Repræsentantskabsmøde 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde 2012"

Transkript

1 Repræsentantskabsmøde november :00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger. nedenstående er supplering) Bestyrelsens beretning v. Niels Staun:. Tilføjelser: Overvejelser om at ændre vedtægter til kun at afholde repræsentantskabsmøde hvert andet år. Vi er modne til dette nu da der er flere opstillede end der er behov for. Frivillighed Der er mange ledige pladser i forbundets udvalg og der er rig mulighed for at erlægge frivilligt arbejde i div. ad.hoc arbejdsgrupper National / Regional Workshop manglende tilmelding? Giv nogen bud på hvordan vi gør National Workshop og de Regionale workshops attraktive. Elite udvalgsberetning v. Peter Thulstrup Tilføjelser: Vi mangler et Talentudviklingskoncept som beskriver hvordan vi vil udvikle unge talenter i Klatre-Danmark. Vi skal finde den rigtige proces for hvordan dette dokument skal skabes sådan at det let implementeres i klubbernes dagligdag. Junior udvalgsberetning v. Brian Nielsen Tilføjelser: Erling strauss overtager formands posten efter Brian. Bootcamps er en god måde at spotte nye talenter, og styrke træningsfællesskabet blandt juniorer og de yngste klatrer.

2 Elite udvalget er glade for det netværk som bliver bygget op på de forskellige træf. Træklatrigsudvalget. V Bjarne Christensen Baggrunden for at være med under paraplyen er logisk nok da de i stor grad laver noget som ligger tæt op af forbundets aktiviteter, og supplere Dklaf med viden omkring træklatring, Der er ingen form for konkurrence i træklatring, men breddepotentialet er stort da træklatring typisk er en aktivitet skoler og lign. bruger. Og på den måde får øjnene op for den vertikale verden Uddanner mange instruktører til primært erhvervsbrug, Skoler, børnehaver mm Har kun 4 medlemmer som ikke er instruktører, da der ikke er en decideret træklatreklub i DK. Konkurrenceudvalget beretning V Poul Lund. Året startede med NM i Copenhagen boulders og var en stor succes. Alle DM er afholdt i de 2 sidste var i Århus som tog både junior og senior DM i boulder. Efterlyser en klub til at tage rute Dm for juniorer i efteråret 2013 Alle Rope Comp og Bloc Comp er ikke afholdt men niveau er okay. Speed konkurrencer må gerne komme lidt mere i gang. Diskussion omkring fremtidens breddekonkurrencer. Der efterlyses en form for pakkeløsning som konkurrence udvalget kunne stå for, evt. pointsystem, Pc, og mandskab som har erfaring i at kære en konkurrence. Hvad er definition på bredde konkurrence. Evt en opgave for konkurrenceudvalget at definere. Juniorchamp er tænkt som præ bredde konkurrence der kan evt. indføres en form for handicap Selv bredde konkurrencer bør være åbne for de gode klatrere da det også styrker bredden.

3 Trænerudvalget V. Johannnes Madsen. Prøvede at starte op for et år siden, og mener det er gået okay, har haft en samling på Bornholm. Arbejder på at få synliggjort de tilbud som er inden for uddannelse og træning. Har fået defineret i hvilken rækkefølge man kan tage de forskellige kurser. Spørgsmål: Er der planer om en Ungdomstræner uddannelse.? Johannes mener at Træner 1 kan de fleste unge med en smule baggrund deltage i. Hvordan rekrutterer man nye trænere/ og starter træningshold op.? Klatrekontoret arbejder med det, og ville til national workshop have drøftet forskellige muligheder. Hvis nogle klubber har ideer til hvordan vi kan gribe det an, vil kontoret gerne hjælpe, men det skal prøves af i de klubber som har overskud til det. Johannes havde en ide om specifikke Workshops, 5-10 ugers træningsforløb. Brian Opfordrede klubberne til at skrive de ting ned som de har succes med så de kan bruges fremadrettet. Vægkursusudvalget og Klippeklatringsudvalget V/Rikke VKU. Har afholdt en del kurser med mange kursister som har bestået. KKU. Har også afholdt diverse kurser som er forløbet godt. Opfordring til at gøre beretningerne lidt mere spændende 3 Regnskab Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede år samt forventet resultat for indeværende år. Det er første år vi bruger den nuværende regnskabs model, så der vil være nogle justeringer i posteringerne. Regnskabet blev godkendt af alle. Bemærkninger:

4 Borholm festival ligger under projekter. På posten: klub udvikling står der stadig lidt penge og klubberne opfordres til at sætte gang i ting som kan flytte klubben. Der var spørgsmål vedr. præsentation og overskuelighed af regnskabet. Regnskabet ligger tilgængeligt på forbundets hjemmeside, og man opfordres til at kigge det godt igennem inden Repræsentantskabsmødet. Spørgsmål vedr. fordelingsnøglen fra DIF som udløser tilskud ud fra hvilke aktiviteter vi generer. Niels Staun og Johannes forklarede hvordan tingene hang sammen. Carsten opfordrede klubberne til at spørge til hvor og hvad man kan få tilskud til. 4 Forslag Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og klubber Forslag om optagelse af skoler i Dklaf. Er sendt ud som forslag til vedtægts ændringer. Bagrunden er at vi rådgiver mange skoler vedr. bygning af vægge og anden klatre aktivitet. Niels Staun orienterede om tankerne fra DIF om nye medlems begreber. Spørgsmål vedr. gæsteordning: I forhold til gæsteordning kan hver klub definere hvem de vil have på væggen og i hvor lang tid. Spørgsmål: vil der være krav til VKI kursus og sikkerhed i forhold til skolemedlemsskabet. Svar: Som medlemmer i DKlaF skal normerne overholdes. Alle stemte for forslaget. 5 Visioner for Dansk Klatreforbund Bestyrelsen fremlægger årets arbejde med at formulere visionen for Dansk Klatreforbund Er sendt ud på forhånd, kan findes på forbundets hjemmeside - Lise Usinger orienterede.

5 6 Budget Fastlæggelse af budget og kontingent Er sendt ud på forhånd, kan findes på forbundets hjemmeside. Johannes Madsen orienterede om Bestyrelsens prioriteter det kommende år, som jo betyder en del for hvordan budgettet er skruet sammen. Budgettet blev gennemgået, der forventes et resultat på +100,- kr Spørgsmål: kan man nedsætte antallet af deltagere til en konkurrence for at få tilskud. Svar: der opfordres til at lave konkurrencer, tilskud dertil vil evt. kunne findes i nogle andre puljer. Det skal ikke være det som afgør om en konkurrence bliver til noget. Budget og kontingent blev vedtaget Alle stemte for at indføre et grundkontingent på kr for skole kontingent. Kontingent: Johannes lufter ideer omkring hvordan vores kontingent skal være fremover kontra brugerbetaling. Debat oplæg ligger på forbundets hjemmeside. Diskussionen går ud på at lave en ensartet medlemsregistrering for klubberne så det kan aflaste klubberne for en del administration og registrering. Der findes nogle systemer som kan bruges, og de kan bruges af både store og små klubber, det koster dog et beløb som er medlemsafhængig. En anden diskussion gik på hvad klubberne får for deres kontingent penge, nogle klubber er gode til at benytte sig af støtte/tilskud fra forbundet, specielt de klubber som har overskud til at sætte ting i gang. Kontingentet til forbundet er ikke særligt dyrt, men det er forholdsvis dyrt for en lille klub 50.-kr pr medlem, store klubber giver 12,5-kr pr medlem. Der var enighed om kontingentet på sigt godt kunne hæves eller ensartes, men der skal være et formål med det.

6 7 Bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kandidater til bestyrelsen Kandidaterne præsenterede sig selv før valget. Niels Staun. Aalborg KK (genopstiller.) Johannes Madsen. DBKK (genopstiller) Poul Lund Nielsen. CRUX (genopstiller) Ola Mattson DBKK (Genopstiller) Lise Usinger. DBKK Mathias Bach Poulsen. Århus KK Rikke Milbak. DBKK Mette Kiilerich OBK Paul Lloyd Robson Nørrebro KK Suppleant 8 Ordensudvalget Valg af formand samt 2 yderligere medlemmer af ordensudvalget samt 1 eller flere suppleanter Claus Christensen (Formand) Jan Bjerring Ole Brudsø. Alle blev genvalgt 9 Udvalg Valg af formænd for forbundets øvrige udvalg Juniorudvalget. Erling Strauss Trænerudvalget Paul Lloyd Robson Eliteudvalget Peter Thulstrup KlippeKursusUdvalget

7 Christoffer Larsen KonkurrenceUdvalget Poul Lund Nielsen VægKursusUdvalget Claus Christensen. TræKlatreUdvalget Morten Brask 10 Eventuelt Rikke og Carsten har haft fokus på frivillighed, og vil derfor gerne sige tak til de alle frivillige. Der var nominerede i flere kategorier, og vinderne blev præsenteret og hyldet. Listen vil komme på forbundets hjemmeside. Carsten lavede en reminder omkring vores aftale med tøjmærket Houdini, hvor vi kan få en rigtig god pris på produkter fra firmaet til klubbens medlemmer. Forslag om at man fremover ligger repræsentantskabs mødet, et sted midt i landet, Fredericia/ fyn. Opklarende spørgsmål: omkring gæsteklatre ordningen i henhold til hytten på Kullen. Hvis man kommer som en større gruppe, går det ikke under gæsteordningen og skal derfor aftales inden. Hvorfor kom der ikke så mange tilmeldinger til National Workshop, hvilket resulterede i aflysning af arrangementet. Der mangler et hovednavn, evt. skille repræsentantskabsmøde fra arrangementet. flere workshop med praktisk klatrefærdighed. for lille udbud af aktiviteter. dele arrangementet op i moduler, så man køber det man vil have. Information om de øvrige punkter uploades på under Forbund

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden: REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere