Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER"

Transkript

1 Dag - ude TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 ændringr i 2011 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Skønnet fravær som følge af barns 1. og 2. 9,62 0,50 9,62 0,50 9,62 0,50 Det skønnes, at seniordage vil medføre 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 fravær svarende til 5 timer pr. medarbejder. (nedsat fra 1 dag til 5 timer i 2011) Gul : ændret fra 2009 til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger til forslag til en ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 81,00 4,21 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% Sat op, da flere medarbejdere arbejder hver anden weekend Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID % 174 9% % Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 30,33 1,58 39,00 2,03 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere og dækning af sygemeldinger. Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 7 min. pr. dag pr. (I 2011 ændret fra 10 til 7 minutter) Sat op til 9 minutter 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 52,00 2,70 52,00 2,70 52,00 2,70 Gruppemøder/ møder med sygeplejerke/ BASH terapeut mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

2 Oprindelig 2009 ændringr i 2011 Bemærkninger til forslag til en ny BTP 4.4. Uddannelse 37,00 1,92 22,20 1,15 22,20 1,15 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 3 dage à 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat i 2011 fra 5 dage, da de fleste kurser giver enten refusion eller VUgodtgørelse) Disponering af visiterede 4.5. ydelser 58,07 3,02 31,37 1,63 31,37 1, Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 sygemeldinger, ikke udførte opgaver - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 7,24 min. pr. dag pr. (Nedsat fra 13,40 til 7,24 i 2011, grundet bedre planlægningsmuligheder) Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer på år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr ,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Brandøvelser fuldtidsmedarbejder: 2,77 min. I 5 dage i 52 uger Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9. sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler Vejledning, kurser, møder mv vedr. elever 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,26 INDIREKTE 5 (På brugerens 106 5% 106 5% 106 5% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. Tidsforbrug til praktikvejlederfunktionen. Har ikke tidligere været indregnet i BTP modellen. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 2 min. Pr. dag pr. Denne tid er mindre ude end inde 5.2. Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 0,90 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentation i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 79,73 4,14 79,73 4,14 79,73 4,14 Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 18,4 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid DIREKTE ,10 49, ,92 53,22 998,57 51,90 Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

3 Ude - aften TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Farve forklaring: Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Oprindelig 2009 Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 BESKRIVELSE af tidligere mode og Bemærkninger til forslag til BTP 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. 4,81 0,25 2,41 0,13 2,41 0, b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Fri i.f.m. søgne helligdage 70,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 1/4 i forhold til dagtid, da omfanget er mindre end i dagtiden. (Ændret fra ½ til 1/4 i 2011) Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret fra 7,4 timer årligt til 5 timer i Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde 2.5. på søn- og helligdage 7,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0, a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 81,00 4, Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder Sat op, da flere medarbejdere arbejder hver anden weekend Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATION STID 143 7% 96 5% 113 6% Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 21,67 1,13 39,00 2,03 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere,dækning af sygemeldinger - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5 min. pr. dag pr. Sat op til 9 minutter 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Gruppemøder - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. 12 time pr. år pr. medarbejder Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MED-organisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

4 Oprindelig 2009 BESKRIVELSE af tidligere mode og Bemærkninger til forslag til BTP 4.4. Uddannelse 14,80 0,77 11,10 0,58 11,10 0,58 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 1,5 dage á 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". Er lavere end om dagen. Disponering af visiterede 4.5. ydelser 43,33 2,25 21,67 1,13 21,67 1,13 brugere, ændringer i opgaverne hos brugere,dækning af sygemeldinger - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5,5 min. pr. dag pr. (ændret i 2011 grundet bedre disponeringer) 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer pr. år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og 4.7. Brandøvelser 3,00 0,16 3,00 0,16 3,00 0,16 Reduceres i forhold til dagvagt, da der ikke laves APV om aftenen. Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, sygefraværs-samtaler, 4.9 ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens % % % vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 omsorg, akut situationer m.m Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 0,90 17,33 0,90 handleplaner Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 2 min. Pr. dag pr. Denne er mindre ude end inde Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 238,33 12,39 238,33 12,39 238,33 12,39 Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 55 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid. Større om aftene end om dagen. DIREKTE ,25 46,11 951,00 49,43 921,99 47,92 Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en. Totalen i 2009 var forkert, derfor blev der brugt en BTP på 53,55 %

5 Inde dag TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Oprindelig Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Revideret maj 2013 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie pr. år Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. 8,18 0,43 7,46 0,39 7,46 0,39 Nedjusteret til en arbejdsdag Det skønnes, at seniordage vil medføre 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret i Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger til forslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 69,32 3,60 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% 2.6. Personlig tid 147,33 7,66 136,50 7,09 136,50 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0,21 En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. til toiletbesøg mv. (Nedsat til fra 5 til 2,5 minutter pr. dag i 2011) Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID 158 8% 102 5% 102 5% Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 17,68 0,92 17,68 0,92 Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 4 min. pr. dag pr. (Blev ændret fra 10 til 4,08 min i 2011) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 40,00 2,08 40,00 2,08 40,00 2,08 Gruppemøder/ møder med sygeplejersker, BASH terapeuter mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. Fastsat til 40 timer ud fra et vægtet gennemsnit af timer om dagen og om aftenen. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

6 Oprindelig 4.4. Uddannelse 30,34 1,58 14,80 0,77 14,80 0, Planlægning 13,00 0,68 6,50 0,34 6,50 0,34 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 2 dage á 7,4 timer pr. år, dog lidt mere om dagen end om aftenen, derfor en fordelingen mellem disse. Herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat fra 4 til 2 dage i 2011, da de fleste kurser giver enten refusion eler VUgodgørelse) sygemeldinger, ikke udførte opgaver - Planlægning i forbindelse med: (koordinering til andre grupper (aktivitetsmedarbejdere, køkken, aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 til 1,5 min. grundet bedre arbejdsgange) Bemærkninger til forslag til ny BTP 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 7,50 0,39 7,50 0,39 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 7,5 timer på år pr. medarbejder. (Nedsat fra 15 til 7,5 timer i 2011, da der er mere stabalitet inde end ude) 4.7. APV i borgerens hjem og Brandøvelser 4,33 0,23 4,33 0,23 4,33 0,23 Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 1 min. I 5 dage i 52 uger Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9 sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler Vejledning, kurser, møder mv vedr. elever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDIREKTE 5 (På brugerens 61 3% 61 3% 61 3% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. Tidsforbrug til praktikvejlederfunktionen. Har ikke tidligere været indregnet i BTP modellen. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 43,33 2,25 43,33 2,25 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 10 min. Pr. dag pr Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 56,85 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREKTE ,00 55, ,08 59, ,08 59,98 Ingen vejtid Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

7 Inde aften TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Oprindelig Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år 1.924,00 100, ,00 100, ,00 100,00 pr. fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % 2.2.b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Revideret maj 2013 Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 ugers ferie pr. år Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Nedjusteret fra 8,18 timer til 7,46 timer årligt i 8,18 0,43 7,46 0,39 7,46 0, Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer årligt pr. medarbejder. Reduceret med 2,4 timer årligt i Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger tilforslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne ,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 helligdage Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100% afløsning 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde ,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 på søn- og helligdage Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 69,32 3,60 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% 2.6. Personlig tid 147,33 7,66 136,50 7,09 136,50 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0,21 En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. til toiletbesøg mv. (Nedsat til fra 5 til 2,5 minutter pr. dag i 2011) Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATIO NSTID 158 8% 102 5% 102 5% Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 43,33 2,25 17,68 0,92 17,68 0,92 Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til dækning af sygemeldingerr - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 4 min. pr. dag pr. (Blev ændret fra 10 til 4,08 min i 2011) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 40,00 2,08 40,00 2,08 40,00 2,08 Gruppemøder/Møder med sygeplejersker mv. - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde. Fastsat til 40 timer ud fra et vægtet gennemsnit af timer om dagen og om aftenen. Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 9,00 0,47 9,00 0,47 9,00 0,47 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MEDorganisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 9 timer pr år pr. medarbejder.

8 Oprindelig 4.4. Uddannelse 30,34 1,58 14,80 0,77 14,80 0, Planlægning 13,00 0,68 6,50 0,34 6,50 0, Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 7,50 0,39 7,50 0,39 Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 2 dage á 7,4 timer pr. år, dog lidt mere om dagen end om aftenen, derfor en fordelingen mellem disse. Herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". (Nedsat fra 4 til 2 dage i 2011, da de fleste kurser giver enten refusion eler VUgodgørelse) dækninf af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 til 1,5 min. grundet bedre arbejdsgange) Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 7,5 timer på år pr. medarbejder. (Nedsat fra 15 til 7,5 timer i 2011, da der er mere stabalitet inde end ude) Bemærkninger tilforslag til ny BTP 4.7. APV i borgerens hjem og Brandøvelser 4,33 0,23 4,33 0,23 4,33 0,23 Planlagte medarbejdersamtaler ,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 1 min. I 5 dage i 52 uger Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, 4.9 sygefraværs-samtaler, ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens 61 3% 61 3% 61 3% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 43,33 2,25 43,33 2,25 omsorg, akut situationer m.m. Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver, herunder opgaver i.f.m. nødkald, dødsfald o.l., kontakt til familie - ikke visiterede grupperelaterede ydelser, herunder fælles spisesituation ol. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 10 min. Pr. dag pr Dokumentation og 17,33 0,90 17,33 56,85 17,33 0,90 handleplaner Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 20 min pr. uge i 52 uger Vejtid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREKTE ,00 55, ,08 59, ,08 59,98 Ingen vejtid Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

9 Praktisk hjælp TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN/RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF - "HJEMMEHJÆLP" - I KOMMUNENS 4 LOKALOMRÅDER Oprindelig 2009 BTP% i Vejen Kommune Dagvagt Timer/år % Timer/år % Timer/år % 1. LØNTIMER: 1.1. Samlede løntimer pr. år pr ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 fuldtidsansat 2. FRAVÆR: % % % Farve forklaring: 2.1. Ferie + ferie-fridage 222,00 11,54 222,00 11,54 222,00 11,54 6 uger i året 2.2. Omsorgsdage 2,12 0,11 2,12 0,11 2,12 0,11 Jfr. KTO-forlig skal der regnes med 0,11% 2.2.a Barns 1. og 2. Skønnet fravær som følge af barns 1. og 2. 9,62 0,50 9,62 0,50 9,62 0, b Seniordage 7,40 0,38 5,00 0,26 5,00 0,26 Revideret maj 2013 Det skønnes, at seniordage vil medføre fravær svarende til 5 timer pr. medarbejder. (Nedsat i 2011 fra 7,4 til 5 timer) Gul : ændret fra til 2011 Lilla: ændre fra 2011 til 2013 Grøn ændret i begge revideringer Bemærkninger tilforslag til ny BTP Fri i.f.m. søgne helligdage 70,30 3,65 70,30 3,65 70,30 3,65 Arbejdstidsaftale pr Når der forekommer en søgne- helligdag skal antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Det forudsættes at der årligt forekommer 9,5 søgne- helligdage og at der ydes 100 % kompensation 2.4. Fri i.f.m. særlige fridage 7,33 0,38 7,33 0,38 7,33 0,38 Arbejdstidsaftale pr særlige fridage (nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. Maj) dagene ligestilles med en søgnehelligdag fra og med kl = 11,1 time årligt pr. medarbejder. Der ydes 66% afløsning Afspadsering for arbejde 2.5. på søn- og helligdage 7,92 0,41 7,92 0,41 7,92 0,41 Erstatningsfridage 1,5 dage pr. år - der ydes 71,4% afløsning. 2.5.a Afspadsering for arbejde på søndage 69,32 3,60 69,32 3,60 0,00 0,00 Hvis 1 fuldtidsmedarbejder arbejder hver 3. weekend = 17,33 søndage x 4 t. til afspadsering = 69,32 timer og 3,6% Da praktisk hjælp som udgangspunkt er i hverdagen slettes godtgørelse for søndagsarbejde Personlig tid 147,33 7,66 147,33 7,66 147,33 7, Barsel (med løn) 4,00 0,21 4,00 0,21 4,00 0, Tjenestefri 3. SYGEFRAVÆR: 79,53 4% 67,60 4% 67,60 4% En arbejdsdag på 6 timer giver ifl. Overenskomsten ret til 29 min. Derudover afsættes 5 min. Til toiletbesøg mv. Fire timer, da den centrale barselspulje dækker 20 pct. af differencen mellem dagpengerefusionen og den gennemsnitlige lønudgift. Gennemsnitlig 1 dag pr. fuldtidsmedarbejder 3.1. Sygefravær 79,53 4,13 67,60 3,51 67,60 3,51 4. KVALIFIKATION STID 96 5% 72 4% 72 4% Ændret da sygefraværet er reduceret med 15% fra 2010 til Daglig PDA-tid og 4.1. mødeaktivitet 21,67 1,13 13,00 0,68 13,00 0,68 dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Vejledning fra sygeplejerske og terapeut - Information fra leder, aktivitetsmedarbejder, administrativ medarbejder mfl. - Gensidig vejledning i gruppen - Vagtskifte. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 5 min. pr. dag pr. medarbejder i 3 dage pr. uge i 52 uger. (Ændret til 4,08 min pr. uge grundet bedre arbejdsgange i fordelingen af opgaver mv. og fordi det er mindre kompliseret at planlægget for praktisk hjælp.) 4.2. Ugentlig mødeaktivitet 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Gruppemøder/Tirsdagsmøder/Ugemøder - Supervision - Koordinering og planlægning af større opgaver - Opgaver der i øvrigt er nævnt under daglig mødeaktivitet, blot hvor de er af større omfang og mere komplekse - Arbejde i arbejdsgrupper - Brugerrådsarbejde.

10 Oprindelig 2009 Bemærkninger tilforslag til ny BTP Anden mødeaktivitet: 4.3. Personalemøder 3,50 0,18 3,50 0,18 3,50 0,18 Faglige drøftelser - Undervisning - Information fra leder, medarbejdere, MED-organisation m.m. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 3,5 timer pr år pr. medarbejder. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet for faglige drøftelser er mindre ved praktisk hjælp 4.4. Uddannelse Det forudsættes, at hver medarbejder er på kursus 1 dage á 7,4 timer pr. år, herunder interne kurser og obligatoriske kurser i "tunge løft". Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet for kursus er mindre ved pratisk hjælp. Disponering af visiterede 4.5. ydelser 21,67 1,13 6,50 0,34 6,50 0,34 dækning af sygemeldinger - Planlægning i aften, nat mfl.) - Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1,5 min. pr. dag pr. (Ændret fra 3 timer pr. dag i 7 dage til 1,5 min pr. dag 5 dage ugentligt grundet bedre arbejdsgange og fordi det er mindre kompliceret at planlægge praktiske ydelser) 4.6. Tjenestetidsplaner 15,00 0,78 15,00 0,78 15,00 0,78 Planlægning af: Rulleplaner, ferieplaner, afspadsering, afvigemeddelelser, afløsere. Udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 15 timer på år pr. medarbejder. APV i borgerens hjem og 4.7. Brandøvelser 12,00 0,62 12,00 0,62 12,00 0,62 Anslået gennemsnitligt tidsforbrug pr. fuldtidsmedarbejder: 3 min. I 5 dage i 52 uger Planlagte medarbejdersamtaler 4.8 1,50 0,08 1,50 0,08 1,50 0,08 Personaleudviklingssamtaler. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1,5 time pr. medarbejder pr. år (der er ikke afsat tid til forberedelse og efterbearbejdning) Diverse: Ansættelser, sygefraværs-samtaler, 4.9. ikke planlagte 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 medarbejder-samtaler INDIREKTE 5 (På brugerens 132 7% 77 4% 77 4% vegne) Ansættelser, sygefraværssamtaler, ikke planlagte medarbejdersamtaler ol. - Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 1 time pr. medarbejder pr. år. (beredskabstid)ikke 5.1. visiteret tid til psykisk 43,33 2,25 4,33 0,23 4,33 0,23 omsorg, akut situationer m.m Dokumentation og 8,67 0,45 8,67 0,45 8,67 0,45 handleplaner 5.3. Vejtid 79,73 4,14 63,92 3,32 63,92 3,32 DIREKTE ,27 55, ,24 60, ,56 63,65 Ikke visiterede akutte pleje/omsorgsopgaver. Det forudsættes, at der gennemsnitligt bruges 1 min. pr. dag. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet er mindre. Reducerert i Tid til dokumentaion i journalen, handleplaner m.m. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 10 min pr. uge i 52 uger. Dette er lavere end ved personlig hjælp, da behovet er mindre. Det forudsættes, at der i gennemsnit bruges 14,75 min pr. medarbejder pr. dag til vejtid (Ændret fra 18,4 til 14,75, da praktisk hjælp kan planlægges nemmere end personlig pleje) Rationale ved indførelse af PDAér er indregnet i BTP-%en.

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP

TEORETISK VURDERING AF TIDSANVANDELSEN / RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP RESSOURCEANVENDELSEN VED UDMØNTNING AF HJEMMEHJÆLP BTP% i Vejen Kommune - DAG 1. LØNTIMER: Samlede løntimer 1.1. pr. år pr. fuldtidsansat Timer/år % Timer/år % Ændret: 1,924 100% 1,924 100% 2. FRAVÆR:

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V ARBEJDSTIDSPOLITIK FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V Udarbejdet august-oktober 2003 på baggrund af oplæg fra : tillidsrepræsentant Malene Jensen og oversygeplejerske Susanne Kolding Seniorpolitik

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

I forhold til de styringsmæssige udfordringer for områdecentrene på ældreområdet kan udfordringerne opdeles i:

I forhold til de styringsmæssige udfordringer for områdecentrene på ældreområdet kan udfordringerne opdeles i: 1 Punkt 2 i kommissoriet Områdecentrenes styringsmuligheder i relation til ældreområdets interne tildelingsmodel (det variable budget) skal beskrives med særligt fokus på tidsforskydninger i forbindelse

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Mar :09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler.

Mar :09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler. Mar 18 2011 13:09:47 - Helle Wittrup-Jensen 29 artikler. fremmødetid tid, hvor personalet står til rådighed for arbejdspladsen Begrebet dækker over direkte brugertid, indirekte brugertid, kvalifikationstid

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune C:\Documents and Settings\adf2y6h\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\04 Internt vikarbureau.doc Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 4 Mål for vikarkorpset...

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

OK-2011 Social- og sundhedsassistenter

OK-2011 Social- og sundhedsassistenter Du arbejder i: Kommune 134 73,6% Regionen 43 23,6% Staten 0 0,0% Selvejende institution 5 2,7% Privat firma 0 0,0% Er ledig 0 0,0% I alt 182 100,0% Du er: Kvinde 179 98,4% Mand 3 1,6% I alt 182 100,0%

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU Forskning og Talent I AU Forskning og Talent (AU-FT) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen, men det må ikke forveksles med at overlade

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage.

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage. Dokument: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning med FO.doc SH-planlægning, typer, regler, normtid mv. 1 26-04-2016

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt

Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Norddjurs Kommune 17. oktober 2012 Søs Fuglsang Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Ældreområdet har udarbejdet en kort redegørelse i forhold til serviceniveau og arbejdsvilkår for borgere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere