Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog"

Transkript

1 Test og sprog Sprogtesten til de studerende Test i skolen Et kig på dansk som andetsprog

2 Program 1. Sprogtesten gennemgås ved hjælp af strukturen par på tid 2. Spørgsmål til besvarelserne i plenum 3. Hvad kan testen?/ Hvad kan den ikke? 4. Test i skolen en kort perspektivering 5. Et kig på dansk som andetsprog Intersprogsanalysen Sammenligning af dansk og portugisisk 6. Gruppearbejde omkring en elevtekst med fokus på DSA 7. Opsamling i plenum

3 Sprotesten par på tid Arbejdsform: parvist 1. Partner A forklarer løsningen på opgave 1 (max.2 minutter) 2. Partner B lytter indtil tiden er gået, og giver så feedback og supplerer med evt. ny viden (max. 2 min.) 3. Partnerne bytter roller og går videre med opgave 2

4 Test som evalueringsform i skolen Hjemmestrikkede test(er) som den, I lige har taget Diagnosticerende test (ST-prøver) ST-prøver dpf Adaptive test (Undervisningsministeriets obligatoriske test) national test - dansk læsning Prøver/ eksaminer - FSA som test og som redskab

5 Test som evalueringsform Diskussion i plenum: Hvad kan sådan en test, som den I tog? Hvad kan den ikke? Nationale test hvad kan testen? (når den virker). Vil I lade jer styre af dem? FSA hvor meget vil I lade jer styre af den? Hvordan kan prøverne indgå konstruktivt?

6 Èn ting testene ikke kan De tager ikke højde for de elever, der har dansk som andetsprog! Hvad ved I om DSA? Hvad er vigtigt at vide?

7 7 Mette Askjær Larsen Sprogsyn I Norm om dobbelt etsprogethed Betragtes af mange som den mest ideelle form for tosprogethed Individet behersker begge sprog lige godt uafhængigt af kontekst 7

8 8 Mette Askjær Larsen Sprogsyn II Norm for integreret tosprogethed Her betragtes sprogene hos den tosprogede ikke som separate størrelser Barnet benytter hele sin sproglige kompetence og tilpasser sprogbrugen efter konteksten 8

9 9 Mette Askjær Larsen Dilemmaer ved sproglig vurdering af tosprogede børn Der anvendes ofte testmateriale, der er udarbejdet og standardiseret til etsprogede børn med dansk som modersmål Vurderingen afspejler ofte et strukturelt sprogsyn Der foretages ofte en fejlanalyse Vurderingen skaber et øjebliksbillede af det tosprogede barns sprogbrug 9

10 10 Mette Askjær Larsen Intersprogsanalysen (Selinker 1972) En intersprogsanalyse foregår over tid og kan give indblik i: Hvor i andetsprogstilegnelsen barnet befinder sig Hvordan barnet tilegner sig andetsproget Vanskeligheder i andetsprogstilegnelsen Hvilke kommunikationsstrategier barnet anvender? 10

11 Begreber

12 Dansk som andetsprog Sproglige perspektiver Hvilke særlige sproglige vanskelligheder har mennesker fra de forskellige lande? Psykologiske perspektiver mentale processer, samt indre og ydre faktorer, der påvirker tilegnelsen af andetsproget Sociologiske og socialpsykologiske perspektiver holdninger hos den, der lærer til det omkringliggende samfund og samfundets holdning til den der lærer Pædagogiske perspektiver klasserumsforskning, hvor der forskes i, hvilke betingelser, metoder og hvilken organisering, der fremmer andetsprogstilegnelsen

13 Tosprogethed

14 Tosprogethed Sprogvalg kompliceret indirekte forhandling samtalepartnere imellem (handler om magt, loyalitet, hensyntagen og status) Kodeskift skift imellem sprog inden for samme samtalesekvens eller ytring Lån import af et ord fra det ene sprog, hvor ordet integreres lydligt og/eller grammatisk i det andet sprog

15 Tosprogetehed Lån og kodeskift er i moderne definitioner for tosprogethed og undervisning i andetsprog anerkendte strategier, der anses som naturlige og legitime. I modsætning hertil: Den dobbelte etsprogethed

16 Identitet og sprog Tosprogethed og identitet hænger sammen det er dog individuelt og afhængig af en række faktorer, hvordan de hænger sammen: Personligt forhold til sprogene Samfundets vurdering af de enkelte sprog (status) engelsk vs. Somali

17 Intersprogsanalyse Fælles gennemgang af kort film med somalisk kvinde: tosprogede i arbejde Hvilke lån og kodeskift kan vi identificere?

18 Eksempler - analyse film sprogcenter holstebro Vi ser filmene Kort gruppearbejde omkring filmene: Identificer udtalevanskeligheder er de af forskellig karakter hos de 4 personer? Kom med enkelte forslag til, hvordan vanskelighederne kan afhjælpes (brug kap. 11) Vurder de enkelte brugeres intersprog ved hjælp fra modellen s

19 Hurtigskrivning på tysk el. engelsk Emne: En afgørende hændelse i mit liv ein entscheidendes Ereignis in meinem Leben A crucial event in my life Skriv i 10 min. Diskussion efterfølgende: Hvad betød det for skriveprocessen, at det foregik på et fremmedsprog? Hvordan indgik modersmålet i processen?

20 Det kontrastive beredskab Hos eleverne sprog er arbitrære, elever med dansk som andetsprog har bedre muligheder for at se sprog som sprog (metasproglig forståelse), fordi de har et sammenligningsgrundlag, hvor det sproglige udtryk ikke bare tages for givet Hos læreren et kontrastivt beredskab hos underviseren er en fordel Relevante sammenligninger mellem dansk og den pågældende elevs modersmål Eks. mellem portugisisk dansk, rumænsk dansk, russisk dansk osv.

21 Dansk set udefra Syntetiske og analytiske sprog: 1. Syntetiske sprog eks. tyrkisk, mange komplekse bøjninger og endelser Eks. evdekiler menneskene i huset 2. Analytiske sprog eks. vietnamesisk, få eller slet ingen endelser og mange korte ord Eks. cái nhà cua tôi mit hus, huset tilhører mig og huset tilhørte mig

22 Studieopgaver Sammenligning af dansk med et udvalgt andet sprog, med udgangspunkt i: Lydtyper Bøjninger Ledrækkefølge Der er altid en række sprog repræsenteret i rummet. På mit merithold sidste år var der: Rumænsk, finsk, russisk, italiensk, svensk, norsk, portugisisk

23 Kort sammenlignende analyse af dansk og portugisisk México diz que próxima semana é chave para conter nova gripe CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A próxima semana será crucial para saber se o México conseguiu conter a epidemia da nova gripe H1N1, que se disseminou por 33 países, disse nesta sexta-feira o ministro de Saúde, José Angel Córdova. Depois de autoridades do país terem determinado medidas radicais para evitar a propagação do novo tipo de gripe, como o fechamento de restaurantes, cinemas e estádios, a tendência é de queda no número de mortes e casos. Córdova disse que os filtros sanitários em escolas para avaliar se alunos apresentam sintomas serão prorrogados durante a próxima semana, assim como uso de máscaras e lavagem constante das mãos. "Mais uma semana será crucial para poder ver se esta tendência de queda se mantém", disse Córdoba a jornalistas. Os colégios, que reúnem mais de 33 milhões de estudantes, são considerados lugares nos quais poderia ocorrer uma retomada de casos, se não houver cuidados especiais. O novo vírus, inicialmente conhecido como gripe suína, já infectou quase pessoas em 33 países. No México, na sexta-feira, chegava a 66 o número de mortes causadas pela doença.

24 Lydtyper på portugisisk Portugisisk er et trykrytmisk sprog som dansk der er helt klare regler for tryk, hvis disse brydes, bruger man forskellige accenter: Próxima hvor trykket er på den første stavelse i stedet for den anden É udtales som åben Æ-lyd, hvor e i tendência er lukket e Generelt har portugisisk ret mange vokallyde, lidt som dansk Que reúnem vokaler foran m eller n udtales nasalt og m og n er stumme CIDADE sidadji de lyder som dj MÉXICO x = sch

25 Andre særlige lyde Propagação/ assim - nasal lyd, luften kommer ud igennem næsen Mortes tsch særlig stødt lyd adskiller portugisisk fra spansk

26 Bøjninger Portugisisk har mange flere bøjninger end dansk mere syntetisk end dansk På linie med fransk og italiensk Særligt for portugisisk er verbernes futurumbøjning som i será, terem på dansk buger vi enten alm. Nutid eller hjælpeverbum vil for at lave en futurum Ellers danner man sammensatte ord som på dansk: fechamento eks. På et verbalsubstantiv lukning Obs. Sammensatte ord ofte med de som i minístro de saúde (sundhedsminister) her er dansk mere syntetisk

27 Ledrækkefølge O novo vírus, inicialmente conhecido como gripe suína, já infectou quase pessoas em 33 países. Portugisisk er lige dansk grundlæggende et SVOsprog.

28 Konklusion Konklusionen er, at Portugisisk og dansk grundlæggende er tæt på hinanden i forhold til ledrækkefølgen. De er ligeledes begge trykrytmiske sprog, hvor trykket i udtalen har stor betydning i forhold til forståelsen. Der er en række meget forskellige lyde på begge sprog. De har dog det tilfælles, at der er stor lydlig variation. Portugisisk har nogle meget specielle konsonantlyde (de og te) Bøjningsmæssigt er portugisisk klart mere indviklet. Der er en betydelig forskel for, hvordan man laver sammensatte ord.

29 Gruppearbejde Giv en karakteristik af elevens skriftsprogsfærdigheder: Analyser kort elevens færdigheder i stavning, syntaks og tegnsætning. Hvordan kan I se, at eleven er tosproget? Ud fra elevens sprog (herunder syntaks og stavning), kan I identificere nogle regelmæssigheder i de fejl, eleven laver? Hvilke? Hvad tyder det på? Hvad har eleven brug for, og hvordan kan han/hun hjælpes?

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Dansk udtale - en undervisningsvejledning Dansk udtale - en undervisningsvejledning Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning September 2008 Dansk udtale - en undervisningsvejledning Udgiver:

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Forfatter: Lisbeth Glerup Undervisningstekster: Anders

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 38 > DEC. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 Bliver jeg nogensinde mig selv på det sprog? side 3 Nyt fra Pædagogisk udvalg side 7 Individualisér udtaleundervisningen side

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere