Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase"

Transkript

1 Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014

2 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET Kernefunktioner Dashboard Læringsplatform Samarbejdsplatform Dahsboard Liste over processer Læringsforløb/læringsplatform Samarbejdsplatform Kobling af kernefunktioner og processer Interne og eksterne tjenester der skal integreres med/linkes til ANALYSESPOR 4: LØSNINGSARKITEKTUR Fakta-ark 2: Oversigt over rammearkitektur i form af identifikation og specifikation af relevante byggeklodser Fakta-ark 3: Specifikation af forretningsobjekter, der skal udveksles mellem byggeklodser Fakta-ark 4: Overblik over identificerede relevante standarder Fakta-ark 5: Et notat der afgrænser og udvælger infrastrukturer og teknologier UNI Login Infotjeneste Integrationsplatform Service interfaces Governance ANALYSESPOR 5: ØKONOMI POTENTIALER OG OMKOSTNINGER Fakta-ark 6: Business case med scenarier Fakta-ark 7: Økonomiske konsekvenser af at inkludere dagtilbud i det fællesoffentlige brugerportalinitiativ Indledning Udviklingsomkostninger Driftsomkostninger Fakta-ark 8: Overordnet vurdering af udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne af det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ... 67

3 1 1. Analysespor 3: Faktaark 1: Processer og funktionalitet Indeværende dokument indeholder fakta-ark fra proces- og indholdsarbejdsgruppen. Dokumentet skal ses som et supplement til løsningsbeskrivelsen og indeholder detaljerede lister over og beskrivelser af kernefunktioner, processer og andre elementer (dashboard og eksterne tjenester), der nævnes på overordnet plan i løsningsbeskrivelsen. I afsnit 1.1 listes kernefunktionalitet for hhv. dashboard, læringsplatform og samarbejdsplatform. Afsnit 1.2lister overordnet indhold op for dashboard fordelt på brugergrupper. I afsnit 1.3 listes de primære processer relateret til læringsforløb og samarbejde/kommunikation, der skal understøttes af initiativet og disse kobles afslutningsvist til kernefunktionaliteterne for læringsplatformen og samarbejdsplatformen, der er opstillet i afsnit 1.1. Afsnit 1.4 indeholder et overblik over lokale samt nationale tjenester og systemer, der kan/skal integreres i brugerportalsinitiativet. I fakta-arket anvendes begrebet pædagogisk personale som samlet betegnelse for lærere og pædagoger i skolen, herunder de pædagoger i SFO en, som varetager opgaver i/samarbejder med skolen. Der er dog mulighed for, at det er nødvendigt at tænke i løsninger, der i et omfang kan håndtere, at SFO en opererer separat fra skolens andre aktiviteter. 1.1 Kernefunktioner Helt overordnet skal brugerportalsinitiativet indeholde kernefunktionalitet fra de tre byggeblokke: Dashboards/burgergrænseflader Læringsplatform (inkl. læremidler) Samarbejdsplatform. Nedenfor præsenteres et overblik over de mest centrale funktioner, der kan udledes af de processer og elementer, der er beskrevet i afsnit i fakta-arket Dashboard Dashboard er en brugergrænseflade, fra hvilken brugerne har adgang til de funktionaliteter, som brugerportalsinitiativet består af. Der skal dermed via dashboardet være adgang til: Plan for dagen/ugen/perioden inkl. aktiviteter, opgaver og ændringer Kommunikation (multimodal) med holdkammerater, forældre, elever, pædagogisk personale og skoleledelse, herunder både person-til-person og i grupper. Læringsforløb, læringsmål, elevens produkter/portfolio, læremidler, elevplan etc. Videndeling Resultater af nationale test og andre faglige tests Resultater af trivselsmålinger (niveauet skal fastsættes nærmere). For at opnå et brugervenligt dashboard anbefales det: At det kan bruges på alle platforme At det er levende med notifikationer At det i et omfang kan designes individuelt, så det får et personligt udtryk. I afsnit 1.2 er det beskrevet, hvad dashbord kan indeholde af funktionalitet for forskellige brugergrupper.

4 Læringsplatform Det er beskrevet i detaljer i afsnit 3.2, hvad læringsplatformen kan understøtte af processer for de forskellige brugergrupper. Her præsenteres et overblik over kernefunktionerne i læringsplatformen: Skal kunne integreres med elevplaner, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Skal give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger ([niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt Skal kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb Skal kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål (brugere skal kunne se, bruge og producere ud fra Fælles Mål og elevens mål) Skal give adgang til inspiration, materialer mv. fra vidensportaler og lignende systemer Skal give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, itværktøjer, og ressourcer Ledelse skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information hvor det eksisterer Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan Samarbejdsplatform Det er anbefalinger i afsnit til, hvad samarbejdsplatformen kan understøtte af processer for de forskellige brugergrupper. Her præsenteres et overblik over kernefunktioner: Understøttelse af det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb Adgang til kommunikation og samarbejde mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) ud over det der sker i læringsforløbene Lukket og åben kommunikation, hvor lukket kommunikation dækker over eksempelvis til- og framelding, sygemelding mv. og åben kommunikation dækker over eks. mails, chats mv. Understøttelse af lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling. 1.2 Dahsboard Dashboardet designes af de enkelte kommuner/leverandører/brugere. Nedenfor er listet bud på, hvad dashboardet skal/kan indeholde. På tværs af leverandører/kommuner er det centralt, at der er adgang fra forskellige devices og mulighed for multimodal kommunikation. Dashboardet er brugernes arbejdsredskab, der skal give nem adgang til at understøtte processer relateret til læring, trivsel, kommunikation og samarbejde. Tabel 1: Brugergruppe Barn/elev Hvad de har adgang til på dashboard Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, tilmeldte aktiviteter, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med holdkammerater, elever, egne lærere/pædagoger og andre elever/personale på skolen, herunder både person-til-person og i grupper. Læringsforløb, læringsmål, egne produkter, læremidler, elevplan etc. Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for deres læring Resultater af nationale test og andre faglige tests (progression) Resultater af trivselsmålinger (niveauet skal fastsættes nærmere) Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet

5 3 Brugergruppe Hvad de har adgang til på dashboard Diverse links Mulighed for at differentiere indhold/udseende i forhold til alder og klasse Forældre Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, tilmeldte aktiviteter, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med skole (undervisning og SFO), dagtilbud og andre forældre, herunder både person-til-person og i grupper. Adgang til opgaver og andet materiale med relevans for deres barns/børns læring Overblik over barnets læring/progression, elevplan og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Adgang til barnets mappe/portfolio med produkter/opgaver Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse links Adgang til egne børn, i forskellige tilbud skole, (undervisning og SFO), dagtilbud, fritidshjem og klub) fra samme device Pædagogisk Personale Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen/året, opgaver mv. Kommunikation (multimodal) med elever, kollegaer og forældre samt andet personale på og udenfor skolen, herunder både person-til-person og i grupper (herunder grupper der går på tværs af skoler og kommuner) Mulighed for at planlægge trinnets, periodens, årets forløb og aktiviteter med udgangspunkt i Fælles Mål, samt til at nedbryde Fælles Mål til konkrete læringsmål for forløb (og evt. aktiviteter) Mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for eleverne, herunder koble undervisningsaktiviteter, elevernes produkter, læremidler og andre medier, elevplan etc. Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for elevernes læring samt til platforme/systemer med opgavemateriale og inspirationsmateriale til udvikling af læringsforløb og endeligt adgang til selv at dele læringsforløb, inspirationsmaterialer mv. Overblik over holdets og enkelte elevers læring/progression og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse link Ledelse/ Administration Mulighed for at designe selv Overblik over plan for dagen/ugen og årsplan samt trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Adgang til forløb (mål, metoder, midler), produkter (elevernes) resultater (elevernes) Adgang til aggregeret information om læring/progression og trivsel (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere) Kommunikation (multimodal) med elever, forældre og personale på og udenfor skolen, herunder både person-tilperson og i grupper (herunder grupper der går på tværs af skoler og kommuner) Adgang til opgaver og andet materiale af relevans for elevernes læring samt til platforme/systemer med opgavemateriale og inspirationsmateriale til udvikling af læringsforløb og endeligt adgang til selv at dele læringsforløb, inspirationsmaterialer mv. Notifikationer der kan sikre, at de holder sig orienteret / anvender portalen Brugertilpasset newsfeed fra intranet Diverse links Administrative systemer (økonomisystem, planlægningsværktøj mv.)

6 4 1.3 Liste over processer Indeværende kapitel indeholder en liste med processer relateret til understøttelse af læringsforløb samt kommunikations- og samarbejdsprocesser Læringsforløb/læringsplatform Figuren nedenfor giver et overblik over hovedprocesserne, der skal understøttes. Det skal nævnes, at figuren giver et statisk billede af læringsprocesser, som i praksis vil være mere integreret i hinanden. Yderligere detaljer forefindes i de efterfølgende bokse. Figur 1: Overblik over de mest centrale processer relateret til elevernes læringsforløb 1 Tabel 2: Tilrettelæggelse af forløb Tilrettelæggelse Eleven har adgang til som individ og gruppe Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at se og evt. deltage i udvikling af læringsmål med udgangspunkt i Fælles Mål. at se det enkelte forløb og eventuelt deltage i tilrettelæggelse af forløbet. at opstille generelle læringsmål (for et hold) og individuelle læringsmål (for den enkelte elev eller grupper af elever) med udgangspunkt i Fælles Mål at tilrettelægge læringsforløb for eleverne og eventuelt i samarbejde med eleven, med udgangspunkt i Fælles Mål at få overblik over, producere, tilpasse og udvælge (+ evt. købe adgang til) digitale læremidler/undervisningsmateriale at arbejde med trivsel, herunder opstilling af trivselsmål Forældre har adgang til Skoleledelse har adgang til Andre aktører* har adgang til at se (og evt. kommentere) læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året at se og kommentere læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året at se, dele og/eller samudvikle læringsforløb og læringsmål på baggrund af Fælles Mål med pædagogisk personale og evt. elever og forældre *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet. at se øvrige læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner 1 Figuren gengiver alene, hvad brugerne har adgang til i forhold til læringsforløb. Brugernes adgang til øvrige dele af brugerportalinitiativet er beskrevet andetsteds i notatet.

7 5 Tabel 3: Gennemførelse af forløb Gennemførelse Eleven har adgang til som individ og gruppe at se hvilke læringsmål der arbejdes med i det enkelte forløb (generelle og elevens) løbende at følge og evt. registrere sin egen progression mod målene for forløbet i relation til læring samt trivsel, og at kommunikere med det pædagogiske personale herom at videndele /samarbejde om produkter at kommentere hinandens produkter (elev feedback) at anvende læremidler (digitale og ikke-digitale) og anden relevant materiale (også fra internet) at se, om andre arbejder med samme tema at modtage løbende feedback Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at registrere elevernes progression mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven) ex i elevplan løbende at opstille, justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne i relation til forløbet (evt. i samarbejde med eleven) løbende at tilgå elevernes arbejde (se og kommentere / give feedback) uanset læremiddel, materiale mv. at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber eleverne kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for eleverne, hvilke de vælger) løbende at opstille trivselsmål / registrere arbejde med trivsel / kommentere på trivselstiltag Forældre har adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde og mål (se og/eller kommentere) løbende at tilgå elevplanen (se og/eller kommenterer) Skoleledelsen har adgang til Andre aktører* har adgang til løbende at tilgå det pædagogiske personales arbejde (se og/eller kommentere) alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet Tabel 4: Opfølgning på forløb Opfølgning Eleven har adgang til at se progression ift. Fælles Mål, læringsmål og trivselsmål at kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling eget arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i elevens mappe (også det, der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven og evt. understøttet af direkte kobling mellem forløb, produkter og elevplan) at kommunikere multimodalt med eleven om progression at indføre/opdatere information om progression for klassen (nationale test mv.) Forældre har adgang til deres barns elevplan og produkter Skoleledelsen har adgang til Alle elevplaner samt tilgængelig aggregeret information om læring og trivsel Andre aktører* har adgang til alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. *Eksterne der forestår / deltager i dele af læringsforløbet.

8 Samarbejdsplatform Tabel 5: Samarbejdsplatform Proces Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb. Redskab Læringsplatformen / Intranet Herunder kommunikation og samarbejde med klub/fritidshjem/ SFO etc. fx ved at eleven kan flytte produkter mellem elevportfolio på skolen og elevens mappe i klubben/fritidshjem/sfo etc., eller ved at klub/fritidshjem/sfo etc. kan få indblik i, hvilke forløb eleverne gennemgår på skolen, så de eventuelt kan lave relaterede aktiviteter. Mulighed for lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling Mulighed for multimodal kommunikation en-til-en og i fora/ grupper, både af mere permanent og ad hoc-agtig karakter Der ønskes løsninger, der sikrer, at man ikke behøver at bruge flere systemer til kommunikation. Gerne mulighed for kommunikation der er bedre tilpasset brugerne og mere informativt (fx at man kan se emne/indhold uden at skulle åbne dokument) Kommunikation med holdkammerater, egne lærere/pædagoger og andre elever/personale på skolen, forældre, kollegaer samt andet personale på og udenfor skolen, herunder både person-til-person og i grupper. Platforme/systemer til videndeling og erfaringsudveksling, herunder en fælles platform, der giver mulighed for at dele udviklede læringsforløb nationalt Intranet Lukket kommunikations- og samarbejdsplatform Mail-; sms- og chatservice (direkte kommunikation) Digitalt kommunikationsredskab Specifik kommunikation med SFO, således at eksempelvis forældre kan melde afbud til SFO en, men ikke skolens andre aktiviteter på en given dag, eller at elever og forældre, der helt har fravalgt SFO en, ikke får information fra / har adgang til SFO ens separate aktiviteter på de lokale portalløsninger etc. Specifik kommunikation med klub/fritidshjem ex. at skolen kan melde til fritidstilbuddet, at en given elev har haft en svær dag, og at fritidstilbuddet gerne må være ekstra opmærksom på eleven. Skolerne kan give oplysninger til brugere og borgere og på anden vis profilere sig offentligt (via hjemmeside) Hjemmeside * Hjemmeside, intranet, kommunikationsmidler samt platforme/systemer til videndeling behandles som forskellige elementer, men kommuner kan vælge et fælles system. Meget af kommunikationen og samarbejdet foregår i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb som vist i figur 1 ovenfor. De mest centrale kommunikations og samarbejdsprocesser relateret til læringsforløb er præsenteret nedenfor. Dernæst følger en opsamling på de mest centrale andre kommunikations- og arbejdsprocesser, som initiativet skal understøtte. Tabel 6: Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning på læringsforløb, fx: Læringsforløb: Elever kan kommunikere med pædagogisk personale og andre elever om læringsforløb Elevplan: Elever, forældre og pædagogisk personale kan kommunikere om elevplanen. Der skal tillige være mulighed for kommunikation om elementer i elevplanen (eksempelvis relateret til trivsel eller andre følsomme emner) i lukkede grupper/fora blandt forældre og det pædagogiske personale Læringsmateriale: Elever har adgang til læringsmateriale og kan kommunikere herom med det pædagogiske personale, ligesom de kan dele og kommunikere herom med deres forældre Elevprodukter: Elever har adgang til egne produkter og produkter delt med andre elever og kan kommunikere med andre elever, det pædagogiske personale og forældre herom. Platforme/systemer til videndeling: Skal være muligt at gemme og dele (lokalt, kommunalt og nationalt) udviklede forløb og inspirationsmaterialer på tværs af systemer/platforme samt mulighed for videndele og udveksle erfaringer om disse forløb og materialer..

9 7 Mulighed for multimodal kommunikation en-til-en og i fora/grupper, både af mere permanent og ad hoc-agtig karakter Kommunikation brugere imellem (på en måde så man kan nøjes med ét system) Dialog mellem skole og hjem som fx mails/beskeder, elevplaner, ugesedler, kontaktbog, karakterer, holdets væg og arrangementer (lukket og åben kommunikation) Plan for dagen, aktivitetsplaner, lektier, ændringer i plan for dagen, ugeplaner og årsplaner Nyheder som fx opslag, billeder, nyheder fra kontoret, fra skolen og fx fra biblioteket De ting, som eleven og klassen har produceret som fx opgaver Adresselister Skolerne kan give oplysninger til brugere og borgere og på anden vis profilere sig offentligt (via hjemmeside) Skolernes hjemmeside kan fx indeholde i tekst, ord og billeder (inkl. Video mv.): Værdigrundlag Profil(er) Indsatsområder Struktur og organisering Skoleledelse og pædagogisk personale Billeder Oplysninger om indskrivning mv. Kontaktoplysninger, herunder adresse, tlf.nr., mail mv Kobling af kernefunktioner og processer Afsnit og beskriver kernefunktioner i relation til hhv. læringsplatform og samarbejdsplatform, mens afsnit og beskriver processerne i forbindelse med hhv. læringsforløb / læringsplatform og samarbejdsplatform. For at tydeliggøre sammenhængen mellem kernefunktioner og processer er informationerne herom sammenskrevet i tabellen nedenfor. Kolonnen til venstre gengiver de processer, der skal understøttes, mens kolonnen til højre angiver hvilken kernefunktion, de nævnte processer er koblet med. Det skal understreges, at informationerne i tabellen alene gengiver informationer fra afsnittene nævnt ovenfor, og der er således ingen indholdsmæssige ændringer. Tabel 7: Processer der understøttes Kernefunktion Læringsplatform Forudsætning for at læringsplatform kan understøtte de andre processer (udveksle information, forskellige brugeres adgang til de forskellige systemer og redskaber, kommunikation om og samarbejde i de forskellige systemer og redskaber etc.) Skal kunne integreres med elevplaner, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever Eleven har adgang til som individ og gruppe løbende at følge og evt. registrere sin egen progression mod målene for forløbet i relation til læring samt trivsel, og at kommunikere med det pædagogiske personale herom Eleven har adgang til som individ og gruppe at modtage løbende feedback Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at registrere elevernes progression mod Fælles Mål / elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven) ex i elevplan Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at opstille trivselsmål / registrere arbejde med trivsel / kommentere på trivselstiltag Eleven har adgang til at se progression ift. Fælles Mål, læringsmål og trivselsmål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at kommunikere multimodalt med eleven om progression Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at indføre/opdatere information om progression for klassen (nationale test mv.) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne mod Fælles Mål / Skal give adgang til information om læring, trivsel og fravær gennem elevplanen, test- og prøveresultater og trivselsmålinger (niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes nærmere)

10 8 Processer der understøttes Kernefunktion elevens mål / målene i forløbet (evt. i samarbejde med eleven og evt. understøttet af direkte kobling mellem forløb, produkter og elevplan) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at opstille, justere og evaluere mål og aktiviteter for eleverne i relation til forløbet (evt. i samarbejde med eleven) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at arbejde med trivsel, herunder opstilling af trivselsmål Del af samarbejdsplatform, men læringsplatformen skal understøtte, at de udviklede forløb kan gemmes i rette format for at de kan indgå i samarbejdsplatformen. Eleven har adgang til som individ og gruppe at se det enkelte forløb og eventuelt deltage i tilrettelæggelse af forløbet. Eleven har adgang til som individ og gruppe at videndele/ samarbejde om produkter Eleven har adgang til som individ og gruppe at kommentere hinandens produkter (elev feedback) Eleven har adgang til som individ og gruppe at se, om andre arbejder med samme tema Andre aktører* har adgang til alle de dele af læringsplatformen, der er relevante for dem, herunder elevens løbende arbejde / de endelige produkter, læringsmål og progression mv. Andre aktører har adgang til at se, dele og/eller samudvikle læringsforløb og læringsmål på baggrund af Fælles Mål med pædagogisk personale og evt. elever og forældre Andre aktører har adgang til at se øvrige læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner Eleven har adgang til som individ og gruppe at se og evt. deltage i udvikling af læringsmål med udgangspunkt i Fælles Mål. Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at opstille generelle læringsmål (for et hold) og individuelle læringsmål (for den enkelte elev eller grupper af elever) med udgangspunkt i Fælles Mål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at tilrettelægge læringsforløb for eleverne og eventuelt i samarbejde eleverne, med udgangspunkt i Fælles Mål Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at få overblik over, producere, tilpasse og udvælge (+ evt. købe adgang til) digitale læremidler/ undervisningsmateriale Eleven har adgang til som individ og gruppe at anvende læremidler (digitale og ikke-digitale) og andet relevant materiale (også fra internet) Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber eleverne kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for eleverne, hvilke de vælger) Skoleledelsen har adgang til løbende at tilgå det pædagogiske personales arbejde (se og/eller kommentere) Skoleledelsen har adgang til alle elevplaner samt tilgængelig aggregeret information om læring og trivsel Det pædagogiske personale har som individ og team adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde (se og kommentere / give feedback) uanset læremiddel, materiale mv. Skoleledelse har adgang til at se og kommentere læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året Eleven har adgang til som individ og gruppe at se hvilke læringsmål der arbejdes med i det enkelte forløb (generelle og individuelle) Forældre har adgang til løbende at tilgå elevernes arbejde og mål (se og/eller kommentere) Forældre har adgang til løbende at tilgå elevplanen (se og/eller kommenterer) Eleven har adgang til at kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling Skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt Skal kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb Skal kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål (brugere skal kunne se, bruge og producere ud fra Fælles Mål og elevens mål) Skal give adgang til inspiration, materialer mv. fra andre vidensportaler og lignende systemer Skal give adgang til at brugerne kan se, bruge og producere vha. digitale læremidler og andre globale medier, it-værktøjer, og ressourcer. Ledelse skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner samt aggregeret information hvor det eksisterer. Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læringsmål, produkter og elevplan.

11 9 Processer der understøttes Kernefunktion Forældre har adgang til deres barns elevplan og produkter Eleven har adgang til eget arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i elevens mappe (også det, der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) Forældre har adgang til at se (og evt. kommentere) læringsforløb, læringsmål, plan for dagen/perioden/året Samarbejdsplatform Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb (læringsplatform/intranet), herunder kommunikation og samarbejde med klub / fritidshjem / SFO etc. Læringsforløb: Elever kan kommunikere med pædagogisk personale og andre elever om læringsforløb Elevplan: Elever, forældre og pædagogisk personale kan kommunikere om elevplanen. Der skal tillige være mulighed for kommunikation om elementer i elevplanen (eksempelvis relateret til trivsel eller andre følsomme emner) i lukkede grupper/fora blandt forældre og det pædagogiske personale Læringsmateriale: Elever har adgang til læringsmateriale og kan kommunikere herom med det pædagogiske personale, ligesom de kan dele og kommunikere herom med deres forældre Elevprodukter: Elever har adgang til egne produkter og produkter delt med andre elever og kan kommunikere med andre elever, det pædagogiske personale og forældre herom. Kommunikation brugere imellem (på en måde så man kan nøjes med ét system), herunder Specifik kommunikation med SFO, klub, fritidshjem etc. Dialog mellem skole og hjem som fx mails/beskeder, elevplaner, ugesedler, kontaktbog, karakterer, holdets væg og arrangementer (lukket og åben kommunikation) Plan for dagen, aktivitetsplaner, lektier, ændringer i plan for dagen, ugeplaner og årsplaner Nyheder som fx opslag, billeder, nyheder fra kontoret, fra skolen og fx fra biblioteket De ting, som eleven og klassen har produceret som fx opgaver Adresselister Platforme/systemer til videndeling: Skal være muligt at gemme og dele (lokalt, kommunalt og nationalt) udviklede forløb og inspirationsmaterialer på tværs af systemer/platforme samt mulighed for videndele og udveksle erfaringer om disse forløb og materialer.. Understøttelse af det arbejde, der foregår i læringsplatformen. Dette inkluderer mulighed for løbende kommunikation og samarbejde i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb Adgang til kommunikation og samarbejde mellem brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse) ud over det der sker i læringsforløbene. Lukket og åben kommunikation, hvor lukket kommunikation dækker over eksempelvis til- og framelding, sygemelding mv. og åben kommunikation dækker over eks. mails, chats mv. Understøttelse af lokal, kommunal og national videndeling og erfaringsudveksling 1.4 Interne og eksterne tjenester der skal integreres med/linkes til Indeværende afsnit indeholder en liste med nationale og lokale tjenester, som portalen kan/skal integreres med (importere/eksportere informationer) eller linkes til (eksempelvis i form af simple link fra dashboard, læringsplatform etc.). De fleste af de tjenester, der listes i tabellerne nedenfor, indgår i enten samarbejdsplatformen eller læringsplatformen. Tabel 8: Lærings og testsystemer på skolen System Integration med portalen Mulighed for simpelt link Kommentarer LMS (Learning management system) Et online system, der anvendes til at administrere læring Elevplaner Elevplanen er et redskab i dialogen Ja LMS systemerne er en central del, af brugerportalsinitiativet og skal nok opdateres/tilpasses (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb) Ja Er del af/spiller tæt sammen med LMS da viden fra eksempelvis læremidler, produkter etc. skal

12 10 System mellem lærere, elever og forældre om elevens faglige og alsidige udvikling Digitale læremidler, materialer og andre læringsressourcer Læringsmidler samt materialer der findes og anvendes på internettet Elevportfolio Anvendes i undervisningen, hvor både elever og lærere løbende kan evaluere Integration med portalen Mulighed for simpelt link Kommentarer kunne overføres /linkes til elevplanen (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb) Ja Adgang fra læringsportal og adgang til at gemme produkter og testresultater (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb). Ja Adgang til at overføre resultater fra portfolio til elevplan Skal være multimodal SFO, fritidshjem mv. skal kunne få adgang til portfolio hvis relevant (For yderligere beskrivelse se understøttelse af læringsforløb). Bibliotekssystem (DDB) Ja Digitalt system der giver adgang til de digitale materialer på folkebiblioteker herunder læringsmateriale for eleverne. En platform til videndeling Platform hvor pædagogisk personale kan dele og kommenterer læringsforløb samt andre materialer der understøtter læring Lokale test/prøve systemer System der indeholder informationer om diverse testresultater Ja Forløb udarbejdet på en lokal læringsplatform skal kunne gemmes og deles / flyttes. Ja Resultater af test/prøver, skal kunne overføres til elevplan og eventuelt dashboard. Tabel 9: Administrative systemer på skolen System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer Indskrivning System der registrerer forældre på brugerportalen, når deres barn/børn meldes ind daginstitution og skole Plan for dagen (tdl. skemalægning) System der giver overblik over dagens aktiviteter ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) System der digitalt håndterer dokumenter og arbejdsgange Personaledata system der rummer informationer om personale Indkøb System der organiserer indkøb Fravær System, hvor fravær kan registreres Elev og forældre System der rummer oplysninger om elever og forældre Ja Forældre kobles direkte til brugerportalen, når de tildeles en plads i daginstitution og skole. Forældre får derefter automatisk adgang til portalen. Skoleleder kan få adgang til kontaktoplysninger på kommende elever i distriktet Ja Planen/planerne kan ses på individniveau (elever, forældre, personale) (Dele af) planen skal kunne redigeres af elever og personale. Fleksibel planlægning (hold, teams etc.) Dataudvekling med administrationssystem Ja Ja Grunddata på personale så som ansvarsområder, fag mv. skal overføres (mest til intranet og hjemmeside) (Ja**) Viden om indkøb (gennem portalen) overføres til økonomisystem i det omfang det lokalt er muligt at indkøbe via portal Ja Mulighed for at overføre til eksempelvis elevplan Ja Grunddata på elever og forældre overføres via UNI Login

13 11 System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Vejledning af unge om uddannelse Dagtilbud Pasningstilbud for børn Ja Uddannelsesplan skal kunne overføres ved overgange Relevante eksterne aktører (UU mv.) skal have adgang til uddannelsesplan Ja Dagtilbud skal kunne kobles på portalen hvis det ønskes kommunalt (udvidet UNI Login, hvis muligt indenfor budgettet). Standarder og infrastruktur skal udvikles under hensyn til ikke at bremse integration af dagtilbud i initiativet. Fælles indgang for forældre med børn i forskellige tilbud (dagtilbud, skole, fritidshjem, klub). FLIS Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem ** kun relevant ved enkelte lokale løsninger. Ja FLIS kan bidrage med nøgletal om økonomi/udgifter, karakterer, segregeringsprocenter, personalefravær og kompetenceprofiler. Tabel 10: Nationale tjenester (UVM) System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer UddannelsesGuide og evejledning Digital guide der leverer information om uddannelse, job, erhverv og arbejdsmarked samt tilbud om vejledning om uddannelse og job via mail, chat, sms eller telefon Ja Adgang til UG og evejledningens forskellige redskaber som information, afklaringsværktøjer, digitale vejledningsmøder, tema-webinar mv. EMU.dk Overblik over den viden, de metoder og redskaber, der er dokumentation for virker. Ja Er en af flere videns platforme som skolerne kan vælge. Mulighed for abonnement på RSS-feeds til læringsressourcer; RSS-feeds til nyheder på EMU; webservices til materialer. Optagelse.dk Digitalisering af ansøgningsprocessen ifbm. tilmelding til ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser Ja Institutionsregister System der grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål Ja Grunddata på institutionsniveau Folkeskolens Prøver Ja Indenfor lovens rammer Nationale test Værktøj til løbende opfølgning i folkeskolen, der kan bidrage til fremadrettet tilrettelæggelse af læring. Ja Indenfor lovens rammer DOPLO Ministeriets digitale opgavelogistiske system Ja Fælles Mål Fælles Mål beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagets gældende trin Trivselsmålinger Nationale målinger af trivsel i folkeskolen (indikatorer for folkeskoleelevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden) Ja Ja Mål skal kunne trækkes ind i læringsplatform og elevplaner (via Webservice og videns portal) Opmærksomhed på at der er både nationale og lokale trivselsmålinger Opmærksomhed på følsomme data Niveauet for data fra trivselsmålinger skal fastsættes

14 12 System Integration med portalen Mulighed for nem adgang/ link Kommentarer nærmere Vidensportaler og andet inspirationsmateriale Portaler hvor man kan finde inspiration til læring Ja Mulighed for at man kan anvende materiale fra centrale, lokale og andre systemer/ platforme/ portaler. Uvm.dk Undervisningsministeriets hjemmeside Ja SkoleKom Platform for videndeling ift. til samarbejde og dialog om faglige og pædagogiske emner Ja Er en af flere videns platforme som skolerne/kommunerne kan vælge imellem SkoDa Database, der giver pædagogisk personale og elever adgang til søgning i store, eksterne, professionelle databaser. Ja Nationalt datavarehus Et centralt datavarehus og et BI-miljø, der samler data vedrørende hele uddannelsessektoren Ja 2. Analysespor 4: Løsningsarkitektur Udgangspunktet for konstruktion af løsningsarkitekturen er fakta-arkene fra analysespor 3 om funktionel løsningsbeskrivelse og rammerne for arkitekturen givet i Koncept for brugerportalsinitiativ Digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. Fakta-arkene fra analysespor 3 beskriver, hvad den digitale understøttelse skal kunne gøre for de forskellige brugergrupper i Brugerportalinitiativet. Baseret herpå har arbejdsgruppen om infrastruktur udledt, hvilke forretningsbyggeklodser løsningsarkitekturen indeholder, og hvilke informationsoverførsler mellem dem, der er nødvendige, for at Brugerportalinitiativet samlet set fungerer. Dette er illustreret på Figur 2: Rammearkitektur for det fælles Brugerportalinitiativ. Forretningsbyggeklodserne er defineret og beskrevet i fakta-ark nr. 2. Informationsoverførslerne er centrale for bestemmelse af de informationer (forretningsobjekter), der skal udarbejdes standarder for. Derfor er disse informationsoverførsler defineret og beskrevet i fakta-ark nr. 5, og informationerne er defineret i fakta-ark nr Dette udgør udgangspunktet for at afsøge mulige eksisterende standarder. Fakta-ark nr. 6 indeholder forslag fra arbejdsgruppen om standarder til, hvilke standarder der skal arbejdes videre med at konkretisere. Derudover beskrives et forslag til proces, for at standarderne konkretiseres i samarbejde med de leverandører, der skal implementere dem. Fakta-ark nr. 7 fokuserer på, hvorledes den fællesoffentlige infrastruktur realiseres gennem at evaluere, hvad der er muligt at anvende af eksisterende infrastruktur, og definere, hvad der skal bygges.

15 Fakta-ark 2: Oversigt over rammearkitektur i form af identifikation og specifikation af relevante byggeklodser Figur 2: Rammearkitektur for det fælles Brugerportalinitiativ Eksport, import så elevplan følger barnet og læringsforløb kan deles Læringsplatform Elevplan Læringsforløb Læringsaktiviteter kan udnytte samarbejdsværktøjer Forældre Samarbejdsplatform Stamdata, relationer, plan for dagen/skema Elev Lærer/ ansat Leder Dashboard/rollestyret indhold Viser oversigtsinformation og giver adgang til funktionalitet Link til og resultat med tilbage Info fra nationale itservices. Link til vidensportaler, DDB o.a. Identitet og autorisation via UNI Login Digitale læremidler Plan for dagen/ dybt link til læringsaktivitet fra plan for dagen/fravær KOMMUNE Fravær/ plan for dagen Kommunale adm. systemer Fælles standarder Integrationsplatform UNI Login Infotjeneste Fælles it-infrastruktur Optagelse/e-vejl. Vidensportal Fælles mål Test (DNT) Prøver (FAP) Nationale it-services Trivselsmål Data varehus Folke- og skolebiblioteker Tegnforklaring Kommunale anskaffelser i Brugerportalinitiativet Kommunale administrative systemer Den fællesoffentlige infrastruktur i Brugerportalinitiativet Nationale it-services Folke- og skolebiblioteker

16 14 Tabel 11: Forretningsbyggeklodser i Brugerportalinitiativet Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne <Betegnelse i rammearkitektur for Brugerportalinitiativet > <Effekten ved at anskaffe denne byggeklods> <Udarbejdet af arbejdsgruppen og koordineret med indholds- og procesgruppen> <En eller flere forretningsobjekter, der vedligeholdes af denne byggeklods> <Hvilke processer indeholder denne byggeklods?> <Funktionalitet som ligger i denne byggeklods, så vidt muligt formuleret af indholds- og procesgruppen i "Faktaark til spor 3"> <Synonymer> 1 UNI Login Infotjeneste Login og single sign-on for alle brugere på tværs af alle institutioner, applikationer og services UNI Login løser og vedligeholder autentifikation, roller/relationer, licenser og brugeradministration Akkreditiver for autentificering, roller/relationer, licenser, stamdata Autentificering af brugere inklusive forældre Udlevering af brugeroplysninger inklusive alle relationer og dynamiske grupper Udlevering af licensoplysninger Metoder til autorisationsstyring Ændring af adgangskode, e- mailadresse, mobilnummer Import af data til UNI Login Se kort beskrivelse af UNI Login i forhold til Brugerportalinitiativet i Brugerportalsinitiativ - UNI Login 2 Integrationsplatform Undgå punkt-til-punkt integrationer, automatisere overvågning og transformationer Styrer og overvåger integrationer og kan definere transformationer mellem dataformater Modtager informationer, kan transformere informationer, udleverer informationer Logning, overvågning med notifikationer Påtrykning af sikkerheds- og informationskvalitetsniveau Afhænger af den platform, der vælges 3 Snitflader til nationale it-services Informationer og handlinger i nationale it-services gøres tilgængelige for Brugerportalinitiativet Indeholder endpoints for integrationer og kan påtrykke et sikkerheds- og informationskvalitetsniveau samt et dataformat Kontrol af sikkerhed, informationskvalitet og dataformat Request-Response 4 Dashboard At opnå at så mange brugere som muligt har let ved at interagere med Brugerportalinitiativet Et dashboard er en brugerflade, der følger følgende designparadigme: Få informationer og få handlinger, men de rigtige i brugssituationen. Enkelhed og intuitiv forståelse af, hvad man kan og hvad man skal gøre, prioriteres højt. Er der behov for flere informationer/handlinger, laves en undersider i konsekvens af handlingerne. Men samlet løser et dashboard kun en afgrænset aktivitet eller opgave. Vejledende eksempler: En mobil netbank, en mobil taxa-app. Der er brugssituationer, fx i forbindelse med planlægning af årsforløb, hvor en mere fyldig brugerflade skal udarbejdes. Skal debatteres hvor mange og hvor meget af dem. Se slide 27 i Brugerportal - opsamling og næste skridt fra Indholdsog procesgruppen (Spor 3) Dashboards kommer i to varianter: 1. Løbende opdatering af centrale informationer for brugeren med mulighed for at handle på informationen 2. Brugerflade for en anden byggeklods 1. Overblik over vigtige informationer for brugeren og mulighed for at handle på dem. Se "Fælles brugerportal" af 2/4 2014, afsnit Afhængig af den konkrete byggeklods Se også afsnit 2 i "Fakta ark til spor 3" fra indholds- og procesgruppen Skal kunne afvikles på computer, tablet eller smartphone Apps. Mobile apps

17 15 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne 5 Læringsplatform Medvirke til at opnå målene sat i folkeskoleforliget om forbedringer af læring i folkeskolen Børns, det pædagogiske personales og forældres daglige værktøj til at planlægge, gennemføre, evaluere og registrere resultater og produkter i undervisnings- og læringsaktiviteter Elevplan, læringsforløb Understøtte tilrettelæggelse, eksekvering og opfølgning på læringsforløb og registrerer det i en digital og dynamisk elevplan. Kan understøtte samarbejde og kommunikation ved at inddrage de relevante aktører Realisere det tætte samspil mellem læringsforløbet (fælles for en gruppe) og barnplan og barnportefølje (individuelt for det enkelte barn) 5.1 Læringsforløb Støtte det pædagogiske personales arbejde med læringsforløb og muliggørelse af nem deling af læringsforløb mellem dem Læringsforløb omfatter digital tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter Læsning og redigering af læringsforløb: tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter 1. Overføre de nationale fælles mål som udgangspunkt for fastlæggelse af læringsforløb og individuelle mål 2. Udvikling af læringsforløb: Overblik over og udvælgelse af digitale læremidler/undervisningsmateriale 3. Adgang til at børnene kan se og være medproducenter af/deltage i udvikling af læringsforløb og læringsmål 4. Børnene, forældre og andre aktører kan få adgang til beskrivelse af læringsforløb, forløbsbeskrivelser og forløbsplaner 5. Link fra tilrettelæggelsen af de enkelte forløb over til skema/læringsplan for året 6. Barnet kan se, hvilke læringsmål han/hun arbejder med i det enkelte forløb (generelle og individuelle) 7. Det pædagogiske personale har mulighed for at kontrollere, hvilke digitale læremidler og andre redskaber børnene kan anvende i forløbet (og mulighed for at gøre det frit for børnene, hvilke de vælger) 8. Barnets arbejde og resultater inklusive kommentarer fra andre gemmes i barnets mappe (også det der ikke som udgangspunkt udarbejdes digitalt) 9. Andre relevante aktører, fx dagtilbud, fritidshjem og klubber samt andre, har adgang til de dele af læringsplatformen, der er relevant for dem, herunder elevens løbende arbejde/de endelige produkter, læringsmål og progression mv. Learning Management System (LMS) 5.2 Elevplan Realisere digitalisering af den dynamiske elavplan, der sætter individuelle mål og gennem opsamling af resultater løbene danner elevens Elevplanen er et redskab i dialogen mellem det pædagogiske personale, børn og forældre om barnets faglige og alsidige udvikling Digital udgave af en plan indeholdende individuelle mål og status for barnets læring Læsning og redigering af elevplanens elementer: Individuelle mål, status på resultater, plan for opfølgning. 1. Automatisk overførsel af læringsmålene (især de individuelle men eventuelt også de andre) til elevplanen 2. Opstille generelle og individuelle læringsmål koblet til fælles mål. Opstilling Den nye, forenklede elevplan

18 16 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne progression i læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå af trivselsmål og fastlæggelse af fokus på trivsel 3. Mulighed for, at barn og pædagogisk personale kan give deres vurdering af realiseringen af målet på en skala (ex ved brug af karakterskalaen), suppleret med mere kvalitativ information / vurdering og forklaring 4. Mulighed for at børn forældre, pædagogisk personale og ledelse nemt kan få overblik over hvilke læringsmål den enkelte barn har arbejdet med. 5. Det pædagogiske personale kan løbende (evt. i samarbejde med eleven) opdatere elevplanen på baggrund af forløbet (læring) 6. Børnene kan se og kommentere egne elevplaner, egne resultater og egen udvikling/progression 13. Forældre kan løbende tilgå elevernes arbejde (se og/eller kommentere) 7. Det pædagogiske personale kan løbende (evt. i samarbejde med eleven) opdatere elevplanen på baggrund af forløbet (trivsel). 8. Barnet kan se resultater af trivselsmålinger 6 Digitale læremidler Basere og gennemføre aktiviteter i undervisning (det pædagogiske personale faciliteret) og læring (elevtilegnelse) gennem anvendelse af digitale applikationer, services og medier Et læremiddel der afvikles på og anvendes via en computer, en tablet eller en smartphone. Kan være med få funktionaliteter eller mange som længerevarende læringsforløb. Kan indeholde test. Kan give mulighed for at barnet udarbejder produkter. Læsning og redigering af afgrænsede læringsaktiviteter: tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på læringsaktiviteter (fx når der arbejdes direkte i digitale læremidler og disse indeholder tests/feedback) 1. Barnet kan anvende relevante digitale læremidler 2. Børnene kan videndele/samarbejde om produkter (direkte i læremidlerne) 3. Børn kan kommentere hinandens produkter (elev feedback) 4. Det pædagogiske personale kan løbende tilgå børnenes arbejde (se og kommentere), uanset læremiddel, materiale mv. 7 Samarbejdsplatform Give børn, pædagogisk personale, forældre, ledelse, andre aktører adgang til en sammenhængende og velfungerende samarbejdsværktøjer til kommunikation, sociale relationer og begivenheder, ledelsesinformation og administra- En ramme om et sæt af forretningsbyggeblokke, således at de kan fungere i sammenhæng og samspil Chat, video, grupperum, beskeder, billeder, blog, wiki, fildeling, søgning Understøtter eksekvering og evt. opfølgning på læringsforløb og elevplaner (fx ved at give de relevante aktører mulighed for at kommentere). Muliggør samarbejde og kommunikation mellem personer i alle brugergrupper 1. Danne ad hoc-grupper 2. Relevante beskeder 3. Multimodal kommunikation med personale, forældregruppen og andre børn 4. Lukket kommunikationsforum 5. Give det pædagogiske personale adgang til en platform til deling af læringsforløb, materialer mv.

19 17 Nr. Navn Formål Definition Forretningsobjekter indeholdt Processer indeholdt Operationer der kan udføres Andre navne tion. 7.1 Grupperum Give muligheder for dannelse af grupper i og på tværs af alle brugergrupper og institutioner En gruppe defineres af dens medlemmer og deres mål med at samarbejde 7.2 Beskeder via meddelelser, SMS, Kunne generere og modtage påmindelser En påmindelse om en opgave, en aftale, en hændelse der er sket. Den fremsendes via gruppen, SMS eller 7.3 Fildeling Deling af filer der ikke kan placeres i en gruppe 7.4 Søgning Søgning på tværs af samarbejdsplatformen efter grupper og produkter Fælles adgang til filområde Søgning optimeret med indeksering, nøgleord, tesaurus, algoritmer 7.5 Billeder, tegninger Giver mulighed for produktion af tegninger og manipulation af tegninger og billeder 7.6 Video Giver mulighed for produktion, manipulation og fremvisning af video Digitale tegnefaciliteter Digital billedbehandling Digital videobehandling Videostreaming Videotelefoni 7.7 Chat Giver mulighed for tekstet samtale online 7.8 Blog Giver mulighed for løbende at udtrykke sig om et emne og få kommentarer fra læsere 7.9 Wiki Giver et antal brugere mulighed for at samarbejde om at forfatte og redigere en tekst Instant messaging Applikation til publicering af tekster og trådet dialog om disse tekster Applikation der faciliterer et samarbejde om at forfatte og redigere en tekst 7.10 Hjemmeside Publicering Offentlige nyheder, informationer, meddelelser, links 7.11 Intranet Intern publicering på institutionen Institutionsinterne nyheder, informationer, meddelelser, links

20 18 Nr. Navn Ejerskab Leverandører Standarder der understøtter Modenhed Prioritering Kritikalitet teknisk Kritikalitet Bcase, gevinst Kritikalitet Bcase, omkostning <Betegnelse i rammearkitektur for Brugerportalinitiativet > <Hvem definerer og styrer byggeblokken, fx KL, KOMBIT, UNI C, DIGST> <Udsnit af leverandører primært identificeret i foranalysens fase 1> <Fra arbejdsgruppen om standarder> <Vurdering af time to market ift. portalløsning> <Hvor vigtig er den for aktørerne?> <Hvor kritisk er den for at realisere den tekniske løsning?> <Hvor kritisk er den for at realisere en business case?> <Hvor kritisk er den for at realisere en business case?> 1 UNI Login Infotjeneste Den fællesinfrastruktur udvikles og driftes af STY- RELSEN FOR IT OG LÆRINGpå vegne af det fællesoffentlige projekt Styrelsen for It og Læring 2 Integrationsplatform Open Source, Oracle, IBM, Microsoft, Fiorona, Mulesoft, TJEK STYRELSEN FOR IT OG LÆRINGWS10 OIO Org 1.1 Høj, 80 % af funktionaliteterne eksisterer Høj, alle funktionaliteter <Kommer> Høj, standardplatforme findes Høj, opgradering fra punk-til-punkt integrationer ønskes Høj Høj Høj Høj Høj Høj 3 Snitflader til nationale itservices Dem der leverer de nuværende nationale services Ikke relevant Medium, design patterns findes Høj for de services, der ønskes pr. sommer 2016 Høj Høj Høj 4 Dashboard Kommuner og KL Trifork, In2media, TJEK LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Lav. Er ikke realiseret i denne kontekst. Erfaringer med denne type brugerfladedesign findes se eksempler i rapporten fra fase I: Fælles brugerportal af 2/ fra RMC/ICG Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionalitet kan varieres Høj Medium 5 Læringsplatform Kommuner og KL Ingen p.t. LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Lav. Sømløst integreret læringsforløb (LMS) og elevplan findes ikke i dag Medium Medium Medium Medium 5.1 Læringsforløb Kommuner og KL ItsLearning, Moodle (flere leverandører), Blackboard, KMD Eduation, IST-Tabulex, Infoba, Fronter, Capsula, Clio Online, MitGyldendal, Conexus, Meebook LOM SCORM (TinCan) UNI Login LRS EN 15943:2010 CEF Høj, findes på markedet Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionalitet kan varieres Høj Lav 5.2 Elevplan Kommuner og KL Capsula, Clio Online, MitGyldendal, Bekendtgørelse om digitale elev- Medium, de statiske elevplaner findes, dens dynamiske brug og Høj Høj, men ambitionsniveauet i funktionali- Høj Medium

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Leverandørmøde 20/

Leverandørmøde 20/ Leverandørmøde 20/11-2015 Aino Olsen og Mai-Britt Brun Schor Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Dagsorden 1. Velkomst v. STIL, DG og DE: 9.30-9.35 2. Introduktion til markedsgørelsen,

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog

Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog 04. november 2015 Samarbejdsplatformen: Oplæg til teknisk dialog KOMBIT gennemfører det fælleskommunale projekt om anskaffelse af en Samarbejdsplatform i samarbejde med KL forventeligt på vegne af landets

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program.

1. Velkomst v/jakob Harder, vicedirektør, Styrelsen for It og Læring. Jakob Harder bød velkommen og introducerede dagens program. Referat Møde/dato: Referent: Til stede: Ikke til stede: Digitaliseringspanel for dagtilbuds- og grundskoleområdet den 30. oktober 2014 Karen Balle Danmarks Privatskoleforening Efterskoleforeningen Kommunernes

Læs mere

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING

Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Referencearkitektur for brugerportalen EFTER HØRING Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN Leverandørmøde 23. oktober 2015 Dagsorden Samarbejdsplatformen Velkomst v/leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz Intro til Samarbejdsplatformen v/projektleder Dorthe Andersen

Læs mere

FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september

FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september FDA2017 konferencen Kick off for den fællesoffentlig digital arkitektur d. 7. september Et praksisnært eksempel på modellering af behovet for øget systematisk og tværgående anvendelse af data om elevernes

Læs mere

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4

1. Introduktion til referencearkitektur... 3 2. Målsætninger og målbillede for brugerportalinitiativet... 4 Resumé: Dette dokument beskriver referencearkitekturen for den fælleskommunale del af brugerportalinitiativet, der anviser, hvordan samspillet mellem kommunale, fælleskommunale og fællesoffentlige it-komponenter

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen 1 Introduktion Med integrationen mellem SkoleIntra og itslearning kan I nemt udvide jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform. Integrationen giver

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler.

Infotavle. Administratorer kan håndtere rettigheder, widgets, foretage redaktionel styring af indhold samt opsætte både hjemmesider og infotavler. Funktionalitet i Aula Aula bliver fra 2019 den platform, som elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets folkeskoler kan bruge til at kommunikere og dele informationer. Og fra 2020 vil pædagoger

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder:

Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Indledning Kit beskrev arbejdet med brugerportalinitiativet, den politiske aftale og arbejdet med realiseringen af dette, herunder: Samarbejdsplatformen De overordnede resultater fra Rambøll og PWC rapporterne

Læs mere

Digitalt understøttede mål i klassens og lærerens arbejde

Digitalt understøttede mål i klassens og lærerens arbejde Digitalt understøttede mål i klassens og lærerens arbejde Digital understøtning af mål griber både ind i klassens arbejde, i lærerens arbejde med klassen og i forhold til koblingen til klassens omverden

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

Input til kravspecifikationsarbejdet

Input til kravspecifikationsarbejdet Opfølgning på høring af referencearkitektur for de kommunale anskaffelser i Brugerportalsinitiativet, Juli 2015 Input til kravspecifikationsarbejdet I forbindelse med høringen af referencearkitekturen

Læs mere

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING BPI-ARRANGEMENTER MARTS 2016 KOMMUNERNES IMPLEMENTERING TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder Forbedret læring (qua

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER

HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER HANDLINGSORIENTERET VIDEN I ALLE TYPER TRIVSELSUNDERSØGELSER Mere end 700 skoler i Danmark bruger allerede Klassetrivsel.dk i deres daglige arbejde med trivsel, og flere og flere kommuner anvender Klassetrivsel.dk

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Brugerportalinitiativet for folkeskolen

Brugerportalinitiativet for folkeskolen Brugerportalinitiativet for folkeskolen Velfærdens Innovationsdag den 22. jan. 2015 Vicedirektør Aino Olsen Projektleder Katja Lundbech Side 1 Aftale om brugerportalinitiativ I Økonomiaftalen for 2015

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside...

Elevens forside Opgave Nyhedsfeed Aktuelle læringsmål Vurdering af tegn på læring Forældrenes forside... Elevplanen elever og forældre Elevplanen i MinUddannelse er et dynamisk værktøj, som samler informationer sammen om eleven ud fra de ting, som sker på holdene. Elevplanen ændres hele tiden i takt med at

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio

Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Udvikling af prototype: Ønsker og krav til digital portfolio Indhold Barnets Digitale Portfolio... 1 Samarbejde om udvikling af en prototype... 1 Mulighed for efterfølgende abonnementsordning af prototypen...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

UNI Login. For udbydere af online læremidler. Ole Windeløv, Steen Lindén og Kristian Johnsen UNI C. 26-02-2013 Side 1

UNI Login. For udbydere af online læremidler. Ole Windeløv, Steen Lindén og Kristian Johnsen UNI C. 26-02-2013 Side 1 UNI Login For udbydere af online læremidler Ole Windeløv, Steen Lindén og Kristian Johnsen UNI C Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer 26-02-2013 Side 1 Program 13.00-14.00 Velkomst og info

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier. Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring

Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier. Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring Leverandørmøde om BPI standarder 11. nov 2015 POC brugerscenarier Mads Helweg Harpsøe, Styrelsen for IT og Læring POC brugerscenarier POC tager udgangspunkt i nedenstående 4 brugerscenarier: 1) Lærer skifter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold.

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold. Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Webværktøjet skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over fremdriften i sin erhvervsuddannelse.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere