VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter vejledning af januar 2001 ved Ellis From Slutversion

2 Indholdsfortegnelse Gonoré Genital chlamydiainfektion, NGU, NSGI Syphilis Bakteriel vaginose...10 Candidiasis genitalis...10 Kondylomer...11 Herpes genitalis...11 Trichomoniasis

3 UKOMPLICERET GENITAL GONORÉ Ciprofloxacin 500 mg per os som éngangsdosis. Ved legemsvægt over 90 kg gives Ciprofloxacin 750 mg per os som éngangsdosis. Der tages RPR samt anti-hiv efter information og samtykke. Jævnligt drejer det sig om en dobbeltinfektion med gonokker og chlamydia eller andre mikroorganismer, som forårsager NGU/NSGI (*),fx.ureaplasma urealyticum og Mycoplasma genitalium. Den følgende dag gives derfor Zitromax 1 g per os som éngangsdosis for formodet chlamydiainfektion (undtagen ved graviditet i 1. trimester, se chlamydiainfektion). Alternativt kan anvendes: Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. som éngangsdosis. Injektionen gives dybt intraglutealt. (Rocephalin 1 g pulver til injektionsvæske. Til i.m. Injektion opløses 1 g injektionssubstans i 3,5 ml 1% Lidokain-klorid injektionsvæske. Se i øvrigt Lægemiddelkataloget. Gravide: Ciprofloxacin bør ikke gives til gravide pga. mulig risiko for bruskmisdannelse. Der gives i stedet for Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. x 1 Gravide, som er penicillinallergi: Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. som engangsdosis. Som eneste behandling i 1. trimester. I 2. og 3. trimester suppleres med Zitromax 1 g per os som engangsdosis den efterfølgende dag. Partnerbehandling: Efter undersøgelse behandles alle kvindelige partnere. Mandlige partnere behandles, hvis de har tegn til urethrit. Kontrol af gonoré: Der kontrolleres efter 7-10 dage. Om muligt kontrol af RPR samt anti-hiv efter 3 mdr. Resistensbestemmelse: På mikrobiologisk afsnit, laboratoriet, DIH, har man siden 1992 fulgt følsomheden overfor penicillin og Ciprofloxacin hos gonokokker isoleret i Nuuk. Ved behandlingssvigt, ved smitte erhvervet i Østen, Afrika, Sydamerika og i øvrigt efter skøn, bør gonokker fra andre lægedistrikter også sendes til laboratoriet, DIH, mhp. resistensbestemmelse. Ciprofloxacin-resistente gonokokker er isoleret i Østen, Afrika og i Europa. Disse gonokokker er følsomme overfor Rocephalin. Ved mistanke om svælggonoré: Ciprofloxacin 500 mg per os 1 gang dagl. i 2 dage eller Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. som éngangsdosis. Ved mistanke om rektalgonoré: Behandling som ved ukompliceret genital gonoré. (*) NGU: Non-gonoroisk urethrit hos manden. NSGI: Non-specifik genital infektion hos kvinden 3

4 KOMPLICERET GONORÉ Salpingit/epidymit: Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. dagl. i 5 dage, efterfulgt af Zitromax 1 g x 1 per os eller Ciprofloxacin 500 mg per os dagl. i 5 dage, efterfulgt af Zitromax 1 g x 1 per os. Ved sværere tilfælde af salpingit suppleres med Metronidaxol 500 mg per os x 3 dagl. i 10 dage. Dissemineret gonoré (dermatit/artrit sygdrom): Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. dagl. i 7 dage, efterfulgt af Zitromax 1 g per os som éngangsdosis. Ophthalmia gonococcica neonatorum: Rocephalin (med Lidokain) mg/kg i.m. (maximalt 125 mg) som éngangsdosis. Øjet renses hver time med fysiologisk saltvand, indtil pussesekretionen er ophørt. Forældrene undersøges og behandles. Gonoré hos børn: Rocephalin (med Lidokain) oftest 125 mg i.m. til småbørn, 187,5 mg til større børn i.m. som éngangsdosis. Seksuelt misbrug af barnet kan været årsagen, men indirekte smitte kan forekomme. Barnet undersøges specielt mhp. tegn på seksuel overlast og anden seksuel overførbar infektion. Husstanden undersøges. Samtale med husstanden, som også skal tale med socialrådgiver, eventuelt med psykolog. De sociale myndigheder kontaktes, hvis seksuel overlast har fundet sted og i øvrigt efter skøn. Den efterfølgende dag gives Zitromax doseret efter vægt for formodet chlamydiainfektion. 4

5 UKOMPLICERET GENITAL CHLAMYDIAINFEKTION: Zitromax 1 g (2 tabl. á 500 mg) per os som éngangsdosis eller Doxycyklin 100 mg x 2 per os dagl. i 7 dage. Ved graviditet i 1. trimester: Amoxicillin 750 mg x 3 per os dagl. i 7 dage. I 2. og 3. trimester gives Zitromax 1 g x 1 per os. Gravide med penicillinallergi: Ingenting i 1. trimester. Kontrol efter uge 12. Zitromax i 2. og 3. trimester. KOMPLICERET GENITAL CHLAMYDIAINFEKTION: (feks. Salpingitis, epididymitis). Erfaring med Zitromax mangler. Doxycyklin 100 mg x 2 per os dagl. i 2-3 uger eller Erythromycin 500 mg x 2 per os dagl. i 3 uger. Ved graviditet : Amoxicillin 750 mg x 3 per os dagl. i 3 uger. (Ved penicillinallergi behandling ud fra individuel vurdering, evt. erythromycin som anført) Mb. Reiter udløst af genital chlamydiainfektion: Beh. som ukompliceret genital chlamydiainfektion, se ovenfor. Partnerbehandling: Efter undersøgelse og prøvetagning behandles partner til patient med ukompliceret eller kompliceret chlamydiainfektion, som angivet ved ukompliceret chlamydiainfektion. Kontrol efter behandling for chlamydia: Klinisk vurdering 2-3 uge efter behandlingen ved kompliceret infektion. Kontrolpodning anbefales tidligst 6 uger efter behandling. UKOMPLICERET NON-CHLAMYDIA, NON-GONOROISK URETRIT/CERVICIT: Zitromax 500 mg per os dagl. i 3 dage eller Doxycyklin 100 mg x 2 per os dagl. i 7 dage. Ved graviditet: Behandling afventer fødslen. Ascenderende komplicerende infektion er ikke beskrevet hos gravide. ADNEKSINFLAMMATION ( UNDERLIVSBETÆNDELSE ): Hvis man skønner, at patienten kan behandles ambulant: Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. per os i minimum 10 dage. Hvis mikroskopi af uretral- /cervikal-sekret viser intracellulære diplokokker eller der er vækst af GK, suppleres behandlingen med Rocephalin (med Lidokain) 250 mg i.m. dagl. i 5 dage (jf. kompliceret gonoré) Ved svære tilfælde indlægges patienten, og behandlingen suppleres med Metronidazol 500 mg x 3 dgl. i 10 dage. Partnerbehandling: Mandlig partner undersøges for gonoré og chlamydia og behandles ved positive fund. 5

6 CHLAMYDIAKONJUNKTIVIT OG PNEUMONI HOS NYFØDTE: Erythromycinmikstur 40 mg/ml, 50 mg/kg pr. dag fordelt på 4 doser. Behandling gives 2 uger ved konjunktivit, 3 uger ved pneumoni. Moderen og dennes partner undersøges og behandles som anført ved ukompliceret genital chlamydiainfektion. Børn, hvis mødre har en genital chlamydiainfektion ved fødslen behandles med Erythromycinmikstur i 2 uger som ovenfor anført. GENITAL CHLAMYDIAINFEKTION OG NSGI FORUD FOR GYNÆKOLOGISKE INDGREB SÅSOM FEKS. ABORTUS PROVOCATUS, ABRASIO OG SPIRALOPSÆTNING: Behandling bør indledes mindst 3-4 dage før indgrebet. Hvis chlamydiaundersøgelse ikke er foretaget eller svar ikke foreligger, kan profylaktisk behandling gives. Behandling som til ikke gravide efter information (jvn. ukompliceret genital chlamydiainfektion). 6

7 TIDLIG SYPHILIS (MINDRE END 1 ÅRS VARIGHED: PRIMÆR OG SEKUNDÆR SYPHILIS SAMT TIDLIG LATENT SYPHILIS): 1. Benzathin-penicillin (Pendysin ) 2,4 MIE i.m. (1,2 MIE i.m. i hver balde), gentaget med samme dosis efter 1 uge, eller: 2. Procain penicillin IE i.m. dagl. i 10 dage. Ved penicillinallergi: Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. per os i 15 dage, eller: Tetracyklin 500 mg x 4 dagl. per os i 15 dage. SEKUNDÆR SYPHILIS MED AFFEKTION AF CENTRALNERVESYSTEMET: Behandling som anført under neurosyphilis. Kontrol efter behandling: Patienten følges klinisk og serologisk. WR mdr. efter behandlingen. Hvis WR stort set er uændret ved 12 mdrs. Undersøgelsen: Lumbalpunktur og rtg. af thorax mhp. neurosyphilis og kardiovaskulær syphilis. Hvis WR er faldende ved 12 mdrs. undersøgelsen: Kontrol 18 mdr. Hvis fortsat forhøjet: Lumbalpunktur. GRAVIDE: Procainpenicillin IE i.m. dagl. i 15 dage (store, adipøse kvinder IE i.m. dagl.) Patienten bør være indlagt de første dage under kuren, da abort kan indtræde i tilslutning til en evt. Herxheimer. Hvis behandling gives de sidste uger før partus, kan barnet fødes med syphilis. Ved penicillinallergi: Rocephalin 1 g med Lidokain i.m. dagl. i 2 uger. GRAVIDITET OG TIDLIGERE BEHANDLET SYPHILIS: En tidligere velbehandlet syphilis med negative seroreaktioner medfører ingen risiko i nuværende graviditet. Ved tidligere behandlet syphilis med positive seroreaktioner ved 1. graviditet efter behandlingen anbefales: Pendysin 2,4 MIE i.m. x 1 KONTAKTBEHANDLING MED PENDYSIN 2,4 MIE I.M. GIVES TIL: 1) Primær kontakter efter forudgående klinisk og serologisk undersøgelse uanset symtomer. Man afventer ikke svar på serologien. Hvis RPR og WR er negative og pt. ikke har sår, foretages ikke yderligere. 2) Klinisk suspekte sår eller udslæt, hvor yderligere kontrol ikke skønnes gennemførlig, eller hvis han/hun skønnes ikke at ville overholde samlejeforbudet. 7

8 Ved penicillinallergi: Tbl. Tetracyklin 500 mg x 4 dagl. i 15 dage eller tabl. Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. per os i 15 dage. Ved graviditet og penicillinallergi: Gravide med penicillinallergi bør ikke behandles epidemiologisk, men kun efter forudgående påvisning af syphilisinfektion. SEN SYPHILIS (MERE END 1 ÅRS VARIGHED): Sen latent og latent med ukendt infektionsvarighed: Procainpenicillin IE i.m. dagl. i 15 dage eller Pendysin 2,4 MIE i.m. 3 x med 1 uges interval. Ved penicillinallergi: Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. per os i 30 dage eller Tetracyklin 500 mg x 4 dagl. per os, ligeledes i 30 dage. Kontrol af leverparametre. S-Kreatinin bestemmelse. Ved penicillinallergi hos gravide: Rocephalin (med Lidokain) 1 g i.m. dagl. i 2 uger BENIGN TERTÆR SYPHILIS OG KARDIOVASKULÆR SYPHILIS: Procainpenicillin IE dagl. i.m. i 21 dage. Ved penicillinallergi: Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. per os i 30 dage eller Tetracyklin 500 mg x 4 dagl. per os i 30 dage. Kontrol af leverparametre. S-Kreatinin bestemmelse. NEUROSYPHILIS: Benzylpenicillin 10 MIE x 3 i.v. dagl. i 15 dage. Ved penicillinallergi: Doxycyklin 200 mg x 2 dagl. per os i 30 dage eller Tetracyklin 500 mg x 4 dagl. per os i 30 dage. S-Kreatininbestemmelse. Nøje kontrol af leverparametre. Ved penicillinallergi hos gravid: Må vurderes individuelt. Der bør foretages lumbalpuktur ved: Neurologiske symtomer ved sekundær syphilis. Syphilis af mere end 1½ 2 års varighed. Latent syphilis med ukendt smittetidspunkt. Tertiær syphilis. Behandlet syphilis som fortsat er seropositiv og med ukarakteristiske cerebrale symtomer. Positiv WR 1-1½ år efter behandling af syphilis. TIDLIG MEDFØDT SYPHILIS (mindre end 2 års varighed): Procainpenicillin IE pr. kg i.m. 1 x dagl. i 10 dage. 8

9 SEN MEDFØDT SYPHILIS: Som tertiær syphilis med justering af penicillindosis efter alder. HERXHEIMER-REAKTIONEN: I følgende tilfælde vil man give Prednisolon 50 mg dagen før behandlingens påbegyndelse og første behandlingsdag for at undgå en akut forværring af tilstanden som følge af reaktionen: Kardiovaskulær syphilis Syphilitisk øjenaffektion Larynxgumma Hepargumma Hjernegumma Dementia paralytica og tabes dorsalis. TIDLIG SYPHILIS (INFEKTIONSVARIGHED UNDER 1 ÅR) HOS EN HIV-INFICERET PATIENT (NORMAL SPINALVÆSKE): Procainpenicillin 2,4 MIE i.m. dgl. i 15 dage. Ved infektionsvarighed over 1 år behandling i 21 dage. Ved neurologiske fund anbefales lumbalpunktur. Ved penicillinallergi: Doxycyklin 100 mg x 2 dagl. i 15 dage. 9

10 BAKTERIEL VAGINOSE: Diagnosen stilles, når mindst 3 af 4 følgende kriterier er tilstede: 1) Tyndt, homogent, gråhvidt, ildelugtende vaginalsekret. 2) Vaginalsekretets ph med indikatorpapir over 4,5. 3) Positiv sniff (amin)- test. 4) Clue cells. Behandling: Metronidazol 500 mg x 2 dagl. i 7 dage eller Dalacin (clindamycin) vaginalcreme 2%, 1 fyldt applikator ( 5 g) i vagina til natten i 7 dage. Dalacin 2% vaginalcreme kan anvendes under graviditet og ved amning. Partnerbehandling: Er ikke indiceret. BAKTERIEL VAGINOSE FORUD FOR GYNÆKOLOGISKE INDGREB: Metronidazol eller Dalacin som beskrevet ovenfor. CANDIDIASIS GENITALIS: Candida albicans ses som knoplignende legemer, der er lidt mindre end erythrocytter og som grenede, trådformede, dobbelkonturerede strukturer i en dråbe vaginalsekret udrørt i 10% KOH. Mikroskoperes ved 100 og 400 x forstørrelse. Behandling: Vag. Pevaryl 150 mg før sengetid i 3 dage eller Caps. Fluconazol 150 mg som éngangsdosis (graviditet: Må ikke anvendes) Ved graviditet: Vag. Canesten 500 mg før sengetid som éngangsdosis. 10

11 KONDYLOMER: Behandling: 1) Spir. Podofyllin 20 %, afvaskning efter 3-4 timer. Ugentlig behandling, tid indtil afvaskning øges med 1 time pr. gang, hvis der ikke fremkommer en toksisk dermatit. Hvis ingen tydelig fremgang efter 4-5 behandlinger, er kirurgisk behandling indiceret. Cave brug af for meget Podophyllin til pensling. Der kan opstå særdeles alvorlige systemiske bivirkninger med kramper og bevidstløshed. Eksterne kondylomer: Der må maksimalt pensles et område på 10 cm 2 eller maksimalt bruges 0,5 ml. I vagina må et område på højst 2cm 2 pensles. 2) Condyline/Wartec liniment (podophyllotoxin) 2 x dgl i 3 dage. Kan gentages med 4 dages interval i alt 4 gange. 3) Afklipning, kryobehandling eller Co 2 -laser. 4) Aldara (Imiquimod) creme 5% kan forsøges ved behandlingsresistente kondylomer. Påsmøres 3 gange ugentlig før sengetid i op til 10 uger. Kondylomer på portio: Kirurgisk behandling eller kryobehandling. Under graviditet er podofyllin og podophyllotoxin kontraindiceret. HERPES GENITALIS: Primær infektion og sværere recidiv: Zovir 200 mg x 5 dgl per os i 7-10 dage ved primær infektion, i 5 dage ved recidiv. Lettere recidiv: Cremor Zovir 5% 5 x dgl i 5 dage. Ved hyppige recidivudbrud, som påvirker psykisk, kan gives suppressionsbehandling i årevis. Zovir 400 mg x 2 dagl. eller Zelitrex 500 mg x 1 dagl. TRICHOMONIASIS: Påvises ved mikroskopi af vådt præparat. Behandling: Metronidazol 2 g per os som éngangsdosis (kan også gives til gravide). Samme behandling til partner (e). Metronidazol og alkohol kan give en alkohol-antabuslignende reaktion. Metronidazol og antabus kan udløse en akut forvirringstilstand. 11

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Behandling af Tuberkulose Dato: 25.10.2009 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Anders Løkke, Ole Hilberg og Niels Seersholm Revision: 25.10.2011 Sider: 7 1.1 ISOLATION

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Guidelines for superficielle svampeinfektioner

Guidelines for superficielle svampeinfektioner Guidelines for superficielle svampeinfektioner Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab Forfattere: Ditte Marie L. Saunte Marianne Hald Rune Lindskov Erik K. Foged Else L. Svejgaard Maiken C. Arendrup

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof)

Abstinensbehandling i sygehusregi (alkohol og stof) Sygehusvæsen - Psykiatrien - Voksenpsykiatri Regionalt - Psykiatri - voksen Niveau: Regional Type: Retningslinjer - Klinisk Redaktør: mlb Voksenpsykiatri Regionalt Emne: Abstinensbehandling i sygehusregi

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere