Uddannelsespolitik for Solgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespolitik for Solgaven"

Transkript

1 Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde og svagtseende beboere og daggæster at den enkelte medarbejder har mulighed for faglig og personlig udvikling at Solgaven bliver kendt for at være et godt uddannelsessted for elever og studerende at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere Intern uddannelse /undervisning på Solgaven Alle nye fastansatte og årsvikarer vil gennemgå et introduktionsprogram. Løbende undervisningstiltag som er obligatoriske. Nye medarbejdere: mobility: 1 dag fra kl forflytning: medarbejdere i bofløjene, 1 dag á 5½ time brandøvelse: nye og gamle medarbejdere ½ time, 1 gang årligt Opfølgningskurser: mobility: Medarbejdere i bofløjene, 2 timers opfølgning 1 gang årligt. forflytning: 2 timers opfølgning 1 gang årligt brandøvelse: nye og gamle medarbejdere ½ time, 1 gang årligt Interne kurser: På indkaldelsen til interne kurser gives der besked om der optjenes timer til afspadsering. Uddannelsesrådet tager stilling til hvornår der optjenes til afspadsering. Ekstern uddannelse og kurser efteruddannelse som er relevant for huset videreuddannelse som er relevant for huset kurser for at løse specielle opgaver i huset personlig udvikling

2 Procedurer Hvor finder man de relevante kurser kursuskataloger som Solgaven får tilsendt, ligger hos leder for kvalitet og udvikling, ellers skal man søge på nettet. alle medarbejdere er selv ansvarlig for at indhente information om kurser i fagblade og andre relevante steder Hvem kan søge alle fastansatte medarbejdere kan søge kurser ved ansættelse i længerevarende vikariater kan man søge kurser vedrørende specialopgaver i relation til vikariatet Hvordan søger man Fastansat personale kan skriftligt søge om deltagelse i kurser. Kursusansøgning skal stiles til nærmeste leder, der tager ansøgningen med til førstkommende ledermøde (afholdes hver uge) Eventuelt afslag kan ankes til uddannelsesrådet Frivillige kurser For kurser der afholdes på fridage eller arbejdsfri dage gives der ikke erstatningsfridage eller afspadsering. Ved frivillige kurser, som drejer sig om de kursus man selv har ønsket, at komme på for at dygtig gøre sig, bliver alle ens fridage ikke erstattet. Hvis planlægningen tillader det vil det tilstræbes, at det højst går ud over en fridag. F.eks. hvis kurset falder på 2 fridage vil man, hvis planlægningen tillader det få erstattet den ene. Dette er kun gældende for dagvagter og gælder ikke ved længerevarende kurser (1 uge eller derover). Pålagte kurser For kurser der pålægges medarbejderen, f.eks. paragraf 9 kurser, Medudvalgskurser og IBOS uddannelsen gives tjenestefri med løn. Der gives time for time til afspadsering, hvis kurset varer længere end planlagt arbejdstid. Omlægning af arbejdstid, hvis kurset falder på en fridag eller arbejdsfri dag. Proceduren for pålagte kurser er gældende for de kurser Solgaven ser som en nødvendig viden og kompetence for huset. For disse kurser gives der time for time og arbejdstid vil blive omlagt, hvis kurset falder på en fridag. Dette gælder dog ikke ved længerevarende kurser (1 uge eller derover). Kursusafgift Betales af Solgaven. Hvis kursusafgiften ikke inkluderer forplejning dækkes udgiften efter regning i rimeligt omfang. Transportgodtgørelse Billigste transportmiddel dækkes, dvs. egen bil efter den lave takst eller offentlig transportmiddel. Udgifter til transport i egen bil dækkes efter følgende model: o Udgangspunkt for kørslen er Solgaven med mindre der er kortere til kursusstedet fra hjemmet end fra Solgaven.

3 o Eks. Kursus i Hillerød giver km. penge fra Solgaven hvis man bor i Bagsværd, men kun km. penge fra Allerød hvis man bor i Allerød. Samkørsel skal planlægges når der er flere af sted på samme kursus: Udgifter til samkørsel godtgøres efter følgende model: o Ved samkørsel giver det km. penge fra Solgaven ligesom ovenover, med mindre man samler andre kursister op, inden man når Solgaven. o F.eks. Man kører fra Bagsværd og henter den første i Værløse og så videre til den næste kursist for til sidst at komme frem til kursusstedet i Hillerød. Det giver km. penge fra Værløse, hvor den første kursist hentes. Takster vedr. transportgodtgørelse: Kursus: Offentlig transport eller egen bil efter den lave takst. Møde: Offentlig transport eller egen bil efter den høje takst. Ved akut opståede tilfælde: Taxa efter aftale med nærmeste leder. Diæter Gives efter cirkulæret om Tjenesterejseaftalen. Økonomi Solgaven har et kursusbudget der deles op i en fælles tværfaglig del og en del til individuelle kurser. Uddannelsesrådet er ansvarligt for denne opdeling. Orlov Solgaven er meget interesseret i, at personalet opkvalificerer sig, og går positivt ind for, at personalet tager orlov til uddannelse. Alle har mulighed for at søge uddannelsesorlov. Når en medarbejder søger om orlov, vil der ske en individuel vurdering i det enkelte tilfælde i forhold til Solgavens personalesituation, og hvilke kompetencer der pt. er brug for. Der gives et skriftligt svar. Det er ikke personligt, hvis man får et afslag, men afslaget gives ud fra, hvordan Solgavens behov ser ud pt. 3-årige virksomhedsplaner Solgaven er forpligtet via driftsaftalen med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed, at lave en 3-årig virksomhedsplan hvert 3. år. I virksomhedsplanen vil der være udviklingsmål som Solgaven skal arbejde med. Udviklingsmålene skal godkendes i uddannelsesrådet. Uddannelsessted Det er Solgavens ønske at arbejde hen imod at være uddannelsessted for de faggrupper der er repræsenteret i huset. Sidst revideret af uddannelsesrådet i februar 2013

4 Uddannelsesråd Uddannelsesrådet består af på lederside: forstander leder af aktivitet, kvalitet og udvikling leder af køkken-rengøring leder for pleje og omsorg på medarbejderside: en medarbejder fra køkken en medarbejder fra rengøring en medarbejder fra aktivitetscenter en medarbejder fra pedel/kontor en medarbejder fra hvert team Rådet får sekretærhjælp fra administrationskontoret Kompetence MED udvalget har udlagt kompetencen vedr. uddannelse og udviklingstiltag til uddannelsesrådet MED udvalget skal orienteres Uddannelsesrådet skal koordinere fælles uddannelses- og udviklingstiltag for Solgaven Opgaver Planlægning af årets overordnede tema Revidere uddannelsespolitikken hvert andet år i lige årstal Stillingtagen til husets uddannelses og kompetence behov Gennemgang af virksomhedsplan vedrørende udviklingsmål Være ankeinstans ved kursusafslag Være ansvarlig for fordeling af økonomiske midler (kursusafgift, forplejning, transport) Tage stilling til om der er mødepligt til interne kurser (økonomi)

5 Dagsorden Faste punkter på dagsorden: hvem har været på kurser siden sidst? hvilke kursustilbud af fælles interesse har vi fået siden sidst? Sidste møde på året: o fordeling af næste års budget i tværfaglig og individuel del o resultat- og udviklingsmål for næste år første møde i lige årstal: o revidere uddannelsespolitikken Uddannelsesrådet mødes hver anden måned. Sidst revideret af uddannelsesrådet i februar 2013

Personale- pjece Juni 2014

Personale- pjece Juni 2014 Personale- pjece Juni 2014 Kære... Velkommen til Solgaven. Vi håber, du vil befinde dig godt, med nye udfordringer og muligheder. Vi er en meget aktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere, beboere

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere