Dansk-tyske relationer i grænselandet siden Region Sønderjylland - Schleswig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig"

Transkript

1 Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Region Sønderjylland - Schleswig Ø

2 Tak til Martin Klatt, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen for hjælpen. Billederne i tidslinjen stammer fra Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.v., Grænseforeningens og Region Sønderjylland-Schleswigs billedarkiv. Impressum: Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK 6330 Padborg Tel Fax Vi fraskriver os ethvert ansvar for oplysningernes fuldstændighed! Kun den, som kender sin fortid, har en fremtid sagde den preussiske politiker, skolereformist og filosof Wilhelm von Humboldt. Historien i det dansk-tyske grænseland har gennemgået en udvikling, der er enestående i Europa. Især udviklingen fra 1920 har været med til at vores område er vokset til en alsidig og enestående region, der er rig på kultur, netværk og viden om at have naboer nord og syd for grænsen. Det grænseoverskridende samarbejde har fundet sted lige siden grænsedragningen og blev efter nogle tilbageslag til en motor i forståelse; både med hinanden og til dels også for hinanden. Hæftet viser udviklingen i den nyere historie i hovedtræk og skal give lyst til at gå mere i dybden med emnet. 2

3 Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Der har været syv hovedfaser siden grænsedragningen i 1920: Nye relationer efter grænsedragningen Nazisme, krig og besættelse Efterkrigstiden Bonn-København og dens følgevirkninger Danmark i Europa På vej mod formaliserede forhold Et fælles grænseland : Nye relationer efter grænsedragningen Fredsordningen efter Første Verdenskrig bestemte, at der skulle afholdes folkeafstemninger forskellige steder i Europa, blandt andet i det dansk-tyske grænseområde. Det tidligere hertugdømme Schleswig, der efter den dansk-østrigsk-preussiske krig 1864 var kommet under Preussen, blev herefter delt. Den nordlige del, det nuværende Sønderjylland, kom under Danmark, mens området fra Flensborg og ned til Kieler-kanalen blev en del af Tyskland. I 1922 trådte den dansk-tyske grænsetraktat i kraft. Traktaten regulerer de forhold, som vedrører grænsen. Den hjemler oprettelsen af den dansk-tyske grænsevandløbskommission som den første grænseoverskridende institution. Lige siden er der blevet gennemført inspektioner af grænsen og grænsestenene hvert 10. år, sidste gang i Traktaten regulerede også grænsepassage for de lokale, der fx. ejede jord på begge sider af grænsen. Fire år senere i 1926 ophævede myndighederne visumtvangen til grænsepassagen. Dette gjorde livet betydeligt lettere for de familier, der blev adskilt i forbindelse med grænsedragningen. En yderligere forbedring betød tiøres-pas-udstedelsen i Kortvarige besøg var herefter mulige, og i praksis betød ordningen rejsefrihed. Ordningen blev indskrænket og senere ophævet efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland : Nazisme, krig og besættelse Det politiske systemskifte i Tyskland 1933 kunne ikke undgå at påvirke de dansk-tyske og grænsenære forhold. Danmark valgte en afventende politik baseret på ikke-indblanding. Regionale nazister krævede en grænseflytning mod nord, men blev afvist af den tyske centralregering, der sigtede på et venligt forhold til Danmark og Norden. Ikke mindst fordi danskerne blev set som del af den ariske race i det nazistiske verdensbillede. Det danske mindretals institutioner kunne fortsætte som hidtil, der blev dog lagt pres på mange medlemmer af mindretallet på personligt plan. I september 1939 begyndte Anden Verdenskrig med Tysklands overfald på Polen. Den tyske besættelse af Danmark året efter medførte stramme restriktioner i den grænseoverskridende trafik : Efterkrigstiden Grænsen var lukket efter den tyske kapitulation i maj Samtidigt ønskede et flertal af den hjemmehørende befolkning i Sydslesvig en grænseflytning mod syd i årene umiddelbart efter krigen. Det blev støttet af nationale kredse i Danmark men aldrig af en siddende dansk regering. Denne grænsekamp påvirkede grænselandet endnu længe efter og medførte, at samarbejdet over grænsen forblev indskrænket indtil 1990 erne. Grænsen åbnedes kun langsomt. I 1946 kunne der igen sendes breve over grænsen. Det danske mindretal fik også mulighed for at pleje sine kontakter med Danmark. Ellers ændrede forholdet sig først med etableringen af den vesttyske Forbundsrepublik i maj Samme sommer blev den gamle tradition med jævnligt tilbagevendende grænseinspektioner genoptaget. De nye forhold førte også til, at tyskere igen fik lov til at 3

4 rejse ind i Danmark, fra 1954 endda uden visum. Året efter blev også lystbådssejladsen på Flensborg Fjord tilladt igen, og derved blev en gammel tradition med de såkaldte petuhtanten genoplivet. I begyndelsen af 1950erne så man også den spæde start på noget, der kunne være begyndelsen på et nyt dansk-tysk samarbejde. En dansk-tysk bogudstilling i Flensborg blev således det første grænseoverskridende arrangement efter krigen. I 1955 blev Bonn-København-mindretalserklæringerne afgivet. I det lange løb løste de konflikten om mindretallene i grænseregionen og diskussionerne om en mulig flytning af grænsen. Samme år gennemførtes også Flensburger Tage som første dansk-tyske kulturfest : Bonn-København og dens følgevirkninger Perioden mellem 1955 og 1973 var præget af mere afklarede forhold end de foregående. Grænsespørgsmålet var ikke længere aktuelt, og mindretalsaftalen betød samtidigt, at både det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for grænsen fik bedre betingelser for at udfolde deres kulturliv på skoler og i foreningerne. I Aabenraa afholdtes for første gang de dansk-tyske dage og herefter cirka hvert andet år skiftevis på dansk og på tysk side. Samtidigt var regionen inde i en økonomisk vækstfase. Med oprettelsen af EØF (Europæiske økonomiske Fællesskab) blev det attraktivt for danske virksomheder at åbne filialer i Vesttyskland, og i 1958 åbnede Danfoss som den første danske industrivirksomhed en fabrik i det sydlige Schleswig. Politisk set var perioden også præget af tøbrud. Schleswig-Holsteins ministerpræsident Helmut Lemke blev den første tyske toppolitiker, som Danmark modtog efter krigen. Dette skete i 1963, 18 år efter krigens afslutning. Også på lokalt plan kom der kontakter i gang. I 1968 fik Fleckeby (Kreis Eckernförde), som den første tyske kommune overhovedet, en venskabsaftale med en dansk by, Rårup ved Vejle : Danmark i Europa Hvor den foregående periode mest handlede om at få etableret stabile forhold på tværs af grænsen, blev det mest kendetegnende for fasen efter 1970, at man fra dansk side kom med i det europæiske samarbejde i EF noget, som Forbundsrepublikken allerede var dybt involveret i fra starten af. For grænselandet fik medlemskabet stor betydning, idet det gjorde kontakten henover grænsen endnu nemmere. Forud for indtrædelsen havde der været en del overvejelser i Schleswig-Holstein om en mulig etablering af en såkaldt Euroregion. Disse planer blev afvist fra det danske udenrigsministerium. Danskerne erklærede sig dog rede til at samarbejde om konkrete problemstillinger. De grænsenære kommuner tog det første skridt. Det førte blandt andet til oprettelsen af Flensborg-Fjordkommissionen, en kommunal, grænseoverskridende kommission til at undersøge og forbedre vandkvaliteten i fjorden. Indtil 1983 mødtes man i det forum, og udover vandkvaliteten drøftede man også andre emner, som havde relevans for det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen. Lidt senere, i 1977, blev desuden det såkaldte Dansk-Tyske Forum oprettet. I dette første officielle, grænseoverskridende politiske kontaktforum var Sønderjyllands Amt, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg involveret : På vej mod formaliserede forhold 1980erne indledtes med et politisk generationsskifte i grænselandet. Kresten Philipsen afløste Erik Jessen som amtsborgmester i Sønderjylland. Samtidigt afløste Uwe Barschel Gerhard Stoltenberg som ministerpræsident i Schleswig-Holstein. Denne nye kombination førte til en bedre kommunikation henover grænsen. I 1988 vedtog Schleswig-Holstein og Sønderjyllands Amt et fælles grænseoverskridende udviklingsprogram med henblik på at søge EF-midler til grænseregionen. Muligheden for at hente EF-tilskud til at gøre en fælles indsats for grænseregionen stod klart fremme i samarbejdets startfase. Samtidigt kunne flere og flere regionale politikere på begge sider af grænsen se det fornuftige i et velfungerende samarbejde. De fælles anstrengelser gav pote. I 1990 fik grænseregionen bevilliget 3 millioner ECU. Dette blev startskuddet på de senere Interreg-programmer. 4

5 Men formaliseringen var endnu ikke sket. Man arbejdede stadig fra sag til sag. Under den første såkaldte Grænselandskongres i 1995 opfordrede Schleswig-Holsteins europaminister Gerd Walter grænseregionen til at oprette en Euroregion Slesvig. Amtsborgmester Kresten Philipsen reagerede positivt på dette fremstød. Allerede to år senere var planerne nået så langt, at man gik i gang. I foråret 1997 var det dog endnu omstridt i Danmark, om man skulle formalisere samarbejdet i en Euroregion. Forårets debatter mundede ud i en protestaktion ved grænsen. Man protesterede både imod oprettelsen af Euroregion Slesvig og imod Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet. Deltagerantallet forblev dog langt under arrangørernes forventninger. I september 1997 blev Region Sønderjylland/Schleswig oprettet som Euroregion efter beslutninger i Sønderjyllands amtsråd, landdagen i Schleswig-Holstein samt Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Stadt Flensburg : Et fælles grænseland Grundlæggelsen af Region Sønderjylland/Schleswig betød i praksis, at man rådede over en stærkere institutionel struktur til at støtte det grænseoverskridende samarbejde. Siden 1997 er der opstået mange nye grænseoverskridende netværk og projekter. Med Infocenter Grænse blev der ydermere i 2004 oprettet et kompetencecenter, hvor borgere, virksomheder og offentlige institutioner kan få oplysninger om alle mulige arbejdsmarkedsrelaterede forhold. I 2001 blev det grænsenære samarbejde suppleret med en samarbejdsaftale mellem delstaten Schleswig- Holstein og Sønderjyllands Amt, der blev fornyet i 2008 mellem Region Syddanmark som ny partner på dansk side. I 2002 blev Euroregionens navn ændret til Region Sønderjylland-Schleswig. Forud for dette var der gået en navnedebat, og man blev enig om, at en bindestreg var et mere positivt signal end en adskillende skråstreg. I 2007 blev der gennemført en forvaltningsreform i Danmark, som også fik stor betydning for det grænseoverskridende samarbejde. Sønderjyllands Amt opløstes og blev erstattet af den nye Region Syddanmark. Kommunalreformen førte til nye storkommuner, og de nyoprettede kommuner Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder blev medlemmer i Region Sønderjylland-Schleswig på dansk side. Samtidigt reduceredes antallet af medlemmer i Regionens Regionalforsamling fra 42 til 22. I 2008 fik grænselandet endnu et samarbejdsforum gennem projektet grænsetrekant, idet byerne Flensburg, Aabenraa og Sønderborg ønskede at samarbejde indenfor bestemte områder. 5

6 Oversigt Danmark og Tyskland TYSKLAND /1920 Fredskonference i Paris, Weimarrepublikken grundlægges som første tyske demokratiske stat 1920er Høje reparationsbetalinger tynger den tyske økonomi, stigende arbejdsløshed 1929 Børskrak i New York, økonomisk verdenskrise, høj arbejdsløshed, recession og devaluering 1933 Adolf Hitler vælges som rigskansler; Diktatur i Tyskland 1939 September overfald på Polen, 2. Verdenskrig begynder 1943 Slaget ved Stalingrad er krigens vendepunkt 1945 Tyskland kapitulerer TYSKLAND Efter 1945 Opdeling af landet i fire besættelseszoner. Aftrædelse af områderne øst for Oder-Neisse til Polen og Sovjetunionen Flygtningestrømme fra de tidligere østområder 1949 Forbundsrepublikken grundlægges, Grundgesetz danner basis for den 2. tyske demokratiske stat; Den sovjetiske besættelseszone (SBZ) får en grundlov, DDR dannes som kommunistisk stat Folkeopstand i DDR nedkæmpes af militæret Vesttyskland medlem af NATO 1957 Rom-traktaten underskrives, Tyskland er med fra starten. EWG -> EF -> EU 1961 Muren i Berlin Studenter protesterer Ostverträge regulerer forholdet til DDR; Kansler Willy Brandts knæfald i Warshawa TYSKLAND RAF-attentater; Mogadishu 1973 Oliekrisen bilfrie søndage 1982 Helmut Kohl (CDU) bliver kansler Tschernobyl-atomkraftværket går i stykker; Gorbatjov ny Sovjetleder fra tøbrud 1989 Murens fald i november 1990 Tysk Genforening i oktober 1998 Gerhard Schröder (SPD) bliver kansler, koalition med De Grønne 2002 Euro en indføres Angela Merkel (CDU) bliver ny kansler. 6

7 DANMARK /1920 Folkeafstemning i Sønderjylland, grænsedragning Påskekrisen 1929 Børskrak i New York, arbejdsløshed 1933 Kanslergadeforliget skaber social sikkerhed og afværger protester Ikke-angrebspagt med Tyskland 1940 Tysk besættelse af landet fra april 1943 Jødeaktionen Redningsaktion danske jøder flygter til Sverige 1945 Befrielsen maj 1945, Interneringer af medlemmer af det tyske mindretal DANMARK Grundlovsændring, Kvindelig arvefølge indføres 1955 Bonn-København-erklæring DANMARK Dronning Margrethe II overtager tronen 1973 Danmark indtræder i EF 1993 Afstemning om Maastricht-traktaten de fire forbehold 2000 Folkeafstemning: Euroen afvises Øresundsbroen åbnes 2004 Frederik og Mary bliver gift 2005 Mohammed-krisen 7

8 8

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv

Gør Sydslesvig. Danmark større? F LKE VIRKE. Vi gør Danmark lidt større. At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv Nr. 4 69. årgang F LKE Social, kulturel og politisk oplysning VIRKE Gør Sydslesvig Danmark større? November - December - Januar 2014 3 At leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

De faktiske forhold inden for jernindustrien

De faktiske forhold inden for jernindustrien De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte i Danmark gennem 100 år Af Bjarne Kjær De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere