Center for Sundhedsinnovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhedsinnovation"

Transkript

1 Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0

2 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume 2. Baggrund og formål 3. Projektmål 4. Interessenter 5. Risici og konsekvenser 6. Milepæle 7. Projektomkostninger 8. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 9. Projekteffekter og -værdi 10. Resultat 11. Konklusion Bemærk at business casens tidshorisont er fem år fra projektstart

3 1. Ledelsesresume I nedenstående gives et kort resume af business casen. Afsnit Resume Baggrund og formål Projektmål Interessenter Risici og konsekvenser Milepæle Projektomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Projekteffekter og -værdi Resultat Konklusion Understøtte optitrering af hjerteinsufficiens patienter med telemedicin. Spare patienter for transport og ventetid samt øge produktiviteten i hjerteinsufficiens klinikker. At erstatte 50% af kontrolbesøg i ambulatoriet med telemedicinsk kontrol. Patienter, læger, sygeplejersker, hospitalsledelse, IMT og forretningsfolk. At man ikke afsætter tid til at transformere arbejdsgange. Det betyder manglende effekt og udbredelse af løsningen. Softwareudvikling og driftsmodning og klinisk protokol. Involvering af patienter på 3 HIK klinikker. Involvering af patienter på alle HIK klinikker i Danmark. Udvidelse af inklusionskriteriet for patienter. Pilotprojekt undt. klinisk protokol: 4,4 mio. Support og drift, årlige omk.: kr. Årlige værdi i alt: 2,9 mio. Grundet store investeringsomk., har business casens 5-årige horisont ikke et positivt afkast. Ved en udvidelse af projektet til flere patientgrupper falder investeringsomk., hvilket vil medføre et positivt afkast. 3

4 2. Baggrund og formål Hvordan kan man undgå at hjertepatienter kommer ind akut? Hvordan kan teknologi hjælpe borgere med et kontrolleret indtag af medicin (compliance)? Hvordan kan borgeren hjælpes hjemme fremfor på hospitalet? Formålet med projektet har været at gøre borgeren mere selvhjulpen i behandling af hjerteinsufficiens. Konkret fokuserede vi på justering af medicin for borgere tilknyttet et ambulatorium. Formålet var at flytte arbejdsopgaver fra behandler til borger

5 3. Projektmål Beskriv for hvert formål hvilken konkret, målbar effekt projektet skal resultere i: Projektet succes måles som det fremgår af nedenstående tabel: Formål Formål 1: At spare arbejdsgangen vejning, puls og blodtryk væk fra kontrolbesøg Formål 2: At spare arbejdsgangen indtastning af måledata væk fra kontrolbesøg Formål 3: At erstatte kontrolbesøg i ambulatoriet Mål Borger overtager opgaven fuldt fra behandler. Borger overtager opgaven fuldt fra behandler. 50% af kontrolbesøg erstattes af hjemmemåling. Formål 4: At involvere stærke patienter først 25% af population kan inkluderes fra dag 1 Formål 5: Øge produktivitet i ambulatoriet Formål 6: Patient Empowerment 5 telemedicinske patienter i timen frem for 2 ambulatorie patienter i timen. Borgere skal foretrække telemedicinsk behandling frem for fysisk fremmøde fordi de opfatter det som lettere, hurtigere og bedre for dem

6 4. Interessenter Beskriv projektets væsentligste interessenter og deres involvering i projektet. # Interessent Interesse i projektet Involvering i projektet 1 Læger 2 Sygeplejersker 3 Patienter 4 Forretningsfolk 5 Hjerteforeningen 6 CSI og DIMS 7 Højere compliance og hurtigere optitrering At nå patienter, der ikke hjælpes i dag og tidsbesparelse Bedst mulige behandling og mindre spildtid Teknologi der øger kvalitet og sparer penge Bedre behandling til hjertepatienter Sundhedsinnovation gennem simulation Indgår i alle faser af projektet Indgår i alle faser af projektet Indgår i koncept- og testfase Indgår i alle faser af projektet Set løsningen demonstreret Eksperter og procesfolk

7 5. Risici og konsekvenser Risikoregister HIL Telemedicin, delprojekt C Top 10 risici Autofilter Udskriv Kopier billede Indsæt ny risiko Mulighedsregister 11 Senest opdateret: 20-aug-10 Af: Christian Graversen Nr. Risikonavn Område Kategori Beskrivelse Effekt Ansvarlig 1 Klinikertid Ressourcer Kvalitet 2 Virksomhedstid Ressourcer Ressourcer Besparelser presser klinikere til at fokusere på drift frem for udvikling Der er mange virksomheder med og derfor er det svært at gøre super relevant for alle Mindre brugerdrevet udvikling og mindre legitimitet blandt brugere Lavere inovationshøjde og mindre effekt af projektet. Klinikere oplever at det ikke rykker at samarbejde. Sandsynlighed Konsekvens Risikofaktor Egen indflydelse Høj Alvorlig 100 Medium Medium Alvorlig 75 Høj Mulige afhjælpende tiltag (beskrivelse) Planlæg møder med afsæt i klinikere og brug mere simulation. Giv virksomhedsdeltagere mest mulig tid med klinikere, DIMS og KIT. Saml op på successer. Status Aktuel Aktuel 3 Koordination med forløbsprogram Vigtigste interessenter Kvalitet Projektet bør det forholde sig til RegionH's forløbsprogram for hjertekar sygdomme som kommer i efteråret 2010, Gennemslagskraften af projektet bliver større hvis det forholder sig til forløbsprogrammet. Medium Moderat 30 Lav Involvere dele af arbejdsgruppen for forløbsprogrammet i projektet. Skaf udkast til programmet. Aktuel 4 Koordination med KIT's strategi for telemedicin Vigtigste interessenter Kvalitet Projektet bør det forholde sig til KIT's strategi for telemedicin som kommer i foråret 2011, Gennemslagskraften af projektet bliver større hvis det forholder sig til strategien som kan blive national gennem RSI. Lav Moderat 20 Medium Involvering i udarbejdelse af strategien og løbende dialog med KIT. Aktuel Risici med risikoværdi <6 farves grøn, 6-10 farves gul, >10 farves rød

8 6. Milepæle I nedenstående tabel gives et overblik over projektets milepæle og deres deadlines: # Milepæl Deadline 1 Projektstart Feb Softwareudvikling og driftsmodning og klinisk protokol Juni Involvering af patienter på 3 HIK klinikker Aug Clinical proof-of-concept og evaluering af metode, organisation, teknologi og økonomi Dec Involvering af patienter på alle HIK klinikker* Jan Udvidelse af inklusionskriteriet for patienter* Jan Afslutningsrapport * Juli 2015 *endnu ikke vedtaget

9 7. Projektomkostninger pilotprojekt undtagen klinisk protokol I nedenstående tabel gives et overblik over projektets omkostninger: # Projektomkostning Antal Stykpris Samlet pris 1 Projektgruppens timer Software & Hardware Klinisk proof-of-concept Projektomkostninger i alt Projektomkostningerne medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +20/-10 %

10 8. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger I nedenstående tabel gives et overblik over løsningens årlige driftsog vedligeholdelsesomkostninger: # Drifts- og vedligeholdelsesomkostning Årligt 1 Support og drift af telemedicinsk løsning Årlige omkostninger i alt (1.000 kr.) Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +20/-10 %

11 9. Projekteffekter og værdi (kvantitative) I nedenstående tabel estimeres projektets årlige kvantitative effekter og værdierne heraf (ved fuld effekt): # Kvantitativ effekt Årlig værdi 1 Flere patienter per medarbejder målt i DRG-takst Flere patienter per medarbejder målt i DAGS-takst? 3 Sparede genindlæggelser? 4 5 Årlig værdi i alt De kvantitative effekter og værdier medtages i business casen med en usikkerhedsvurdering på +10/-20 %

12 9. Projekteffekter og værdi (kvalitative) I nedenstående tabel beskrives projektets kvalitative effekter: # Kvalitativ effekt Beskrivelse 1 Øget patienttilfredshed 2 Øget arbejdstid 3 Øget medarbejdertilfredshed 4 Øget samfundsgevinst Bedre kontrol med egen sygdom og mindre ventetid og transport. Borgeren kan passe et arbejde frem for at vente i ambualtorium. Man får nu et værktøj der kan hjælpe patienter, der tidlgere ville have takket nej til behandling. Ved at borgere hurtigere kommer i behandling for hjerteinsufficens kan de leve mere selvstændigt uden ekstra behov for hjælp fra det offentlige

13 10. Resultat - inkl. clinical proof-of-concept (del 1) I nedenstående tabel sammenholdes projektets omkostninger og kvantitative effekter henover business casens 5-årige horisont: BUSINESS CASE BEREGNING År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektomkostninger Drift- og vedligeholdelsesomkostninger Gevinster Afkast Afkast akkumuleret (tibagebetalingshorisont) Rentabilitet Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case Forventet Worst case Best case -96% -79% -52% -26% -2% Forventet -97% -83% -61% -40% -20% Worst case -98% -88% -74% -60% -47%

14 10. Resultat - inkl. clinical proof-of-concept (del 2) I nedenstående graf illustreres tre scenarier for tilbagebetalingshorisont på investeringen. Den forventede samt worst- og best case baseret på estimaternes usikkerhedsvurdering:

15 11. Konklusion - Dette projekt bør gennemføres fordi der er brug for robuste og skalerbare løsninger, der har klinisk evidens for deres effekt. - Denne business case har ikke et positivt afkast. Det skyldes primært, at der er store investeringsomkostninger til at sikre en driftsmoden løsning samt at skabe passende klinisk evidens. - Den etablerede løsning vil med fordel kunne bruges til mange andre telemedicinske forløb, så man på denne måde får udnyttet den robuste infrastruktur. Konkrete beregninger af udvidelsesprojekter, der deler HIT infrastruktur, viser at etableringsomkostningerne falder til ca. 20% af HIT omkostningen. Derfor vil nye projekter med stor sandsynlighed give en business case med bedre afkast. - Når løsningen er implementeret nationalt bør der også være grundlag for at udvide inklusionskriteriet sådan at løsningen kan gavne en bredere patientgruppe

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Evaluerings rapport. TeleSkejby. Kristian Ambjørn Groth

Evaluerings rapport. TeleSkejby. Kristian Ambjørn Groth Evaluerings rapport TeleSkejby Kristian Ambjørn Groth Indhold Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Anbefalinger... 4 Vurdering af løsningen... 4 Anbefalinger til andre... 4 Kort beskrivelse af TeleSkejby...

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr

National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr National udbredelse af tolkning via videokonferenceudstyr - Business Case, revideret marts 2011 Version 8.2 Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere