Gas i transportsektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gas i transportsektoren"

Transkript

1 Gas i transportsektoren

2 Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten pusler med gas.

3 Konkrete erfaringer - Nye gas fyldestation i Skive og Fredericia flere kommer til i København (Amager og Gladsaxe), Frederikssund og Ringkøbing-Skjern Kommuner - Nye busser og renovationsbiler, taxier, varevogne alm. personbiler. - Foreløbig, offentligt betalte initiativer.

4 Holdopstilling - Niels-Anders Nielsen, Trafikstyrelsen - Lisa Bjergbakke, Energistyrensen - Ove Holm, DTL - Ole Kveiborg COWI

5 Gas til transport v/niels-anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

6 Grøn Transport, 4 søjler - Regulering for røg, støj og møj. - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Rådgivning og vejledning af beslutningstagere, erhvervet, offentlige og borgerne. - Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren.

7 Igangværende aktiviteter - Energimærkning af biler - Krav til mere energieffektive taxier - EU-direktiver mv. - Opfølgning og indsamling af viden om ca. 35 forsøgsprojekter - Ny ansøgningsrunde med 37 nye ansøgninger - Roadmap i samarbejde med departementet

8 Aktiviteter med gas - Samarbejde med Energistyrelsen om Infrastrukturpuljen - Samarbejde med TINV om gasnetværk - Tildelt midler til 5 projekter - Faglig netværk om gas - Ny ansøgningsrunde med øremærkede midler til gas

9 Foreløbig 5 projekter med gas - Samlet tilskud ca. 17 mio. kr. - Medfinansiering ca. det dobbelte - Tre fyldestationer samt hjemmefyldestationer - Tre forskellige gasleverandører (HMN, E-on, Fyn) - Forskellige bilfabrikater (Mercedes, Scania, MAN mv.) - Det tager tid at komme i gang men nu er det lykkedes!

10 Gasprojekt Arriva Go Bus: Forsøg med anvendelse af gas i bybusser i København. - Projekt fra 1. ansøgningsrunde - 5,5 mio. kr. i tilskud i 1. tilskudsrunde (tilsagn i foråret 2011) Status: - 3 MAN busser (13,7 m), Euro 6, leveres januar Fyldstation i Gladsaxe leveret af HMN Naturgas - Driftsstart, 1. kvartal 2014

11 Gasprojekt Det Økologiske Råd/Københavns Kommune: - Forsøg med gas i renovationsbiler fra 1. og 2. ansøgningsrunde. - 2,2 mio. kr. i tilskud Status: - 4 Scania renovationsbiler, Euro 5 og 6, leveres november Fylde station på Amager leveres af E-on og er klar i september

12 Biogasprojekt Fredericia Kommune: - Forsøg med drift af 9 bybusser i Fredericia By i forbindelse med allerede eksisterende biogasanlæg. Dog anvendes i første omgang naturgas. - Tilskud på 5 mio. kr. i 2. ansøgningsrunde. Status: - 9 Mercedesbusser, Euro 5, der køres af Tidebus. - Fyldestation i Fredericia leveret af Naturgas Fyn - Busser og Fyldstation trådte i drift i juli

13 Gasprojekt Naturgas Fyn: - 29 flådekøretøjer til taxi- og VVS-virksomheder mv. - Etablering af hjemmefyldestationer - 3,5 mio. kr. i 3. ansøgningsrunde Status: - Aftale med flådeejere ved at blive indgået. - Aftale med Trafikstyrelsen er ved at blive indgået.

14 Måleprogram Teknologisk Institut: - Tilskudsmidler til måling af emissioner og støj fra gaskøretøjer kr. fra 2. ansøgningsrunde Status: - Måling på køretøjer foretages i efteråret

15 4. ansøgningsrunde Status: - Ca. 48 mio. kr. heraf 7 mio. kr. øremærket til gas - 37 ansøgninger for ca. 144 mio. kr. Indkomne ansøgning om gas: - Skive Kommune, Indkøb af handicapbusser og varevogne på gas samt gennemførelse af flådeanalyser. (3,4 mio. kr.) - Odense Kommune, 38 gasbusser i Odense (13,1 mio. kr.) - HMN Naturgas: Lokal udbredelse af gas i transportsektoren (0,5 mio. kr.)

16 Fælles for projekterne anvendes CNG eller CBG CNG står for Compressed Natural Gas Komprimeres til ca. 200 bar Hyldevarer fra bilproducenterne LNG står for Liquified Natural Gas Nedkøling til -161 grader Celsius er gjort flydende. Større energitæthed egnet til længere strækninger fordampning. Der etableres demonstration/forsøg bl.a. i Sverige tunge køretøjer. der producerer EU forslag til direktiv om miljøvenligt brændstof (clean fuel) Infrastruktur for el, gas og brint i 2020 For gas såvel for CNG og LNG i forbindelse med store havne i DK Kbh. og Århus

17 Perspektiver ved danske demonstrationsforsøg med Natur/bio-gas Gasteknologi er markedsmoden og anvendes med forskelig baggrund i andre lande. Hvorfor igangsætte danske demonstrationsforsøg?

18 Gas i transportsektoren? Fælles for ansøgningerne peges på omkostningseffektivt i forhold til diesel og benzin.

19 Danske erfaringer Fyldestation - etablering Lokalitet egnet grund ved N-gas nettet Tilladelse fra myndigheder (erfaringer fra biodiesel) Teknik og funktion Pris -mange forskellige bud i ansøgninger Biler anskaffelse Priser Oplæring og uddannelse af personale Driftsfasen Praktiske erfaringer Myndigheder - værkstedsfaciliteter Drift og vedligeholdelse Motor med styret tænding Energiforbrug Miljøegenskaber fælles måleprogram Passagerens oplevelse Biogas Produktion Opgradering pris mv. Certifikater Fælles opsamling af erfaringer med sammenlignelige data.

20 Andre forhold -lokalt miljø Euro VI normen, som gælder fra 2014 medfører at diesel og gas har samme niveau Ved indfasning af nye busser og lastbiler igen væsentlig forskel på lokal emission partikler og NOx.

21 Støj - ja måske! Energiforbrug - CO 2 - udslip Forbrænding af naturgas ca. 20 lavere CO 2 - udslip Diesel versus gas ikke den store forskel CO 2 fortrængningen spises da CO 2 fordelen stort set udlignes af gasmotorens dårligere virkningsgrad 7% biodiesel iblandet Benzin versus gas en fordel - 5% ethanol Nye teknologier på vej dueal fuel - længere strækninger Det får vi belyst når resultaterne begynder at komme

22 VE-direktiver tilpasses med samme bonus som fx el certifikatsystem Biogas bæredygtighedskriterier lighed med fokus på biodiesel (RME)

23 Demonstration afgrænsede flåder tunge køretøjer Det er en vej til at få gasbiler i øjenhøjde ligesom vi har demonstrationsprojekter med elbiler fx Test en Elbil. Det er muligt at imødekomme økonomisk med de puljemidler der er til rådighed. Ny ansøgningsrunde Forventet ansøgningsfrist 15. august. 41 mio. kr. Det forvente at forligskredsen øremærker midler til gas. Energiaftalen afsætter midler til infrastruktur.

24 Tyskland Energi- og CO2 afgift i EUR/GJ Afgifter på Naturgas Naturgas Diesel Benzin Danmark 10,97 10,82 17,54 Litauen 6,55 8,32 13,22 England 6,53 18,40 20,33 Holland 4,66 11,67 21,87 Sverige 4,29 13,57 18,16 Tyskland 3,86 13,38 20,39 Portugal 2,78 10,04 17,75 Letland 2,65 9,08 12,39 Slovakiet 2,60 10,65 16,76 Cypern 2,60 9,09 10,93 Rumænien 2,60 8,33 10,95 Finland 2,51 10,03 19,09 Østrig 1,66 11,71 14,67 Slovenien 1,23 9,68 12,70 Spanien 1,15 9,12 12,93 Italien 0,08 13,01 18,67 Frankrig 0,00 11,80 18,47 Irland 0,00 12,83 17,54 Belgien 0,00 12,34 18,68 Polen 0,00 9,01 12,84 Tjekkiet 0,00 12,35 10,01 Malta 0,00 10,54 14,29 Estland 0,00 10,83 12,87 Ungarn 0,00 9,79 13,34 Luxembur 0,00 8,91 14,14 g Grækenlan 0,00 11,35 20,40 d Bulgarien 0,00 8,66 11,05

25 - Ca biler ud af 50 mio. biler svarende til 0,3% Markedet? N-gas fyldestationer i Tyskland - Der er ca fyldestationer svarende til 85 biler pr. fyldestation! - Det er spørgsmålet om hvad der får en omstilling i gang.

26 Varmt emne Mange aktører i spil før det kan lykkes (stat, regioner, kommuner, transportudbydere, bilproducenter og energiselskaber). Megen lobby og stort fokus på gas mange konferencer og meget debat. Forsøgene kan bidrage med fakta. Erfaringer og fakta samt analyser spilles ind i det netværk, som er på vej i et samarbejde med TINV, Energistyrelsen og Trafikstyrelsen.

27 Pulje til fremme af energieffektive køretøjer Gas til tung transport Lisa Bjergbakke

28 Gas til transport Den energipolitiske ramme Partnerskab for gas til tunge køretøjer Udfordringen fra gas til biogas Lidt om afgifter Lidt om klimaplan Afrunding

29 Regerings Energipolitiske milepæle frem mod : Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind 2030: Kul udfases fra de danske kraftværker. Oliefyr udfases 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi 2050: Hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi.

30 Nye teknologier og energieffektivisering nødvendigt Transportsektorens energiforsyning

31 Energiaftalen marts 2012 Strategi for fremme af energieffektive køretøjer udmøntning af pulje på 70 mio. kr. til infrastruktur (el, brint, gas) 10 pct. iblanding af biobrændstoffer i 2020 Langsigtet strategi for alternative drivmidler til transport Forlængelse af elbils forsøgsordningen

32 Pulje til fremme af energieffektive køretøjer Der udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plugin, elbiler mm. der udmønter en pulje på i alt 70 mio. kr. i årene til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport 20 mio. afsat til gas 2014 og 2015

33 Partnerskab for gas til tung transport Der er afsat 20 mio. kr. til gas til tung transport. Primært infrastruktur, men formentlig behov for lidt bredere tilgang Behov for overblik og konsensus Formål: primært indhentning af erfaringer med gas til transport i dansk kontekst.

34 Tunge køretøjer Diesel er uden biodiesel

35 Naturgas Lavere CO 2 -udledning end diesel pr. GJ Virkningsgraden i en gasmotor er lidt lavere end i en dieselmotor Hvis der tages højde for biodiesel iblanding i diesel er CO 2 -effekten ved skift til gas begrænset. Er ikke vedvarende energi! bidrager derfor ikke til langsigtet mål om fossiluafhængighed og 2020 mål om 10 pct. VE i transport. Hvorfor så naturgas???

36 Naturgas Biogas Biogas er en vedvarende energikilde Høj CO 2 -fortrængning (lidt afhængigt af alternativ anvendelse) Biogas kan anvendes i tunge køretøjer, hvor el ikke er en mulighed Bidrager både til CO 2 -reduktioner og til VE-målsætninger. Men det er ikke lige til endnu.

37 Biogas - udfordringen Biomasse er en begrænset ressource Der kan blive kamp om biomassen (og biogassen). Mange vil gerne have del i biogassen Hvor står transportsektoren? Energifremskrivningen angiver 16,8 PJ biogas i 2020 ca. 10 pct. af al gas. Intet af dette er allokeret til transport.

38 Afgifter Gas beskattes som diesel (stort set) pr. GJ Der er lidt variation af forskellige årsager (afrundinger og historiske problemstillinger) For personbiler på gas betales afgifter (reg.afg. og grøn ejerafgift) efter samme model som for dieselbiler (bl.a. nedslag på basis af CO 2 -udledning). Afgiften på gas til transport er højere i DK end det er tilfældet i en række andre lande.

39 Afgifter på gas og diesel Afgifter pr. GJ Energi NO x CO 2 I alt Gas 72,5 3,6 9,3 85,4 Diesel (ren) 71,9 1,3 12,1 85,3 B7 71,9 1,3 11,4 84,6 Benzin (ren) 123,7 1,3 12,0 136,9

40 Klimaplanen gas Regnet på to gastiltag: reduceret energiafgift samt tilskud til køretøjer. Generelt lille effekt, skyggepris kr./t CO 2. Den lave effekt skyldes i høj grad at det centrale år i beregningerne 2020 indeholder 10 pct. iblanding af biodiesel i diesel som reference. Der er endvidere regnet uden biogas.

41 Det kommende arbejde Analysearbejde gennemføres snarligt udbud af opgaven. Analyser nødvendige for samlet overblik samt konsensus (aflivning af myter og misforståelser). Konkret udmøntning fra puljen i 2014 og Formentlig i nogle klumper. Kun tung transport Kun CNG/CBG

42 Gas i transportsektoren Underdirektør Ove Holm Special session, Trafikdage i Aalborg, 26. august 2013

43 Perspektiver for gas til lastbiler Forsyningssikkerhed Stabile brændstof-omkostninger Klima? Kan der skaffes biogas til transport? Uden at det skal stjæles fra andre formål?

44 Udfordringer med gas til lastbiler Investering i lastbiler/motorer Gensalgsværdi Gaspriser gasafgifter Vedligeholdelse Distribution nærhed til gas

45 Kilde: Scania

46 Kilde: Scania

47 Kilde: Scania

48

49 Gas i transportsektoren special session, Trafikdage 2013 Gas til (tung) transport - Driftsøkonomi - Lokalisering af fyldestationer Ole Kveiborg, COWI, 1 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

50 Denne præsentation Vognmændenes driftsøkonomi Et skifte til gas betyder også ændringer i økonomien for virksomhederne Dyrere køretøjer Potentielt billigere driftsomkostninger Men forskellige organisatoriske og skattemæssige forhold har afgørende betydning Fyldning skal ske ubesværet Med et lille marked, skal lokaliseringen gennemtænkes 2 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

51 Et regne-eksempel hvordan kan busserne blive konkurrencedygtige Vi prøver at sammenligne dieselbusser med gasbusser Antagelser: Specifik lastbil (Volvo, 13 l. motor, 460 HK) Kører km. om året Kører i gennemsnit 8 år Gasbus kører 13% kortere per energienhed end diesel (AD modellen ver. F2012) 3 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

52 Et regneeksempel I Gas Gas Diesel Forudsætninger nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 Kørsel (km./år) rente pct. 8,5% 8,5% 8,5% Værditab pr år 15% 15% 15% levetid (år) Analysens omfang (år) Gas Gas Diesel Omregning kr/m3 til kr/l nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 m3 per liter diesel 1,099 1,099 1 Energiinhold biogas (GJ drivm/ton drivm 35,9 35,9 Energiindhold diesel (GJ drivm/ton drivm) 35,9 Energiinhold naturgas (GJ drivm/ton drivm 39,46 39, AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

53 Et regneeksempel II Gas Gas Diesel Investering i bil nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 Grundpris reg. Afgift moms Købspris Gas Gas Diesel Løbende faste udgifter nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 Værditab Rentebyrde Grøn ejerafgift Service Moms på service Løbende fast udgifter over 3 år AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

54 Et regneeksempel III Gas Gas Diesel Brændselsudgifter nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 Drivmiddelpris incl moms (kr/m3, kr/l) 10 7,50 11,5 Drivmiddelpris excl moms (kr/m3, kr/l) 8 6 9,2 Motorvirkningsgrad 0,87 0,87 1 Brændstoføkonomi: km/m3, km/l 2,871 2,871 3,3 Drivmiddelpris excl moms (Kr/l) 7,28 5,46 9,20 Udgift pr. 3 år Gas Gas Diesel Samlede udgifter nuværende afgift afgift sænket med 2 kr/m3 Samlet udgift pr. 3 år Samlet udgift pr år Samlet udgift kr. pr. km 5,27 4,63 4,73 En afgiftssænkning på 2 kr./m3 fører altså til nogenlunde samme omkostning per km. for brugeren i dette eksempel 6 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

55 Ved at sammenligne energipriserne kan man se, at der er lidt luft fra CNG og Biogas til benzin/diesel priserne - I princippet en mulighed for at kunne tjene penge ved at opstille en fyldestation. - men gassen skal være billigere for at brugerne vil købe bilerne! 7 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

56 Fyldestationer Brugerne har forskellige behov Driftsselskaber opererer typisk ud fra få garageanlæg Kan derfor etablere proprietære anlæg til egne køretøjer Billigere at etablere i forhold til ikke at skulle etablere betalingsmulighed mv. Vognmænd Forskellige muligheder afhængig af typer af transport Taxa vognmænd Stort kørselsbehov, ofte fyldning samme steder (baser) men behov for også at kunne fylde Private bilister Reelt fyldes ofte samme steder, men psykologisk et behov for mange lokaliteter 8 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

57 Hvor er de strategisk oplagte steder for fyldestationer Opstilling af gas fyldestationerne er dyrt I begyndelsen meget begrænset antal brugere Forrentning af stationerne vil tage tid Men intet marked uden brugere og ingen brugere uden fyldestationer! Så hvor skal udbyderne vælge at placere fyldestationerne? 9 26 AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

58 Placering af fyldestationer Gennemført en analyse for at indikere "gode lokaliseringer" Tage hensyn til bl.a. Hvor er brugerne Trafiktal på forskellige transportmidler Naturgasnettet Eksisterende tankstationer Adgange til andre services Eksisterende betalingsmuligheder Ideelt set burde det opstilles i en optimeringsmodel Vi har valgt en tillempet model med hovedsageligt subjektive vurderinger AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

59 Placering af fyldestationer De eksisterende tankstationer ligger for en stor dels vedkommende optimeret i forhold til eksisterende trafik, men i nogle tilfælde er det historiske og/eller tilfældigheder Mange tankstationer ligger i clusters Dette vil sikkert også ske på sigt for fyldestationerne, men her i første omgang er det formentlig få udbydere og derfor giver optimering god mening Men det giver også god mening nu at udpege der, hvor AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

60 Et illustrativt eksempel - Odense AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

61 Mange klumper af tankstationer AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

62 Trafik med alle køretøjer AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

63 Trafik med lastbiler AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

64 Alt trafik og naturgasnet AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

65 Alt trafik, naturgasnet og tankstationer AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

66 Forslag til placeringer - eksempel AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

67 Konklusioner Pris er en afgørende faktor i valget af gas til transport For køberne af køretøjerne For udbyderne af gassen For sælgerne af bilerne Har set på, hvordan driftsomkostninger for en gas-bus ser ud i sammenligning med en dieselbus Lader til at man skal pille ved afgifterne for at sikre lige økonomisk grundlag Fyldestationerne AUGUST 2013 GAS TIL TRANSPORT - PRISER OG LOKALISERING AF FYLDESTATIONER

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport d. 20. marts 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen, COWI

Læs mere

GAS TIL TRANSPORTSEKTOREN

GAS TIL TRANSPORTSEKTOREN GAS TIL TRANSPORTSEKTOREN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk GAS TIL TRANSPORTSEKTOREN GAS TIL TRANSPORTSEKTOREN 5 INDHOLD

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik Midttrafik Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik December 2013 Udgivelsesdato : 19. december 2013 Projekt : 30.8710.01 Udarbejdet : Ask

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

Alternative drivmidler Energistyrelsen

Alternative drivmidler Energistyrelsen COWI Alternative drivmidler Energistyrelsen 28 februar 2012 ISBN www: 978-87-7844-923-8 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Alternative drivmidler

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere