Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polyteknisk KollegieSelskab. Bestyrelsens beretning 2011"

Transkript

1 Polyteknisk KollegieSelskab Bestyrelsens beretning 2011

2 Regnskab Resultatet udviser et overskud t.kr. 588, hvilket skyldes forøget nettoomsætning og mindre administrations- og personaleudgifter end forventet. Egenkapitalen udgør herefter t.kr Der henlægges t.kr. 300 til forretningsudvikling og t.kr. 288 til konsolidering. Detaljer under dagsordenens pkt. 3.

3 Blanke revisionspåtegninger PKS har fået en blank revisionspåtegning. Kollegiernes regnskaber har ligeledes fået blanke revisionspåtegninger.

4 Forventet administrationsgebyr Det forventes, at kollegiernes administrationsgebyr kan fastsættes uændret på forårets bestyrelsesmøder.

5 Udlejningssituationen Der har været fuld udlejning på alle kollegier siden sidste generalforsamling ingen lejetab. P.t. er der dog en vigende ansøgning til TØK. Udlejningsafdelingen gør en ekstraordinær indsats for at mindske lejetab. Beboerne har igen gjort en flot indsats ved at markedsføre kollegierne ved DTU s Åbent Hus arrangementer, senest i november d.å. Der har været en positiv periode, hvad angår salg af andelslejligheder. Der er siden 1. juli solgt 7 lejligheder fordelt på 6 type A lejligheder og 1 type B lejlighed.

6 Skybrud 2. juli Under skybruddet den 2. juli fik flere kollegier vand i kælderen. Værst gik det ud over G. A. Hagemanns Kollegium (GAHK) og Bikuben Kollegiet i Ørestad (BKØ). På BKØ stod der 30 cm vand i kælderen. Alle beboernes pulterrum og motorstyringen til to elevatorer stod under vand. På GAHK stod der i hele underetagen 240 cm vand (blanding af kloakog overfladevand fra afløb/vej/fortorv).

7 Forsikringssag på Kampsax I april 2010 blev der konstateret råd og svamp i tagudhænget på Kampsax Kollegiet. Efter en langvarig strid med forsikringsselskabet Gjensidige tilbød de en kulant dækning af skaden, da den ikke blev anerkendt som berettiget til forsikringsdækning. Senest har Gjensidige minimeret deres kulante dækning til ca. 7% af den samlede udbedringsomkostning. Willis forsikringsmæglere, der har assisteret under sagen, har fået mandat til forhandling med forsikringsselskabet.

8 Renovering på VKR Villum Kann Rasmussen Kollegiet har ansøgt og modtaget en donation fra Villum Fonden på kr til renovering af fælleskøkkener samt til glasinddækning af de to trappetårne. Ombygningen af fælleskøkkenerne er tilendebragt, og inddækning af trappetårnene opstartes i det tidlige forår 2012.

9 Cykelskure på WDK Beboerrepræsentanter på William Demant Kollegiet har søgt og opnået en donation fra Oticon fonden til nye cykelskure med belysning, vandinstallation til cykelvask, samt ny parkbelysning til afløsning af den gamle, der ofte voldte driftsmæssige problemer. Projektet forventes færdigt medio december. Stor ros til de beboere, der har stået for projektet.

10 PTF salg af telefonnumre PF, der administrerer Polyteknisk Telefoniforening, indkaldte medlemmerne til generalforsamling den 5. oktober d.å. PTF blev nedlagt, og PF og kollegierne bad PKS om at forsøge at sælge de nummerserier, der tilhører kollegierne.

11 Pilotprojekt på vandbesparelse Gustavsberg har udviklet en ny armaturtype, som firmaet ønsker at afprøve i et pilotprojekt. PKS har fået mulighed for at få en særdeles god rabat på indkøb af armaturerne. Der vil på Kampsax Kollegiet blive målt på vandforbruget, så vi kan få en reference for fremtidig udskiftning af armaturer på andre kollegier.

12 Klimakampagne på POP, PBK og TØK PKS har stået for opstarten af projektet og deltaget ved de første møder. Ansvaret for projektet ligger nu hos kollegiernes repræsentanter. Der er blevet valgt en række klimaambassadører på de forskellige kollegier. PKS holder fingeren på pulsen mht. udviklingen og fungerer i et vist omfang som kontaktperson mellem NRGi Rådgivning og klimaambassadørerne.

13 Ansættelse Den 3. januar i år blev Trine Onsby ansat i stillingen som boligkonsulent i udlejningsafdelingen. Hun kom fra boligselskabet FSB og er oprindelig uddannet i boligselskabet KAB. I forbindelse med proceduremæssige omlægninger har Trine allerede kunnet bidrage med sine kompetencer på flere områder.

14 Forretningsplan for PKS Implementering af Forretningsplan for PKS skrider fortsat fremad med løbende justeringer. Der er blevet fulgt op med konsultationer mellem DFK og PKS bestyrelse på to ordinære samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i PKS.

15 PKS hjemmeside PKS har i samarbejde med firmaet InCom fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden er lagt op på pks.nu og er allerede i sin nuværende udformning væsentligt mere informativ end den gamle hjemmeside var. De resterende moduler så som nyhedsmodul, galleri, FAQ og login for råds- og bestyrelsesmedlemmer lægges løbende ind på hjemmesiden.

16 Serviceniveau i PKS Efter sommerferien er der blevet rejst kritik af sagsbehandlingen i PKS. Det drejer sig primært om for lange svartider og for upræcis information/kommunikation på visse henvendelser. Der er nu udarbejdet beskrivelser af det serviceniveau, der skal være gældende i sagsbehandlingen. Det er også fastslået, at det er PKS ansvar at vende proaktivt tilbage, såfremt særlige forhold gør en sagsbehandlingstid længere end forventet.

17 Inspektørordningen PKS har igangsat et arbejde med henblik på at effektivisere inspektørordningen. Det sker på baggrund af, at der på Professor Ostenfeld Kollegiet er overvejelser om at overgå til egen inspektør, og at man på Trørød Kollegiet undersøger muligheden af at tilkøbe inspektørfunktionen ude fra. PKS vil sikre, at et evt. omvalg ikke må skyldes en utilstrækkelig funktion af inspektørordningen.

18 Fejlmeldingssystem På baggrund af ønskerne om et digitalt fejlmeldingssystem til brug for inspektørordningen har der været nedsat en gruppe med beboerrepræsentation for at komme en løsning nærmere. Pt. afventes tilbud fra InCom på et fejlmeldingssystem integreret med PKS hjemmeside. Når dette er modtaget, vil der blive foretaget en systematisk sammenligning af de indhentede tilbud, hvorefter der vil være møde i fejlmeldingsgruppen.

19 Nyt indstillingssystem InCom leverer Indstillingssystemet, som baseres på vores administrationsprogram EG-Bolig. Der er lavet en projektplan med datoangivelser og deadlines for de forskellige dele af arbejdet. En ny E-Bolig database er installeret på DTU s sql server. Forbindelsen mellem databasen og webservicen er oprettet og virker som den skal.

20 Indstillingssamarbejde med PFIU PKS holdt møde med PFIU og foreslået nye procedurer for bl.a. behandling af dispensationsansøgninger. Efterfølgende har vi internt udformet arbejdsgangsbeskrivelse, skemaer, blanketter samt tilpasset standardbreve, så fremtidige dispensationsansøgere får den information de bør have. PKS afventer i øjeblikket PFIU s godkendelse af materialet.

21 Fokusområder for 2012 PKS vil i 2012 have fokus på implementering af nyt indstillingssystem samt øvrige IT-tiltag. Endvidere vil løbende serviceforbedringer have høj prioritet.

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere,

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere