Alkoholer C Opløsningsmidler. Ammoniakvand % X Basisk affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholer 200113 C 1993 3 8 - Opløsningsmidler. Ammoniakvand 10-25 % 200115 X 3266 8 11 - Basisk affald"

Transkript

1 Alfabetisk vejledende oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion. Klassificeringen er efter containerpladsernes sorteringsmodel. Bemærk: Listen er ikke udtømmende! - Er du i tvivl, så ring til ASA-kemi Affaldet indeholder/består af Acetone C Opløsningsmidler Acetoneperoxid O Acetylenperoxid O Affald i småemballager fra laboratorier/skoler Z Laboratorieaffald Affarver (indeholdende natriumdithionit) X Basisk affald Afkalker til kaffemaskine X Surt affald Uorganisk Afkalker til vaskemaskiner (Pulver) H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Afkalkningsmidler (flydende) X Surt affald Organisk Afløbsrens basisk X Basisk affald Afløbsåbner (Mr. Muscle) X Basisk affald Afrenser koncentreret (Borup) X Surt affald Organisk Airbag (løse) / Selestrammere H Aktivator til fotovæsker (ikke faremærket) H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Aktivt kul (ubrugt) A 5 - Fast olieaffald Aldehyder C Opløsningsmidler Alfix (fast fliseklæb) H Malingsaffald Algefjerner T Bekæmpelsesmidler Alkalimetaller og - legeringer O Alkalisk affedtning (ikke faremærket) H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Alkoholer C Opløsningsmidler Alkydmaling H Malingsaffald Alodine 1200S O Aluminiumchlorid, vandfrit O Aluminium, pulver O Alun H Miljøfarligt (KENDT) Amalgam (brugt) K Kviksølvholdigt affald Amalgamfiltre K Kviksølvholdigt affald Amalgam kapsler K Kviksølvholdigt affald Amalgam metal O Ameisenssaure (myresyre) X Surt affald Organisk Amider C Opløsningsmidler Amider af metaller O Amin X Basisk affald Aminer (aminosyrer) (ikke faremærket) H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Ammoniakvand % X Basisk affald Ammoniumchlorid H Miljøfarligt (KENDT) Ammoniumnitrat O Ammoniumsulfat H Miljøfarligt (KENDT) Ammoniumpersulfat O Amylacetat C Opløsningsmidler Aqua fun pool care 3 i O Araldit lim (Epoxybaseret) H Malingsaffald Ardumur 828 (gipsbaseret vægspartelmasse) H Malingsaffald Asfalt (sokkelmaling/koldasfalt) H 7 - Malingsaffald Autoisfjerner H Miljøfarligt (KENDT) Basisk ætsende stoffer X Basisk affald Basiske cyanidholdige affedterbade ph > X Bariumnitrat O Barometre K Kviksølvholdigt affald Bejdsesyrer - syre X Surt affald uorganisk Bejdset såsæd (uden kviksølv) T Bekæmpelsesmidler Bekæmpelsesmidler T Bekæmpelsesmidler Benzalkoniumchlorid H Miljøfarligt (KENDT) Benzen C Opløsningsmidler Benzin blanding C Opløsningsmidler Benzol C Opløsningsmidler Benzo(Ph)ethenon H Miljøfarligt (KENDT) Benzoylperoxid (hærder) O Betonklæber H 7 - Malingsaffald Bilshampoo H Miljøfarligt (KENDT) Bilvoks H Miljøfarligt (KENDT) Bio Komplet Plus H Miljøfarligt (KENDT) Bitumen H Malingsaffald

2 Blegemiddel til tøj X Basisk affald Blegevand B Basisk affald Blomstergødning på flaske X 36 - Gødning Blyacetat T Bekæmpelsesmidler Blysulfid T Bekæmpelsesmidler Blynitrat O Blyvand Z Medicin affald Blydioxid O Blyoxid T Bekæmpelsesmidler Blå Epoxy (Dana Lim) H Malingsaffald Blåsten (svag syre) X Surt affald uorganisk Bonevoks H 7 - Malingsaffald Boost Granulat (Til pools) (Calciumhypochlorit) O Boracol T Bekæmpelsesmidler Boraks H Miljøfarligt (KENDT) Borater og perborater O Bore- og skæreolier H Genanvendelse kontakt ASA-kemi Borsyre X 12 - Surt affald uorganisk Brasso H Miljøfarligt (KENDT) Bremsevaskervand H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Bremsevæske H Genanvendelse 41 - Miljøfarligt (KENDT) Brintoverilte (under 8%) H Miljøfarligt (KENDT) Brintoverilte (over 8%) O Bromater og perbromater O Brun sæbe (ph 9) H Miljøfarligt (KENDT) Brændsels filter A 4 - Oliefiltre Bundmaling H Malingsaffald Butanon C Opløsningsmidler Butanol (ikke mærket ætsende) C Opløsningsmidler Butylacetat C Opløsningsmidler Bådmaling (uden gift eller metaller) H Malingsaffald Bådmaling (med gift eller metaller) T ,1 7 - Malingsaffald Calciumcarbonat X Basisk affald Calciumcarbid (antændelig ved kontakt med vand) O Carbider (antændelig ved kontakt med vand) O Carboxylsyrer X Surt affald Organisk Calciumhydroxid X Basisk affald Calciumhypochlorit, fast O Calciumklorid H Miljøfarligt (KENDT) Calciumlaktat H Miljøfarligt (KENDT) Calciummagnesiumoxid X Basisk affald Calciumnitrat O Carbider (antændelig ved kontakt med vand) O Carbontetrachlorid (tetrachlormethan) B ,1 Carboxylsyrer H Surt affald Organisk Cascol Marin (Spray indeholder isocyanater) Z Spraydåser Cascol Marin (ikke spray indeholder isocyanater) T CascoSet Original H Malingsaffald Cellulosefortynder - blanding C Opløsningsmidler Cement (mærket ætsende) X Basisk affald Cementklæber (mærket ætsende) X Basisk affald Cempexo Ceresit Se mur- og betonfarve Se mur- og betonfarve Ceroc CC93 (Fedtsyre emulsion) H Miljøfarligt (KENDT) Chlorater og perchlorater O Chloramin T fast pulverform X Basisk affald Chloramin flydende X Basisk affald Chlorbenzen C Opløsningsmidler Chlorcalcium (vejsalt) H Miljøfarligt (KENDT) Chlorerede opløsningsmidler B Opløsningsmidler Chlorethen B Opløsningsmidler Chlorethylen B Opløsningsmidler Chlormethan C Opløsningsmidler Chlormethyl C Opløsningsmidler Chloroform B Opløsningsmidler Chlorothene B Opløsningsmidler

3 Chlorphenol (fast) B Opløsningsmidler Chlorphenol (flydende) B Opløsningsmidler Chlorsilaner O Chlorsulfonsyre O Chlortabs O Chromater og dichromater O Chromsulfonsyre (chromsvovlsyre) X Surt affald uorganisk Chromsyreopløsning X Surt affald uorganisk Chromtrioxid (vandfrit) O Citronsyre H Surt affald Organisk COD-væsker K Kviksølvholdigt affald Cocopur IK Præcisionsskum Z Aerosols 17 - Spraydåser Contact A3 (Bostik) H Malingsaffald Contact Cementex (Bostik) H Malingsaffald Creme H Miljøfarligt (KENDT) Cyanider i opløsning ph > X Cyclohexanonperoxid O Denatueret Ethanol C Opløsningsmidler Denatureret sprit C Opløsningsmidler Developer foto fremkalder H 29 - Fotovæsker Dibenzoylperoxid (Hærder) O Dicalciumfosfat H Miljøfarligt (KENDT) Dichlorethan (1,1-dichlorethan) C Opløsningsmidler Dichlormethan med brand- farlige opløsningsmidler B Opløsningsmidler Dieselolie A Diesel i dunke Diesolet dieselolieadditiv H Miljøfarligt (KENDT) Dichromater O Diethylether C Opløsningsmidler Diluten C Opløsningsmidler Dimethylformamid (p-olie) C Opløsningsmidler Dimethylketon C Opløsningsmidler Dinitrobenzen O Dinitrol (rustbeskyttelse) H Miljøfarligt (KENDT) Diversol BX desinfektion X Basisk affald Divosan Forte (peroxyeddikesyre) O Dupont Percotop cs H Miljøfarligt (KENDT) Eddikesyre (under 80 %) H Surt affald Organisk Eddikesyre Iseddike (over 80 %) X Surt affald Organisk Eddikeæter (Ethylacetat) C Opløsningsmidler Ekstraktionsbenzin C Opløsningsmidler Engangslightere Z Lightere Engelsk salt (magnesiumsulfat) H Miljøfarligt (KENDT) Epoxy (ikke faremærket) H Malingsaffald Epoxylim hurtighærdende rapid H Malingsaffald Ethandiol teknisk H Malingsaffald Ethanol C Opløsningsmidler Ethere - under 1 år C Opløsningsmidler Ethere - over 1 år C EKSPLOSIONSFARE Ethoxyethanol (2-ethoxyethanol) C Opløsningsmidler Ethylacetat C Opløsningsmidler Ethylalkohol C Opløsningsmidler Ethylenglycol (kølervæske) H Genanvendelse 41 - Miljøfarligt (KENDT) Ethylidenchlorid H Miljøfarligt (KENDT) Expandet O Farve & Lakfjerner C Opløsningsmidler Fast olieaffald A 5 - Fast olieaffald FAXE Lud X Basisk affald Fenylmerkuriacetat opløsning K Kviksølvholdigt affald Fenylmerkurinitrat K Kviksølvholdigt affald Fernis C Opløsningsmidler Ferrichlorid, opløsning X Surt affald uorganisk Ferrichlorid, vandfrit O Ferrichlorid, fast X Surt affald uorganisk Ferrisulfat H Miljøfarligt (KENDT) Ferrosilicium O Ferrosulfat (Jernsulfat) X 36 - Gødning

4 Ferrooxid (Jernoxid) H Miljøfarligt (KENDT) Ferrovitriol (Jernvitriol) X 36 - Gødning Fixerbade H 29 - Fotovæsker Fixerbade med over 1 % svovl B Særskilt fraktion Fixer Papir H Miljøfarligt (KENDT) Fixersalt H 29 - Fotovæsker Fix-it (casco) H Miljøfarligt (KENDT) Fliseklæb (fast) H Malingsaffald Fluat salt af hydrogensiliciumflurid H Miljøfarligt (KENDT) Flusmiddel (flydende) X Surt affald uorganisk Flussyre X Surt affald uorganisk Fodsalt H Miljøfarligt (KENDT) Fod cremer H Miljøfarligt (KENDT) Fordampningsmåler fra radiator (m.indh.af væske) C Opløsningsmidler Formaldehydopløsning <25% H Miljøfarligt (KENDT) Formaldehydopløsning >25% H Formalin (<25 % formaldehyd) H Formalin (>25 % formaldehyd) H Formalin blandet med brandfarlig væske (< 35 % methanol) C Fortynder C Opløsningsmidler Fosforsyre både fast og flydende X Surt affald uorganisk Fosforsurt kalk H Miljøfarligt (KENDT) Fotovæsker (ikke mærket ætsende) H 29 - Fotovæsker Frankotex HCR H Miljøfarligt (KENDT) Fremkalder H 29 - Fotovæsker Friturefedt A Genanvendelse 30 - Friturefedt og fritureolie Fritureolie H Genanvendelse 30 - Friturefedt og fritureolie Frostvæske H Genanvendelse 41 - Miljøfarligt (KENDT) Fuelolie A Særskilt fraktion Fugemasse H 7 - Malingsaffald Fugeskum (Bostik) på spraydåse Z Aerosols 17 - Spraydåser Fugeskum ikke på spraydåse H Malingsaffald Fugtfjerner H Miljøfarligt (KENDT) Fungicid (svampemiddel) T Bekæmpelsesmidler Fyringsolie A Diesel i dunke Galvaniske bade, basiske X Basisk affald Galvaniske bade, sure X Surt affald uorganisk Gaspatroner mod muldvarper (Nitrater) O Gaspatroner mod muldvarper (Svovl) O Gearolie A Genanvendelse Gelcoat Gel H 7 - Malingsaffald Gelcoat filler (Loctite) H Miljøfarligt (KENDT) Gelcoat filler (loctite oxiderende) O Genklene B Gift T Bekæmpelsesmidler Glasfiberspartel H Miljøfarligt (KENDT) Glasfiberspartel oxiderende O Glasur (flydende) H Malingsaffald Glutaraldehyd Z Medicin affald Glycerin H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Glykol H Genanvendelse 41 - Miljøfarligt (KENDT) Grafittifjerner H 7 - Malingsaffald Grahamsalt H Miljøfarligt (KENDT) Grillvæske C Opløsningsmidler Grilrens (Rivonit) ( kaliumhydroxid) X Basisk affald Grundrens H Miljøfarligt (KENDT) Grå kviksølvsalve K Kviksølvholdigt affald GT finspartel hvid (styren) C Opløsningsmidler Gulvlim (Cascoflex) H Malingsaffald Gulvlim (Dana) (isocyanat) Z kontakt ASA-kemi Gulvsæbe H Miljøfarligt (KENDT) Gul øjensalve Z Medicin affald Gødning X 36 - Gødning Gødning (mærket ætsende) X Basisk affald Halogenholdig maling og vand B kontakt ASA-kemi Halogenholdige opløsningsmidler B Opløsningsmidler

5 Halogenholdigt limaffald B kontakt ASA-kemi Halogenholdigt affald B kontakt ASA-kemi Hammerite Special Metals Primer H Malingsaffald Hempel Bravo H Malingsaffald Herbicider T Bekæmpelsesmidler Hexafosfat H Miljøfarligt (KENDT) Hexamethylendiisocyanat Z kontakt ASA-kemi Hexan C Opløsningsmidler Hjortetaksolie H Miljøfarligt (KENDT) HTH granular (til pool) O Hundeshampo T Bekæmpelsesmidler Husholdningssprit C Opløsningsmidler Hydratkalk H Miljøfarligt (KENDT) Hydraulikolie A Genanvendelse Hydrider O Hydrogenperoxid (> 8%) O Hydrogenperoxid (< 8%) H Miljøfarligt (KENDT) Hydrogenfluorid opløsning X Surt affald Hydrosulfit (natriumdithionit) X Basisk affald Hydroquinon H Malingsaffald Hypochlorit opløsninger X Basisk affald Hypochloritter, faste O Hærder mærket brandfarlig C Opløsningsmidler Hærder mærket ætsende X Basisk affald Hærder mærket oxiderende O Hærdesalte faste X Basisk affald Håndsæbe Småt brændbart Håndrens H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Hår lak Z Aerosols 17 - Spraydåser Hårdt træolie H Malingsaffald Hårfjerner H Miljøfarligt (KENDT) Håndrens H Malingsaffald Ilford Ilfospeed Fixer H Miljøfarligt (KENDT) Ilt tabletter (til pool) H Miljøfarligt (KENDT) Imprægneringsmiddel H Miljøfarligt (KENDT) Insektmidler (insekticid) T Bekæmpelsesmidler Insektsæbe T Bekæmpelsesmidler Intra hydrocare (hydrogenperoxid) O Iron(III)nitrate nonahydrate O Iseddike (eddikesyre over 80 %) H Surt affald Organisk Is- fjerner H Miljøfarligt (KENDT) Is-fjerner med brandfarlig faremærke C Opløsningsmidler Isocyanatholdigt affald Z Særskilt fraktion kontakt ASA-kemi Isocyanatholdige spraydåser Z Aerosols 17 - Spraydåser Isopropanol C Opløsningsmidler Isopropylalkohol C Opløsningsmidler Jernchlorid opløsning X Surt affald uorganisk Jernchlorid vandfrit O Jernchlorid fast X Surt affald uorganisk Jernoxid H Miljøfarligt (KENDT) Jernsulfat (Ferrosulfat) X 36 - Gødning Jernvitriol X 36 - Gødning Jernvitriol - basisk X Basisk affald Jod (I) B kontakt ASA-kemi Jodater og perjodater O Jodoform (triiodmethan) B kontakt ASA-kemi Jodsprit B Opløsningsmidler Kaburatorvæske/sprit C Opløsningsmidler Kalcineret soda (natriumcarbonat) X Basisk affald Kalciumcarbonat X Basisk affald Kalciumhydroxid (Calciumhydroxid) X Basisk affald Kali-alun (blå farve - kaliumaluminiumsulfat) H 7 - Malingsaffald Kali-lud X Basisk affald Kalium (fast) O Kaliumbromat O Kaliumcarbonat X Basisk affald

6 Kaliumchlorid H Miljøfarligt (KENDT) Kaliumcilicat X Basisk affald Kaliumchromat T Laboratorieaffald Kaliumdichromat O Kaliumferrocyanid X Basisk affald Kaliumhexacyanoferrat X Basisk affald Kaliumhydroxid, fast X Basisk affald Kaliumhydroxid, opløsning X Basisk affald Kaliumiodat O Kaliummonopersulfat (fast) O Kaliumnitrat (fast) O Kaliumnitrit O Kaliumperchlorat O Kalium Permanganat (Potassium) (fast) O Kalium Permanganat opløsning <5 % H Miljøfarligt (KENDT) Kalium(poly)sulfid Z Laboratorieaffald Kaliumperoxodisulfat O Kaliumsulfat ren (pulver) H Miljøfarligt (KENDT) Kalk, stampet (mærket ætsende) X Basisk affald Kalkammonsalpeter X 36 - Gødning Kalkfjerner (citronsyre) X Surt affald Kalkstensfjerner X Surt affald Kalksalpeter X 36 - Gødning Kalkvand (stampet kalk læsket kalk) X Basisk affald Kalomel (merkuroklorid) K Kviksølvholdigt affald Kaolin (Matas) H Miljøfarligt (KENDT) Karbid O Karbid sten O Karburatorsprit C Opløsningsmidler Kattegrus med olie A 5 - Fast olieaffald Kaustisk soda, (fast) X Basisk affald Kemisk Træ H Malingsaffald Ketoner C Opløsningsmidler Kit H 7 - Malingsaffald Kjeldahlsvæsker - kviksølvholdige K Kviksølvholdigt affald Klar Pool (Matas) X Surt affald Klinisk risikoaffald Z ,2 Må ikke modtages Klinkefuge H Malingsaffald Klor / klorpulver (kit fra badepools o.l. ikke oxiderende) B Malingsaffald Kloramin X Basisk affald Kloreret kalk O Kloressens X Basisk affald Klorin B Basisk affald Klorkalk O Klorolin X Basisk affald Klor rengøring X Basisk affald Klor rens (flydende) X Basisk affald Klortabs til swimmingpool (calciumhypochlorit ) O Klosetvæske til kemiske toiletter H Miljøfarligt (KENDT) Klude med maling H Malingsaffald Kobbersalte fast affald særlig fraktion X Særskilt fraktion kontakt ASA-kemi Kobberklorid (fast) X Surt affald Kobberoxychlorid X 36 - Gødning Kobbersulfat X Basisk affald Kogt linolie / linoliefernis C Opløsningsmidler Kolloid sølv Z Medicin affald 2-komponent produkt med isocyanat Kongevand Konsistensfedt A 5 - Fast olieaffald Kontaktlim H Malingsaffald Kontaktlim fortynder C Opløsningsmidler Kosmetik Særskilt fraktion Småt brændbart Kreolin T Bekæmpelsesmidler Kronekalk O Krystalolie C Opløsningsmidler Kunstgødning X 36 - Gødning

7 Kviksølvholdigt affald K Kviksølvholdigt affald Kviksølvsalve (grå) K Kviksølvholdigt affald Kviksølvtermometre K Kviksølvholdigt affald Kviksølvbejdset såsæd K 24 - Kviksølvholdigt affald Kviksølv øjenbadevand (0,0015%) K Kviksølvholdigt affald Kärcher Rensemiddel H Miljøfarligt (KENDT) Kædesavsolie A Genanvendelse Kølervæske (Glycol) H Genanvendelse 41 - Miljøfarligt (KENDT) Køler renser H Miljøfarligt (KENDT) Køle-smøremidler H Særskilt fraktion Kønrøg H Særskilt fraktion Laboratorieaffald Z Laboratorieaffald Lak og farver H Malingsaffald Lakfjerner C Opløsningsmidler Laknafta C Opløsningsmidler Lakkonservering (heptan) C Opløsningsmidler Lampeolie C Opløsningsmidler Langtidsklor tabletter O Latex H Malingsaffald Lavalamper Deponi container Lightere - Engangslightere Z Lightere Lime sulfur T Bekæmpelsesmidler Lim-o-tät H Malingsaffald Limpatron H Malingsaffald Limrester H 7 - Malingsaffald Limrester med halogener B Malingsaffald Linolie (ikke klude m. olie) H Malingsaffald Linoliefernis / kogt linolie C Opløsningsmidler Linolie klude - kan selvantænde H Linolie-klude Linoliekit H Miljøfarligt (KENDT) Lip (klæber) H Malingsaffald Lithium (fast) O Loddevand X Surt affald Loddepasta H Miljøfarligt (KENDT) Loctite Afhængigt af produktet Find andet navn på pakken Lop-A T Bekæmpelsesmidler Lud (natriumhydroxid) X Basisk affald Luftfiltre Småt brændbart Lyn Epoxy (Dana Lim) H Malingsaffald Lysol desinfektionsmiddel H Miljøfarligt (KENDT) Læsket kalk basisk (mærket med ætsende) X Basisk affald Madolie A 5 - Fast olieaffald Magnesium bånd O MagnesiumKarbonate Z Laboratorieaffald Magnesiumfloursillikat - pulverform T Bekæmpelsesmidler Magnesium pulver O Magnesiumsulfat (Engelsk Salt) H Miljøfarligt (KENDT) Maling, oliebaseret H Malingsaffald Maling, vandbaseret H Malingsaffald Maling m. opløsningsmidler H Malingsaffald Maling i glasemballage H Malingsaffald Malingfjerner C Opløsningsmidler Manganater og permanganater O Mangansulfat X Miljøfarligt (KENDT) Mangansulfat - basisk X Basisk affald Marine Epoxy (Loctite) (epoxy) H Malingsaffald Marina Anti Algae H Miljøfarligt (KENDT) Marina Mini Pool Chlor X Basisk affald Marmorrens H Miljøfarligt (KENDT) Matas tør klor X Basisk affald Medicinaffald Z Medicin affald Melitta afkalkningsmiddel (phosphorsyre) X Surt affald MEKP hærder O Merbromin K Kviksølvholdigt affald Merbromin opløsning 5% K Kviksølvholdigt affald

8 Mercaptaner B Opløsningsmidler Merkuriamid, øjensalve 2% K Kviksølvholdigt affald Merkuriklorid K Kviksølvholdigt affald Merkurijodid (hydragyri oxicyanidum) K Kviksølvholdigt affald Merkurijodid salve K Kviksølvholdigt affald Merkurioxid (hydragyri oxidum) K Kviksølvholdigt affald Merkurioxycyanid (hydragyri oxicyanidum) K Kviksølvholdigt affald Mersalsyre (acidum mersalylicum) K Kviksølvholdigt affald Metalhydroxidslam X Basisk affald Methanol træsprit B Opløsningsmidler Methylchlorid, blandet med brandfarlige opløsningsmidler B Opløsningsmidler Methylenchlorid (Giftmærket) B Opløsningsmidler Methylenchlorid (vandig opløsning ej giftmærket) B Opløsningsmidler Methylethylketon (MEK) C Opløsningsmidler Methylethylketon- peroxid O Methylhydroxid C Opløsningsmidler Methylisobutylketon C Opløsningsmidler Methylphenolethoxy H Miljøfarligt (KENDT) Mille New Clean Klor X Basisk affald Mineralsk terpentin C Opløsningsmidler Motorbenzin C Opløsningsmidler Motorolie A Genanvendelse Muldvarpegas(Antændelig ved kontakt med vand) O Muldvarpepatroner (indeholdende Carbid) O Muldvarpepatroner (indeholdende svovl) T Bekæmpelsesmidler Mur og Betonfarve (f.eks. cempexo, skalcem og ceresit) H Malingsaffald Mur og Betonfarve (f.eks. cempexo, skalcem og ceresit) H Malingsaffald Mur og Betonfarve (f.eks. cempexo, skalcem og ceresit) (ætsende faremærke Ph>8) Mur og Betonfarve (f.eks. cempexo, skalcem og ceresit) (ætsende faremærke Ph<6) X Surt affald X Basisk affald Musegift T Bekæmpelsesmidler Myregift T Bekæmpelsesmidler Myresyre > 85% X Myresyre H Surt affald Organisk Mælkesurt kalk H Miljøfarligt (KENDT) Mønje O Naftalin/naftalen fast (mølkugler) T Bekæmpelsesmidler Naftalin/naftalen flydende C Opløsningsmidler Natrium (fast) (Natrium i olie) O Natriumascorbat H Miljøfarligt (KENDT) Natriumbicarbonat X Basisk affald Natriumbisulfat X Surt affald Natriumborat O Natriumcarbonat (kalcineret soda) X Basisk affald Natriumcyclamat Z Laboratorieaffald Natriumdithionit O Natrium diklorisocyanat dihydrat H , III 41 - Miljøfarligt (KENDT) Natriumhexametafosfat H Miljøfarligt (KENDT) Natriumhydrogencarbonat X Basisk affald Natriumhydrogensulfat X Surt affald Natriumhydroxid, fast og flydende X Basisk affald Natriumhypochlorit (flydende) X Basisk affald Natriumhypochlorit (fast) O Natrium hypochlorit (ætsende-chlorholdigt) B Opløsningsmidler Natriumkarbonat X Basisk affald Natriumlud X Basisk affald Natriummetafosfat H Miljøfarligt (KENDT) Natriumnitrat O Natriumnitrit O Natriumoleat Ren (pulver) H Miljøfarligt (KENDT) Natriumperborat (fast) O Natriumpersulfat O Natriumphosphat (trinatriumphosphat) H Miljøfarligt (KENDT) Natriumsillicat X Basisk affald Natriumsulfat X Basisk affald

9 Natriumsulfid (Noirit) X Basisk affald Natriumthiosulfat H 29 - Fotovæsker Natronlud- basisk X Basisk affald Natron-vandglas - basisk X Basisk affald Neglelak H Malingsaffald Neglelakfjerner C Opløsningsmidler Nessler-reagens K Kviksølvholdigt affald N-heptan C Opløsningsmidler Nikkelsalte X Basisk affald Nitrat X 36 - Gødning Nitric acid X Surt affald Nitrit- og nitratsalte O Nitrobenzen T ,1 Norpol katalysator (Methylethylketonperoxid) O Norpol polyester-styren T Bekæmpelsesmidler NPK Gødning X 36 - Gødning Nysolvin, opløsning C Opløsningsmidler Nåletræslud X Basisk affald Oleum (rygende svovlsyre) X Olieemulsioner H Særskilt fraktion Oliefiltre A 4 - Oliefiltre Olieforurenede klude A 5 - Fast olieaffald Olieforurenet jord og sand A 76 - Olieforurenet jord Olie opfej A 5 - Fast olieaffald Opløsningsmidler C Opløsningsmidler Opvaskemiddel Småt brændbart Organiske peroxider Fast O Organiske salte H 12 - Surt affald Organisk Organiske syrer H Surt affald Organisk Ovnrens X Basisk affald Ovnrens i spraydåse Z Aerosols 17 - Spraydåser Oxalsyre H Surt affald Organisk Oxiderende stoffer O Oxygen tabs H Miljøfarligt (KENDT) Ozonit O Paint and Varnish Remover (methylenchloride) C Opløsningsmidler Palisander olie H Malingsaffald Parathion T Bekæmpelsesmidler Paraffinolie C 8 - Opløsningsmidler Paraformaldehyd H Miljøfarligt (KENDT) Papir med olie A 5 - Fast olieaffald Pava solvent spraydåse Z Aerosols 17 - Spraydåser Pava solvent ikke spraydåse H Malingsaffald PCB holdigt fugemasse B PCB holdigt fugemasse PCB-holdig olie B PCT-holdig olie B Peberspray Kontakt politiet Pentobarbitalnatrium Z Medicin affald Perchlor/tetrachlor- ethylen (rensemiddel) B ,1 Perchlorethylen B ,1 Perchlorethylen med brandfarlige opløsningsmidler B Opløsningsmidler Pereddikesyre O Perchlorsyre (højst 49 %) X Perchlorsyre (50-72%) O Peroxider O Peroxyd hærder O Pesticidaffald T Bekæmpelsesmidler Petroleum C Opløsningsmidler Petroleumsether C Opløsningsmidler Petroleumsnafta C Opløsningsmidler PH - (Matas) X Surt affald PH + (Matas) X Basisk affald Phenol - opløsning T ,1 Phosphider O Phosphoroxychlorid O Phosphorpentaoxid O

10 Phosphorsyre, fast form eller opløsning X Surt affald Uorganisk Picrater O Picrinsyre O Piller Z Medicin affald Pigmentløser (kalium- og natriumhydroxid) X Basisk affald Plastik padding (Loctite) H Malingsaffald Pletfjerner C Opløsningsmidler Poleringsmiddel H Miljøfarligt (KENDT) Polervand (svovlsyre) X Surt affald Pool granular O Potassium (Kalium permanganat) O Polyfilla H Malingsaffald Polyester H Miljøfarligt (KENDT) Polyol (ikke brandfarlig) H Miljøfarligt (KENDT) Polyol (brandfarlig) C Opløsningsmidler Preclin odosorb H Miljøfarligt (KENDT) Primer (maling o.l.) H Malingsaffald Propanol (ikke mærket ætsende) C Opløsningsmidler Propanon C Opløsningsmidler Propionsyre (under 90 %) H Surt affald Uorganisk Pulvermaling i lukket spand/pose (max. 10kg) H Malingsaffald Purefix (saltsyre og salpetersyre) X Surt affald Pyrogallosyre T Bekæmpelsesmidler Reaktive stoffer O Rektol med benzokain salve K Kviksølvholdigt affald Rektol salve K Kviksølvholdigt affald Rengøringsmidler, detergenter H Miljøfarligt (KENDT) Rensebenzin C Opløsningsmidler Renseriaffald B Opløsningsmidler Rensemiddel til glas af pejse/brændeovne X Basisk affald Rivonit Grillrens (kaliumhydroxid) X Basisk affald Rodalon (PH<6, ætsemærke) X Surt affald Rodalon (PH>8, ætsemærke) X Basisk affald Rodalon (PH 6-8, Lokaliriterende mærke) H Miljøfarligt (KENDT) Rottegift T Bekæmpelsesmidler Round Up T Bekæmpelsesmidler Rudelim(PU-baseret) H Malingsaffald Rustbeskyttelse H Miljøfarligt (KENDT) Rustfjerner (fosforsyre) X Surt affald Rygsprøjte m/u pesticider T Bekæmpelsesmidler Røntgenvæske H 29 - Fotovæsker Rå linolie (ikke klude) H Malingsaffald Salmiakspiritus X Basisk affald Salpetersyre X Surt affald Uorganisk Saltsyre X Surt affald Uorganisk Sapur pletfjerner H Miljøfarligt (KENDT) Shampoo og sæbe Småt brændbart Shellak H Malingsaffald Siccativ / Linoliefernis / kogt linolie C Opløsningsmidler Sidol Metalrens H Miljøfarligt (KENDT) Siliciumcarbid O Siliciumtetrachlorid O Silicone fugefjerner H Malingsaffald Silikone H Malingsaffald Skalcem 100 Se mur- og betonfarve Skilteblæk (ethoxyethanol) C Opløsningsmidler Sko cremer H Malingsaffald Skurepulver H Miljøfarligt (KENDT) Skyllemiddel H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Smørefedt A 5 - Fast olieaffald Smøreolie A Genanvendelse Smørsyre H Surt affald Organisk Soda X Basisk affald Sokkelmaling H Malingsaffald Sodiumtrichloracetat H Miljøfarligt (KENDT) Spartelfarve (polyfilla) H Malingsaffald

11 Spartelmasse H 7 - Malingsaffald Spildolie A Genanvendelse Spraydåser Z Aerosols 17 - Spraydåser Sprinklervæske C Opløsningsmidler Sprit C Opløsningsmidler Sprøjtemidler T Bekæmpelsesmidler Stahlfix H Miljøfarligt (KENDT) Stampet kalk (tyk flydende) X Basisk affald Stampet Kalk (ophærdet, fast stof) X Basisk affald Stenkulsnafta (benzen) C Opløsningsmidler Sterling Silver Dip H Miljøfarligt (KENDT) Styren flydende skal være stabiliseret C Opløsningsmidler Styrenholdigt lim H Malingsaffald Styrol skal være stabiliseret C Opløsningsmidler Sublimat (merkuriklorid) K Kviksølvholdigt affald Sunspot oasis - Boost (calciumhypochlorit) O Super epoxy ( Loctite) H Malingsaffald Super stål Epoxy ( Loctite) H Malingsaffald Sure ætsende stoffer - syre X Surt affald Uorganisk Svampemidler T Bekæmpelsesmidler Svovl (max. 5kg) (Svovl - blomme/pulver) O Svovldichlorid O Svovlkalk T Bekæmpelsesmidler Svovlsur Ammoniak 21% (Mos-væk) T Bekæmpelsesmidler Svovlsyre X Surt affald Uorganisk Symaskineolie A Genanvendelse Syntetisk olie A Genanvendelse Sæbesten (fast) X Basisk affald Sølvnitrat O Ta væk lakfjerner (Karuwa) C Opløsningsmidler Tagkit H Malingsaffald Tapetafbløder, Polypeel (Polyfilla) H Malingsaffald Technovit 3040 væske C Opløsningsmidler Technovit 3040 pulver H Miljøfarligt (KENDT) Tectyl H 7 - Malingsaffald Tempo stick O Teromix (Locktite) H Malingsaffald Termometer med rød eller blå søjle H Miljøfarligt (KENDT) Termometer med grå søjle K Kviksølvholdigt affald Terpentin C Opløsningsmidler Tetrachlorkulstof blandet med brandfarlige opløsningsmidler B Opløsningsmidler Tetrachlormethan (Carbontetrachlorid) B ,1 8 - Opløsningsmidler Thionylchlorid O Titantetrachlorid O Tinsalt O Tjære H 7 - Malingsaffald Tjæremaling H Malingsaffald Toluen C Opløsningsmidler Toluol C Opløsningsmidler Toprinse effekt (Henkel) H Miljøfarligt (KENDT) Tredobbelt salmiakspiritus X Basisk affald Trichlorethan blandet med brandfarlige opløsningsmidler B Opløsningsmidler Trichlorisocyanursyre 97,5% O Trichlormethan B Opløsningsmidler Triglycerid H Miljøfarligt (KENDT) Trinatriumfosfat X Basisk affald Trykfarve H Malingsaffald Træbeskyttelsesmidler H Malingsaffald Træfrisk (Borup) (oxalsyre) X Surt affald Trælim H Malingsaffald Trælud sæbe X Basisk affald Træolie H Malingsaffald Træsprit (methanol) B Opløsningsmidler Trætjære H Malingsaffald Trævoks H Malingsaffald Turtle wax H Malingsaffald

12 Twist med olie A 5 - Fast olieaffald Tændmidler C Opløsningsmidler Tæppeshampoo H Miljøfarligt (KENDT) Tætningsmasse H Malingsaffald Tørklor (Matas) O Tøsejod (merbromidopløsning) K Kviksølvholdigt affald Ude-rens PH mindre end X Surt affald Ude-rens PH større end X Basisk affald UHU Hart H Malingsaffald Ukendt affald (alt uden etiket) Z Miljøfarligt ukendt Ukrudtsmidler T Bekæmpelsesmidler Universal rengøring H Miljøfarligt (KENDT) Uorganiske peroxider O Uorganiske salte fast affald X Basisk affald Uorganiske syrer X Surt affald Uorganisk Urinal-tabeletter H Miljøfarligt (KENDT) Vandglas - (natriumsilikat) X Basisk affald Varmemålere/glas fra radiatorer (m. indhold af væske) C Opløsningsmidler Varnolen uden PCB C Opløsningsmidler Vas 3 cement Z Laboratorieaffald Vaselinolie, hvid, syrefrit A 41 - Miljøfarligt (KENDT) Vaskepulver H 41 - Miljøfarligt (KENDT) Vegetabilske olier A 5 - Fast olieaffald Vejsalt H Miljøfarligt (KENDT) Vinduespuds H Miljøfarligt (KENDT) Vinylrens H Miljøfarligt (KENDT) Vævlim H Malingsaffald Våbenolie A Genanvendelse Wash primer hærder O WC-rens X Surt affald White Spirit (terpentin) C Opløsningsmidler Winerkalk X Basisk affald Wolfram H Miljøfarligt (KENDT) Xylen C Opløsningsmidler Xylol C Opløsningsmidler Zinkchlorid, vandfri O Zinkpulver O Zinksulfat flydende H Miljøfarligt (KENDT) Zinksalte fast X Basisk affald Æther under 1 år C Opløsningsmidler Æther over 1 år C EKSPLOSIONSFARE Ætskali X Basisk affald Ætsnatron X Basisk affald Ætylacetat (ethylacetat) C Opløsningsmidler Øjensalve (gul) K Kviksølvholdigt affald

Affaldsgruppe 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8

Affaldsgruppe 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8 Acetone 200113 C 1993 3 B3 Terpentin, fortynder Acetylacetone peroxid 160506 O 3107 5.2 Reaktivt affald Affald i småemballager fra laboratorier liste vedlægges 160506 Z 3286 3 + 6.1 + 8 B3 - Laboratorieaffald

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES

SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES SÅDAN SKAL AFFALDET SORTERES OG EMBALLERES For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse.

Ring eventuelt om de aktuelle priser på 98154530. Øget nyttiggørelse En af vore målsætninger et at øge andelen af affald til nyttiggørelse. Prisstruktur Alle priser i prislisten vil blive pålagt kr. 0,65/kg for emballeret affald Prisgrupper mærket med Halogen *) Halogen er fællesbetegnelsen for brom, chlor, fluor og iod. Når disse indgår i

Læs mere

Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion

Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion Alfabetisk oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og fraktion emærk, listen er ikke udtømmende kontakt evt. I/S Mokana ILAG 4-127/001-0107 Acetone (CH 3 COCH 3 ) C 03.13 Acetoneperoxid

Læs mere

2003/04. Sådan indsamles farligt affald

2003/04. Sådan indsamles farligt affald 2003/04 Sådan indsamles farligt affald Indholdsfortegnelse 3. Ny vognmand 4. Hvorfor skal farligt affald indsamles? 5. Hvad er farligt affald? 6. Plan for faste holdepladser 7. Her kan du aflevere farligt

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP

Pletfjerning FØRSTEHJÆLP PLETFJERNING Pletfjerning Pletter opstår som regel enten ved spild eller ved afsmitning fra fodsåler. Pletterne bør fjernes omgående. Uanset hvilken type tæppe De har valgt, er den følgende førstehjælp

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald ASA-kemi Håndtering af farligt affald Bjarne Callesen Servicemedarbejder T 6040 5465 E bjca@sonfor.dk Karina Christiansen Laborant T 6040 5323 E karc@sonfor.dk Håndtering af farligt affald Kompetent rådgivning

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19.

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse og videreforsendelse af farligt affald til anden godkendt modtager. Dato: 19. Roskilde J.nr. MST-1270-00473 Ref. molut/anbri Dato TILLÆGSGODKENDELSE For: SWS Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer: 16756288

Læs mere

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB). Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december 2009. Reglerne

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel.

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel. 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Minipol fremstilles af nordspanske virksomhed Cahors Española, som er en del af Cahors Group.

Læs mere

Sådan bruges sorteringsvejledningen

Sådan bruges sorteringsvejledningen Sådan bruges sorteringsvejledningen Affaldsregistret er opbygget således at affaldskategorierne er opført i alfabetisk orden. Oplysningerne ud for den enkelte kategori fortæller: Hvilken type affald der

Læs mere

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08

AFSNIT VI. Side 1 Færøsk-Kapitel 29-141863 24/9/08 AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER Bestemmelser 1. A) Varer (undtagen radioaktive malme), der omfattes af varebeskrivelsen i pos. 28.44 eller 28.45, skal tariferes i den pågældende

Læs mere

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning)

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning) Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald fra husholdninger i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune I henhold til 5, stk. 3 i Regulativ for husholdningsaffald i

Læs mere

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x

x x x x malinger, lakker og træbeskyttelse x x x Klæbestof- og fugemasseaffald x x x Modtageanlæg => ABAS Dan- Rens Dansk Olie Genbrug Dansk Special Affald Den- Tec ApS Foxdal Fototeknik Gunnar Lund Olieservice Hals Metal Jysk Miljørens Kemi Service Kommu nekemi LHG Group I/S Mokana NKI

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Dato: Fusion Bonded Epoxy

Dato: Fusion Bonded Epoxy , FBE Generelt om FBE FBE er rendyrket functional coating Vi bruger Jotuns produkt Corro-coat 1003 LD Specielt udviklet til pipelines Belægges udvendigt påp pipelines i flowproces Særlig høj h j vedhæftning

Læs mere

bestandighedstabel Se katalogbiblioteket på

bestandighedstabel Se katalogbiblioteket på bestandighedstabel TEKNISKE DATA Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk type Betegnelse Temperaturområde Almene egenskaber Natur NR -30 C til +70 C Bedste mekaniske egenskaber. Stor elasticitet, lav

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350

ELECTRO / BRAKE CLEANER ProduKTKode 350 INDUSTRI RENGØRING ANTOL 24 ProduKTKode 803 Kraftfuld afrenser Professionel afrenser med hurtigt virkende emulgatorer. Høj opløsningsevne. Kan absorbere op til 5 gange volumen af smøremidler, fedt og snavs.

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE PRODUKTEGENSKABER

BESKRIVELSE ANVENDELSESOMRÅDE PRODUKTEGENSKABER BESKRIVELSE MasterSeal CR 171 er en hældbar (flydende), kemisk resistent, to-komponent polysulfidbaseret fugemasse med en hærder baseret på manganoxid. ANVENDELSESOMRÅDE MasterSeal CR 171 anvendes til

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Sonfor Kemi. Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald

Sonfor Kemi. Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald Sonfor Kemi Håndtering af ikke genanvendeligt farligt affald Bjarne Callesen Servicemedarbejder T 6040 5465 E bjca@sonfor.dk Karina Christiansen Laborant T 6040 5323 E karc@sonfor.dk Håndtering af ikke

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

Angående dispensationsansøgning af 9. juli 2008 vedrørende stoffer og materialer

Angående dispensationsansøgning af 9. juli 2008 vedrørende stoffer og materialer . Produktionsskoleforeningen Elsesminde Odense Produktionshøjskole Sanderumvej 117 5250 Odense SV Angående dispensationsansøgning af 9. juli 2008 vedrørende stoffer og materialer Arbejdstilsynet har modtaget

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides.

Før pletaftagning må man gøre sig klart: Før du fjerner pletten: Fremgangsmåde 1 (FGM1): Pletten gnides. Før pletaftagning må man gøre sig klart: Hvad pletten består af? Hvilket rensemiddel, der skal bruges. Om stoffet og evt. farven tåler det pågældende rensemiddel. Hvordan pletaftagning skal udføres. Den

Læs mere

FLASKE & PULVERVARER

FLASKE & PULVERVARER FLASKE & PULVERVARER 02 Acetone Brintoverilte Cellulosefortynder Eddikesyre Terpentin Mineralsk Lugtfri Terpentin Fransk Terpentin Linoliefernis Petroleum Lugtfri Petroleum Rensebenzin Salmiakspiritus

Læs mere

BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE

BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE Tekst: Frederiksberg Kommune, Miljø Affald og Genbrug Layout og illustration: ESSENSEN.COM Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri. Guiden er trykt på 100 procent genbrugspapir.

Læs mere

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden!

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Klovbade til kvæg -Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt Thrane et@lvk.dk mobil 40 18 11

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

kemiguiden Gør det selv - bedre

kemiguiden Gør det selv - bedre Gør det selv - bedre kemiguiden Gode råd om pletrensning, afrensning, polering, oliering, imprægnering, istandgørelse og meget mere der reparerer og vedligeholder hus og have m.m. FORORD Kemiguiden fra

Læs mere

Beholdere til affaldsopsamling

Beholdere til affaldsopsamling Beholdere til affaldsopsamling Godkendte plastbeholdere til kemikalieaffald Af hensyn til sikkerheden, når affaldet køres fra IMB, må der kun afleveres affald i de godkendte plastbeholdere. Husk: mærkningen

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

ThyssenKrupp Byggesystem A/S

ThyssenKrupp Byggesystem A/S ThyssenKrupp Byggesystem A/S Drift & vedligehold 2012 Dette dokument indeholder drift og vedligeholdelsesvejledning for ThyssenKrupp Byggesystems produkter. Tlf.: +45 70 21 77 88 Fax.: +45 70 21 77 87

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00

WT ,50 WT ,50. WSPwsb10 89,00 Afrensning HOBBYKNIV STOR PRIMA God, kraftig hobbykniv/cutterkniv med godt håndtag og udskiftelige blade. WT368072 37,50 BLADE TIL PRIMA HOBBYKNIV, 10 STK 10 stk. klinger til hobbykniv i praktisk plastboks

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit

Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit Alle disse ting er giftige for din papegøje/parakit Avocado: Meget giftig og hurtigt dødbringende. Rabarber: Indeholder meget syre og kan indeholde rester af oxalsyre, selv efter tilberedning. Oliven:

Læs mere

Designet til høj ydelse og bred anvendelse

Designet til høj ydelse og bred anvendelse Designet til høj ydelse og bred anvendelse Uanset formålet tilbyder Formica højtrykslaminatprodukter (HPL) suveræn ydeevne i laboratoriemiljøer til videnskabelig, undervisningsmæssig, industriel og kommerciel

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Nitrilhandsker, pudderfri

Nitrilhandsker, pudderfri Nitrilhandsker Beskrivelse Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber) Pudderfri Usteril Blå Mikroteksturerede fingerspidser Med rullekant Kan autoklaveres Godkendt til håndtering af fødevarer

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE MILJØBILENS KØREPLAN MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD

KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE MILJØBILENS KØREPLAN MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2015 AFFALD KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE SÅDAN SKAL DU AFLEVERE DET LÆS MERE PÅ SIDE 2 MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

EAK positivliste for NORD

EAK positivliste for NORD EAK positivliste for NORD Kolonnen "Farligt" viser med "J" eller "N", om affaldet er farligt iht. EAK. Kolonnen "Pos.liste N, AF, E, K, G" viser med "J" eller "N", om EAK-koden er optaget på positivlisten

Læs mere

HÅNDRENS & BESKYTTELSE

HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅNDRENS & BESKYTTELSE HÅND BESKYTTELSE HAND PROTECT LOTION PRODUKTKODE 871 Beskyttelse før arbejdet Cremen ligger en barriere på huden og forhindrer skadelige stoffer i at trænge gennem huden. Gør det

Læs mere

Almindelig Rengøring

Almindelig Rengøring Almindelig Rengøring DMH64005 Dobbelt virkende gulvvask. 2 in one. Grundrengøring og pleje i en. 3 x 5 liter S874.505 Flydende gulvsæbe med voks, til rengøring af alle gulvtyper. 3 x 5 liter S874.005 Flydende

Læs mere

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 nyhedsbrev fra københavns kommune december 2014 AFFALD KBH ny smsservice hit med dit juletræ vi laver det til kompost LÆS MERE PÅ SIDE 2 få en sms Når dit affald bliver hentet LÆS MERE PÅ SIDE 6 miljøbilen

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 nyhedsbrev fra københavns kommune december 2013 AFFALD KBH dit juletræ bliver til kompost nye skraldebiler kører på gas miljøbilen henter dit farlige affald LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 se køreplanen

Læs mere

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8,

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8, TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 27-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) N/A (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Mormors pletfjerner rå d

Mormors pletfjerner rå d Mormors pletfjerner rå d Pletter på tøj startes med: At prøve med klar opvaskemiddel Herefter er det forskelligt alt efter, hvilken plet der er tale om (se tabelen nedenfor) MEN HUSK ALTID, at komme i

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

Katko sikkerhedsafbryder KUM316U / KUM416U

Katko sikkerhedsafbryder KUM316U / KUM416U ycarbonat IP66 eller BS IP65 kapsling God modstandsdygtighed mod UV-stråling og kemisk påvirkning Leveres i grå/sort eller rød/gul som sikkerhedsafbryder. Katko sikkerhedsafbryder KUM6U / KUM46U Rustfrie

Læs mere

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2010 AFFALD KBH Vintervejr Ryd sneen for din skraldemand Læs mere på side 2-3 Småt elektronikaffald Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5 Miljøbilens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way. Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade

Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way. Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade Kokain udtræk fra kokablade The Peruvian way Bemærk: Dette eksempel gælder for 5 kg blade Råvarer der skal bruges: 5 Kilo tørrede kokablade eller Koka-te blade Petroleum Solid Na2CO3 = natriumcarbonat

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 08-12-2014 14/44991 KS: dktdah Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Affald A/S indsendte d. 7. november 2014 ansøgning om tillægsmiljøgodkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed).

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed). FORORD Kemiguiden fra Borup indeholder beskrivelse af de mest gængse og kendte husholdningskemikalier, vi bruger i vor dagligdag. Guiden beskriver ligeledes nogle gode råd step by step, som vi håber vore

Læs mere

Husholdningsaffald Generelle forhold

Husholdningsaffald Generelle forhold Husholdningsaffald Generelle forhold Dette er en beskrivelse af de generelle forhold for affaldsordningerne i Københavns Kommune. De enkelte affaldsordninger har nogle særlige forhold, som fremgår af beskrivelser

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader

Primer 960 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Primer til MS-polymerer Til tætte flader DK Produkt Information: Primer 960 Primer til MS-polymerer Til tætte flader Produktbeskrivelse & anvendelse: Primer 960 er en specialudviklet primer, der bl.a. sikrer MS-polymer baserede fugemasser forbedret

Læs mere

Priser og information

Priser og information Priser og information Spar op til 54 % ved køb af velkendte kvalitetsprodukter, som anerkendte malermestrene selv benytter. Vi står altid til din rådighed for yderligere oplysninger, alternative muligheder

Læs mere

Kosmos kemikalieliste

Kosmos kemikalieliste Kosmos kemikalieliste Alle stoffer, der er brugt i KOSMOS-bøgerne, er med i nedenstående kemikalieliste. Stofferne er anført med eventuelle CLP-piktogrammer. Enkelte andre stoffer, som læreren kunne tænkes

Læs mere

Nummer Beskrivelse Emb. Salgspris ALKALISK SKUMRENGØRING. 912594* Foam 132 12kg. 266,16. 912417 24kg. 496,84. 912133 240kg. 4.

Nummer Beskrivelse Emb. Salgspris ALKALISK SKUMRENGØRING. 912594* Foam 132 12kg. 266,16. 912417 24kg. 496,84. 912133 240kg. 4. ALKALISK SKUMRENGØRING 912594* Foam 132 12kg. 266,16 912417 24kg. 496,84 912133 240kg. 4.479,12 912593 1.160kg. 20.375,61 Stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til anvendelse inden for fødevarebranchen

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

NG NORDICAL GRAFFITTI - serie af produkter til professionel afrensning af graffiti

NG NORDICAL GRAFFITTI - serie af produkter til professionel afrensning af graffiti NG NORDICAL GRAFFITTI - serie af produkter til professionel afrensning af graffiti NG-27 Graffiti Soap Strong NG-27 Graffiti Soap Strong er et alkalisk grundrengøringsmiddel. Fjerner effektivt opløst graffiti,

Læs mere

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads.

Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Tips til korrekt indkøb og anvendelse af rengøringsmidler, man typisk kan have brug for i hjemmet eller på arbejdsplads. Udarbejdet af www.zimplex.dk Professionel erhvervsrengøring 1 Indhold Rengøringsmidler...

Læs mere

Bestillingsliste for etiketter

Bestillingsliste for etiketter Skole Gade Postnr By Lærer E mail Rekv. Dato. Bestillingsliste for etiketter Udfyld nedenstående skema med skolens navn og adresse, og angiv på fanebladet "Bestillingsliste", hvilke stoffer, I ønsker etiketter

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Maj 2016 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i maj 2016 Foto:

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005

Del 2 Klassificering ADR 2005 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004 Kemirapport 5 Henning hvp@inano.dk 20031325 13. december 2004 Vi får fem ukendte stoffer udleveret, og vi skal identificere hvert af dem ved hjælp af metoderne fra øvelserne 1-4. Vi har en liste med mulige

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende.

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende. 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning www.biga.dk Rengøringsog vedligeholdelsesvejledning Indvendig rengøring af skabskorpus og hylder. Rengøres bedst med husholdningens sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler

Læs mere

v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu

v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu v/martin Egeskov Pedersen S. Frederiksen, Ølgod Telefon: 7651 1142 (direkte) E-mail: me@frederiksen.eu Krav til jer! Sikkerhedsdatablade (MSDS) Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) (Arbejdspladsvurdering?

Læs mere

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20)

(EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20) 1991L0689 DA 12.12.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. december 1991 om farligt affald (91/689/EØF) (EFT

Læs mere