Rådsmøde den 6/ kl. 19:00 i Centerbygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen"

Transkript

1 Rådsmøde den 6/ kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin (AMM) 20E (ASH) 19E (SEJ) 19D (JBK) 14A (SA) 19B (MA) 14D (BM) 18A Rådsmedlemmer ikke til stede: Beboere til stede: Kenneth 11D Centerleder Morten 19A Referat Relevant for / 1. Valg af referent og dirigent Referent: MA Dirigent: BM 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Det er godkendt 3. Opfølgning på punkter fra sidste møde Indstillingsudvalget Der er muligvis fundet en repræsentant Bøgehæk havedag Der vil blive afholdt en ekstraordinær havedag hvor bøgehækken bag række 8 vil blive klippet. Havedagen vil blive afholdt søndag den 25/2, med styring af BM. Almindelig Havedag Der vil blive afholdt havedag lørdag den 21. april. JBK har melder sig som ansvarlig, men ville være ønskeligt hvis der er flere der vil assistere med planlægningen og indkøb. Det aftales at der skal være rotation af køkkentjansen. AM sender en gammel havedagsseddel til JBK/resten af rådet. /BM /BM /JBK 1

2 Askebægere til centerbygningen /Pernille 14A Askebægerne kommer hjem den 9/2 og opsættes ved lejlighed Rygning forbudt skilte Der bliver samme aften sat skilte op i mellemgang og vaskeriet 4. Nyt fra/til inspektøren Nye lampehoveder på parkeringspladserne Det er muligt at udskifte pærerne i lamperne på parkeringspladserne, men fatningerne kan kun holde pærer på 7 W. Inspektørernes bud på udbedring er derfor at skifte toppen på lamperne. Inspektørerne indhenter et tilbud. Hul i tag i centerbygning og resulterende fugt i studierum Hullet vil blive udbedret i indeværende uge. Fugt i hus 16C og 16D Er under udbedring af inspektørerne Logbog AMM har lavet et udkaste som rådet har godkendt AMM laver en logbog som vil ligge på pulten i centerbygning inden for en uge. Fremover skal alle fejl og mangler inspektørerne skal gøres opmærksom på indskrives i denne logbog, hvorefter inspektøren vil notere at fejlen er registreret og fejlen skal herefter rettes inden for 10 dage. Akutte fejl, såsom vandskade skal dog indberettes telefonisk. 5. Nyt fra centerlederen, Insp. JBK /JBK /JBK /AMM, Centerleder Tjekliste til gennemgang af centerbygningen efter udlån Centerlederen har lavet et udkast som er blevet godkendt af rådet. Ny lånekontrakt til centerbygningen Centerlederen har lavet en ny lånekontrakt som er blevet godkendt af rådet. 6. Nyt fra diverse udvalg Barudvalget Barudvalget sender en mail til MA så han kan skrive arrangement ind i rækkemødedagsorden. AMM 2

3 Netgruppen Server i kopirummet Hammed fra netgruppen har undersøgt muligheden og informere rådet om at der kun er ét netstik og at de skal bruge to. Rådet er bekymrede over at serveren står på loftet og der er derfor givet grønt lys for at der skal installeres et netstik ekstra. Hammed har vil gerne have en nøgle til kopirummet og det er godkendt af rådet. Hjemmeside Der arbejdes stadig på hjemmeside, vaskeri, osv. Vaskeri Inspektørerne har gjort rådet opmærksom på at der i forbindelse med den nye interface for vaskeriet, også er mulighed for at booke vasketider på nettet. Rådet kikker på hjemmesiden og vurdere efterfølgende hvorvidt kollegiet vil bruge denne hjemmeside til bookning i stedet for det gamle system. JBK kontakter inspektørerne efter en adresse til hjemmesiden. Webmail/alias/password Der er indtil videre oprettet ca. 90 alias, hvilket rådet finder meget utilstrækkeligt. Rådet vurdere at det skyldes at beboerne er utilfredse med den megen spam. Som løsning på problemet med spam undersøger rådet to løsningsmuligheder: Jakob 19E har tilbudt at lave en brugerguide til overførsel af mail fra webmailen til egen computer ved brug af gratis-programmet Mozilla Thunderbird der har indbygget spamfilter som Jakob 19E har gode erfaringer med. SEJ undersøger muligheden for at lukke fra udefrakommende mail der sendes til ens mail, men ikke til ens alias. Det forsøges desuden at gøre beboerne opmærksom på vigtigheden ved at have og tjekke tkol mailen på næste rækkemødedagsorden. Vedhæftninger i mails Af og til navngiver mailsystemet vedhæftede filer med untitled. SEJ undersøger sagen med netgruppen. Miljøgruppen Miljøgruppen har efter mødet med PKS indhentet tilbud på opsætning af el, varme og vandmålere, som miljøgruppen fremlægger for PKS onsdag den 14/2. Det indskærpes at evt. tiltag ikke vil medføre huslejestigninger. 3

4 7. Polyteknisk telefoniforening AMM har som kollegiets repræsentant været til konstituerende møde i Polyteknisk telefoniforening. Til dette møde foreslog 2 kollegier at de ville nedlægge fastnet telefonsystemet på kollegierne da de ikke følte at de havde brug for systemet. Dette var resten af kollegierne dog uenige i. Rådet på trørødkollegiet er også stærkt uenige heri. Det blev også foreslået at lukke ned for ekstern tale, således at det kun ville være muligt at ringe internt på kollegierne. Forslaget er sendt til afstemning i de enkelte råd. Rådet på trørødkollegiet forkaster forslaget enstemmigt. Det blev foreslået at nedlægge Polyteknisk telefoniforening og i stedet blive administreret af PKS da det vil betyde mindre administrationsomkostninger. Polyteknisk telefoniforening har vist sig ikke at fungere da foreningen ikke har nogen magt og det derfor har taget 1,5 år at holde det konstituerende møde. Rådet stemmer for nedlæggelsen af Polyteknisk telefoniforening. 8. Penge og konti underskrifter indsamlet og det er nu muligt at oprette en konti 25 i Danske Bank. 9. Tage på husene Der bliver på nuværende tidspunkt ikke sat penge af på kollegiets budget til udskiftning af tage, da dette er en meget stor udgift, finder rådet det ansvarligt at undersøge levetiden af de eksisterende tage samt en pris for udskiftning. Dette undersøges af inspektørerne. Det ønskes af rådet at dette sættes på budgettet med høj prioritet, dog ikke i så det betyder huslejestigning. 10. Skur ved centerbygning SA MA, JBK /JBK Inspektørerne ønsker at dele skuret ved centerbygningen op i to, således at de kan aflåse den ene halvdel. JBK undersøger hvorvidt det er nødvendigt at foretage en opdeling af skuret. Punktet tages op på næste møde. 11. Containergården /AMM,ASH Børnehaven har i forbindelse med en oprydning fået forældre fra kollegiet til at åbne for containergåerden. AMM og ASH tage kontakt til børnehaven, da dette selvfølgelig er strengt forbudt. 4

5 12. Gennemgang af rækkemødereferater Række 2 Hus 4 har stadig vrøvl med DR og TV2 signal. AMM tager kontakt til Rækken Række 7 Række 7 s forslag til løsning af spam problemer er noteret og der arbejdes på en løsning jf. tidligere i referatet. Der vil ikke komme nogen afstemning i forbindelse med disse tiltag. Det foreslås at bruge web-reserveringssystem til reservering af vaskemaskiner. Rådet er klar over den mulighed og det undersøges jf. tidligere i referatet. Række 7 indvilligere i frivilligt at klippe bøgehækken bag række 8 jf. tidligere i referatet. Dette syntes rådet er en god ide. Række 8 Række 8 foreslår at slukke for timerne på ventilationsanlæggene da dette vil give bedre ventilation. Rådet er enige og AMM og ASH vil løbende slukke for timerne. Række 8 beder rådet indskærpe over for kollegiets beboere at vigepladserne for enden af nogen af rækkerne ikke er parkeringspladser, og at disse derfor ikke skal benyttes sådan. Rådet er enige og vil i rækkemødereferaterne gøre beboerne opmærksomme på problemet. 13. Ansøgninger til konto 25 Række 2 Søger? kr til en Nintendo Wii med mange controlere til kælderen. Denne er ikke bevilliget da rådet mener at det er tilstrækkeligt med en spille konsol i kælderen. Rådet opfordre til gengæld til at beboerne ansøger om penge til køb af spil til denne. Række 7 Søger om 200 kr til øl og vand til bøgehækkedag. Dette er bevilget. 5

6 14. Punkter til næste rækkemødedagsorden Bøgehækdag Der vil blive afholdt en ekstraordinær havedag til beskæring af bøgehæk bag række 8 søndag den 25/2. Række 7 har stillet sig til rådighed med Birte Martin 18A som fanefører, men vi vil gerne have så mange som muligt til at stille op da det er et stort arbejde. Så meld jer til Birte Martin i 18A. Havedag Kollegiet holder almindelig havedag lørdag den 21. april. Jakob 14A er tovholder men han vil meget gerne have hjælp til planlægning og indkøb. Logbog I erkendelse af at det nuværende system til kontakt mellem beboerne og inspektørerne i forbindelse med indrapportering af fejl og mangler ikke fungere er det valgt at benytte en logbog i stedet. Logbogen vil være placeret på pulten i centerbygningen. Fejl og mangler inspektørerne skal informeres om skal skrives ind i logbogen. Inspektørerne vil minimum en gang om ugen tjekke bogen og orientere beboeren om det videre skridt. Akutte fejl som vandskade skal selvfølgelig stadig indrapporteres telefonisk til inspektørerne på telefon???. Standsepladser Der gøres opmærksom på at det er strengt forbudt at benytte vigepladserne til parkering i mere end 15 min. Da dette er til gene for trafikken på kollegiet. Containerplads Det er kommet rådet for øre at beboere på kollegiet har åbnet for containerpladsen således at børnehaven har kunne komme af med deres affald. Alias Rådet opfordre igen alle til at få password og oprette alias, da det er meget vigtigt for at kollegiet kan fungere at information fra rådet og andre udvalg/foreninger på kollegiet kan sendes ud. Der arbejdes i øjeblikket med at stoppe spam problemet. Arrangementer i baren Pokerturnering den 16. februar Fastelavn den 25. februar Indflyttermøde den 9. marts Pokerturnering den 16. marts Tour de Rækkehus den 28. april 6

7 15. Næste Møde Næste møde afholdes den 6. marts kl. 19:00. Kage: AMM Kaffe og the: JBK Referent: SEJ Dirigent: MA 16. Eventuelt Der er ingen emner til eventuelt. 17. Lukkede punkter Kollegiets tegninger Punktet videreføres til næste uge. Attrap kameraer De kommer hjem i indeværende uge. Opsætningen diskuteres ved næste møde. 7

8 Dette referat er sendt til: Beboerne på Trørød Kollegiet PKS ) Inspektørerne 8

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Jakob Becker Kirkegaard Rådsmedlemmer

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået)

Baren: Tager imod lånet, og betaler det tilbage i rater (som vi har foreslået) Referat af FAPIA-bestyrelsesmøde 20.5 Ordstyrer: Pernille S Referent: Thorsten Rettelser eller kommentarer til sidste referat? Nej To-do listen pr. slut marts er gennemgået Ny to-do er oprettet Status:

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere