Grønt regnskab Hvad er et grønt regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab"

Transkript

1 Grønt Regnskab 2013

2

3 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg. De indgående stoffer omfatter arter og mængder af stoffer, der tilføres renseanlægget i form af spildevand samt forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer. De udgående stoffer omfatter arter og mængder af stoffer, der forlader renseanlægget i form af renset spildevand, produkter og affald. På renseanlæggene håndteres urenset spildevand fra kloakerede områder i oplandet. Til rensningen anvendes vand, el og kemikalier af forskellig art. Rensningen har til formål at fjerne affaldsstoffer i form af næringssalte og organisk stof fra spildevandet. Ved udløbet skal det rensede spildevand overholde kvalitetskrav, som er udmeldt i udledningstilladelsen. I forbindelse med rensningen udskilles en række affaldsprodukter ristegods, som sendes til forbrænding sand som genbruges i asfaltproduktion fedt, som viderebehandles på biogasanlæg slam, som spredes på landbrugsjord Slammets indhold af især kvælstof og fosfor, gør, at det kan anvendes på landbrugsjord som gødningsmiddel. Slammet skal overholde en række kvalitetskrav inden spredning. Denne redegørelse indeholder en opgørelse over ind- og udgående stoffer suppleret med en vurdering af slamkvalitet, overholdelse af udlederkrav og beregning af nøgletal for driften af renseanlæg og CO2-regnskab. Odder Spildevand A/S Rude Havvej Odder Tlf: Hjemmeside Grønt regnskab for Odder renseanlæg Gylling renseanlæg Hundslund renseanlæg Procesbenchmarking for CO 2 regnskab for Selskabet er ikke, jvf. lovgivningen, forpligtet til at udarbejde grønt regnskab. Men som en del af selskabets redegørelse til Odder kommune, udarbejdes der Grønt Regnskab for aktiviteter vedr. drift af renseanlæg og pumpestationer. Regnskabet er fra 2012 udvidet med CO 2 regnskab, og fra 2013 med sammenligning af egne nøgletal med DANVA s procesbenchmarking. Tilsynsmyndighed: Naturstyrelsen Aarhus Godkendelsesmyndighed: Odder Kommune, Miljø Odder renseanlæg modtager spildevand fra et stort opland: Ajstrup, Norsminde, Assedrup, Nølev, Kysing Næs, Rude Str., Rude by, Saksild Str., Saksild by, Dyngby Str., Dyngby, Bjergager, Booulstrup, Hou, Neder Randlev, Over Randlev, Rørth, Fillerup, Torrild.

4 Odder renseanlæg Odder renseanlæg er et biologisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Anlægget er bygget til PE, men har i dag godkendt kapacitet til PE. Renset spildevand udledes til Saksild Bugt og Odder Å. Ind- og udgående stoffer Indløb, spildevand Tilløbsmængde m Personækv. PE BI 5 ton COD ton Total kvælstof ton ,7 81,9 Total fosfor ton 16,5 15,9 13,5 Ressourcer El total kwh El proces kwh El bygning kwh Jernklorid, JKL ton ,5 Polymer ton 6,3 9,5 9,8 Vandværksvand m Eget grundvand m Affald Slammængde, afv. ton Slammængde, TS ton Ristegods ton Sand ton Udløb renset spildevand Udløbsmængde m BI5 ton 4,18 4,19 4,38 Total kvælstof ton 4,98 5,93 5,74 Total fosfor ton 0,28 0,28 0,38 Udløb fra sparebassin Udløbsmængde m Antal overløb stk Resultater og udløbskrav Parameter Type Krav 2013 Resultater og krav, udledning til Odder Å ph Absolut 6,5-8,5 Overholdt Suspenderet stof Transport < 15 mg/l 1.4 COD Transport < 75 mg/l 22.7 BI5, mod. Transport < 10 mg/l 2.0 Ammonium-N Tilstand < 2 mg/l 0,08 Total-N Transport < 8 mg/l 2.61 Total-P Transport < 0,5 mg/l 0,15 Iltmætning Absolut Min. 60% Overholdt Resultater og krav, udledning til Saksild COD Transport < 75 mg/l 22.7 BI5, mod. Transport < 15 mg&l 2.0 Total-N Transport < 8 mg/l 2.61 Total-P Transport < 1.5 mg/l 0.15 Parameter Krav 2013 Udledt totalfosfor til Odder Å Renset spildevand til Saksild Bugt Kg - 317,3 Renset spildevand til Odder Å Kg - 63,0 Aflastet fra sparebassin Odder Å Kg - 53,2 I alt udledt P til Odder Å Kg ,2 Den væsentligste grund til overskridelse af de 77 kg P til Odder Å, er en aflastning i forbindelse med fejl på alle 4 indløbspumper. Denne hændelse alene bidrager med 34,2 kg P til Odder Å. Øvrige krav til udledning af renset spildevand fra Odder renseanlæg er overholdt i Overskudsslam behandles på anlæggets dekanter og spredes på landbrugsjord. Slammet analyseres for tungmetaller og miljøfremmede stoffer før udspredning. Slamkvaliteten er stabil og grænseværdierne i Slambekendtgørelsen overholdes med god margen. Slamkvalitet Parameter Krav, max. værdi 2013 Tungmetaller Cadmium mg/kg P 100 0,42 Kviksølv mg/kg P 200 0,56 Bly mg/kg P ,49 Nikkel mg/kg P ,41 Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Chrom mg/kg TS 100 6,20 Miljøfremmede stoffer Sum af PAH mg/kg TS 3 0,37 LAS mg/kg TS < 23 NPE mg/kg TS 10 0,42 DEHP mg/kg TS 50 3,80 Nøgletal Egne nøgletal Tilløbsmængde/PE m 3 /PE Energiforbrug/PE kwh/pe 39,5 42,1 37,5 Energiforbrug/m 3 kwh/m 3 0,42 0,44 0,49 Spildevandsafgift øre/m Procesbenchmarking DANVA* DANVA kr/m 3 solgt vand 11,23 10,93 Odder Spildevand 13,11 12,06 11,63 DANVA kwh/m 3 solgt vand 1,50 1,47 Odder Spildevand 1,40 1,30 1,24 *) Data til DANVA s procesbenchmarking stammer fra indberetning fra 73 spildevandsselskaber, som repræsenterer 73% af befolkningen. I disse nøgletal indgår data for både Odder, Gylling og Hundslund renseanlæg. Aktiviteter udført i 2013 Udskiftning af containere og slamtransportsystem. Omlægning af fosforfældning fra jernsulfat til jernklorid Installation af nyt internt vandværk Udskiftning af pumpestyringer og el skabe Aktiviteter planlagt for 2014 Udskiftning af blæsere til beluftning af procestanke Udskiftning af rist 2 i indløbsbygværket Udskiftning af PLC ere og opdatering af brugerflade på SRO en opgave, som fordeler sig over de næste 2-3 år Udskiftning af indløbspumper Udskiftning af pumpestyringer og el skabe

5 Gylling renseanlæg Gylling renseanlæg er et biologisk renseanlæg med kvælstof og fosforfjernelse. Anlægget er dimensioneret til 3000 PE. Renset spildevand udledes til Malskær Bæk. Gylling renseanlæg modtager spildevand fra: Ørting og Fensten. Ind- og udgående stoffer Indløb, spildevand Tilløbsmængde m Personækv. PE BI5 ton 47,7 43,9 39,5 COD ton Total kvælstof ton 7,84 9,70 8,32 Total fosfor ton 1,62 1,67 1,37 Ressourcer El total kwh Jernsulfat ton 10,4 11,0 22,0 Vandværksvand m Affald Slam, 3% TS m Slammængde, TS ton 33,6 38,4 36,9 Ristegods ton 5,5 4,4 4,2 Sand ton 6,72 7,92 14,6 Udløb renset spildevand Udløbsmængde m BI5 ton 0,79 0,76 0,81 Total kvælstof ton 0,94 0,74 0,76 Total fosfor ton 0,051 0,052 0,044 Resultater og udløbskrav Parameter Type Krav 2013 Resultater og krav, udledning til Malskær bæk ph Absolut 6,5-8,5 overholdt Suspenderet stof Tilstand < 30 mg/l 7,1 mg/l COD Transport < 75 mg/l 21 mg/l BI5, mod. Tilstand < 20 mg/l 3,7 mg/l Ammonium-N Tilstand < 2 mg/l 0,86 mg/l Total-P Transport < 1,0 mg/l 0,15 mg/l Iltmætning Absolut Min. 60% Overholdt Alle udlederkrav til Gylling renseanlæg er overholdt i Slamkvalitet Parameter Krav, max. værdi 2013 Tungmetaller Cadmium mg/kg P Kviksølv mg/kg P 200 6,7 Bly mg/kg P Nikkel mg/kg P Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Chrom mg/kg TS ,4 Miljøfremmede stoffer Sum af PAH mg/kg TS 3 1,0 LAS mg/kg TS < 50 NPE mg/kg TS 10 3,9 DEHP mg/kg TS 50 5,1 Slam fra Gylling renseanlæg slutbehandles på anlægget i Odder og spredes på landbrugsjord.

6 Hundslund renseanlæg Hundslund renseanlæg er et ældre lavteknologisk renseanlæg, som i 1995 er udbygget med biologiskkemisk anlæg til fjernelse af ammonium, organisk stof og fosfor. Udløb af renset spildevand sker til Møllebæk/Horsens Fjord. Anlægget nedlægges i løbet af sommeren Der anlægges en pumpestation ved renseanlægget i Hundslund og nedgraves transportledning til eksisterende pumpestation i Ondrup. Spildevandet pumpes herefter til Odder renseanlæg. Hundslund renseanlæg modtager kun spildevand fra Hundslund by Ind- og udgående stoffer Indløb, spildevand Tilløbsmængde m Personækv. PE BI5 ton 7,18 7,73 16,6 Total kvælstof ton 2,40 2,84 4,19 Total fosfor ton 0,30 0,40 0,63 Ressourcer El total kwh Jernklorid ton 0 10,4 7,5 Vandværksvand m Affald Ristegods ton 13,5 10,4 13,3 Udløb renset spildevand Udløbsmængde m BI5 ton 0,42 0,50 0,51 Total kvælstof ton 1,65 1,70 1,95 Total fosfor ton 0,054 0,023 0,030 Alle afløbskrav til Hundslund renseanlæg er overholdt i Men som det ses i resultatopgørelsen herunder, udledes der renset spildevand med høj koncentration af ammoniak om vinteren. Det sker, fordi temperaturen i anlægget er så lav om vinteren (under 7 C), at en del af de biologiske processer går i stå. Derfor bortfalder kravet til fjernelse af ammoniak i den del af året. Resultater og udløbskrav Parameter Type Krav 2013 Resultater og krav, udledning til Odder Å ph Absolut 6,0-9,0 Overholdt Suspenderet stof Tilstand < 30 mg/l 5,0 mg/l BI5, mod. Tilstand < 15 mg/l 4,0 mg/l Ammonium-N Tilstand < 2 mg/l 11 mg/l Total-P Transport < 1,0 mg/l 0,20 mg/l Iltm Absolut Min. 60% Overholdt

7 CO 2 regnskab Formålet med CO 2 regnskabet er, at dokumentere Odder Spildevand A/S udledning af drivhusgasser baseret på retningslinjerne i den internationale standard ISO Rapporten udarbejdes på baggrund af proceduren kvalificering og indberetning af drivhusgasser. Rapporten omfatter alle udledninger, der relaterer sig til driften af Odder Spildevand A/S, herunder minirenseanlæg og pumpestationer, hvor Odder Spildevand A/S har den operative kontrol, jf. standardens krav afsnit 4.2. Odder Spildevand har valgt at lade sine emissioner registrere i direkte emissioner og optag (standardens krav 4.2.2), indirekte emissioner fra energi (standardens krav 4.2.3) og andre indirekte emissioner (standardens krav 4.2.4). Emissioner og optag er opdelt i henhold til standard og omregnes til CO 2 e (CO 2 -ækvivalenter). Rapporten er udarbejdet for 2012 og tjener desuden som basisår for vurdering af den fremtidige udvikling i udledningen, jf. standardens krav 5.3. I nedenstående opgørelse under Emission 2013 (2012 faktor), er CO 2 emission for 2013 beregnet med forbrug som i 2013, men med de faktorer, der er oplyst i basisår Opgørelse af direkte drivhusgasemissioner og optag Emission 2012 Emission 2013 Emission 2013 (2012 faktor) Kilde Forbrug Ton CO 2 e Forbrug Ton CO 2 e CO 2 fra forbrug af flydende polymere 8900 l 1, l 1,16 1,16 CO 2 fra forbrug af jernklorid 10,42 ton 0,85 45 ton 3,69 3,69 Udledning fra spildevandsbehandling - 369,78-300,31 300,31 CO 2 fra slamdisponering 461 ton TS 21, ton TS 22,13 22,13 CO 2 fra ristestof 23,7 ton TS -7,10 23,5 ton TS -7,05-7,05 CO 2 fra transport i egne køretøjer 3,314 m 3 8,80 3,512 m 3 9,32 9,32 CO 2 optaget i blandet agerjord m 2-66, m 2-66,09-66,09 I alt, direkte emission 327,53 263,46 263,46 Opgørelse af indirekte drivhusgasser fra energi Elforbrug 1210 MWh 371, MWh 451,87 364,10 Fjernvarme 71 MWh 10,40 76 MWh 11,40 11,17 I alt, indirekte emission 381,90 463,26 375,27 Total, direkte og indirekte 709,43 726,72 638,73 Det totale resultat af direkte og indirekte emissioner viser, at udledning af CO 2 er steget fra 2012 til Den direkte emission er faldet, men den indirekte emission er steget. Den væsentligste årsag til stigning i indirekte CO 2 emission fra 2012 til 2013 er, at el markedets emissionsfaktor er steget fra 0,307 til 0,381 ton CO 2 /MWh. Når forbruget af el opgøres med faktor svarende til basisår 2012, er den samlede CO2 emission faldet med 70,7 ton. Skift af fældningskemikalie fra jernsulfat til jernklorid, bidrager også til øget CO2-emission. Det skyldes, at bidraget fra jernsulfat indgår i CO 2 -regnskabet for den produktion, som det er et restprodukt af. Det samme gør sig ikke gældende for jernklorid.

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen 1 MILJØ BERET NING 213 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Renseanlæg Lynetten og Damhusåen INDHOLD BASISOPLYSNINGER 3 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 RENSEANLÆG LYNETTENS OG DAMHUSÅENS VÆSENTLIGSTE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand En operativ vejledning til de danske vandselskaber Miljøprojekt nr. 1661, 2015 Titel: Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Forfattere: Mette Dam

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Foto Vestforbrænding 2 /

Foto Vestforbrænding 2 / G r ø n t r e g n s k a b 2012 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger, interessentskabsoplysninger, miljøforhold, myndigheder, godkendelser og certifikater 3 Miljøredegørelse 4 - Status for udvalgte

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Generel information...2 Stamoplysninger:...2 Vigtigste miljø- og arbejdsmiljøforhold...2 Oversigt over typen af de anmeldepligtige ulykker:...3

Læs mere

Årsberetning og Grønt regnskab

Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S 26 Årsberetning og Grønt regnskab Lynettefællesskabet I/S Medlemskommuner Frederiksberg Hvidovre Gentofte København Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Herlev Rødovre BESTYRELSE Formand Hamid

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere