med begreber som; Eleven som medproducent, Flipped Classroom og Blended Learning. Samtidig vil der være et stort fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling. I: Teori og baggrund II: Øvelser i udvikling af undervisningsforløb lll: Udarbejdelse af konkrete undervisningsforløb med afsæt i egne årsplaner llll: Udarbejdelse af egne materialer og vejledninger Undervisere 6 timer fordelt på to dage Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 27

15 FORANDRINGSLEDELSE KOMPAS LEDERUDDANNELSE At udvikle lokalt forankret skolevision med tæt og naturlig integration af teknologi Planlægge og implementere forandring med udgangspunkt i en engagerende vision for læring og skole Udstyre deltagerne med kompetencer til vedvarende at udvikle skolens samspil mellem teknologi og pædagogik at give deltagerne konkrete oplevelser i spændfeltet mellem teknologi og organisation Struktur Uddannelsen forløber over tre moduler, hvoraf de to første afholdes som 2-dages seminarer og det sidste som et enkeltdags seminar. Mellem modulerne er der indlagt opgaver som kursisterne arbejder med selvstændigt. Af oversigten på næste side fremgår opdeling og indhold i overskrifter. SCENARIER, VISIONER OG MULIGHEDER : Deltagerne får klart blik for egen og andres organisation og vision, samt indblik i de muligheder som teknologien giver for at understøtte denne vision. Fokus på vision og nytænkning. Elementer: Oplæg fra opdragsgiver Netværkssamfundet Visioner for læring Formulering af egen vision Spot på egen organisation Forandringskurven At formidle sin vision SAMR, Bloom, Campfire Arbejde med undervisningsforløb Ny rammer for skolen (lov, OK14) Sociale medier i organisationen Form: Oplæg, øvelser, reflekterende team, workshop, teknologiske udfordringer, erfaringsbaserede øvelser. FORMIDLE EGEN VISON GENNEM SOCIALE MEDIER FRA VISIONER TIL PLANER : Deltagerne gennemarbejder og operationaliserer egen vision og lægger konkrete planer for implementeringen af denne vision. Fokus på evnen til handling. Elementer: Operationalisering af vision Systemteori Kulturteori Deling og samarbejde Favoritapps Dokumentarfilm Mit personlige lederskab Coaching Form: Oplæg, øvelser, reflekterende team, workshop, teknologiske udfordringer, erfaringsbaserede øvelser, coaching. IMPLEMENTERINGSPLAN OG KREATIVITETSØVELSE IMPLEMENTERING : Deltagerne får direkte hjælp til egen planlægning. Konkret og direkte sparring og coaching. Fokus er på udfordringer i arbejdet med implementering. Elementer: Workshops om deltagervalgte emner, coaching, teknologiske udfordringer. 29

16 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE INSPIRATION OG MODELLER Over især de seneste ti år er der blevet forsket i teknologiens potentiale i undervisningen og der begynder derfor at være en del relevante undersøgelser at trække på. Samtidig har mange skoler, både nationalt og internationalt, igangsat 1:1 projekter og dermed givet omverdenen mulighed for at lære af deres erfaringer. Kompas benytter både erfaringerne og den tilgængelige forskning på området. Vores kompetenceudviklingsforløb er inspireret af en række tænkninger og modeller, der illustrerer udfordringer og muligheder med it i undervisningen. Flere undersøgelser har gennem de seneste år vist, at integreret itteknologi kan være med til at understøtte og forandre undervisningen. Undersøgelserne viser dog også, at det stiller krav til lærerens kompetencer indenfor flere områder. TPACK Modellen Mishra og Koehlers TPACK model fra 2006, er en videreudvikling af Lee Schulmans PCK model fra 1986 (Pedagogical content Knowledge). TPACK identificerer tre kernekompetencer, der alle er nødvendige for, at it kan integreres i undervisningen: Teknologisk kompetence, Pædagogisk kompetence og Fagkompetence. TPACK illustrerer det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af it i undervisningen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. Teknologisk kompetence Den teknologiske kompetence skal her forstås i bredeste betydning, som viden om- og evnen til at benytte både analoge og mere avancerede digitale teknologier. I sammenhæng med 1:1 er der særligt fokus på kompetencen til at benytte en række digitale teknologier og medier. Kort sagt handler den teknologiske kompetence om evnen til at forstå mulighederne i - og betjene de redskaber, analoge og digitale, som bruges i skolen. Pædagogisk kompetence Pædagogisk kompetence i TPACK er viden om processer og metoder til undervisning og læring (didaktik). Den omfatter blandt andet overordnede pædagogiske formål, værdier og mål. Den bygger på forståelse for- og viden om kognitive, sociale og udviklingsmæssige processer. Faglig kompetence Faglig kompetence i TPACK skal forstås bredt som lærernes viden indenfor det enkelte fag. Dette omfatter viden om begreber, teorier, ideer, organisatoriske rammer og viden om dokumentation og beviser. Det dækker også over tilgange og etableret praksis i arbejdet med at udvikle viden indenfor faget. TPACK illustrerer, hvordan alle tre kompetencer bringes i spil, når der undervises med it-teknologi og hvordan hver enkelt undervisningssituation fordrer en unik sammenblanding af de tre faktorer. Lærerens evne til at navigere kombinationen af pædagogik, teknologi og fagligt indhold bliver dermed helt central. Kompas workshops er tilrettelagt i spændingsfeltet mellem TPACK modellens tre områder og arbejder med at gøre teorien praktisk nær og omsættelig for den enkelte kursist. TPACK modellen Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL KNOWLEDGE (TPK) PEDAGOGCAL KNOWLEDGE (PK) CONTEXTS TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE (TK) PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE CONTENT KNOWLEDGE (TCK) TECHNOLOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TCK) 31

17 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE FORTSAT SAMR Substitution, Augmentation, Modifikation, Redefinition. ENHANCEMENT REDEFINITION Tech allows for the creation of new tasks, previously inconceivable MODIFICATION Tech allows for the significant task redesign AUGMENTATION Tech acts as a direct tool substitute, functional improvement SUBSTITUTION Tech acts as a direct tool substitute, with no functional change TRANSFORMATION SAMR modellen blev udarbejdet i 2006 af Dr. Ruben Puentedura i forbindelse med et studie af State of Maine 1:1 projektet. Han undersøgte, hvorfor nogle skoler fik bedre resultater end andre, til trods for at de arbejdede med de samme grundvariabler: samme mål, samme teknik, samme kompetenceudvikling. Puentedura konkluderede, at it gør det muligt at redefinere undervisningen, men at det er en forudsætning, at it ikke bare anvendes til erstatte pen og papir. Han udviklede derfor SAMR modellen, der gennem fire niveauer illustrerer, hvilken rolle it spiller i en konkret undervisnings-situation. Hans hovedpointe er, at først når der arbejdes på modifikation-, eller redefinitionstrinnet realiseres potentialet i anvendelsen af it i undervisningen. F.eks. når eleverne fra forskellige skoler kan samarbejde på tværs af landegrænser om samme projekt og derigennem opnår et globalt perspektiv og en bredere indsigt. Modellens fire niveauer er her forholdt en dansk kontekst. Substitution: It erstatter andre redskaber, men tilfører ikke ekstra funktionalitet. Eks. En fysisk bog overført til skærmen, uden ekstra funktionalitet. Bogen fungerer på samme måde og teknologien tilfører ikke undervisningen noget nyt. Resultatet er uændret. Augmentation: It erstatter andre redskaber og tilfører nye muligheder. Eks. Brugen af tekstbehandling med stavekontrol. Aktiviteten er den samme, men skriveprocessen tilføres væsentlige nye muligheder. Teknologien er dermed med til at ændre skriveprocessen og styrker undervisningen, uden at ændre den væsentligt. Modifikation: It gør det muligt at ændre størstedelen af en opgave, der skal udføres. Eks. It giver mulighed for at arbejde ligeværdigt med medier og åbner for udtryks- og samarbejdsformer, der før var umulige. Teknologi tilfører dermed undervisningen væsentlige nye muligheder, med indflydelse på både metode og resultat. Redefinition: It åbner op for muligheder, der er utænkelige uden brug af teknologi. Eks. Brugen af mobile enheder som ipad, tillader nye former for organisering og opgaveløsning. Undervisningen er ikke længere bundet til tid og sted. Teknologien ændrer fundamentalt undervisningens vilkår og ændrer væsentligt på metode og resultat. SAMR og TPACK modellen udgør tilsammen et brugbart, analyseog planlægningsværktøj, både på organisatorisk niveau og for den enkelte lærer. Begge modeller bruges aktivt i Kompas workshops. Hent inspiration Kompas henter viden og inspiration i hele verden. Her er to interessante bud på inspirationskilder, der kan bruges i arbejdet med 1:1. 33

18 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE FORTSAT LIFE AND CAREER SKILLS LEARNING AND INNOVATION SKILLS CORE SUBJECTS AND 21 ST CENTURY THEMES INFORMATION MEDIA, AND TECHNOLOGY SKILLS 24/7 ACCESS TO TOOLS AND RESOURCES 21 ST CENTURY SKILL OUTCOMES STUDENTS RELEVANT AND APPLIED CURRICULUM STANDARDS AND ASSESSMENTS CULTURE OF CREATIVITY AND INNOVATION INFORMATIVE ASSESSMENTS CURRICULUM AND INSTRUCTION PROFESSIONAL DEVELOPMENT SOCIAL & EMOTIONAL CONNECTION LEARNING ENVIRONMENTS Partnership for 21st Century Skills En gruppe private firmaer, delstater og organisationer i USA har nedsat en gruppe, der kalder sig Partnership for 21st century skills. Gruppens formål er at medvirke til at udvikle det amerikanske skolesystem, med udgangspunkt i en forestilling om, hvilke kompetencer fremtidens arbejdsgivere og samfund vil efterspørge. Gruppen har udarbejdet en rammemodel, der grupperer og beskriver de kompetencer studerende skal tilegne sig, samt de støttesystemer det kræver. Modellen beskrives i dybden her: Apple Classroom of Tomorrow - Today Apple har siden 1985 arbejdet med at støtte skoleudvikling i USA. Fokus har været på it-teknologiens potentiale i uddannelse og der er gennem flere år blevet arbejdet med 1:1 i undervisningen. Det har resulteret i en model Apple kalder ACOT2 - Apple Classroom of Tomorrow - Today. Modellens formål er, på en enkel måde, at sætte fokus på de væsentligste principper for udformningen af det 21. århundredes high school. Designprincipperne er velkendte, men modellen adskiller sig ved at undgå den kompleksitet, der karakteriserer de fleste lignende modeller. Modellen og de seks hovedområder beskrives indgående her: 35

19 KOMPAS T: M: W:

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men

Læs mere

metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet 1 metoder indledning

metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet 1 metoder indledning metoder en samling af koncepter, forløb og metoder til brug for innovationsundervisning i gymnasiet udgivet som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden 1 metoder

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Billedæstetiske elementer i didaktisk design

Billedæstetiske elementer i didaktisk design Masterprojekt i Ikt og Læring (MIL) Billedæstetiske elementer i didaktisk design Studienummer: 20 08 09 86 Vejleder: Mie Buhl Anslag: 125.409 Abstract: This Master s thesis is a theoretical and analytical

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere