ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. april 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. april 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ditte Staun, Jan D. Andersen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Trolderuter fase Ansøgning til RENT LIV-puljen - RENT LIV-marked i Skive Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - 2. behandling Kommunalt medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt Staten i hele Danmark Formuepleje Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - TROLDERUTER FASE 2 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At Trolderuter fase 2 bevilges kr. fra RENT LIV-puljen videreudviklingen af de eksisterende Trolderuter gennem udvikling af en native app samt markedsføring. SAGSFREMSTILLING Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter ansøger RENT LIV-puljen om kr. i tilskud til Trolderuter fase 2. Det ansøgte beløb PÅ kr. dækker videreudviklingen af eksisterende ruter samt oprettelsen af ca. 12 nye ruter. Da Skive Kommune allerede har bidraget væsentligt til Trolderuterne i fase 1, indstiller direktionen, at der bevilges kr. til videreudviklingen af de eksisterende Trolderuter gennem udvikling af en native app samt markedsføring. Forbedret udnyttelse af eksisterende ruter Trolderuterne er en række natur- og kulturruter der med sin nytænkende og innovative digitale formidlingsform. Der er oprettet i alt 32 ruteforløb siden Trolderuterne startede i maj 2014, 27 af dem ligger i Skive Kommune, de øvrige fem ligger i Viborg Kommune. Ruterne ligger i særligt naturskønne og historisk interessante områder af kommunen, og gennem QR-koder opsat på poster langs ruten, kan målgruppen lære om områdets natur, flora og fauna, historie, sagn, kulturhistorie, formidlet af de børnevenlige trolde. I Trolderuternes fase 2 er det væsentligste element, at der udvikles en såkaldt native app. En native app hentes ned på mobilen et sted med tilstrækkelig mobildækning, og kan så benyttes på steder, hvor dækningen er svag eller helt fraværende. I dag benyttes en app der forudsætter adgang til mobilnettet, hvilket der ikke er i mange af de områder, som orienteringsruterne og oplevelsesmulighederne der danner basis for de eksisterende og planlagte trolderuter, ligger i. Udviklingen af en native app vil derfor få de allerede eksisterende ruter til at fungere efter den oprindelige hensigt. Trolderuternes website/app har de første 5 måneder været besøgt af brugere og der har været sidevisninger. Nye ruter Trolderuterne har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Orienterings-Forbund (DO-F). Arbejdet betyder, at nye trolderuter kan integreres i de ruter de 51 DO-F klubber gennem de seneste år har markeret med faste orienteringsposter og tegnet kortmateriale til. DO-F ruterne er samlet på Klubberne har solidt kendskab til lokalområdet og kan bidrage med forslag til ruteforløb og viden om lokal natur og kulturhistorie. Via samarbejdet med DO-F kan nye ruter derfor nemt oprettes på eksisterende stiforløb, og de nødvendige QR-koder og anden information opsættes på de godt poster der er opsat på ruterne i form af træpæle, såfremt lodsejeren giver tilladelse hertil. Over en to-årig projektperiode er det ansøgers forventning det, at der kan oprettes yderligere ruter, bredt fordelt over hele kommunen. Ruterne søges finansieret med tilskud fra lokale. Hjemmesiden for Trolderuterne vil for ganske få midler kunne administreres af SET og afmærkninger vil kunne vedligeholdes i et samarbejde med lokale skoler, institutioner, foreninger og virksomheder. SIDE 2

4 Der vil således, efter projektperiodens ophør, ikke være afledte driftsomkostninger for Skive Kommune. Det er ansøgers forventning, at den fortsatte udvikling af konceptet vil resultere i en meromsætning i Skiveegnens turistvirksomheder og dermed bidrage til vækst i turisterhvervet. Kommunen vil også endnu stærkere markere sig som en børnevenlig kommune at bo i, hvilket vil kunne danne basis for øget bosætning. Budget og finansiering Ud over Skive Kommune, søges der i øjeblikket midler fra Færchfonden, Det Obelske Familiefond og diverse lokale fonde. Der er endnu ikke tilsagn om midler, Følgende projektbudget er fremsendt af ansøger: Udgifter: Eksisterende ruter: Hjemmeside, abonnement og rettelser 4.500,- kr. Udvikling af multikompatibel native app 1 Justering og rettelser af eksisterende 27 ruter 42 cementsten (forsvundet fra eksisterende ruter) 2.600,- kr. Markedsføring I alt eksisterende ruter ,- kr. Oprettelse af 30 nye ruter, i grupper på 2-3 stk. á pr. 3 ruter: ,- kr. Skive Kommune har tidligere støttet udviklingen af Trolderuter med i alt kr. (Landsbyudvalget kr. og Kulturudvalget kr.). Ansøger er orienteret om direktionens indstilling, og forventer at en bevilling ift. native app og markedsføring fra RENT LIV-puljen vil være et godt afsæt for yderligere fundraising. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 26. marts 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,683 mio. kr. til rådighed for bevilling. I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. BILAG Trolderuter - projektbeskrivelse 2.pdf Trolderuter - budget.pdf Trolderuter - formel ansøgning.pdf Trolderuter oversigtskort.pdf SIDE 3

5 2. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - RENT LIV-MARKED I SKIVE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At Skive Handel bevilges i tilskud fra RENT LIV-puljen til at afholde RENT LIV-marked hver første lørdag i måneden fra maj til oktober SAGSFREMSTILLING Skive Handel ansøger RENT LIV-puljen om kr. i tilskud til at afholde RENT LIVmarked hver første lørdag i måneden fra maj til oktober Der afholdes dermed 6 markeder. Skive Handel forestår planlægning og afholdelse af markedet. Der har tidligere været afholdt marked, men i år markedsføres det som RENT LIVmarked, og der bliver lagt vægt på, bl.a. at forsøge at tiltrække nogle af egnens mange lokale fødevareleverandører til at sælge deres varer på markedet. Det er vurderingen at det tidligere har været svært at trække små, lokale producenter til ved afholdelse af marked i skive, og for at gøre det attraktivt også for de mindre, lokale leverandører at deltage i markedet betales der i år ikke afgift for at få en stand. Også butikkerne i Skive vil blive tilbudt at deltage. RENT LIV-markedet vil fungere som et attraktivt tilbud for egnens borgere, og vil give egnens turister en positiv oplevelse af Skive by og egnens gode fødevarer og indkøbsmuligheder. Markedet afholdes på Posthustorvet i Skive, og Skive Kommunes RENT LIV-logo og brandingmateriale vil opnå eksponering i forbindelse med både annoncering og selve markedet. Med RENT LIV-markedet understøttes RENT LIV-brandet generelt, og der arbejdes aktivt med positionerne det aktive liv og fødevarer. Skive Handel er blevet opfordret til at benyttet de muligheder, der ligger i Skive Kommunes RENT LIV-markedsføringsaftale med Skive FH, og hvis det er muligt arrangere besøg af RENT LIV-pigerne ved et af markederne. Det er aftalt at markedet efterfølgende evalueres med Erhverv og Udvikling, Skive Kommune. Budget EL: Mini-flyer: Annoncer: Skilte ved indfaldsveje: I alt: Finansieringsplan RENT LIV-puljen: Skive Handel: I alt: kr kr kr kr kr kr kr kr. SIDE 4

6 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 26. marts 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,683 mio. kr. til rådighed for bevilling. I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. BILAG Skive Handels ansøgning - RENT LIV-marked Budget - RENT LIV-marked 2015 SIDE 5

7 3. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - STRIBEN - 2. BEHANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter E. Steens ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller: At Foreningen Striben Skive bevilges kr. fra RENT LIV-puljen i tilskud til markedsføring af motorløb i Skive Lufthavn. SAGSFREMSTILLING Foreningen Striben Skive søger midler fra RENT LIV-puljen til markedsføring af op til 4 motorløb i Skive Lufthavn i Der er tale om en 2. behandling af sagen, idet Økonomiudvalget ved behandlingen den 17. februar bad om yderligere information vedr. budget. Foreningens formål har fra starten været, at få flyttet de ulovlige gaderæs, der ofte foregår på offentlige veje på egnen, over i sikre og kontrollerede rammer. De ulovlige løb foregår uden nogen kontrol- eller sikkerhedsforanstaltninger, og er til stor gene og utryghed for naboer. Ved at arrangere løb i lufthavnen, kan det ske under ordnede forhold, med tilstedeværelse af ordensmagt, samaritter og professionelle redningsfolk. Løbene tiltrækker et publikum der typisk ikke interesserer sig for foreningsliv, og som kan være vanskelige at få kontakt til, da de netop ikke er formelt organiserede. Foreningen Striben Skive giver dem mulighed for organiseret socialt samvær på en sikker og lærerig måde, der ikke er til fare for bløde trafikanter og til gene for naboer. Ud over de sikkerhedsmæssige fordele ved at fjerne gaderæs fra offentlige veje, har løbene et ganske betydeligt publikumspotentiale. Til første løb, der blev afholdt 9. august 2014, var der, ifølge arrangørerne, 1700 tilskuere. Ifølge arrangørgruppen, siger erfaringerne fra events i Odense, Esbjerg og Vandel, at tallet kan nærme sig de Løbet kan derfor også blive meget attraktivt for sponsorer, hvilket på sigt kan give foreningen en bæredygtig økonomi. Arrangørerne oplyser, at der ikke afholdes der regelmæssige motorløb på samme måde andre steder i landet, og det er unikt hvad denne målgruppe tilbydes i Skive. Motorsport er en voksende sportsgren, og løbene kan sætte Skive på landkortet som et sted, hvor der er mulighed for at udfolde sig og dyrke det aktive liv. Foreningen Striben Skive stiller ved løbene en standplads til rådighed for Skive Kommune til at informere om kommunens øvrige tilbud og vil også trykke RENT LIV-logoet på markedsføringsmaterialet. Ansøgeren har indsendt følgende projektbudget: Udgifter Toiletvogn Hegn/Hoffmann-klodser Køreplader 4 stk. Radioer Armbånd/billetter Baneudstyr (tidstagningsudstyr og godkendte løbsedler) Ambulance og læge 5.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. SIDE 6

8 Plads til køretøjer på området Køletrailer til mad/drikke Udgifter til Skive Lufthavn Vagter Telte Reklame, marketing, branding Præmier/pokaler Redningsudstyr Forsikring Administrationsudgifter Personale, hjælpere, officials Lydudstyr Beredskabsplan, skiltning og afmærkning Affald, oprydning og diverse I alt Indtægter Entré stk. á 50,- kr. Kørerbetaling 70 stk. á 200 kr. Salg i boder Sponsorater RENT LIV-puljen I alt 3.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Arrangementet har ikke tidligere været støttet af RENT LIV-puljens midler. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 26. marts 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1,683 mio. kr. til rådighed for bevilling. I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. BILAG Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben - Skive Budget_Striben Skive Skive_Lufthavn_2015.pdf SIDE 7

9 4. KOMMUNALT MEDLEMSKAB AF LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD SAMT STATEN I HELE DANMARK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anders Storgaard Rask FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Stabene indstiller At Byrådet tager stilling til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt Foreningen Staten i hele Danmark. SAGSFREMSTILLING Med denne sagsfremstilling ønskes stillingtagen til medlemskab af to foreninger, der har rettet konkret henvendelse til Skive Kommune med tilbud om medlemskab: Landdistrikternes Fællesråd Staten i hele Danmark Landdistrikternes Fællesråd er en politisk neutral interesseorganisation, der arbejder med landdistriktsudvikling på to niveauer - det overordnede politiske for at sikre bedre rammevilkår og de mere borgernære rettede tiltag, der skal motivere de enkelte lokalsamfund til selv at skabe udvikling. Fællesrådet kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og embedsmænd i ministerierne, rejser debatter og forsøger at sætte dagsorden i medierne på landdistriktsområdet. Fællesrådet arrangerer desuden høringer, konferencer, debatter og lignende og er med i en lang række landdistriktsrelaterede udvalg og bestyrelser mv. Senest er Landdistrikternes Fællesråd medinitiativtager til Danmark På Vippen, en vidensplatform og vidensgenerator, som bl.a. vil sætte spørgsmålstegn ved den nuværende udvikling og fordelingspolitik samt skævvridningen, der sker i Danmark. Et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd giver bl.a. følgende: Mulighed for at stille med 3 delegerede med stemmeret i Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab. Man vælger som kommune om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret eller begge dele. Mulighed for at opstille kandidat til bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd ved valget på årsmødet. Skive Kommune bliver B-medlem sammen med landets øvrige indmeldte kommuner og regioner. B-medlemmerne vælger tilsammen 3 medlemmer til den 9 mands store bestyrelse. Man vælger som kommune selv, om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret. Tilbud om at organisationen deltager i et møde eller temamøde med oplæg inden for landdistriktsudvikling/landdistriktspolitik for fx kommunalbestyrelsen eller udvalg. Tilbud til organisationer om møder med f.eks. formandskab og direktion, hvor landdistriktspolitiske vinkler debatteres i en mindre kreds. Information og vejledning fra Landdistrikternes Fællesråd om landdistriktspolitik og udvikling af lokalsamfund. Netværk og vidensdeling. Et kommunemedlemskab koster kr ,00 årligt. Der er pt. 28 kommuner, der er medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Forespørgsel om medlemskab blev behandlet på møder i Landsbyudvalget den 17. februar 2015, hvor Landsbyudvalget anbefalede et medlemskab af Landdistrikternes fællesråd. SIDE 8

10 Foreningens vedtægter kan læses her: Staten i hele Danmark er ligeledes en politisk neutral forening. Foreningen har til formål at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstadsområdet. Den enkelte opgave placeres lokalt, hvor opgaveløsningen bedst tilgodeses i relation til lokale og regionale kompetencer og den samlede vidensudvikling. Foreningens formål søges blandt andet realiseret ved at øge medlemmernes, beslutningstagernes og befolkningens viden om fordelene for hele Danmark ved at statens opgaver af udøvende karakter placeres i det øvrige Danmark. Foreningen iværksætter og understøtter undersøgelser, debat og beslutninger om nye placeringer af statslige opgaver i det øvrige Danmark. Hvor det er relevant i arbejdet, inddrager foreningen forhold omkring lokale Og regionale rammevilkår og demografi samt fremmer en kultur, hvorefter det, der er godt for hele Danmark, Også anerkendes som værende godt for hovedstadsområdet. Foreningen samarbejder med alle, det være sig myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder, enkeltpersoner eller andre, der ønsker at bidrage til at opnå foreningens formål. Et medlemskab af Staten i hele Danmark giver følgende: Kan stille med op til 2 delegerede med stemmeret i foreningens repræsentantskab. Man vælger som kommune om man vil være administrativt eller politisk repræsenteret eller begge dele. Mulighed for at opstille kandidat til den 12 personer store bestyrelsen ved valget på årsmødet. Skive Kommune bliver A-medlem sammen med landets øvrige indmeldte kommuner og regioner. A-medlemmerne vælger tilsammen 5 medlemmer fra repræsentantskabet til bestyrelsen. Modtagelse af nyhedsmails Et kommunalt medlemskab koster 0,25 øre pr. indbygger pr. år dvs. et medlemskab beregnet med befolkningstallet pr. 1. kvartal i Skive Kommune ville koste ,- kr. Foreningens vedtægter kan læses her: JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Medlemskabet af Landdistrikternes fællesråd anbefales betalt fra Erhvervs og Udviklings driftsmidler afsat til arbejdet med landdistriktsudvikling. Medlemskabet vil dermed ikke berøre Landsbypuljen. Medlemskabet af Staten i hele Danmark anbefales betalt fra Økonomiudvalgets midler. SIDE 9

11 5. FORMUEPLEJE Sagsnr. Sagsbeh. Dok.nr. LUKKET SIDE 10

12 UNDERSKRIFTSARK Peder Chr. Kirkegaard Anna-Lise Vestergaard Bolette Dahl Pedersen Preben Andersen Erik Mortensen Niels Ole D. Nielsen Anders Bøge Ditte Staun Jan D. Andersen SIDE 11

13 SAMLET BILAGSLISTE Ansøgning til RENT LIV-puljen - Trolderuter fase 2 Trolderuter - projektbeskrivelse 2.pdf Ansøgning til RENT LIV-puljen - Trolderuter fase 2 Trolderuter - budget.pdf Ansøgning til RENT LIV-puljen - Trolderuter fase 2 Trolderuter - formel ansøgning.pdf Ansøgning til RENT LIV-puljen - Trolderuter fase 2 Trolderuter oversigtskort.pdf Ansøgning til RENT LIV-puljen - RENT LIV-marked i Skive Skive Handels ansøgning - RENT LIV-marked Ansøgning til RENT LIV-puljen - RENT LIV-marked i Skive Budget - RENT LIV-marked 2015 Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - 2. behandling Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben - Skive Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - 2. behandling Budget_Striben Skive Skive_Lufthavn_2015.pdf SIDE 1

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. maj 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. august 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. august 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere