Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter."

Transkript

1 A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg vil starte med det største og mest spændende projekt, nemlig opgangene. Alle går sikkert med en forhåbning om, at det skal lykkes for os at sætte opgangene i stand, så de igen vil få den kvalitet, de historisk har haft. I 1921 var nr. 64 en prestigefyldt bygning for DFDS, og i 1935 var Lindenovsgade et byggeri, hvor kvaliteten var langt over gennemsnittet for byggerier på den tid. Fornemmelsen af, at vores bygninger er noget særligt, håber vi i bestyrelsen at kunne få frem igen. Bestyrelsen har i samarbejde med flere rådgivere taget udgangspunkt i, at alt skal med i projektet. Dvs. ikke kun selve opgangenes vægge og trapperne, men også elevatorskakter, belysning, el, dørmåtter, dørskilte, maling af døre, opslagstavler mv. Desuden vil postkasser også komme til at skulle opsættes i stueplanet, da dette bliver et krav fra næste årsskifte. Der vil herefter nødvendigvis komme en prioritering, hvor de økonomiske rammer vil spille ind. Vi har indledt samarbejde med en rådgiver, som senere også skal stå for byggestyring og licitation. Desuden og sideløbende hermed har vi fundet et arkitektfirma, som er blandt landets eksperter inden for istandsættelse af opgange, til at råde os i idéfasen. Bestyrelsen vil invitere til et beboermøde, hvor vores rådgivere vil præsentere et forslag for opgangene. I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for tirsdag 11. december kl i Øbro Huset i Århusgade. En særskilt invitation vil blive omdelt senere. Efter beboermødet vil vores rådgiver udarbejde en projektbeskrivelse og sende arbejdet i licitation i februar Herefter er det planen, at vi på generalforsamlingen i marts 2008 har et konkret projekt med tidsplan, omfang og økonomi. Alle opgange skal istandsættes, så med køkkentrapperne medregnet er der tale om 11 opgange. Dette arbejde har vi fået at vide kommer til at tage ca. 1 år, så en tidsplan vil formentlig hedde april 2008-april El-projektet 1

2 Vangstrup El har nu varslet Lindenovsgade nr. 9 til medio november, og herefter kommer udskiftningen forhåbentlig til at forløbe glidende for alle opgangene i løbet af november og december. Husk som tidligere nævnt, at det er mulig at få flyttet sin el-måler fra entreen ind i kosteskabet mod ekstrabetaling. Hvis man ønsker dette, så skal man kontakte Vangstrup El direkte. Låseprojektet Vi har nu omdelt de nye nøgler, og låsene kommer til at virke fra næste uge. Projektet har ikke været billigt, men vi håber, at det bliver en stor lettelse for alle i hverdagen at have nogle låse, der virker hver gang, og hvor selv mindre børn kan åbne dørene. Angående tømrerdelen i projektet, så fandt vi et firma, som trods et godt arbejde på en prøvedør, har svigtet os totalt. Vi har fået alle undskyldninger i bogen og så også en del, som vi aldrig havde hørt før. Vi har nu stoppet samarbejdet og fået et afslag i prisen. Vi vil hurtigst muligt træffe aftale med et andet firma, som vi har på stand by, så køkkendørene kan blive færdige. Alle døre har fået nye dørpumper, som har forskellige funktioner. For hoveddørene er det normale dørpumper, men for cykelkældrene har de en funktion som gør, at døren lukker langsomt, så man kan nå ind og stille sin cykel og så ud igen, inden døren lukker. For køkkendørene kan man forsigtigt lukke døren op i en 90 graders vinkel til døren siger klik. Herefter kan døren stå åben, mens man er nede med skrald eller andre kortvarige ærinder i gården. Dette er en herlig praktisk funktion, men kræver lidt øvelse, før man kan få døren til at stå åben. Vi har aftalt med låsefirmaet, at de kommer og justerer dørpumperne snart, da ikke alle virker lige godt endnu. Efter uddelingen af nøgler vil dørtelefonanlægget blive opdateret med nye koder, opdatering af fingeraftryk mv. Vi arbejder også på, at den besværlige løsning pt. med at åbne for døren via mange tryk på telefonen bliver lidt lettere. 2

3 Nye cykelstativer på hjørnet af Lindenovsgade/Strandboulevarden Også dette projekt er trukket ud pga. den herskende håndværkersituation. Mandag 5. november begynder arbejdet, som vil bestå i ny brolægning og opsætning af cykelstativer med plads til ca. 20 cykler samt indhegning af området. Dog vil området stå lidt ufuldstændigt en måneds tid, da brolæggerfirmaet kun vil sætte stolperne til hegnet op, hvorefter der vil komme en tømrer i december og bygge hegnet op omkring disse stolper. Når cykelstativerne er opsat og området indhegnet, vil bestyrelsen ikke længere se igennem fingre med parkeringen på fortovet i Lindenovsgade. Vores bøgehæk bliver ødelagt, og desuden skal fortovet jf. Kommunens regler holdes frit. De grønne haver Netop cykelparkeringen på gaden og hensynsløse hundeluftere har været den direkte årsag til, at vi nu har måtte opsætte et hegn. Sidste år kostede udskiftning af ødelagte bøgehække ca kr., og denne omkostning vil bestyrelsen ikke acceptere at skulle afholde hvert år. Vi vil kigge på, om rundstokkene bør males grønne, så de forsvinder lidt mere i gadebilledet.. Hegnet er i modsætning til hegnet omkring cykelparkeringen ikke købt til at holde, men er tænkt som en støtte til hækken, som nu forhåbentlig vil trives og vokse. Det er nemlig ideen, at hækken i løbet af en 2-3 år skal vokse op over og omkring hegnet, så vi engang slet ikke vil kunne se hegnet længere. Cykelkældrene Mandag 12. november påbegyndes maling af cykelkældrene, og i december vil der blive opsat nye cykelstativer. Vi starter med kælderrummene under nr. 3+9, hvor alle cykler skal flyttes til rummene under nr Herefter vil vi tage alle cykler op i gården et par uger for at alt kan blive færdigt. Vi vil orientere om projektet via opslag i opgangene og på dørene i kældrene. Vi beder om, at alle respekterer og har forståelse for, at adgangsforholdene til kældrene bliver begrænsede i en måneds tid. Dette projekt er samtidig en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i kældrene. Derfor vil jeg venligst allerede nu bede alle om at fjerne alle andre genstande fra cykelkældrene end cykler, barnecykler og barnevogne. Alle småting i nr. 3+9, der ikke er fjernet inden søndag 11. november, vil blive sat i et rum for sig og så smidt til storskrald, hvis rette ejermand ikke har henvendt sig efter kort tid. VVS 3

4 Bestyrelsen har flere gange inden for det sidste års tid modtaget anmodning om betaling af vvs-regning fra andelshavere, hvor der er udført arbejde, som er dækket af vores reparationsskema. Jeg vil gerne indskærpe, at hvis foreningen skal betale, så skal vi kontaktes, før arbejdet udføres. Vores vvs-budget er det sværeste af alle budgetter at overholde, og vi ønsker ikke en situation, hvor arbejde ikke kan udføres, fordi budgettet er brugt op af arbejde, der kunne have ventet. Så hvis man er i gang med en istandsættelse af sin lejlighed, eller der opstår en skade, så kontakt bestyrelsen, før I kontakter vvs-firmaet, hvis I vil undgå, at vi afviser betaling af en regning. Salg af andele Vi har over sommeren haft et par salg, som har været frustrerende for de sælgende andelshavere, fordi de havde en urealistisk forventning til salgsprocessen. Vi vil gerne pointere, at al salg af fast ejendom tager en vis tid, der afhænger af de involverede parter. Vi har i foreningen besluttet en proces, hvor vi skal bruge en vurderingsmand ved de fleste salg, hvilket gør processen meget mere gennemskuelig for alle parter, men i sagens natur kan være lidt tidskrævende. Har man ikke selv nogen køber, men vil sælge over ventelisten, så kræver det også noget ekstra tid. De fleste salg tager derfor mellem 1½ til 2 måneder, og derfor er det vigtigt, at man kontakter bestyrelsen med det samme, man får salgsovervejelser, så vi kan planlægge en for alle tilfredsstillende proces. For at fremme forståelsen for processen, så arbejder bestyrelsen på en beskrivelse af salgsprocessen, som vi vil offentliggøre og lægge på hjemmesiden snarest. Andelskronen og valuarvurdering Dette afsnit handler om 2 ting. Først vil jeg beskrive baggrunden for, at bestyrelsen har foretaget en ny vurdering af ejendommen i september og vil gøre dette fast hvert år fremover i stedet for januar. Herefter vil jeg fortælle om den konkrete sag for foreningen, som vi nævnte på generalforsamlingen. Som omtalt på generalforsamlingen i år har andre andelsboligforeninger haft problemer med efterregulering af købsprisen (vedtægternes 16.6). Der var i 2 sager tale om køb med efterregulering, hvor andelskronen var baseret på den offentlige vurdering, og dermed først kom til parternes kendskab i det nye år, efter at handlen var indgået. Køber ville derfor ikke betale efterreguleringen, fordi køber mente, 4

5 at en handel ikke kunne indgås på en foreløbig værdi, og at den værdi, som kontrakten var baseret på, måtte være den korrekte. I begge sager er der faldet dom ved Østre Landsret, men med forskelligt udfald. Procesbevillingsnævnet har givet tredjeinstansbevilling i begge sager, så de kan komme for Højesteret senere. Det er dog vigtigt at bemærke, at sagerne ikke vedrører gyldigheden af efterregulering, men på hvilket grundlag en efterregulering kan foretages. Kan man indgå en handel efter 1. oktober, hvor efterregulering så vil være gældende for salgsprisen, hvor parterne ved, at der er foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering som vil påvirke andelskronen, men ikke kender vurderingen, da den først bliver sendt til foreningerne om foråret? Eller skal parterne kende den præcise ejendomsværdi? Dette er spørgsmålet, som Højesteret forhåbentlig kommer til at tage stilling til. A/B Lindstrands forhold er dog lidt anderledes, idet vi baserer vores andelskrone på en valuarvurdering. Men for at undgå at komme i en lignende situation og konflikt mellem køber og sælger, så har bestyrelsen valgt, at vi ændrer vores ejendomsvurderingstidspunkt fra januar til september, således at vi pr. 1. oktober har en ny valuarvurdering, som begge parter kender, idet vi lægger den på hjemmesiden. Derfor vil alle kunne finde den nye vurdering på hjemmesiden nu under ABL dokumenter. Ejendommens værdi er fra januar 2007 til september 2007 steget fra 85 mio.kr. til 90 mio.kr. Derfor vil vores andelskrone stige igen til foråret, men slet ikke i samme stil som i år, som var foranlediget af en stigning i ejendommens værdi fra 70 mio.kr. i 2006 til 85 mio.kr. i På generalforsamlingen nævnte vi også en konkret sag for foreningen, hvor køberne af en af foreningens lejeboliger stillede spørgsmålstegn ved gyldigheden af vedtægternes 16.6 om efterregulering af købsprisen. Denne sag er nu afsluttet, men havde både en god og en dårlig slutning. Den dårlige var, at foreningen for første gang i sin eksistens blev truet med sagsanlæg af tilflyttende andelshavere. Den gode var, at sagen ved foreningens advokats mellemkomst blev løst således, at bestyrelsens syn på lovligheden af vores vedtægter og praksis til fulde blev opretholdt og efterreguleringen betalt til foreningen. Sagen har dog medført omkostninger ikke alene til advokatbistand, men også i form af, at bestyrelsesarbejdet selvfølgelig bliver påvirket af en sådan sag. Dog er det vigtigt, at vi alle kan lægge sådanne sager bag os og prøve at starte naboskabet på en frisk. 5

6 Diverse Ovenstående var en lang orientering om vores mange projekter, som ikke er færdige endnu. Dog kan vi glædes over, at nogle ting faktisk er færdige. Foruden vores nye låse og dørpumper, så har vi fået pudset soklen i gården, og den og alle dørene er malet. Gårdtoilettet er blevet istandsat, og vi har fået udskiftet en del revnede kældervinduer. Og så er barnevognsramperne meget snart færdige, hvilket vil gøre det muligt at stille sin barnevogn i cykelkælderen, da der efterhånden ikke er plads længere i opgangene, hvilket vi jo må opfatte som et positivt problem med alle de herlige små nye andelshavere, der kommer til verden. Som altid er I velkomne til at kontakte mig eller bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Med ønske om en god måned for alle! Med venlig hilsen Brian Hansen Formand A/B Lindstrand P.S. nu hvor kulden er over os, så har jeg vedlagt 2 gode skrivelser om brugen af radiatorer. 6

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere,

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 Belåning Ved købet af Opnæsgård den 1. november 2004 blev der hos Nykredit optaget lån i ejendommen på 436 mio. kr., som er fordelt på 4 lån af 109 mio. kr.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

LØVENS GÅRD INFORMATION

LØVENS GÅRD INFORMATION LØVENS GÅRD INFORMATION Løvens Husorden Gård, Christiansbro for beboerne i Løvens Baggrunden for dette notat Nu har vi efterhånden boet i Løvens Gård i over 10 år. Der har været travlt med at få alt til

Læs mere