Børne-, Unge- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne-, Unge- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen...2 Bilagsoversigt...5 Underskriftsside...6

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Der har i de senere år være stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale tidsalder. Regeringen og KL er enige om at øge anvendelsen af it i folkeskolen, staten har afsat en pulje på 500 mio. kr. til at støtte kommunernes indkøb af digitale læremidler, og kommunerne har sikret, at skolernes trådløse netværk, internet kapacitet mv. er tidssvarende og velfungerende. I forlængelse af folkeskolereformen og økonomiaftalen for 2015 aftalte regeringen og KL i oktober 2014 rammerne for et brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Aftalen indebærer at der skal udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne får en samlet digital indgang til skolen. KL s bestyrelse har nu besluttet en række anbefalinger til kommunerne, samt rammerne for det fælles anskaffelsesprogram. Sagsfremstilling Aftalen om brugerportalsinitiativet sikrer, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i kommunerne. Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Initiativet, der skal være fuldt implementeret med udgangen af 2017, omfatter: en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser elevernes læring og lærernes tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af læringsforløb Der er sat ambitiøse mål og stramme tidsfrister for initiativet, derfor er det et led i aftalen med regeringen, at der etableres et fællekommunalt program, som skal støtte kommunernes anskaffelse og implementering af de nye løsninger til folkeskolen frem mod udgangen af I forlængelse af aftalen har KL lavet en undersøgelse af markedet og udarbejdet anskaffelsesstrategier for de dele af initiativet, som kommunerne har ansvaret for. KL s bestyrelse har nu besluttet en række anbefalinger til kommunerne samt rammerne for det fælles anskaffelsesprogram: Samarbejdsplatformen: her anbefaler KL, at alle kommuner tilslutter sig ét fælles udbud af en ny løsning. Et fælles udbud er det mest omkostningseffektive, og det vurderes, at den opgave samarbejdsplatformen skal løse er ens fra kommune til kommune. Det vil også være en fordel for forældre, som har børn på folkeskoler i forskellige kommuner, og for samarbejdet mellem elever og lærere på tværs af landet. Næste skridt: KL har anmodet firmaet KOMBIT om at varetage opgaven med et fælles udbud på vegne af kommunerne. Der vil i foråret blive gennemført en tilslutningsproces med stor kommunal inddragelse og indflydelse svarende til den praksis, der er benyttet ved øvrige fælleskommunale udbud. Læringsplatformen: det vurderes at kommunerne på nuværende tidspunkt har ret forskellige udgangspunkter, hvilket ikke taler for én fælles løsning. Det er desuden et marked i udvikling hvor ét fælles udbud ville kunne hæmme konkurrence og innovation på markedet. Næste skridt: KL og KOMBIT vil i første omgang udarbejde forslag til fælles krav til læringsplatforme samt en vejledning, som kommunerne kan anvende ved eget udbud eller gruppevist. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget KL informerer løbende om initiativet på Desuden var der på KL s Børne- og Unge Topmøde i sidste uge orientering og dialog om initiativet. Vordingborg Kommunes skoleområde har siden 2012 haft en målrettet og ambitiøs digitaliseringsstrategi, som betyder, at man er langt fremme på området. Allerede nu har læringspersonale, elever (og forældre) direkte webadgang til 55 programmer (digitale læremidler) og platforme overalt, på skolen og hjemme via deres UNI-login. De fleste digitale læremidler indeholder læringsforløb baseret på forenklede Fælles Mål, som læringspersonalet umiddelbart kan anvende helt eller delvis i deres planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Samtidig giver de digitale læremidler læringspersonalet mulighed for at anvende et øget antal differentierede elevopgaver, der er selvrettende, selvevaluerende og prøveforberedende. Og i dette skoleår er skolerne ved at implementere Office365. Office 365 er den bærende del af skolernes nye datastruktur, der sikrer, at elever og læringspersonalet kan lagre, dele, samarbejde og tilgå digitalt materiale på egne og fælles drev også hjemmefra. Office 365-brugerplatform har integreret mange forskellige søge-, delings- og dokumenthåndteringsfunktioner: OneDrive her gemmer og deler den enkelte bruger sine dokumenter Outlook brugerens mail- og kalendersystem med automatisk synkronisering af SkoleIntrakalenderen Brugerdatabase oversigt med søgemulighed over alle brugere og klasser på skolerne i kommunen og mulighed for at lave egne kontaktlister, hold, klasser mv. Kalender aftaler og skema her synkroniseres SkoleIntra-kalender automatisk direkte ind i Office365 Software fri download af 5 licenser til den nyeste officepakke til egen PC/MAC. Brugerne får også adgang til Office til ipad apps, som downloades direkte i app-store og kan gemme direkte fra ipaden til ens OneDrive. Lync 2013 chat, videomøde og tilstedeværelse og dermed nye muligheder for fjernundervisning og samarbejde på tværs af klasser og skoler Skolelinks direkte adgang til digitale læringsmidler SkolePortal giver adgang til et modul, hvor man kan opbygge undervisningsforløb fra start til aflevering med mulighed for feedback, portfolio og opgaveoversigt. Herudover vil den læringsapp, som blev udviklet i 2014, indgå som en integreret del af Office365, så læringsforløb kan planlægges og videndeles nemt og fleksibelt. Det betyder, at Vordingborg Kommunes skoler allerede er godt i gang med at udvikle og implementere en læringsplatform af høj kvalitet. Parallelt hermed pågår der i 2015 en implementering af et nyt fælles bibliotekssystem, hvor folkebiblioteket overtager drift og administration af de opgaver, som tidligere lå hos skolebibliotekerne. Administrationen skal gøre opmærksom på, at brugerportalsinitiativet berører andre områder end skoleområdet, idet både Vordingborg Kommunes IT-stab, Afdeling for dagtilbud, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Folkebibliotek berøres heraf. Eksempelvis er det i forhold til Folkebiblioteket vigtigt at være opmærksom på, at DDB (Danskernes Digitale Bibliotek - se figur i KL notat, side 4 nederst) ikke er tilgængeligt for skolerne på nuværende tidspunkt, idet der ikke er de fornødne licensaftaler på området. De afledte økonomiske konsekvenser af aftalen om brugerportalsinitiativet er endnu uafklarede. Bilag: 1 Åben Notat om brugerportalsinitiativet 16694/15 2 Åben Borgmesterbrev af 28. jan. vedr. aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen.pdf 16693/15 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 1. Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen 1. Notat om brugerportalsinitiativet (16694/15) 2. Borgmesterbrev af 28. jan. vedr. aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen.pdf (16693/15) 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 6

8 Bilag: 1.1. Notat om brugerportalsinitiativet Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16694/15

9 N OTAT Brugerportalsinitiativet Den 28. januar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale tidsalder. Regeringen og KL er enige om at øge anvendelse af it i folkeskolen. Der er afsat en pulje finansieret af staten på 500 mio. kr. til at støtte kommunernes indkøb af digitale lærermidler, og kommunerne har sikret, at skolernes trådløse netværk, internetkapacitet mv. er tidssvarende og velfungerende. Endelig indgik regeringen og KL aftale om brugerportalsinitiativet i Den fælles prioritering af den digitale folkeskole må også ses i sammenhæng med folkeskolereformen. Målet er grundlæggende, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/6 En gennemgribende digitalisering af folkeskolen vil kunne understøtte de n- ne udvikling. It skal understøtte elevens læring og en fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen uafhængigt af tid og sted. It skal bidrage til en udforskende og skabende læringsproces og etablere forbindelser til andre fag- og praksisområder i og uden for skolen. Med anvendelse af digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme bliver det muligt at anvende lærer- og pædagogressourcer på en ny og fleksibel måde. En øget anvendelse af it i læring og undervisning kan frigøre mere tid til undervisning og mere tid til at understøtte den enkelte elev. Det viser blandt andet en omfattende effektundersøgelse af anvendelse af digita-

10 le lærermidler, som regeringen og KL har fået udarbejdet i fællesskab i regi af styregruppen for it i folkeskolen. Brugerportalsinitiativet er et ambitiøst initiativ, som skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved et etablere tidssvarende digitale platforme, som kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aftalen om brugerportalsinitiativet fra oktober 2014 mellem KL og regeringen indebærer, at der skal udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder forældrene, får en samlet digital indgang til skolen. Samtidig skal kommunerne anskaffe kommunale it-systemer, som sikrer, at både elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser oplever en sammenhængende it-understøttelse af elevens læringsproces, arbejdet med læringsmål og trivsel, samt digital kommunikation og samarbejde. Endeligt skal der udarbejdes en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten. Aftalen indebærer, at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af Den digitale understøttelse Der er som forberedelse af initiativet udarbejdet en såkaldt rammearkitektur for den digitale understøttelse af folkeskolen. Denne følger overordnet principperne i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, som bl.a. KOM- BIT arbejder efter i de store monopolbrudsprojekter. På denne måde søges sikret særligt to ting. For det første sikres en konsistens i de krav, kommuner stiller til markedet og it-løsningerne på tværs af en række kommunale opgaveområder. For det andet sikrer den måde, løsningerne bygges på, størst mulig genbrug af funktionalitet i løsningerne. Det er også opfattelsen, at en kommunal anskaffelse af løsninger, der følger denne arkitektur, samtidig vil sikre, at disse løsninger i vid udstrækning vil kunne - eller kan udbygges til at kunne - dække behovene for digital understøttelse på en bredere del af børne- og ungeområdet end folkeskolen, herunder blandt andet dagtilbudsområdet og fritidstilbud. 2

11 Arkitekturen bygger grundlæggende på en opdeling af it-understøttelsen i en række byggeblokke: 1. Dashboards: En brugergrænseflade for elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse. Den kan variere afhængig af brugergruppen, så den er tilpasset elever (i forskellige aldersgrupper), forældre og det pædagogiske personale. Brugergrænsefladen skal sikre, at brugerne kan tilgå de nødvendige informationer, og den skal være tilgængelige på de dominerende moderne platforme, herunder smartphones og tablets. 2. Samarbejdsplatform: Denne sikrer kommunikation mellem de forskellige brugergrupper via mail, chat, fildeling etc. I dag har (næsten) alle kommuner skole-intra, der i vid udstrækning fungerer som en samarbejdsplatform, men er teknologisk utidssvarende. Der findes i dag en udgave for elever (elev-intra), en for lærere (lærer-intra) og en for forældre (forældre-intra). 3. Læringsplatform: Denne udgør den digitale understøttelse af kernen i folkeskolens forretning læring. Gennem denne platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og pædagogisk personale skal endvidere kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål, ligesom ledelsen skal have adgang til relevante områder. Kommunernes anvendelse af læringsplatforme kan generelt betegnes som værende i en pilot -fase på nuværende tidspunkt. 4. Administrative systemer: Dette dækker den administrative side af folkeskolen i form af it-løsninger til registrering af stamdata, skemalægning, fraværsstatistik etc. It-løsninger som længe har været udbredt i folkeskolen. 5. Digitale læremidler: En fællesbetegnelse for de mange forskellige materialer, it-værktøjer, informationssamlinger mv., der kan distribueres og anvendes på bærbare, mobile enheder m.v. Der er tale om en meget bred samling af undervisnings- og læremidler, som omfangsmæssigt rækker fra det digitale opgaveark til store interaktive systemer og internetressourcer. De digitale lærermidler trækkes ind i læringsplatformen og kombineres forskelligt (sammen med traditionelle analoge lærermidler) til læringsforløb. 3

12 6. Den fællesoffentlige infrastruktur: Denne dækker over flere elementer. For det første fælles login- og brugerstyring, som det i dag kendes fra UNI-Login, der anvendes bredt i dag på skoleområdet. Den eksisterende løsning skal videreudvikles, så den kan håndtere kravene i brugerportalsinitiativet. For det andet omfatter det integration af en række nationale tjenester, fx nationale test, Fælles Mål mv., så disse kan integreres i de kommunale løsninger. Endelig omfatter det fælles fastlæggelse og vedligeholdelse af de forskellige standarder, som skal sikrer, at byggeblokkene i initiativet kan spille sammen. De første tre byggeblokke (de grønne blokke på nedenstående figur) er det kommunernes ansvar at anskaffe i henhold til aftalen om brugerportalsinitiativet. Byggeblokkene 4 og 5, digitale lærermidler (gul) og administrative systemer (grå), er også kommunernes ansvar, men er ikke som sådan omfattet af aftalen af brugerportalsinitiativet. Den sidste byggeblok (de blå kasser) er fællesoffentlige, hvor det er Styrelsen for It og Læring, som har ansvaret for opgaven, men under ledelse af en fælles styregruppe med deltagelse af KL. 3. Anbefalinger til anskaffelse Med de politiske mål, den nuværende teknologiunderstøttelse og markedets sammensætning er der behov for en differentieret strategi for den kommunale anskaffelse af de nødvendige løsninger. Når disse skal anskaffes, bør 4

13 det ske på en måde, der overordnet sikrer, at kommunerne overholder de politiske aftaler og opfylder de politiske mål, inklusiv de aftalte tidsterminer. Det er dog samtidig nødvendigt at se længere fremad i tiden, da kommunerne med denne omstilling lægger vigtige grundstene til fremtidens folkeskole og afhængig af ambitionsniveau større dele af børne- og ungeområdet. Kommunerne skal derfor også i den kommende proces sikre et bæredygtigt marked for de relevante it-løsninger med sund konkurrence og innovation. For så vidt angår en samarbejdsplatform vurderes det samlet på baggrund af konklusionerne fra en markedsanalyse, at én fælles løsning for alle kommuner vil være at fortrække af hensyn til brugerne (børn/elever, forældre, personale), samt være mest omkostningseffektivt for kommunerne givet markedets størrelse og teknologiernes store modenhed (denne type teknologi bliver brugt i mange sektorer og derfor meget udbredt). Det anbefales endvidere, at samarbejdsplatformen også skal kunne fungere som samarbejdsplatform for dagtilbud og gerne andre tilbud på børne- og ungeområdet, således at sammenhængen styrkes på tværs af børne- og ungeområdet, og kommunikationen bliver mere enkel og tilgængelig for både børn og forældre. KL vil anmode KOMBIT om at gennemføre et sådan fælles udbud på vegne af kommuner. For så vidt angår læringsplatforme vurderes det, der er behov for flere løsninger på markedet, da behovene varierer kommunerne/skolerne imellem og for at sikre markedsmæssig konkurrence og innovation. Et fælles udbud for alle kommuner vil ikke kunne understøtte disse målsætninger. Samtidig er markedet ikke et velkonsolideret marked, hvorfor det anbefales, at den fælleskommunale anskaffelsesstrategi tilrettelægges i en to-trinsraket : Trin 1: Det anbefales, at der i fælleskommunalt regi udarbejdes en fælles kravspecifikation, vejledningsmateriale mv., som kan lette kommunernes arbejde med anskaffelse af læringsplatforme og sikre, at den aftalte arkitektur og de aftalte fælles standarder respekteres i de enkelte løsninger. Sideløbende hermed indledes en dialog med kommunerne for at afklare, om der senere i forløbet er interesse for at indgå i fælles samarbejder om udbud i fx en række klynger, så antallet af parallelle udbud reduceres af hensyn til både kommunernes og leverandørernes ressourceforbrug og med mulighed for at opnå bedre priser. 5

14 Trin 2: Hvis der blandt kommunerne er generel opbakning til at gå til trin 2 iværksættes en blandt følgende muligheder afhængig af, hvor mange kommuner der er interesseret i at deltage i trin 2: klyngeudbud (hvis et stort antal kommuner ønsker at deltage i en fælles anskaffelse, fx tre parallelle udbud), ét udbud for en gruppe af kommuner (hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal til at danne klynger) Kommuner, som i trin 2 ikke vælger at tilslutte sig en fælles proces, vil selv have ansvaret for anskaffelse af læringsplatform og sikring af, at de fællesoffenligt aftalte krav til løsninger overholdes. 6

15 Bilag: 1.2. Borgmesterbrev af 28. jan. vedr. aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 03. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16693/15

16 Til borgmesteren Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen I forlængelse af folkeskolereformen og økonomiaftalen for 2015 aftalte regeringen og KL i oktober 2014 rammerne for et brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Aftalen sikrer, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i kommunerne. Derved undgås det, at digitaliseringen af folkeskolen domineres af centrale løsninger, som drives i statsligt regi. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af dele af brugerportalsinitiativet. Den 28. januar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/2 Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Initiativet skal være fuldt implementeret med udgangen af Det omfatter dels en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra, og dels en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og lærernes tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af læringsforløb. Der er tale om ambitiøse mål og stramme tidsfrister for initiativet. Derfor er det et led i aftalen med regeringen, at der etableres et fælleskommunalt program, som skal støtte kommunernes anskaffelse og implementering af de nye løsninger til folkeskolen frem mod udgangen af KL har i forlængelse af aftalen med regeringen i oktober foretaget en analyse af markedet og anskaffelsesstrategier for de dele af initiativet, som ko m- munerne har ansvaret for. KL s bestyrelse har nu besluttet en række anbefalinger til kommunerne samt rammerne for det fælles anskaffelsesprogram: For så vidt angår samarbejdsplatformen anbefaler KL, at alle kommuner tilslutter sig ét fælles udbud af en ny løsning. Der vil være klare fordele ved en fælles løsning. Den vil være mest omkostningseffektiv, og opgaven, som

17 samarbejdsplatformen skal løse, vurderes at være ensartet fra kommune til kommune. Det vil også være en fordel for forældre, som har børn på folkeskoler i forskellige kommuner, og for samarbejdet mellem elever og lærere på tværs af landet. En fælles løsning svarer også til situationen i dag, hvor stort set alle skoler anvender (det nu utidssvarende) SkoleIntra. I tråd med mange kommuners tilkendegivelser anbefaler KL også, at en samarbejdsplatform skal kunne anvendes i sammenhæng med andre tilbud og aldersgrupper på børne- og ungeområdet, først og fremmest på dagtilbudsområdet. Børn og unge og deres forældre vil dermed opleve, at kommunen stiller en enkel, sammenhængende og moderne kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud, som familien anvender i dagligdagen. KL har anmodet KOMBIT om at varetage opgaven med et fælles udbud af en fælles samarbejdsplatform på vegne af kommunerne. Der vil i løbet af foråret blive gennemført en tilslutningsproces, og der vil blive en stor kommunal inddragelse og indflydelse på løsningen svarende til den praksis, der er benyttet ved øvrige fælleskommunale udbud. For læringsplatformen vurderes det, at kommunerne på nuværende tidspunkt har ret forskellige udgangspunkter, hvilket ikke taler for én fælles løsning. Digitale læringsplatforme er endnu relativt nyt i folkeskolen, og mange kommuner afprøver forskellige løsninger. Desuden er der tale om et marked i udvikling, hvor ét fælles udbud for alle kommuner på nuværende tidspunkt ville kunne hæmme konkurrence og innovation på markedet. KL og KOMBIT vil i første omgang udarbejde forslag til fælles krav til læringsplatforme samt en vejledning, som kommunerne kan anvende ved eget udbud eller gruppevist. Efterfølgende vil det efter dialog med kommunerne blive fastlagt, om der er grundlag for, at det fælles program yder bistand til fælles udbud af læringsplatforme i et antal klynger, fx 3-4../. Der vedlægges et notat, som yderligere beskriver baggrunden for ovennævnte strategier for anskaffelse af de to platforme. KL vil løbende informere om initiativet på KL.dk. Der er desuden planlagt orientering og dialog med kommuner og leverandører bl.a. på KL s Børn & Unge Topmøde den 29. og 30. januar Med venlig hilsen Martin Damm Kristian Wendelboe 2

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i den senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Brugerportalsinitiativet

Brugerportalsinitiativet Til: Eik Møller BLLERUP KOMMUNE ato: 13. februar 2015 Tlf. dir.: 4094 4491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Brugerportalsinitiativet Hvorfor dette brugerportalsinitiativ? Regeringen og KL har med

Læs mere

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform

Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Orientering om Brugerportalsinitiativet og tilslutninge en til samarbejdsplatform Baggrund for orienteringen Denne orientering fremsendes med henblik på at informere om, at Børn og Unge har besluttet,

Læs mere

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet

Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Introduktion Læringsplatform - Brugerportalsinitiativet Gitte Stoltenberg (KL) 7/10 2015 Park-Inn, København Eksterne digitale læremidler Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login (bla.

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt

Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet. Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Arkitekturarbejdet for brugerportalinitiativet Dialogforum 22. April 2015 Nikolaj Malkov, KL Chefkonsulent/forretningsarkitekt Status pt. for arkitektur og standarder Fællesoffentlig standardiseringsgruppe

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse 28. september 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1 Baggrunden for Brugerportalsinitiativet... 2 2 Brugerportalsinitiativet... 3 2.1 Brugerportalsinitiativets hovedelementer...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

MoMo giver tid til læring og trivsel

MoMo giver tid til læring og trivsel 2 TID TIL LÆRING OG TRIVSEL MoMo giver tid til læring og trivsel SYSTEMATIC VIL GØRE EN FORSKEL Derfor er MoMo en helt ny og visionær læringsplatform. Med MoMo opfylder vi ikke kun de forventelige krav,

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 SAMARBEJDSPLATFORMEN Informationsmøde om dagtilbudsområdet 6.juli 2016 Dagsorden 1. Velkommen 2. Kort om KOMBIT 3. Status på projektet 4. Markedet for løsninger på dagtilbudsområdet 5. Kravspecifikationen

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016

Aula. Chefkonsulent Dorthe Andersen. Kommunedage november 2016 Aula Chefkonsulent Dorthe Andersen Kommunedage november 2016 Aula Grobund i Brugerportalsinitiativet (BPI) baseret på aftale mellem KL og regeringen Skoledel og dagtilbudsdel Alle kommuner tilsluttet skoledelen

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen

Introduktion. Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Gitte Stoltenberg Teknisk projektleder Brugerportalsinitiativet Læringsplatformen Introduktion Fællesoffentlig samarbejdsplatform med UNI-Login Eksterne digitale læremidler Kommunens læringsplatform

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. Leverandørmøde 23. oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN Leverandørmøde 23. oktober 2015 Dagsorden Samarbejdsplatformen Velkomst v/leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz Intro til Samarbejdsplatformen v/projektleder Dorthe Andersen

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at:

Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Indledning Kit gennemgik de generelle forhold om samarbejdsaftalen, læringsplatformen og tidsplanen. Der blev blandt andet nævnt at: Samarbejdsplatform er inklusiv Dashboard og bliver en fælles løsning,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ

Nyt i SkoleIntra. Ole Windeløv. Ivar Sund TÆTTERE PÅ Nyt i SkoleIntra Ole Windeløv Ivar Sund Vores Vision At skabe et SkoleIntra der er brugervenligt og en fornøjelse at anvende. der gør hverdagen lettere for både lærere, administratorer, forældre og elever.

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere