Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30"

Transkript

1 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning 3. Orientering om Den frie Lærerskole ved en lærer og en elevrepræsentant 4. Fremlæggelse af årsregnskab og status 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen - Anne Mette Berg Hansen - Julie Andersen Valg af to suppleanter for et år 7. Valg af revisor - Niels Kjær 8. Valg af tillidsmænd: - Karl Kristian Ægidius - Jens Bilgrav-Nielsen - Birgitte Rasmussen - Arne Terp Andersen - Lene Hjortholm Andersen 9. Eventuelt Referat af elevforeningsmøde lørdag d.1. oktober Dejlige morgensange: Man binder os på hånd og mund - 89 Er lyset for de lærde blot Ad 1 Valg af dirigent: Carsten Plagborg To stemmetællere: Helle Primdal, Hanne Thode Referent: Karin Plagborg

2 Ad 2 Formandens beretning: Så skal der i gen gøres status og ses tilbage på året der er gået. Det har været et rigtigt spændende år i elevforeningen. Vi har jo en plads i skolens styrelse og har derfor også været med til at ansætte ny forstander. Det har været et fantastisk spændende arbejde og det har været dejligt at opleve at Ole Pedersen ansættelse har givet mange positive ytringer, fra både personale, elever og samarbejdspartnere. Der blæser nye vinde og Vi mærker også et større ønske om et tættere samarbejde mellem elevforening og lærerskole og dette samarbejde ser vi frem til med glæde På lærerskolen går det godt. Der har i år været ansøger nok til at man kunne vælge ud og få fyldt 1. årgang op. Vi har i år sat kontingentet op. Det har indtil nu ikke fulgt den almindelige prisudvikling i resten af samfundet og som følge der af har vores økonomi det lidt svært (som også bliver forklaret senere) Årsskriftet er dyrere at producere og sende ud, end de 100 kr. som det hidtil har kostet og derfor har vi sat det op til 150 kr. om året. Vi har overvejet at man kunne være medlem til en lavere pris uden at modtage årsskriftet. Altså at vi have to slags medlemskaber et hvor man betaler for at kun at være medlem og et hvor man betaler for også at få årsskriftet. Dette er vi ikke færdige med at diskutere og vi modtager gerne holdninger og forslag til dette. Det er Anne Marie og Laust der hvert år laver et fantastisk arbejde med årsskriftet. Desuden er årsskriftet blevet en del af PR arbejdet på skolen og derfor et blad man kan bruge til at udbrede kendskabet og fortællingen om lærerskolen. I forhallen ved spisesalen er I velkomne til at tage flere eksemplarer med hjem og ligge frem på skolerne. Hjemmesiden Niels arbejder hele tiden på at holde hjemmesiden opdateret og specielt omkring elevmødet er der meget aktivitet. Vi håber at I synes om den og vil meget gerne modtage ris og ros. Vores største arbejde ligger jo i at holde elevmøde hvert år. Vi prøver hele tiden at på om der er ting der skal ændres. Vi snakker meget om vi stadig skal have et kendt navn til at trække tilmeldinger eller om det hellere skulle være en god debattør, en god fortæller, en stand upper.. ja kom gerne med forslag. Vi vil gerne have indput til om vi skal ændre noget eller om vi skal fortsætte på samme vis. Også I år har vi brugt facebook, som ligesom hjemmesiden vil indeholder besked om vores ideer og arbejde omkring elevmødet. Der har ligget links til tilmelding og andre informationer om elevmødet. Vi har tre årgangsrepræsentanter Det er Sanne K og Johnny Michael. Fra 5 årgang Og Ida fra 4. årgang Til sidst skal jeg sige tak til min bestyrelse for gode timer og snakke og tak for den støtte i er. Spørgsmål og kommentarer: Hvad er overvejelserne bag de to kontingenter? - En evt. besparelse ved ikke at skulle sende så mange tidsskrifter ud hvis ikke der er interesse! - Kommentar der betvivler at nogle skulle afholde sig fra medlemskab pga prisforhøjelse og i samme ros for et flot tidsskrift! Kunne generalforsamlingen være stedet for opdatering på lærerskolen, så flere vælger at komme. I fht dagsprogrammet kunne der være andet and fodbold. Dette er jo fint for dem der kan, men hvad med at få folk fra baglandet/medlemmer til at tilbyde noget tilsvarende.

3 - Flere tror ikke mængden af medlemmer vil ændres hvis ikke tidsskriftet kommer med. Det er for godt at skippe. - Fra forretningsfører og forstander lyder et ønske om øget samarbejde. - Kunne man indføre husstandsmedlemsskaber, så kun et tidsskrift pr. husstand og måske spare der? Flere nikker tilkendegivende! - Husk vedtægterne og arbejd for dem! - Den frie Lærerskoles elevforening på Facebook! Beretningen herefter taget til efterretning! Ad 3 Orientering om Den frie Lærerskole ved en lærer og en elevrepræsentant Forstander Ole Pedersen: Starter med ytringen om at øge samarbejdet med elevforeningen. Skolen vil samarbejde OG bruge os gamle elever. Hermed samarbejdet med elevforeningen! Ansættelsen af Ole gik fint, arbejdet er godt og der er nok af det. Køkkenet og pedellerne blev inspiceret i januar før jobbet rigtig gik i gang. Velfungerende samarbejde med Lennart, forretningsfører, også. Fantastisk energi hos lærerne, der bliver gået til arbejdet med god energi. Videnscenteret i kælderen bruges også som samarbejdspartner. De frie skoler er bredt repræsenteret. Ledermødet i De Frie Grundskoler kommer på besøg på Den frie Lærerskole så de kan se mulighederne i samarbejdet. Dagligdagen kører. Det trådløse netværk arbejdes der på at optimere, da der er irritationsmomenter i dagligdagen der spænder ben for effektiviteten. Ikke længere en fast it-medarbejder her, men man køber sig til hjælp på højskolen, der har tre itansatte. I løbet af det kommende års tid, laves der fælles servercentral på højskolen efterhånden som der skiftes ud på lærerskolen. Renovering af Hovedbygningen er foretaget plus Borgen, Musikhuset et nu koblet på flisfyret og er blevet billigere i drift. Samarbejdet med de andre skoler gælder også varmeanlæg i fremtiden. Højskolen, efterskolen og lærerskolen samt plejehjemmet arbejder på fælles løsning. Kursusvirksomheden kører på forbilledligt vis. En konstant på 30 kursister vil være godt uden at øge udgifter. Hermed øjnes en indtjening, da også lærerskolen skal spare hen over de næste år. Elevtallet er på plads lige omkring de 75. man har i år haft den luksus at kunne udvælge og fravælge elever. Elevtyperne er ændrede og fx en tyveårig der gerne vil ind, kan sendes hjem og blive mere erfaren inden de er velkomne igen! Samtidig kan man sendes retur med udfordringen at se på studiearbejdet hvis man længe har været væk fra dette miljø! KUN 15 har ikke fået praktikplads. Dette kan se ulykkeligt ud, men før sommeren var der 30 og hele arbejdsmarkedssituationen sat i betragtning, ser det godt ud. Der laves løsninger for de resterende 15. samarbejdet med tutorerne kører også godt. De inviteres blandt andet til pædagogiske dage her på stedet. Der er i dette år lagt lidt ekstra fokus på bæredygtigheden. En af lærerne har fået timer til at finde ud af hvordan man laver en bæredygtig uddannelse? Et andet fokus er det internationale, så både elever herfra kan studere ude i verden, men også få udenlandske stud. Hertil Monika har måttet stoppe grundet sygdom. Vikar fra Svendborg midlertidig, fast løsning til næste skoleår.

4 Fysik situationen er at mange efterhånden vælger faget og tilbyder sig som naturvidenskabelige undervisere. Der kommer til at mangle underviser her på stedet, men dette løses også permanent til næste skoleår. Fornøjelse at være her med god energi. Godt samarbejde med Svendborg kommune, da de har opdaget at der ikke er andre videregående uddannelser hvis ikke DfL består! Jesper 5.årg: Når man ser på alle billederne på skolen, bliver man helt stolt over at have valgt denne uddannelse. Der har været så mange før en selv! Fællesskabet er stadig en væsentlig del af skolen og hverdagen. Diskussionerne med andre om hvorfor der ikke er eksamener her på stedet er også stadig aktuel. Lærerskolen har ændret sig især på it-området både med Fronter og trådløst internet. Alle har computere og nogle har blyanter med også!! Undervisningstiden er flere steder kraftigt beskåret, men ikke her! En kvalitet! Stort fokus på at gøre reklame for lærerskolen. Farvel til Torstein og goddag til Ole. Praktikken har været et problem, nok grundet krise og forhenværende regerings politik! Hermed opfordring til at nævne muligheden for praktik på lærerværelset! Initiativ til tættere samarbejde mellem foreninger og elever fra lærerskolen. Spørgsmål/kommentarer: - Hvor mange tager tillægsprøven? - Er der muligheder for 3-årspraktik i folkeskolen? Indtrykket er at der ikke mange der tager Ollerupprøven. Kun hvis man søger stilling inden for folkeskolen, er der interesse. Lige nu er der ikke mange ledige stillinger i Svendborg, grundet ny struktur, der har fyret mange lærere. Ellers kan man ansættes i folkeskolen uden Ollerupprøven, man kan bare ikke stige i anciennitet og ikke blive fastansat. Muligheden for kortere praktikperioder blev efterspurgt på tillidsmandsmødet, men den klare melding er at årspraktikken er en krumtap i uddannelsen og skal bevares. Problemerne med årspraktikken må løses ad anden vej. Der arbejdes tæt med fsl, som flere og flere på skolen er medlem af! - Hvad laver de 15 elever mens de venter? Kunne de lave skoleovertagelse? Nogle skriver ansøgninger, andre har banket på døren på efterskoler og arbejder for kost og logi. De der ikke har praktik inviteres her i november til skolen og man ser på hvordan de kan hjælpes på vej. Samtidig opfordres de til at opsøge og tage alt hvad der minder om pædagogisk arbejde! - Hvad sker der med en studerende der ikke har praktikken? De kan ikke fortsætte. Nogle er ude i længere tid, før de kommer tilbage til uddannelsen for at gøre den færdig. Nogle ad egen vilje! Der er flere der ikke følger den slagne vej så uddannelsen tager 5 år. Uno mærker en klar forbedring i stemningen her. Tak for orientering fra Ole og Jesper

5 Ad 4 Fremlæggelse af årsregnskab og status ved forretningsfører Lennart: Hverken stort eller godt regneskab! Det ligner de forgående og er negativt. Indtægterne ligger meget stabilt med elevtal og tilskud fra Undergrunden på 5000 kr. Udgifterne har været lidt stigende bl.a. på elevmødet og portostigning samt årsskriftet. Underskuddet bliver således på knap kr. Hermed beslutningen om den forhøjede kontingent på 50 kr pr medlem. Dette er ikke nok til at dække underskuddet. Man ved det fra bestyrelsen, men ville ikke lave en forhøjning på 100%. Dette må komme ad flere gange. Det foreslås at der skæres i udgifter fx på underholdning på elevmødet, men lige præcis her er der tilskud fra lærerskolen. Man håber at øge indtægter frem for at skulle skære ned på det elevmøde, der skal være en fest at komme til. Status er et underskud på 897,-! Ad 5 Behandling af indkomne forslag - Ingen indkomne forslag! Ad 6 Valgt til bestyrelsen i en toårig periode: - Anne Mette Berg Hansen - Julie Andersen Valgt til suppleant for et år: - Tilde Petersen - Carl Nielsen Ad 7 Valg af revisor - Niels Kjær valgt! Ad 8 Valg af tillidsmænd: - Jens Bilgrav-Nielsen - Birgitte Rasmussen - Lene Hjortholm Andersen - Helle Primdal - Uno Romby Nielsen

6 Er valgt! Ad 9 Eventuelt Ambassadørordningen, der blev sat i gang for år tilbage, hvad sker der? - Det vides ikke, men der arbejdes stadig på at få overblik! Opfordring til mails i stedet for papir til referater fra lærerskolen i tillidsmandsregi! Bekymring over forherligelsen af den gymnasiale ungdomsuddannelse. Der skal stadig være plads til ikke at gå den lige vej! En 5. årg., Johnny Michael, har et forslag om et sommermøde så man kan mødes og lave aktiviteter, mad m.m. sammen. Familier kan medbringes og man kan logeres ind på værelser her!

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere