Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelseskultur på arbejdspladser"

Transkript

1 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel. Undersøgelsen viser dog også, at næsten 7 ud af 10 mener, at deres arbejdsplads arbejder systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Samme andel mener, at de kan tale åbent om arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Undersøgelsen blev gennemført i maj 2016, og medlemmer deltog. Hovedkonklusioner: Medlemmerne har generelt et fysisk hårdt arbejde. På en skala fra 0-10, hvor 10 er maksimalt hårdt, svarer medlemmerne 5,83. 3 ud af 4 af medlemmerne (77 %) svarer derudover, at de er noget trætte eller meget trætte efter en typisk arbejdsdag. 5 procent er helt udmattede. Endelig svarer henholdsvis 67 og 65 procent af medlemmerne, at de har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. 88 procent af medlemmerne har haft smerter inden for de sidste 3 måneder, og 50 procent har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder. De faggrupper, der oftest har oplevet at være begrænset i deres arbejde på grund af smerter, er rengøring, køkken og serviceassistenter- og medarbejdere. Hjemmeplejen har gennemsnitligt 16 besøg hos borgere og 7 forflytninger i løbet af en arbejdsdag. Andelen af medlemmer, der er meget trætte efter en arbejdsdag, er højere jo flere besøg hos borgere, de har haft. Andelen af medlemmer, der opfatter deres arbejde som fysisk hårdt, er også højere jo flere forflytninger, de har haft. 67 procent af medlemmerne svarer, at deres arbejdsplads arbejder systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø. 70 procent svarer derudover, at der er tydelige regler og procedurer for, hvordan arbejdet skal udføres, så arbejdsskader undgås. Endelig svarer 65 procent, at de får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet, og 74 procent svarer, at de kan tale åbent om problemer med arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Lars Ole Preisler Hansen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 2 De medlemmer, der er uenige i, at de får den nødvendige vejledning og instruktion, er også de medlemmer, der er mest enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. 73 procent svarer sådan. Næsten hvert 3. medlem (32 %) er uenig i, at deres nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet. 58 procent af medlemmerne er enige i dette. 29 procent er uenige i, at deres nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. 30 procent svarer derudover, at de er uenige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed. De medlemmer, der er uenige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed, er også de medlemmer, hvor flest opfatter deres nuværende arbejde som meget hårdt. 38 procent af medlemmerne her opfatter deres arbejde som Meget hårdt. 36 procent af medlemmerne er uenige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer på deres arbejdsplads. De medlemmer, der er uenige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer, er de medlemmer, der opfatter deres arbejde som fysisk hårdest. 27 procent af medlemmerne er desuden uenige i, at de hjælper hinanden med at arbejde sikkert på deres arbejdsplads. 70 procent svarer dog, at deres kolleger synes, at det er i orden, hvis man påtaler uhensigtsmæssig adfærd, hvor kollegerne udsætter sig selv for risiko for arbejdsskader. Næsten hvert 4. medlem er enig i, at mindre ulykker er et vilkår i deres arbejde. 69 procent svarer dog, at de er uenige i dette.

3 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 3 Medlemmernes arbejdsmiljø Omkring 7 ud af 10 har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde 67 procent af medlemmerne angiver, at de er helt enige eller delvist enige i, at der er mange tunge løft og/eller forflytninger i deres arbejde, og 33 procent er delvist uenige eller helt uenige i dette. Dette viser figur 1 nedenfor. Det ses også i figuren, at disse resultater ikke har ændret sig meget fra 2015, hvor spørgsmålet også blev stillet til medlemmerne. Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dit fysiske arbejdsmiljø? Fordelt på data fra 2015 og Der er mange tunge løft i mit arbejde/der er mange tunge løft/forflytninger i mit arbejde % 36% 14% 18% % 16% 17% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger % 21% % 39% 18% 18% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: Tunge løft/forflytninger: (2015) og (2016.) Bøjede og forvredne arbejdsstillinger: (2015) og (2016). Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Bemærk at i spørgsmålet om der er mange tunge løft/forflytninger, er medlemmerne fra Pædagogisk sektor, Kost- og Servicesektoren, Teknik- og Servicesektoren og medlemmer uden sektor blevet spurgt ind til tunge løft i deres arbejde, mens medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren er blevet spurgt ind til tunge løft/forflytninger i deres arbejde. Figuren ovenfor viser fordelingen af de samlede svar.

4 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 4 Figur 1 viser også, at 65 procent svarer, at de er helt enige eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger, mens 36 procent er delvist uenige eller helt uenige i dette. I 2015 svarede 59 procent, at de var helt enige eller delvist enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger, mens 41 procent var delvist eller helt uenige i dette. Medlemmerne havde mulighed for at tilføje kommentarer om deres arbejdsmiljø. Det har 769 medlemmer gjort. 37 af disse kommentarer handler om, at et dårligt arbejdsmiljø og dårlige arbejdsstillinger med, skyldes at medlemmerne ofte er alene på arbejde og/eller må foretage løft/forflytninger alene af forskellige årsager. To medlemmer skriver fx: Jeg arbejder om natten hvor vi kører rundt alene, og så mødes enkelte steder med en anden. Tit står vi i nogle svære situationer, hvor arbejdsforhold ikke er optimale. Sygehjælper i hjemmeplejen. Mine kolleger forflytter ofte selv en borger. Enten på grund af tidsmangel eller fordi der ikke er sat 2 på, som der skal være. Social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen. En anden ofte nævnt forklaring på dårligt arbejdsmiljø og arbejdsstillinger er manglende tid. Det nævner 46 medlemmer i de åbne kommentarer. Et medlem skriver fx: Der er ALT for lidt tid i forhold til at overholde gældende regler, og vi arbejder med alt for presset arbejdslister til at passe på os selv. Afskaf de visitatorer og ansæt personale, der har forstand, og selv har prøvet at arbejde på gulvet med os. Social- og sundhedshjælpe i hjemmeplejen.

5 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 5 Medlemmerne har generelt et fysisk hårdt arbejde Medlemmerne opfatter overordnet deres arbejde meget forskelligt, dog med en overvægt af medlemmer, der placerer sig på svarkategorierne 7 (20 %) og 8 (18 %) i spørgsmålet om hvor fysisk hårdt de opfatter deres nuværende arbejde. I gennemsnit svarer medlemmerne 5,83 på spørgsmålet. Figur 2. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? 0 - Ikke hårdt Maksimalt hårdt 4% 6% 6% 6% 8% 8% 12% 13% 18% 1 2 Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Bemærk, at 1 mangler i spørgsmålsskalen pga. en fejl. I figur 3 på næste side ses fordelingen af svargennemsnittene af hvor fysisk hårdt medlemmerne opfatter deres arbejde for de 5 faggrupper, hvor medlemmerne vurderer deres nuværende arbejde mindst hårdt sammenlignet med alle faggrupperne, samt de 5 faggrupper, der vurderer deres arbejde mest hårdt.

6 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 6 Figur 3. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? Fordelt på faggrupper. Gennemsnit: Rengøring (n=90) 7,10 Portører (n=49) Social-og sundhedshjælpere (n=1052) Dagplejere (n=519) Serviceassistenter og -medarbejdere (n=76) 6,52 6,45 6,45 6,44 FOA RBR Rådhus, biblioteks- og regionsbetjente (n=44) Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=100) 4,72 5,08 LFS, døgn (n=55) 4,01 Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) (n=31) Dagplejepædagoger mv. (n=34) 2,01 2,42 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes ud for hver faggruppe. Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Kun de faggrupper med over 30 respondenter er vist. Svargennemsnittet for de resterende faggrupper kan findes i bilag A. Det ses i figur 3, at rengøring, portører, social- og sundhedshjælpere, dagplejere og serviceassistenterog medarbejdere er de 5 faggrupper, hvor medlemmerne vurderer deres nuværende arbejde som hårdest. Deres svargennemsnit er mellem 7,10 og 6,44. Faggrupperne FOA RBR Rådhus, biblioteks- og regionsbetjente, omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter, LFS (døgn), ledere og mellemledere og dagplejepædagoger er de 5 faggrupper, hvor medlemmerne vurderer deres nuværende arbejde som mindst hårdt med et gennemsnit mellem 5,08 og 2,01. Svargennemsnit for alle faggrupper kan ses af bilag A. 81 af de åbne kommentarer handlede om, at medlemmerne mener, at der ofte er et psykisk pres. Det viser nedenstående to kommentarer fx: Jeg har arbejdet med ældre i over 30 år. For år tilbage var der mange løft, og det var tungt. I dag er der flere hjælpemidler, men der er kommet mange skæve arbejdsstillinger. Og så er det psykiske arbejde blevet meget hårdt blandt andet på grund af mange demente med udadreagerende adfærd. Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter.

7 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 7 Det er mest det psykiske arbejdsmiljø, der fylder på mit arbejde. Vi er opmærksomme, laver APV, taler om de problemstillinger, der opstår undervejs Men vi må konstatere, at vi bliver løbet indenom gang efter gang af krav, som vi ikke selv har indflydelse på. Det stresser enormt, at der hele tiden bliver lagt noget nyt oven på men hvad skal vi så ikke gøre mere? Pædagog på specialområdet. 3 ud af 4 er noget trætte eller meget trætte efter en typisk arbejdsdag I figur 4 ses det, at 3 ud af 4 (77 %) af medlemmerne er noget trætte eller meget trætte efter en typisk arbejdsdag. 5 procent er helt udmattede, og 19 procent er lidt trætte eller ikke trætte. Figur 4. Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag? % 17% 1 2% Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Helt udmattet Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er udeladt. I figur 5 på næste side ses det, at de 3 faggrupper, som vurderer, at de er mest trætte efter en typisk arbejdsdag ( Noget træt eller Meget træt ), sammenlignet med alle faggrupper, er LFS (dag) (81 %), social- og sundhedsassistenter (79 %) og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (78 %).

8 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 8 Figur 5. Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag? Fordelt på faggrupper. Social-og sundhedsassistenter (n=1.539) 1% 14% 39% 6% Social-og sundhedshjælpere (n=1.052) 1% 1 36% 41% 6% Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=580) 1% 16% 43% Dagplejere (n=521) 2% 23% 43% 29% 2% Sygehjælpere (n=146) 33% 43% 4% LFS, dag (n=119) 1% 28% 53% 8% Køkken (n=117) 24% 28% 39% 9% Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=100) 1% 26% 3% Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Helt udmattet Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes ud for hver faggruppe. Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Kun de faggrupper med over 100 respondenter er vist. Svargennemsnittet for de resterende faggrupper kan findes i bilag B.

9 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 9 Halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter 50 procent af medlemmerne har oplevet at være begrænset i deres arbejde i forskellige grader på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder. Af disse 50 procent svarer 8 procent Ja, meget, 14 procent svarer Ja, en del, og endelig svarer 28 procent af de medlemmer, der har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter, Ja, lidt. 50 procent af medlemmerne har dog ikke oplevet at være begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder. Figur 6. Har du på grund af smerter været begrænset i dit arbejde inden for de sidste 3 måneder? 6 28% 8% 14% Ja, meget Ja, en del Ja, lidt Nej Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Ovenstående spørgsmål er også blevet fordelt på faggrupper, som figur 7 på næste side viser. Af interesse her er de faggrupper, som er begrænsede i deres arbejde på grund af smerter, og svarkategorierne Ja, meget, Ja, en del og Ja, lidt er derfor lagt sammen. Figuren viser de 10 faggrupper, der oftest svarer ja til at have været begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder, sammenlignet med alle faggrupper.

10 Har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter Forebyggelseskultur på arbejdspladser 10 Figur 7. Har du på grund af smerter været begrænset i dit arbejde inden for de sidste 3 måneder? Fordelt på faggrupper. Rengøring (n=85) Køkken (n=116) Serviceassistenter og -medarbejdere (n=75) 66% 64% 64% FOA Teknik og Service (skoler) (n=51) 58% Dagplejere (n=522) Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=100) LFS, dag (n=118) Social-og sundhedsassistenter (n=1.533) FOA Teknisk Ledelse (n=38) Portører (n=49) 51% 51% 49% 6 7 Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes ud for hver faggruppe. Kun svarkategorien Ja er vist (består af svarkategorierne Ja, meget, Ja, en del og Ja, lidt ). Kun de faggrupper med over 30 respondenter er vist. Svarene for de resterende faggrupper kan findes i bilag C. De tre faggrupper, som oftest svarer ja til at have været begrænset i deres arbejde på grund af smerter er rengøring, køkken og serviceassistenter og medarbejdere, hvor henholdsvis 66 procent og 64 procent svarer ja. 88 procent af medlemmerne svarer derudover, at de har haft smerter på et tidspunkt inden for de sidste 3 måneder (dagligt, en eller flere gange om ugen, et par gange om måneden eller enkelte gange), som figur 8 viser på næste side. Af disse har 52 procent haft smerter i bevægeapparatet dagligt eller en eller flere gange om ugen inden for de sidste 3 måneder. 11 procent af medlemmerne har ikke oplevet smerter inden for de sidste 3 måneder.

11 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 11 Figur 8. Hvor ofte har du haft smerter i bevægeapparatet (fx ben, ryg eller arme) inden for de sidste 3 måneder? 2 22% 23% 1 13% 11% Dagligt En eller flere gange om ugen Et par gange om måneden Enkelte gange Slet ikke Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Medlemmer i hjemmeplejen Hjemmeplejen har gennemsnitligt 16 besøg hos borgere og 7 forflytninger i løbet af en arbejdsdag Medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, har i gennemsnitligt haft 16 besøg hos borgere i løbet af deres seneste arbejdsdag. 772 medlemmer svarede på spørgsmålet. Medlemmerne i hjemmeplejen har i gennemsnit derudover 7 forflytninger. 697 medlemmer svarede på dette spørgsmål. Figur 9 på næste side viser, hvor trætte medlemmerne er efter en typisk arbejdsdag, fordelt på antal besøg hos borgere. Det ses, at andelen af medlemmer, der svarer Meget træt eller Helt udmattet, er højere jo flere besøg medlemmerne har haft på deres seneste arbejdsdag. Ved 0-10 besøg svarer 32 procent, at de er Meget trætte eller Helt udmattet, ved besøg er andelen 41 procent, og ved mere end 21 besøg er andelen 54 procent. Forskellen er testet statistisk sikker.

12 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 12 Figur 9. Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag? Fordelt på antal besøg hos borgere i løbet af deres seneste arbejdsdag besøg (n=260) 47% 29% 3% besøg (n=334) 17% 6% >21 besøg (n=179) 12% 34% 4 9% Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Helt udmattet Antal svar: 772. Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Antal besøg hos borgere er grupperet i tre kategorier: 0-10 besøg, besøg og mere end 21 besøg. Figur 10 nedenfor viser derudover, at jo flere forflytninger, jo hårdere opfatter medlemmerne deres nuværende arbejde. Af de medlemmer, der har mellem 0-5 forflytninger, svarer 80 procent at de opfatter deres nuværende arbejde som Hårdt eller Meget hårdt. Denne procentandel af medlemmer stiger til henholdsvis 94 procent og 92 procent for medlemmer, der har haft mellem 6-10 og mere end 11 forflytninger på deres seneste hele arbejdsdag. Forskellen er testet statistisk sikker. Figur 10. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? Fordelt på antal forflytninger på deres seneste hele arbejdsdag. 0-5 for flytninger (n=371) 63% 17% 6-10 forflytninger (n=223) 6% 52% 42% >11 forflytninger (n=104) 8% 42% Ikke hårdt Hårdt Meget hårdt Antal svar: 696. Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorierne om hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes er konstrueret ud fra: Ikke hårdt (0, 2, 3), Hårdt (4, 5, 6, 7) og Meget hårdt (8, 9, 10). Antal forflytninger er grupperet i tre kategorier: 0-5 forflytninger, 6-10 forflytninger og mere end 11 forflytninger.

13 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 13 Forebyggelseskultur Næsten 7 ud af 10 mener, at deres arbejdsplads arbejder systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne oplever generelt, at deres arbejdsplads arbejder systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø, som 67 procent er helt enige eller delvist enige i. 28 procent er derimod delvist uenige eller helt uenige i dette. Se figur 11. Figur 11. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din arbejdsplads? På min arbejdsplads arbejder vi systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø % 23% 17% 11% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke På min arbejdsplads har vi tydelige regler og procedurer for, hvordan arbejdet skal udføres, så vi undgår arbejdsskader % 29% 16% 9% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar:

14 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 14 Figur 11 viser også, at 7 ud af 10 (70 %) af medlemmerne er helt enige eller delvist enige i, at der er tydelige regler og procedurer for, hvordan arbejdet skal udføres, så arbejdsskader undgås. Hvert fjerde medlem (25 %) er dog delvist uenigt eller helt uenigt i dette. De ovenstående to spørgsmål er fordelt på hvor fysisk hårdt medlemmernes arbejde opfattes. Det viser figur 12 nedenfor. Figur 12. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om din arbejdsplads? Fordelt på hvor fysisk hårdt medlemmernes nuværende arbejde opfattes. På min arbejdsplads arbejder vi systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø % 7 59% 41% 22% 2 Ikke hårdt Hårdt Meget hårdt Enig Uenig På min arbejdsplads har vi tydelige regler og procedurer for, hvordan arbejdet skal udføres, så vi undgår arbejdsskader % 76% 66% 22% 24% 34% Ikke hårdt Hårdt Meget hårdt Enig Uenig Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig. Svarkategorierne om hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes er konstrueret ud fra: Ikke hårdt (0, 2, 3), Hårdt (4, 5, 6, 7) og Meget hårdt (8, 9, 10).

15 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 15 Det ses, at de medlemmer, der opfatter deres arbejde som Meget hårdt, er også de medlemmer, som er mest uenige i, at der arbejdes systematisk med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø. 41 procent svarer dette. Kun 22 procent af de medlemmer, der ikke opfatter deres arbejde som hårdt ( Ikke hårdt ), er på samme måde uenige i, at der arbejdes med at forebygge problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Forskellen er testet statistisk sikker. På samme måde er de medlemmer, der opfatter deres arbejde som Meget hårdt, også dem, som er mest uenige i, at deres arbejdsplads har tydelige regler og procedurer for, hvordan arbejdet skal udføres. Dette viser figur 12 også. Forskellen er testet statistisk sikker. 65 procent af medlemmerne svarer, at de får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet 65 procent af medlemmerne svarer, at de får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet (helt enige eller delvist enige), som figur 9 viser. Her er 31 procent dog delvist uenige eller helt uenige i dette. Figur 13. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet % 26% 19% 12% 3% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Figur 14 på næste side viser, at de medlemmer, der er uenige i, at de får den rette vejledning og instruktion, også er de medlemmer, der er mest enige i, at de arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger, som 73 procent svarer. For de medlemmer, der er enige i, at de får den nødvendige vejledning og instruktion, er denne andel 62 procent.

16 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 16 Figur 14. Jeg arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. Fordelt på om medlemmerne får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet % 38% Enig (nødvendige vejledning) Enig (bøjede arbejdsstillinger) 73% 27% Uenig (nødvendige vejledning) Uenig (bøjede arbejdsstillinger) Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig. 74 procent af medlemmerne er derudover helt enige eller delvist enige i, at de kan tale åbent om problemer med arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. 22 procent er delvist uenige eller helt uenige i dette. Se figur 15. Figur 15. På min arbejdsplads kan vi tale åbent om problemer med arbejdsmiljøet % 14% 8% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar:

17 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 17 De arbejdssteder, hvor flest medlemmer er uenige i, at de kan tale åbent om problemer med arbejdsmiljøet ( Delvist uenig og Helt uenig ), er i behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien (28 %), hos et vikarbureau (33 %) og på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (26 %) (af de arbejdssteder med over 30 respondenter). Figur ikke vist. 32 procent af medlemmerne er uenige i, at deres nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet 32 procent af medlemmerne er delvist uenige eller helt uenige i, at deres nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads, som figur 16 viser. 58 procent er dog enige i dette. Figur 16. Min nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet på min arbejdsplads % 18% 14% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: De arbejdssteder, hvor medlemmerne er mest uenige i, at deres nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet, er hospitaler/sygehuse (42 %) og genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter (39 %). Dette viser figur 17 på næste side.

18 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 18 Figur 17. Min nærmeste leder er god til at håndtere problemer med arbejdsmiljøet på min arbejdsplads. Fordelt på arbejdssted. I en daginstitution eller SFO (n=551) I dagplejen (n=432) I hjemmeplejen (n=748) På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (n=1.255) På en skole, rådhus, forvaltningen, bibliotek (n=181) På et hospital/sygehus (n=331) På et genoptræningstilbud/rehabiliteringscenter (n=91) I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien (n=83) I socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende (n=251) På specialområdet (n=222) Andre arbejdssteder (n=106) 63% % 62% 58% 61% 62% 67% 66% 62% 37% 2 38% 38% 42% 39% 38% 33% 34% 38% Enig Uenig Antal svar: Antal svar for det enkelte arbejdssted er anført i parentes. Kun de arbejdssteder med over 30 respondenter er vist, resten er lagt sammen i Andre arbejdssteder. Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af kategoriern Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig.

19 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 19 Knap hver tredje medlem er uenig i, at deres nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram Derudover er 29 procent af medlemmerne delvist uenige eller helt uenige i, at deres nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. 60 procent er dog helt enige eller delvist enige i dette. Figur 18 nedenfor viser dette. Figur 18. Min nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram % 31% 17% 12% 11% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Figur 19 på næste side viser, at de arbejdssteder, hvor medlemmerne er mest uenige i, at deres nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, er et vikarbureau (47 %), i en daginstitution eller SFO (37 %) og på en skole, rådhus, forvaltningen, bibliotek (37 %).

20 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 20 Figur 19. Min nærmeste leder opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram. Fordelt på arbejdssted. I en daginstitution eller SFO (n=543) I dagplejen (n=438) I hjemmeplejen (n=752) På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (n=1.243) På en skole, rådhus, forvaltningen, bibliotek (n=176) På et hospital/sygehus (n=330) På et genoptræningstilbud/rehabiliteringscenter (n=94) I behandlingspsykiatrien/distriktspsykiatrien (n=84) I socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende (n=245) Hos et vikarbureau (n=33) På specialområdet (n=217) Andre arbejdssteder (n=80) 63% 77% 69% 66% 63% 64% 64% 6 74% 53% % 23% 31% 34% 37% 36% 36% 26% 47% Enig Uenig Antal svar: Antal svar for det enkelte arbejdssted er anført i parentes. Kun de arbejdssteder med over 30 respondenter er vist, resten er lagt sammen i Andre arbejdssteder. Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af kategorierne Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig. I de åbne kommentarer handlede 30 af kommentarerne om, at medlemmerne oplever manglende støtte fra ledelsen. Dette kan eksempelvis ses i nedenstående kommentarer: Desværre arbejder jeg et sted, hvor der ikke er tydelige retningslinjer for fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ligeledes er der ikke en en synlig ledelse, der bakker op om sine medarbejdere. Social- og sundhedsassistent på et plejehjem/plejecenter.

21 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 21 Jeg synes ikke, at ledelsen er lydhør over for medarbejderne, når vi klager over arbejdsmiljøet. Vi har bla. haft fagforeningen ude til møde med tillidsrepræsentanten og ledelsen, men der kom kun nogle sure opstød fra ledelsen efterfølgende. Intet er sket på arbejdsmiljø området. Social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien, bostøtte eller botilbud. 30 procent af medlemmerne er uenige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed 30 procent af medlemmerne er delvist uenige eller helt uenige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed, som 57 procent af medlemmerne dog er enige i (helt enige eller delvist enige). 13 procent har svaret Ved ikke. Figur 20. Min nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed % 16% 14% 13% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Figur 21 på næste side viser, at de medlemmer, der er uenige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed, også er de medlemmer, hvor flest opfatter deres nuværende arbejde som Meget hårdt. 38 procent af medlemmerne her opfatter deres arbejde som Meget hårdt. Af de medlemmer, der er enige i, at deres nærmeste leder inddrager medarbejderne, opfatter kun 23 procent deres arbejde som Meget hårdt. Dog opfatter flere af de medlemmer, der er enige i, at deres leder inddrager medarbejderne, deres arbejde som Hårdt (54 %), hvor denne andel er på 50 procent for de medlemmer, der er uenige i, at deres leder inddrager medarbejderne.

22 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 22 Figur 21. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? Fordelt på om medlemmernes nærmeste leder inddrager medarbejderne i beslutninger om sikkerhed. 6 54% 23% 23% Enig (leder inddrager) 38% 12% Uenig (leder inddrager) Ikke hårdt Hårdt Meget hårdt Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig. Svarkategorierne om hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes er konstrueret ud fra: Ikke hårdt (0, 2, 3), Hårdt (4, 5, 6, 7) og Meget hårdt (8, 9, 10).

23 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 23 Over halvdelen af medlemmerne er enige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer på deres arbejdsplads Lidt over halvdelen (57 %) er helt enige eller delvist enige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer på deres arbejdsplads, også selvom det betyder, at de ikke når alle opgaver. 36 procent er dog delvist uenige eller helt uenige i dette. Se figur 22 nedenfor. Figur 22. Vi er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer, også selvom det betyder, at vi ikke når alle opgaver % 2 13% 11% 6% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Figur 23 på næste side viser, at de medlemmer, der er uenige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer, er de medlemmer, der opfatter deres nuværende arbejde som mest fysisk hårdt. 89 procent af de medlemmer, der er uenige, opfatter nemlig deres arbejde om fysisk hårdt (svarkategorierne Hårdt og Meget hårdt ). For de medlemmer, der er enige i, at de er gode til at overholde sikkerhedsregler og procedurer, opfatter 76 procent deres arbejde som fysisk hårdt (svarkategorierne Hårdt og Meget hårdt ).

24 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 24 Figur 23. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? Fordelt på hvor gode medlemmerne er til at overholde sikkerhedsregler og procedurer, også selvom det betyder, at de ikke når alle opgaver % 21% Enig (sikkerhedsregler) 39% 11% Uenig (sikkerhedsregler) Ikke hårdt Hårdt Meget hårdt Antal svar: Svarkategorien Ved ikke er ikke vist. Svarkategorien Enig består af Helt enig og Delvist enig, og svarkategorien Uenig består af Delvist uenig og Helt uenig. Svarkategorierne om hvor fysisk hårdt arbejdet opfattes er konstrueret ud fra: Ikke hårdt (0, 2, 3), Hårdt (4, 5, 6, 7) og Meget hårdt (8, 9, 10). Figur 24 nedenfor viser, at næsten 7 ud af 10 (69 %) af medlemmerne er helt enige eller delvist uenige i, at de hjælper hinanden med at arbejde sikkert på deres arbejdsplads, også selv når arbejdsplanen er stram. Figur 24. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram % 7% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar:

25 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 25 Hvert fjerde medlem er enigt i, at de accepterer, at mindre ulykker er et vilkår i deres job Figur 25 nedenfor viser, at hver fjerde (26 %) af medlemmerne er helt enige eller delvist enige i, at de accepterer, at mindre ulykker er et vilkår i deres job. 69 procent er dog delvist uenige eller helt uenig i dette. Figur 25. Jeg accepterer, at mindre ulykker er et vilkår i mit job % 14% 7% 4% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Der er ikke fundet en sammenhæng mellem medlemmer, der accepterer, at mindre ulykker er et vilkår i deres job, og om medlemmerne får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet. Figur er derfor ikke vist. Endelig er 70 procent af medlemmerne dog helt enige eller delvist enige i, at deres kolleger synes, at det er i orden, hvis de påtaler uhensigtsmæssig adfærd. 19 procent er delvist uenige eller helt uenige i dette. Se figur 27 på næste side.

26 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 26 Figur 27. Mine kolleger synes, det er i orden, hvis jeg påtaler uhensigtsmæssig adfærd, hvor de udsætter sig selv for risiko for arbejdsskader % 36% 9% 11% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar:

27 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden maj Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om medlemmernes økonomi var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside, og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Medlemmerne af FOAs medlemspanel, herunder 592 efterlønsmodtagere eller pensionister. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 195 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 319, der afgav nogen svar. Den samlede svarprocent var medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Vægtning af data Data er vægtet for sektor. Vægtningen gør, at antal medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, kan afvige fra antal svar i de enkelte spørgsmål.

28 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 28 Bilag A: Hvor fysisk hårdt medlemmernes nuværende arbejde opfattes fordelt på faggrupper Figur 28. Hvor fysisk hårdt opfatter du normalt dit nuværende arbejde? Fordelt på faggrupper. Dagplejepædagoger mv. (n=34) Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) (n=31) LFS, døgn (n=55) Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=100) FOA RBR Rådhus, biblioteks- og regionsbetjente (n=44) FOA Plejehjemstekniker (n=32) Plejehjemsassistenter (n=49) LFS, dag (n=119) FOA Teknisk Ledelse (n=38) Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=579) Hjemmehjælpere (n=38) Social-og sundhedsassistenter (n=1.541) Køkken (n=117) FOA Teknik og Service (skoler) (n=51) Sygehjælpere (n=143) Serviceassistenter og -medarbejdere (n=76) Dagplejere (n=519) Social-og sundhedshjælpere (n=1.052) Portører (n=49) Rengøring (n=90) Andre faggrupper (n=199) I alt (n=4.956) 2,01 2,42 4,01 4,72 5,08 5,09 5,25 5,26 5,43 5,45 5,70 5,70 5,99 6,11 6,28 6,44 6,45 6,45 6,52 7,10 4,59 5,83 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes ud for hver faggruppe. Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Kun de faggrupper med over 30 respondenter er vist, resten er lagt sammen i Andre faggrupper.

29 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 29 Bilag B: Hvor trætte medlemmerne har været efter en typisk arbejdsdag fordelt på faggruppe Figur 29. Hvor træt er du efter en typisk arbejdsdag? Fordelt på faggrupper. Social-og sundhedsassistenter (n=1.539) 1% 14% Social-og sundhedshjælpere (n=1.052) Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=580) Dagplejere (n=521) 1% 1% 2% 1 16% 23% Sygehjælpere (n=146) LFS, dag (n=119) 1% 28% Køkken (n=117) Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter (n=100) 1% 24% 26% Rengøring (n=91) 2% 21% Serviceassistenter og -medarbejdere (n=75) 7% LFS, døgn (n=55) FOA Teknik og Service (skoler) (n=51) 3% 2% 21% 14% Portører (n=49) Plejehjemsassistenter (n=49) 28% 21% FOA RBR Rådhus, biblioteks- og regionsbetjente (n=44) 7% 23% Hjemmehjælpere (n=38) 31% FOA Teknisk Ledelse (n=38) Dagplejepædagoger mv (n=34) FOA Plejehjemstekniker (n=32) 9% 3% 32% 47% Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) (n=31) 32% Andre faggrupper (n=199) 6% 23% I alt (n=4.961) 2% 17% 36% 43% 43% 33% 28% 6 48% 36% 42% 52% 2 51% 37% 47% 39% 6% 41% 6% 29% 2% 43% 4% 53% 8% 39% 9% 3% 41% 7% 26% 3% 2 3% 34% 33% 2% 31% 6% 17% 1% 9% 44% 23% 1% 1 31% 18% 26% 23% 37% 1% 4% 1% Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Helt udmattet Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes ud for hver faggruppe. Svarkategorien Ved ikke er udeladt. Kun de faggrupper med over 30 respondenter er vist, resten er lagt sammen i Andre faggrupper.

30 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 30 Bilag C: Om medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder fordelt på faggruppe Figur 30. Har du på grund af smerter været begrænset i dit arbejde inden for de sidste 3 måneder? Fordelt på faggrupper. Rengøring (n=85) Køkken (n=116) Serviceassistenter og -medarbejdere (n=75) FOA Teknik og Service (skoler) (n=51) Dagplejere (n=522) Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter LFS, dag (n=118) Social-og sundhedsassistenter (n=1.533) FOA Teknisk Ledelse (n=38) Portører (n=49) Social-og sundhedshjælpere (n=1.044) Sygehjælpere (n=145) Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Plejehjemsassistenter (n=49) FOA RBR Rådhus, biblioteks- og regionsbetjente (n=43) Hjemmehjælpere (n=38) FOA Plejehjemstekniker (n=30) LFS, døgn (n=53) Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) (n=31) Dagplejepædagoger mv. (n=34) Andre faggrupper (n=197) I alt 19% 51% 51% 49% 49% 49% 48% % 42% 29% 41% 66% 64% 64% 58% 6 7 Antal svar: Antal svar for den enkelte faggruppe er anført i parentes. Kun svarkategorien Ja er vist (består af svarkategorierne Ja, meget, Ja, en del og Ja, lidt ). Kun de faggrupper med over 30 respondenter er vist, resten er lagt sammen i Andre faggrupper. Ja

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere