Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen"

Transkript

1 Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af Træningsaktiviteter til Andre Interessenter... 7 VI. Evaluering af Træningen... 7 VII. Instruktioner til Brug af Casestudier og Bedste Praksis... 7 VIII. Råd til Nye Trænere: Principper for Læring... 8 IX. Trænerguide til Gruppearbejde... 8 I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugervejledningen er udarbejdet for at hjælpe brugeren igennem læringsportalen der er udviklet til at støtte implementeringen af ISO om Social Responsibility (SR) i små og mellemstore virksomheder. Brugervejledningen er rettet mod lærerne, men små og mellemstore virksomheder (SMV), konsulenter, universiteter og undervisere på erhvervsrettede uddannelser (VET) kan også finde det nyttigt. Det overordnede formål med Læringsportalen er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af erhvervsuddannelser i Europa og forbedre den globale konkurrenceevne for det europæiske erhvervsliv. Den web-baserede læringsportal vil gøre det muligt for ledere løbende at vurdere og forbedre deres præstationer i retning af en mere bæredygtig udvikling. Den primære målgruppe er ledere og medarbejdere med ansvar for SR og ISO i SMV'er. De får adgang til praktisk og effektiv træningsmateriale af høj kvalitet, som er frit tilgængeligt online og baseret på fundne behov og mangler. Læringsportalen formidler derfor nyttige vejledninger og løsninger til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at forbedre deres SR standard eller implementere ISO principperne. Læringsportalen henvender sig til ledende personale, der har mindre kendskab til hvad socialt ansvarlig adfærd i deres virksomhed er og / eller har et ønske om at implementere ISO principperne. Portalen har til hensigt at gøre ISO tilgængelig for SMV'er, med henblik på at give dem muligheden for at gøre en implementeringsproces af CSRstrategier i virksomhedens overordnede strategi lettere. Desuden vil læringsportalen også være interessant for mange forskellige parter, ikke kun små og mellemstore virksomheder, men også universiteterne og erhvervsuddannelsesinstitutioner. Disse kan støtte de små og mellemstore virksomheder i processen med henblik på at kunne tilbyde dem integrerede og tilgængelige didaktiske ressourcer. Læringsportalen er en hybrid da den både indeholder elementer af uddannelse og elementer af rådgivning. Undervisningsmaterialet er en blanding af "forklarende" elementer omkring ISO 26000, f.eks. de grundlæggende principper og de grundlæggende emner, og "hvordan" værktøjer, f.eks. hvordan virksomheder kan revidere deres eksisterende SR indsats, hvordan man kan identificere og engagere [1]

2 interessenter, hvordan man kan overvåge og rapportere om SR performance, samt en række spørgsmål som SMV er kan overveje når de udarbejder en SR-politik m.fl. Portalen er baseret på den forudsætning, at alle organisationer bør gennemgå og forstå deres egen SR påvirkning på samfundet, og at interessenterne bør inddrages aktivt i processen om at gennemgå og prioritere disse påvirkninger. For enhver organisation er det overordnede mål at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, men den enkelte organisation bør overveje deres påvirkning og identificere interessenter i forbindelse med disse påvirkninger. Baseret på denne viden, bør selskabet definere deres egne, specifikke målsætninger og iværksætte aktiviteter til at realisere målene. ISO understøtter en holistisk tilgang. Det betyder, at en given organisation ikke kan vælge kun at fokusere på et eller nogle principper og emner, men de skal selvfølgelig prioritere deres indsats som alle andre organisationer med begrænsede ressourcer. Af denne grund består lærings portalen af 5 sektioner der følger beslutningsprocessen. Konceptet bag læringsportalen forventer, at brugeren vil gå igennem følgende trin: Trin 1. Gennemgang af interessenter, den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst Trin 2. Analyse og prioritering Trin 3. Opstilling af mål og agenda Trin 4. Implementering SR i organisationen De første to trin er omtalt i detaljer i forhold til principper, emner og integration, mens trin 3 og trin 4 er kort forklaret. Brugeren kan selv vælge, hvor vedkommende vil starte, hvis han/hun har specifikke vilkår og muligheder i tankerne. Dette gøres ved at udfylde spørgeskemaer og tjeklister, gennemgå de anbefalede informationskilder og ved at udføre en interessent analyse og bestemmelse af indflydelsessfærer for virksomheden. Læringsportalen omfatter indledende tekster man kan læse (uddelingskopier), støttet af diaspræsentationer samt serier af interaktive læringsaktiviteter herunder: casestudier, inspirationsemner til drøftelse (øvelser), tjeklister til brug for organisationens selvevaluering med KPI'er (Key Performance Indicators) og tests. Materialerne indeholder også følgende: Yderligere læsestof - materialer, der giver mere, anderledes eller yderligere oplysninger om dette specifikke emne i diskussionen Referencer - materialer, hvoraf nogle tekster, tal mv. er citeret fra eller genfortalt Relevante links - links, hvor nyttig information (ikke eksplicit relateret til emnet) - yderligere eksempler samt blogs hvor emnet er diskuteret Det almindeligt anvendte sprog er engelsk, fransk og tysk og er let tilgængelige online. Yderligere er der også udformet en relevant ordliste der stilles til rådighed. [2]

3 II. Formålet med Læringsportalen Læringsportalen sigter mod at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, for hvordan man kan implementere den vejledende standard ISO om Social Responsibility - de vigtigste principper i SR, de centrale emner og problemstillinger samt integrationen i hele organisationen. Indholdet af portalen er beregnet til at give forenklet og praktisk orienteret viden, ideer og teknikker til at bidrage til implementeringen af SR i virksomhederne. Virksomhedsdeltagerne skal have relevant viden indenfor Human Resource Management, grundlæggende viden i den offentlige forvaltning og procedurer, let kendskab til regnskab og planlægning samt gode sociale og kommunikative færdigheder for at de er i stand til at kunne engagere de forskellige aktører - ledelse, ansatte, fagforeninger, NGO'er og lokale myndigheder. Brug af Læringsportalen vil resultere i opbygning af følgende kompetencer: Viden - Træningen vil give en begrebsmæssig og erfaringsmæssige baggrundsviden i de grundlæggende principper, centrale emner og spørgsmål indenfor SR, samt de interne og eksterne aspekter af SR konceptet og ledelsespraksis en vellykket gennemførelse operationer. Brugere af portalen vil blive kyndige i: Gældende/relevante SR standarder Rollerne for de forskellige interessenter De vigtigste instrumenter i SR Gennemførelseskriterier (kvalitet og kvantitet) De indikatorer, der opfylder kriterierne Den gode praksis omkring SR politikker og procedurer Selvevaluerings metoder Udvikling af indikatorer til overvågning af resultaterne fra implementeringen af SR procedurer Metoder til prioritering og vurdering af brugbare løsninger Færdigheder - Brugerne vil være i stand til: at kunne identificere og anvende begreber, teorier og forvaltningsmæssige praksis samt vellykket gennemførelse aktiviteter at kunne identificere de vigtigste SR emner og relevante indikatorer at kunne vurdere graden af integration af de gældende/relevante SR standarder i virksomhedens SR politikker og procedurer at være i stand til at analysere og syntetisere de indsamlede oplysninger og iagttagelser at identificere mangler mellem resultater og standarder i relation til SR gennemførelse og fremsætte henstillinger på grundlag af identificerede forskelle i resultaterne at sætte mål, definere ansvarsområder og opfølgende frister for gennemførelse at anvende overvågning og opfølgningsprocessen at kommunikere effektivt med de forskellige interessenter på en afbalanceret måde Kompetencer Brugerne vil være i stand til: [3]

4 at forstå deres rolle i organisationen i forbindelse med opstilling og implementeringen af effektive SR politikker at anerkende de relevante interessenter i forhold til den bestemte organisatoriske profil at indsamle, analysere og vurdere information om implementerede CSR-politikker og procedurer at udarbejde klare, forståelige og rimelige anbefalinger på baggrund af identificerede gaps (Gap analyse) III. Tilpasning af Træningen Træningsmaterialet er designet til at kunne ændres og tilpasses for at opfylde behov og betingelser i mange forskellige organisationer og virksomheder. Læringsportalen er designet til at kunne bruges enten af personale fra en virksomhed eller til uddannelse af medarbejdere fra forskellige virksomheder/organisationer, aktiviteterne bør derfor ændres i henhold til behovene i den specifikke målgruppe. I tilfælde af at alle deltagere repræsenterer den samme virksomhed eller branche, kan træningsaktiviteterne udgøre bevidstgørelse for topledelsen (opnåelse af engagement i SR konceptet) eller første skridt i SR implementering eller det at kunne give et incitament til generering af mulige løsninger for en bestemt virksomhed. På den anden side kan de, hvis deltagere kommer fra forskellige virksomheder eller organisationer, bringe en bredere vifte af udfordringer i forbindelse med træningen. Læringsportalen indeholder interaktive elementer og giver mulighed for fleksibilitet med hensyn til prioriteringen af indholdet. SR emnerne kan blive præsenteret til de små og mellemstore virksomheder på den måde der passer dem bedst, da det er funktionelt muligt på forskellige indgangs niveauer. Undervisere kan drage fordel af det stærke fokus på "the business case" og know-how med hensyn til målbarhed af SR, samt de praktiske cases der indgår, som viser de klare fordele for SMV en. Ejerne og ledere skal være i stand til at kunne få hjælp til deres planer om at indføre socialt ansvarlig ledelse og socialt ansvarlige investeringer. Forskningsinstitutter, universiteter og NGO'er bør således være klædt på til at undervise ejere og ledere, ved henvendelse, i at udvikle strategier, planer for implementering og afrapporterings instrumenter i henhold til principperne om: Ansvarlighed og forklarlighed, gennemsigtighed, etisk adfærd, respekt for interessenter, respekt for loven, respekt for internationale adfærdsnormer, respekt for menneskerettigheder. Specificiteten af de små og mellemstore virksomheder varierer meget afhængigt af sektoren og størrelsen på denne (et familiefirma adskiller sig meget fra f.eks. et selskab med 50 eller flere medarbejdere). Herunder forefindes råd og tips til at specificerer træningen af virksomheder fra henholdsvis tekstil, beklædning, turisme og fødevare-forarbejdningssektorerne: Tekstil- og beklædningsindustrien - beklædnings sektoren er initiativtager for en bred implementering af begrebet socialt ansvar på grund af de akutte problemer der er oplevet internationalt med hensyn til menneske- og arbejdstagerrettigheder af medarbejderne, herunder særligt i forhold til forsyningskæderne af nogle af de mest berømte mærker af sportstøj, fodtøj og tøj verden over. Arbejdsformen i disse fabrikker, der producerer til tekstil- og beklædningsindustrien er for det meste manuelt. Dette kræver lav kvalifikation og størrelsen af disse fabrikker kan variere fra flere arbejdstagere til tusinder. Det er ikke uvant at bruge børnearbejde og tvangsarbejde i sådanne fabrikker. Kravene i internationale konventioner (F.eks. ILO konventionerne) omkring arbejdsmiljø og sikkerhed er [4]

5 ofte ignoreret og de ansatte arbejder under umenneskelige arbejdsvilkår. I praksis er næsten alle aspekter af SR adfærd meget relevant for små og mellemstore virksomheder i denne sektor - tilstedeværelsen af alle principper, kerneområder og integration skal kontrolleres, og de respektive dele af ISO vurderes, hvordan de skal implementeres. Særlig opmærksomhed skal rettes mod principperne omkring regnskab, etisk adfærd, respekt for loven og respekt for menneskerettighederne, samt til kerneområderne arbejdsforhold, menneskerettigheder, lokalsamfundsudvikling og involvering. Virksomhederne bør lægge særlig vægt på forståelsen af det sociale ansvar for deres organisation, til den praksis omkring SR som de bør designe og implementere til regelmæssig revision og forbedring af deres handlinger og praksis i forbindelse med SR. Turisme - SR udfordringer i turistsektoren er oftest manglende klare strategiske visioner fra ledelsen om, hvordan man udvikler sit personale - rekrutterer, fastholder, uddanner, motiverer, disciplinerer og afskediger disse, samt håndteringen af ressourceeffektivitet og miljømæssige udfordringer. Derfor bør de anbefalede løsninger baseres på udvikling af aspektet omkring menneskelige ressourcer og indføre en SR-politik, herunder også motivation og stimulering af personale, forbedring af kommunikationen i virksomheden og fællesskabet, desuden bør kvaliteten af de leverede ydelser forbedres gennem bedre ressourceeffektivitet og forbedret tilfredshed blandt personale og turister. Levnedsmidler - i levnedsmiddelindustrien bør introduktion til SR gøres via ledelsen vedrørende forbedring af kommunikation på alle niveauer, interne undersøgelser af behov ved de ansatte, bedre motivation af medarbejderne, nedskrevet CSR politik overfor leverandører og kunder, optimering af transportudgifter, optimering af emballage og genanvendeligt emballage, energiovervågning og brug af vedvarende energikilder samt og optimering af vandtemperatur og vandmængde. Differentiering af træningen baseret på størrelsen af virksomheden - i tilfældet med mindre organisationer eller virksomheder, 5-20 medarbejdere, vil der højest sandsynligt kun være én person med ansvar for Human Resource Development (HRD) og/eller miljøspørgsmål, dette kan f.eks. være ejeren eller en anden ledende medarbejder. Ved større virksomheder og organisationer, ansatte, kan der være én person specielt udpeget til at beskæftige sig med HRD og miljømæssige forhold i virksomheden - henholdsvis træning og/eller rådgivning bør omfatte disse personer og senior managers/ejere at sikre, at det ledelsesmæssige aspekt af at indføre SR i en virksomhed bliver forstået og efterfølgende implementeret. IV. Tilpasning af Træningsmateriale Træningsmaterialet er udformet for at kunne give svar på de nedenstående spørgsmål, hvilket giver mulighed for brugerne at vælge et specifikt emne at starte med og tilrettelægge træningen individuelt, afhængigt af de konkrete behov og hensigter. Spørgsmålene omfatter: Hvad består de respektive principper, kerneområder og implementering i beskrevet i ISO 26000? Link til en word.doc fil med mere detaljerede oplysninger (ca. en side) om emnet i de daglige forretningsmæssige vilkår og henvisninger til at læse den originale tekst i ISO Links til andre relevante oplysningskilder. Hvordan vurderes den aktuelle indsats i virksomheden? [5]

6 Link til en selvevaluerings tjekliste til at vurdere virksomhedens integrering af de respektive principper, kerneområder og implementeringsafsnit Hvad skal man gøre? Hvad kunne være de løsninger og handlinger der skal igangsættes, for at leve op til ISO vejledningen? Link til en kort liste over konkrete muligheder for implementering vedrørende de respektive principper, kerneområder og implementerings udfordringer. Hvordan de succesfulde virksomheder har implementeret de respektive principper, kerneområder og udfordringer i forhold til implementering? Link til casestudier, eksempler, diskussionsemner, videoklip, osv. Hvordan vurderes løsningerne og vælges de relevante? Link til et vurderingsskema for at identificere de anvendelige løsninger Hvordan skal man måle resultaterne af den nuværende drift og implementerede aktiviteter? Link til en liste over vurderingskriterier (KPI - Key Performance Indicators) og hvordan man kan overvåge aktiviteter baseret på de respektive principper, kerneområder og udfordringer i forhold til implementering i henhold til ISO Hvordan integreres principperne, kerneområderne og implementeringsdelen? Link til en word.doc tekstfil, til en liste af løsninger, casestudier, eksisterende værktøjer, etc. Forslag til tilpasning. Livscyklus tilgang (LCA) kan også anvendes til at skabe en fælles platform for forståelse mellem partnerne i en produktkæde. Yderligere kan der udvikles eksempler på, hvordan livscyklustilgang kan forbedre ydeevnen og forretningen. Samtidig bør undervisere have i tankerne, at produktkæden kan være meget varieret, med mange forskellige grene og temmelig kompliceret, hvilket kan gøre det besværligt i henhold til livscyklus tilgangen. De forklarende tekster og de andre træningsmaterialer (dias præsentationer, cases, emner til drøftelse osv.) kan anvendes som handouts i forbindelse med at udvikle forskellige former for uddannelsesaktiviteter udover onlinetræningen - seminarer, korte kurser eller et længere forløb over en periode. Strukturen og indholdet af træningsaktiviteten vil variere alt efter baggrunden og deltagernes behov. F.eks. kan der tages udgangspunkt i brugernes hovedformål eller en af følgende tilgange: at forstå, hvorfor virksomheder vil få et udbytte af at implementere SR, og hvem der skal deltage at forstå, hvad en effektiv SR aktivitet er, og hvordan det relaterer til den overordnede resultatforbedring at igangsætte processen omkring implementering af SR eller ISO etc. [6]

7 V. Tilpasning af Træningsaktiviteter til Andre Interessenter Træneren kan beslutte, hvordan man kan udvikle eller udlade noget af træningsmaterialet, afhængigt af den viden vedkommende på forhånd har om interessenterne. Deltagere fra forskellige typer af virksomheder. Når brugerne består af medarbejdere fra forskellige virksomheder, kan det primære mål være at øge bevidstheden og skabe engagement i SR: at overbevise dem om SR fordele at give dem værktøjer til udvikling af SR politik at give dem den information og rådgivning, de har brug for, i forhold til at overbevise andre (f.eks. topledelsen) i deres virksomheder om betydning af SR. Det kan være nyttigt at opdele brugerne i grupper, ikke efter den industrielle sektor eller type virksomhed. Prøv at lave en "blanding" fra forskellige brancher. Disse grupper kan arbejde sammen og nye ideer kan genereres, som er ukendte for branche specialisterne. Deltagere fra samme branche. Det vigtigste formål med at gennemføre en træning kan være den samme som i tidligere tilfælde (forskellige typer af virksomheder). Dog bør specifikke problemer i branchen og mulige løsninger analyseres nærmere. VI. Evaluering af Træningen For nogle af emnerne er korte tests udviklet, for at kunne vurdere den viden brugerne har erhvervet. Afsluttende tests i forhold til alt indholdet, der vedrører SR er uddybet. Formålet er at give direkte feedback til brugeren på forståelsen af SR principper, kerneområder og implementeringsspørgsmål. Nogle aspekter af evalueringen er langsigtede og kan være vanskelige at måle, men bør også overvejes. De er: vil brugeren udfolde bestræbelser på at gennemføre SR aktiviteter i virksomheden og/eller arbejdspladsen? vil brugeren formidle oplysninger nok til at gøre andre medarbejdere interesserede? vil træningen føre til en ændring i adfærd eller holdning i forhold til SR? At etablere den langsigtede virkning af træningen via opfølgning og yderligere undersøgelse anbefales. VII. Instruktioner til Brug af Casestudier og Bedste Praksis Der er flere reelle casestudier til hvert SR princip, kerneområde og implementeringsspørgsmål der kan anvendes i træningen for at illustrere, diskutere, teste viden og praksis i forhold til færdigheder, der er nødvendige for at udvikle SR politikker. Trænere kan også udvikle deres egne casestudier baseret på lokale eksempler eller oplysninger givet af deltagerne. Dette bør ikke ske uden samtykke fra de pågældende deltagere og må ikke indeholde nogen oplysninger, som deltagerne anser for følsomme eller fortrolige. Det kan være nyttigt at generalisere eller ændre visse oplysninger for at gøre case studiet mere relevant for andre brugere af Læringsportalen. [7]

8 I nogle situationer, bør casestudierne tilpasses til de lokale forhold og bringes så tæt som muligt på den praktiske erfaring og viden fra deltagerne. Træneren skal beslutte, hvordan denne case kan bruges i træningsprocessen - enten som en illustration for at understøtte en pointe, som udgangspunkt for en diskussion eller som baggrundsmateriale til tjekke deltagernes niveau af forståelse osv. Deltagertilgang. Ideelt set bør træningen være så tæt på deltagernes virkelighed som muligt. Dette vil give dem de bedste muligheder for at forstå SR-begreber og teknikker. Af denne grund, kan træneren foretrække ikke at bruge case studier - virkelige eller hypotetiske, men i stedet organisere et mindre gruppearbejde eller en diskussions session omhandlende erfaringerne fra brugerne eller emnerne til diskussion. I en betragtning af den nødvendige tid til tilbagemelding, anbefales det, at denne struktur bør begrænses. For at lette trænere, er lister over potentielle emner til diskussion udarbejdet for hvert SR princip, kerneområde og implementerings spørgsmål. VIII. Råd til Nye Trænere: Principper for Læring Gør brug af selv-motivation af voksne. Voksne bibringer meget viden og erfaring i træningen. De forventer at få oplysninger og at udvikle færdigheder, der har umiddelbar anvendelse i deres arbejde. De bør derfor deltage i fastlæggelse af indholdet i deres eget træningsforløb. De skal være i stand til at integrere den nye viden med den allerede eksisterende viden og være i stand til at anvende denne. De kan have meget specifikke ønsker omkring tillærte kompetencer og lærer bedst ved aktivt at deltage. Dette kan fremskyndes ved at bede dem om at levere materialer til casestudier eller ved at tage deres bekymringer i betragtning i typen og niveauet af træningen. Der bør rettes stor opmærksomhed mod drøftelser mellem træner og deltager og imellem deltagerne. Anvend faciliteringsteknikker ved at stille spørgsmål. Spørgsmål er vigtigst i forhold til at sætte fokus på centrale punkter i træningsmaterialet. Prøv at forudse og identificere centrale spørgsmål på forhånd. Udvikl en strategi for at stille spørgsmål - det kan afhænge af, om du ønsker at fremme brainstorming, konsensusopbygning eller en debat. Flyt fra simple til mere komplekse spørgsmål. Undgå ja/nej spørgsmål og fremsæt åbne spørgsmål. Spørgsmål kan bruges til at fremme samspillet mellem deltagerne. De kan bruges til at ændre hastighed og retning af diskussionen, for eksempel ved at gå fra det konkrete til det generelle eller omvendt, eller at sammenfatte og lukke en diskussion. Spørgsmål kan bruges til at fokusere på de forudsætninger eller ideer der ligger til grund for deltagernes kommentarer, at undersøge alternativer, eller at frembringe konsekvenserne af en bestemt udfordring. Gør brug af den tilgængelige audio/visuelle præsentationer og materialer. Forskellige cases og uddannelsesfilm er tilgængelige på internettet, især på YouTube. IX. Trænerguide til Gruppearbejde Brugen af gruppearbejde er en vigtig del af de fleste kurser og giver et godt grundlag for aktiv deltagelse/udveksling af ideer og viden. Øvelserne er beregnet til: [8]

9 få deltagerne til at dele deres viden og erfaring med andre at give deltagerne mulighed for at anvende oplysninger, som de har modtaget fra forelæsninger og at praktisere deres færdigheder i udviklingen af SR-politikker og aktiviteter. De enkle tips om hvordan de kommer videre gennem gruppearbejde og workshops, omfatter rollespil, analyser osv. Forfattere: Social and Environmental Responsibility Center Sofia, Bulgaria Oversættelse: Aalborg Universitet, København Randi H. Skygebjerg Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. [9]

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

SInnDesign Manual. Forfattere:

SInnDesign Manual. Forfattere: SInnDesign Manual Forfattere: Cristina Rocha David Camocho Olatz Errazkin Oihana Hernaez Irina Celades Teresa Ros Dionísia Portela Elsa Faria Graça Bonifácio Maria Kalleitner-Huber Rainer Pamminger Stig

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Video implementerings håndbog. status , revision 01

Video implementerings håndbog. status , revision 01 Video implementerings håndbog status 29.04.2015, revision 01 Indhold: 1. Indledning 3 1.1. Om navnet 3 1.2. Projektet 3 1.3. Fordele 4 1.4. Innovative elementer 5 2. Didaktik og metodik 6 2.1. Didaktiske

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Sikkerhedskassen. Odense, Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Sikkerhedskassen. Odense, Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd Sikkerhedskassen Odense, 26-10-2016 Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd Pete Kines, Seniorforsker Psykolog og civilingeniør Arbejdsulykker og sikkerhed 5 emner og værktøjer Sikkerhedskultur

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse

EOF European Outplacement Framework. Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse 2011 EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer med at få adgang til beskæftigelse EOF European Outplacement Framework Erhvervsstøtte for personer, der har problemer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS.

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. 2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. Afvigelser i et ledelsessystem, der har indflydelse på produkt, service, system, manglende opfyldelse af myndighedskrav mv. og som der skal gøres noget ved, kan for det

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Introduktion til modulet Formål At præsentere forskellige typer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere