20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig"

Transkript

1 20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig

2 Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel Fax ISBN:

3 20 års samarbejde Indhold Forord 2 Indledning : Opstartsfasen 5 Generel udvikling 5 Politik og forvaltning 7 Regionskontoret og organisationen : Konstituering 11 Generel udvikling 11 Politik og forvaltning 11 Regionskontoret og organisationen : Strukturændringer 15 Generel udvikling 15 Politik og forvaltning 15 Regionskontoret og organisationen : Pragmatisk samarbejde 21 Generel udvikling 21 Politik og forvaltning 22 Regionskontoret og organisationen 25 Afslutning og udblik 30 Bilag 34 Oversigt formænd Oversigt ledere Regionskontor & Infocenter Gremier / strukturændringer Interreg-projekter placeret ved Regionskontor & Infocenter Litteraturliste 38

4 Region Sønderjylland-Schleswig Forord 20 år er historisk set ikke lang tid, men alligevel er 20 års jubilæet for underskrivelsen af den første aftaletekst i det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland- Schleswig en god anledning til at se tilbage på den udvikling, der er sket i den forholdsvis korte levetid. Som en af de yngste grænseregionale samarbejdsstrukturer i Europa, har Region Sønderjylland- Schleswig lært meget af de andre grænseregioner og har ikke behov for at gemme sig eller resultaterne. Forudsætningerne for samarbejdet har aldrig været så gode som nu, og befolkningens forhold til hinanden har i flere år været baseret på tillid, venskab og forståelse. For at præge fremtiden bedst muligt og for at kunne tage fremsynede beslutninger, er det dog vigtigt at kende situationen i grænselandet fra starten af samarbejdet, og vide hvilken udvikling, der har fundet sted. Dette lille festskrift tager udgangspunkt i jubilæet og skal bidrage til det fælles fremtidige arbejde. Vi ser frem til en fælles grænseoverskridende fremtid! Hans Philip Tietje Formand 2

5 20 års samarbejde Indledning Det dansk-tyske grænseland har en omskiftelig historie bag sig. Grænseflytninger, en folkeafstemning, besættelsestiden og lange perioder med kun sporadiske politiske kontakter hører med til denne fortælling. Mens disse politiske betingelser satte rammerne, har der altid været familiære og venskabelige kontakter henover grænsen. Mellem 1920 og 1933 var der visum- og paspligt. Fra 1933 og under besættelsen var der ligeledes restriktive ordninger. Efter 2. Verdenskrig fortsatte visumpligten indtil 1954, mens den lille grænsehandel og turene over den grønne grænse fandt sted på trods af alle restriktionerne. Så kontakt var der altid men omfanget er vokset stærkt i de forløbne årtier. I dag krydser således tusindvis af lønmodtagere grænsen for at arbejde i det andet land. Der handles på kryds og på tværs, og er der en koncert på den anden side af grænsen, så kommer gæsterne strømmende fra hele regionen. Med al beskedenhed denne udvikling har Region Sønderjylland-Schleswig bidraget kraftigt til. Siden oprettelsen i 1997 har regionen søsat hundredevis af projekter, hjulpet tusindvis af borgere og lønmodtagere på vej og skubbet gang i utallige samarbejder og netværker. Opgaverne kan Regionskontor & Infocenter ikke løse alene, for det kræver velvilje og samarbejde at få det grænseoverskridende samarbejde til at fungere. Heldigvis har denne velvilje i alle årene været der, hos de politiske 3

6 Region Sønderjylland-Schleswig partnere, hos netværkspartnere, firmaer og institutioner i regionen og langt ud over. I den foreliggende publikation gives der et overblik over Region Sønderjylland-Schleswigs udvikling. Regionen ses her som kommunalpolitisk institution på tværs af grænsen. God læselyst! 4

7 20 års samarbejde : Opstartsfasen Generel udvikling Den 16. september 1997 blev der afholdt konstituerende møde for Region Sønderjylland-Schleswig på Amtsgården i Aabenraa. Sønderjyllands Amtsborgmester Kresten Philipsen og Flensburgs overborgmester Olaf Cord Dielewicz underskrev aftalen, hvor Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Sønderjyllands Amt forpligtede sig til at iværksætte fælles aktiviteter, der kan fremme udviklingen i grænseregionen samt skabe nærmere kontakt mellem befolkning, erhvervsliv og organisationer på begge sider af grænsen ( ) (Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland/Slesvig 2, 1, mål og midler). Forud for oprettelsen var gået flere år med møder og diskussioner henover grænsen. Det såkaldte Dansk-Tyske Forum, som havde fungeret som udvekslingsforum i en del år, skabte udveksling, men ingen sammenhængskraft. Og især, da der i starten af 1990erne for første gang blev stillet europæiske midler til rådighed for grænseoverskridende aktiviteter, havde man brug for mere slagkraft. Europaministeren i Schleswig-Holstein, Gerd Walter, gjorde derfor en indsats for et formaliseret samarbejde, som man allerede siden starten af 1950erne kendte fra andre grænseregioner i Europa, især i de hollandsk-tyske og fransk-tyske regioner. Også borgmesteren i Flensburg, 5

8 Region Sønderjylland-Schleswig Olaf Cord Dielewicz, støttede op om ideen. Man startede på en brevveksling med den sønderjyske amtsborgmester Kresten Philipsen, og selvom der var forskellige opfattelser af formen, så var tiden rede. I 1995 blev der afholdt den første grænselandskongres i regionen. Og året efter begyndte amtsdirektør Finn Hansen at udarbejde et første udkast for en samarbejdsaftale sammen med den Flensborgske overborgmester. Planerne om en grænseoverskridende region førte til modstand på den danske side. Der blev afholdt moddemonstrationer ved grænsen, og der blev dannet et nyt parti, den Sønderjyske Borgerliste. Dette parti kom ind i amtsrådet i august 1997 med 5,5 % af stemmerne. Da man den 16. september 1997 underskrev aftalen, var forventningerne store og med den offentlige bevågenhed, regionen fik fra starten af, var det tydeligt, at arbejdet ikke alene havde en konkret forvaltningsside, men også et politisk aspekt og en signalværdi. Modstandernes frygt var, at den nyoprettede Region Sønderjylland/Slesvig ville afkræve suverænitet. Dette havde der dog aldrig været tale om. Frygten for europæisk/tysk dominans afspejlede sig også i navnediskussionen. Europaminister Gerd Walter favoriserede betegnelsen Euregio Slesvigensis som en slags fingerpeg om regionens lange fælleshistorie på den ene side og dens europæiske aspekt på den anden. I Danmark vakte dog hverken Slesvig eller Europa positive reaktioner, hvorfor samarbejdet i de første år blev betegnet som Region Sønderjylland/Slesvig - eller Region Sønderjylland/Schleswig i tysksprogede dokumenter. 6

9 20 års samarbejde Skråstregen blev senere afløst af bindestregen, hvilket blev set som et politisk signal om mere sammenhængskraft. Politik og forvaltning Regionalrådet var det øverste organ for Region Sønderjylland-Schleswig. Rådet omfattede 42 personer, 21 fra hver side. Dertil kom i alt 6 observatører fra bl.a. Folketinget og landdagen i Schleswig-Holstein. Regionalrådet blev ledet af en bestyrelse på i alt 8 personer, som igen blev styret af et fælles dansk-tysk formandskab. Fra 1997 til 1999 var amtsborgmester Kresten Philipsen dansk formand for regionen. De tyske formænd i samme periode var Renate Schnack, Helmut Wree og Johannes Petersen, alle sammen store fortalere for det grænseoverskridende samarbejde. Fra slutningen af år 2000 skiftede det danske formandskab - Carl Holst overtog posten fra Kresten Philipsen. Indtil 2005 blev Holst bekræftet i alt fem gange. De skiftende tyske formænd Johannes Petersen, Peter Rautenberg, Herrmann Stell og Helmut Wree var ligeledes erfarne grænselandspolitikere. Udover selve Regionalrådet blev der allerede i 1998 oprettet fire arbejdsgrupper omkring emnerne sprog og kultur, landbrugsuddannelser, ungdomsforum samt fjordsejlads. Disse arbejdsgrupper havde helt konkrete, afgrænsede opgaver såsom at forberede det årlige ungdomsforum. Nogle af disse arbejdsgrupper udviklede sig senere til at blive faggrupper af mere almen karakter, såsom faggruppen for sprog og interkulturel forståelse. Andre arbejdsgrupper blev opløst efter nogle år i erkendelse af, at udfordringerne ikke kunne løses i regionens regi, men at der skulle arbejdes med emnerne 7

10 Region Sønderjylland-Schleswig i andre fora. Også dette aspekt hører med til regionens historie. I september 2000 blev regionens arbejde evalueret. Den såkaldte Erste Überprüfung der Vereinbarung zur Errichtung der Region Sønderjylland/Schleswig havde to formål. For det første skulle der skabes et overblik over, i hvilket omfang målsætningerne fra 1997-aftaleteksten var nået. Selve aftalen om oprettelsen af regionen var en aftale mellem de kommunale partnere. Desuden blev der lavet en ansøgning til Interreg om oprettelsen af Regionskontoret - i øvrigt, sammen med et landbrugsprojekt, var dette projekt et af de første Interreg-projekter in den dansktyske grænseregion overhovedet. Disse forhold betød, at der skulle aflægges rapport til EU-forvaltningsenheden, samtidigt med at partnerne havde pålagt sig selv en evaluering af arbejdet alle tre år. Rapporten skulle bruges til at sikre regionens permanente etablering og blev gennemført af bestyrelsen selv. Evaluering af arbejdet er en tilbagevendende begivenhed, som partnerne har forpligtet sig politisk til. Der har indtil videre været afholdt evalueringer i 2000, 2005, 2009 og i 2015 påbegyndte regionen en strategiproces, som sluttede i Regionskontoret og organisationen Den 16. september 1997 blev Region Sønderjylland- Schleswig officielt grundlagt. Selve Regionskontoret fik dog først faste lokaler på Hærvejen i Bov i maj Indtil da havde man haft midlertidige adresser på Amtsgården i Aabenraa, hos Institut for Transportstudier i Bov og på rådhuset i Flensburg. Først stod sagsbehandlerne Astrid 8

11 20 års samarbejde Voss og Gertraudt Jepsen, efterfølgende sagsbehandler Gertraudt Jepsen samt to kolleger for gennemførelsen af Interreg-projektet Dansk-tysk sekretariat for Region Sønderjylland/Slesvig. Opgaven var etableringen af et dansk-tysk sekretariat (Årsrapport 1998, s.1). Til opgaven hørte opbyggelsen og serviceringen af Regionalrådet; der skulle arbejdes på kommunikationen udadtil, og generelt etableres nye kutymer for fælles dansk-tyske møder. Dertil skulle der findes svar på en række spørgsmål: Hvordan skulle der holdes møde? Hvem må tale på hvilket sprog? Hvad er de formelle og uformelle regler og ritualer ved afholdelse af politiske møder? De interne papirer afspejler, hvorledes disse spørgsmål fyldte meget i opstartsfasen. Og mens danske og tyske formøder kun ses ved sjældne lejligheder i år 2017, var denne praksis standard i opstartsfasen. Dr. Rainer Pelka, Johannes Petersen og Finn Hansen, Regionskontor i Bov 9

12 Region Sønderjylland-Schleswig Fra slutningen af år 1999 indtil marts 2003 blev Regionskontoret ledet af Thede Boysen. En sagsbehandler for kulturområdet blev ansat. Fokus på kulturområdet blev begrundet med, at man med kulturelle tilbud og møder kan skabe konkrete kontakter borgerne imellem. Fra 2002 blev der officielt oprettet en særlig kulturpulje til små kulturprojekter med et fælles budget fra partnerne på DKK årligt. Disse penge var også tidligere kommet fra partnerne, men nu blev proceduren ændret og kulturudvalget kom ind over bevillingerne kulturen blev en del af en politisk proces. Denne selvdrevne kulturpulje gik i 2004 over i et People to People -Interreg-projekt. Thede Boysen førte Region Sønderjylland-Schleswig ind i dens anden fase, hvor etableringen og udviklingen af de interne strukturer stod centralt. 10

13 20 års samarbejde : Konstituering Generel udvikling 2001 bød på Danmarks indtræden i Schengensamarbejdet. Rent praktisk betød dette, at kontrollen ved grænsen blev afskaffet og der blev oprettet et nært politisamarbejde, som også muliggjorde kontrol på bl.a. motorvejene på den anden side af grænsen. Samme år indledte Schleswig-Holsteins regering et formelt samarbejde med Sønderjyllands Amt. Delstaten fulgte dermed den vej, som Region Sønderjylland-Schleswig havde vist. I årene fyldte kommunalreformen i Danmark - dvs. sammenlægningen af kommunerne til de nuværende 98 kommuner samt oprettelsen af fem Regioner - meget på den danske side. Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig fulgte nøje med i udviklingen, for her handlede det også om den fremtidige finansiering af samarbejdet og om stemmeret samt fordeling af stemmerne. Politik og forvaltning De første udvalg så dagens lys i denne periode. Således blev der i 2001 etableret i alt seks politiske udvalg. Kontorets medarbejdere stod for koordineringen og serviceringen, mens der fra partnernes side desuden blev stillet arbejdstimer til rådighed til forberedelse og opfølgning af udvalgsmøderne. Udvalgene dækkede over emnerne erhvervsudvikling, arbejdsmarked og erhvervsog videregående uddannelser, sundhed og sociale forhold, ungdom og sport, miljø og naturbeskyttelse, kultur, ligestilling og sprog samt regional planlægning 11

14 Region Sønderjylland-Schleswig og koordinering, landområder og trafik. Disse emner afspejler, hvordan man fra politisk side startede med at se det grænseoverskridende samarbejde i et meget bredt perspektiv. I 2005 blev regionens arbejde evalueret for anden gang. Denne gang havde man bedt forskeren Anne-Mette Hjalager om at gennemføre en analyse på baggrund af både internt datamateriale og interviews af involverede politikere og forvaltningspersoner. Evaluering af arbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig (december 2004) analyserer på omfattende vis samtlige af regionens aktiviteter. Der er både afsnit om regionens image udadtil, om de forskellige gremiers ansvar og opgaver samt en række anbefalinger. Disse anbefalinger førte til, at regionen afholdt en workshop den 21. september 2005 på Folkehjem i Aabenraa, som mundede ud i en række strukturændringer og en fornyet aftaletekst, som blev underskrevet den 15. november 2006, og som trådte i kraft den 1. januar Regionskontoret og organisationen I 2003 fik Regionskontoret en ny leder, idet Andrea Kunsemüller overtog lederposten efter Thede Boysen. Det efterfølgende år bød igen på en flytning - Regionskontoret blev lejer i det nybyggede FDE Center ved Lyren i Padborg. En af de store fordele herved var muligheden for at låne mødelokaler og en stor foredragssal til større arrangementer, fremhævede bestyrelsen i sine diskussioner. Den 2. august 2004 åbnede Infocenter Grenze/Grænse dørene. Det drejede sig her om et treårigt Interreg-projekt, 12

15 20 års samarbejde FDE Center, Lyren 1, Padborg hvor der for første gang skulle tilbydes systematisk rådgivning af grænsependlere, dvs. pendlere, der krydser grænsen for at arbejde og som bliver boende i nabolandet. At rådgivningsbehovet var stort, viste sig allerede den første dag, rådgivningen startede fra morgenstunden af var der kø. Succesen førte til, at Infocenteret efter projektfasen blev til en fast integreret del af Regionskontoret, der herefter betegnes som Regionskontor & Infocenter. Grænseaktion Kruså,

16 Region Sønderjylland-Schleswig Også regionens kulturarbejde tog fart. Regionen vedtog således i 2004 en sprogresolution, der gik ud på, at man ville fremme kendskabet af nabosproget på begge sider af grænsen. Kulturudvalget gav kontoret opgaven at være proaktive i forhold til resolutionen. Kampagnen affødte et idékatalog, som der blev arbejdet videre med i løbet af de efterfølgende år. Projektet prof. dr. ABC var et af de projekter, der startede samme år. Med professoren fik flertallets børnehaver mulighed for at lære nabosproget at kende på en sjov og vedkommende måde. Også den årlige dansk-tyske lærerkonference startede i disse år, og også her var Regionskontor & Infocenter drivkraften bag et kontinuerligt møde henover grænsen. I maj 2004 startede det treårige Interreg-projekt People to People. Her fik kulturaktører mulighed om at søge penge til grænseoverskridende projekter indenfor emnerne områderne kultur, unge, børn og sport. Indenfor denne periode kunne der gives støtte til i alt 76 projekter. Musikskoledag i Sønderborg,

17 20 års samarbejde : Strukturændringer Generel udvikling Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Kommunalreformen i Danmark fik også betydning for det dansk-tyske grænseland, for mens man på den ene side havde arbejdet intenst med Anne-Mette Hjalagers forslag til strukturændringer siden 2005, lod man de konkrete strukturændringer først træde i kraft med kommunalreformens start den 1. januar Disse ændringer, eksempelvis halvering af antallet af medlemmer i Regionsrådet, betød ændrede arbejdsgange. Der skulle desuden udnævnes nye medlemmer til Regionalforsamlingen, som Regionalrådet var blevet omdøbt til, både fordi der var tale om delvist anden sammensætning (repræsentanter fra erhvervslivet, fra universiteterne) og fordi kommunalreformen betød nyvalg og opstilling af andre politikere i de nye fire sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder. I 2007 blev der indgået partnerskabsaftale mellem Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, der dermed afløste den tidligere partnerskabsaftale mellem delstaten og Sønderjyllands Amt fra Politik og forvaltning Mens evalueringen fra 2004 først kunne blive omsat til konkrete strukturændringer fra starten af 2007, var det ifølge regionens aftaletekst allerede tid til en ny evaluering 15

18 Region Sønderjylland-Schleswig i 2009 talt fra 2004 skulle den næste evaluering gennemføres fem år senere. I praksis var tidshorisonten dog en anden - hvis man ser bort fra en indkøringsfase på omtrent et halvt år, havde ændringerne blot fået lov til at udfolde sig i et enkelt år, fra midt-2007 til midt-2008, inden disse igen skulle tages op til revision. Politikerne valgte igen at overdrage opgaven til forskeren Anne-Mette Hjalager. Evalueringen, der i november 2009 blev forelagt under titlen Evaluering 2009 af Region Sønderjylland-Schleswig kom ind på mange aspekter af regionens arbejde. Som noget nyt kom forskeren rundt til samtlige af Regionskontor & Infocenters medarbejdere for derved at få et helhedsindtryk. Dette passede sammen med, at nogle af de ledende spørgsmål i undersøgelsen gik på sammenhængen mellem arbejdsopgaver og bemanding på kontoret. Nyt var også et kapitel om samspillet med andre grænseregionale politik-bærere (citat Hjalager), herunder især partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Land Schleswig- Holstein. Undersøgelsen afspejler, at regionen ligner andre grænseoverskridende samarbejder, da der også i andre regioner er tale om netværksbaseret arbejde. Det hierarkiske element er meget mindre ved grænseoverskridende systemer end i nationale og regionale politiske og administrative sammenhænge, og det er kontorets fornemmeste opgave at koordinere, formidle og organisere samarbejde mellem aktørerne. Undersøgelsen fra 2009 viser også, at der med årenes løb der kommet flere aktører på banen i det grænseoverskridende samarbejdsfelt. 16

19 20 års samarbejde Den 17. juni 2010 gennemførtes der en workshop på Sønderjysk Idrætscenter i Rødekro under titlen Kurs mod fremtiden. Workshoppen havde i alt 67 eksterne deltagere. Sammenholder man dette tal med workshoppen i 2006, hvor der var 29 eksterne deltagere, kan der med denne fordobling af deltagerantallet tydeligt ses en voksende interesse for regionens arbejde hos politikere og i forvaltningerne. Samtidigt kan den også ses som udtryk for kritiske røster, der altid har været der. I denne periode var det netop et billede af, at regionens arbejde ikke var fokuseret nok i nogle avisartikler blev der talt om Regionalforsamlingen som en snakkeklub -, og dette rettede man op på efterfølgende. Formelt blev samarbejdsaftalen tilpasset den , her var der blot tale om nogle formelle ændringer, som havde vist sig at være nødvendige. Den 3. november 2011 blev en fornyet aftale underskrevet på basis af evalueringen fra Ligesom ved den foregående aftaleændring gik der således to år fra selve undersøgelsen til implementeringen. Strukturændringen betød, at der fremover kun var Kulturudvalget tilbage og at Regionalforsamlingen blev nedlagt. I stedet for Regionalforsamlingen blev der nedsat en udvidet bestyrelse, bestående af i alt 11 repræsentanter fra samtlige partnerforvaltninger, fra Land Schleswig-Holstein og fra mindretallene. Jens Andresen blev formand den 8. oktober 2007 og Flensburgs overborgmester Klaus Tscheuschner næstformand. Fra oktober 2007 til april 2010 var Jens Andresen formand for Region Sønderjylland-Schleswig. 17

20 Region Sønderjylland-Schleswig Han blev afløst af Dieter Harrsen, som var formand indtil april 2012, med Hans Philip Tietje som næstformand. Regionskontoret og organisationen I 2007 kunne Region Sønderjylland-Schleswig fejre sit 10-års jubilæum. I denne anledning blev der udgivet en brochure med bidrag fra både involverede politikere og forskere, som kom med deres analyser af det græseoverskridende samarbejde. Samme år udløb Interreg-projektet Infocenter Grenze/ Grænse men den gode nyhed var, at man havde valgt at fortsætte grænsependlerrådgivningen. Infocenter blev således en fast del af Regionskontoret pr. 1. august 2007 og derved gjort til et permanent rådgivningscenter. Internt skete der en del ændringer i Peter Hansen, rådgiver ved Infocentret, afløste Andrea Kunsemüller som leder. Peter Hansen har således været leder for Regionskontoret fra 2008 indtil i dag. Da Peter Hansens stilling som rådgiver ved Infocentret derved var ledig, blev der ansat en ny rådgiver i Infocenter. Også kulturområdet så mange ændringer i denne periode. Interreg-projektet People to People blev afsluttet og afløst af et større Interreg-støttet kultur-paraplyprojekt, Kulturbro- Kulturbrücke i 2008, som igen skulle give aktører fra hele regionen mulighed for at søge penge til mikroprojekter indenfor kultur, unge og sport. Projektet gav i alt støtte til 74 kulturprojekter. Kulturbro blev afløst af Interregprojektet KulturDialog i Sprogprojektet Professor dr. ABC modtog i 2009 den Europæiske Sprogpris. Sprogkampagnen for regionen fortsatte over mange år og omfattede regelmæssige 18

21 20 års samarbejde Børn på Kulturbro-stenen aktiviteter såsom en årlig dansk-tysk lærerkonference, projektet prof. dr. ABC og diverse arrangementer som grænseløs-aktionen i Den har lagt stor vægt på, at nabosprogskompetencerne i grænseregionen skal fremmes fordi forståelsen og kontakterne hen over grænsen styrkes, hvis alle kan tale og forstå hinandens sprog i grænseregionen. I løbet af 2008 blev der drøftet en række ideer til andre potentielle projekter indenfor arbejdsmarkedsområdet. Dette kom der Interreg-projektet Pontifex Brückenbauer- Brobygger ud af, som startede i marts Der blev ansat to jurister, som skulle afdække hindringer for den grænseoverskridende mobilitet. Projektet sluttede i I 2010 overtog Region Sønderjylland-Schleswig materialet fra internetsiden Grænselandsportalen. Portalen var et højtprofileret projekt med danske og tyske tekster omkring grænselandets mange facetter. Da projektet udløb, og der 19

22 Region Sønderjylland-Schleswig var fare for, at den samlede viden dermed ville være tabt, overtog regionen siderne, aktualiserede og bearbejdede teksterne og lagde dem ud på regionens hjemmeside. Projekt Pontifex Brobygger I perioden havde Regionskontor & Infocenter mange forskelligartede opgaver. Samtidigt har kontoret altid været åbent for praktikanter og andre, som er interesserede i det grænseoverskridende arbejde. Mens der i 2007 og 2008 kun var tre praktikanter per år på kontoret, så så tallene for de efterfølgende år ganske anderledes ud. I 2009 lukkede kontoret dørene op for 7 studerede og elever, i 2010 for 10 og i 2011 for 6. Dertil kom der sammenlagt 11 personer fra partnerforvaltningerne for at lære det grænseoverskridende arbejde at kende. Disse unge mennesker bringer viden om det grænseregionale ud til deres familier, venner og studiekammerater og er vigtige multiplikatorer for det dansk-tyske samarbejde. 20

23 20 års samarbejde : Pragmatisk samarbejde Generel udvikling I søgte Sønderborg og Sønderjylland-Schleswig om at blive europæisk kulturhovedstad i Dette fokus på kulturen førte til mange nye initiativer, som også bestod efter at Sønderborg tabte slaget til Århus. Regionen var projektpartner og bakkede op om initiativet. Sønderborg 2017 fik således fast plads i regionens kulturudvalg, som også fungerede som styregruppe for projektet. Også kulturfaggruppen var involveret i arbejdet. Samtidigt blev Den sønderjyske kulturaftale udvidet til at blive en grænseoverskridende aftale. Også der gjorde regionen sig bemærket og de politiske forhandlinger førte til, at Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig blev en realitet. 150-års-jubilæet for slaget ved Dybbøl den 16. april 1864 var et gennemgående emne hos især de danske, men også de tyske partnere i perioden op til Med dette historiske jubilæum for en afgørende periode i det dansktyske grænseland blev der set tilbage på konfliktrige år i grænselandet, men også set fremad. De historiske foreninger, kommunerne og andre aktører gennemførte arrangementer igennem hele året. Samtidigt blev der også søsat nogle Interreg-projekter i direkte eller indirekte forlængelse af jubilæet. Projekt Dybbøl-Düppel havde som sin fremmeste opgave at organisere selve mindehøjtideligheden. 21

24 Region Sønderjylland-Schleswig Projektet sørgede også for en online-kalender, hvor aktører kunne sætte deres arrangementer i ind. Også Interreg- projektet SMIK, der arbejdede med danske og tyske stereotyper, var udløber af denne udvikling. De seneste fem år i det grænseoverskridende samarbejde har været præget af udefrakommende påvirkninger, som grænseregionen skulle forholde sig til. Borgerkrigen i Syrien fik således konkret betydning for grænseregionen, da mange mennesker fra landet valgte at flygte til de skandinaviske lande i efteråret Ruten gik delvist over Femern Bælt, men hovedsageligt over landegrænsen. For en kort stund blev banegården i Flensburg stedet, hvor turen til Skandinavien blev organiseret. Som reaktion derpå valgte den danske regering at genindføre grænsekontrol. I en kort periode var der internationalt fokus på den dansk-tyske grænseregion. Politik og forvaltning I starten af 2012 trådte den fornyede aftaletekst, der kom i stand som resultat af strategiprocessen efter evalueringen i 2009, i kraft. I den efterfølgende periode, fra , skiftede sammensætningen i bestyrelsen. Gennemgående har dog Hans Philip Tietje været enten formand eller næstformand i bestyrelsen. I 2015 kom Kreis Schleswig- Flensburg med kritik af regionens arbejde. Dette affødte diskussioner i både bestyrelsen og i pressen og i kølvandet på konflikten valgte formand Ulrich Brüggemeier at træde tilbage i starten af Bestyrelsen valgte at indsætte et ad-hoc-udvalg i 2015 og der blev startet en strategiproces, som varede hele Denne proces resulterede i en ny aftaletekst, som blev underskrevet 22

25 20 års samarbejde den 9. juni 2017 og som blandt andet fastlægger 2-årige handleplaner og budgetter. Gruppebillede fra undertegnelsen af aftaleteksten den Region Sønderjylland-Schleswig har aldrig kun handlet om det dansk-tyske samarbejde, men politikerne har i sagens natur taget løbende stilling til internationale udviklinger af betydning for grænseregioner i almindelighed. Konkret har man igennem medlemskabet i grænseregionernes sammenslutning AEBR (Association of European Border Regions) udvekslet erfaringer og også drøftet konkrete ideer. Her har der både under Andrea Kunsemüllers og Peter Hansens lederskab været stort fokus på samarbejdet, og man har været og er stadig med i AEBRs bestyrelse. Også med Femern Bælt Regionen blev der taget politisk kontakt til ved et første besøg i foråret

26 Region Sønderjylland-Schleswig En formel samarbejdsaftale blev underskrevet i Øresundsregionen er en anden central grænseregion, hvor samarbejdet dog delvist har lidt under en intern reorganisering i I april 2015 underskrev den daværende skatteminister og den slesvig-holstenske ministerpræsident en fælles erklæring omkring vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland. Forberedelsen af denne erklæring medvirkede regionen aktivt til. Aftalen førte til en række forbedringer for grænsependlere, blandt andet blev der etableret samarbejde mellem Region Sønderjylland-Schleswigs Infocenter og SKAT. På arbejdsmarkedsområdet sluttede Interreg-projektet Pontifex-Brückenbauer-Brobygger i Projektet kom med en række analyser af bestående mobilitetsbarrierer og forslag til løsninger på disse problemer. Kulturarbejdet er blevet udbygget væsentligt i perioden. Således sluttede projektet KulturDialog i Projektet støttede 74 grænseoverskridende kulturprojekter. Følgeprojektet KursKultur kunne først søsættes i juli 2015, hvorfor der var, ligesom efter People to People-projektet, et slip mellem de to projekter. Dette hænger sammen med Interreg-programmerne. Når det ene Interreg-program er under afslutning, burde der ideelt set allerede lanceres det nye program, så aktørerne i grænseregionerne ikke står uden mulighed for at søge støtte. I praksis har det vist sig, at der opstår huller, hvor det endnu ikke er muligt at søge om midler til følgeprojekter. Dette har betydning for kommunerne og andre aktører, som søger midlerne, og det har i sidste ende også betydning for de kulturfolk, 24

27 20 års samarbejde der søger om finansiel støtte indenfor puljerne. KursKultur betød dog en væsentlig omfangsmæssig forøgelse og også mere sikkerhed i planlægningen, idet projektet strækker sig over et længere tidsrum, fra 2015 til Samtidigt blev der i hele 2012 forberedt en udvidelse af Den sønderjyske kulturaftale til en grænseoverskridende aftale, som for første gang også skulle omfatte kommunerne syd for grænsen. Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig startede i 2013 og varede til Den 3. februar 2017 underskrev partnerne en ny aftale, der dog formelt startede allerede den 1. januar Fælles logo kulturaktiviteter Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontoret og organisationen Regionskontor & Infocenters kerneopgave er at være sekretariat for de politiske organer. Hvilke organer, der er tale om, og hvilken opgaveportefølje disse har haft, har varieret igennem tiderne. Sekretariatet har dog altid været ansvarligt for mødeplanlægning, herunder indbydelse og dagsorden og alt det praktiske omkring et møde. Mødet mellem to kulturer kræver dog lidt mere end normalt sekretariatsarbejde i en kommune de såkaldte hard skills skal suppleres med en række soft skills. De bløde kundskaber kan man beskrive som den 25

28 Region Sønderjylland-Schleswig underforståede viden og erfaring, der får et flerkulturelt møde til at glide. Her har Regionskontor & Infocenter oparbejdet meget i løbet af de 20 år. Rent praktisk drejer det sig eksempelvis om oversættelser både mundtligt og skriftligt, om at organisere tolkning til møder eller spørge ind til sproglige kompetencer. Og det drejer sig ikke mindst om det der skal til for, at et flersproget og flerkulturelt møde fungerer. Den såkaldte interkulturelle kommunikation indtager således en vigtig rolle i arbejdet. Det har desuden i alle 20 år været kutyme, at alle medarbejdere taler og skriver begge sprog, hvilket ikke er en selvfølge, hverken når man sammenligner med grænsekommunerne eller når man sammenligner med andre grænseregioner. Udover selve sekretariatsfunktionen, der har været konstant gennem alle årene, varetager kontoret mange andre opgaver. Der skabes kontakter mellem borgere, myndigheder, foreninger og organisationer. Der ydes vejledning og hjælp til dem, der vil arbejde på den anden side af grænsen. Der hjælpes med at bygge nye netværk op, og det er kontorets fornemmeste opgave at hjælpe med at skubbe samarbejde i gang. Mange gange er der blot brug for et mødelokale og en kop kaffe, andre gange skal der organiseres tolkning, skrives invitationer og referater. Her er kontoret mere eller mindre synligt i sit arbejde, netop fordi hjælpen kan være kortvarigt og mindre synligt for offentligheden. Mange ideer til nye grænseoverskridende projekter er for første gang blevet luftet på Regionskontor & Infocenter. Mange gange har kontoret skubbet i gang, for derefter at lade projektpartnerne overtage. Andre gange fortsætter regionen som formel netværkspartner. Her 26

29 20 års samarbejde har der i tidsrummet eksempelvis været et arkæologisk Interreg-projekt, Bones4Culture ( ), hvor Region Sønderjylland-Schleswig har ydet hjælp mht. kommunikationen. I samme tidsperiode, fra 2011 til 2014, blev Regionskontor & Infocenter også stærkt involveret i udarbejdelsen og udførelsen af projektet Beredskab uden grænser, der skabte et formelt samarbejde mellem beredskabsområdet på dansk og tysk side. Et emne, som Region Sønderjylland-Schleswig har arbejdet intenst på siden 2008, har været den gensidige anerkendelse af erhvervsuddannelser. Her førte lobbyarbejdet til en konkret erklæring mellem Danmark og Tyskland. Projektet StarForce, som Industrie- und Handelskammer zu Flensburg styrer som leadpartner, kan ses som udløber af disse aktiviteter. Og også her har Region Sønderjylland-Schleswig været aktivt involveret i projektudviklingen og er netværkspartner. Et andet stort emne siden 2012 har været ændrede kommunikationskrav. Ved den Åbne Regionskonference, som blev afholdt årligt fra 2012 til 2014, afprøvede man nye formater som blogskrivning, Twitter og andet. Regionens Facebookside blev allerede oprettet i 2010, og sidenhen er der også kommet en Instagram-profil til alt sammen nødvendige kommunikationskanaler i dag. Dertil kommer den daglige drift af hjemmesiderne region.de/dk, kulturfokus.de/dk og pendlerinfo.org. Her kan der følges nøje med i brugerudviklingen, og det viser sig, at siderne besøges af ca personer årligt. Siden Region Sønderjylland-Schleswig i sine første år udgav RegionsInfo, der blev distribueret i hele regionen, 27

30 Region Sønderjylland-Schleswig 1. Åbne Regionskonference, Flensburg, 2012 er der blevet produceret diverse printede publikationer. Her er der både tale om egne værker, men også om undersøgelser, som blev fremstillet i samarbejde med eksempelvis Institut for Grænseregionsforskning. Kulturfokus-magasinet, der siden 2012 udkommer halvårligt, er et meget succesrigt produkt, som omdeles gratis i hele området. Dertil kommer nyhedsbrevet Regionsinfo, som Regionskontor & Infocenter udsender digitalt. Fra juni 2017 udsender Infocenter desuden det elektroniske nyhedsbrev Pendlerinfo. Siden 2001 har Regionskontor & Infocenter afholdt en årlig skoleidrætsdag og en årlig lærerkonference begge arrangementer er blevet kendte størrelser i det dansktyske grænseområde, og har skabt kontakter og netværk. Kulturfaggruppen, Faggruppen for sprog og interkulturelt samarbejde og kulturudvalget (under skiftende navne) 28

31 20 års samarbejde har bidraget stærkt til Region Sønderjylland-Schleswigs kontinuerlige kulturarbejde henover grænsen. I snart mange år består tilbud som prof. dr. ABC som en del af regionens sprogkampagne. På arbejdsmarkedsområdet har Infocenter siden 2004 støttet borgere, virksomheder og forvaltninger. Diverse netværks- og arbejdsgrupper, som regionen enten selv står for eller indgår i, arbejder kontinuerligt og effektivt. Her kan der nævnes samarbejde indenfor a-kassenetværket, sygedagpengenetværket eller generelt med arbejdsgivere og andre aktører i det dansk-tyske grænseland. Når man ser bort fra Region Sønderjylland-Schleswigs løbende strukturændringer og de skiftende organer, er der blevet arbejdet systematisk med emnerne arbejdsmarked, kultur&sprog og grænseoverskridende forvaltningssamarbejde igennem årene. Disse områder er da også blevet fremhævet officielt i aftaleteksten som organisationens tre søjler. Mens man i startfasen i de sene 1990ere også har arbejdet med så forskellige emner som natur og miljø, kvinder og ligestilling samt trafik og infrastruktur, har der fra politisk side udviklet sig en forståelse for, at Region Sønderjylland-Schleswig kan rumme meget men ikke alt. Andre aktører har overtaget nogle af regionens tidligere indsatsområder, og med denne realistiske tilgang er det Region Sønderjylland- Schleswig muligt at arbejde koncentreret og dybtgående indenfor de tre søjler. 29

32 Region Sønderjylland-Schleswig Afslutning og udblik Hvad har Region Sønderjylland-Schleswig opnået i løbet af sine første 20 leveår? Når man ser på udgangssituationen, så har det institutionaliserede samarbejde afløst den tidligere gældende ad-hocpolitik, som fokuserede på enkelte, fast afgrænsede arbejdsområder. Indenfor rammerne af regionen kunne lokalpolitikere og forvaltninger for første gang få et billede af de muligheder, der ligger i det grænseoverskridende: hvilke emner kan der arbejdes med, og hvad ligger udenfor regionens rækkevidde? Hvilke beslutninger bliver truffet på nationalt og europæisk plan? Den løbende evaluering kan også ses som en afklaring af begrænsninger og muligheder, der ligger i samarbejdet. Denne afklaring har blandt andet ført til faste arbejdsopgaver og en klarere arbejdsfordeling mellem Regionskontor & Infocenter og andre aktører, hvilket er en klar fordel. Ikke på alle områder startede regionen på bar bund. Tager man kultursamarbejdet som eksempel, så eksisterede der et godt og tillidsfuldt samarbejde i det grænsenære område allerede inden oprettelsen af Region Sønderjylland-Schleswig. I 00erne fik dette samarbejde mulighed for at blomstre, man fik tiltrukket aktører og opbygget netværk i form af faggrupper og netværksgrupper. Et effektivt kulturudvalg bakkede op om kulturen, og Interreg-midlerne førte til, at der blev støttet utallige mikroprojekter. Dette ville ikke have været muligt uden Regionskontorets arbejde. Heller ikke udvidelsen af Den sønderjyske Kulturaftale til en dansk- 30

33 20 års samarbejde tysk kulturaftale havde været muligt uden det allerede eksisterende samarbejde. Da regionen blev grundlagt, blev der lagt både for meget og for lidt i det politiske initiativ. For meget, fordi de politiske modstandere frygtede en tysk og/eller europæisk formel indflydelse, som hverken fra politisk eller administrativ side var ønsket - eller i det hele taget muligt. Et kontor på halvanden stilling fik derved tillagt en overdimensioneret betydning. Der blev også lagt for lidt ind i samarbejdet, fordi man gik ud fra, at det lokale, det regionale kunne tale for sig selv og kunne løfte alle opgaverne alene. Men det har vist sig, at regionen har haft gavn af at indgå i mange partnerskaber, eksempelvis med Femern-Bælt- Regionen eller med Øresundsregionen. Regionen er med i bestyrelsen for AEBR, det europæiske netværk for grænseregioner, og har fået mange fordele af samarbejdet. Dette internationale udblik har suppleret det lokale og givet det perspektiv og udsyn. Man kan også bemærke, at det efter regionens grundlæggelse er gået stærkt med oprettelsen af flere samarbejder. Som et af de største og mest synlige har Regions Syddanmarks samarbejde med Schleswig- Holstein netop holdt 10-års-jubilæum. Samtidigt er en række store aktører kommet på banen, eksempelvis Industrie- und Handelskammer i Flensburg, der i en årrække havde en afdeling for dansk-tysk samarbejde, og som i dag huser projektet StarForce, der bl.a. formidler praktikpladser henover grænsen. Dertil kommer utallige andre aktører, der har opbygget solide netværk. Man kan 31

34 Region Sønderjylland-Schleswig konstatere, at antallet af netværk er vokset støt siden oprettelsen af Region Sønderjylland-Schleswig i Regionen har været forgænger, og mange andre har fulgt efter. Samtidigt har synligheden af regionens arbejde altid været en udfordring. Dette bunder historisk set i de politiske motivationer og den forsigtighed, hvormed især den tyske side blev nødt til at agere i starten. Man kan sige, at udfordringen var en naturlig udløber af de politiske konstellationer. Samtidigt ligger der også et andet aspekt til grund for problematikken. Regionskontor & Infocenter har altid arbejdet for, hvad der er godt for parterne og hvad der gavner projekterne. Man har i mindre grad sat fokus på at føre selve regionen frem i lyset. Rent emnemæssigt har regionens arbejde ændret sig i årenes løb, og det er en ganske naturlig udvikling. Mens man er gået væk fra emner som natur, infrastruktur og ligestilling, er andre emner kommet på dagsorden. Hertil hører eksempelvis beredskabssamarbejdet, som uformelt har eksisteret i mange år, men som først blev til et formaliseret samarbejde med Regionskontor & Infocenters hjælp. Ideen om rådgivning af pendlere allerede dukket op i de første udkast til et grænseoverskridende samarbejde, men det var først med oprettelsen af Infocenter Grenze/ Grænse i 2004 og den faste inkludering af Infocenteret i Regionskontoret tre år efter, at dette tilbud blev til en realitet. Et sådant tilbud kræver forankring. Rådgivningen af borgerne er ikke afsluttet med en telefonisk eller direkte rådgivning der starter arbejdet 32

35 20 års samarbejde først. Her har Regionskontor & Infocenter, ved siden af kultursamarbejdet og forvaltningssamarbejdet, sin kernekompetence og har opnået ekspertstatus. Regionskontor & Infocenter vil også i fremtiden arbejde for at skabe og opretholde netværk henover den dansktyske grænse. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at hjælpe projekter i gang, få borgere, myndigheder, organisationer og foreninger til at mødes på tværs af grænsen. For her ligger vores kerneområde: at arbejde for alle parter på tværs af grænsen. 33

36 Region Sønderjylland-Schleswig Bilag Oversigt formænd Fra 16. september 1997: Kresten Philipsen og Renate Schnack, begge formænd Fra april 1998: Kresten Philipsen og Helmut Wree, begge formænd Fra : Kresten Philipsen og Johannes Petersen, begge formænd Fra : Carl Holst og Johannes Petersen, begge formænd Fra : Carl Holst Peter Rautenberg, begge formænd Fra : Carl Holst og Hermann Stell, begge formænd Fra : Carl Holst og Helmut Wree, begge formænd Fra : Carl Holst og Johannes Petersen, begge formænd Fra : Jens Andresen og Johannes Petersen, begge formænd Fra : Jens Andresen (formand) og Klaus Tscheuschner (næstformand) Fra April 2010: Dieter Harrsen (formand) og Hans Phillip Tietje (næstformand) Fra April 2012: Hans Philip Tietje (formand) og Eckhard Schröder (næstformand) 34

37 20 års samarbejde Fra Februar 2014: Ulrich Brüggemeier (formand) og Hans Philip Tietje (næstformand) Fra Februar 2016: Hans Philip Tietje (formand) og Ulrich Brüggemeier (næstformand) Pr : Ulrich Brüggemeier træder tilbage 2. december 2016: Heinz Maurus bliver næstformand Oversigt ledere Regionskontor & Infocenter Sagsbehandlerne Astrid Voss og Gertraudt Jepsen som team fra oktober /november Sagsbehandler Gertraudt Jepsen, fra 1. november 1998 Thede Boysen, 1. december marts 2003 Andrea Kunsemüller, 15. marts december 2007 Peter Hansen, 1. januar Gremier / strukturændringer : Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland/ Slesvig Regionalrådet: Det øverste organ for Region Sønderjylland-Schleswig. Rådet omfatter 42 personer, 21 fra hver side plus 6 observatører. Regionalrådet ledes af en bestyrelse på 8 personer med fælles dansk-tysk formandskab. 35

38 Region Sønderjylland-Schleswig 1998: 4 arbejdsgrupper oprettes 2000: 1. evaluering: Erste Überprüfung der Vereinbarung zur Errichtung der Region Sønderjylland/ Schleswig 2001: 6 politiske udvalg etableres. Emner: Erhvervsudvikling, arbejdsmarked og erhvervs- og videregående uddannelser, Sundhed og sociale forhold Ungdom og sport Miljø og naturbeskyttelse Kultur, ligestilling og sprog samt Regional planlægning og koordinering, landområder og trafik. 2004: 2. evaluering: Evaluering af arbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig : Ny aftaletekst, strukturændringer: Regionalrådet -> Regionalforsamling, 22 personer plus 4 observatører. En formand og en næstformand, skiftevis dansk og tysk. 3 udvalg oprettes. Emner: Erhverv og miljø Uddannelse og udvikling Kultur, kontakt og samarbejde 2007: Kommunalreform Danmark. Sønderjyllands Amt efterfølges af de sønderjyske kommuner og Region Syddanmark. Infocenter bliver en fast del af Regionskontoret. 2009: Tilpasning aftaletekst 2009: 3. evaluering: Evaluering 2009 af Region Sønderjylland-Schleswig 36

39 20 års samarbejde : Ny aftaletekst, strukturændringer: Udvalg for erhverv og miljø samt uddannelse og udvikling nedlægges Regionalforsamlingen nedlægges Der indsættes en udvidet bestyrelse, bestående af 11 repræsentanter fra samtlige partnerforvaltninger, fra Land Schleswig-Holstein og fra mindretallene : Strategiproces 2017: Ny aftaletekst, strukturændringer: Der indsættes to nye udvalg, Udvalg for grænseregional udvikling og Arbejdsmarkedsudvalg Interreg-projekter : Sekretariat Region Sønderjylland- Schleswig (INTERRG IIA, /2001) : People to People (INTERREG III A, ) Støtte til 76 projekter EUR projektmidler til projekter : Infocenter Grænse-Grenze (INTERREG III A, ) : Kulturbro-Kulturbrücke (INTERREG 4a, Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N., ) Støtte til 74 projekter EUR projektmidler til projekter 37

40 Region Sønderjylland-Schleswig : Pontifex Brobygger-Brückenbauer (INTERREG 4a, Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N., ) : KulturDialog (INTERREG 4a, Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N., ) Støtte til 74 projekter EUR projektmidler til projekter : KursKultur (Interreg Deutschland-Danmark, ) Støtte til 43 kulturprojekter plus 1 sportsprojekt og 56 gange støtte til transport EUR projektmidler til projekter (pr. juli 2017) Litteraturliste Hjalager, Anne-Mette: Evaluering af arbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig , Aarhus 2004 Hjalager, Anne-Mette: Evaluering 2009 af Region Sønderjylland-Schleswig, Aarhus 2009 Klatt, Martin: Fra modspil til medspil? Grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland/ Schleswig Sønderborg 2006 Region Sønderjylland/Schleswig: Erste Überprüfung der Vereinbarung zur Errichtung der Region Sønderjylland/ Schleswig, Bov

41 20 års samarbejde Region Sønderjylland-Schleswig: Region Sønderjylland- Schleswig. 5 års dansk-tysk samarbejde i grænseregionen , Bov 2002 Region Sønderjylland-Schleswig: år Region Sønderjylland-Schleswig, Padborg 2007 Årsberetninger Region Sønderjylland-Schleswig,

42

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 27.05.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig

Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Oversigt aftale Region Sønderjylland-Schleswig Aftaletekst november 2011 Kommentarer Udkast aftaletekst 14.11.2016 Aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig Aftalen om oprettelse

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig

Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920. Region Sønderjylland - Schleswig Dansk-tyske relationer i grænselandet siden 1920 Region Sønderjylland - Schleswig Ø Tak til Martin Klatt, Dansk Centralbibliotek og Grænseforeningen for hjælpen. Billederne i tidslinjen stammer fra Arkivet

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard/Leif Geest/ Karen Nielsen/Katja Sjødin Afdeling: Sekretariatet E mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22958 Telefon: 7663 1993

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA JUNI 2013. Regional Udviklingsplan GRÆNSEPANEL Regional Udviklingsplan JUNI 2013 Arbejdsliv i grænselandet Fordomme om danske og tyske arbejdsgivere Usikkerhed om konsekvenser ved grænsearbejde OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER

Læs mere

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein

UDKAST Årsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein UDKAST Årsplan 2009-2010 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein Status: 31.07.09 Efter kommunalreformen i Danmark er det grænseoverskridende samarbejde videreført mellem Region

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Yderligere projekter får støtte af KursKultur

Yderligere projekter får støtte af KursKultur 17 Pressemeddelelse 11 KursKultur: Nye dansk-tyske projekter Padborg 2017-11-03 Næste bevillingsrunde til kultur i det dansk-tyske grænseland Yderligere projekter får støtte af KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig)

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Årsberetning 2014. Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2014 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45 74 67 05

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.23 SYDDANMARK I. Grænseløs tillid BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.23 Grænseløs tillid For første gang er der nu tal på, at danskerne og tyskerne i grænselandet ligner hinanden mere end danskere og tyskere

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011

Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011 Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2011 Forord 1. Indledning 1.2. Budget 1.3. Marketing/pr-arbejde 2. Regionalforsamling 2.1. Medlemmer 2.2. Regionalforsamlingsmøder 3. Bestyrelsen 3.1. Aktiviteter

Læs mere

Regionskontor & Infocenter

Regionskontor & Infocenter Regionskontor & Infocenter Regionskontor Regionskontor & Infocenter & Infocenter Årsberetning Årsberetning 2007 2007 Indhold 1. Indledning 3 1. Prioriteter og opnåede mål 3 2. Budget 4 3. Marketing/Offentlighedsarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan

GRÆNSEPANEL OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Grænseområdet prioriterer anerledes Grænseområdets særlige kvaliteter Kontakter på den anden side af grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig

Infocenter 10 år 2004-2014. Region Sønderjylland-Schleswig Infocenter 10 år REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG 2004-2014 Region Sønderjylland-Schleswig Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel. +45 74 67 05 01 Fax +45

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2013/2014. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2013/2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Rammerne Det grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein videreudvikles

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem

Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark. Et fælles projekt mellem Arbejdskraft fra Tyskland med beskæftigelse i Syddanmark Grænsependling fra Tyskland til Syddanmark 2008-2012 Torben Dall Schmidt Institut for Grænseregionsforskning Syddansk Universitet Et fælles projekt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet

Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning

Læs mere

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND

Evaluering af KKR. Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser KKR NORDJYLLAND Evaluering af Resultater af indkomne besvarelser på spørgeskemaundersøgelser Svarstatistik medlemmer og KL bestyrelses-/udvalgsmedlemmer Udsendt til 40 respondenter Indkommet 22 besvarelser udpegede Udsendt

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Annoncering af højskoleophold

Annoncering af højskoleophold Annoncering af højskoleophold Udvikling og gennemførelse af højskoleophold for INTERREG 4A-projektet Dybbøl 2014. Ordregiver Indhentningen af tilbud gennemføres af Region Syddanmark, der er leadpartner

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig

Årsberetning Region Sønderjylland-Schleswig Årsberetning 2013 REGION S ØNDERJYLLAND - SCHLESWIG Region Sønderjylland-Schleswig Forord Sammenfatning Indledning Region Sønderjylland-Schleswigs organer Resultater Handlingsplan Regionskontor & Infocenter

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere