O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 215 Folketinget Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms (Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms) 1 I lov nr. 175 af 12. marts 2009 om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 5. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober og skal indbetales senest den 28. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 23. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 16. december 2009.«2. I 2, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 24. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober 2009 og skal indbetales senest den 19. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 12. november Indeholdt A-skat for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 7. december Betales beløb efter pkt. ikke rettidigt, finder opkrævningslovens 7, stk. 1, 1. pkt., anvendelse.«3. I 5, stk. 1, indsættes som pkt.:»virksomhedens angivelse for juli 2009 skal foretages senest den 21. september Virksomhedens angivelse for august 2009 skal foretages senest den 13. oktober Virksomhedens angivelse for september 2009 skal foretages senest den 9. november Virksomhedens angivelse for oktober 2009 skal foretages senest den 1. december 2009.«4. I 7 indsættes som 3. pkt.:»for juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009.«2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Skattemin., j.nr AN Schultz Grafisk

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til formål at forlænge den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms med henblik på gradvist at vende tilbage til de normale betalingsfrister. Det sker ved, at betalingsfristerne for august til december 2009 forlænges. 2. Lovforslagets formål og baggrund Likviditeten i erhvervslivet er fortsat presset på grund af finanskrisen. Regeringen har derfor vurderet, at der er behov for en mere lempelig afvikling af den udskydelse af betalingsfristerne, som Folketinget vedtog med lov nr. 175 af 12. marts De længere frister for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, som Folketinget vedtog med lov nr. 175 af 12. marts 2009, ophører med udgangen af august, hvor de normale betalingsfrister genindføres. Normalisering af betalingsfristerne betyder, at virksomheder, der betaler moms månedligt, skal betale moms for to måneder samtidig. Tilsvarende betyder ophøret, at virksomheder, der har ansatte, skal betale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for to måneder samtidig. For at undgå disse dobbeltbetalinger forslår regeringen en lempelig afvikling af disse betalingsfrister samt en forlængelse af betalingsfristen for mellemstore virksomheders betaling af momsen for juli kvartal. 3. Gældende ret 3.1. De udskudte frister for betalingen af indeholdt A- skat m.v. For større virksomheder, der normalt skal indberette og betale den indeholdte A-skat m.v. senest den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører, er der midlertidigt etableret en ordning, hvor betalingen af den indeholdte A-skat m.v. for februar måned 2009 er udskudt en måned fra sidst i februar måned til sidst i marts måned, jf. 2 i lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Tilsvarende er betalingen af den indeholdte A-skat m.v. for marts måned udskudt fra den sidste bankdag i marts måned til den sidste bankdag i april måned osv. til og med indeholdelsen for juli måned For virksomheder, der normalt skal indberette og betale den indeholdte A-skat m.v. senest den 10. i måneden efter den måned, som indkomsten vedrører, er der midlertidig etableret en ordning, der betyder, at fristen for betalingen af den indeholdte A-skat m.v. er udskudt en måned fra den 10. marts 2009 til den 14. april 2009, jf. 1 i lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Fristen er udskudt helt til den 14. april på grund af påskehelligdagene. Tilsvarende er betalingen af den indeholdte A-skat m.v. for marts måned udskudt fra april måned til maj måned osv. til og med indeholdelsen for juli måned Der er tale om en rullende ordning, hvor virksomhederne i den 6 måneders periode hele tiden har en måneds udskydelse med betalingen af den indeholdte A- skat m.v. Efter gældende regler ophører ordningen ved, at betalingen af indeholdt A-skat m.v. for august måned betales til den sædvanlige frist samtidig med, at den udskudte A-skat m.v. for juli måned også betales. Det betyder, at der skal ske indbetaling af indeholdt A-skat m.v. for både juli måned og august måned samtidig. Den dobbelte betaling skal for store virksomheder ske senest den 31. august 2009 og for små og mellemstore virksomheder senest den 10. september Herefter er ordningen ophørt, og virksomhederne skal gå tilbage til at betale indeholdt A- skat m.v. til de sædvanlige frister. Forslaget om udskydelse af betalingen af den indeholdte A-skat omfatter kun en udskydelse af betalingen. Virksomhederne skal fortsat indberette, hvad der er indeholdt i A-skat m.v. til indkomstregistret til de sædvanlige frister. Det er nødvendigt af hensyn til at sikre, at oplysningerne i indkomstregisteret er opdateret med, hvad de ansatte har tjent i de enkelte måneder.

3 3 Hermed kan indkomstregistret fortsat danne de korrekte elektroniske skattetrækkort, og ordningen med lønindeholdelse over det elektroniske skattetrækkort kan tilsvarende afvikles uden ændringer som følge af lov nr. 175 af 12. marts 2009 om at udskyde betalingsfristerne for indeholdt A-skat m.v De udskudte frister for angivelse og betaling af moms For virksomheder omfattet af momslovens 57, stk. 2, der afregner moms månedligt, er der midlertidigt etableret en rullende udskydelse af betalingsfristerne i perioden fra februar 2009 til august Den normale kredittid for betaling af moms for virksomheder, som afregner moms månedligt, er på 25 dage. Denne kredittid er midlertidigt forlænget med 30 dage startende med afregningen af momsen for januar måned. Herved er betalingsfristen udskudt med en måned, og virksomhederne skal fortsat afregne momsen den 25. i en måned. Den rullende udskydelse af angivelses- og betalingsfristen løber i 6 måneder til og med momsen for juni. Raten for juni skal således angives og betales senest den 25. august Herefter ophører udskydelsen. Det har den konsekvens, at der senest den 25. august 2009 samtidig skal angives og betales moms for både juni og juli måned. For virksomheder omfattet af momslovens 57, stk. 3, der afregner moms kvartalsvis, er fristen for angivelsen og betalingen af momsen midlertidigt udskudt med 20 dage. Udskydelsen omfatter angivelsen og betalingen af momsen for januar og april kvartaler. For disse virksomheder er den normale kredittid på en måned og 10 dage. Kredittiden er forlænget med 20 dage for januar kvartal og 13 dage for april kvartal. Herved er kredittiden for disse to kvartaler oppe på den efter EU-reglerne maksimalt tilladte kredittid på 2 måneder, jf. afsnit 11. Hvis den sidste rettidige frist for angivelse og betaling af momsen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag. Konkret betyder udskydelsen således, at momsen for januar kvartal, der efter de almindelige frister skal afregnes senest den 11. maj 2009, udskydes til betaling den 2. juni Tilsvarende er fristen for betaling af momsen vedrørende april kvartal udskudt fra den 10. august 2009 til den 1. september Herefter ophører udskydelsen af angivelses- og betalingsfristen. For juli kvartal skal der således angives og betales efter de almindelige frister. For virksomheder, der afregner moms halvårligt, er momsperioden for andet halvår af 2008 lagt sammen med momsperioden for første halvår af Den sædvanlige angivelses- og betalingsfrist for momsen for andet halvår af 2008 er 2. marts Som følge af sammenlægningen af momsperioderne er sidste rettidige betalingsfrist for den forlængede momsperiode 1. september Hvis en virksomhed for en momsperiode opgør et negativt momstilsvar, kan virksomheden få udbetalt den overskydende moms. Udbetalingen sker ved, at virksomheden angiver det negative momstilsvar til SKAT. Hvis virksomheden angiver det negative tilsvar til SKAT inden udløbet af angivelsesfristen, sker udbetalingen senest 3 uger, efter SKAT har modtaget angivelsen. Den midlertidige udskydelse af angivelses- og betalingsfristen for moms udskyder ikke SKATs frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne. Selvom angivelsesfristen er udskudt, kan virksomhederne således få den overskydende moms tilbage lige så hurtigt som hidtil. Er virksomhedens momstilsvar for afregningsperioden negativt, kan virksomheden således angive det negative momstilsvar til SKAT, så snart afregningsperioden er udløbet, og virksomheden vil få den overskydende moms tilbage senest 3 uger efter, at SKAT har modtaget angivelsen. 4. Lovforslaget Det foreslås at forlænge den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms med henblik på at afvikle udskydelsen af betalingsfristerne gradvist over 5 måneder Virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag For virksomheder, der har ansatte, betyder forslaget, at indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli og august måned ikke skal betales samtidig. I stedet for skal den midlertidige forlængelse af betalingsfristerne med 30 dage gradvist afvikles frem mod årsskiftet med gennemsnitlig 6 dage om måneden i månederne august til december. Det foreslås, at fristen for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fastholdes til de sædvanlige frister. Herved sikres det, at oplysninger i indkomstregistret er opdateret med, hvad de ansatte har tjent i de enkelte måneder. Dette er nødvendigt for, at indkomstregistret fortsat kan danne de korrekte elektroniske skattetrækkort, og ordningen med lønindeholdelse over det elektroniske skattetrækkort kan afvikles uden ændringer som følge af udskydelsen af betalingsfristerne.

4 4 Afregningsperiode Små og mellemstore virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag For at undgå, at virksomhederne samtidig skal betale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for både juli og august måned senest den 10. september 2009, foreslås en forlængelse af udskydelsen af betalingsfristerne over de følgende 5 måneder. Forlængelsen har til formål gradvist at afvikle udskydelsen af betalingsfristerne. Afviklingen sker ved, at betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne august til december 2009 gradvist forkortes således, at den forlængede kredittid er fuldt afviklet ved betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned, som finder sted den 18. januar For små og mellemstore virksomheder betyder forslaget, at indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Store virksomheders betaling af indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag For store virksomheder betyder forlængelsen, at indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august, som efter gældende regler skulle have været betalt den sidste bankdag i august, udskydes, således at tilsvaret ikke skal betales samtidig med tilsvaret for juli måned. For at undgå, at virksomhederne skal betale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for både juli og august 2009 samtidigt senest den 31. august 2009, er der foreslået en forlængelse af udskydelsen af betalingsfristerne over de følgende 5 måneder. Forlængelsen har til formål gradvist at afvikle udskydelsen af betalingsfristerne. Afviklingen sker ved, at betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne august til december gradvist forkortes således, at den forlængede kredittid er fuldt afviklet ved betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned, som finder sted senest den 30. december Indberetningsfristerne for store virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og betalingsfristerne efter henholdsvis gældende regler og forslaget er vist i skemaet nedenfor. Det foreslås, at virksomheder, som ikke betaler indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag rettidigt i henhold til de foreslåede frister, skal betale rente. Renten beregnes fra den første i den måned, i hvilken beløbet skal betales. Det svarer til, hvad der almindeligvis er gældende, når et beløb ikke betales rettidigt. Betalingsfrist efter gældende regler Betalingsfrist efter forslaget Juli juli august august 2009 August august august september 2009 September september september oktober 2009 Oktober oktober oktober november 2009 November november november december 2009 December december december december 2009 Afregningsperiode for august, som efter gældende regler skulle have været indbetalt senest den 10. september, udskydes til 5. oktober Tilsvarende udskydes fristen for betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september måned til 28. oktober 2009 osv. frem til ordningen er fuldt afviklet med betalingen af tilsvaret for december måned den 18. januar Fristen for betalingen af tilsvaret for december er den 18. januar i overensstemmelse med den almindelige»juleferieregel«i opkrævningslovens 2, stk. 2, 3. pkt., for små virksomheders betaling af A-skat for december måned. Indberetningsfristerne for små og mellemstore virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og betalingsfristerne efter henholdsvis gældende regler og forslaget er vist i skemaet nedenfor. Indberetningsfrister Indberetningsfrister Betalingsfrister efter gældende regler Betalingsfrister efter forslaget Juli august september september 2009 August september september oktober 2009 September oktober oktober oktober 2009 Oktober november november november 2009 November december december december 2009 December januar januar januar 2010

5 Virksomheders betaling af moms Store virksomheder, som afregner moms månedligt Med henblik på at undgå, at store virksomheder, som afregner moms månedligt, skal betale moms for både juni og juli måned den 25. august 2009 foreslås det at afvikle den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for månedlig moms lempeligt ved gradvist at forkorte betalingsfristerne over 5 måneder med gennemsnitlig 6 dage om måneden. Herved forlænges betalingsudskydelsen henover efteråret samtidig med, at den afvikles lempeligt. For store virksomheder, der betaler moms månedligt, betyder forslaget, at momsen for både juni og juli måned ikke skal betales senest den 25. august, idet betalingen af momsen for juli 2009 udskydes til betaling senest den 21. september. Forlængelsen af ordningen betyder, at momsen for juli til og med december måned fortsat kan udskydes henover efteråret, dog med en gradvis forkortelse af betalingsfristerne måned for måned frem mod årsskiftet. Den gradvise afvikling sker ved, at den forlængede kredittid gradvist forkortes over de følgende 5 måneder. Ved betalingen af momsen for november måned er den midlertidige forlængelse af betalingsfristerne helt afviklet, og momsen for november måned betales således til den normale frist den 28. december I oversigten nedenfor er vist angivelses- og betalingsfrister efter henholdsvis gældende regler og forslaget. Afregningsperiode Angivelses- og betalingsfrister efter gældende regler Angivelses- og betalingsfrister efter forslaget Juni august august 2009 Juli august september 2009 August september oktober 2009 September oktober november 2009 Oktober november december 2009 November december december Mellemstore virksomheder, som afregner moms kvartalsvis For mellemstore virksomheder, som afregner moms kvartalsvis, foreslås det at forlænge kredittiden for juli kvartal med 20 dage. Hermed kommer kredittiden for betalingen af momsen for juli kvartal op på den efter EU-reglerne maksimalt tilladte kredittid på to måneder. Konkret betyder forslaget, at momsen for juli kvartal skal angives og betales senest den 1. december 2009 i stedet for allerede den 10. november Økonomiske konsekvenser for det offentlige Den forslåede gradvise afvikling af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms vil primært medføre et umiddelbart rentetab for det offentlige i Hertil kommer, at forslaget må forventes at medføre en mindre forøgelse af tab på debitorer ud over den stigning i tabene, der i øvrigt må påregnes som følge af den aktuelle konjunktur- og likviditetssituation. Det samlede rentetab skønnes at udgøre ca. 500 mio. kr. i 2009, fordelt med ca. 200 mio. kr. vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. afsnit 5.1., og med ca. 300 mio. kr. på momsområdet, jf. afsnit 5.2. Forøgede tab på debitorer skønnes på sigt at udgøre ca. 50 mio. kr. som følge af forslaget. Det samlede umiddelbare tab ved forslaget udgør 550 mio. kr., som alene vedrører staten. Regioner og kommuner berøres ikke af forslaget. Opgjort som varig rentevirkning skønnes lovforslaget at medføre et tab på ca. på 10 mio. kr. årligt. Forslaget vil medføre, at virksomhederne sparer renteudgifter eller opnår større renteindtægter, hvilket umiddelbart forøger deres skattegrundlag, ligesom der på sigt fremkommer forøgede aktionærskatter og øgede forbrugsafgifter. Herved reduceres det varige provenutab til ca. 5 mio. kr. årligt. Afviklingen af kredittidsforlængelsen vil i 2. halvår af 2009 kunne medføre en midlertidig forøgelse af niveauet for restancer i SKAT vedrørende A-skat m.v. og moms. Langt størstedelen af de forøgede restancer forventes afviklet i løbet af Da restancerne udløser morarenter, er den provenumæssige betydning af forøgede restancer begrænset. Provenuskønnene for rentetabet er baseret på de seneste skøn for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms, som er offentliggjort i finansloven for Det er i skønnet lagt til grund, at ordningerne udnyttes i størst muligt udstrækning A-skat og arbejdsmarkedsbidrag På finansloven for 2009 er der budgetteret med samlede A-skatter på 318,5 mia. kr. og arbejdsmar-

6 6 kedsbidrag på ca. 68 mia. kr. Af disse ca. 386,5 mia. kr. skønnes de 251,3 mia. kr. eller ca. 65 pct. at vedrøre den private sektor. På månedsbasis skønnes de samlede indbetalinger af A skat og arbejdsmarkedsbidrag fra den private sektor i gennemsnit at udgøre lidt under 21 mia. kr. Hertil kommer et mindre beløb vedrørende restancer inddrevet gennem A-skattetræk. På denne baggrund skønnes de samlede månedlige indbetalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fra den private sektor at udgøre ca. 21 mia. kr. i gennemsnit. Heraf vedrører ca. 18 mia. kr. store virksomheder, som afregner de indeholdte beløb den sidste bankdag i måneden, og ca. 3 mia. kr. små virksomheder, der afregner de indeholdte beløb den 10. i den efterfølgende måned. Den foreslåede gradvise afvikling af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skønnes at medføre et rentetab for staten i Rentetabet skønnes på baggrund af ovenstående at udgøre ca. 0,2 mia. kr., beregnet med en rente på 5,75 pct. p.a. Herudover vil den forlængede kredittid kunne medføre øgede tab på debitorer. Dette tab skønnes dog at ville være yderst beskedent Moms Den foreslåede gradvise afvikling af udskydelsen af betalingsfristerne vedrører på momsområdet de store virksomheder, der afregner månedligt, mens de mellemstore virksomheder, der afregner kvartalvist, får forlænget afregningsfristen for juli kvartal De store virksomheder med månedsafregning vil få forlænget deres kredittid med 64 dage under et. Det er på finansloven for 2009 lagt til grund, at momsindbetalingerne (brutto) fra de store virksomheder gennemsnitligt udgør ca. 25,1 mia. kr. månedligt. Rentetabet ved den gradvise afvikling af udskydelsen af betalingsfristerne kan for de store virksomheder opgøres til ca. 0,25 mia. kr. i 2009 ved en rente på 5,75 pct. p.a. De mellemstore virksomheder med kvartalsafregning vil få forlænget deres kredittid med 20 dage for juli kvartal Det er på finansloven for 2009 lagt til grund, at momsindbetalingerne (brutto) fra de mellemstore virksomheder gennemsnitligt udgør ca. 14,9 mia. kr. pr. kvartal. Rentetabet ved udskydelsen af betalingsfristen kan opgøres til ca. 0,05 mia. kr. i 2009 ved en rente på 5,75 pct. p.a. Det samlede rentetab i 2009 på momsområdet skønnes således at udgøre 0,3 mia. kr. Herudover skønnes den længere kredittid i afviklingsperioden på momsområdet at medføre større tab på debitorer på i alt 50 mio. kr. Tabet vil fremkomme over en årrække. 6. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører, at der skal ske tilretning i flere af SKAT s it-systemer. Omkostningerne hertil skønnes til omkring kr. SKAT vil efter lovforslagets fremsættelse orientere om lovforslagets indhold på skat.dk. Hvis lovforslaget vedtages, vil SKAT orientere virksomhederne om de vedtagne, nye frister. Det vil ske via et elektronisk nyhedsbrev, der udsendes via til virksomhederne. Nyhedsbrevet vil endvidere være tilgængeligt på skat.dk. For at sikre, at alle virksomheder er opmærksomme på de vedtagne, nye frister, vil SKAT desuden foretage annoncering i landsdækkende og regionale aviser. De samlede udgifter til udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve samt annoncer er skønnet til kr. Samlet skønnes lovforslaget at medføre administrative omkostninger for SKAT på omkring 1,3 mio. kr. 7. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet For erhvervslivet betyder forslaget, at likviditeten forbedres henover efteråret. For virksomheder med ansatte og for virksomheder, som betaler moms månedligt, betyder den lempeligere afvikling af de forlængede kredittider, at virksomhederne får lidt længere tid til at skaffe pengene til betalingen af den udskudte rate af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. For virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, betyder forslaget, at de får længere tid til at betale momsen for juli kvartal. Herved forbedres disse virksomheders likviditet i efteråret. Lovforslaget har ingen betydning for virksomheder, der afregner moms halvårligt og som ikke har ansatte. 8. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer, at forslaget ikke indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7 7 10. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 11. Forholdet til EU-retten EU s momsregler fastsætter visse rammer for kredittiden og angivelsesperioden. Kredittiden må højst være på 2 måneder. Afregningsperioden skal som hovedregel fastsættes til en, to eller tre måneder, men det er muligt at fastsætte andre perioder, så længe afregningsperioden ikke overstiger et år. Lovforslagets udskydelse af fristen for betaling af momsen for virksomheder, der afregner moms månedligt, og virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, overholder dette krav, idet kredittiden ikke er forlænget ud over 2 måneder. EF-traktatens regler om statsstøtte gælder fuldt ud på skatteområdet. Dette betyder, at det ved anvendelsen af skatteinstrumenter skal vurderes, om anvendelsen af instrumentet er foreneligt med traktatens statsstøtteregler, afledte regler og retspraksis. Af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger vedrørende direkte beskatning af virksomhederne fremgår det, at en foranstaltning udgør statsstøtte, hvis den helt eller delvist fritager bestemte virksomheder, sektorer eller regioner fra de byrder, som følge af normal anvendelse af det almindelige system, uden at denne fritagelse berettiges ved dette systems karakter eller forvaltning. Fristforlængelsen ydes til alle virksomheder, som indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt betaler moms i Danmark. Det faktum, at der indføres forskellige frister for virksomhederne afhængig af, om virksomheden er stor eller mellemstor, eller om virksomheden betaler moms halvårligt, kvartalsvis eller månedligt, indebærer ikke, at ordningen er selektiv. Der er tale om en videreførelse af de eksisterende regler på området for betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Ordningen er således af generel natur og vil ikke udgøre statsstøtte i EF-traktatens artikel 87 (1) forstand. 12. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget har været sendt i høring hos Advokatsamfundet, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, Håndværksrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer, Dansk Arbejdsgiverforening og FTF. Derudover har forslaget været sendt i høring i Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet.

8 8 13. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindre udgifter Lovforslaget vil forbedre virksomhedernes likviditet henover efteråret. Negative konsekvenser/ merudgifter Afviklingen af den midlertidige forlængelse af kredittiderne skønnes at medføre et umiddelbart rentetab for staten på ca. 0,5 mia. kr. i 2009, hvortil kommer øgede tab på debitorer på ca. 0,05 mia. kr. Det varige provenutab udgør ca. 10 mio. kr. Afledte virkninger i form af øgede indkomstskatter m.v. reducerer på sigt det varige tab provenutabet til ca. 5 mio. kr. Lovforslaget skønnes at medføre 1,3 mio. kr. i administrative omkostninger for staten. Ingen af betydning. Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes at være i overensstemmelse med EU-retten, idet de foreslåede kredittider ikke overstiger 2 måneder og forlængelsen ikke udgør statsstøtte. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at små og mellemstore virksomheder, jf. opkrævningslovens 2, stk. 5, som normalt betaler indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag den 10. i måneden efter afregningsperioden, får en lempeligere afvikling af den udskudte betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 fik disse virksomheder mulighed for at udskyde betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med 30 dage. Denne betalingsudskydelse skal efter gældende regler afvikles ved, at virksomhederne skal betale indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for både juli og august måned senest den 10. september Med lovforslaget udskydes betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne august til november med henblik på gradvist at afvikle den forlængede betalingsfrist. Afviklingen sker ved måned for måned at forkorte betalingsfristen med gennemsnitligt 6 dage om måneden. Herved vil forlængelsen af betalingsfristen være fuldt ud afviklet ved betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned. Virksomhederne skal fortsat indberette oplysninger om indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til de normale frister. Det skyldes, at indkomstregistret skal være fuldt opdateret af hensyn til de andre it-systemer, som trækker på oplysninger herfra. Til nr. 2 Det foreslås, at store virksomheder, jf. opkrævningslovens 2, stk. 6, som normalt betaler indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag den sidste bankdag i måneden, får en lempeligere afvikling af den udskudte betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

9 9 Ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 fik disse virksomheder mulighed for at udskyde betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med 30 dage. Denne betalingsudskydelse skal efter gældende regler afvikles ved, at virksomhederne skal betale indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag for både juli og august måned senest den 31. august Med lovforslaget udskydes betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne august til november med henblik på gradvist at afvikle den forlængede betalingsfrist. Afviklingen sker ved måned for måned at forkorte betalingsfristen med gennemsnitligt 6 dage om måneden. Herved vil forlængelsen af betalingsfristen være fuldt ud afviklet ved betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for december måned. Virksomhederne skal fortsat indberette oplysninger om indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til de normale frister. Det skyldes, at indkomstregistret skal være fuldt opdateret af hensyn til de andre it-systemer, som trækker på oplysninger herfra. Efter opkrævningslovens 7, stk. 1, 1. pkt., skal der betales renter fra den første i den måned, i hvilken beløbet skal betales, hvis virksomheden ikke betaler rettidigt. Efter opkrævningslovens 7, stk. 1, 2. pkt., skal store virksomheder, jf. opkrævningslovens 2, stk. 6, dog først betale rente regnet fra den første i måneden efter sidste rettidige betalingsdag. Denne regel skal sikre, at store virksomheder ikke kommer til at betale rente for den måned, som udgøres af selve afregningsperioden. Det foreslås, at store virksomheder, som ikke betaler rettidigt, skal betale rente af beløbet fra den første i den måned i hvilken beløbet skal betales. Herved sikres det, at der skal betales rente for hele betalingsmåneden, hvis virksomheden ikke betaler rettidigt. Til nr. 3 Det foreslås, at store virksomheder jf. momslovens 57, stk. 2, som afregner moms månedligt, får en lempeligere afvikling af den udskudte betalingsfrist for momsen. Ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 fik disse virksomheder mulighed for at udskyde betalingen af moms med 30 dage. Denne betalingsudskydelse skal efter gældende regler afvikles ved, at virksomhederne skal betale momsen for både juni og juli måned senest den 25. august Med lovforslaget udskydes betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne juli til oktober med henblik på gradvist at afvikle den forlængede betalingsfrist. Afviklingen sker ved måned for måned at forkorte betalingsfristen med gennemsnitligt 6 dage om måneden. Herved vil forlængelsen af betalingsfristen være fuldt ud afviklet ved betalingen af momsen for november måned. Til nr. 4 Det foreslås, at mellemstore virksomheder, jf. momslovens 57, stk. 3, der afregner moms kvartalsvis, får udskydelse med betalingen af momsen for juli kvartal. Virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, har normalt en kredittid på en måned og 10 dage. Det foreslås at forlænge betalingsfristen for momsen vedrørende juli kvartal til to måneder. Forlængelsen til to måneder svarer til den ordning, som virksomhederne fik i forbindelse med den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne i foråret og sommeren Med forslaget forlænges ordningen hen over efteråret. Forslaget betyder, at momsen for juli kvartal skal angives og betales senest den 1. december Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

10 10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 175 af 12. marts 2009 om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A- skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, foretages følgende ændringer: 1. Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den 1. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, mens den sidste rettidige indbetalingsdag udskydes til den 10. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige indbetalingsdag. 1. I 1, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 5. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober og skal indbetales senest den 28. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 23. november Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 16. december 2009.«2. Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den sidste hverdag (bankdag) i den første måned efter den måned, indkomsten vedrører. Stk. 2. Sidste rettidige indbetalingsdag for beløb omfattet af stk. 1 er forfaldsdagen. 2. I 2, stk. 1, indsættes som pkt.:»indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for august 2009 forfalder den 1. september 2009 og skal indbetales senest den 24. september Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for september 2009 forfalder den 1. oktober 2009 og skal indbetales senest den 19. oktober Indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for oktober 2009 forfalder den 1. november 2009 og skal indbetales senest den 12. november Indeholdt A-skat for november 2009 forfalder den 1. december 2009 og skal indbetales senest den 7. december Betales beløb efter pkt. ikke rettidigt, finder opkrævningslovens 7, stk. 1, 1. pkt., anvendelse.«

11 11 Gældende formulering 5. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens 57, stk. 2, udskydes for månederne januar 2009 til og med juni 2009 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb. Stk. 2. Hvis den sidste rettidige angivelsesdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag. Lovforslaget 3. I 5, stk. 1, indsættes som pkt.:»virksomhedens angivelse for juli 2009 skal foretages senest den 21. september Virksomhedens angivelse for august 2009 skal foretages senest den 13. oktober Virksomhedens angivelse for september 2009 skal foretages senest den 9. november Virksomhedens angivelse for oktober 2009 skal foretages senest den 1. december 2009.«7. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september I 7 indsættes som 3. pkt.:»for juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009.«2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 2008/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -711-0032 Fremsat den 15. maj af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 154 - Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget L 154 - Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 10 Offentligt J.nr. 2009-730-0117 Dato: 4. marts 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere