DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll

2 Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må siges at have været en frydefuld affære! Forandringens blæser vinde lige nu mange steder fra, og som dagtilbudsleder kræver det af og til næsten, at man surrer sig fast for ikke at blive væltet omkuld i noget der somme tider føles som stormstyrke. Sidste års beretning sluttede jeg af med at sige, at vi nu som forening ved hvem vi er, hvad vi vil og det bliver hele tiden tydeligere hvad vi kan. Det er ironisk, at vi så nu kan se tilbage på et bestyrelses-år, hvor vi i flere situationer har oplevet at vi ikke er blevet inddraget i et samarbejde, hvor det ville have været naturligt også at have lyttet til dagtilbudsledernes holdninger. Dette har affødt at vi efterfølgende har brugt mange kræfter på hvordan vi kan nytænke DTLAa for at give os mere slagkraft og større muligheder for at handle. Men det vender jeg tilbage til. Jeg vil starte med årets største succeshistorie vores dagtilbudsledelseskonference. Igen fik vi i samarbejde med dygtige folk i HRKT sammensat et fantastisk program. Et program som både gav fagligt stof at tage med hjem om arbejde med i ledelsesteamet men også vigtigt socialt samvær og noget at grine af. I år er der lagt en ramme i form af de overordnede ledelsesstrategier, og jeg regner bestemt med, at vi lykkes med igen at lave en perfekt cocktail af fag- og festlighed. Konferencen afholdes d november i Kolding. Det har været et mål for bestyrelsen igen i år at være mere proaktive. Det er lykkedes til en vis grad, men gang på gang oplever vi, at blive overhalet af dagsordener som vi skal forholde os til nu og her. Listen af ting der er blæst ind over DTLAa i årets løb er lang. FU-forliget FU-forliget kom i starten af bestyrelsesåret. DTLAa s høringssvar på forliget var centreret omkring en bekymring for 0-18-års perspektivet fremadrettet, når der ikke længere skulle være en FU-leder i hvert område. Som bekendt landede forliget på en ændret struktur med 4 FU er i hele byen. De nye FU er har været en realitet siden 1.januar i år, og da de stadig er i fuld gang med at lande deres nye struktur, er det endnu for tidligt at sige hvilken effekt ændringer har på 0-18 års samarbejdet. Men det et område der også fremadrettet vil have vores opmærksomhed. Effektiviseringer 2

3 En af årets store dagsordner har været effektiviseringer, med tidlig indsats som omdrejningspunkt. Vi har alle skulle forholde os til dette og udarbejde forslag som er blevet præsenteret på de områdevise drøftelser. DTLAa er sammen de øvrige lederforeninger, fagforeninger og interesseorganisationer efterfølgende blevet inviteret med i den videre proces omkring kvalificering af forslag til videre bearbejdning. Vi er dog undervejs blevet gjort opmærksomme på, at det er de områdevise drøftelser der har haft størst vægtning for chefgruppen, da de her kommer i dialog med alle ledere. Dette er taget til efterretning, og er blandt andet også en af grundene til at vi i bestyrelsen har haft fokus på hvordan vi kan styrke DTLAas muligheder for at handle. Effektiviseringsforslagene kommer i høring i dag eller i morgen. Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber blæste ind over os allerede i foråret 14, og har fyldt en del i DTLAa siden. Vi lavede et grundigt forarbejde i forbindelse med vores høringssvar, hvor en meget stor procentdel af jer gav jeres input i vores survey, som dannede et solidt grundlag for vores høringssvar. Vores anbefaling var, at bevare det lokale råderum, så de der ønskede at lave administrative fællesskaber med skolerne kunne gøre det og de som havde andre gode løsninger blandt andet nogle meget velfungerende fællesskaber med andre dagtilbud kunne gøre det. Beslutningen blev som bekendt, at der skal oprettes administrative fællesskaber mellem dagtilbud og skoler i hele byen, og at det nye kollektiv skal være på skolerne. I DTLAa bakker vi naturligvis op om at styrke 0-18-års perspektivet gennem et øget samarbejde, men vi beklager, at vi som dagtilbudsledere (og skoler for den sags skyld) ikke har fået lov at bevare ledelsesrummet og finde de bedste løsninger lokalt. Og det forlyder, at processen med at lægge administrationer sammen er blevet grebet meget forskelligt an rundt i områderne ikke alle har fornemmelsen af et ligeværdigt samarbejde lederne imellem. Jeg ved at BUPL forfølger denne del af samarbejdet, og vores opgave i DTLAa er nu, at arbejde for at vi får skabt så megen videndeling som muligt, så vi alle kommer godt i gang med de administrative fællesskaber 1. juli i år. Budgetforhandlinger og tidlig indsats Et andet effektiviserings tiltag som DTLAa har skullet forholde sig til, er budgetforhandlingerne. Netop som den nyvalgte bestyrelse på strategiseminaret havde besluttet, at tidlig indsats skulle være et af de områder, hvor vi virkelig ville prøve at få indflydelse på dagsordenen i forvaltningen og politisk kom der en indstilling til byrådet om tidlig indsats. Det udvalg vi havde nedsat kom ikke til arbejde proaktivt med tidlig indsats, men skulle forholde sig reaktivt til indstillingen. En indstilling som vi bliver en vigtigt del af, men som vi på det tidspunkt den blev sendt af sted, ikke havde hørt det mindste om. DTLAa s officielle reaktion blev, at forsøge at få efter- og videreuddannelse af medarbejdere med i indstillingen, som dannede grundlag for budgetforhandlingerne. 3

4 Derudover lavede vi et læserbrev lige op til de endelige forhandlinger hvor vi opfordrede til også at tænke i investeringer i dagtilbuddene. Mit indlæg i debatten fik dog ingen effekt på endelige resultat. Budgetforliget landede på tidlig indsats med sundhedsplejen som omdrejningspunkt, dog med en stor del af pengene øremærket til tværfaglige opsøgende teams. Udmøntning af budgetforliget DTLAa har efterfølgende siddet med i et udvalg sammen med repræsentanter fra Sundhed og Trivsel omkring udmøntningen af forliget om tidlig indsats. Vi har argumenteret for at lave en model, hvor tiltagene forankres gennem lokale ressourcepersoner. Men som bekendt er der nu etableret opsøgende teams bestående af sundhedsplejere og pædagoger, der frikøbes 15 timer pr. uge. Der er netop åbnet for muligheden for pædagogerne kan søge stillingerne, og vi har Morten Berg med i ansættelsesudvalget. Efter- og videreuddannelse af pædagoger Tanken om en efter- eller videreuddannelse af pædagogerne var sat i søen inden indstillingen om tidlig indsats. Det var endnu et af de steder, hvor vi ville være proaktive. Vi kunne se en mulighed for i samarbejde med Pædagogisk afdeling at være med at hæve det faglige niveau for mange medarbejdere, som i vores udspil ville få muligheden for at tage diplommoduler. Da vi ikke fik udpsillet med i budgetindstillingen omkring tidlig indsats, arbejdede vi i samarbejde med PI videre med en model, hvor der kunne udbydes diplommoduler i rotationsordningen, så der også er vikardækning for de pædagoger der er af sted på uddannelse. Der findes en central pulje til efteruddannelse af pædagoger, den blev skudt ind i projektet, og vi er nu der hvor der er udbudt 3 diplommoduler med relevante temaer der understøtter de tiltag der sættes i gang i forhold til effektiviseringerne og tidlig indsats. Første modul går i gang i uge 17, og der er stadig ledige pladser. Fælles mål 0-6 år En ny vind der også er blæst ind over os er fælles mål på 0-6 årsområdet. Byrådet har ønsket at der udarbejdes fælles mål for 0-6 årsområdet, arbejdet med dette er skudt i gang. DTLAa har sammen med de øvrige lederforeninger, BUPL, lærerforeningen og forældreorganisationen siddet med i en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til fælles mål. Jeg har som DTLAas repræsentant slået et slag for, at der skal være fokus på dannelse frem for at læring bliver omdrejningspunktet for alt hvad vi skal arbejde med. gruppen har forsøgt at holde fokus på pædagogisk praksis i stedet for det enkelte barns formåen, og at der udarbejdes mål der kan være gennemgående fra 0-18 år. De fælles mål for 0-6 år skal besluttes i byrådet i forbindelse med budget 2016, så det bliver en del af DTLAa s arbejdsområder i næste bestyrelses-år. Digitalisering I forhold til digitalisering har det blæst flere vinde. 4

5 Der bliver arbejdet på at læringshjulet og sprogvurderinger skal digitaliseres. Projektet har været undervejs i et godt stykke, og det forlyder nu at den digitale sprogvurdering er klar før jul i år. Det næste digitale skridt, DTLAa er inviteret med til at sætte sit fodaftryk på, er at sætte strøm til læringshjulet. Det har der været talt om meget længe men den seneste melding lyder, at det bliver en realitet i efteråret 2016 og det bliver dermed en af vores opgaver i året der kommer. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal revurdere SUS materialet, med henblik på at digitalisere det også. Det forlyder at det elektroniske læringshjul bliver en realitet i efteråret 2016, så det bliver en af de opgaver vi skal have fokus på i året der kommer. Ruth Theilmann er DTLAas repræsentant i gruppen. Digital fremmøderegistrering på hele dagtilbudsområdet er en byrådsbeslutning, og implementeringen er i fuld gang. Nogle steder er man godt i gang andre får først skærmene ud løbet af foråret og forsommeren. DTLAa har været med i en arbejdsgruppe, hvor vores repræsentanter er kommet med vores besyv til de overvejelser der skulle med i forbindelse med implementeringen. Henover efterår og vinter er der blevet udarbejdet en overordnet digital strategi for Børn og Unge. Der har været inddragende processer hvor DTLAa har deltaget i forskellige workshops. Digitaliserings strategien er færdig nu, og der ligger en opfordring fra HMU til at alle tager den op i MED-udvalget. Det vil også blive et arbejdspunkt i DTLAa, at følge implementeringen af strategien. Pædagogisk IT er også en del af digitaliseringen. I efteråret fik vi en henvendelse Center for Læring, som lagde op til at dagtilbuddene skulle medfinanciere Centeret. Da det var uklart for os, hvad centeret egentlig kan understøtte dagtilbuddene med, blev vi på et repræsentantskabsmøde enige om at inden vi som dagtilbud skal diskutere medfinanciering skal der udarbejdes en strategi for pædagogisk IT på 0-6 års området. Dette arbejde bliver sat i gang på næste kontaktgruppemøde i PA. Kontaktgrupper i PA I efteråret blev der pustet vind i samarbejdet i kontaktgrupperne i PA. De tre grupper er mødtes til et fælles møde, og der har ikke været afholdt møder i de enkelte grupper. Til gengæld har der været gang i forskellige arbejdsgrupper under de tre sektioner. I styregruppen har vi netop drøftet arbejdsformen i kontaktgrupperne, og da der er mange opgaver der griber ind i hinanden på tværs af sektionerne i PA, er vi blevet enige om at dagsordenerne koordineres, så der evt. indledes med fælles møde for alle tre kontaktgrupper og møder splittes op alt efter indhold. Vi ønsker et tæt samarbejde med PA om tiltag og pædagogisk udvikling, og en optimering af dette samarbejde vil også være et arbejdspunkt i det kommende år. 5

6 Principper for fusion af dagtilbud Fusion af dagtilbud har også været nævnt i forbindelse med effektiviseringerne. I DTLAa er vi efter drøftelser i både bestyrelse og repræsentantskab - landet på, at vi skal have opmærksomhed på dagtilbudsledernes psykiske arbejdsmiljø, og vi har et ønske om at der udarbejdes nogle overordnede principper, procedurer og processer for fremtidige fusioner. Punktet er desværre et eksempel på én af de ting, som hele tiden bliver udskudt fordi forvaltningen sætter vores dagsorden for os så det står på listen for næste bestyrelses-år. LOKE En anden opgave, som vi skal være med til at puste vind i, er lederuddannelsen LOKE. Skoleledelserne går i gang snart, mens dagtilbuddene venter til næste sommer. Jeg sidder i følgegruppen i skolernes proces, og glæder mig meget til vi skal til at planlægge forløbet for dagtilbuddene, da det bliver et projekt der skal tilpasses vores behov og ønsker og ikke et copy-paste projekt af skolernes projekt. Samarbejde med BUPL En kærkommen forandringsvind, som er blæst ind over os, kommer fra BUPL, som har fået ny formand i Marianne Gilbert. Hun har en åben tilgang til dagtilbudsledelse, og har deltaget på et bestyrelsesmøde hvor vi drøftede snitflader mellem BUPL og DTLAa. Derudover har Marianne og jeg mødtes og drøftet konkrete sager og samarbejdet omkring dem. Det har også åbnet for et muligt samarbejde med den lokale lederforening i BUPL. Den nye åbenhed overfor lederperspektivet, kan vi forhåbentligt forvente os meget af fremover. Cafémøderne Arbejdsmiljøudvalget har igen i år stået i spidsen for cafémøderne. Det er min oplevelse, at de har været en stor succes. De giver en kærkommen mulighed for faglige diskussioner af nogle af vores aktuelle udfordringer, hvor vi kan inspirere hinanden til gode løsningsforslag, så vi ikke behøver sidde rundt i 52 dagtilbud og opfinde den dybe tallerken. Det er en god mulighed for at debattere og videndele. Forslaget til ny organisering På ganske få måneder gik vi fra på juni-strategiseminaret at tale om, at vi oplevede at DTLAa gjorde sig gældende i Børn og Unge og at vi bliver lyttet til, til at vi på decembers seminar oplevede en anden tilgang og dagsorden, end vi tidligere har set. Vi oplevede at nok bliver vi inviteret med rundt om bordet men først når processen næsten er ved vejs ende. Vi spurgte os selv i bestyrelsen om vi er blevet for tunge i vores beslutningsprocesser, så vi handlingslammer os selv, ved at skulle tilbage og vende tingene i repræsentantskabet inden vi kan beslutte noget. Derfor inviterede vi jer alle til en dialog om den problematik til vores julearrangement på Varna og har siden brugt mange kræfter på, hvordan vi kan nytænke foreningens organisering. 6

7 En af de pointer vi tog med fra Varna var, at der ligger et dilemma i både at være en stærkt, handlekraftig bestyrelse og samtidig en høj grad af medlemsinddragelse. Vi er nødt til at vælge. Som I har kunnet se af dagsordenen til i dag, mener vi i bestyrelsen, at vi bedst styrker foreningen ved at slanke kontaktgrupperne og gøre dem mere forpligtende i forhold til forarbejdet. Samtidig foreslår vi, at medlemsinddragelsen sikres gennem medlemsmøder for alle fremfor den tungere konstruktion med repræsentantskabet. Vi har den opfattelse, at størstedelen af medlemmerne er enige i, at den ændring i organiseringen er nødvendig for at sikre mest muligt indflydelse på vores eget område men det skal jo stå sin prøve i dag. I diskussionerne er skolelederforeningen blevet nævnt flere gange som et eksempel til efterfølgelse i forskellige henseender. Og sammen med FU har vi i øvrigt haft fokus på et tættere samarbejde med dem men de har også to væsentlige forskelle fra os som forening. 1) De har forhandlingsret BUPL har den på vegne af os og 2) De har en formand, som er delvist frikøbt til opgaven i DTLAa er formandsskabet - og bestyrelsesarbejdet i det hele taget - frivilligt arbejde. Men kære kolleger, vi gør det bedste vi kan og jeg vil gerne takke bestyrelsen, repræsentantskabet og kontaktgruppemedlemmerne for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Jeg er rigtig spændt på hvilke rammer DTLAa kommer til at arbejde under det næste år. Det eneste jeg lige nu ved med sikkerhed, er at vejrudsigten ikke tyder på vindstille, så vi må stormsikre så godt som vi nu kan. Og husk det er kun træer med en stærk kerne og dybe rødder der står distancen i et stormvejr, så vi skal i fællesskab nære de dybe rødder og og værne om den stærke kerne. God generalforsamling! 7

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere