Serviceassistenterne i fokus Rapport fra konferencen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceassistenterne i fokus Rapport fra konferencen"

Transkript

1 Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Rapport fra konferencen 15. september 2009

2 Serviceassistenterne i fokus Konference 15. september 2009 Gina Liisborg, sektorformand, Kost- og Servicesektoren Hold da op, der er jo ikke det, en serviceassistent ikke kan. Sådan én vil jeg gerne ansætte, udbrød vores konferencier, Michèle Bellaiche, da hun havde hørt den første præsentation af, hvad en serviceassistent var for en størrelse. Vi holdt konferencen, fordi vi gerne vil give mange andre mennesker en tilsvarende aha-oplevelse. Vi ved at kommunerne er utroligt begejstrede, når de får serviceassistenter ansat, for de finder ud af, at de kan en hel masse ting. Hovedindholdet i deres arbejde vil som regel være rengøring, men enhver ved, at ingen kan holde til at gøre rent dagen lang, så enten må rengøringspersonalet arbejde på deltid eller også må deres arbejdsdage fortyndes med nogle opgaver, der ikke er så belastende for arme, ben og ryg. Det er nemt for mig at se, hvad der er bedst. Dels har der i mange år været mangel på arbejdskraft, derfor er det bedst, at flest muligt arbejder på fuld tid. Men det forudsætter, at de har et job, de kan holde til. Det er jo ikke meningen, at fuldtidsjob er 37 timer om ugen i 20 år og derefter førtidspension. Et fuldtidsjob er en hel uge og et helt liv. Vi har skabt serviceassistentsuddannelsen for at hjælpe arbejdsgiverne med at skaffe rengøringspersonaler, men vi har først og fremmest fået lavet denne serviceassistentuddannelse for at skabe nogle jobs, som sektorens medlemmer kan holde til. Men desværre kniber det lidt med at få serviceassistenterne gjort kendt i kommunerne. Vi blev faktisk meget, meget overraskede, da en undersøgelse i 2008 afslørede, at 60 procent af lederne i kommunerne ikke kendte serviceassistenterne. Det måtte vi gøre noget ved, og det gjorde vi med en konference den 15. september

3 2009. Her indbød vi kommunerne til at høre, hvordan uddannelsen er skruet sammen, hvordan Køge Kommune har planlagt et stort uddannelsesprojekt, så medarbejderne i servicekorpset får denne erhvervsuddannelse. I Forsvaret har de allerede i flere år uddannet serviceassistenter. Her var en trussel om, at udlicitere de civile funktioner anledning til, at kasernerne besluttede sig til at optimere ressource- og personaleforbruget. Det betød uddannelse af serviceassistenter, så de forskellige medarbejdergrupper kunne aflaste hinanden, når én gruppe havde travlt og en anden ikke havde. Som de fleste har været opmærksomme på, har hygiejne eller mangel på samme været et vigtigt emne hele dette år. Derfor havde vi bedt FOAs formand, Dennis Kristensen, tale om hygiejneproblemer og nedslidte offentlige institutioner, og Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Serum Institut der er de første, der ved besked, når vi bliver ramt af alvorlige epidemier tale om vigtigheden af seriøs, professionel rengøring for at undgå smittespredning. Dagen sluttede med et indslag som vi både blev klogere af, men også blev underholdt af. Det var tv-lægen og journalist, Peter Qvortrup Geisling, der fortalte om sine oplevelser med patienter og seere i programmet Lægens Bord. Jeg håber, at I der ikke deltog i konferencen, alligevel kan lade jer inspirere af den. Det er derfor vi har lavet et resumé af de enkelte oplæg og samlet dem her. Med venlig hilsen Gina Liisborg Formand Kost- og Servicesektoren Ønsker du yderligere information kan du kontakte næstformand Berit Jakobsen på telefon eller pr.

4 Serviceassistentuddannelsen Susan Broe Hansen, uddannelseskonsulent i Gladsaxe Bygnings- og brugerservice Uddannelsen som serviceassistent er en erhvervsuddannelse, der svarer til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, og der er samme adgangskrav som til de øvrige erhvervsuddannelser dvs., man skal have 9 års skolegang i Danmark eller, hvis man er udlænding, have bestået danskuddannelse 3. Det er i øvrigt op til skolen at vurdere, om en ansøger har de fornødne kvalifikationer til at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsens grundforløb er fleksibelt og kan vare mellem 10 og 60 uger. Der er en række mål, der skal være opfyldt før man består grundforløbet. I august 2008 blev det muligt at afbryde uddannelsen efter år og dermed være uddannet rengøringstekniker. Merituddannelsen Hvis man er over 25 år, har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og 9 års skolegang eller danskprøve 3, kan man få meritoverførsel og gennemføre uddannelsen på 1 år. 2 spor Undervejs i uddannelsen kan man specialisere sig enten som hospitalsserviceassistent eller som erhvervsserviceassistent. I begge tilfælde vil rengøring være en kerneopgave, men for en hospitalsserviceassistent vil den blive suppleret med: specialviden om miljøbevidst service/ hygiejne og hindring af smitteveje affaldshåndtering linnedhåndtering skyllerumsarbejde hjælp og støtte til patienter og borgere transport og forflytning af patienter og borgere anretning og servering af mad postomdeling og meget andet Der kan desuden suppleres med specialfag som sterilarbejde, sygdomslære, forflytningsteknik, kontakt til psykisk syge og arbejde med døende. Erhvervsserviceassistenter arbejder i virksomheder eller kommuner. De kan blandt andet: anrette mad 4 FOA FAG OG ARBEJDE

5 hjælpe med skolemaden rydde borde og vaske op forberede møder fordele post og kopiere papirer passe blomster afløse i receptionen og tage telefonen købe ind og bestille varer booke billetter, mødelokaler m.v. sørge for lettere, almindelig vedligeholdelse vise gæster rundt De kan også tage en række specialfag som: kundeservice, kvalitetsstyring, indeklima, grøn kost m.v. Rengøringsteknikeren, der kun får års uddannelse i første omgang, kan senere genoptage uddannelsen og tage den resterende del, og således blive serviceassistent senere. Specialet tager 1 2 år. Hvis ikke man har de fornødne forhåndskundskaber, kan uddannelserne indgå i en Grundlæggende Voksen Uddannelse (GVU). GVU er et tilbud til ufaglærte ledige og beskæftigede om at få så kort en vej til svendebrev/uddannelsesbevis som muligt. Kravet er mindst 2 års relevant erhvervserfaring, fyldt 25 år og have danskkundskaber svarende til folkeskolens 9 klassetrin. Forud for en GVU-plan vil der være et IKV-forløb (individuelt afklaringsforløb) på 1 2 dag til 14 dage på en teknisk skole. Der ydes VEU-godtgørelse i skoleperioderne, og for voksne over 25 år et tilskud i praktikken på 30 kr. i timen. For uddannelsesaftaler med unge under 25 år udbetales en bonus på kr. for hver elev, der tegnes aftale med. FOA FAG OG ARBEJDE 5

6 Fra ufaglært til serviceassistent et kompetenceudviklingsprojekt Randi Hansen, socialudvalgsformand, Køge Kommune Køge har samme problem som en lang række andre kommuner. Det er svært at tiltrække arbejdskraft, og vi frygter, at problemet bliver endnu større i de kommende år, fordi mange offentligt ansatte forlader arbejdsmarkedet i løbet af de næste 10 år. Samtidig stiger antallet af ældre, der har eller kan få brug for pleje (ældre mellem 64 og 79 år) med 46 procent over de næste 10 år, og antallet af borgere over 80 år ventes at stige med 44 procent. Kommunen oprettede for 11 år siden et servicekorps bestående af 85 medarbejdere, der primært tager sig af praktiske opgaver for kommunens ældre. Korpset tager sig af rengøring og tøjvask hos hjemmeboende borgere, og af rengørings- og serviceopgaver på institutioner. Desuden servicerer de hjemmeplejens biler. Det opstod primært, fordi social- og sundhedshjælperne ikke var så glade for at gøre rent, vaske tøj og købe ind for borgerne. En stor del af medarbejderne i korpset har ingen eller meget kort faglig uddannelse. Derfor ønsker vi at give dem mulighed for at uddanne sig. Formålet med projektet er desuden at styrke rekrutteringen til ældreområdet og at undgå nedslidning af de medarbejdere, der arbejder i servicekorpset. Kerneopgaver Servicekorpset var fra begyndelsen en stor succes. De praktiske opgaver er kerneopgaver, og det har sat fokus på vigtigheden af dem. Arbejdet i servicekorpset er populært og attraktivt. Der har ikke været rekrutteringsvanskeligheder, og der er ikke problemer med at fastholde personalet. Opgaverne bliver løst året rundt, og det er næsten aldrig nødvendigt at bruge vikarbureauer. Kommunen har i samarbejde med FOA ønsket at give et kompetenceløft til gruppen dels for at skabe endnu større medarbejdertilfredshed, dels for at vedligehol- 6 FOA FAG OG ARBEJDE

7 gennemføres over de næste 3 år. Det skal gennemføres som et jobrotationsprojekt og med lønrefusion fra AER (Arbejdsgivernes Elev Refusion). Når der i første omgang kun er 41, der får tilbuddet, skyldes det, at det er dem uden uddannelse, der får mulighed for at uddanne sig. de og udvikle muligheden for at fastholde og rekruttere personale. Kommunen håber også, der er mulighed for at gøre det til en fødekæde for uddannelserne på social- og sundhedsområdet. En styregruppe har kortlagt aldersfordeling, anciennitet og lønforhold, og peget på 3 modeller til opkvalificering af medarbejderne, men der var enighed om, at den rigtige løsning var at uddanne dem til serviceassistenter, fordi det vil: give dem mulighed for at varetage flere nye opgaver skabe mulighed for intern opgaveglidning skabe et solidt fagligt miljø give dem et bedre lønforløb Knap halvdelen 41 personer skal deltage i kompetenceudviklingsprojektet, der Når de bliver uddannet, er det meningen, de skal have nye funktionsbeskrivelser, så de eksempelvis kan indgå i socialpsykiatrien, passe døende eller varetage lettere plejeopgaver. Kommunen er klar over, at det har skabt frustration andre steder, hvor medarbejdere har gennemgået uddannelsen, men derefter bare er vendt tilbage til samme job uden at få tilbudt andre funktioner. Det er planen, at de første 15 serviceassistenter skal være færdiguddannede i løbet af Køge Kommune har indbyggere, ansatte heraf ca i ældreplejen. Køge Kommune blev ved kommunalreformen slået sammen af Køge og Skovbo Kommuner. FOA FAG OG ARBEJDE 7

8 Hygiejne er også en væsentlig forudsætning for velfærd Dennis Kristensen, formand for FOA Man hører konstant om dårlig rengøring. Jeg tænker bl.a. på børnene, der holder sig hele dagen, fordi de ikke vil bruge skolens uhumske toiletter. Jeg tænker også på al den snak om, at svineinfluenza, H1N1-influenzaen, som kan komme til at koste os rigtigt mange penge. Hvad har kommunerne gjort for at forhindre smitten. Jeg har ikke hørt om nogen oprustning for kommunens medarbejdere. Infektioner er dyre. Jeg har hørt sundhedsøkonom Kjeld Møller Petersen fortælle, at når patienter skal genindlægges på sygehusene på grund af infektioner, koster de 2,9 gange så meget, som de ikke-smittede patienter. I Skotland har de taget konsekvensen af dette. De har forbudt udlicitering indenfor sygehusrengøring og mad. Jeg har også hørt, at professor dr.med. Hans Jørgen Kolmos siger, at håndhygiejne og rengøring er mere kompliceret, hvis ikke man selv styrer, ved at have egen rengøringsafdeling, men har rengøring udefra. Man skal huske, at moderne rengøring er et fag. Man skal kende til hygiejnestandard, metoder, smittekilder, kemi, ergonomi, teknik m.v. Det har ikke noget med almindelig husmorfærdigheder at gøre. Det er samtidigt et meget nedslidende job. Det ved vi fra pensionskassen, der ser hvor mange, der kommer på førtidspension. Og så er der et spørgsmål om moral: Skal rengøring være et job, man kan holde til hele livet? For at blive et job, man kan holde til, skal der være en større blanding af opgaver, for man kan ikke holde til at gøre rent på fuld tid. Det viser sig også, at 7 ud af 10 serviceassistenter arbejder på fuld tid, men kun 4 ud af 10 husassistenter kan klare at arbejde på fuld tid. Vi kender også til problemer med nedslidte offentlige institutioner, der er meget vanskelige at holde rene. Kontrol af mad Man kan godt under sig over, at der er så stor forskel på de 2 dele af Kost- og 8 FOA FAG OG ARBEJDE

9 Servicesektoren. Der er stigende kontrol med maden, og al det, der skal ned i maven, men ingen kontrol med hygiejnestandarden i den del, der handler om rengøring, selv om manglende hygiejne også kan skade folk. Når man uddanner serviceassistenter, får man en lidt dyrere arbejdskraft, men er det ikke bedre end at udsætte vore børn og gamle for en dårlig hygiejne? Jobglidning Når vi taler om serviceassistenter og jobglidning skal man huske, at det ikke nytter, at man bare bytter de hårde arbejdsopgaver med hinanden. Hvis det skal rykke, skal man overtage arbejdsopgaver, der normalt ligger højere oppe i hierarkiet, så de flyttes til ens eget kompetenceniveau. Det er heldigvis lykkedes en række steder. Nogle skal afgive opgaver, fx sygeplejerskerne. De kan afgive opgaver til rengøringen. Berit Jakobsen, sektornæstformand, nævnte, at der er tonsvis af opgaver, serviceassistenter kan overtage. Hun mener ikke, det er nogen grund til, at en sygeplejerske skal servere mad eller tage telefonen. Det kan man overlade til serviceassistenter. Dennis Kristensen blev spurgt, hvorfor de store fagforeninger ikke går sammen og kræver fælles standarder for rengøring? Han svarede, at det ikke kun er politikerne, man skal skyde på. Man skal også have fokus på sine egne faggrupper. Gina Liisborg svarede, at der er bestræbelser i gang for at få lovgivning på området. Tove Bahne, KLS, nævnte, at det er et problem, når rengøringen er centraliseret. Det skaber en bureaukratisk hurdle. Det er bedre, når rengøringen er en integreret del i den enkelte institution. FOA FAG OG ARBEJDE 9

10 Kompetenceudvikling i Forsvaret Oberst Michael Bondegård, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), Kolding Forsvarets civile ansatte havde et uddannelsesmæssigt efterslæb. Det er der rettet op på. Siden 2002 har 800 uddannet sig til serviceassistenter og udlicitering blev i første omgang undgået. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har 2600 ansatte. Heraf er omkring 370 medlemmer af FOA og cirka 1000 er medlemmer af 3F. Forsvaret er én af Danmarks største jordbesiddere og har desuden cirka 4000 får til at afgræsse nogle af arealerne. Forsvaret har cirka overnatninger om året og serverer cirka én million måltider om året. Arbejdet med dette varetages af de civilt ansatte. Baggrunden for at uddanne de civile til serviceassistenter var, at en tidligere forsvarschef ville udlicitere alle de ikke-militære opgaver. I stedet valgte de at optimere produktionen, så ressourcerne blev brugt bedst muligt, og ansvaret for de civile funktioner blev centraliseret i FBE, og ligger nu ikke længere hos regimentscheferne på de enkelte kaserner. Efterslæb Det civile personale havde et stort uddannelsesmæssigt efterslæb. Mange var over 50 år, og havde ikke anden uddannelse end folkeskolen. Samtidig mente militæret, at støttestrukturerne (de civile funktioner) var for dyre og at fagforeningerne havde for stor indflydelse. I gennemførte forsvaret en oprydning på hele området. Man målte op, hvordan de arbejdede og hvordan pengene og arbejdstiden blev brugt. Det viste sig, at nogle lavede havemøbler i arbejdstiden, for det havde de tid til. I samarbejde med SID, KAD og FOA planlagde Forsvaret derfor et uddannelsesprojekt, der skulle give alle medarbejdere et kompetenceløft, så de kunne varetage mange flere forskellige arbejdsopgaver. Motivationen for at deltage var løntillæg, eksamensbeviser og en undervisningsform, der tog hensyn til, at nogle medarbejdere led af skoleskræk. Det er ikke en 10 FOA FAG OG ARBEJDE

11 overdrivelse. Nogle af dem led virkelig af sved og angst ved tanken om at skulle uddanne sig. De første, der blev uddannet var heldigvis gode ambassadører, og siden 2002 er 800 medarbejdere blevet uddannet til serviceassistenter. Forsvaret har nu indstillet uddannelserne, men samlet har projektet koster 1,3 milliarder kroner. Samlingen af funktionerne i FBE gav stordriftsfordele. Butikken blev mere strømlinet, selv om FBE bestod af sammenbragte børn med forskellige kulturer og forskellige uniformer. Optimeringen betød, at de ansatte vandt de 2 første udliciteringsrunder. Det viste sig, at offentligt ansatte kan være ligeså effektive som private virksomheder. Bedre kvalitet Ændringen betyder også, at støttefunktionerne er lavet om til en servicevirksomhed, så medarbejderne nu spørger: Hvad kan jeg hjælpe dig med? Kvaliteten af arbejdet er blevet højnet. Medarbejderne har forstand på det, de beskæftiger sig med, og sådan skal det være, for det er skatteydernes penge, vi bruger. Indtil nu er vi sluppet godt fra det, og har vundet vore egne job ved udliciteringer, men det kan selvfølgelig ændre sig. Der tales konstant om konkurrenceudsættelse, så vi risikerer at hele butikken bliver sendt i udbud. Det er selvfølgelig en proces, der vil vare mange år men den slider på medarbejderne. Der har været problemer med at anvende den nye uddannelse. Det er ikke alle, der har fået nye opgaver. Det er vigtigt, at forsvaret fortsat er en lærende organisation, og vi er for tiden i gang med et stort kompetenceafklaringsprojekt. Medarbejderne har masser af viden og erfaring, men evnen til at udnytte det er ikke god nok. Opgaver for det civile personale: Arealpleje inde og ude Kantinevirksomhed Rengøring Energiforsyning Udlejning og bortforpagtning Affaldshåndtering FOA FAG OG ARBEJDE 11

12 Bygningsvedligehold Anskaffelse og forvaltning Genforsyning af forbrugsmaterialer mv. Skydebanekapacitet Skydebaneanlæg Brandberedskab Brandkorps (Oksbøl) Desk-funktion Post- og budtjeneste Intern sekretariatsfunktion Telefonomstilling Kørselstjeneste Motorforvaltende myndighed Trykkerivirksomhed (hvor centrale trykkerier ligger) Vagt, inkl. sikkerhed Skydesikkerhed Køreteknisk anlæg Internetadgang Omskolinger 12 FOA FAG OG ARBEJDE

13 Fokus på de hygiejniske problemfelter Elsebeth Tvenstrup Jensen, afdelingslæge på Statens Serum Institut afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne Jeg troede, man havde serviceassistenter på rigtigt mange sygehuse, for de kan så meget: gøre rent, transportere patienter, assistere patienter, medvirke ved genoptræning, servere mad og drikke og meget andet. Opgaveglidning betyder, at serviceassistenterne kan overtage opgaver fra andre faggrupper. Der opstår nye arbejdsfelter fx i ældreplejen, hvor man får levebomiljøer. Her er opsplitning af forskellige faggruppers opgaver mindre end i traditionelle plejehjem. Gamle kendinge Det er en misforståelse, at sygehuserhvervede infektioner skyldes en farlig dræberbakterie. De hyppigste infektioner stammer fra gamle kendinge som roskildesyge og stafylokokker, men der er selvfølgelig også kommet en række nye sygdomme siden 1976, og vi har fået medicinresistente stafylokokker. En af de nyere bakterier er Clostridium difficile, som der normalt er meget få tilfælde af, men nu er vi oppe på 400 årligt. Alle tilfældene har stort set været i hovedstadsområdet og på Sjælland. Den nye influenza-type H1N1 er der hidtil (9. september) registreret 598 tilfælde af. Det samlede antal sygehuserhvervede infektioner i 2008 var 2218 og i 2009 var det steget til Der er tale om blærebetændelse, sårinfektioner, lungebetændelse og blodforgiftning og lignende traditionelle infektioner. Det samlede antal infektioner om året er , og det er vigtigt at bekæmpe dem dels fordi de kan være livsfarlige, dels fordi udgiften til en inficeret patient er næsten 3 gange så stor som udgiften til en ikke-inficeret patient. Men hovedparten af smitten stammer altså fra almindelige infektioner. FOA FAG OG ARBEJDE 13

14 Smitte kan overføres enten ved direkte kontakt, ved at man rører ved noget, en smittet person har rørt ved eller ved, at man hoster ud i rummet, så andre bliver smittet. Man kan både blive smittet af egne bakterier, der kommer på afveje fx fra tarmen til blæren i forbindelse med kateter, eller de kan stamme fra mikroorganismer fra andre personer både patienter, personale eller besøgende. Smitten kan forekomme både ved kontakt og som luftbåren smitte gennem Dråber Støv Dråbekerner (indtørrede svævende dråber) Eller ved: Inokulation (fx blod) Fødevarer og vand Smitterisikoen ved direkte kontakt er mange gange større, hvis ikke man bruger handsker. Når man skal bryde smittekæden, er god håndhygiejne absolut den mest effektive måde at gøre det på. Grundig håndvask med sæbe eller brug af handsker, er den mest effektive måde at hindre smitte på. Er man ikke meget, meget omhyggelig kan smitten spredes hurtigt. En jordemor nåede at smitte 42 kvinder med en hudinfektion, fordi hun havde Staphylococcus aureus i sin håndeksem. Det er svært, at spore, hvor de almindelige smittebærende mikroorganismer kommer fra. Men når der er tale om nogle lidt mere specielle mikroorganismer, er det lettere at følge dem og se, hvor de kommer fra. Når smittekæden skal brydes, sker det ved: vaccination antibiotikabehandling rengøring af udstyr og miljø isolation barriere i form af overtrækskittel, handsker, maske mv. Serviceassistenter er omdrejningspunktet Serviceassistenter, der netop har fået en uddannelse indenfor bl.a. rengøring, er omdrejningspunktet, når man skal fore- 14 FOA FAG OG ARBEJDE

15 bygge infektioner. De har en stor viden om, hvad der er rent og urent, de har viden om særlige smitterisici, har information om de enkelte afdelinger og har forstand på at prioritere opgaverne. Derfor har man brug for veluddannet personale til at gøre rent på hospitalerne. Serviceassistenter, der veksler mellem rengøring og arbejde med servering af mad, skal være utroligt opmærksomme på hygiejne og risikoen for smitte. Ekstra rengøring og uddannelse af personalet betyder rigtig meget for hygiejnen. Der er en stærk psykologisk effekt: Hvis der er snavset og det hele flyder, bliver man mindre opmærksom på vigtigheden af god hygiejne, men hygiejne er ikke det samme som effektiv rengøring. Hygiejne består af: rengøring, håndhygiejne, særlige forholdsregler, adfærd. Alle 4 dele er vigtige. Studier har dog vist, at ekstra rengøringspersonale kan reducere antallet af infektioner. Det er meget komplekst at forbygge infektioner og i forbindelse med, at man bliver konfronteret med nye bakterier, opstår der hele tiden nye retningslinjer. FOA FAG OG ARBEJDE 15

16 Kost- og Servicesektoren Staunings Plads København V Tlf.: Layout Joe Anderson Grafoa Illustration: Linda Berglund Foto. Jørgen True FOAs trykkeri Pjec1heden marts 2010

Hvor nemt kan det blive?

Hvor nemt kan det blive? Kost- og Servicesektoren 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent, så finder du ud af det! Tekst: Dorte Schmidt, redigeret af Gitte Vind Foto: Henrik Sørensen

Læs mere

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det!

Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent så finder du ud af det! Kost- og Servicesektoren 2007 Indhold Serviceassistenter gør hverdagen nemmere...... 3 Hvem er vi?...........................

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed

F O A F A G O G A R B E J D E. Serviceassistenternes faglighed F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenternes faglighed Marts 2008 Indledning Dette notat beskriver serviceassistenternes faglighed. Det er ikke altid en let opgave at beskrive en gruppes faglighed.

Læs mere

Kost og Service - Rengøringsledere

Kost og Service - Rengøringsledere Kost og Service - Rengøringsledere Dagsorden: Faggruppelandsmøde Dato: 22.-23. april 2015 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Fælles oplæg v. den

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en social- og sundhedsuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Social- og sundhedshjælper Social-

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsmiljø og sygefravær blandt serviceassistenter Kolofon Politisk ansvarlig: Gina Liisborg og Berit Jakobsen, Kost- og Servicesektoren Redaktion: Katrine Bonde Nielsen,

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice

Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling. Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Erfaringer med serviceassistenter - opgaveflytning og kompetenceudvikling Oplæg af afdelingschef Carsten Holmer Rengøring & Patientservice Fokus punkter i mit oplæg Serviceassistenter på Odense Universitetshospital

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe Serviceassistenter - en hel ny faggruppe Opkvalificering af medarbejdere Sygehus Thy-Mors blev bevilget midler fra Region Nordjyllands projekt De bedste arbejdspladser, der har fokus på fastholdelse og

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en sundhedshjælperuddannelse eller en socialog sundhedsassistentuddannelse APRIL 2017 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse

Læs mere

Serviceassistenterne faglighed fremtid

Serviceassistenterne faglighed fremtid F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenterne faglighed fremtid Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Poul Henningsen Serviceassistenterne Faglighed & Fremtid er udgivet af Kost- og Servicesektoren

Læs mere

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE

ERNÆRINGS HJÆLPER PJECE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE ERNÆRINGS HJÆLPER - en kostfaglig ressource i både små og store køkkener PJECE BLIV KLOGERE PÅ ERNÆRINGS- HJÆLPERNE MØD TO AF DEM HER OG LÆS OM DE FUNKTIONER, ERNÆRINGS- HJÆLPERE KAN UDFYLDE I KØKKENER

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden

Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden Hygiejniske tiltag for at forhindre bakteriespredning fra stalden STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus bakterier på huden og specielt i næsen Næsen klør gennemsnitlig 37 gange om dagen STAFYLOKOKKER

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand KOST-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Gina Liisborg Formand, Kost- og Servicesektoren Nedslidning er et stort problem, hvis man f.eks. arbejder i et køkken eller med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste

Korrekt håndvask Lektion 3 Lektion 3 3.1 Tjekliste 3.1 Tjekliste Eleverne skal lære følgende: - At udføre korrekt håndvask med lunkent/varmt vand og sæbe - At identificere steder på deres hænder, de ikke får vasket tilstrækkeligt f.eks. ved neglene eller

Læs mere

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring Rengøring Et debatoplæg om rengøring Det sku være så rent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, Køkken- og rengøringssektoren. Pjecen lægger op til debat om rengøringsfagligheden og forholdene

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland Fremtidens behov for læring om hygiejne Birgitte Sterup Hansen Cand. brom Rådet for Bedre Hygiejne, 28. Maj 2015 Uddannelse til fødevare og ernæringsteknolog Viden om udfordringer

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren

Du kender os godt. -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren Du kender os godt -men ved du egentlig hvem vi er? Køkken- og rengøringssektoren 2005 Indhold Pas på husassistenterne................... 3 Hvem er vi?.............................. 4 Hvor er vi?...............................

Læs mere

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010

Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Konference om udvikling af servicepersonalet i Region Hovedstaden 2010 Rejsescenens debatspil dramatiserede faglige skænderier - og mulige løsninger når en servicemedarbejder vil klare patient-opgaver

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren

Vi ved, hvad Vi vil Teknik- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Plejehjemspedeller Tekniske servicemedarbejdere og -ledere på plejehjem, dagcentre mv. V VI VED HVAD I L I V kulturbærer vicevært chauffør flyttemand hjælpemiddelansvarlig

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere