Ny organisering giver bedre service for borgerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny organisering giver bedre service for borgerne"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007

2 Forord FOAs godt medlemmer arbejder i forreste række i velfærdssamfundet og står dagligt for en stor del af den borgernære service på ældreområdet, dagtilbudsområdet og på sygehusene. FOAs medlemmer arbejder hver dag på at sikre kvalitet og en sammenhængende service til borgerne. Men organiseringen af arbejdet giver ifølge medlemmerne ikke tilstrækkelig sammenhæng for borgerne. 7 ud af 10 FOA medlemmer siger i denne undersøgelse, at man kan opnå en større sammenhæng i servicen, hvis arbejdet bliver organiseret anderledes end i dag. Budskabet fra FOAs medlemmer er klart: De vil gerne levere kvalitet. Men uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, mangel på indflydelse og tilrettelæggelse af eget arbejde, faggrænsestridigheder og dårligt arbejdsmiljø står i vejen for en god og sammenhængende service overfor borgerne. Hvis vi skal sikre en sammenhængende service til borgerne og samtidig afhjælpe de rekrutteringsproblemer, der er til mange af disse service jobs, må vi sørge for, at medarbejderne har en høj af indflydelse på egen arbejdssituation, sikre et bedre arbejdsmiljø og højne anerkendelsen af medarbejderne både fagligt og lønmæssigt. Dennis Kristensen Forbundsformand FOA Fag og Arbejde 1

3 Det siger FOAs medlemmer om sammenhængende service Regeringen afholder den 11. januar sit andet temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet, der skal diskuteres på mødet, er sammenhængende service med respekt for borgerne. FOAs godt medlemmer arbejder på de områder, hvor der er tæt kontakt til borgerne i hverdagen bl.a. i ældreplejen, på dagtilbudsområdet og på sygehusene. FOAs medlemmer 1 er blevet stillet en række spørgsmål, som har til hensigt at undersøge, om der er sammenhæng i den service, der leveres til borgerne, om der er problemer og i givet fald, hvordan der kan rettes op på det. Resultaterne kort fortalt Hovedresultaterne i rundspørgen er følgende: En stor del af FOAs medlemmer (36 procent) mener, at man kan opnå større sammenhæng i servicen for den enkelte borger, hvis man organiserer arbejdet anderledes. Kun 14 procent mener ikke, det er muligt i særlig stor - resten svarer delvist. Især FOAs medlemmer i hjemmeplejen (58 procent) mener, at man kan opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis arbejdet organiseres anderledes. FOAs medlemmer under ét svarer først og fremmest, at flere medarbejdere ville øge sammenhængen (55 procent). Dernæst følger bedre kommunikation (51 procent) og på en tredjeplads kommer, at arbejdet udføres i faste teams (45 procent). FOA-medlemmerne i hjemmeplejen mener primært, at faste teams vil give større sammenhæng i servicen. På daginstitutionerne peger de især på flere medarbejdere og bedre vikardækning som forhold, der vil forøge sammenhængen i servicen for borgerne. Og på plejehjemmene peger de ansatte først og fremmest på flere medarbejdere. En stor del af medlemmerne (43 procent) mener, at der er opgaver, som de gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser og traditioner. Det gør sig især gældende for FOA-medlemmer i hjemmeplejen og på sygehusene. Jo færre faggrænser der er, desto flere opgaver kan de enkelte ansatte varetage, og desto mere sammenhængende bliver servicen over for borgeren. Spørgsmål: Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? 43 procent af FOAs medlemmer mener, at der er opgaver, som de gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser og traditioner, jf. figur 1. Af de FOA-medlemmer, som mener, at faggrænser og traditioner spærrer for opgaverne, er der 41 procent, som oplever, at det er et problem i enten meget høj eller i høj, jf. figur procent anser det kun for et problem i ringe /meget ringe. 44 procent mener, at der delvist er et problem. 1 Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. januar til 7. januar 2007 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på 45 %. 2

4 Figur 1. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? Figur 2. Oplever du det som et problem, at der er opgaver, du ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? % 43% Ja Nej Ikke relevant for mit arbejde % høj 22% 44% 12% I høj Delvist I ringe 3% ringe Svarpersoner: Svarpersoner: 583 (dem der svarede ja til sidste spørgsmål) Problemerne med faggrænser er mest udtalt blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen og på sygehusene. Faggrænserne er af naturlige årsager - ikke så udtalte i dagplejen, men heller ikke blandt FOAs medlemmer i daginstitutionerne. Det viser en sammenligning af spørgsmålene ovenfor og svarene fra FOAs medlemmer fordelt på arbejdssted (figur 1.a.). Figur 1.a. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol. fordelt på arbejdsplads Ja Nej % 48% 46% 56% 56% 63% 51% % 2 2 1% 4% 2% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. 12% 14% Dagpleje 1 13% 32% 3% 2% Sygehus 21% Andet 21% Spørgsmål: Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre? Også en stor del af FOA-medlemmerne (44 procent) mener, at der er opgaver, de gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre, jf. figur 3. Af de FOA-medlemmer, som gerne vil udføre flere opgaver, men mangler oplæring, mener 42 procent, at det er et problem i meget høj /i høj, jf. figur procent anser det kun for et problem i ringe /meget ringe. 46 procent mener, at der delvist er et problem. 3

5 Figur 3. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre? Figur 4. Oplever du det som et problem, at der er opgaver, du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre? % 4 Ja Nej Ikke relevant for mit arbejde % høj 26% I høj 46% Delvist 9% I ringe 4% ringe Svarpersoner: Svarpersoner: 593 (dem der svarede ja til sidste spørgsmål) Opgaver, som FOAs medlemmer gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre, er især udbredt på sygehusene og i hjemmeplejen. Det er mindst udbredt i dagplejen. Figur 3.a. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre fordelt på arbejdsplads Ja Nej % 4 48% % 56% Hjemmepleje 11% 8% 9% 8% 1% 2% 2% Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus 3% 3% Andet 6% 14% Spørgsmål: Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst mulig service til borgerne? 2 ud af 5 FOA medlemmer (41 procent) mener, at de i meget høj /i høj har frihed til selv at tilrettelægge arbejdsdagen, så der gives bedst mulig service til borgerne, jf. figur procent mener, at de kun i meget ringe /i ringe har denne frihed. 37 procent svarer, at de delvist har denne frihed. 4

6 Figur 5. Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst mulig service til borgeren? % % høj I høj Delvist I ringe ringe 1% Ikke relevant for mit arbejde Svarpersoner: Når man ser på svarene fra de enkelte FOA-grupper, er der størst frihed til at tilrettelægge arbejdsdagen i dagplejen. Det er mindst frihed til at tilrettelægge arbejdsdagen for bedst mulig service til borgeren i hjemmeplejen (figur 5.a.). Figur 5.a. Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst mulig service til borgeren fordelt på arbejdsplads høj Delvist ringe I høj I ringe % 31% % 4 28% % 1 9% 9% 8% 8% 6% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. 2 19% 13% 13% 11% 6% 1% 1% Dagpleje Sygehus Andet 5

7 Spørgsmål: Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har idéer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne? 2 ud af 5 FOA-medlemmer (39 procent) føler, at ledelsen i meget høj /i høj lytter, hvis de har ideer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne, jf. figur procent mener, ledelsen kun lytter i ringe /meget ringe og 35 procent svarer delvist på spørgsmålet. Figur 6. Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har ideer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne? % % 3% 4% høj I høj Delvist I ringe ringe Ikke relevant for mit arbejde Svarpersoner: Den generelle tendens er, at der bliver lyttet til FOA-medlemmernes ideer uanset hvor de arbejder. Denne tendens er dog mest udtalt i daginstitutioner/sfo er, og mindst i hjemmeplejen og sygehusene (figur 6.a). Figur 6.a. Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har ideer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne fordelt på arbejdsplads høj I høj Delvist I ringe ringe % 3 33% 34% 33% 39% 34% 22% % 9% 6% 2% 2% 3% 4% 1% 2% 3% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje 36% % 14% 1 12% 9% 9% 8% 3% 2% Sygehus Andet 6

8 Spørgsmål: Kan man opnå en større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes? 36 procent af FOAs medlemmer mener, at man i meget høj /i høj kan opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes, jf. figur procent mener kun, at man i mindre /i meget ringe kan opnå større sammenhæng i servicen for borgeren ved at organisere arbejdet anderledes. Hver tredje (32 procent) svarer delvist. Figur 7. Kan man opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes? 3 32% % 8% 11% 4% høj I høj Delvist I ringe ringe Ikke relevant for mit arbejde Svarpersoner: Når man ser på svarene fra de enkelte fagområder er det helt klart, at især FOAs medlemmer i hjemmeplejen mener, at man kan opnå større sammenhæng i servicen. 58 procent af FOAmedlemmerne i hjemmeplejen mener, at man i meget høj eller i høj kan opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis arbejdet organiseres anderledes (figur 7.a). 7

9 Figur 7.a. Kan man opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes fordelt på arbejdssted høj I høj Delvist I ringe ringe % 39% 3 13% 2 32% 11% 9% % 1 1 4% 4% 3% 3% 4% 1% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. 34% 3 31% 2 24% 19% 1 16% 14% 13% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 6% 6% 3% 3% 4% Dagpleje Sygehus Andet Spørgsmål: Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på dit område? FOAs medlemmer er blevet bedt om at svare på, hvilke forhold, der ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på FOAs fagområder. FOAs medlemmer mener først og fremmest, at flere medarbejdere ville øge sammenhængen (55 procent). Dernæst følger bedre kommunikation (51 procent) og på en tredjeplads kommer, at arbejdet udføres i faste teams (45 procent). Se figur 8 nedenfor. 8

10 Figur 8. Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på dit område? (flere svar pr. svarperson) % 39% 51% 5 39% 3 2 At arbejdet udføres i faste teams Bedre vikardækning At medarbejderne kunne udføre flere forskellige opgaver.. Bedre kommunikation Flere medarbejdere Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen Svarpersoner: % 8% 2% Andet Når man ser på svarene fra FOA-medlemmerne fra de enkelte serviceområder er der visse variationer. FOA-medlemmerne i hjemmeplejen peger især på følgende muligheder for at forøge sammenhængen: At arbejdet udføres i faste teams, fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og flere medarbejdere. De FOA-ansatte på plejehjemmene peger især på flere medarbejdere, FOA-medlemmerne i daginstitutionerne peger på flere medarbejdere og bedre vikardækning og de sygehusansatte på bedre kommunikation (figur 8.a.). 9

11 Figur 8.a. Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på dit område fordelt på arbejdsplads At arbejdet udføres i faste teams Bedre vikardækning At medarbejderne kunne udføre flere forskellige opgaver og dække hinanden mere af Bedre kommunikation Flere medarbejdere Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen f 71% 66% 66% 61% 63% 63% % 54% 48% 48% 48% 4 46% 4 41% 42% 39% 3 39% 39% 39% 41% 34% 33% 33% 29% 2 23% % 16% 1 13% 14% 9% 1% 2% 3% 4% 1% 3% 2% 1% 3% 4% 1% 2% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet Spørgsmål: Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgeren, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for dit arbejdsområde (f.eks. fra sygehus til plejehjem o.l.)? En fjerdedel (26 procent) af FOAs medlemmer mener, at man i meget ringe /i ringe gør nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgeren, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for FOAs arbejdsområder (f.eks. fra sygehus til plejehjem o.l.). Se figur 9 nedenfor. 12 procent mener, at man i meget høj /i høj gør nok, mens 43 procent svarer delvist. Figur 9. Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgerne, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for dit arbejdsområde? % % 12% 2% høj I høj Delvist I ringe ringe Ikke relevant for mit arbejde Svarpersoner:

12 Det er mest FOA-medlemmerne fra hhv. hjemmeplejen og plejehjemmene, der mener, at man kun i ringe /meget ringe gør nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgerne (figur 9.a.). Figur 9.a. Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgerne, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for dit arbejdsområde fordelt på arbejdsplads høj I høj Delvist I ringe ringe % 5 46% % 21% 16% 1 18% 12% 9% 12% 8% 9% 8% 9% 6% 6% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 2% 2% Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus 4% 3 29% 16% Andet 8% 11

13 Metode: Svarprocent og metode: Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskema undersøgelse, udsendt til FOAs medlemspanel MedlemsPulsen. Skemaerne er distribueret via . Undersøgelsen er sendt til medlemmer. Heraf har har gennemført eller afgivet nogle svar på undersøgelsen (henholdsvis og 46). Det giver en svarprocent på 45 %, hvilket er på niveau med svarprocenterne fra tidligere lignende undersøgelser. Af de besvarelser er 69 % fra Social- og Sundhedssektoren, 6 % fra Teknik- og Servicesektoren, 21 % fra Pædagogisk sektor og 4 % fra Kost- og Servicesektoren. Blandt alle FOA s medlemmer er sektordelingen som vist i tabel 1 nedenfor: Sektor: Pct. af alle FOA s medlemmer: Pct. af besvarelser i denne undersøgelse: Social- og Sundhedssektoren 55 % 69 % Teknik- og Servicesektoren 6 % 6 % Pædagogisk Sektor 27 % 21 % Kost- og Servicesektoren 9 % 4 % Uden Sektor 3 % 0 % (2 respondenter) Der er således en overrepræsentation af Social- og Sundhedssektoren, samt en lille underrepræsentation af Pædagogisk Sektor og Kost- og Servicesektoren. Men overordnet set, ligner denne undersøgelses sektorfordeling den tilsvarende fra tidligere undersøgelser. Der er også en overrepræsentation af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, der har svaret på undersøgelsen. Andelen af mænd og kvinder, der har svaret på undersøgelsen svarer nogenlunde til andelen af mænd og kvinder i FOA. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er som nævnt 45 %. Fordelt på sektorer fås: Sektor: Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Sektorens antal besvarelser: Sektorens antal deltagere 2 : Svarprocent for sektoren: % % Pædagogisk Sektor % Kost- og Servicesektoren % Uden sektor % 2 Summen af denne kolonne er større end det samlede antal deltagere, idet der i sektorfordelingen ikke er taget højde for ugyldige adresser ol. 12

14 Bilag: Spørgeskema Regeringens kvalitetsreform sammenhængende service, klare mål og resultater Hvor arbejder du (svar ud fra seneste job)? Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus Andet Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? Ja Nej Oplever du det som et problem, at der er opgaver, du ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? høj I høj Delvist I ringe ringe Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre? ** Ja Nej Oplever du det som et problem, at der er opgaver, du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre? høj I høj Delvist I ringe ringe Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst mulig service til borgerne? høj I høj Delvist I ringe ringe Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har idéer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne? høj I høj Delvist I ringe ringe ** Når man taler om "sammenhæng i servicen" kan det for eksempel være, at den ældre ikke bør opleve unødig mange forskellige hjælpere. Sammenhæng kan også handle om et godt samspil mellem myndigheder og institutioner - så et barn, der for eksempel kommer fra børnehaven til skolen oplever en god overgang, eller en borger, der udskrives fra sygehus, hurtigt kommer i gang med genoptræningen osv. Kan man opnå en større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes? høj I høj Delvist I ringe ringe 13

15 Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på dit område (sæt gerne flere krydser): At arbejdet udføres i faste teams Bedre vikardækning At medarbejderne kunne udføre flere forskellige opgaver og dække hinanden mere af Bedre kommunikation Flere medarbejdere Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen Ikke relevant for mit arbejde Andet Hvis andet, nævn: ** Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgeren, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for dit arbejdsområde (f.eks. fra sygehus til plejehjem o.l.)? høj I høj Delvist I ringe ringe I hvor høj føler du, at du har indflydelse på de virksomhedsplaner/læreplaner ol., der er på din arbejdsplads? høj I høj Delvist I ringe ringe Bliver medarbejderne inddraget i udarbejdelsen af virksomhedsplaner/læreplaner ol. på din arbejdsplads? Ja Nej Er tiden, der bruges på måling og dokumentation (f.eks. tidsregistrering), ændret de sidste par år for dit arbejdsområde? ** Der bruges mere tid Der bruges mindre tid Det samme Oplever du, at måling og dokumentation bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre? Ja Nej Mener du, at man burde dokumentere og måle mere eller mindre på dit område? Ja mere Nej mindre Det samme Medfører måling og dokumentation mere kvalitet for dit arbejde? Ja Nej 14

16 Har man inden for de sidste 3 år målt medarbejdertilfredsheden på dit område? Ja Nej Har I anvendt medarbejdertilfredshedsmålingerne til at ændre/forbedre arbejdet? Ja Nej Har man inden for de sidste 3 år målt brugertilfredsheden på dit område? Ja Nej Har I anvendt brugertilfredshedsmålingerne til at ændre/forbedre arbejdet? ** Ja Nej Tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Venlig hilsen FOA 15

17 Staunings Plads København V Tlf.:

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere