Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. april 2010 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl i mødelokale 3. Åbent møde kl i Rådssalen. Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Birgitte Rasmussen (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Marianne Bigum (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Tommy Poulsen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 10 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 17 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 22 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 26 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 28 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 32 9 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling Redegørelse til rammeaftale Status på udmøntning af Sundhedspolitikken i Rudersdal Kommune Etablering af integreret indskoling på Bistrupskolen. Anlægsbevilling Modernisering af daginstitutioner. Anlægsbevilling Renovering af daginstitutioner - strukturtilpasning i henhold til Visionen. Anlægsbevilling VM i Landevejscykling Status og anlægsbevilling RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling Renovering af de offentlige legepladser i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling Asfaltarbejder Anlægsbevilling Kloaksanering og planlægning Anlægsbevilling Optimering af Bistrup renseanlæg og afløbssystemet i oplandet - 2/2

3 Tillægsbevilling til anlægsbevilling Ledning fra Rundforbi renseanlæg til Renseanlæg Lundtofte - Anlægsbevilling Renset spildevand fra Bistrup renseanlæg til Kighanerenden - Anlægsbevilling Skodsborg Strand - Renovering af strandpark og kystbeskyttelse - Anlægsregnskab Vintertjeneste - Status og tillægsbevilling Godkendelse af Lokalplanforslag 215 for Birkegården og Containerhaven i Nærum Henvendelse vedr. lejerrepræsentant i kommunens huslejenævn - udkast til svar til Tilsynet Plejecenter Sjælsø 20 plejeboliger, Soldraget 41-43, Birkerød - Byggeregnskab (skema C) Forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelse og udvalg Birkerød Bymidte - Forlængelse af frist for igangsætning 89 3/3

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 (53633/10) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Børne- og Skoleudvalget (46182/10) 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget (46163/10) 5. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Teknik- og Miljøudvalget (46178/10) 6. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug (46194/10) 7. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Social- og Sundhedsudvalget (46186/10) 8. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling 1. Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (46189/10) 9. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling 1. Bilag til Økonomiudvalget (53727/10) 10. Redegørelse til rammeaftale Redegørelse 2011, tekstdel (35247/10) 2. Redegørelse, venteliste pr (35249/10) 3. Redegørelse, belægning (35244/10) 4. Redegørelse, belægnings- og pladsoversigt 2011 (26508/10) 4/4

5 11. Status på udmøntning af Sundhedspolitikken i Rudersdal Kommune 1. Statusrapport på Udmøntning af Sundhedspolitik i Rudersdal Kommune (30123/10) 16. RudersdalRuten - Status og anlægsbevilling. 1. RudersdalRuten Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. (47524/10) 17. Renovering af de offentlige legepladser i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling 1. Bilag 1 - kort over legepladser 2010.pdf (26679/10) 2. Bilag 2. cathrinelystparken (44180/10) 3. Bilag 3. Biblioteksparken (44187/10) 4. Bilag 4. Nordvanggårdsparken (44191/10) 5. Bilag 5. Holte havn (44195/10) 18. Asfaltarbejder Anlægsbevilling 1. Oversigt over strækninger (50417/10) 19. Kloaksanering og planlægning Anlægsbevilling 1. Spildevandsplan (39929/10) 20. Optimering af Bistrup renseanlæg og afløbssystemet i oplandet - Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1. Resume - Endelig udgave (45130/10) 2. Notat om udledning under regn, endelig udgave (pdf) (45129/10) 22. Renset spildevand fra Bistrup renseanlæg til Kighanerenden - Anlægsbevilling 1. Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden i forbindelse med nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg (37532/10) 24. Vintertjeneste - Status og tillægsbevilling 1. Beskrivelse af vinterindsatsen (45807/10) 2. Vintervejklasse aug 2008 (50658/10) 3. Vinterstiklasser okt 2008 (50659/10) 25. Godkendelse af Lokalplanforslag 215 for Birkegården og Containerhaven i Nærum 1. Lokalplanforslag 215 (50937/10) 26. Henvendelse vedr. lejerrepræsentant i kommunens huslejenævn - udkast til svar til Tilsynet 1. Udkast til svar til Tilsynet (58942/10) 28. Forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelse og udvalg Udkast til kommunalbestyrelsens mødekalender 2011 (44524/10) 29. Birkerød Bymidte - Forlængelse af frist for igangsætning 1. Allonge nr. 4 vedr. Rudersdal Kommunes salg af grundareal til K/S Stationsvej / Schaumann Development A/S (62939/10) 5/5

6 6/6

7 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren bød velkommen til Birgitte Rasmussen (L), som er stedfortræder for Maria Steno i dennes barselsorlov. 7/7

8 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2009 til 2010 KMB Sagsnr. 09/4381 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder er ikke anvendt i De uforbrugte beløb foreslås overført til Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling De samlede uforbrugte rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder i 2009 udgør i alt 57,7 mio. kr. ekskl. vand- og spildevandsforsyningen. De uforbrugte beløb vedrører knap 80 projekter og skyldes for langt strørstedelens vedkommende mindre tidsmæssige forskydninger i anlægsarbejdernes gennemførelse. Formålet med dette dagsordenspunkt er at opnå Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens tilslutning til overførsel af de i bilaget anførte uforbrugte rådighedsbeløb til 2010, således at anlægsarbejderne kan videreføres. Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås alle overført til Det samme gælder som udgangspunkt merforbrug. Der er enkelte undtagelser til disse hovedregler: Mindreforbrug på kr. vedr. nedrivning af Kohavevej 22 a-b (proj.nr. 0561) overføres ikke, da det efterfølgende er besluttet i stedet at sætte ejendommen til salg. Merforbruget på kr. vedr. PCB-udskiftning i Børnehuset Skoly skyldes at projektet er blevet hurtigere færdigt end forudsat. Merforbruget overføres ikke fuldt ud, idet rådighedsbeløbet i 2010 kun udgør kr. Der overføres derfor kun et merforbrug på kr., da rådighedsbeløbet i 2010 ellers vil blive negativt. Mindreforbrug på netto kr. vedr. opførelse af 20 plejeboliger på plejecentret Sjælsø (proj.nr. 0819, 0846 og 5387) overføres ikke. Projektet er afsluttet og regnskab forelægges til politisk behandling i april måned. Mindreforbrug på kr. vedr. køb af arealer til opførelse af plejeboliger ved Byageren/Nærumgårdsvej er i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigt for perioden foreslået flyttet til Mindreindtægt på vedr. salg af Sadelmagerhuset er i forbindelse med udarbejdelse af investeringsoversigt for perioden foreslået flyttet til /8

9 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst Bilag 1 Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2010 på i alt kr. til de i bilaget anførte projekter. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 9/9

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Børne- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling 10/10

11 Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1.0 mio. kr. hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2009 et mer-/mindreforbrug som er sammensat således: Mindre- /merforbrug Bevilling 4.10 Undervisning kr. Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov kr. Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at de er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter kr. 11/11

12 Overførslen skyldes bl.a.: Fælleskontoen for fagpersonale: Mindreudgift kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på kr. i 2009, der bl.a. opstod på baggrund af færre elever med dansk som 2. sprog. Skoleområdet kan allerede nu konstatere en vækst på dette område i De tidligere års overførsler skyldes primært vakante stillinger i 2007 i forbindelse med sammenlægningen samt et meget begrænset omfang af køb af eksterne konsulentydelser i de første to år i Rudersdal Kommune. Skoleområdet har indgået aftaler om konsulentbistand til skolerne i forbindelse med etableringen af de fagprofessionelle miljøer på skolerne fra august Rådighedsbeløb til engangsudgifter (godkendes af områdechef): Mindreudgift kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på kr. i Den samlede overførsel skyldes primært overførsler fra tidligere år, og at nye tiltag på Skoleområdet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev udskudt til der var udarbejdet en samlet strategiplan på Skoleområdet. Puljen understøtter i dag en række af det voksende antal af fælles udviklingstiltag, der er på skolerne i forbindelse med implementeringen af de skolepolitiske målsætninger, hvorfor overførslen forventes gradvist reduceret de kommende år. Enkelte aktiviteter på ovenstående konti er udskudt for at kunne holde aftalen mellem KL og Finansministeriet om kommunernes samlede økonomi. De overførte midler forventes anvendt de kommende 3 år i forbindelse med igangsatte tiltag på Skoleområdet. 12/12

13 Fælleskontoen for vikarløn: Mindreudgift på kr. Kompensation for langtidssyge udbetales først til skolerne ved skoleårets afslutning, hvorfor beløbet dækker skolernes tilgodehavende for perioden 1/8 til 31/ It, inventar og materiel: Mindreudgift kr. skyldes bl.a. et mindreforbrug på kr. i Puljen indgår sammen med skolernes indvendige vedligeholdelse til dækning af større indkøb af fast inventar på skolerne. Forbruget følger derfor disse planlagte aktiviteter. Mindreforbrug i 2008 og 2009 skyldes bl.a. at drift og vedligeholdelse af skolernes Intranet har været afholdt under Skole IT. Skole- og kursusvirksomhed: Mindreudgift kr. skyldes overførsler fra forrige år. Indenfor budgetrammen i 2009 er der et merforbrug på kr. Overførslerne fra tidligere år skyldes at den samlede kompetenceplan aktivitetsudvides over et flerårigt forløb. Som en konsekvens af dette forøges omkostningerne hvert år indtil den fulde kompetenceplan er implementeret. Der forventes således et merforbrug i 2010 på ca. 1. mio. kr., der vil reducere overførslen yderligere fra 2010 til Skole IT; Merudgift kr. skyldes et merforbrug på kr. i 2009 og en negativ overførsel fra tidligere år på kr Samtlige skoler kr. Overførslen skyldes dels et videreført merforbrug fra tidligere år og dels et merforbrug på kr. i hvoraf de ca. 1,8 mio. kr. kan henføres til merforbrug på energikonti og den resterende del på et merforbrug på personalekonti. Skoleområdet har indgået aftaler med 7 af skolerne om nedbringelse af overførte underskud for skoleåret på samlet 5 mio. kr. Det forventes, at der er en samlet positiv overførsel på ca. 2 mio. kr. fra 2010 til Skolernes samlede overførsler forventes at være i balance indenfor de kommende 3 år Skolefritidsordninger, fællesudgifter kr. Overførslen skyldes en mindreudgift på igangsætningspuljen vedrørende skolefritidsordninger og skolefritidsklubber samt overførte midler fra Samtlige skolefritidsordninger kr. 13/13

14 Overførslen skyldes bl.a., at skolefritidsordningerne samlet har et merforbrug på kr. i Dette modsvares til en vis grad af positive overførsler fra tidligere år. Skoleområdet har indgået aftale med to af skolefritidsordningerne om nedbringelse af den negative overførsel Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a., at 2 kulturcentre tilsammen har en mindreudgift (netto) I alt Undervisning kr. Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning er et underskud på kr. som foreslås overført til Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Social, skole, politi (SSP) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v kr kr Skolefritidsordninger: Kommunale specialskoler: kr kr. Merudgiften vedr. specialskoler skyldes væsentligst drift af Egebækskolen Kommunal tandpleje kr Kommunal sundhedstjeneste kr Særlige dagtilbud og særlige klubber. Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. Overførslen skyldes merindskrivning i 5 institutioner. I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. 14/14

15 Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et underskud på kr. som foreslås overført til Bevilling 4.30 Dagtilbud til børn Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen kr. Overførslen skyldes en generel mindreudgift på området Daginstitutioner, fælles formål kr. Mindreforbruget på området skyldes primært tilbageholdenhed i forbrug i 2009, hvorved IT-projektet ikke er afsluttet i 2009 og hvorfor gennemgang af legepladser, energibesparende tiltag mv. grundet udbud og vejrlig ikke blev gennemført Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger og private klubber kr kr kr kr kr. Overførslen skyldes bl.a., at dagplejen, 20 daginstitutioner og 1 puljeordning tilsammen har en merudgift på kr. I alt Dagtilbud til børn kr. Der er således et ønske om at få overført til Mindreforbruget på politikområdet Dagtilbud til børn udgør imidlertid kun kr., hvorfor der ikke er finansiering til overførsel af hele mindreudgiften fra Den væsentligste årsag hertil er, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr blev givet en negativ tillægsbevilling på kr. til Dagtilbud til børn. På den baggrund foreslås det, at hele mindreforbruget vedr. overførselskontiene på kr. overføres til Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på kr., 15/15

16 BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i lerbsuforslagt Uindst l i ræderbørn-ogskoleudvalgetsindst t KMBt l i l i 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på kr., og 3) at der vedr. politikområdet Dagtilbud til børn, ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Marianne Bigum deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 16/16

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser 2009 et mindreforbrug på kr. Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt Mindreforbrug/ -merforbrug /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter kr. 17/17

18 Samtlige stadions og fritidsanlæg samt andre fritidsfaciliteter har tilsammen en merudgift (netto) på kr. Der har i 2010 været investeret i lysanlæg på Birkerød Idrætscenter og på Rundforbi Idrætsanlæg Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2009, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på områderne tilskud til folkepensionisters deltagelse i undervisning samt mellemkommunale betalinger Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Overførslen skyldes bl.a. Rudersdalordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført kr. til brug for at afslutte den 3-årige overgangsordning samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til elitestøtte m.fl Lokaletilskud kr. Overførslen skyldes bl.a. tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på kr. i 2009 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud. Da der ikke kan overføres mere end det samlede overskud på politikområdet reduceres denne overførsel til kr Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes bl.a. overførsel fra tidligere år. Overførslen foreslås i 2010 anvendt primært på temaruter til RudersdalRuten, og til etablering af musikøverum for rytmisk musik Ungdomsskolevirksomhed kr. 18/18

19 Klubber kr. Overførslerne på i alt kr. skyldes bl.a. udgifter til fratrædelse, udbud fra Arbejdstilsynet m.m. En 3-årig genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af Ung i Rudersdal, forventes fremlagt snarest for Ungdomsskolebestyrelsen /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr. Mindreudgiften (netto) er på kr. Der er de seneste tre år opsparet midler til implementering af RFID-teknologi, en registreringschip i alle udlånsmaterialer til erstatning af det nuværende registreringssystem. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den at udgiften hertil på ca kr. afholdes i 2010 inden for bibliotekernes budgetramme Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen på kr. skyldes bl.a. en mindreindtægt på statsrefusion på kr., som ved budgetopfølgningen i november 2009 blev skønnet for højt. Endvidere har der været merudgifter til løst tilknyttet personale Birkerød Bio kr Reprise Teatret kr. Overførslen på kr. skyldes bl.a. merindtægter på biografens drift og mindreudgifter til løst tilknyttet personale. Overførslen forventes at kunne bidrage til den kommende digitalisering af filmfremvisningen Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. 19/19

20 Overførslen på ovenstående aktiviteter skyldes udsving i den daglige drift: Langtidssygemeldt personale, periodeforskydning i barselsrefusion, større indkøb af instrumenter og mindreindtægt som følge af anderledes elevfordeling mellem musikskolens undervisningsformer Andre kulturelle opgaver kr. Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift (netto) på kr. skyldes merudgifter som følge af en periodeforskydning af udgifter til energi, merudgifter til rengøring samt merudgift i forbindelse med centerets egne arrangementer. Kulturcenter Mariehøj: Mindreudgift (netto) på kr. skyldes bl.a. mindreudgifter til inventar og indvendig vedligeholdelse i forbindelse med anskaffelser og arbejder der påbegyndes i Kulturelle tilskud: Mindreudgift på kr. skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at reservere beløbet til den kommende afklaring vedr. struktur for Rudersdal Museer i forbindelse med behandlingen af temapolitik for kulturarven. Kultur for børn, unge og voksne: Mindreudgift (netto) kr. vil blive anvendt til planlagte aktiviteter i Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der er planlagt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af de kunstprojekter i 2010 Kultur- og Fritidsudvalget har truffet beslutning om. Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som vil blive anvendt til Kultur områdets konti for projektarbejder, uddannelse, og bygningsvedligeholdelse. I alt Kultur, Fritid og Idræt kr. Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et overskud på kr. som foreslås overført til /20

21 KFUindst l rekt ionensforslagt lerdil i i ØUindst l lerkfuforslagt i l i ræderkul idsudvalgetsindst KMBt tur-ogfri t l l i Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den trådtkultur- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 21/21

22 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Teknik- og Miljøudvalgets politikområder viser 2009 et merforbrug som er sammensat således: Bevilling 2.10 Bevilling 2.20 Bevilling 2.30 I alt Veje og grønne områder mv. Miljø Forsyningsvirksomhed Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 22/22

23 Bevilling /53 Veje og Grønne områder mv. Faste ejendomme, fyringskontrol Parker og legepladser og strandområder Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr. Overførslen gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, drift. Overførslen vedr. parker og legepladser kan især henføres til, at de planlagte vedligeholdelsesarbejder har medført en højere indtægt. Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den Faste ejendomme, bygningsvedligeholdelse kr. Rudersdal Byg har, inden for et budget på ca. 22 mio. kr., ansvaret for planlægning og styring af den udvendige vedligeholdelse på samtlige kommunale ejendomme. Denne konto bruges til, mellem regnskabsårene, at regulere for det samlede mer- eller mindreforbrug vedr. bygningsvedligeholdelse I 2009 er der på tværs af kommunens regnskab forbrugt kr. mere end budgetteret, hvorfor merforbruget søges overført til Kirkegårdene (excl. legatkapitaler) kr. Merforbruget skyldes dels, at det ikke har været muligt at indhente den negative overførsel fra 2008, dels, at der ved indkøring af nyt ressourcestyringssystem ikke har været muligt at have det nødvendige overblik omkring personaleforbruget. Forvaltningen har iværksat tiltag, som afvikler det anførte underskud i 2010 og Trafik og infrastruktur kr. 23/23

24 Overførslen gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper samt i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, drift. Underskuddet skyldes væsentligst flere udgifter til vintervedligeholdelse som dog modsvares af besparelser på øvrige områder under Trafik og infrastruktur. Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den I alt Veje og grønne områder kr. Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et underskud på kr. som foreslås overført til Bevilling 2.20 Miljø Offentlige toiletter Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse 0 kr kr kr. Overførslerne skyldes væsentligst forskydning i arbejdernes gennemførelse, ligesom der er en større anvendelse af konsulentbistand end forudsat. I alt Miljø kr. Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et underskud på kr. som foreslås overført til Bevilling Forsyningsvirksomhed Vandforsyningsvirksomhed Kloakforsyningsvirksomhed kr kr. Merforbruget vedr. vandforsyningen skyldes væsentligst et mindre vandsalg i 2009 end forudsat Årsrapport samt redegørelse for målopfyldelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den I alt Forsyningsvirksomhed kr. 24/24

25 TMUindst ionensforslagt rekt l lerdi i l i ØUindst lertmuforslagt l i ræder Teknik-ogMi t KMBt jøudvalgetsindst l i l i Da Rudersdal Vand med virkning fra er overgået til selvstændigt A/S, kan underskuddet ikke overføres. Underskuddet indgår i den samlede refusionsopgørelse som udarbejdes mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Vand A/S. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på kr., og 2) at der vedr. politikområdet Miljø ydes en negativ tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Marianne Bigum (F) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 25/25

26 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Sagen forelægges Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Byplanudvalgets politikområde viser 2009 et mindreforbrug på kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: Bevilling1.10 Faste ejendomme mv. Mindreforbrug/ -merforbrug 26/26

27 BYUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i lerbyuforslagti ØUindst l i KMBt træderbyplanudvalgetsindst l i l i Faste ejendomme, fælles formål Faste ejendomme, beboelse Faste ejendomme, erhvervsejendomme Faste ejendomme, andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri kr kr kr kr kr kr. Ialt Mindreudgift kr. Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet ( kr.) og den anførte mindrerudgift på overførselskontiene ( kr.) skyldes, at der er merforbrug til betaling af ejendomsskatter og forbrug af vand mv. vedr. jordforsyning og kolonihaver, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang, og som i 2009 viser et merforbrug. Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er mindre end overskuddet på overførselskontiene, kan alene alene overføres kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. Vedtagelse i Byplanudvalget den trådtbyplanudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ltrådtøkonomiudvalget indstiller Byplanudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Byplanudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 27/27

28 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2009 et mer/mindreforbrug som er sammensat således: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter kr. Bevilling 5.20 Ældre kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 28/28

29 Bevilling 5.20 Ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Mindreforbrug/ -merforbrug kr. I underskuddet på kr. indgår en videreførelse af underskuddet på kr. fra 2007 og 2008, hvor plejecen-trene, på grund af den særlige beskæftigelsessituation, har haft høje udgifter til ansættelse af vikarer. Efter den kommunale madservice fra 1. januar 2010 er blevet udliciteret, er underskuddet på kr. fra 2009 og tidligere år ikke medtaget i overførselsadgangen til Forebyggende indsats for ældre og handicappede Merudgiften skyldes væsentligst ekstra udgifter til vikarer i forbindelse med personalets sygdom mv kr. I alt Ældre kr. Der er på bevillingsniveauet 5.20 Ældre et underskud på kr. som foreslås overført til Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Takstreguleringskonti Overførsel af budget på takstreguleringskonti vedrørende institutioner omfattet af den Belægningsafhængige budgettildelingsmodel. Saldoen kan henføres til over/underskud ved drift af dag- og botilbud og skal indgå i takstberegningen for 2011 med henblik på efterregulering i institutionernes takster og skal således overføres fra 2009 til Pleje og omsorg mv. samt Forebyggende indsats for handicappede Overførsel af over og underskud vedr. Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter samt Dronninghus består af et merforbrug på kr. samt en merindtægt på kr kr kr Botilbud til længerevarende ophold kr. 29/29

30 Overførsel af et samlet nettomindreforbrug vedrørende fællesudgifter- og indtægter på i alt kr., hvoraf kr. er overført fra Mindreforbruget skyldes, at udviklings- og uddannelsesinitiativer, som projekt med udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af Bostedsy-stemet er igangsat senere end planlagt. Overførsel af over- og underskud vedrørende Dag- og Botilbuds-institutionerne består af et netto mindreforbrug på kr. samt en netto merindtægt på kr. Botilbuddene Gefion samt Enghusene har i 2009 indhentet kr. henholdsvis kr. af deres underskud fra 2008 på kr. henholdsvis kr Aktivitets- og Samværstilbud kr. Overførsel af underskud vedr. Værkstederne ved Rude Skov består af et merforbrug på kr. samt en merindtægt på kr. I alt Tilbud til voksne med særlige behov heraf overføres der til 2010 og til kr kr kr. Der er således et ønske om at få overført kr. til 2010 og Overskuddet på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov viser imidlertid kun et overskud på kr., hvorfor der ikke er finansiering til overførsel af hele mindreudgiften fra Den væsentligste årsag hertil er, at Den selvejende institution Elleslettegård, har et underskud på kr., der som følge af opsigelse af driftsaftale ikke kan overføres. Endvidere blev der i forbindelse med budgetopfølgningen pr ydet en negativ tillægsbevilling på kr. til Tilbud til voksne med særlige behov. Under hensyntagen hertil, forslås det, at mindreforbruget på kr. overføres til hhv og Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedr. politikområdet "Ældre" ydes en negativ tillægsbevilling på - 30/30

31 ti ØUindst lersosuforslagt l i rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst kr., 2) at der vedr. politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" ydes en positiv tillægsbevilling på kr. og 3) at der i budget 2011 indarbejdes kr. vedrørende takstreguleringskonti under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov". Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den ltrådtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 31/31

32 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår på side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2009 et mindreforbrug som er sammensat således: Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.05 Bevilling 6.10 I alt Beskæftigelse Erhvervsudvikling mv kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2009 til 2010: 32/32

33 træderdi EBUt rekt l i lerebuforslagt Uindst l i rædererhvervs-ogbeskæf t KMBt l l i l igelsesudvalgetsindst i t Mindreforbrug/ -merforbrug Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv Erhvervsservice og iværksætteri kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri. I alt Erhvervsudvikling mv kr. Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på kr. som foreslås overført til Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. Bilag 1 Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv., ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ionensforslagerhvervs- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ionensforslagindstiller rektlerdi EBUindst l i Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Annelise Møller (F) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Hans Munk Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 33/33

34 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2009 til budget 2010 inden for økonomiudvalgets budgetområde. Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 10/9718 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2009 godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug fra 2009 til Reglerne fremgår af side 144 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2009 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2009 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Økonomiudvalgets politikområde, Administration mv., viser 2009 et mindreforbrug på kr. Område Budgetbeløb 2009 netto Mindreforbrug/ -merforbrug Administrationsbygninger kr kr. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at det ikke har været muligt at gennemføre den planlagte ombygning af Byplanområdet i Arbejdet videreføres i Byplan kr kr. 34/34

35 Teknik og Miljø kr kr. Merforbruget skyldes væsentligst, at det i en periode har været nødvendigt at have overgangsordninger i forbindelse med genbesættelse af lederstillinger. Dagtilbud til børn kr kr. Folkeskoler kr kr. Børn og unge kr kr. Kultur kr kr. Psykiatri og handicap kr kr. Ældre kr kr. Beskæftigelse kr kr. Borgerservice og Sekretariat kr kr. Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre de forudsatte harmoniserings- og effektiviseringstiltag så hurtigt som forudsat. Personale kr kr. Økonomi kr kr. Fælles for administrationsområder med mindreudgifter er, at der har været vakante stillinger samt forskydning i afgang og tilgang af personale. Direktionen kr kr. Fælles formål kr kr. Mindreudgiften skyldes især, at planlagte kurser i forbindelse med kompetenceudvikling og lederuddannelse ikke er gennemført som forudsat, ligesom aktiviteter aftalt ved 3- partsforhandlinger-ne videreføres i /35

36 Arbejdsskadeforsikring kr kr. Med virkning fra har Rudersdal Kommu-ne været selvforsikret inden for arbejdsskadeom-rådet. Der har i løbet af 2009 været uheld, hvor sagerne er afsluttet, og der er udbetalt erstatning. Der har også været uheld, hvor sagerne endnu ikke er færdigbehandlet, og der derfor ikke er udbetalt erstatning. Vedr. de uafsluttede sager, er der foretaget en aktuarmæssig beregning af, hvilken erstatning de endnu ikke afsluttede sager kan udgøre. Beregningen viser, at den samlede forpligtigelse for Rudersdal Kommune udgør ca. 2,8 mio. kr. som foreslås overført til 2010 til imødegåelse af evt. erstatningsudbetalinger. Beløb til overførsel vedr. administrationen kr. Lønpuljer. I forbindelse med den årlige budgetlægning afsættes, efter anbefaling fra Kommunernes Landsforening, puljer til regulering af lønninger som følge af overenskomstforbedringer samt Ny Løn. Puljerne overføres til områdernes lønkonti, efterhånden som indgåelse af lønaftaler gennemføres. Opgørelse af lønpuljer: Ikke forbrugte puljemidler i budget 2009 som forventes udbetalt i 2010, når lønaftalerne gennemføres kr. De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke afsluttede lønaftaler, og budgetbeløbet søges derfor overført til Barselspulje De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke udkonterede refusioner. Ikke-forbrugte lønpuljer til overførsel kr kr. Overførslen kan herefter opgøres som følgende: Overførsel af mindreforbrug vedr. administrationen kr. 36/36

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Politidirektør Finn Borch Andersen deltager

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Birkerød Vandsportscenter, Plantagevej 80, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 15. april 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.15 Bemærkninger:

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 12. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger NB mødet afholdes i Mødelokale

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Delegering af dele af bevillingsretten

Delegering af dele af bevillingsretten Bevillingsniveauer Kommunens budget er opdelt i en række politikområder, der også udgør bevillingsområderne. Kommunalbestyrelsen formulerer for hvert politikområde en række målsætninger, der sammen med

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere