APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG"

Transkript

1 APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

2 FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne sig i løbet af deres uddannelse. Både forskere, erhvervsledere og politikere forudser et stigende behov for kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at begå sig i et omskifteligt, medialiseret samfund. Skolen skal, som et spejl af samfundet, imøde komme behovet ved at udvikle læringsmiljøer, der både bidrager til den enkeltes faglighed, men som også benytter sig af de åbne, fleksible arbejdsformer, der kendetegner videnssamfundet. Når skoler implementerer 1:1 løsninger åbnes klasserummet for videnssamfundets mange medier og arbejdsformer. Elevernes måde at benytte teknologi på sætter hurtigt aftryk på undervisningen og danner bro mellem skolen og den private livssfære. De teknologiske muligheder er næsten ubegrænsede og åbner op for nye måder at tænke undervisning på. Teknikken skaber mulighed for at nytænke indretningen af læringsmiljøet til glæde for både lærere og elever, men stiller samtidig krav til omtanke og kritiske valg, så teknikken bliver et brugbart redskab i en målsat læringsproces. Teknologi kan bidrage med helt særlige muligheder for at gentænke og redefinere undervisningen i forhold til f.eks. samarbejde, simulation, produktion, databearbejdning, kommunikation og deling. Brugt rigtigt kan teknologi understøtte autentiske, engagerende arbejdsformer, der ikke blot gør undervisningen mere interessant, men også højner fagligheden og styrker de bløde kompetencer. Potentialet er der, men skal det realiseres kræver det en helhedsorienteret tilgang til undervisningen, hvor pædagogik, fag og teknik tænkes sammen - både på ledelsesplan og af den enkelte lærer.

3 OM KOMPAS Kompas tilbyder procesbaseret kompetenceudvikling for grundskoler og ungdomsuddannelser, der gennem en 1:1 implementering ønsker at sætte fokus på medier, kreativitet og nye pædagogiske muligheder. Alle uddannelseskonsulenter er udvalgte praktikere, digitale frontløbere og dygtige didaktikere. Kompas arbejder med en åben, projektbaseret tilgang til undervisningen, hvor læreren fungerer som facilitator, og hvor producerende elever har stor indflydelse på deres egne læreprocesser. Vores workshops matcher de udfordringer, nutidens ledere, lærere og elever møder, når skole og samfund skal følges ad i en teknologisk udvikling. Læreplaner og de nye forenklede fælles mål er centrale referencepunkter for vores workshops, der alle beskæftiger sig med de fire centrale tematikker: Informationssøgning og -indsamling Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde Produktion & Formidling - en basal indføring i det didaktiske mindset og de tekniske arbejdsgange med ipad. Eleven som producent - en række workshops, der alle giver et dybere indblik i specifikke metoder, didaktik og teknologier. Disse workshops giver mulighed for at specialisere sig i en bestemt retning og giver tilsammen et godt overblik over potentialet med eleven som producerende formidler. Fagrettede kurser - workshops med fokus på de it didaktiske muligheder indenfor de enkelte fag. Alle workshops fungerer i en vekselvirkning mellem oplæg, hands-on og diskussion. Workshops kan have en varighed fra 3 timer til flere dage. De er designet til at lære dig at bruge dine Apple-produkter, så du kan udvikle undervisningen og din praksis. Kompas er eneudbyder af Apple Professionel Development i Danmark. PRODUKTION OG FORMIDLING ELEVEN SOM PRODUCENT Produktion og Formidling 1-3 iwork ilife Podcasting ibooks Author Digital Historiefortælling Blogs & Wikis Challenge Based Learning Medialiseringen stiller særlige krav til de didaktiske, tekniske og faglige kompetencer. Alle workshops er sammensat med udgangspunkt i disse tre elementer, vægtet efter workshoppens formål og kursisternes behov. Kataloget er bygget op om tre kategorier med en naturlig progression. FAGRETTEDE KURSER Dansk Sprogfag Naturfag Matematik 5

4 PRODUKTION OG FORMIDLING UNDERVIS MED MANGE MEDIER Produktion og formidling er centrale teamer i alle skolens fag, men stiller samtidig store krav til lærerens og elevens kompetencer. Arbejdsformen fordrer bl.a. kompetencen til at afstemme indhold og virkemidler efter budskab og modtager. Samtidig skal både lærere og elever beherske de tekniske muligheder til et niveau, der sætter indholdet og fagligheden i centrum. Workshoppen er et grundkursus og har til formål at sætte kursisterne i stand til at arbejde multimodalt med ipad, i en kreativ og faglig kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Inspiration til mobil læring og undervisning på tværs af fysiske rammer. Styrke elevernes evne til formidling via digitale medier. Konkrete ideer til brugen af ipads i den daglige undervisning. Metoder og arbejdsgange til deling og evaluering af elevproduktioner. Kendskab til de medfølgende apps, samt 3. parts apps. II: Produktion Filmproduktion Præsentationer Animationsfilm Didaktiske overvejelser og gevinster III: Flere muligheder Forberedelse og planlægning via apps Multimodale værktøjer Produktion af ebøger Præsentation af forskellige apps og arbejdsgange til deling af digitalt indhold Didaktiske overvejelser og gevinster. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 3x3 timer. Workshoppen afvikles over flere dage. Der stilles ikke krav til forudgående kendskab til ipad. I: Basis Grundlæggende forståelse af ipad ens funktioner og navigation Produktion og deling af dokumenter i Pages Didaktiske overvejelser og gevinster 7

5 iwork ØG PRODUKTIVITETEN OG KRITISK TÆNKNING I KLASSELOKALET ilife SKAB KREATIVITET I KLASSELOKALET Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Elever skal lære at udtrykke deres budskaber gennem bevidste, kritiske valg af medier, form og indhold. Denne workshop udforsker det pædagogiske potentiale og de tekniske muligheder i produktion af tekstdokumenter, regneark og præsentationer i iwork. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning & evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Keynote Designe præsentationer Keynote som animationsprogram Publicere og dele Didaktiske overvejelser II: Pages Produktion af dokumenter, brochurer og plakater. og diagrammer Bruge forskellige medier Didaktiske overvejelser III: Numbers Oprette regneark Bruge formler og celleformater Designe diagrammer og grafer Didaktiske overvejelser IV: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Anvendelse og overvejelser i klasseværelset Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. Den multimodale undervisning åbner for en verden af muligheder. Elever kan udtrykke sig gennem en række forskellige medier, både enkeltvis og kombineret. Billede, lyd og video fylder stadig mere i dagligdagen, både hjemme og i skolen. Workshoppen fokuserer på de muligheder og udfordringer, arbejdet med billede, lyd og video giver både pædagogisk og teknisk. Kursisterne klædes på til at integrere de kreative muligheder i deres daglige undervisning. Der vil være fokus på virkemidler, didaktiske anvendelsesmuligheder, tekniske værktøjer samt målsætning og evaluering af elevproduktioner. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Give eleverne kompetencer i produktion og formidling af fagligt indhold. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. Skabe digitale arbejds- og læringsmiljøer. Styrke digital viden, færdigheder og arbejdsgange, der er repræsentative for et globalt samfund. I: iphoto Billeder i undervisningen Optage, importere og redigere billeder Oprette album, bøger med historier og slideshows Didaktiske overvejelser II: GarageBand Podcast i undervisningen Optagelse og redigering Deling Podcasts Dele podcasts Didaktiske overvejelser III: imovie Film i undervisningen Planlægge en film og bruge storyboard Producere og dele film Didaktiske overvejelser Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Workshoppen udbydes både til ipad og Mac. 9

6 PODCASTING PRODUKTION OG DELING AF INDHOLD Udforsk de mange muligheder for at styrke den mundtlige dimension i undervisningen med podcasting. Kursisterne lærer om podcasts i grundtræk og skriver deres egne manuskripter samt optager, redigerer, producerer og publicerer deres egne detaljerede podcasts i Soundcloud og andre steder. Når de bliver mere fortrolige med værktøjerne, skal deltagerne også diskutere, hvilken rolle podcasting spiller i uddannelsessektoren, og hvordan man kan bruge podcasting til at motivere elever med forskellige undervisningsformer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Forstå Podcasts i grundtræk og fremstille en original podcast fra planlægning til produktion Forstå hvordan podcasts kan bruges som effektive didaktiske værktøjer i undervisningen Finde og abonnere på kvalitets-podcasts, der støtter aktuelle lære planer eller professionel udvikling I: Introduktion til podcasts Podcast i undervisningen Podcasts i grundtræk Finde og udforske Evaluere og administrere podcastressourcer II: Lave en podcast Storyboard Lave en podcast i GarageBand Didaktiske overvejelser III: Publicere din podcast Publicere din podcast Dele podcasts IV: Videre til næste niveau Ressourcer i itunes U og andre steder Podcasts til fremme af professionel udvikling Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

7 ibooks AUTHOR PRODUCER DINE EGNE E-BØGER ibooks Author åbner helt nye muligheder i undervisningen. Alle kan nu producere egne digitale undervisningsmaterialer og dele dem med kollegaer/elever, eller tage skridtet fuldt ud og udgive dem i ibooks. Med udgangspunkt i programmet ibooks Author arbejdes der med at skabe digitale bøger til ipad. Bøgerne vil indholde tekst, film, keynote-præsentationer, 3D-modeller, interaktive billeder og lyd. Der vil være fokus på samarbejde og interaktionen i mellem de forskellige medier og teknikker. Kurset er især henvendt til skoler og undervisere, der har ipads som det primære medie, og som ønsker at skabe multimodale produktioner og processer. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Udarbejde og udgive egne E-bøger med forskellige typer medier Kombinere forskellige medier i en didaktisk kontekst Benytte ibooks Author som didaktisk redskab i undervisningen II: Lave en ibook Planlægning af indhold Produktion af forskellige medietyper Sammensæt en ibook Didaktiske overvejelser III: Udgive og dele Del en ibook med kollegaer/elever Udgiv i ibooks IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. I: ibooks Author E-bogen som didaktisk redskab Det gode eksempel 13

8 DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING FORTÆL MED MANGE MEDIER Digital historiefortælling åbner for elevernes kreativitet og lader mange forskellige medier komme til udtryk. Workshoppen udforsker det didaktiske potentiale i historiefortælling med mange medier. Deltagerne lærer at skrive deres egne manuskripter, arbejde med storyboards samt at filme, redigere og producere en original kortfilm. Samtidig udforskes teknikker til administration af projekter med digital historiefortælling i klasselokalet med en række forskellige apps. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digital historiefortælling i en faglig kontekst. Bruge digitale medier til at fremme det individuelle udtryk og opbygge kollektiv viden Udvikle undervisningsstrategier, som hjælper elever med at bruge medier som visuel kunst, animation, grafik, tekst og lyd I: Digital historiefortælling Digital historiefortælling som faglig & kreativ metode Planlægge historien Didaktiske muligheder og kreative benspænd II: Producere historien Forberedelse Produktion Optagelse III: Præsentation og deling Dele projekter Diskutere indhold og vurderingsmetoder IV: Kommunikation, samarbejde og vurdering Strategier for integration i undervisningen Anvendelse og overvejelser i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac.

9 BLOGS & WIKIS BEDRE SAMARBEJDE OG DELING I KLASSELOKALET CHALLENGE BASED LEARNING FREM KRITISK TÆNKNING OG INNOVATION Blogs og Wikis har mange anvendelsesmuligheder i undervisningen - til portefølje, deling, diskussion mm. Workshoppen udforsker, hvorledes brugen af blogs og wikis kan understøtte læreprocesser og samarbejdet i undervisningen. Der arbejdes konkret med at udvikle og administrere indhold på både Wikis og Blogs på Apples produkter. Der fokuseres særligt på mulighederne for kommunikation, deling og samarbejde i en didaktisk kontekst. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Arbejde med værktøjer til interaktiv kommunikation og samarbejde Skabe meningsfulde og motiverende undervisningsaktiviteter når som helst og hvor som helst Hjælpe elever med at blive selvtænkende producenter og forbrugere af viden At forstå betydningen af samarbejde og social interaktion i undervisningen I: Blogs og Wikis Blog og wikis som porteføljeværktøj Bruge blogs som diskussionsværktøjer Bruge wikis til at dele ideer II: Personlig læring Producere indhold Finde indhold Dele indhold III: Lokal implementering Udforske online-ressourcer Planlægge implementering i klasselokalet Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. Denne workshop henvender sig til lærere, der vil have deres elever til at identificere virkelige problemer og samarbejde om at finde løsninger vha. teknologi. I forbindelse med udfordringsbaseret læring (Challenge-based Learning / CBL) vil deltagerne afprøve en innovativ måde at løse autentiske problemer med relevans for elever og studerende. Udfordringsbaseret læring bruger teknologi til at løse virkelige problemer og er en brugsklar, og skalérbar model til klasselokalet eller skolen. Workshopdeltagerne designer en relevant og fokuseret oplevelse med udfordringsbaseret læring, der kan bruges i deres egne omgivelser. På denne workshop klædes kursisterne på til at: Bruge digitale værktøjer til at tilpasse elevernes læringsaktiviteter og beskrive forskellige læringsmetoder, arbejdsstrategier og evner. Facilitere og inspirere elevernes læring og kreativitet. Styrke elevernes evne til kreativ- og innovativ tænkning. Fremme elevernes refleksioner og bruge kollaborative værktøjer til at belyse deres egen læring. I: Challenge Based Learning Baggrund for Challenge Based Learning Fremtidens læringsrum II: Ressourcer og værktøjer Kollaborativ research og formidling Egnede værktøjer Didaktisk overvejelser III: Forbindelser med læreplaner Lave og dele multimediekollager Eksportere og importere Design dit eget Challenge Based Learning forløb Anvendelse og overvejelser i klasseværelset IV: ibooks Author i undervisningen Eksempler på anvendelse som redskab i undervisningen Didaktiske overvejelser. Undervisere og/eller ledere på alle niveauer. 6 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad og/eller Mac. 17

10 OM CHALLENGE BASED LEARNING BAGGRUND OG METODE Der findes en række metoder til undervisningen, der arbejder med at motivere eleverne og fremme læring gennem arbejdet med autentiske problemstillinger. Challenge Based Learning benytter denne tilgang og trækker samtidig på alle de værktøjer og muligheder 1:1 undervisningsmiljøer stiller til rådighed. Challenge Based Learning benytter digitale medier og redskaber i en modificerende og redefinerende kontekst jvnfr. SAMR modellen. Challenge Based Learning er arbejde med virkelige problemstillinger, der inddrager og udvikler en række kompetencer. I hovedtræk sigter metoden på at: GUIDING QUESTIONS BIG IDEA ESSENTIAL QUESTION THE CHALLENGE GUIDING ACTIVITIES SOLUTION-ACTION Stille opgaver, der har en forankring i virkeligheden og er autentiske for eleverne Skabe ægte engagement omkring opgaverne Integrere så mange fag som muligt Udvikle kompetence og evne til samarbejde, tværfaglighed, kreativ tænkning, problemløsning mfl. Inddrage så mange intreressenter som muligt fra samfundet Arbejdsmetoden kan inddeles i følgende trin: GUIDING RESOURCES: WEB AND ITUNES U Hovedemne Big idea Emnet skal være bredt og kunne bearbejdes fra forskellige vinkler. For at det skal virke motiverende, er det vigtigt at emnet er aktuelt og relevant for eleverne og samfundet. F.eks bæredygtighed. Hovedspørgsmål Essential Questions Eleverne udarbejder en bred vifte af relevante tanker og spørgsmål til emnet med udgangspunkt i deres eget liv og lokalsamfund. Hver gruppe udvælger og kvalificerer et spørgsmål til videre bearbejdelse f.eks. Hvordan påvirker mit vandforbrug verden? Hovedspørgsmålet formidles gennem en digital produktion. Udfordringen The Challenge Der formuleres en opgave på basis af spørgsmålet, som udfordrer eleverne til at undersøge et emne og udarbejde et løsningsforslag til problemstillingen. Løsningen skal være realistisk, give mening og være mulig at føre ud i livet. Hjælpe Spørgsmål, Aktiviteter & Ressourcer Guiding Questions, Activities and Ressources Eleverne udarbejder en række vejledende spørgsmål, der kortlægger de nødvendige vidensfelter i arbejdsprocessen. Løsningsforslag/Konklusion Solutions Det er vigtigt at opgaven er tilstrækkelig bred, så eleverne har mulighed for at komme med forskellige løsningsforslag, der alle er klart formulerede, konkrete og handlingsrettede. Det er vigtigt at eleverne i videst muligt omfang får mulighed for at afprøve deres løsninger i et autentisk miljø - også selvom det kan være vanskeligt. Evaluering/Vurdering Assessment Evalueringen sker både i forhold til de opstillede læringsmål, men i ligeså høj grad i forhold selve arbejdsprocessen og de kompetencer den har inddraget. Formidling Publishing Eleverne forpligtes til at formidle arbejdsprocessen og resultatet via digitale medier med tekst, lyd, billeder og video. Formidlingsprocessen er dels med til at bevidstgøre eleverne om arbejdsprocessen, men er samtidig også med til at involvere andre interessenter i projektet - f.eks. kammerater, forældre, mennesker fra lokalområdet mm. PUBLISHING: STUDENT SAMPLES ASSESSMENT PUBLISHING: STUDENT OBSERVATION Eleverne tilrettelægger herefter en række aktiviteter og identificerer ressourcer, der kan hjælpe dem med at besvare de vejledende spørgs mål f.eks.: simulationer, studiebesøg, forelæsninger, kilder mm. 19

11 ipad I DANSK Workshoppen udforsker, hvordan brugen af mange medier kan styrke faglighed, kreativitet og engagement i danskundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligar - tede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier. Strategier for udarbejdelse af multimodale undervisningsforløb i dansk. Relevante apps. Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere læringsrummet. I: Didaktisk design i Dansk Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i dansk Best practice - eksempler fra virkeligheden Planlægning, afvikling & evaluering Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i faget dansk. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 21

12 ipad I SPROGFAG ipad I MATEMATIK Lær hvordan brugen af it kan styrke den mundtlige og skriftlige dimension og skabe engagement i sprogundervisningen. Med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Deltagerne bruger ipad og programmer til at lave indhold, der fokuserer på læsefærdighed, forståelse, grammatik, ordforråd og sproglig fremstilling samt præsentationsfærdigheder. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i folkeskolens faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Strategier for udarbejdelse af egne multimodale undervisnings forløb i sprogundervisningen Hvordan man kombinerer medieemner som illustration af læring I: Didaktisk design i sprogfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Eleven som producent i sprogfag Best practice eksempler fra virkeligheden Producér og præsentér demonstration af forståelse Didaktiske overvejelser til egne forløb Undervisere i sprogfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Workshoppen udforsker, hvordan flere medier åbner nye muligheder i matematikundervisningen både inde i- og udenfor klasselokalet. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem hands-on opgaverne komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervisning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskelligartede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: At lave varieret indhold og faglige aktiviteter til matematikundervisning At bruge ipad til dataopsamling At bruge ipad til understøttelse af matematikundervisning Relevante apps I: Didaktisk design i Matematik Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Arbejdsmetoder og værktøjer Best practice - eksempler fra virkeligheden Hverdagens matematik Illustrer forståelse med billeder, lyd og video Numbers Dataopsamling Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i matematik. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 23

13 ipad I NATURFAG FLIPPED CLASSROOM OG STILLADSERING AF UNDERVISNINGSFORLØB Workshoppen udforsker, hvordan ipad, lyd, billede, video og dataloggere kan være med til at levendegøre naturfagsundervisningen og engagere eleverne.med udgangspunkt i teori, best practice og gennem hands-on øvelser, inspireres deltagerne til at udarbejde egne undervisningsforløb med mange medier. Workshoppen har til formål at styrke og udvikle deltagernes praksis fra en didaktisk og teknisk synsvinkel. Kursisterne vil gennem handson opgaver komme til at arbejde med en række apps og afprøve metoder, der er direkte anvendelige i den daglige undervis ning. et er tilrettelagt under hensyntagen til de forskellig-artede krav i de forskellige faser, hvorfor første halvdel er fastlagt, og sidste halvdel tilrettelægges efter kursisternes sammensætning og behov. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Muligheder og udfordringer i arbejdet med mange medier Eksterne dataloggere Relevante apps Hvorledes teknologi kan være med til at redefinere og udvide læringsrummet. I: Didaktisk design i Naturfag Relevant forskning Principper for it-didaktisk design II: Udforsk, afprøv og illustrer Best practice - eksempler fra virkeligheden Billeder, lyd og video i naturfag Dataopsamling via indbyggede sensorer og apps Dataopsamling med eksterne sensorer Didaktiske overvejelser til egne forløb. Undervisere i naturfag. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. Hvordan prioriterer vi bedst vores tid med eleverne? Hvordan samler og fordeler vi bedst materialer og opgaver? Disse og flere spørgsmål gives der svar på i denne workshop. Moderne teknologi giver nye muligheder for kommunikation og logistik imellem lærere og elever samtidig skabes der også mulighed for at den enkelte lærer selv kan samle og efterredigere et bredt udsnit af materialer samt skabe egene materialer og målrettede vejledninger der tilgodeser elevernes forskellige læringsstile og tempi. På denne workshop får kursisterne kendskab til: Forstå og bruge moderne læringsteorier som f.eks. Flipped Classroom Skabe små videovejledninger Udvælge og samle undervisningsmaterialer Kompetencer og overblik i brugen af skybaserede delingsplatforme Strategier i valg af materialer og værktøjer I: Oplæg Teoretisk oplæg om Flipped Classroom Gode eksempler II: Indsamling Deltagerne lære at udvælge og indsamle materialer fra internettet III: Egne materialer Deltagerne lære at skabe egne videovejledninger llll: Deling og samarbejde Deltagerne får kompetencer til at vælge de rette delings-og kommunikationsværktøjer. Undervisere. 3 timer. Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 25

14 IPAD I KLASSEVÆRELSET UDVIKLING AF UNDERVISNINGSFORLØB I dette modul afvikles et eksemplarisk undervisningforløb med en gruppe lærere og disses elever.. Efterfølgende gennemgåes og evalueres forløbet. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan man kan integrere ipads i relevante undervisningsaktiviteter og til at fremme diverse læringsmål. De vil se disse kompetencer anvendt i praksis og lære, hvordan de kan anvende kompetencerne i deres egen klasseundervisning. I løbet af dette kursusmodul vil delatgerne blive fortrolige med de forskellige måder, ipads og diverse apps kan bruges på i undervisningen. De vil lære at håndtere de problemer, der kan opstå, når man bruger ipad som læringsværktøj og Se på forskellige måder, eleverne kan bruge ipads og digitale medier på f.eks til at: Planlægge deres egne læringsprojekter Give udtryk for deres forståelse af det lærte Dele det, de har lært, med et større publikum I: Planlægning af undervisningsforløbet sammen med de pågældende konsulenter II: Afvikling af undervisningsfoløbet med de indvolverede elever og undervisere III: Efterfølgende evaluering og sparring Undervisere og elever på alle klassetrin og i alle fag Ca. 3 timer fordelt på flg. Måde: Undervisningsaktivitet i klassen med elever 1,5 time Efterfølgende evaluering og gennemgang af det afholdte forløb 1,5 time Der kræves ingen særlige forudsætninger for deltagelse i denne workshop. Det er ikke altid lige let at implementere IT i undervisningen så det giver en merværdi og en større læring hos eleverne. Hvordan sikrer vi at brugen af IT ikke bare bliver en aktivitet, hvis eneste formål er at gøre den daglige undervisning mere underholdende? Hvordan får vi brugen af IT til at hænge sammen med de gældende mål for de enkelte fag og alderstrin? Denne kursusrække har til formål at give deltagerne strategier og værktøjer til at svare på ovenstående spørgsmål.! I løbet af dette kursusforløb vil deltagerne via teori og øvelser udarbejde konkrete undervisningsforløb og materialer der kan anvendes direkte i den daglige undervisning. Deltagerne vil bl.a. stifte bekendskab med begreber som; Eleven som medproducent, Flipped Classroom og Blended Learning. Samtidig vil der være et stort fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling. I: Teori og baggrund II: Øvelser i udvikling af undervisningsforløb lll: Udarbejdelse af konkrete undervisningsforløb med afsæt i egne årsplaner llll: Udarbejdelse af egne materialer og vejledninger Undervisere 6 timer fordelt på to dage Der forudsættes grundlæggende kendskab til brugen af ipad. 27

15 FORANDRINGSLEDELSE KOMPAS LEDERUDDANNELSE At udvikle lokalt forankret skolevision med tæt og naturlig integration af teknologi Planlægge og implementere forandring med udgangspunkt i en engagerende vision for læring og skole Udstyre deltagerne med kompetencer til vedvarende at udvikle skolens samspil mellem teknologi og pædagogik at give deltagerne konkrete oplevelser i spændfeltet mellem teknologi og organisation Struktur Uddannelsen forløber over tre moduler, hvoraf de to første afholdes som 2-dages seminarer og det sidste som et enkeltdags seminar. Mellem modulerne er der indlagt opgaver som kursisterne arbejder med selvstændigt. Af oversigten på næste side fremgår opdeling og indhold i overskrifter. SCENARIER, VISIONER OG MULIGHEDER : Deltagerne får klart blik for egen og andres organisation og vision, samt indblik i de muligheder som teknologien giver for at understøtte denne vision. Fokus på vision og nytænkning. Elementer: Oplæg fra opdragsgiver Netværkssamfundet Visioner for læring Formulering af egen vision Spot på egen organisation Forandringskurven At formidle sin vision SAMR, Bloom, Campfire Arbejde med undervisningsforløb Ny rammer for skolen (lov, OK14) Sociale medier i organisationen Form: Oplæg, øvelser, reflekterende team, workshop, teknologiske udfordringer, erfaringsbaserede øvelser. FORMIDLE EGEN VISON GENNEM SOCIALE MEDIER FRA VISIONER TIL PLANER : Deltagerne gennemarbejder og operationaliserer egen vision og lægger konkrete planer for implementeringen af denne vision. Fokus på evnen til handling. Elementer: Operationalisering af vision Systemteori Kulturteori Deling og samarbejde Favoritapps Dokumentarfilm Mit personlige lederskab Coaching Form: Oplæg, øvelser, reflekterende team, workshop, teknologiske udfordringer, erfaringsbaserede øvelser, coaching. IMPLEMENTERINGSPLAN OG KREATIVITETSØVELSE IMPLEMENTERING : Deltagerne får direkte hjælp til egen planlægning. Konkret og direkte sparring og coaching. Fokus er på udfordringer i arbejdet med implementering. Elementer: Workshops om deltagervalgte emner, coaching, teknologiske udfordringer. 29

16 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE INSPIRATION OG MODELLER Over især de seneste ti år er der blevet forsket i teknologiens potentiale i undervisningen og der begynder derfor at være en del relevante undersøgelser at trække på. Samtidig har mange skoler, både nationalt og internationalt, igangsat 1:1 projekter og dermed givet omverdenen mulighed for at lære af deres erfaringer. Kompas benytter både erfaringerne og den tilgængelige forskning på området. Vores kompetenceudviklingsforløb er inspireret af en række tænkninger og modeller, der illustrerer udfordringer og muligheder med it i undervisningen. Flere undersøgelser har gennem de seneste år vist, at integreret itteknologi kan være med til at understøtte og forandre undervisningen. Undersøgelserne viser dog også, at det stiller krav til lærerens kompetencer indenfor flere områder. TPACK Modellen Mishra og Koehlers TPACK model fra 2006, er en videreudvikling af Lee Schulmans PCK model fra 1986 (Pedagogical content Knowledge). TPACK identificerer tre kernekompetencer, der alle er nødvendige for, at it kan integreres i undervisningen: Teknologisk kompetence, Pædagogisk kompetence og Fagkompetence. TPACK illustrerer det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af it i undervisningen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder. Teknologisk kompetence Den teknologiske kompetence skal her forstås i bredeste betydning, som viden om- og evnen til at benytte både analoge og mere avancerede digitale teknologier. I sammenhæng med 1:1 er der særligt fokus på kompetencen til at benytte en række digitale teknologier og medier. Kort sagt handler den teknologiske kompetence om evnen til at forstå mulighederne i - og betjene de redskaber, analoge og digitale, som bruges i skolen. Pædagogisk kompetence Pædagogisk kompetence i TPACK er viden om processer og metoder til undervisning og læring (didaktik). Den omfatter blandt andet overordnede pædagogiske formål, værdier og mål. Den bygger på forståelse for- og viden om kognitive, sociale og udviklingsmæssige processer. Faglig kompetence Faglig kompetence i TPACK skal forstås bredt som lærernes viden indenfor det enkelte fag. Dette omfatter viden om begreber, teorier, ideer, organisatoriske rammer og viden om dokumentation og beviser. Det dækker også over tilgange og etableret praksis i arbejdet med at udvikle viden indenfor faget. TPACK illustrerer, hvordan alle tre kompetencer bringes i spil, når der undervises med it-teknologi og hvordan hver enkelt undervisningssituation fordrer en unik sammenblanding af de tre faktorer. Lærerens evne til at navigere kombinationen af pædagogik, teknologi og fagligt indhold bliver dermed helt central. Kompas workshops er tilrettelagt i spændingsfeltet mellem TPACK modellens tre områder og arbejder med at gøre teorien praktisk nær og omsættelig for den enkelte kursist. TPACK modellen Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL KNOWLEDGE (TPK) PEDAGOGCAL KNOWLEDGE (PK) CONTEXTS TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE (TK) PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE CONTENT KNOWLEDGE (TCK) TECHNOLOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TCK) 31

17 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE FORTSAT SAMR Substitution, Augmentation, Modifikation, Redefinition. ENHANCEMENT REDEFINITION Tech allows for the creation of new tasks, previously inconceivable MODIFICATION Tech allows for the significant task redesign AUGMENTATION Tech acts as a direct tool substitute, functional improvement SUBSTITUTION Tech acts as a direct tool substitute, with no functional change TRANSFORMATION SAMR modellen blev udarbejdet i 2006 af Dr. Ruben Puentedura i forbindelse med et studie af State of Maine 1:1 projektet. Han undersøgte, hvorfor nogle skoler fik bedre resultater end andre, til trods for at de arbejdede med de samme grundvariabler: samme mål, samme teknik, samme kompetenceudvikling. Puentedura konkluderede, at it gør det muligt at redefinere undervisningen, men at det er en forudsætning, at it ikke bare anvendes til erstatte pen og papir. Han udviklede derfor SAMR modellen, der gennem fire niveauer illustrerer, hvilken rolle it spiller i en konkret undervisnings-situation. Hans hovedpointe er, at først når der arbejdes på modifikation-, eller redefinitionstrinnet realiseres potentialet i anvendelsen af it i undervisningen. F.eks. når eleverne fra forskellige skoler kan samarbejde på tværs af landegrænser om samme projekt og derigennem opnår et globalt perspektiv og en bredere indsigt. Modellens fire niveauer er her forholdt en dansk kontekst. Substitution: It erstatter andre redskaber, men tilfører ikke ekstra funktionalitet. Eks. En fysisk bog overført til skærmen, uden ekstra funktionalitet. Bogen fungerer på samme måde og teknologien tilfører ikke undervisningen noget nyt. Resultatet er uændret. Augmentation: It erstatter andre redskaber og tilfører nye muligheder. Eks. Brugen af tekstbehandling med stavekontrol. Aktiviteten er den samme, men skriveprocessen tilføres væsentlige nye muligheder. Teknologien er dermed med til at ændre skriveprocessen og styrker undervisningen, uden at ændre den væsentligt. Modifikation: It gør det muligt at ændre størstedelen af en opgave, der skal udføres. Eks. It giver mulighed for at arbejde ligeværdigt med medier og åbner for udtryks- og samarbejdsformer, der før var umulige. Teknologi tilfører dermed undervisningen væsentlige nye muligheder, med indflydelse på både metode og resultat. Redefinition: It åbner op for muligheder, der er utænkelige uden brug af teknologi. Eks. Brugen af mobile enheder som ipad, tillader nye former for organisering og opgaveløsning. Undervisningen er ikke længere bundet til tid og sted. Teknologien ændrer fundamentalt undervisningens vilkår og ændrer væsentligt på metode og resultat. SAMR og TPACK modellen udgør tilsammen et brugbart, analyseog planlægningsværktøj, både på organisatorisk niveau og for den enkelte lærer. Begge modeller bruges aktivt i Kompas workshops. Hent inspiration Kompas henter viden og inspiration i hele verden. Her er to interessante bud på inspirationskilder, der kan bruges i arbejdet med 1:1. 33

18 DET 21. ÅRHUNDREDES SKOLE FORTSAT LIFE AND CAREER SKILLS LEARNING AND INNOVATION SKILLS CORE SUBJECTS AND 21 ST CENTURY THEMES INFORMATION MEDIA, AND TECHNOLOGY SKILLS 24/7 ACCESS TO TOOLS AND RESOURCES 21 ST CENTURY SKILL OUTCOMES STUDENTS RELEVANT AND APPLIED CURRICULUM STANDARDS AND ASSESSMENTS CULTURE OF CREATIVITY AND INNOVATION INFORMATIVE ASSESSMENTS CURRICULUM AND INSTRUCTION PROFESSIONAL DEVELOPMENT SOCIAL & EMOTIONAL CONNECTION LEARNING ENVIRONMENTS Partnership for 21st Century Skills En gruppe private firmaer, delstater og organisationer i USA har nedsat en gruppe, der kalder sig Partnership for 21st century skills. Gruppens formål er at medvirke til at udvikle det amerikanske skolesystem, med udgangspunkt i en forestilling om, hvilke kompetencer fremtidens arbejdsgivere og samfund vil efterspørge. Gruppen har udarbejdet en rammemodel, der grupperer og beskriver de kompetencer studerende skal tilegne sig, samt de støttesystemer det kræver. Modellen beskrives i dybden her: Apple Classroom of Tomorrow - Today Apple har siden 1985 arbejdet med at støtte skoleudvikling i USA. Fokus har været på it-teknologiens potentiale i uddannelse og der er gennem flere år blevet arbejdet med 1:1 i undervisningen. Det har resulteret i en model Apple kalder ACOT2 - Apple Classroom of Tomorrow - Today. Modellens formål er, på en enkel måde, at sætte fokus på de væsentligste principper for udformningen af det 21. århundredes high school. Designprincipperne er velkendte, men modellen adskiller sig ved at undgå den kompleksitet, der karakteriserer de fleste lignende modeller. Modellen og de seks hovedområder beskrives indgående her: 35

19 KOMPAS T: M: W:

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole

(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole (Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ Danske elevers

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere