Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen"

Transkript

1 Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af Træningsaktiviteter til Andre Interessenter... 7 VI. Evaluering af Træningen... 7 VII. Instruktioner til Brug af Casestudier og Bedste Praksis... 7 VIII. Råd til Nye Trænere: Principper for Læring... 8 IX. Trænerguide til Gruppearbejde... 8 I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugervejledningen er udarbejdet for at hjælpe brugeren igennem læringsportalen der er udviklet til at støtte implementeringen af ISO om Social Responsibility (SR) i små og mellemstore virksomheder. Brugervejledningen er rettet mod lærerne, men små og mellemstore virksomheder (SMV), konsulenter, universiteter og undervisere på erhvervsrettede uddannelser (VET) kan også finde det nyttigt. Det overordnede formål med Læringsportalen er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af erhvervsuddannelser i Europa og forbedre den globale konkurrenceevne for det europæiske erhvervsliv. Den web-baserede læringsportal vil gøre det muligt for ledere løbende at vurdere og forbedre deres præstationer i retning af en mere bæredygtig udvikling. Den primære målgruppe er ledere og medarbejdere med ansvar for SR og ISO i SMV'er. De får adgang til praktisk og effektiv træningsmateriale af høj kvalitet, som er frit tilgængeligt online og baseret på fundne behov og mangler. Læringsportalen formidler derfor nyttige vejledninger og løsninger til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at forbedre deres SR standard eller implementere ISO principperne. Læringsportalen henvender sig til ledende personale, der har mindre kendskab til hvad socialt ansvarlig adfærd i deres virksomhed er og / eller har et ønske om at implementere ISO principperne. Portalen har til hensigt at gøre ISO tilgængelig for SMV'er, med henblik på at give dem muligheden for at gøre en implementeringsproces af CSRstrategier i virksomhedens overordnede strategi lettere. Desuden vil læringsportalen også være interessant for mange forskellige parter, ikke kun små og mellemstore virksomheder, men også universiteterne og erhvervsuddannelsesinstitutioner. Disse kan støtte de små og mellemstore virksomheder i processen med henblik på at kunne tilbyde dem integrerede og tilgængelige didaktiske ressourcer. Læringsportalen er en hybrid da den både indeholder elementer af uddannelse og elementer af rådgivning. Undervisningsmaterialet er en blanding af "forklarende" elementer omkring ISO 26000, f.eks. de grundlæggende principper og de grundlæggende emner, og "hvordan" værktøjer, f.eks. hvordan virksomheder kan revidere deres eksisterende SR indsats, hvordan man kan identificere og engagere [1]

2 interessenter, hvordan man kan overvåge og rapportere om SR performance, samt en række spørgsmål som SMV er kan overveje når de udarbejder en SR-politik m.fl. Portalen er baseret på den forudsætning, at alle organisationer bør gennemgå og forstå deres egen SR påvirkning på samfundet, og at interessenterne bør inddrages aktivt i processen om at gennemgå og prioritere disse påvirkninger. For enhver organisation er det overordnede mål at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, men den enkelte organisation bør overveje deres påvirkning og identificere interessenter i forbindelse med disse påvirkninger. Baseret på denne viden, bør selskabet definere deres egne, specifikke målsætninger og iværksætte aktiviteter til at realisere målene. ISO understøtter en holistisk tilgang. Det betyder, at en given organisation ikke kan vælge kun at fokusere på et eller nogle principper og emner, men de skal selvfølgelig prioritere deres indsats som alle andre organisationer med begrænsede ressourcer. Af denne grund består lærings portalen af 5 sektioner der følger beslutningsprocessen. Konceptet bag læringsportalen forventer, at brugeren vil gå igennem følgende trin: Trin 1. Gennemgang af interessenter, den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst Trin 2. Analyse og prioritering Trin 3. Opstilling af mål og agenda Trin 4. Implementering SR i organisationen De første to trin er omtalt i detaljer i forhold til principper, emner og integration, mens trin 3 og trin 4 er kort forklaret. Brugeren kan selv vælge, hvor vedkommende vil starte, hvis han/hun har specifikke vilkår og muligheder i tankerne. Dette gøres ved at udfylde spørgeskemaer og tjeklister, gennemgå de anbefalede informationskilder og ved at udføre en interessent analyse og bestemmelse af indflydelsessfærer for virksomheden. Læringsportalen omfatter indledende tekster man kan læse (uddelingskopier), støttet af diaspræsentationer samt serier af interaktive læringsaktiviteter herunder: casestudier, inspirationsemner til drøftelse (øvelser), tjeklister til brug for organisationens selvevaluering med KPI'er (Key Performance Indicators) og tests. Materialerne indeholder også følgende: Yderligere læsestof - materialer, der giver mere, anderledes eller yderligere oplysninger om dette specifikke emne i diskussionen Referencer - materialer, hvoraf nogle tekster, tal mv. er citeret fra eller genfortalt Relevante links - links, hvor nyttig information (ikke eksplicit relateret til emnet) - yderligere eksempler samt blogs hvor emnet er diskuteret Det almindeligt anvendte sprog er engelsk, fransk og tysk og er let tilgængelige online. Yderligere er der også udformet en relevant ordliste der stilles til rådighed. [2]

3 II. Formålet med Læringsportalen Læringsportalen sigter mod at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, for hvordan man kan implementere den vejledende standard ISO om Social Responsibility - de vigtigste principper i SR, de centrale emner og problemstillinger samt integrationen i hele organisationen. Indholdet af portalen er beregnet til at give forenklet og praktisk orienteret viden, ideer og teknikker til at bidrage til implementeringen af SR i virksomhederne. Virksomhedsdeltagerne skal have relevant viden indenfor Human Resource Management, grundlæggende viden i den offentlige forvaltning og procedurer, let kendskab til regnskab og planlægning samt gode sociale og kommunikative færdigheder for at de er i stand til at kunne engagere de forskellige aktører - ledelse, ansatte, fagforeninger, NGO'er og lokale myndigheder. Brug af Læringsportalen vil resultere i opbygning af følgende kompetencer: Viden - Træningen vil give en begrebsmæssig og erfaringsmæssige baggrundsviden i de grundlæggende principper, centrale emner og spørgsmål indenfor SR, samt de interne og eksterne aspekter af SR konceptet og ledelsespraksis en vellykket gennemførelse operationer. Brugere af portalen vil blive kyndige i: Gældende/relevante SR standarder Rollerne for de forskellige interessenter De vigtigste instrumenter i SR Gennemførelseskriterier (kvalitet og kvantitet) De indikatorer, der opfylder kriterierne Den gode praksis omkring SR politikker og procedurer Selvevaluerings metoder Udvikling af indikatorer til overvågning af resultaterne fra implementeringen af SR procedurer Metoder til prioritering og vurdering af brugbare løsninger Færdigheder - Brugerne vil være i stand til: at kunne identificere og anvende begreber, teorier og forvaltningsmæssige praksis samt vellykket gennemførelse aktiviteter at kunne identificere de vigtigste SR emner og relevante indikatorer at kunne vurdere graden af integration af de gældende/relevante SR standarder i virksomhedens SR politikker og procedurer at være i stand til at analysere og syntetisere de indsamlede oplysninger og iagttagelser at identificere mangler mellem resultater og standarder i relation til SR gennemførelse og fremsætte henstillinger på grundlag af identificerede forskelle i resultaterne at sætte mål, definere ansvarsområder og opfølgende frister for gennemførelse at anvende overvågning og opfølgningsprocessen at kommunikere effektivt med de forskellige interessenter på en afbalanceret måde Kompetencer Brugerne vil være i stand til: [3]

4 at forstå deres rolle i organisationen i forbindelse med opstilling og implementeringen af effektive SR politikker at anerkende de relevante interessenter i forhold til den bestemte organisatoriske profil at indsamle, analysere og vurdere information om implementerede CSR-politikker og procedurer at udarbejde klare, forståelige og rimelige anbefalinger på baggrund af identificerede gaps (Gap analyse) III. Tilpasning af Træningen Træningsmaterialet er designet til at kunne ændres og tilpasses for at opfylde behov og betingelser i mange forskellige organisationer og virksomheder. Læringsportalen er designet til at kunne bruges enten af personale fra en virksomhed eller til uddannelse af medarbejdere fra forskellige virksomheder/organisationer, aktiviteterne bør derfor ændres i henhold til behovene i den specifikke målgruppe. I tilfælde af at alle deltagere repræsenterer den samme virksomhed eller branche, kan træningsaktiviteterne udgøre bevidstgørelse for topledelsen (opnåelse af engagement i SR konceptet) eller første skridt i SR implementering eller det at kunne give et incitament til generering af mulige løsninger for en bestemt virksomhed. På den anden side kan de, hvis deltagere kommer fra forskellige virksomheder eller organisationer, bringe en bredere vifte af udfordringer i forbindelse med træningen. Læringsportalen indeholder interaktive elementer og giver mulighed for fleksibilitet med hensyn til prioriteringen af indholdet. SR emnerne kan blive præsenteret til de små og mellemstore virksomheder på den måde der passer dem bedst, da det er funktionelt muligt på forskellige indgangs niveauer. Undervisere kan drage fordel af det stærke fokus på "the business case" og know-how med hensyn til målbarhed af SR, samt de praktiske cases der indgår, som viser de klare fordele for SMV en. Ejerne og ledere skal være i stand til at kunne få hjælp til deres planer om at indføre socialt ansvarlig ledelse og socialt ansvarlige investeringer. Forskningsinstitutter, universiteter og NGO'er bør således være klædt på til at undervise ejere og ledere, ved henvendelse, i at udvikle strategier, planer for implementering og afrapporterings instrumenter i henhold til principperne om: Ansvarlighed og forklarlighed, gennemsigtighed, etisk adfærd, respekt for interessenter, respekt for loven, respekt for internationale adfærdsnormer, respekt for menneskerettigheder. Specificiteten af de små og mellemstore virksomheder varierer meget afhængigt af sektoren og størrelsen på denne (et familiefirma adskiller sig meget fra f.eks. et selskab med 50 eller flere medarbejdere). Herunder forefindes råd og tips til at specificerer træningen af virksomheder fra henholdsvis tekstil, beklædning, turisme og fødevare-forarbejdningssektorerne: Tekstil- og beklædningsindustrien - beklædnings sektoren er initiativtager for en bred implementering af begrebet socialt ansvar på grund af de akutte problemer der er oplevet internationalt med hensyn til menneske- og arbejdstagerrettigheder af medarbejderne, herunder særligt i forhold til forsyningskæderne af nogle af de mest berømte mærker af sportstøj, fodtøj og tøj verden over. Arbejdsformen i disse fabrikker, der producerer til tekstil- og beklædningsindustrien er for det meste manuelt. Dette kræver lav kvalifikation og størrelsen af disse fabrikker kan variere fra flere arbejdstagere til tusinder. Det er ikke uvant at bruge børnearbejde og tvangsarbejde i sådanne fabrikker. Kravene i internationale konventioner (F.eks. ILO konventionerne) omkring arbejdsmiljø og sikkerhed er [4]

5 ofte ignoreret og de ansatte arbejder under umenneskelige arbejdsvilkår. I praksis er næsten alle aspekter af SR adfærd meget relevant for små og mellemstore virksomheder i denne sektor - tilstedeværelsen af alle principper, kerneområder og integration skal kontrolleres, og de respektive dele af ISO vurderes, hvordan de skal implementeres. Særlig opmærksomhed skal rettes mod principperne omkring regnskab, etisk adfærd, respekt for loven og respekt for menneskerettighederne, samt til kerneområderne arbejdsforhold, menneskerettigheder, lokalsamfundsudvikling og involvering. Virksomhederne bør lægge særlig vægt på forståelsen af det sociale ansvar for deres organisation, til den praksis omkring SR som de bør designe og implementere til regelmæssig revision og forbedring af deres handlinger og praksis i forbindelse med SR. Turisme - SR udfordringer i turistsektoren er oftest manglende klare strategiske visioner fra ledelsen om, hvordan man udvikler sit personale - rekrutterer, fastholder, uddanner, motiverer, disciplinerer og afskediger disse, samt håndteringen af ressourceeffektivitet og miljømæssige udfordringer. Derfor bør de anbefalede løsninger baseres på udvikling af aspektet omkring menneskelige ressourcer og indføre en SR-politik, herunder også motivation og stimulering af personale, forbedring af kommunikationen i virksomheden og fællesskabet, desuden bør kvaliteten af de leverede ydelser forbedres gennem bedre ressourceeffektivitet og forbedret tilfredshed blandt personale og turister. Levnedsmidler - i levnedsmiddelindustrien bør introduktion til SR gøres via ledelsen vedrørende forbedring af kommunikation på alle niveauer, interne undersøgelser af behov ved de ansatte, bedre motivation af medarbejderne, nedskrevet CSR politik overfor leverandører og kunder, optimering af transportudgifter, optimering af emballage og genanvendeligt emballage, energiovervågning og brug af vedvarende energikilder samt og optimering af vandtemperatur og vandmængde. Differentiering af træningen baseret på størrelsen af virksomheden - i tilfældet med mindre organisationer eller virksomheder, 5-20 medarbejdere, vil der højest sandsynligt kun være én person med ansvar for Human Resource Development (HRD) og/eller miljøspørgsmål, dette kan f.eks. være ejeren eller en anden ledende medarbejder. Ved større virksomheder og organisationer, ansatte, kan der være én person specielt udpeget til at beskæftige sig med HRD og miljømæssige forhold i virksomheden - henholdsvis træning og/eller rådgivning bør omfatte disse personer og senior managers/ejere at sikre, at det ledelsesmæssige aspekt af at indføre SR i en virksomhed bliver forstået og efterfølgende implementeret. IV. Tilpasning af Træningsmateriale Træningsmaterialet er udformet for at kunne give svar på de nedenstående spørgsmål, hvilket giver mulighed for brugerne at vælge et specifikt emne at starte med og tilrettelægge træningen individuelt, afhængigt af de konkrete behov og hensigter. Spørgsmålene omfatter: Hvad består de respektive principper, kerneområder og implementering i beskrevet i ISO 26000? Link til en word.doc fil med mere detaljerede oplysninger (ca. en side) om emnet i de daglige forretningsmæssige vilkår og henvisninger til at læse den originale tekst i ISO Links til andre relevante oplysningskilder. Hvordan vurderes den aktuelle indsats i virksomheden? [5]

6 Link til en selvevaluerings tjekliste til at vurdere virksomhedens integrering af de respektive principper, kerneområder og implementeringsafsnit Hvad skal man gøre? Hvad kunne være de løsninger og handlinger der skal igangsættes, for at leve op til ISO vejledningen? Link til en kort liste over konkrete muligheder for implementering vedrørende de respektive principper, kerneområder og implementerings udfordringer. Hvordan de succesfulde virksomheder har implementeret de respektive principper, kerneområder og udfordringer i forhold til implementering? Link til casestudier, eksempler, diskussionsemner, videoklip, osv. Hvordan vurderes løsningerne og vælges de relevante? Link til et vurderingsskema for at identificere de anvendelige løsninger Hvordan skal man måle resultaterne af den nuværende drift og implementerede aktiviteter? Link til en liste over vurderingskriterier (KPI - Key Performance Indicators) og hvordan man kan overvåge aktiviteter baseret på de respektive principper, kerneområder og udfordringer i forhold til implementering i henhold til ISO Hvordan integreres principperne, kerneområderne og implementeringsdelen? Link til en word.doc tekstfil, til en liste af løsninger, casestudier, eksisterende værktøjer, etc. Forslag til tilpasning. Livscyklus tilgang (LCA) kan også anvendes til at skabe en fælles platform for forståelse mellem partnerne i en produktkæde. Yderligere kan der udvikles eksempler på, hvordan livscyklustilgang kan forbedre ydeevnen og forretningen. Samtidig bør undervisere have i tankerne, at produktkæden kan være meget varieret, med mange forskellige grene og temmelig kompliceret, hvilket kan gøre det besværligt i henhold til livscyklus tilgangen. De forklarende tekster og de andre træningsmaterialer (dias præsentationer, cases, emner til drøftelse osv.) kan anvendes som handouts i forbindelse med at udvikle forskellige former for uddannelsesaktiviteter udover onlinetræningen - seminarer, korte kurser eller et længere forløb over en periode. Strukturen og indholdet af træningsaktiviteten vil variere alt efter baggrunden og deltagernes behov. F.eks. kan der tages udgangspunkt i brugernes hovedformål eller en af følgende tilgange: at forstå, hvorfor virksomheder vil få et udbytte af at implementere SR, og hvem der skal deltage at forstå, hvad en effektiv SR aktivitet er, og hvordan det relaterer til den overordnede resultatforbedring at igangsætte processen omkring implementering af SR eller ISO etc. [6]

7 V. Tilpasning af Træningsaktiviteter til Andre Interessenter Træneren kan beslutte, hvordan man kan udvikle eller udlade noget af træningsmaterialet, afhængigt af den viden vedkommende på forhånd har om interessenterne. Deltagere fra forskellige typer af virksomheder. Når brugerne består af medarbejdere fra forskellige virksomheder, kan det primære mål være at øge bevidstheden og skabe engagement i SR: at overbevise dem om SR fordele at give dem værktøjer til udvikling af SR politik at give dem den information og rådgivning, de har brug for, i forhold til at overbevise andre (f.eks. topledelsen) i deres virksomheder om betydning af SR. Det kan være nyttigt at opdele brugerne i grupper, ikke efter den industrielle sektor eller type virksomhed. Prøv at lave en "blanding" fra forskellige brancher. Disse grupper kan arbejde sammen og nye ideer kan genereres, som er ukendte for branche specialisterne. Deltagere fra samme branche. Det vigtigste formål med at gennemføre en træning kan være den samme som i tidligere tilfælde (forskellige typer af virksomheder). Dog bør specifikke problemer i branchen og mulige løsninger analyseres nærmere. VI. Evaluering af Træningen For nogle af emnerne er korte tests udviklet, for at kunne vurdere den viden brugerne har erhvervet. Afsluttende tests i forhold til alt indholdet, der vedrører SR er uddybet. Formålet er at give direkte feedback til brugeren på forståelsen af SR principper, kerneområder og implementeringsspørgsmål. Nogle aspekter af evalueringen er langsigtede og kan være vanskelige at måle, men bør også overvejes. De er: vil brugeren udfolde bestræbelser på at gennemføre SR aktiviteter i virksomheden og/eller arbejdspladsen? vil brugeren formidle oplysninger nok til at gøre andre medarbejdere interesserede? vil træningen føre til en ændring i adfærd eller holdning i forhold til SR? At etablere den langsigtede virkning af træningen via opfølgning og yderligere undersøgelse anbefales. VII. Instruktioner til Brug af Casestudier og Bedste Praksis Der er flere reelle casestudier til hvert SR princip, kerneområde og implementeringsspørgsmål der kan anvendes i træningen for at illustrere, diskutere, teste viden og praksis i forhold til færdigheder, der er nødvendige for at udvikle SR politikker. Trænere kan også udvikle deres egne casestudier baseret på lokale eksempler eller oplysninger givet af deltagerne. Dette bør ikke ske uden samtykke fra de pågældende deltagere og må ikke indeholde nogen oplysninger, som deltagerne anser for følsomme eller fortrolige. Det kan være nyttigt at generalisere eller ændre visse oplysninger for at gøre case studiet mere relevant for andre brugere af Læringsportalen. [7]

8 I nogle situationer, bør casestudierne tilpasses til de lokale forhold og bringes så tæt som muligt på den praktiske erfaring og viden fra deltagerne. Træneren skal beslutte, hvordan denne case kan bruges i træningsprocessen - enten som en illustration for at understøtte en pointe, som udgangspunkt for en diskussion eller som baggrundsmateriale til tjekke deltagernes niveau af forståelse osv. Deltagertilgang. Ideelt set bør træningen være så tæt på deltagernes virkelighed som muligt. Dette vil give dem de bedste muligheder for at forstå SR-begreber og teknikker. Af denne grund, kan træneren foretrække ikke at bruge case studier - virkelige eller hypotetiske, men i stedet organisere et mindre gruppearbejde eller en diskussions session omhandlende erfaringerne fra brugerne eller emnerne til diskussion. I en betragtning af den nødvendige tid til tilbagemelding, anbefales det, at denne struktur bør begrænses. For at lette trænere, er lister over potentielle emner til diskussion udarbejdet for hvert SR princip, kerneområde og implementerings spørgsmål. VIII. Råd til Nye Trænere: Principper for Læring Gør brug af selv-motivation af voksne. Voksne bibringer meget viden og erfaring i træningen. De forventer at få oplysninger og at udvikle færdigheder, der har umiddelbar anvendelse i deres arbejde. De bør derfor deltage i fastlæggelse af indholdet i deres eget træningsforløb. De skal være i stand til at integrere den nye viden med den allerede eksisterende viden og være i stand til at anvende denne. De kan have meget specifikke ønsker omkring tillærte kompetencer og lærer bedst ved aktivt at deltage. Dette kan fremskyndes ved at bede dem om at levere materialer til casestudier eller ved at tage deres bekymringer i betragtning i typen og niveauet af træningen. Der bør rettes stor opmærksomhed mod drøftelser mellem træner og deltager og imellem deltagerne. Anvend faciliteringsteknikker ved at stille spørgsmål. Spørgsmål er vigtigst i forhold til at sætte fokus på centrale punkter i træningsmaterialet. Prøv at forudse og identificere centrale spørgsmål på forhånd. Udvikl en strategi for at stille spørgsmål - det kan afhænge af, om du ønsker at fremme brainstorming, konsensusopbygning eller en debat. Flyt fra simple til mere komplekse spørgsmål. Undgå ja/nej spørgsmål og fremsæt åbne spørgsmål. Spørgsmål kan bruges til at fremme samspillet mellem deltagerne. De kan bruges til at ændre hastighed og retning af diskussionen, for eksempel ved at gå fra det konkrete til det generelle eller omvendt, eller at sammenfatte og lukke en diskussion. Spørgsmål kan bruges til at fokusere på de forudsætninger eller ideer der ligger til grund for deltagernes kommentarer, at undersøge alternativer, eller at frembringe konsekvenserne af en bestemt udfordring. Gør brug af den tilgængelige audio/visuelle præsentationer og materialer. Forskellige cases og uddannelsesfilm er tilgængelige på internettet, især på YouTube. IX. Trænerguide til Gruppearbejde Brugen af gruppearbejde er en vigtig del af de fleste kurser og giver et godt grundlag for aktiv deltagelse/udveksling af ideer og viden. Øvelserne er beregnet til: [8]

9 få deltagerne til at dele deres viden og erfaring med andre at give deltagerne mulighed for at anvende oplysninger, som de har modtaget fra forelæsninger og at praktisere deres færdigheder i udviklingen af SR-politikker og aktiviteter. De enkle tips om hvordan de kommer videre gennem gruppearbejde og workshops, omfatter rollespil, analyser osv. Forfattere: Social and Environmental Responsibility Center Sofia, Bulgaria Oversættelse: Aalborg Universitet, København Randi H. Skygebjerg Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. [9]

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES

NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES NÅR LEDEREVALUERINGER LYKKES SUMMIT Thomas Lehman Jensen og tvj@ramboll.com Per Møller Janniche prmj@rambol.com VORES FOKUS I DAG Ledelse gør en forskel og lederevalueringer er med til at konstruere denne

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere