Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012"

Transkript

1 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND

2 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder kommune. Selskabet har til huse på Rude Havvej 9, 8300 Odder. Selskabet varetager alle opgaver vedr. anlæg, drift og vedligeholdelse af kloaker og renseanlæg - herunder renseanlæggene i Gylling, Hundslund. Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed for renseanlæg i Odder kommune. Odder kommune giver de nødvendige godkendelser og tilladelser til udledning. Gylling renseanlæg Renseanlægget i Gylling er bygget i 1994/95 på Karen Jeppesgade 100 i Gylling. Renseanlægget modtager spildevand fra Gylling by, Fensten, Ørting by, Falling, Gosmer og Ålstrup. Kloakoplandet er ca. 80 % fælleskloakeret, dvs. at regnvand ledes til renseanlægget - resten er separatkloakeret. Anlægget har udløb til Malskær bæk. Anlægget er dimensioneret til en belastning på 3000 PE og er bygget efter OCO-princippet, dvs. en kombineret mekanisk, biologisk og kemisk rensning af spildevandet. Hundslund renseanlæg Hundslund renseanlæg er beliggende Vestervang 17, Hundslund. Renseanlægget modtager spildevand fra Hundslund og Torup. Kloakoplandet er 70 % fælleskloakeret. Anlægget har udløb til Møllebæk. Anlægget blev bygget i 1963 som et bassinanlæg til mekanisk rensning af spildevand. I 1993 er renseanlægget udvidet med biologisk-kemisk rensning v.hj.a. luftdrevne biotromler. Det oprindelige bassinanlæg fungerer stadig som hhv. forklaringsbassiner og efterklaringslaguner. Anlægget er dimensioneret til 590 PE, og spildevandet renses mekanisk, biologisk og kemisk. Torrild renseanlæg Torrild renseanlæg er nedlagt i I stedet pumpes spildevandet via en ny pumpestation til Odder renseanlæg.

3 Ressource- og miljømæssige forhold De væsentligste miljøpåvirkninger og ressourcemæssige parametre i forbindelse med rensningsprocessen er: Elforbrug i forbindelse med pumpning, beluftning, m.v. Vandforbrug i forbindelse med skylleprocesser, rengøring. Forbrug af jernsulfat og jernklorid til kemisk fosforfjernelse. Deponering af ristestof og sand på losseplads. Slamproduktion (slammet viderebehandles på Odder renseanlæg) Udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor med renset spildevand til recipienterne. Tilførsel af div. næringsstoffer og tungmetaller via slam på landbrugsjord (opgørelsen findes i Grønt Regnskab for Odder renseanlæg). De væsentligste arbejdsmiljøparametre ved arbejde med spildevand er: risiko for fysisk kontakt med spildevand og slam og dets indhold af virus og bakterier. risiko for kemiske påvirkninger fra svovlbrinte og kemikalier i spildevandet. Til orientering om beskyttelse findes forskrifter om hygiejne og personlige værnemidler i Sikkerhedshåndbog for personale på Odder Spildevand.

4 Ledelsens redegørelse Formål og afgrænsning af oplysninger til Grønt Regnskab for eksterne renseanlæg. Dette er et grønt regnskab for de 3 eksterne renseanlæg i Odder kommune, Gylling og Hundslund. I regnskabet er medtaget oplysninger og data fra de seneste 5 år. Regnskabet er ikke lovpligtigt, men er udarbejdet for at skabe overblik over udviklingen af renseanlæggenes miljøpåvirkninger. Målsætningen for Odder Spildevand er, inden for de givne rammer, at sikre en stabil og effektiv rensning af spildevandet, med respekt for miljø, energiforbrug og andre omkostninger i vores valg af løsninger. Odder Spildevand arbejder for et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte. Oplysninger og data er udvalgt, så de væsentligste ressource- og miljømæssige parametre i forbindelse med renseprocesserne (spildevand- og slambehandling) er dækket. Øvrige ressource- og miljømæssige parametre i forbindelse med administration, servicering/- vedligeholdelse og laboratorie/egenkontrol på renseanlæggene er ikke medtaget. Dels fordi de ikke har direkte indflydelse på renseprocesserne effektivitet og dermed miljøpræstationen, og dels fordi disse aktiviteter dækker alle arbejdsområder på Odder Spildevand, eksempelvis alle renseanlæg, pumpestationer m.m. Oplysninger om udledte stoffer er udvalgt, så de omfatter de stoffer, der er reguleret af lovgivningen for udledning af spildevand fra kommunale renseanlæg samt for anvendelse af spildevandsslam på landbrugsjord.

5 Bemærkninger til talmateriale Der vil være bemærkninger til talmaterialet, når der forekommer store afvigelser fra tidligere års tal, som har konkrete forklaringer, eller når der er usikkerheder i talmaterialet, ændringer i beregninger/metoder, der har betydning for talmaterialet m.m. Bemærkninger til talmaterialet 2007: 2007 er det første år, hvor alt spildevand fra Hou er pumpet til Odder renseanlæg. Derfor er data fra Hou renseanlæg ikke længere præsenteret i regnskabet. Bemærkninger til talmaterialet 2009: Tilløbsmængden til Hundslund renseanlæg er reduceret. En del af oplandet til Hundslund renseanlæg er separeret i forbindelse med udskiftning af kloakledninger, og dermed mindre regnvand og indsivning til anlægget. Bemærkninger til talmaterialet 2010: Mængder af fældningskemikalier til anlæggene varierer. Det skyldes, at indkøb og opfyldning på nogle anlæg strækker til flere år. Bemærkninger til talmaterialet 2011: Slam fra Torrild renseanlæg er i 2011 forsøgsvis afhentet med slamsuger, sammen med flydeslam fra procestanken. Derfor har det ikke været muligt at opgøre mængderne som tidligere. Ristegods fra Torrild og Hundslund hentes i dag, af hygiejniske grunde, med slamsuger. Derfor er mængderne ikkevejet som tidligere, hvor det blev hentet og vejet som dagrenovation. Bemærkninger til talmaterialet 2012: Torrild renseanlæg er nedlagt pr. 1/ Datamaterialet er derfor ikke længere med i dette regnskab. Odder Spildevand, marts 2013

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2015 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S

Grønt regnskab 2011 Nyborg Forsyning & Service A/S Grønt regnskab 2008 CVR-nr. 25 53 54 56 Nyborg Forsyning & Service A/S Forord Dette frivillige grønne regnskab er det 12. Nyborg Forsyning & Service A/S har udarbejdet. Nyborg Forsyning & Service A/S består

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Årsberetning og Grønt regnskab

Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere