DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 5. September Orientering fra 1) Bestyrelsen Kristine har holdt møde med Marianne Gilbert, konstitueret formand for BUPL. De drøftede de snitflader, der er mellem DTLAA og BUPL. De har aftalt at holde ret tæt kontakt, idet det fortsat er BUPL, som har forhandlingsretten på vores område. FOA vil gerne have, at vi har fokus på PA erne. Mette Fuglsig har inviteret til møde om, hvordan PA erne kan profileres. Udviklingspolitikken Kristine har været i dialog med Personale om en smidigere håndtering af udviklingspolitikken. Det er aftalt, at Personale laver et udkast til, hvordan vi kan håndtere udviklingspolitikken bedst muligt. Det drøftes på næste repræsentantskabsmøde. 2) Diverse udvalg og øvrige grupper Økoløft: Det har været en hård start for nogen køkkenledere, men generelt er økoløft indført med stort succes. Flere afdelinger kan allerede få guldmærke (fordi de er over 90% økologisk). Også en succes på økonomien. Desværre er der nogle steder problemer med, at leverandørerne ikke kan følge med til at levere økologisk. I ugepakken i næste uge kommer et tilbud omkring rotation i forhold til køkkenpersonale. Læs evt. temaet om økologi i Børn & Unge nr. 14 side Administrations-bachelorer i praktik Der er gode historier at fortælle om et løft til administrationen. Steen opfordrer til at t akke ja, næste gang tilbuddet kommer. Dagtilbudskonferencen: Ingen har budt ind på de kr. til underholdning. HUSK tilmeldingsfrist den 12. september klokken 8.00 via Kursusportalen. Familieiværksætterprojekt er et forskningsprojekt, som undersøger, om den ekstra støtte, man giver, har en effekt for børnenes trivsel op gennem barndommen. Der er en bekymring omkring, at der ikke er så mange undervisere ude fra områderne, som har meldt sig. Tag den gerne med hjem, Kristine har gjort opmærksom på, at det er, vigtigt at OC erne også følger op på det. RULL: Byleddet og Mårslet er i gang. Der er lavet en oversigt over alle skoler, hvor der er gjort status på personalefaciliteterne (etablering af lærerarbejdspladser). De er stort set i mål. Der skulle være en prioriteringsliste over de næste RULL- projekter, men den er ikke offentliggjort endnu. Inklusion/fællesskaber dialogmøde med direktionen.(ruth og Morten Berg) Sundhed/Omsorg er optaget af at lave fælles projekter for hele kommunen. Morten har understreget vigtigheden i at tage udgangspunkt i det lokale. Ruth har opfordret til mere udvikling og uddannelse. Fremtiden bliver, at der er indikatorer på udsathed, som kan føre direkte ind til læreplanerne. Vi skal have gjort opmærksom på de begrænsninger, der ligger, for at vi som dagtilbud kan løfte inklusionsopgaven.

2 Morten har bedt om, at vi bliver klædt ordentligt på til at løse opgaven sammen med de andre faggrupper, så vi får et fælles sprog. DTLAA skal være hurtige og tydelige, hvis vi skal nå at sætte et aftryk. 2. Nyt fra vejene Grenåvej Vest Bente Jonsen er startet i Anne Mettes stilling i Lystrup. Der er et skævt børnetal i området der mangler børn i Vejlby, mens der er masser i Hjortshøj. Arbejder med Leadership-pipeline Ny skoleleder på Ellevangsskolen til november Kristine eller Christian skal i ansættelsesudvalg. Randersvej Kompetenceudviklingsforløb i alle dagtilbud individuelt i dagtilbud og afdelinger. Seminar om Leadership pipeline bl.a individuelt supervisionsforløb. Mange har været på et kursus i innovativ evaluering hos Malene Skov Dinesen. Kæmpe ros til kurset det opfordres til, at alle tager på det. Trige Skole har opslået skolelederstilling. Viborgvej Optaget af valg til dagtilbudsbestyrelsen. Internat i næste uge. Blandt andet med fokus på overgangsarbejde, sammenhængskraft, overvægtige børn og tidlig indsats. Silkeborgvej Der er kommet ny skoleleder på Sødalsskolen: Helle Mønster, tidligere Beder Skole. Har arbejdet med at kvalificere overgang fra DT til skole med særligt fokus på udsatte børn. Har nu en gennemarbejdet plan for hvordan det skal gøres, så ingen børn tabes. Alt er præcist beskrevet. Bl.a. hjemmebesøg med både dagtilbud og skole. Et rigtigt godt materiale spørg endelig, hvis I vil inspireres af det. Den nye FU-organisering har skabt meget debat, idet der tidligere har været et tæt samarbejde. Hvordan sikrer vi nu 0-18-års perspektivet? Drøftelse af administration: hvordan skal vi understøttes? Det giver stor tryghed at vide, at man har en kompetent administration. Skanderborgvej Der er kommet ny afdeling i Stavtrup DT og Hasselager DT. Kolt-Hasselager og Stavtrup har masser af børn på venteliste og lidt problemer med at få bygningerne klar. De to DTL har meget travlt. Vestergårdsskolen har ansat ny skoleleder den tidl. PL fra Rundhøjskolen. Optaget af lønforhandlinger med FOA omkring køkkenpersonale. Måske er det en idé med en bydækkende debat om det? Horsensvej Ledelsesseminar leadership pipeline. Også her ros til evalueringskurset med Malene Skov Dinesen. Arbejder meget med sygefravær, som de får at vide er højt. Oddervej Planlægger lederudviklingsforløb: leadership pipeline. Lederne arbejder på at gøre det lokalt forankret. Arbejder fortsat med mødestruktur hvor meget monofagligt og hvor meget på tværs? Dagtilbudslederne på seminar alene: Mads Ole Dall frisættende ledelse. Vil gerne arbejde med det i DTL-gruppen. Har fokus på LUP. Der kommer en skabelon, som man skal bruge, men de vil gerne fortsætte med at bruge ROYE. Området oplever problemer omkring udsatte børn, som starter i skole, uden at skolen er

3 ordentligt informeret om deres udfordringer. 3. Telefoni i dagtilbuddene I IT er der et forslag om at, dagtilbuddene går fra fastnettelefoni til udelukkende mobiltelefoni. Vi kan spare en del penge ved at abonnementet til 8713-numrene nedlægges. Samtaler viderestilles til mobilnumrene. Et dagtilbud betaler fx pt kr. det vil blive kr. med den nye løsning med andre ord en stor besparelse. Der er opbakning til forslaget hele vejen rundt. Men der er en helt anden problematik omkring, at der nogen steder ikke er tilfredsstillende mobildækning. Jan Grand foreslår, at der skal stilles langt større krav, når man laver udbud. Vi slipper ikke for kabler ind i husene til alarm og evt. til digital fremmøde-registrering. Jan Madsen melder tilbage, at der er sagt ja tak fra DTLAA. Men med en opmærksomhed på mobildækningen og om der er en problematik med alarmerne. 4. Efter/videreuddannelse af pædagoger Claus Bossow har på vegne af DTLAA lavet et oplæg til, hvordan Aarhus Kommune kan hæve niveauet for efter- og videreuddannelse af pædagoger. Med baggrund i det har Anders Probst lavet et oplæg til, hvordan vores puljemidler kan bruges til et rotationsprojekt. Her uddannes både praktikvejledere og fire hold på et diplommodul, som DTLAA selv kan være med til at sammensætte. Finansieringen af projektet sker bl.a. gennem midler til rotationen, men skal også findes hos os selv. PI har et forslag om, at vi ændrer prioriteringen i de centrale puljemidler, således at de kan dække størstedelen af egenfinansieringen. Det er det ene spor i debatten. Det andet spor i debatten handler om, hvorvidt der er brug for noget tværfaglig uddannelse af pædagoger og sundhedsfaglig personale i kølvandet på indstillingen omkring Tidlig indsats. Indstillingen går primært på flere sundhedsplejersker og deres tættere samarbejde med dagtilbud. DTLAA mener, det vil være oplagt også at tænke kompetenceløft af pædagoger ind i forlængelse af indstillingen. DTLAA og BUPL ønsker et tværfagligt samarbejde omkring det, idet de to organisationer er enige om, at der er et missing link i forhold til 0-6-års-området i indstillingen. Derfor har BUPL og DTLAA et tæt samarbejde op til budgetforhandlingerne. Fra debatten: Det er godt med uddannelse på tværs af sektorer, men DTLAA skal være skarpe på, hvad det er, 0-6-års området har brug for. Det er nødvendigt med uddannelse, for vi har en stor pædagoggruppe, som agerer i én tid, men er blevet uddannet i en anden. Opgaven er simpelthen anderledes i dag og bliver hele tiden større. I forhold til uddannelsens niveau deler repræsentantskabet sig i to lejre. 1) Dem der roser, at der i udspillet sigtes mod en diplom altså kompetenceløft på et højere niveau, og de er sikre på, at det vil alle medarbejdere kunne klare. Forslag om at der kommer to af sted pr. afdeling af gangen, så de kan støtte hinanden. 2) Dem der mener, at en diplom bliver for stor en mundfuld for en stor gruppe medarbejdere, som har en frygt for at gå til eksamen og for, at det er for akademisk. Måske skal der være noget, som er mindre end diplom-niveau til nogen? Her frygter andre dog, at et nemmere alternativ, vil friste mange medarbejdere til at vælge det, fremfor at tage tyren ved hornene. Alternativt et forslag til gruppeeksamen, så der er støtte at hente hos sine medstuderende.

4 Problematik omkring vikarer: Anders Probst s oplæg opererer med en stor og en lille model i forhold til finansiering. Den lille model kræver 25 vikarer. Den store model støvsuger Aarhus for ledige vikarer. BUPL og A-kassen har udtrykt bekymring for, om der er nok gode vikarer at tage af, eller om det kan ende med at blive en belastning ude i afdelingerne. Karin Faust fortæller, at der kommer en ny procedure for udvælgelses af vikarer til rotationsprojekterne: Det bliver et speed-dating-agtigt koncept, hvor de pædagogiske ledere kommer ud og møder kandidaterne. Tanken er, at det blandt andet giver en mere fair chance til ansøgere, der måske umiddelbart ville blive valgt fra, ud fra en liste. Økonomi: Nogle PL har udtrykt bekymring for, at det kommer til at koste lønkroner, når mange medarbejdere tager flere moduler i en diplom. Et modul giver 10 ECTS-point. Der er løntillæg, (men ikke løntrin) når man er over 15 ECTS-point; altså to moduler. Der udtrykkes bekymring for, om der kan være en fare i, at finansieringen baseres for meget på de centrale midler, da vi kan risikere, at eventuelle besparelser vil nedskære puljen. Catharina Damgaard: Om økonomien i det ligger centralt eller decentralt har ikke nogen betydning, for hver gang vi bliver ramt af besparelser, kigges der på begge puljer. Hvad har vi at arbejde med nu og her: -Den centrale pulje for efteruddannelse: 1,2 millioner. -Indstillingen fra magistraten omkring Tidlig indsats (som DTLAA vil forsøge at påvirke) -17 millioner fordelt over 5-årig periode, som allerede tidligere er bevilliget til tidlig indsats. Den pulje blev fordelt gennem en inddragelsesproces, som bl.a. viste, at det var meningsfuldt at efter- og videreuddanne. Der er stadig penge i den pulje, som kan bruges til uddannelse i tidlig indsats. Det betyder, at 0-6-års-området stadig kan få noget af det andet, DTLAA tidligere har valgt at prioritere frem til DTLAA beder Catharina og Anders om at gå videre med forslaget, uanset om der kommer egenbetaling. -Men med opmærksomhed på, om det bliver med det max på 9000 kr. som der er lagt op til. Arbejdsgruppen finpudser notatet som sendes til BUPL, inden de mødes med rådmanden. Notatet tages med på dagsorden til styregruppemøde i PA og chefgruppemødet. Da budgetforhandlingerne er godt i gang, når disse møder afholdes, kontakter Kristine Rasmus Bak Møller for at undersøge mulighederne for, at efter/videreuddannelse tænkes med ind i budgetforhandlingerne. 5. Medfinansiering af Center for Læring Kristine fik tilsendt forslaget om dagtilbuddenes medfinansiering af Center for Læring i sidste uge. Forslaget er udarbejdet af Center for Læring. Historien bag CFL det tidligere SKOLF: SKOLF blev i sin tid etableret af lærerforeningen - uafhængigt af forvaltningen. Centeret er så sidenhen overgået til forvaltningen. Det tidligere SKOLF havde et brugerråd. Det har de ikke længere, men det skal etableres på ny, så dem, der finansierer Centeret, også er med til at definere, hvad de skal levere til hhv. skole- og dagtilbudsområdet. Debat:

5 Der er stor enighed i repræsentantskabet om, at en finansiering af Centeret på 40 procent fra dagtilbuddene er for meget. En model, der hedder 80 procent til skolerne og 20 procent til dagtilbuddene, vil formentlig være mere rimelig i forhold til behov og brug. Ingen har et klart billede af, hvad det er, 0-6-års området kan bruge Centeret til og det er den gængse opfattelse, at centret ikke prioriterer området og derfor ikke har nok at tilbyde os. Repræsentantskabet er enige om, at der mangler sammenhæng mellem tiltag i forhold til pædagogisk IT og mål. Da der skulle laves pædagogisk IT-strategi for 0-18-årsområdet, endte man med at tage 0-6-års området ud. En af begrundelserne var, at det er skolerne, som finansierer Center for Læring. Desuden er der en problematik omkring trådløst net. På 0-6-års-området er der stor forskel på, hvor langt afdelingerne er med det trådløse for vi har selv skullet stå for økonomien i det. I modsætning til skolerne, hvor det et blevet betalt fra centralt hold som en del af strategien; i øvrigt finansieret af sparede lønkroner fra pædagogstrejken. Vi vil gerne medfinansiere, men vi vil vide, hvilken vej vi skal gå og hvad vi får for pengene, så inden der diskuteres finansiering, skal følgende drøftes med Børn og Unge: der skal laves en strategi for pædagogisk IT på 0-6-års området der skal være trådløst net i alle afdelinger der bør være en plan for hardware. der bør tænkes i at personalet skal kunne løfte opgaven måske skal vi have itvejledere? Kristine melder tilbage, at vi ønsker, at der udarbejdes en strategi for pædagogisk IT, før vi går ind i en medfinansiering. Kristine sætter problematikken på dagsordenen til styregruppemøde i PA, kontaktgruppen i PA og på chefgruppemødet. Overfor sidstnævnte skal DTLAA problematisere, at B og U- ledelsen ikke tager teten på området. På næste bestyrelsesmøde drøftes, hvordan vi kommer videre end det. Måske skal DTLAA tage initiativ til et møde med de andre lederforeninger (Skole/FU) og evt. lærerne? Vil de være med til at nydefinere, hvad formålet er med det nye center? Hvad er visionen? Hvordan skal de varetage hele 0-18-års området? Kan vi tage ejerskab på centeret igen sammen med lærere, ledere, FU? 6. Principper for dagtilbudsfusioner At være i proces om eventuel fusion af dagtilbud kan være opslidende for de involverede dagtilbudsledere og medarbejdere i det hele taget. DTLAA har et ønske om at minimere tiden fra beslutningen træffes, til der er udpeget en leder af fusionen. Det kunne ske ved at få vedtaget nogle principper, som fremadrettet gælder for alle fusioner, og som områdecheferne og forvaltningen skal forholde sig til. Punktet tager afsæt i Claus Bossows oplæg. Diskussion: Oplægget fik en blandet modtagelse ude på vejene. Generelt er der opbakning til, at DTLAA skal problematisere det arbejdsmiljømæssige i fusionerne. Hvordan kan de passe bedre på os? Der er også enighed om, at det er vigtigt at få sendt signaler videre i systemet om, at der bør laves nogle anbefalinger og retningslinjer i forhold til at sikre ordentlighed, tydelighed transparens og forudsigelighed i fusionsprocessen. Hvornår skal bestyrelsen fx inddrages? DTLAA rådgiver gerne i udarbejdelsen af retningslinjerne.

6 Samtidig skal DTLAA være opmærksom på, hvilken understøttelse, vi kan forvente at få centralt fra, når fusionen er en realitet. Skolelederne bliver understøttet med forskellig konsultativ bistand, så det kan vi vel også forvente? På de fleste veje var der ikke opbakning til de dele af oplægget, hvor Claus havde sakset fra indstillingen til den seneste fusion. Det blev pointeret, at oplægget i sin nuværende form, ikke kunne godtages. De vil gerne have, at en opblødt version sendes ud til godkendelse, inden DTLAA går videre med den. Samtidig blev det foreslået, at DTLAA som forening på et senere tidspunkt bør forholde sig til den formulering og tanke, som ligger i byrådsbeslutningen fra 2010: ét dagtilbud til ét skoledistrikt. Der er enighed om at tage fat i den del, der handler om DTL s psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med en fusion. Vi kan med rette forvente, at vi bliver behandlet ordentligt. -Her kan vi måske også samarbejde med BUPL. Bestyrelsen diskuterer det på næste møde og vurderer om sagen skal overgå til arbejdsmiljøgruppen. På næste repræsentantskabsmøde tages punktet op igen. 7. Tidlig indsats Bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe, som skulle dykke ned i, hvad DTLAA s input til tidlig indsats skulle være, er blevet halet indenom af en indstilling til byrådet. Det er positivt med fokus på området, men arbejdsgruppen mener, der er et missing link nemlig dagtilbudsområdet. Diskussion: Det er rigtig godt med fokus på tidlig indsats, men vi forstår ikke, hvorfor vi ikke er inddraget, når det handler om 0-6-års-området. Det er som om, der ikke er nogen, der har opmærksomhed på dagtilbudsområdet i budgetforhandlingerne. Vi prøver gang på gang at pointere vigtigheden af Heckman-kurven og dermed at indsats på området betaler sig også i det lange løb. Alligevel er dagtilbudsområdet stort set ikke nævnt i indstillingen. Se under beslutningen i punkt 4, da notatet om efter/videreuddanelse er DTLAAs umiddelbare indspark i forhold til at få dagtilbudsområdet med i budgetforhandlingerne. Derudover skal bestyrelsen problematisere i chefgruppen, at 0-6-års-området ikke er nævnt eller inddraget i den indstilling. Afledt diskussion: Flere sidder med en fornemmelse af, at tingene går for stærkt i forvaltningen, og at DTLAA bliver brugt som redskab til at forcere tingene. Hvis forvaltningens opfattelse er at det at inddrage DTLAA er at orientere en kontakteller interessegruppe, fungerer vores organisering ikke, som det blev formuleret. Kristines oplevelse er, at DTLAA har fået lavet nogle strukturer, som er gode. Hun opfordrer til, at hvis der er noget I studser over, at der står at DTLAA har været inddraget i, og I ikke ved hvad det handler om så spørg! Det blev foreslået, at alle DTL, som sidder i kontakt-, interesse eller andre arbejdsgrupper på DTLAA s vegne, fremover stiller krav om, at det pointeres inden et møde, hvad DTLAA s rolle er: Inddragelse, orientering, involveret, blevet hørt eller noget helt femte? 8 Budgettildeling for bygningsdrift ny model Forslaget til ny budgettildelingsmodel for bygningsdrift (rengøring, energi, skatter/afgifter, bygningsvedligehold) kommer snart i høring. Modellen opererer med objektive kriterier for, hvordan de penge, der er budgetteret med, tildeles. Kontaktgruppen i Økonomi med Jan Grand og Tina Haugstrup har ønsket at få en ny

7 model efter samme overordnede principper som på skolerne, som overgik til modellen her i Søren Jermiin og Helle Jespersen fra Økonomi var på besøg for at uddybe modellen. Deres slides kan ses her Søren Jermiin: Budgettet er kun til indvendig vedligehold. Budgetterne udmønter cirka 80 % af det faktiske forbrug. Vi søger en anden retfærdighed indenfor det eksisterende budget og besluttede, at det højst må give et udsving på 5 % i hele dagtilbuddet. Kun ét dagtilbud går ud over det. (Se side 3 i slides) Der er et startbudget på kr. (gange to for sammenlagte dagtilbud). Modellen tager højde for kvadratmeter - forskel mellem rengjorte kvadratmeter og reelle kvadratmeter. For lejede bygninger er der trukket kr. i budgettet. 74% er udmøntet direkte pr. kvadratmeter 542 kr. pr. kvadratmeter. Afvigelsen i forhold til tidligere budget: 5 procent af 7 procent af det samlede budget. Afvigelserne skyldes primært skatter og afgifter. (Renovation, grundejerforening, snerydning, ejendomsskatter mm.) Nogen har fået trappepenge og andre tillæg til særlige forhold tidligere, dem rører modellen ikke ved. Men energibesparende foranstaltninger er trukket fra, for eksempel solceller. Der bliver givet et samlet bygningsbudget til rengøring, vedligehold, skatter og afgifter og så bestemmer den enkelte DTL selv hvordan midlerne bruges men vedligeholdelsesplanerne skal overholdes. Kommentarer Der blev fra nogle udtrykt bekymring for, at den samlede pulje skjuler energibudgetterne og gør det sværere at holde øje med udgifterne til energi. Andre havde en bekymring omkring ældre bygninger, som har større vedligehold end de nye og bygningernes alder er ikke indregnet i tildelingsmodellen. Proces: I løbet af næste uge får alle DTL materialet ud. Her kommer regneark med oversigt over tallene for eget dagtilbud - ny tildeling sammenholdt med den gamle. I får en frist på 3-4 uger til at melde tilbage i en høringsfase. Økonomi satser på, at det bliver indarbejdet til budget 2015 og foreslår, at der kommer en overgangsordning for de få DT, som har større afvigelser. De regner med at modellen fuldt implementeres fra Afledt: Der er en generel frustration over snitflader, i forhold til hvilke områder de forskellige typer af udgifter omkring bygningsmassen hører til. Jan Grand og Tina Haugstrup vil arbejde på at få det gjort mere klart, hvor de forskellige dele hører hjemme. Søren Jermiin holder afskedsreception den 26. September. Han håber at se jer alle. 9. Eventuelt Christian Thaarup overvejer at købe Christianiacykler eller noget der minder om - men er lidt i tvivl om hvilke, hvor osv. Giv ham gerne et praj, hvis I har erfaringer, tips og tricks, han kan drage nytte af. Der kommer et høringsmateriale omkring dagtilbudsbestyrelsen, som Christian Thaarup opfordrer til, at man svarer på. Steen Frøslev opfordrer til, at alle DTL læser den samlede behandling af kvalitetsrapporterne. Og til at DTLAA melder tilbage på det. På byrådsmødet den 10. September har byrådet sendt MBU s indstilling om Status og perspektiver på baggrund af kvalitetsrapporteringen for Børn og Unge 2013 videre til

8 behandling i Børn- og Unge-udvalget. Indstilling og udviklingspunkter kan læses her. Kristine ønsker, at vi tager fat i hvilke områder, den interne arbejdsmiljøgruppe skal tage fat på og hvad det er, vi i DTLAA mere overordnet skal være med i. Fra arbejdsmiljøgruppen en opfordring til at bruge dem, hvis I selv eller en kollega har brug for hjælp til at håndtere stress-symptomer eller andet i den retning. Gruppen kan henvise til hjælp udefra, fx Falck Healthcare.

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015

Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 Referat af generalforsamling Torsdag den 26. Marts 2015 1. Valg af dirigent Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 2. Valg af stemmetællere og referent Lone blev

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 31. oktober 2014 1. Orientering fra 1) Formanden DTLAa haft et læserbrev i Stiften samme dag som Marianne Gilbert fra

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 31. jan 2014 Rosenstien 2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Orientering fra: 1) Bestyrelsen Kristine til møde med

Læs mere

DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAa Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Afbud: Ruth, Diana, Skanderborgvej og Grenåvej Øst 1. Orientering fra Referat af repræsentantskabsmøde Fredag d. 23. januar 2015 1) Bestyrelsen Sanna Lassen tager

Læs mere

Århus Kommune, Børn og Unge. Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen

Århus Kommune, Børn og Unge. Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Århus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013

Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013 DTLÅ dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Afbud fra Oddervej Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 21. juni 2013 Orientering fra 1) Bestyrelsen a) DTLÅ har

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

DTLÅ Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLÅ Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLÅ Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Afbud fra Oddervej Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 30 august 2013 Rosenstien 2 Kl. 8.30-12.30 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Orientering fra: 1)

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Afbud til mødet: Nina fra Lindehuset og kommunikationsmedarbejder Tina Hasselgren

Afbud til mødet: Nina fra Lindehuset og kommunikationsmedarbejder Tina Hasselgren Århus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Kastanjehuset, Birkehaven, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011.

Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. Bestyrelsen i Århus Skolelederforeningen mødtes d. 19. august 2011. På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: Århus Skolelederforening ønsker tildelingskriterierne vedrørende specialklasseelever

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014

Børnerådet. Referat Onsdag den 26. marts 2014 Børnerådet Onsdag den 26. marts 2014 Børne- og Ungeudvalget: (I) Brigitte Klintskov Jerkel (C) Bjarke Abel (A) Claus Engskov ( O) Anne Marie Lyduch(V) Forældrebestyrelsesformænd: Leon Hoffbeck (Distrikt

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Økonomien i dagtilbuddene

Økonomien i dagtilbuddene Økonomien i dagtilbuddene Tallene i pjecen refererer til budget 2016 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba.

Hvor kom vi fra? Dec. 2015: Byrådsvedtagelse af ny børne- og ungepolitik. LUP er og OCstrategipapirer. B Byrådsbeslutning pba. TIDLIGE INDSATSER Hvor kom vi fra? KVR 2013: Der er fortsat børn og unge, som vi ikke løfter tilstrækkeligt B2015 + Byrådsbeslutning pba. KVR 2013: Børn og Unge skal styrke de tidlige, forebyggende indsatser

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september på Rosenstien

Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september på Rosenstien Referat af bestyrelsesmøde i DTLAa Torsdag 22. september 13.00-15.00 på Rosenstien 1) Input til to høringssvar Mobilitetspolitikken Mobilitetspolitikken handler udelukkende om at give mulighed for, at

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

Referat. Morten Kling Merete Nøhr Jan Madsen. 3) Beretninger. Økonomi. nde. Linda (vores. Byg. automatiske. Det er stadig

Referat. Morten Kling Merete Nøhr Jan Madsen. 3) Beretninger. Økonomi. nde. Linda (vores. Byg. automatiske. Det er stadig Referat af generalforsamling Torsdag 31. marts 2016 1) Valg af dirigent Erik Jespersen blev valgt. 2) Valg af stemmetællere Morten Kling Merete Nøhr Jan Madsen 3) Beretninger a. Formandens beretning Vedhæftet

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Sølyst dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort nyt fra dagtilbuddet. Aarhus Kommune, Børn og Unge. Vejlby Dagtilbud Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejlby Dagtilbud Børnehuset Frijsenborgvej, Lindehuset, Gadekæret, Børnehuset Næringen, Valmuen, Børnehuset på Kanten, Krudtuglen Dagtilbudsleder Kristine Schroll Frijsenborgvej

Læs mere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere

Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg. Det pædagogiske område. 16. september 2013 kl. 13.00 16.00. Deltagere Referat fra Lokalt Uddannelsesudvalg Det pædagogiske område 16. september 2013 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Tomm Andersen, Karin Mathiesen, Marianne Dalby, Tove Sørensen, Lisbeth Vandborg,

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den kl

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den kl Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD Vikærsvej 36, 8240 Risskov Tirsdag den 28.4.2015 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Heino Hermann, Jørgen Hulgaard, Kim Frandsen, Lone Jensen, Kim Andersen, Thomas Glanz, Mette

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal

Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl. 9.00 12.00 i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal Dagsorden: Mette indleder mødet med, at byde velkommen og påminde om, at huske

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN DAGSORDEN Forældrebestyrelsen for Dagplejen EMail: gac@olos.dk REFERAT BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN 3. marts 2016 DATO: 22. februar 2016 TID: 17.30 21.00 STED:, DELTAGERE: Pernille

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere