Eksempel på AT- eksamen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på AT- eksamen 2012"

Transkript

1 Vidensmønstre

2 Program Velkomst Professor Finn Collin (KU) foredrag Et nyt tværfagligt sprog oplæg Øvelser Al forståelse pararbejde med supplerende oplæg De tværfaglige begreber i forløb gruppearbejde med supplerende oplæg Progressionsplanlægning oplæg AfsluHende diskussion plenum

3 Eksempel på AT- eksamen : Katastrofen årsager og konsekvenser. Fag: Dansk (A) og Fysik (A). Problemformulering: Spiller medierne på frygten for Jordens undergang og AlsidesæHer realiteterne omkring dannelsen af sorte huller skabt af parakelacceleratoren i CERN?

4 Eksempel på AT- eksamen 2012 Oplagte vidensmønstre i spil: KvanAtaAv kvalitaav (1. orden) Fy: Beregninger af energi, størrelse og levead (kvan.) Da: Optælling af arakler (kvan.) analyse af to udvalgte (kval.) Eksperimentel observaaonel Fy: relaavitet og kvantefysik (eksp.) kosmisk stråling (obs.) Kausal intenaonel (2. orden) Fy: rel.teori og kvantefysik! sort hul ikke muligt (kausal) Da: arakler! nyhedskultur, skaber ubegrundet frygt (intenaonel)

5 Hermeneu'k Poststrukturalisme Klassisk videnskabsteori Kri'sk ra'onalisme Nomote'sk Inten'onel Synkron Vidensmønstre: et tværfagligt begrebsapparat Faktuel Kvan'ta'v Eksperimentel Billedanalyse Hypotesetest Fagenes teorier og metoder

6 Eleverne skal kunne: anvende begreberne på konkrete AT- forløb og undersøgelser! vurdere muligheder og begrænsninger. vælge mellem forskellige Algange (man får svar på det man spørger om).

7 Bogens opbygning Indledende kapitler Viden, fag og videnskab Videnskabens fællestræk: Normer Begrundelsesformer Teorier Vidensmønstre OHe begrebspar: det tværfaglige begrebsapparat Alt kan læses i en hvilken som helst rækkefølge!

8

9 Vidensmønstre i spil

10 Klimakrisen Fag: Naturgeografi MatemaAk Engelsk 10

11 Naturgeografi: Eleverne måler Albedo- effekt ved at måle lysintensiteten (indstråling og udstråling) ved en række forskellige overflader. Eleverne afprøver i model hvilke ændringer i jordens gennemsnitstemperatur ændringer i Jordens gennemsnitlige albedo (0.31) vil få. 11

12 MatemaAk Eleverne undersøger de ligninger, der ligger bag en beregning af Jordens middeltemperatur 12

13 Engelsk Der læses arakler om Climate Change Denial i USA og en tale af Al Gore analyseres. 13

14 Vidensmønstre i spil: 1) Empirisk formel 2) Faktuel 14

15 Vidensmønstre i tværfaglige forløb

16 Opgave, 30 min. 1. Hvilke begrebspar er egnede? 2. Hvornår i forløbet skal begreberne præsenteres? 3. Hvordan skal eleverne arbejde med begreberne? Vælg mellem Verdensbilleder eller eget forløb. Laves evt. som Walk&talk.

17 Verdensbilleder Idiografisk og nomoteask

18 Verdensbilleder Idiografisk og nomoteask Eksperimentel og observaaonel

19 Verdensbilleder Idiografisk og nomoteask Eksperimentel og observaaonel Man kunne også have valgt: Kausal og intenaonel TeoreAsk og prakask

20 Verdensbilleder Hvornår i forløbet? - Sidste halvdel Hvordan indføres begreberne? - Lærerstyret: generel definiaon! anvend på konkret forløb

21 Verdensbilleder

22 Verdensbilleder Eksperimentel og observaaonel

23 Verdensbilleder Idiografisk og nomoteask

24 Progression og perspekavering

25 Skitse Al progressionsmuligheder 1. Den centraliserede model (AT- kanon med faste forløb og faste begrebspar) 2. AT- faklen (Semi- struktureret kanon) 3. Den decentrale model (Lærerteams planlægger selv de enkelte AT- forløb, mens studieplanen fungerer som tjekliste)

26 1. Den centraliserede model

27 2. AT- Faklen AT forløb Afviklet hvornår og hvordan Tovholder: Produkt: Særlige fokuspunkter: Evaluering AT b Verdensbilleder Fysik Historie Dansk Engelsk Forår 1.g. uge Forløbet om verdensbilleder skal give dig indsigt i hvilke nye tankemønstre og videnskabelige gennembrud der opstod i Vesteuropa i tallet. Disse nye ideer har haft afgørende betydning for hvordan den vestlige verdens moderne verdensbillede ser ud den dag i dag. Under forløbet vil du introduceres for begreberne nomotetisk og idiografisk, og vi vil i de forskellige fag vise, hvordan begreberne kan anvendes til at karakterisere de metoder, vi arbejder med. Grupperapport Faglige Projektarbejde Analytiske evner Overskue og strukturere Selvstændighed Ansvarlighed Samarbejdsevne AT a Hvornår er det sandt? Dansk Samfundsfag Matematik Historie Forår 1.g uge 8, opgave uge 10, fremlæggelse uge 12 Arbejde med begrebet Sandhed : hvornår er det sandt? hvordan kan vi i de forskellige fag nå frem til sandheden. Her vil de enkelte fag vise deres metoder. Arbejde med en metasag. Efter de enkelte fag har vist deres metoder i de enkelte lektioner, vil der til sidst komme en fælles refleksion over begrebet sandhed. 14 lektioner JF Skriftligt oplæg i form af en PowerPoint Samarbejdsevne - I skal have kendskab til god faglig og social adfærd i gruppearbejde. Åbenhed og omgængelighed - I skal udvise respekt og lydhørhed, når andre ytrer sig IT - Udarbejde en Power Point De videnskabsteoretiske dimensioner har vi ikke nået i dette forløb - så de må introduceres fra bunden, måske i ATb? Dog har klassen (generelt) godt styr på forskellen på kvalitativ og kvantitativ metode, men jeg tror det er via introuduktionen til den samfundsvidenskabelige metode og ikke de videnskabsteoretiske dimensioner. 27

28 Eksempel på AT- eksamen 2012 Sagen: Skole- skyderier i USA Fag: Engelsk og samfundsfag Materialer (i grove træk): - Michael Moores: Bowling for Columbine - Gus van Sants: Elephant - StaAsAkker vedr. kriminalitet og våbenbesiddelse i USA. - ArAkler, udtalelser og kommentarer vedr. skoleskyderier og USA s liberale våbenlov.

29 Skole- skyderier - fortsat 2 oplagte vidensmønstre i spil: KvanAtaAv kvalitaav (1. orden) Samf: ArAkler, interviews (kval.) vs. staasakker (kvan.) Eng: ArAkler og dokumentarfilm " Analyse af budskab (kval.) Kausal intenaonel (2. orden) Samf: Moore & staasakker " De bagvedliggende strukturer i et samfund, der skaber individuelle tragedier (kausal- forklare) Eng: Van Sant & arakler " SæHer fokus på de individuelle intenaoner, der ligger bag ugerningerne (intenaonel- forstå)

30 Skoleskyderier - fortsat Ændring i fag: Historie & samfundsfag? Nye vidensmønstre i spil i 2. orden: Diakron synkron His: Kilder (dagbøger, tesamonials fra internehet, øjenvidneberetninger osv.), der leder frem Al én konkret tragedie. Afdækker handlingsforløbet (diakron). Samf: Sammenligner vilkårene for forskellige eksempler på skoleskyderier (cases synkron). Hvilke parametre er ensartede og hvilke er forskellige? Søger at skelne mellem generelle strukturer og individuelle forhold.

31 PerspekAveringen Fra læreplanens faglige mål: Eleverne skal kunne: PerspekAvere sagen Krav Al synopsen ved den afsluhende prøve En perspekavering Al studierapporten

32 AfsluHende diskussion Hvor ser I muligheder og begrænsninger i forhold Al arbejdet med Vidensmønstre? Hvad gør I på jeres skoler? Kan arbejdet med Vidensmønstre være med Al at udvikle jeres AT- forløb? Generelle spørgsmål

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling 79824 1 Bachelorprojekt - april/maj 2013 Jonas Friberg Christensen - z090108 IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling Elever diskuterer planternes indbyrdes position under den afsluttende evaluering i IBSE

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere