Brøndbyernes Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Andelsboligforening"

Transkript

1 Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th Glostrup, tlf Åbningstid kl Fax mail: CVR nr Varmemester tlf mail: Brøndby, den TS/sa Referat Den 30. november 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 61 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl Brøndby Deltagere: Annette Reckendorph Frank Hansen Kurt Jørgensen Jeppe Sloth Nielsen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Teit Svanholm formand økonomidirektør Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af referat nr. 59 og Forsikringssager, redegørelse for udbetalinger. 4. Procedure ved ansættelser 5. Redegørelse vedrørende positivlister 6. Meddelelser 6.1. Administration 6.2. BAB afd BAB afd BAB afd Sag i boligretten (lukket punkt) 8. Eventuelt 1

2 1. Valg af ordstyrer Lisbeth Jallbjørn blev valgt 2. Godkendelse af referat 59 og 60 Referat 59 og 60 blev godkendt og underskrevet. 3. Forsikringssager, redegørelse for udbetalinger. I forbindelse med skybruddet i juli måned, blev der indgået aftale om oprydning, bortkørsel mv. med en vognmandsforretning. Aftalen blev indgået mellem vognmandsforretningen og BAB efter godkendelse fra forsikringsselskab. Normal kutyme er, at fakturaer sendes videre til forsikringsselskabet, som så betaler leverandøren, således at mellemregning med forsikringsselskabet undgås. Derved spares der renter og risikoen for at fakturaer ikke afregnes med forsikringselskabet mindskes. I nogle tilfælde er forsikringsselskabet længe om at afregne, eksempelvis efter skybruddet i juli hvor der var mange sager til behandling i forsikringsselskaberne. Vores faste samarbejdspartnere kender vores kreditværdighed og vil normalt acceptere, at der går lidt længere tid end normalt, før fakturaer honoreres, men i dette tilfælde pressede kreditor på for at få sine penge. Da aftale var indgået mellem BAB og kreditor, valgte administrationen at betale regningerne og efterfølgende kræve beløbet hos forsikringsselskabet. I modsat fald havde vi modtaget krav om betaling fra kreditor efter rentelovens bestemmelser, hvilket havde betydet yderligere omkostninger for BAB. Orientering taget til efterretning. Annette Reckendorph henledte opmærksomheden på at afdelingsformændene har fået tilsendt mail om nye forsikringsbetingelser. For at undgå stigninger i præmierne på bygningsforsikring på ca %, har Tryg ændret vilkår, som bl.a. indebærer nedsat erstatning for vandsugende materialer og krav om hæve løsøregenstande i kældre mindst 40 cm. over gulvniveau. Forsikringsmægler inviteres til møde d. 26. januar

3 4. Procedure ved ansættelser Procedure for ansættelser i afdelingerne Proceduren er i hovedtræk, således: Ejendomsfunktionærer: Når en stilling som ejendomsfunktionær bliver ledig, forespørges organisationsbestyrelsens formand, om afdelingsbestyrelsen har ændrede ønsker til stillingsprofil eller om der er områder administration skal have speciel fokus på. Dette kan eksempelvis være ønsker til større service-mindedhed, bedre håndværksmæssige kompetencer eller større faglighed vedrørende det grønne (gartner, beskæring). Herefter slår administrationen stillingen op i egnede medier og administrationen gennemfører ansættelsesprocedurer. Når kontrakt er indgået, modtager organisations- og afdelingsbestyrelsesformændene besked herom med kort resume af den nye medarbejders CV. Ejendomsmester: Når en stilling som ejendomsleder bliver ledig, forespørges organisationsbestyrelsens formand, om organisationsbestyrelsen har ændrede ønsker til stillingsprofil eller om der er områder administration skal have speciel fokus på. Endvidere aftales om der skal nedsættes et ansættelsesudvalg og i bekræftende fald hvem som deltager for organisationsbestyrelsen (maks. 2 personer). Herefter slår administrationen stillingen op i egnede medier og administrationen gennemfører udvælgelse af et antal ansøgere som skal til endelig samtale med ansættelsesudvalget. Når kontrakt er indgået, modtager organisationsformanden besked herom med kort resume af den nye medarbejders CV. Taget til efterretning. 5. Redegørelse vedrørende positivlister BABs afdelinger har valgt B-ordningen - 27 hvilket betyder at udlejer vedligeholder boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Tek- 3

4 sten er udtømmende, dvs. der kan ikke fortolkes andre arbejder ind under B- ordning. Positivlister der indeholder andre arbejder, så som forbedringer og udvendig vedligeholdelse er derfor ikke i overensstemmelse med almenlejeloven. Det samme gælder for armaturer, sanitet, emhætte mv. Hvad maling angår, tolker flere boligorganisationer at maling af træværk kan indeholdes i B-ordningen. Af afdeling 1 og 3 s vedligeholdelsesreglement fremgår det, at lejerne kan finansiere arbejder som er på en positivliste, hvis lejemålet er vel vedligeholdt og hvis der kun disponeres over beløb der ligger ud over 2 års hensættelser. Dette svarer til dels til bestemmelserne i lejeloven (for privat udlejning mv.) 23. KAB har tidligere fået godkendt et forsøg efter almenboliglovens 144 med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen efter principperne for private udlejningsboliger. Socialministeriet har dog fastholdt den nuværende almene lovgivning og ønsker ikke at give mulighed for udvidet brug af kontoen for vedligeholdelse. Hensigten med B-ordningen er derfor at der skal spares et beløb op som gennemsnitligt svarer til, hvad det koster at holde et lejemål vel vedligeholdt med hvidtning, maling tapetsering og gulvbehandling. Organisationsbestyrelsen er forundret over den tidligere rådgivning på dette område, og kræver en grundig redegørelse og en systematisk gennemgang af BABs samlede regelsæt med henblik på at få bragt disse i overensstemmelse med lovgivningen. 6. Meddelelser Administrationen: er ved at planlægge en fælles faglig tur til foråret for alle ansatte. Turen forventes at koste ca. kr. 700 pr. deltager. Organisationsbestyrelsen er af den opfattelse, at sådanne udgifter bør dækkes af administrationshonoraret. 4

5 FA09 og formand Annette Reckendorph var den 17. november 2011 inviteret til møde på rådhuset angående social helhedsplan for området omkring Brøndbyøster Torv. Fra administrationen deltog Teit Svanholm. På et tilsvarende møde den 5. april 2011(hvor daværende formand Allan Rasmussen deltog), blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en prækvalifikationsansøgning for en boligsocial helhedsplan til Landsbyggefonden. Denne ansøgning blev behandlet og godkendt på mødet d. 17. november BABs udgifter til projektet udgør kr årligt. Hertil kommer en gangs udgifter til udarbejdelse af ansøgning og til BL tabeller fra Danmarks Statistik, i alt kr Alle tilstedeværende organisationer bakkede op om ansøgningen. Taget til efterretning. Til orientering blev BL-statistikker omdelt. Disse sendes tillige elektronisk. BAB 1: firmaer i liste for vagtordning er ikke opdateret. BAB 2: Forslag om vinduesudskiftning blev nedstemt på afdelingsmøde d. 15/ BAB 3: tilfredsundersøgelse angående rør & faldstammeudskiftning er gennemført. Vinduer mod banen udskiftes med støtte fra Bane Danmark. Tilbud indhentet og er under bearbejdning. Der kigges på nyt elektronisk nøglesystem (B-key.) 7. Sag i boligretten Afdelingsbestyrelsen er orienteret. 5

6 8. Eventuelt Annette Reckendorph orienterede om at invitationer til julearrangementet d. 6/ er udsendt. Annette Reckendorph (formand) Frank Hansen Kurt Jørgensen Jeppe Sloth Nielsen Lars Bjørnstrup Lisbeth Jallbjørn Mitzi Hansen 6

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Beboerhuset, Horsevænget 33, 2610 Rødovre Bestyrelsen: Formand Bjarne Clausen, næstformand Helle Nielsen, Dora Arvidsen, Ida

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere