SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Mulighederne for Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Der undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune. På den baggrund udarbejdede Forvaltningen et Notat om mulighederne for, at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren. Notatet fremgår af bilag nr. 1. Notatet indgik ved budgetlægningen på Byrådets budgetkonference den 29. og 30. august Byrådet har ikke haft en egentlig behandling af notatet, og der er ikke afsat midler i budget 2014 til dette område. Hvis Viborg Kommune skal blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren vurderer Forvaltningen, at alle nedenstående tiltag skal gennemføres: Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i de fleste af sine egne kommunale køretøjer. Kommunen indgår kontrakter med renovatører om anvendelse af gas som drivmidler i renovationsbiler. Kommunen aftaler med Midttrafik, at de indgår kontakter med de vognmænd, der forestår driften af bybusserne i Viborg by og evt. lokal ruter i den øvrige del af Kommunen. Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at etablere gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder. Dette er med særligt fokus på et ønske fra HMN Naturgas I/S om at etablere en gasfyldestation i Viborg. Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over en årrække, så der kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med investeringer på området. Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk bistand til etablering og udbygning af infrastrukturen. Kommunen involverer også andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa, køreskoler og det lokale postvæsen. Kommunen beslutter på længere sigt at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne visse af disse for andre rejsende. I bilag nr. 1 er der lavet en vurdering af, hvad det vil koste at gennemføre de enkelte tiltag, der er beskrevet i notatet, men der er ikke lavet en samlet vurdering på, hvad det vil koste at gennemføre alle tiltagene, og blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren. 1

2 Økonomi- og Erhvervsudvalget BILAG 1 Åben Notat om gas i transportsektoren /13 INDSTILLING Kommunaldirektøren foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der tages stilling til det videre forløb. BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at anvendelse af gas i transportsektoren bliver et af temaerne på budgetkonferencen den 28. og 29. august

3 Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Ifølge budgetforlig 2012 skal det undersøges hvordan Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Det undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune. Der har derfor været afholdt møde med HMN Naturgas I/S om mulighederne for etablering af gasfyldestation i Viborg Kommune. Det blev på mødet aftalt, at Viborg Kommune undersøger, hvordan kommunen kan understøtte en udvikling med gas i transportsektoren fortrinsvis i forhold til de tunge transportopgaver, der findes i kommunen. HMN vil gerne medvirke med investering i tankanlæg og teknisk bistand for at understøtte udviklingspotentialet og modne markedet i forhold til gas i transportsektoren. Dette notat vil belyse, hvilke muligheder Viborg Kommune har for at understøtte gas i transportsektoren og indeholder følgende temaer: 1. Sammenfatning 2. Hvad gør andre kommuner? 3. Hvilke køretøjer kan køre på gas? 4. Økonomi 5. Kommunens muligheder for at anvende gas i køretøjer 6. Potentielle samarbejdspartnere i området 7. Tilskud til gasinfrastruktur fra Placering af gasfyldestation 1. Sammenfatning Hvis Viborg Kommune skal være førende i anvendelse af gas i transportsektoren vil det medføre en indsats, der ligger udover det andre kommuner har valgt at bidrage med, enten i antal gasbiler eller forskellige typer af tiltag. Det vurderes, at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren hvis: Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i sine egne køretøjer, renovationsbiler og bybusser med de meromkostninger, det vil medføre. (Merprisen pr. personbil er anslået til kr. For varebiler kr. og for lastbiler og busser er merudgiften til anskaffelse mellem kr. til kr. Driftsudgifterne til lastbiler og busser anslås at være op til kr. dyrere pr. år. Kommunen har omkring 260 køretøjer, der anvender diesel som brændstof) 1

4 Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at etablere gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder. Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over en årrække, så der kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med investeringer på området. Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk bistand til etablering og udbygning af infrastrukturen. Kommunen også involverer andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa, køreskoler, det lokale postvæsen. Kommunen på længere sigt beslutter at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne visse af disse for andre rejsende. Energistyrelsen har endvidere udsendt en meddelelse om, at såfremt målet bag en øget andel af gas til transport er CO 2 fortrængning, bør naturgas i transportsektoren på sigt erstattes af biogas. Ren naturgas reducerer ikke CO 2 udledningen så meget som først beregnet, fordi energieffektiviteten i gasbiler er lavere end forventet. 1 HMN begynder dog at få 25 % biogas i gasnettet fra årsskiftet og forventer at det på længere sigt vil blive biogas, der tankes på bilerne. 2. Hvad gør andre kommuner? Skive Kommune: Skive Kommune planlægger at lade gasbiler overtage en del af kørslen i fx hjemmeplejen og administrationen. Skive Kommune og HMN Naturgas er gået sammen om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark midt i Skive. Skive Kommunes og HMN Naturgas gasbiler bliver et synligt bevis på Skives satsning på gas og på at være CO2-neutral i Det samme bliver landets første offentligt tilgængelige gastankstation centralt placeret i Skive by, hvor man kan tanke gas på bilen på alle tider af døgnet. Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke biogas på bilen. 2 Holstebro Kommune: I Holstebro Kommune har man lavet en mulighedsanalyse, der belyser konsekvenserne ved at køre på gas i stedet for diesel både i forhold til økonomi, drift og CO 2 emissioner. Analysen dannede baggrund for det udbud, der er i gang netop nu. Beregninger viser at det kan blive ml kr. og 1,5 mio. kr. dyrere at køre på gas for 9 bybusser. Det samlede budget for den kommunale busdrift var i ,5 mio. kr. Gasbusserne idriftsættes juli Det er HMN der leverer tankstationerne og Vestforsyning deltager med 6 mindre lastvogne og 44 varevogne som overgår til gas, når bilerne normalt vil blive udskiftet. Det forventes, at busserne

5 skal køre på opgraderet biogas og derfor reduceres CO 2 udledningen med ca. 550 tons CO 2 om året. Fredericia Kommune: Fredericia Kommune har haft et ønske om at få gasbusser til byen. Sydtrafiks bestyrelse har her i foråret besluttet at indgå kontrakt med Tide Bus om kørslen i Fredericia kommune i år og de næste otte år. Tilbuddet fra Tide Bus var det bedste af tre med ni gasbusser og tre på diesel. Prisen på kørslen forbliver uændret knap 27 millioner kr. da kommunen havde forlangt, at prisen skulle holdes. Ringkøbing-Skjern Kommune: Affaldsselskabet ESØ I/S, som ejes af Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune idriftsætter til årsskiftet 4 renovationsvogne på gas, med Meldgaard som entreprenør, og 2 lastvogne i eget regi, til indsamling af affald fra genbrugsstationer. Det er HMN der leverer tankstationen. Naturgas Fyn har købet 15 gasbiler som bruges til servicekørsel. Energistyrelsen har støttet 3 projekter: Københavns Kommune har i samarbejde med Det Økologiske Råd planer om at lave et forsøg med naturgas i renovationsbiler og lastbiler fra sommeren 2013 til sommeren 2014 (2,2 mio. kr. i støtte) Fredericia Kommune har fået tilskud til forsøg med gaslastbiler til brug i kommunen og etablering af en fyldestation i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg i Fredericia(5 mio. kr. i støtte). Arriva indkøber 2 3 bybusser og etablerer en fyldestation i København i samarbejde med Movia. (5,5 mio. kr. i støtte). HMN deltager i projektet med levering af tankstation 3. Hvilke køretøjer kan køre på gas? I princippet kan alle dieselkøretøjer erstattes af gasbiler. Det er ikke en ny og uprøvet teknologi. I henhold til seneste opgørelse (The Gas Vehicles Report, 2011) er der 14,8 mio. naturgaskøretøjer (NGV) i drift verden over. Den miljømæssige gevinst ved at anvende gas til tunge køretøjer vil være højest, idet partikelforeningen her nedsættes markant. Nyeste forskning på området viser, at der ikke er den store forskel i forhold til CO 2 udledningen, hvis der anvendes ren naturgas, da en gasmotor er lidt mindre effektiv end en dieseldreven 3. Hvis der tilsættes 25 % biogas til naturgassen kan CO 2 - udledningen imidlertid halveres og ved ren biogas er CO 2 - udledningen Økonomi 3 3

6 Merprisen for en lille gasbil vurderes til at blive omkring kr. pr. personbil, gods- og varebiler ca kr., mens lastbiler og busser formentlig vil koste ml kr. mere end konventionelle modeller. Den gældende lovgivning vedr. registreringsafgift fordobler merudgiften på en gasbil i Danmark fordi registreringsafgiften beregnes som en procentdel af bilens fremstillingspris. Tidligere skulle der betales samme ejerafgift af gasdrevne biler som af dieseldrevne biler. Men der er kommet en lovændring, der muliggør at få beregnet grøn ejerafgift i forhold til den aktuelle biltypes CO 2 udledning. Der er forskellige meldinger vedr. driftsøkonomien i gasdrevne køretøjer. Volkswagen oplyser, at man med deres lille gasdrevne Eco Up kan spare 35 % på brændstofudgiften ved at køre på gas i forhold til benzinudgaven af modellen Up. I Holstebros mulighedsanalyse forventes det, at driftsomkostningerne ved at anvende 9 gasdrevne busser vil være ml kr. og 1.5 mio. kr. højere end tilsvarende dieselbusser. 5. Kommunens muligheder for at anvendelse af gas i køretøjer Kommunens egne biler: Kommunal prioritering af indkøb af gasdrevne biler kan understøtte drift af en gastankstation. I kommunens egen vognpark på ca. 330 køretøjer er der ca. 80 % der kører på diesel. Ca. 180 køretøjer anvendes til gods og varekørsel eller passagertransport, som vurderes at være tungere transportopgaver. Dieselbiler og biler der anvendes til tung transport kan i princippet erstattes af gasbiler, når de skal fornys. Det kan indarbejdes som en kravspecifikation i kommende udbud, at der også skal indgå priser på såvel el som gasdrevne biler. En samlet gruppe af hjemmeplejens leasede biler skal i udbud i Bilparkens alder: Biler der er ældre end fra 2000: 10 % Biler fra 2000 til 2005: 25 % Biler fra 2006 til 2010: 50 % Biler fra 2011 og frem: 15 % Det kan forventes, at der skal ske en glidende udskiftning af den samlede bilpark med ca.10 % = ca. 30 biler årligt. Hvis ca. halvdelen er biler til tung transport og det forudsættes, at der anskaffes gasdrevne biler i stedet, kan det medføre en ekstra omkostning på 15 biler x meromkostning på kr.= kr./år i 10 år. Det må dog forudsættes, at prisen på gasbiler vil falde i løbet af de næste 10 år, hvis efterspørgselen stiger. Hvis gasbilerne leases vil der være tale om en mindre meromkostning pr. år pr bil på antageligt kr. pr bil årligt, svarende til ca kr. for 15 biler. Kommunens renovationsbiler Revas oplyser, at de er i gang med at beskrive affaldsindsamlingsopgaven for de næste 4 år, og at de her forventer at stille krav til alternative drivmidler. 4

7 Revas har følgende kontrakter: Kontrakt udløber 3 lastbiler til indsamling af glas, alu-dåser, papir og pap Januar lastbiler til transport af genbrugsmaterialer fra genbrugspladserne Januar renovationsvogne til indsamling af dagrenovation December 2015 Kommunens skolebuskørsel m.v. Skolebuskontrakterne i Viborg Kommune skal i udbud i start august I dag er der kontrakter med 9 forskellige vognmænd, gældende for 38 busser i alt og busserne har forskellige størrelser og alder. Kontrakterne omfatter lukkede skolebusruter, hvor det kun er folkeskoleelever, som må køre med. Busserne er ofte af ældre dato, da der traditionelt ikke bliver stillet så store krav til busser i den slags kontrakter. Der er mange forskellige priser på de faste busomkostninger og på timepriserne. - Men det er ofte langt billigere priser end det, der er gældende for de åbne ruter, hvor der stilles langt større krav til bussens indretning, alder og kvalitet i det hele taget. Forvaltningen er ved at forberede udbud i 2015 og vil undersøge eventuelle fordele ved at udbyde flere kørselstyper samlet for at udnytte kontraktbusserne mere effektivt. Hvis timepriserne i den slags kontrakter er meget lave, vurderes det, at det vil medføre en forholdsvis stor forøgelse af kørselsomkostningerne til skolebuskørsel at stille krav om gas busser. Kommunens kollektive bybustransport i Viborg 3 I dette afsnit er det undersøgt under hvilke overordnede rammer bybusserne i Viborg kan omstilles fra diesel til gasbusdrift. Kontraktligt er det Midttrafik, der har kontrakt med operatøren Arriva på bybuskørslen. Kontrakten for Midttrafiks 28. udbud pakke 1 - Viborg Bybusser udløber sommer/juni 2020 med mulighed for forlængelse efter aftale i op til 4 år. Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Midttrafik med henblik på at få afklaret mulighederne og rammerne for omstilling til gasbusser i Viborg by indenfor den nuværende kontrakt, herunder hvorvidt busoperatøren Arriva er interesseret. Arriva har oplyst, at de er meget interesseret i en fortsat dialog og har lavet nogle foreløbige beregning af konsekvenserne ved omstilling fra diesel- til gasbusdrift på kontrakten for Midttrafiks 28. udbud, pakke 1 Viborg Bybusser. 5

8 Bybusser Arriva anbefaler, at alle driftsbusser samt reservebusser omstilles fra diesel til gasbusdrift, herved 12 driftsbusser og 2 reservebusser, i alt 14 busser. Arrivas nuværende buspark, heraf 12 nye Irisbus Crossway 12m, kan desværre ikke omstilles fra diesel- til gasdrift, idet busserne ikke er forberedt med forstærkning for gastanke og således ikke ville kunne typegodkendes. En omstilling fra diesel- til gasbusdrift i Viborgs bybusnet vil således omfatte anskaffelse af 14 nye gasbusser. Ved en evt. indsættelse af nye gasbusser foreslår Arriva, at der samtidigt aftales en forlængelse på de maksimalt mulige 4 år til kontraktslut sommer/juni 2024, hvilket kan give dem en afskrivningsperiode på 10 år for de nye gasbusserne ved start af et gasbusprojekt i Arriva har nedenfor angivet et foreløbig overslag for meromkostninger i forhold til nuværende kontraktbetaling ved indsættes af nye gasbusser, under forudsætning om kontraktforlængelse og en afskrivningsperiode på 10 år, regnet fra sommer 2014, samt under den forudsætning, at nuværende busser i kontrakt, efter Midttrafiks anvisning og uden yderligere omkostninger for Arriva, kan overdrages/ frikøbes eller anvendes i andre kontrakter. Busdepot, værksted, tankanlæg, vaske- og chaufførfaciliteter m.v. Arriva lejer for nuværende ejendommen og arealet på Ærøvej 19 i Viborg. Grunden er bebygget med garager, værksted, tank- og vask- samt chaufførfaciliteter, administration og busopstilling. Alt efter gasanlæggets størrelse, vil det være vanskeligt at placere dette på den nuværende grund, uden at der skal ske tilpasning af terræn og/eller nedrives bygninger. Dette vanskeliggøres umiddelbart af det nuværende forhold, at Arriva er lejer af grund og bygninger og således ved eventuelt tab af kørslen skal retablere grund og bygninger. En ombygning af værkstedet for reparation af gasbusser er underlagt særlige regler. Reglerne på det områder er så specielle, at det ikke vil være muligt at estimere et overslag uden at der udføres et gennembearbejdet projekt i samarbejde med rådgivere og det kommunale beredskab. Det er således ikke muligt, for Arriva på nuværende tidspunkt, at give et overslag over omkostninger for ombygning af eksisterende garagefaciliteter til gasbusdrift, herunder eventuel drøftelse med udlejer om mulighed for aftaler om etablering og ændringer med videre. Alternativt nævner Arriva, at Kommunen måske kunne overtager etablering af garageringsfacilitet og tankanlæg i området for såvel nuværende som fremtidige entreprenører, herunder om Arrivas nuværende lejemål eventuelt kan overdrages til kommunen. Arriva er interesseret i en fortsat dialog herom, med henblik på mest optimal, økonomisk og fremtidsrettet løsning. Arriva vil, såfremt det fortsat har Viborg Kommunes interesse, i samråd med det kommunale beredskab, foretage en vurdering af omkostningerne ved omstilling af det eksisterende lejemål. 6

9 En beregning og vurdering af gastilslutning anbefales udført af gasleverandøren (HMN Naturgas). HMN har tidligere tilkendegivet overfor forvaltningen, at de - som tidligere nævnt - gerne vil stå for investeringen i selve tankanlægget. Under alle omstændigheder må der dog forventes en ikke ubetydelig investering i et busdepot m.v. der kan leve op til de krav, der vil blive stillet for gasdrift i bybusserne Omkostningsoverslag Nedenstående omkostningsoverslag er således uden omkostning til etablering af tank- og værkstedsfaciliteter. Meromkostningen er regnet i forhold til oprindelig tilbud på bybusdriften i Viborg By og er således i tilbudsindeks og uden indregning af indeksregulering. Beregningerne omfatter 14 buser heraf 12 driftsbusser, ca kilometer og køreplanstimer årligt. Meromkostninger ved indsættelse af 14 nye gasbusser ved kontraktforlængelse, der omfatter en afskrivningsperiode på 10 år: Afskrivninger på busser: Ca. 36 kr. pr. køreplanstime svarende til ca kr. pr. busmåned, (ca. 1,5 mio. kr./år) Vedligeholdelse af busser: ca. 17 kr. pr. køreplanstime (0,7 mio. kr./år) Såfremt Viborg Kommune overtager omkostningen til gasforbrug kan Arrivas afregning reduceres med ca. 80 kr. pr. køreplanstime (3,3 mio. kr./år) Det skal understreges at ovennævnte priser på nuværende tidspunkt er behæftet med stor usikkerhed, og der som nævnt er en række forudsætninger for beregningerne, der hører til dette. Ikke mindst det forhold, at de nuværende bybusser kan frikøbes/overdrages til anden operatør uden omkostninger for Kommunen og Arriva, samt ombygningerne/flytning af busdepotet med de faciliteter. 3: Kilde: Arriva 6. Potentielle samarbejdspartnere Det kan undersøges, om Dantaxa og private vognmænd kunne være interesseret i at deltage i et forsøgsprojekt om anskaffelse af køretøjer, der kan køre på gas. Dantaxa har afdelinger i både Viborg (33 biler) og Skive(23 biler). Bilerne består dels af dieseldrevne personvogne og mindre busser som kunne køre på gas. Flere bilfirmaer er begyndt at tilbyde taxaer på gas efter et koncept der hedder levetidsleasing. Det minimerer vognmændenes risiko. Hvis der etableres en tilgængelig gasfyldestation kan en sådan udvikling måske skubbes i gang. 7. Tilskud til etablering af gas infrastruktur Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte infrastruktur til alternative drivmidler med i alt 70 mio. kr. Heraf er der afsat 20 mio. kr. til initiativer med gas i tunge køretøjer i mio. kr. skal anvendes til analyse af de drifts- og samfundsøkonomiske aspekter forud for udrulning af infrastrukturen i 2014 og 7

10 2015. Energistyrelsen og Trafikstyrelsen har i samarbejde med en række centrale aktører på området, dannet et strategisk partnerskab, der skal gennemføre ovennævnte analyse. Udgangspunktet for tildelingen af støttemidlerne vil være, at gasmarkedet selv skal kunne udvikle den fornødne infrastruktur og at de 18 mio. kr. skal ses som en starthjælp. 8. Placering af gasfyldestation Der findes i øjeblikket to typer gasfyldestationer; en hurtig model (fast fill) og en langsommere model (slow fill). Det tager ca. 1 time at fylde en bus på en fast fill og ca. 12 timer på en slow fill station, hvor mange køretøjer kan tanke samtidig, mens de er ude af drift. Efter lov om offentlige veje 104 kræver det Politiets og vejmyndighedens godkendelse at oprette eller udvide et eksisterende tankanlæg. 8

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune ENERGIBYEN SKIVE ENERGIBYEN SKIVE er en udviklingsafdeling, der arbejder med erhvervsudvikling inden for klima og energi.

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS November 2015 1 Mulighedsanalyse for bybusser i Randers Mulighedsanalysen for regionale ruter

Læs mere

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ 12. november 2013 Transportens Innovationsnetværk 12. november 2013 ESØ satser på fuld omstilling til gasdrevne køretøjer Hvordan starter man processen op

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Midttrafiks Miljøkatalog. 1. udgave 2014

Midttrafiks Miljøkatalog. 1. udgave 2014 Midttrafiks Miljøkatalog 1. udgave 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Miljøvenlig busteknologier... 7 2.1 Euro 6 (dieselbusser)... 7 2.2 Gasbusser... 7 2.3 El busser... 8 2.4 Hybridbusser...

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND November 2015 Title: Partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland Udgiver: Udgivelsesår: November 2015 Forside: Gasbusser i Holstebro

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde om biogas, forgasningsgas og gas til transport d. 12. juni 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen,

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport En guide om GAS til transport en genvej til grøn transport Denne brochure skal hjælpe beslutningstagere med at danne sig et overblik over mulighederne for gasdrift ved indkøb af nye køretøjer. Brochuren

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Postillonen og miljøet:

Postillonen og miljøet: Postillonen og miljøet: Postillonen er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med kurértransport af stykgods. Vi udfører desuden transporter af levende vilde dyr, og vi udfører fast firmakørsel. Vi

Læs mere

TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK OPSTART AF DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT

TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK OPSTART AF DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK OPSTART AF DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT PROGRAM 13:00 Velkomst og introduktion: Hvorfor etablere et netværk for gas nu? v/ Ditte Staun, Skive Kommune og Lars Overgaard,

Læs mere

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser CNG fyldestation Fredericia - Praktiske overvejelser Koncerndiagram og ejerforhold Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Forsyning A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Bionaturgas

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1.

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1. Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1. TEKNOLOGIOVERSIGT Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup

Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Notat Vedrørende høring om projektforslag for fjernvarme Haastrup Projektforslaget har efter drøftelse i Teknik og Miljøudvalget den 20. december 2011 været sendt i høring hos ejendommene i Haastrup fra

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere