Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase"

Transkript

1 Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014

2 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET Kernefunktioner Dashboard Læringsplatform Samarbejdsplatform Dahsboard Liste over processer Læringsforløb/læringsplatform Samarbejdsplatform Kobling af kernefunktioner og processer Interne og eksterne tjenester der skal integreres med/linkes til ANALYSESPOR 4: LØSNINGSARKITEKTUR Fakta-ark 2: Oversigt over rammearkitektur i form af identifikation og specifikation af relevante byggeklodser Fakta-ark 3: Specifikation af forretningsobjekter, der skal udveksles mellem byggeklodser Fakta-ark 4: Overblik over identificerede relevante standarder Fakta-ark 5: Et notat der afgrænser og udvælger infrastrukturer og teknologier UNI Login Infotjeneste Integrationsplatform Service interfaces Governance ANALYSESPOR 5: ØKONOMI POTENTIALER OG OMKOSTNINGER Fakta-ark 6: Business case med scenarier Fakta-ark 7: Økonomiske konsekvenser af at inkludere dagtilbud i det fællesoffentlige brugerportalinitiativ Indledning Udviklingsomkostninger Driftsomkostninger Fakta-ark 8: Overordnet vurdering af udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne af det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ... 67

3 1 1. Analysespor 3: Faktaark 1: Processer og funktionalitet Indeværende dokument indeholder fakta-ark fra proces- og indholdsarbejdsgruppen. Dokumentet skal ses som et supplement til løsningsbeskrivelsen og indeholder detaljerede lister over og beskrivelser af kernefunktioner, processer og andre elementer (dashboard og eksterne tjenester), der nævnes på overordnet plan i løsningsbeskrivelsen. I afsnit 1.1 listes kernefunktionalitet for hhv. dashboard, læringsplatform og samarbejdsplatform. Afsnit 1.2lister overordnet indhold op for dashboard fordelt på brugergrupper. I afsnit 1.3 listes de primære processer relateret til læringsforløb og samarbejde/kommunikation, der skal understøttes af initiativet og disse kobles afslutningsvist til kernefunktionaliteterne for læringsplatformen og samarbejdsplatformen, der er opstillet i afsnit 1.1. Afsnit 1.4 indeholder et overblik over lokale samt nationale tjenester og systemer, der kan/skal integreres i brugerportalsinitiativet. I fakta-arket anvendes begrebet pædagogisk personale som samlet betegnelse for lærere og pædagoger i skolen, herunder de pædagoger i SFO en, som varetager opgaver i/samarbejder med skolen. Der er dog mulighed for, at det er nødvendigt at tænke i løsninger, der i et omfang kan håndtere, at SFO en opererer separat fra skolens andre aktiviteter. 1.1 Kernefunktioner Helt overordnet skal brugerportalsinitiativet indeholde kernefunktionalitet fra de tre byggeblokke: Dashboards/burgergrænseflader Læringsplatform (inkl. læremidler) Samarbejdsplatform. Nedenfor præsenteres et overblik over de mest centrale funktioner, der kan udledes af de processer og elementer, der er beskrevet i afsnit i fakta-arket Dashboard Dashboard er en brugergrænseflade, fra hvilken brugerne har adgang til de funktionaliteter, som brugerportalsinitiativet består af. Der skal dermed via dashboardet være adgang til: Plan for dagen/ugen/perioden inkl. aktiviteter, opgaver og ændringer Kommunikation (multimodal) med holdkammerater, forældre, elever, pædagogisk personale og skoleledelse, herunder både person-til-person og i grupper. Læringsforløb, læringsmål, elevens produkter/portfolio, læremidler, elevplan etc. Videndeling Resultater af nationale test og andre faglige tests Resultater af trivselsmålinger (niveauet skal fastsættes nærmere). For at opnå et brugervenligt dashboard anbefales det: At det kan bruges på alle platforme At det er levende med notifikationer At det i et omfang kan designes individuelt, så det får et personligt udtryk. I afsnit 1.2 er det beskrevet, hvad dashbord kan indeholde af funktionalitet for forskellige brugergrupper.

4 Læringsplatform Det er beskrevet i detaljer i afsnit 3.2, hvad læringsplatformen kan understøtte af processer for de forskellige brugergrupper. Her præsenteres et overblik over kernefunktionerne i læringsplatformen: Skal kunne integreres med elevplaner, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Skal give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger ([niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt Skal kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb Skal kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål (brugere skal kunne se, bruge og producere ud fra Fælles Mål og elevens mål) Skal give adgang til inspiration, materialer mv. fra vidensportaler og lignende systemer Skal give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, itværktøjer, og ressourcer Ledelse skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information hvor det eksisterer Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan Samarbejdsplatform Det er anbefalinger i afsnit til, hvad samarbejdsplatformen kan understøtte af processer for de forskellige brugergrupper. Her præsenteres et overblik over kernefunktioner: Understøttelse af det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb Adgang til kommunikation og samarbejde mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) ud over det der sker i læringsforløbene Lukket og åben kommunikation, hvor lukket kommunikation dækker over eksempelvis til- og framelding, sygemelding mv. og åben kommunikation dækker over eks. mails, chats mv. Understøttelse af lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling. 1.2 Dahsboard Dashboardet designes af de enkelte kommuner/leverandører/brugere. Nedenfor er listet bud på, hvad dashboardet skal/kan indeholde. På tværs af leverandører/kommuner er det centralt, at der er adgang fra forskellige devices og mulighed for multimodal kommunikation. Dashboardet er brugernes arbejdsredskab, der skal give nem adgang til at understøtte processer relateret til læring, trivsel, kommunikation og samarbejde. Tabel 1: Brugergruppe Barn/elev Hvad de har adgang til på dashboard Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, tilmeldte aktiviteter, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med holdkammerater, elever, egne lærere/pædagoger og andre elever/personale på skolen, herunder både person-til-person og i grupper. Læringsforløb, læringsmål, egne produkter, læremidler, elevplan etc. Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for deres læring Resultater af nationale test og andre faglige tests (progression) Resultater af trivselsmålinger (niveauet skal fastsættes nærmere) Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet

5 3 Brugergruppe Hvad de har adgang til på dashboard Diverse links Mulighed for at differentiere indhold/udseende i forhold til alder og klasse Forældre Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, tilmeldte aktiviteter, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med skole (undervisning og SFO), dagtilbud og andre forældre, herunder både person-til-person og i grupper. Adgang til opgaver og andet materiale med relevans for deres barns/børns læring Overblik over barnets læring/progression, elevplan og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Adgang til barnets mappe/portfolio med produkter/opgaver Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse links Adgang til egne børn, i forskellige tilbud skole, (undervisning og SFO), dagtilbud, fritidshjem og klub) fra samme device Pædagogisk Personale Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med elever, kollegaer og forældre samt andet personale på og udenfor skolen, herunder både person-til-person og i grupper (herunder grupper der går på tværs af skoler og kommuner) Mulighed for at planlægge trinnets, periodens, årets forløb og aktiviteter med udgangspunkt i Fælles Mål, samt til at nedbryde Fælles Mål til konkrete læringsmål for forløb (og evt. aktiviteter) Mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for eleverne, herunder koble undervisningsaktiviteter, elevernes produkter, læremidler og andre medier, elevplan etc. Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for elevernes læring samt til platforme/systemer med opgavemateriale og inspirationsmateriale til udvikling af læringsforløb og endeligt adgang til selv at dele læringsforløb, inspirationsmaterialer mv. Overblik over holdets og enkelte elevers læring/progression og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse link Ledelse/ Administration Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen og årsplan samt trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Adgang til forløb (mål, metoder, midler), produkter (elevernes) resultater (elevernes) Adgang til aggregeret information om læring/progression og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Kommunikation (multimodal) med elever, forældre og personale på og udenfor skolen, herunder både person-tilperson og i grupper (herunder grupper der går på tværs af skoler og kommuner) Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for elevernes læring samt til platforme/systemer med opgavemateriale og inspirationsmateriale til udvikling af læringsforløb og endeligt adgang til selv at dele læringsforløb, inspirationsmaterialer mv. Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse links Administrative systemer (økonomisystem, planlægningsværktøj mv.)

6 4 1.3 Liste over processer Indeværende kapitel indeholder en liste med processer relateret til understøttelse af læringsforløb samt kommunikations- og samarbejdsprocesser Læringsforløb/læringsplatform Figuren nedenfor giver et overblik over hovedprocesserne, der skal understøttes. Det skal nævnes, at figuren giver et statisk billede af læringsprocesser, som i praksis vil være mere integreret i hinanden. Yderligere detaljer forefindes i de efterfølgende bokse. Figur 1: Overblik over de mest centrale processer relateret til elevernes læringsforløb 1 Tabel 2: Tilrettelæggelse af forløb Tilrettelæggelse Eleven har adgang til som individ og gruppe Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at se og evt. deltage i udvikling af læringsmål med udgangspunkt i Fælles Mål. at se det enkelte forløb og eventuelt deltage i tilrettelæggelse af forløbet. at opstille generelle læringsmål (for et hold) og individuelle læringsmål (for den enkelte elev eller grupper af elever) med udgangspunkt i Fælles Mål at tilrettelægge læringsforløb for eleverne og eventuelt i samarbejde med eleven, med udgangspunkt i Fælles Mål at få overblik over, producere, tilpasse og udvælge (+ evt. købe adgang til) digitale læremidler/undervisningsmateriale at arbejde med trivsel, herunder opstilling af trivselsmål Forældre har adgang til Skoleledelse har adgang til Andre aktører* har adgang til at se (og evt. kommentere) læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året at se og kommentere læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året at se, dele og/eller samudvikle læringsforløb og læringsmål på baggrund af Fælles Mål med pædagogisk personale og evt. elever og forældre *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet. at se øvrige læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner 1 Figuren gengiver alene, hvad brugerne har adgang til i forhold til læringsforløb. Brugernes adgang til øvrige dele af brugerportalinitiativet er beskrevet andetsteds i notatet.

7 5 Tabel 3: Gennemførelse af forløb Gennemførelse Eleven har adgang til som individ og gruppe at se hvilke læringsmål der arbejdes med i det enkelte forløb (generelle og elevens) løbende at følge og evt. registrere sin egen progression mod målene for forløbet i relation til læring samt trivsel, og at kommunikere med det pædagogiske personale herom at videndele /samarbejde om produkter at kommentere hinandens produkter (elev feedback) at anvende læremidler (digitale og ikke-digitale) og anden relevant materiale (også fra internet) at se, om andre arbejder med samme tema at modtage løbende feedback Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at registrere elevernes progression mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven) ex i elevplan løbende at opstille, justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne i relation til forløbet (evt. i samarbejde med eleven) løbende at tilgå elevernes arbejde (se og kommentere / give feedback) uanset læremiddel, materiale mv. at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber eleverne kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for eleverne, hvilke de vælger) løbende at opstille trivselsmål / registrere arbejde med trivsel / kommentere på trivselstiltag Forældre har adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde og mål (se og/eller kommentere) løbende at tilgå elevplanen (se og/eller kommenterer) Skoleledelsen har adgang til Andre aktører* har adgang til løbende at tilgå det pædagogiske personales arbejde (se og/eller kommentere) alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet Tabel 4: Opfølgning på forløb Opfølgning Eleven har adgang til at se progression ift. Fælles Mål, læringsmål og trivselsmål at kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling eget arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i elevens mappe (også det, der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven og evt. understøttet af direkte kobling mellem forløb, produkter og elevplan) at kommunikere multimodalt med eleven om progression at indføre/opdatere information om progression for klassen (nationale test mv.) Forældre har adgang til deres barns elevplan og produkter Skoleledelsen har adgang til Alle elevplaner samt tilgængelig aggregeret information om læring og trivsel Andre aktører* har adgang til alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet.

8 Samarbejdsplatform Tabel 5: Samarbejdsplatform Proces Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb. Redskab Læringsplatformen / Intranet Herunder kommunikation og samarbejde med klub/fritidshjem/ SFO etc. fx ved at eleven kan flytte produkter mellem elevportfolio på skolen og elevens mappe i klubben/fritidshjem/sfo etc., eller ved at klub/fritidshjem/sfo etc. kan få indblik i, hvilke forløb eleverne gennemgår på skolen, så de eventuelt kan lave relaterede aktiviteter. Mulighed for lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling Mulighed for multimodal kommunikation en-til-en og i fora/ grupper, både af mere permanent og ad hoc-agtig karakter Der ønskes løsninger, der sikrer, at man ikke behøver at bruge flere systemer til kommunikation. Gerne mulighed for kommunikation der er bedre tilpasset brugerne og mere informativt (fx at man kan se emne/indhold uden at skulle åbne dokument) Kommunikation med holdkammerater, egne lærere/pædagoger og andre elever/personale på skolen, forældre, kollegaer samt andet personale på og udenfor skolen, herunder både person-til-person og i grupper. Platforme/systemer til videndeling og erfaringsudveksling, herunder en fælles platform, der giver mulighed for at dele udviklede læringsforløb nationalt Intranet Lukket kommunikations- og samarbejdsplatform Mail-; sms- og chatservice (direkte kommunikation) Digitalt kommunikationsredskab Specifik kommunikation med SFO, således at eksempelvis forældre kan melde afbud til SFO en, men ikke skolens andre aktiviteter på en given dag, eller at elever og forældre, der helt har fravalgt SFO en, ikke får information fra / har adgang til SFO ens separate aktiviteter på de lokale portalløsninger etc. Specifik kommunikation med klub/fritidshjem ex. at skolen kan melde til fritidstilbuddet, at en given elev har haft en svær dag, og at fritidstilbuddet gerne må være ekstra opmærksom på eleven. Skolerne kan give oplysninger til brugere og borgere og på anden vis profilere sig offentligt (via hjemmeside) Hjemmeside * Hjemmeside, intranet, kommunikationsmidler samt platforme/systemer til videndeling behandles som forskellige elementer, men kommuner kan vælge et fælles system. Meget af kommunikationen og samarbejdet foregår i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb som vist i figur 1 ovenfor. De mest centrale kommunikations og samarbejdsprocesser relateret til læringsforløb er præsenteret nedenfor. Dernæst følger en opsamling på de mest centrale andre kommunikations- og arbejdsprocesser, som initiativet skal understøtte. Tabel 6: Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på læringsforløb, fx: Læringsforløb: Elever kan kommunikere med pædagogisk personale og andre elever om læringsforløb Elevplan: Elever, forældre og pædagogisk personale kan kommunikere om elevplanen. Der skal tillige være mulighed for kommunikation om elementer i elevplanen (eksempelvis relateret til trivsel eller andre følsomme emner) i lukkede grupper/fora blandt forældre og det pædagogiske personale Læringsmateriale: Elever har adgang til læringsmateriale og kan kommunikere herom med det pædagogiske personale, ligesom de kan dele og kommunikere herom med deres forældre Elevprodukter: Elever har adgang til egne produkter og produkter delt med andre elever og kan kommunikere med andre elever, det pædagogiske personale og forældre herom. Platforme/systemer til videndeling: Skal være muligt at gemme og dele (lokalt, kommunalt og nationalt) udviklede forløb og inspirationsmaterialer på tværs af systemer/platforme samt mulighed for videndele og udveksle erfaringer om disse forløb og materialer..

9 7 Mulighed for multimodal kommunikation en-til-en og i fora/grupper, både af mere permanent og ad hoc-agtig karakter Kommunikation brugere imellem (på en måde så man kan nøjes med ét system) Dialog mellem skole og hjem som fx mails/beskeder, elevplaner, ugesedler, kontaktbog, karakterer, holdets væg og arrangementer (lukket og åben kommunikation) Plan for dagen, aktivitetsplaner, lektier, ændringer i plan for dagen, ugeplaner og årsplaner Nyheder som fx opslag, billeder, nyheder fra kontoret, fra skolen og fx fra biblioteket De ting, som eleven og klassen har produceret som fx opgaver Adresselister Skolerne kan give oplysninger til brugere og borgere og på anden vis profilere sig offentligt (via hjemmeside) Skolernes hjemmeside kan fx indeholde i tekst, ord og billeder (inkl. Video mv.): Værdigrundlag Profil(er) Indsatsområder Struktur og organisering Skoleledelse og pædagogisk personale Billeder Oplysninger om indskrivning mv. Kontaktoplysninger, herunder adresse, tlf.nr., mail mv Kobling af kernefunktioner og processer Afsnit og beskriver kernefunktioner i relation til hhv. læringsplatform og samarbejdsplatform, mens afsnit og beskriver processerne i forbindelse med hhv. læringsforløb / læringsplatform og samarbejdsplatform. For at tydeliggøre sammenhængen mellem kernefunktioner og processer er informationerne herom sammenskrevet i tabellen nedenfor. Kolonnen til venstre gengiver de processer, der skal understøttes, mens kolonnen til højre angiver hvilken kernefunktion, de nævnte processer er koblet med. Det skal understreges, at informationerne i tabellen alene gengiver informationer fra afsnittene nævnt ovenfor, og der er således ingen indholdsmæssige ændringer. Tabel 7: Processer der understøttes Kernefunktion Læringsplatform Forudsætning for at læringsplatform kan understøtte de andre processer (udveksle information, forskellige brugeres adgang til de forskellige systemer og redskaber, kommunikation om og samarbejde i de forskellige systemer og redskaber etc.) Skal kunne integreres med elevplaner, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Eleven har adgang til som individ og gruppe løbende at følge og evt. registrere sin egen progression mod målene for forløbet i relation til læring samt trivsel, og at kommunikere med det pædagogiske personale herom Eleven har adgang til som individ og gruppe at modtage løbende feedback Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at registrere elevernes progression mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven) ex i elevplan Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at opstille trivselsmål / registrere arbejde med trivsel / kommentere på trivselstiltag Eleven har adgang til at se progression ift. Fælles Mål, læringsmål og trivselsmål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at kommunikere multimodalt med eleven om progression Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at indføre/opdatere information om progression for klassen (nationale test mv.) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne mod Fælles Mål / Skal give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere)

10 8 Processer der understøttes Kernefunktion elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven og evt. understøttet af direkte kobling mellem forløb, produkter og elevplan) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at opstille, justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne i relation til forløbet (evt. i samarbejde med eleven) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at arbejde med trivsel, herunder opstilling af trivselsmål Del af samarbejdsplatform, men læringsplatformen skal understøtte, at de udviklede forløb kan gemmes i rette format for at de kan indgå i samarbejdsplatformen. Eleven har adgang til som individ og gruppe at se det enkelte forløb og eventuelt deltage i tilrettelæggelse af forløbet. Eleven har adgang til som individ og gruppe at videndele/ samarbejde om produkter Eleven har adgang til som individ og gruppe at kommentere hinandens produkter (elev feedback) Eleven har adgang til som individ og gruppe at se, om andre arbejder med samme tema Andre aktører* har adgang til alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. Andre aktører har adgang til at se, dele og/eller samudvikle læringsforløb og læringsmål på baggrund af Fælles Mål med pædagogisk personale og evt. elever og forældre Andre aktører har adgang til at se øvrige læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner Eleven har adgang til som individ og gruppe at se og evt. deltage i udvikling af læringsmål med udgangspunkt i Fælles Mål. Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at opstille generelle læringsmål (for et hold) og individuelle læringsmål (for den enkelte elev eller grupper af elever) med udgangspunkt i Fælles Mål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at tilrettelægge læringsforløb for eleverne og eventuelt i samarbejde eleverne, med udgangspunkt i Fælles Mål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at få overblik over, producere, tilpasse og udvælge (+ evt. købe adgang til) digitale læremidler/ undervisningsmateriale Eleven har adgang til som individ og gruppe at anvende læremidler (digitale og ikke-digitale) og andet relevant materiale (også fra internet) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber eleverne kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for eleverne, hvilke de vælger) Skoleledelsen har adgang til løbende at tilgå det pædagogiske personales arbejde (se og/eller kommentere) Skoleledelsen har adgang til alle elevplaner samt tilgængelig aggregeret information om læring og trivsel Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde (se og kommentere / give feedback) uanset læremiddel, materiale mv. Skoleledelse har adgang til at se og kommentere læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året Eleven har adgang til som individ og gruppe at se hvilke læringsmål der arbejdes med i det enkelte forløb (generelle og individuelle) Forældre har adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde og mål (se og/eller kommentere) Forældre har adgang til løbende at tilgå elevplanen (se og/eller kommenterer) Eleven har adgang til at kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling Skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt Skal kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb Skal kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål (brugere skal kunne se, bruge og producere ud fra Fælles Mål og elevens mål) Skal give adgang til inspiration, materialer mv. fra andre vidensportaler og lignende systemer Skal give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, it-værktøjer, og ressourcer. Ledelse skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information hvor det eksisterer. Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan.

11 9 Processer der understøttes Kernefunktion Forældre har adgang til deres barns elevplan og produkter Eleven har adgang til eget arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i elevens mappe (også det, der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) Forældre har adgang til at se (og evt. kommentere) læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året Samarbejdsplatform Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb (læringsplatform/intranet), herunder kommunikation og samarbejde med klub / fritidshjem / SFO etc. Læringsforløb: Elever kan kommunikere med pædagogisk personale og andre elever om læringsforløb Elevplan: Elever, forældre og pædagogisk personale kan kommunikere om elevplanen. Der skal tillige være mulighed for kommunikation om elementer i elevplanen (eksempelvis relateret til trivsel eller andre følsomme emner) i lukkede grupper/fora blandt forældre og det pædagogiske personale Læringsmateriale: Elever har adgang til læringsmateriale og kan kommunikere herom med det pædagogiske personale, ligesom de kan dele og kommunikere herom med deres forældre Elevprodukter: Elever har adgang til egne produkter og produkter delt med andre elever og kan kommunikere med andre elever, det pædagogiske personale og forældre herom. Kommunikation brugere imellem (på en måde så man kan nøjes med ét system), herunder Specifik kommunikation med SFO, klub, fritidshjem etc. Dialog mellem skole og hjem som fx mails/beskeder, elevplaner, ugesedler, kontaktbog, karakterer, holdets væg og arrangementer (lukket og åben kommunikation) Plan for dagen, aktivitetsplaner, lektier, ændringer i plan for dagen, ugeplaner og årsplaner Nyheder som fx opslag, billeder, nyheder fra kontoret, fra skolen og fx fra biblioteket De ting, som eleven og klassen har produceret som fx opgaver Adresselister Platforme/systemer til videndeling: Skal være muligt at gemme og dele (lokalt, kommunalt og nationalt) udviklede forløb og inspirationsmaterialer på tværs af systemer/platforme samt mulighed for videndele og udveksle erfaringer om disse forløb og materialer.. Understøttelse af det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb Adgang til kommunikation og samarbejde mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) ud over det der sker i læringsforløbene. Lukket og åben kommunikation, hvor lukket kommunikation dækker over eksempelvis til- og framelding, sygemelding mv. og åben kommunikation dækker over eks. mails, chats mv. Understøttelse af lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling 1.4 Interne og eksterne tjenester der skal integreres med/linkes til Indeværende afsnit indeholder en liste med nationale og lokale tjenester, som portalen kan/skal integreres med (importere/eksportere informationer) eller linkes til (eksempelvis i form af simple link fra dashboard, læringsplatform etc.). De fleste af de tjenester, der listes i tabellerne nedenfor, indgår i enten samarbejdsplatformen eller læringsplatformen. Tabel 8: Lærings og testsystemer på skolen System Integration med portalen Mulighed for simpelt link Kommentarer LMS (Learning management system) Et online system, der anvendes til at administrere læring Elevplaner Elevplanen er et redskab i dialogen Ja LMS systemerne er en central del, af brugerportalsinitiativet og skal nok opdateres/tilpasses (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb) Ja Er del af/spiller tæt sammen med LMS da viden fra eksempelvis læremidler, produkter etc. skal

12 10 System mellem lærere, elever og forældre om elevens faglige og alsidige udvikling Digitale læremidler, materialer og andre læringsressourcer Læringsmidler samt materialer der findes og anvendes på internettet Elevportfolio Anvendes i undervisningen, hvor både elever og lærere løbende kan evaluere Integration med portalen Mulighed for simpelt link Kommentarer kunne overføres /linkes til elevplanen (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb) Ja Adgang fra læringsportal og adgang til at gemme produkter og testresultater (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb). Ja Adgang til at overføre resultater fra portfolio til elevplan Skal være multimodal SFO, fritidshjem mv. skal kunne få adgang til portfolio hvis relevant (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb). Bibliotekssystem (DDB) Ja Digitalt system der giver adgang til de digitale materialer på folkebiblioteker herunder læringsmateriale for eleverne. En platform til videndeling Platform hvor pædagogisk personale kan dele og kommenterer læringsforløb samt andre materialer der understøtter læring Lokale test/prøve systemer System der indeholder informationer om diverse testresultater Ja Forløb udarbejdet på en lokal læringsplatform skal kunne gemmes og deles / flyttes. Ja Resultater af test/prøver, skal kunne overføres til elevplan og eventuelt dashboard. Tabel 9: Administrative systemer på skolen System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer Indskrivning System der registrerer forældre på brugerportalen, når deres barn/børn meldes ind daginstitution og skole Plan for dagen (tdl. skemalægning) System der giver overblik over dagens aktiviteter ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) System der digitalt håndterer dokumenter og arbejdsgange Personaledata system der rummer informationer om personale Indkøb System der organiserer indkøb Fravær System, hvor fravær kan registreres Elev og forældre System der rummer oplysninger om elever og forældre Ja Forældre kobles direkte til brugerportalen, når de tildeles en plads i daginstitution og skole. Forældre får derefter automatisk adgang til portalen. Skoleleder kan få adgang til kontaktoplysninger på kommende elever i distriktet Ja Planen/planerne kan ses på individniveau (elever, forældre, personale) (Dele af) planen skal kunne redigeres af elever og personale. Fleksibel planlægning (hold, teams etc.) Dataudvekling med administrationssystem Ja Ja Grunddata på personale så som ansvarsområder, fag mv. skal overføres (mest til intranet og hjemmeside) (Ja**) Viden om indkøb (gennem portalen) overføres til økonomisystem i det omfang det lokalt er muligt at indkøbe via portal Ja Mulighed for at overføre til eksempelvis elevplan Ja Grunddata på elever og forældre overføres via UNI Login

13 11 System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Vejledning af unge om uddannelse Dagtilbud Pasningstilbud for børn Ja Uddannelsesplan skal kunne overføres ved overgange Relevante eksterne aktører (UU mv.) skal have adgang til uddannelsesplan Ja Dagtilbud skal kunne kobles på portalen hvis det ønskes kommunalt (udvidet UNI Login, hvis muligt indenfor budgettet). Standarder og infrastruktur skal udvikles under hensyn til ikke at bremse integration af dagtilbud i initiativet. Fælles indgang for forældre med børn i forskellige tilbud (dagtilbud, skole, fritidshjem, klub). FLIS Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem ** kun relevant ved enkelte lokale løsninger. Ja FLIS kan bidrage med nøgletal om økonomi/udgifter, karakterer, segregeringsprocenter, personalefravær og kompetenceprofiler. Tabel 10: Nationale tjenester (UVM) System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer UddannelsesGuide og evejledning Digital guide der leverer information om uddannelse, job, erhverv og arbejdsmarked samt tilbud om vejledning om uddannelse og job via mail, chat, sms eller telefon Ja Adgang til UG og evejledningens forskellige redskaber som information, afklaringsværktøjer, digitale vejledningsmøder, tema-webinar mv. EMU.dk Overblik over den viden, de metoder og redskaber, der er dokumentation for virker. Ja Er en af flere videns platforme som skolerne kan vælge. Mulighed for abonnement på RSS-feeds til læringsressourcer; RSS-feeds til nyheder på EMU; webservices til materialer. Optagelse.dk Digitalisering af ansøgningsprocessen ifbm. tilmelding til ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser Ja Institutionsregister System der grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål Ja Grunddata på institutionsniveau Folkeskolens Prøver Ja Indenfor lovens rammer Nationale test Værktøj til løbende opfølgning i folkeskolen, der kan bidrage til fremadrettet tilrettelæggelse af læring. Ja Indenfor lovens rammer DOPLO Ministeriets digitale opgavelogistiske system Ja Fælles Mål Fælles Mål beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagets gældende trin Trivselsmålinger Nationale målinger af trivsel i folkeskolen (indikatorer for folkeskoleelevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden) Ja Ja Mål skal kunne trækkes ind i læringsplatform og elevplaner (via Webservice og videns portal) Opmærksomhed på at der er både nationale og lokale trivselsmålinger Opmærksomhed på følsomme data Niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes

14 12 System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer nærmere Vidensportaler og andet inspirationsmateriale Portaler hvor man kan finde inspiration til læring Ja Mulighed for at man kan anvende materiale fra centrale, lokale og andre systemer/ platforme/ portaler. Uvm.dk Undervisningsministeriets hjemmeside Ja SkoleKom Platform for videndeling ift. til samarbejde og dialog om faglige og pædagogiske emner Ja Er en af flere videns platforme som skolerne/kommunerne kan vælge imellem SkoDa Database, der giver pædagogisk personale og elever adgang til søgning i store, eksterne, professionelle databaser. Ja Nationalt datavarehus Et centralt datavarehus og et BI-miljø, der samler data vedrørende hele uddannelsessektoren Ja 2. Analysespor 4: Løsningsarkitektur Udgangspunktet for konstruktion af løsningsarkitekturen er fakta-arkene fra analysespor 3 om funktionel løsningsbeskrivelse og rammerne for arkitekturen givet i Koncept for brugerportalsinitiativ Digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. Fakta-arkene fra analysespor 3 beskriver, hvad den digitale understøttelse skal kunne gøre for de forskellige brugergrupper i Brugerportalinitiativet. Baseret herpå har arbejdsgruppen om infrastruktur udledt, hvilke forretningsbyggeklodser løsningsarkitekturen indeholder, og hvilke informationsoverførsler mellem dem, der er nødvendige, for at Brugerportalinitiativet samlet set fungerer. Dette er illustreret på Figur 2: Rammearkitektur for det fælles Brugerportalinitiativ. Forretningsbyggeklodserne er defineret og beskrevet i fakta-ark nr. 2. Informationsoverførslerne er centrale for bestemmelse af de informationer (forretningsobjekter), der skal udarbejdes standarder for. Derfor er disse informationsoverførsler defineret og beskrevet i fakta-ark nr. 5, og informationerne er defineret i fakta-ark nr Dette udgør udgangspunktet for at afsøge mulige eksisterende standarder. Fakta-ark nr. 6 indeholder forslag fra arbejdsgruppen om standarder til, hvilke standarder der skal arbejdes videre med at konkretisere. Derudover beskrives et forslag til proces, for at standarderne konkretiseres i samarbejde med de leverandører, der skal implementere dem. Fakta-ark nr. 7 fokuserer på, hvorledes den fællesoffentlige infrastruktur realiseres gennem at evaluere, hvad der er muligt at anvende af eksisterende infrastruktur, og definere, hvad der skal bygges.

15 Fakta-ark 2: Oversigt over rammearkitektur i form af identifikation og specifikation af relevante byggeklodser Figur 2: Rammearkitektur for det fælles Brugerportalinitiativ Eksport, import så elevplan følger barnet og læringsforløb kan deles Læringsplatform Elevplan Læringsforløb Læringsaktiviteter kan udnytte samarbejdsværktøjer Forældre Samarbejdsplatform Stamdata, relationer, plan for dagen/skema Elev Lærer/ ansat Leder Dashboard/rollestyret indhold Viser oversigtsinformation og giver adgang til funktionalitet Link til og resultat med tilbage Info fra nationale itservices. Link til vidensportaler, DDB o.a. Identitet og autorisation via UNI Login Digitale læremidler Plan for dagen/ dybt link til læringsaktivitet fra plan for dagen/fravær KOMMUNE Fravær/ plan for dagen Kommunale adm. systemer Fælles standarder Integrationsplatform UNI Login Infotjeneste Fælles it-infrastruktur Optagelse/e-vejl. Vidensportal Fælles mål Test (DNT) Prøver (FAP) Nationale it-services Trivselsmål Data varehus Folke- og skolebiblioteker Tegnforklaring Kommunale anskaffelser i Brugerportalinitiativet Kommunale administrative systemer Den fællesoffentlige infrastruktur i Brugerportalinitiativet Nationale it-services Folke- og skolebiblioteker

16 14 Tabel 11: Forretningsbyggeklodser i Brugerportalinitiativet Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne <Betegnelse i rammearkitektur for Brugerportalinitiativet > <Effekten ved at anskaffe denne byggeklods> <Udarbejdet af arbejdsgruppen og koordineret med indholds- og procesgruppen> <En eller flere forretningsobjekter, der vedligeholdes af denne byggeklods> <Hvilke processer indeholder denne byggeklods?> <Funktionalitet som ligger i denne byggeklods, så vidt muligt formuleret af indholds- og procesgruppen i "Faktaark til spor 3"> <Synonymer> 1 UNI Login Infotjeneste Login og single sign-on for alle brugere på tværs af alle institutioner, applikationer og services UNI Login løser og vedligeholder autentifikation, roller/relationer, licenser og brugeradministration Akkreditiver for autentificering, roller/relationer, licenser, stamdata Autentificering af brugere inklusive forældre Udlevering af brugeroplysninger inklusive alle relationer og dynamiske grupper Udlevering af licensoplysninger Metoder til autorisationsstyring Ændring af adgangskode, e- mailadresse, mobilnummer Import af data til UNI Login Se kort beskrivelse af UNI Login i forhold til Brugerportalinitiativet i Brugerportalsinitiativ - UNI Login 2 Integrationsplatform Undgå punkt-til-punkt integrationer, automatisere overvågning og transformationer Styrer og overvåger integrationer og kan definere transformationer mellem dataformater Modtager informationer, kan transformere informationer, udleverer informationer Logning, overvågning med notifikationer Påtrykning af sikkerheds- og informationskvalitetsniveau Afhænger af den platform, der vælges 3 Snitflader til nationale it-services Informationer og handlinger i nationale it-services gøres tilgængelige for Brugerportalinitiativet Indeholder endpoints for integrationer og kan påtrykke et sikkerheds- og informationskvalitetsniveau samt et dataformat Kontrol af sikkerhed, informationskvalitet og dataformat Request-Response 4 Dashboard At opnå at så mange brugere som muligt har let ved at interagere med Brugerportalinitiativet Et dashboard er en brugerflade, der følger følgende designparadigme: Få informationer og få handlinger, men de rigtige i brugssituationen. Enkelhed og intuitiv forståelse af, hvad man kan og hvad man skal gøre, prioriteres højt. Er der behov for flere informationer/handlinger, laves en undersider i konsekvens af handlingerne. Men samlet løser et dashboard kun en afgrænset aktivitet eller opgave. Vejledende eksempler: En mobil netbank, en mobil taxa-app. Der er brugssituationer, fx i forbindelse med planlægning af årsforløb, hvor en mere fyldig brugerflade skal udarbejdes. Skal debatteres hvor mange og hvor meget af dem. Se slide 27 i Brugerportal - opsamling og næste skridt fra Indholdsog procesgruppen (Spor 3) Dashboards kommer i to varianter: 1. Løbende opdatering af centrale informationer for brugeren med mulighed for at handle på informationen 2. Brugerflade for en anden byggeklods 1. Overblik over vigtige informationer for brugeren og mulighed for at handle på dem. Se "Fælles brugerportal" af 2/4 2014, afsnit Afhængig af den konkrete byggeklods Se også afsnit 2 i "Fakta ark til spor 3" fra indholds- og procesgruppen Skal kunne afvikles på computer, tablet eller smartphone Apps. Mobile apps

17 15 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne 5 Læringsplatform Medvirke til at opnå målene sat i folkeskoleforliget om forbedringer af læring i folkeskolen Børns, det pædagogiske personales og forældres daglige værktøj til at planlægge, gennemføre, evaluere og registrere resultater og produkter i undervisnings- og læringsaktiviteter Elevplan, læringsforløb Understøtte tilrettelæggelse, eksekvering og opfølgning på læringsforløb og registrerer det i en digital og dynamisk elevplan. Kan understøtte samarbejde og kommunikation ved at inddrage de relevante aktører Realisere det tætte samspil mellem læringsforløbet (fælles for en gruppe) og barnplan og barnportefølje (individuelt for det enkelte barn) 5.1 Læringsforløb Støtte det pædagogiske personales arbejde med læringsforløb og muliggørelse af nem deling af læringsforløb mellem dem Læringsforløb omfatter digital tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter Læsning og redigering af læringsforløb: tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter 1. Overføre de nationale fælles mål som udgangspunkt for fastlæggelse af læringsforløb og individuelle mål 2. Udvikling af læringsforløb: Overblik over og udvælgelse af digitale læremidler/undervisningsmateriale 3. Adgang til at børnene kan se og være medproducenter af/deltage i udvikling af læringsforløb og læringsmål 4. Børnene, forældre og andre aktører kan få adgang til beskrivelse af læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner 5. Link fra tilrettelæggelsen af de enkelte forløb over til skema/læringsplan for året 6. Barnet kan se, hvilke læringsmål han/hun arbejder med i det enkelte forløb (generelle og individuelle) 7. Det pædagogiske personale har mulighed for at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber børnene kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for børnene, hvilke de vælger) 8. Barnets arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i barnets mappe (også det der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) 9. Andre relevante aktører, fx dagtilbud, fritidshjem og klubber samt andre, har adgang til de dele af læringsplatformen, der er relevant for dem, herunder elevens løbende arbejde/de endelige produkter, læringsmål og progression mv. Learning Management System (LMS) 5.2 Elevplan Realisere digitalisering af den dynamiske elavplan, der sætter individuelle mål og gennem opsamling af resultater løbene danner elevens Elevplanen er et redskab i dialogen mellem det pædagogiske personale, børn og forældre om barnets faglige og alsidige udvikling Digital udgave af en plan indeholdende individuelle mål og status for barnets læring Læsning og redigering af elevplanens elementer: Individuelle mål, status på resultater, plan for opfølgning. 1. Automatisk overførsel af læringsmålene (især de individuelle men eventuelt også de andre) til elevplanen 2. Opstille generelle og individuelle læringsmål koblet til fælles mål. Opstilling Den nye, forenklede elevplan

18 16 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne progression i læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå af trivselsmål og fastlæggelse af fokus på trivsel 3. Mulighed for, at barn og pædagogisk personale kan give deres vurdering af realiseringen af målet på en skala (ex ved brug af karakterskalaen), suppleret med mere kvalitativ information / vurdering og forklaring 4. Mulighed for at børn forældre, pædagogisk personale og ledelse nemt kan få overblik over hvilke læringsmål den enkelte barn har arbejdet med. 5. Det pædagogiske personale kan løbende (evt. i samarbejde med eleven) opdatere elevplanen på baggrund af forløbet (læring) 6. Børnene kan se og kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling/progression 13. Forældre kan løbende tilgå elevernes arbejde (se og/eller kommentere) 7. Det pædagogiske personale kan løbende (evt. i samarbejde med eleven) opdatere elevplanen på baggrund af forløbet (trivsel). 8. Barnet kan se resultater af trivselsmålinger 6 Digitale læremidler Basere og gennemføre aktiviteter i undervisning (det pædagogiske personale faciliteret) og læring (elevtilegnelse) gennem anvendelse af digitale applikationer, services og medier Et læremiddel der afvikles på og anvendes via en computer, en tablet eller en smartphone. Kan være med få funktionaliteter eller mange som længerevarende læringsforløb. Kan indeholde test. Kan give mulighed for at barnet udarbejder produkter. Læsning og redigering af afgrænsede læringsaktiviteter: tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter (fx når der arbejdes direkte i digitale læremidler og disse indeholder tests/feedback) 1. Barnet kan anvende relevante digitale læremidler 2. Børnene kan videndele/samarbejde om produkter (direkte i læremidlerne) 3. Børn kan kommentere hinandens produkter (elev feedback) 4. Det pædagogiske personale kan løbende tilgå børnenes arbejde (se og kommentere), uanset læremiddel, materiale mv. 7 Samarbejdsplatform Give børn, pædagogisk personale, forældre, ledelse, andre aktører adgang til en sammenhængende og velfungerende samarbejdsværktøjer til kommunikation, sociale relationer og begivenheder, ledelsesinformation og administra- En ramme om et sæt af forretningsbyggeblokke, således at de kan fungere i sammenhæng og samspil Chat, video, grupperum, beskeder, billeder, blog, wiki, fildeling, søgning Understøtter eksekvering og evt. opfølgning på læringsforløb og elevplaner (fx ved at give de relevante aktører mulighed for at kommentere). Muliggør samarbejde og kommunikation mellem personer i alle brugergrupper 1. Danne ad hoc-grupper 2. Relevante beskeder 3. Multimodal kommunikation med personale, forældregruppen og andre børn 4. Lukket kommunikationsforum 5. Give det pædagogiske personale adgang til en platform til deling af læringsforløb, materialer mv.

19 17 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne tion. 7.1 Grupperum Give muligheder for dannelse af grupper i og på tværs af alle brugergrupper og institutioner En gruppe defineres af dens medlemmer og deres mål med at samarbejde 7.2 Beskeder via meddelelser, SMS, Kunne generere og modtage påmindelser En påmindelse om en opgave, en aftale, en hændelse der er sket. Den fremsendes via gruppen, SMS eller 7.3 Fildeling Deling af filer der ikke kan placeres i en gruppe 7.4 Søgning Søgning på tværs af samarbejdsplatformen efter grupper og produkter Fælles adgang til filområde Søgning optimeret med indeksering, nøgleord, tesaurus, algoritmer 7.5 Billeder, tegninger Giver mulighed for produktion af tegninger og manipulation af tegninger og billeder 7.6 Video Giver mulighed for produktion, manipulation og fremvisning af video Digitale tegnefaciliteter Digital billedbehandling Digital videobehandling Videostreaming Videotelefoni 7.7 Chat Giver mulighed for tekstet samtale online 7.8 Blog Giver mulighed for løbende at udtrykke sig om et emne og få kommentarer fra læsere 7.9 Wiki Giver et antal brugere mulighed for at samarbejde om at forfatte og redigere en tekst Instant messaging Applikation til publicering af tekster og trådet dialog om disse tekster Applikation der faciliterer et samarbejde om at forfatte og redigere en tekst 7.10 Hjemmeside Publicering Offentlige nyheder, informationer, meddelelser, links 7.11 Intranet Intern publicering på institutionen Institutionsinterne nyheder, informationer, meddelelser, links

20 18 Nr. Navn Ejerskab Leverandører Standarder der understøtter Modenhed Prioritering Kritikalitet teknisk Kritikalitet Bcase, gevinst Kritikalitet Bcase, omkostning <Betegnelse i rammearkitektur for Brugerportalinitiativet > <Hvem definerer og styrer byggeblokken, fx KL, KOMBIT, UNI C, DIGST> <Udsnit af leverandører primært identificeret i foranalysens fase 1> <Fra arbejdsgruppen om standarder> <Vurdering af time to market ift. portalløsning> <Hvor vigtig er den for aktørerne?> <Hvor kritisk er den for at realisere den tekniske løsning?> <Hvor kritisk er den for at realisere en business case?> <Hvor kritisk er den for at realisere en business case?> 1 UNI Login Infotjeneste Den fællesinfrastruktur udvikles og driftes af STY- RELSEN FOR IT OG LÆRINGpå vegne af det fællesoffentlige projekt Styrelsen for It og Læring 2 Integrationsplatform Open Source, Oracle, IBM, Microsoft, Fiorona, Mulesoft, TJEK STYRELSEN FOR IT OG LÆRINGWS10 OIO Org 1.1 Høj, 80 % af funktionaliteterne eksisterer Høj, alle funktionaliteter <Kommer> Høj, standardplatforme findes Høj, opgradering fra punk-til-punkt integrationer ønskes Høj Høj Høj Høj Høj Høj 3 Snitflader til nationale itservices Dem der leverer de nuværende nationale services Ikke relevant Medium, design patterns findes Høj for de services, der ønskes pr. sommer 2016 Høj Høj Høj 4 Dashboard Kommuner og KL Trifork, In2media, TJEK LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Lav. Er ikke realiseret i denne kontekst. Erfaringer med denne type brugerfladedesign findes se eksempler i rapporten fra fase I: Fælles brugerportal af 2/ fra RMC/ICG Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionalitet kan varieres Høj Medium 5 Læringsplatform Kommuner og KL Ingen p.t. LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Lav. Sømløst integreret læringsforløb (LMS) og elevplan findes ikke i dag Medium Medium Medium Medium 5.1 Læringsforløb Kommuner og KL ItsLearning, Moodle (flere leverandører), Blackboard, KMD Eduation, IST-Tabulex, Infoba, Fronter, Capsula, Clio Online, MitGyldendal, Conexus, Meebook LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Høj, findes på markedet Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionalitet kan varieres Høj Lav 5.2 Elevplan Kommuner og KL Capsula, Clio Online, MitGyldendal, Bekendtgørelse om digitale elev- Medium, de statiske elevplaner findes, dens dynamiske brug og Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionali- Høj Medium

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Input til kravspecifikationsarbejdet

Input til kravspecifikationsarbejdet Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER Mere end 700 skoler i Danmark bruger allerede Klassetrivsel.dk i deres daglige arbejde med trivsel, og flere og flere kommuner anvender Klassetrivsel.dk

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere