IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig"

Transkript

1 IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig Engang gik menneskene rundt og samlede planter og frugter, hvor man nu kom frem i landskabet (samler-kulturen). Dernæst blev vi dygtige til at jage vilde dyr bl.a. med brug af hovedet og forskellige redskaber (jægersamfundet). I løbet af stenalderen blev menneskene mere rodfæstede i eet bestemt sted, hvor man begyndte at opdyrke jorden selv og holde husdyr. Små byer opstod (landbrugssamfundet). Med opfindelsen af dampmaskinen udvikledes industrisamfundet maskinerne begyndte at arbejde for os (også i landbruget), og folk flyttede i hobetal ind til byerne for at arbejde på fabrikkerne. (På et tidspunkt opstod udtrykket velfærdssamfundet i Danmark) Med anvendelse af computere og informationsteknologi har vores samfund i de sidste 25 år udviklet sig så voldsomt, at man nu med rette kan tale om et informationssamfund og faktisk har politikerne på rekordtid allerede opfundet en ny betegnelse: netværkssamfundet Nogle af de vigtigste kendetegn ved informationssamfundet er de muligheder, som computeren og brugen af Internet giver: muligheden for at søge, opbevare og fordele informationer (viden = magt). Men man er også nødt til at være kritisk overfor de kilder, man finder på f.eks. Internettet. Det er ikke sandt, bare fordi det står på en webside på Internet!! der er ikke noget filter, som sikrer, at den information, man finder, er saglig og seriøs. Man er altså selv nødt til at vurdere afsenderens troværdighed og viden om emnet. Evt. kan man undersøge flere forskellige kilder, før man danner sin egen mening. Informationssamfundet vender op og ned på en række grundlæggende forhold i vores samfund. Autoriteter står for fald, eksisterende værdier og rettigheder udfordres. Vi er midt i en vidensrevolution, som vil forandre vores måde at arbejde, kommunikere, forbruge og lære på. En forandring, som også vil skubbe til de eksisterende magtstrukturer i samfundet. Det fascinerende ved udviklingen er imidlertid ikke så meget de teknologiske landvindinger i sig selv men mere det demokratiske frihedspotentiale, som informationssamfundet rummer. Hvis mulighederne altså bruges rigtigt! Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 1

2 Samtidig skal arbejdsgangen i mange virksomheder og i den offentlige administration ændres, så den passer bedre til brugen af computere og anden informationsteknologi. Det er utrolig vigtigt at have en strategi for, hvad man vil have ud af at indføre den ny teknologi. Uden en gennemarbejdet strategi risikerer man meget let, at store ITinvesteringer ikke fører til den forventede vækst eller udvikling! Og det gælder både på det offentlige og det private område. Og penge til efteruddannelse på IT-området er langt fra nok til at øge udbyttet af ITinvesteringerne. Det handler i høj grad om virksomhedsstrategi (som medarbejderne skal involveres i) og evne til omstilling. Denne omstillingsevne/parathed skal naturligvis være til stede hos den enkelte ansatte og det er nok svært at lære på et kort kursus Livstidsstillinger vil ikke eksistere som før i tiden tingene forandrer sig hurtigere end før. Især p.g.a. den ny teknik. En del af arbejdsstyrken (som arbejder med IT) har måske overfortolket dette krav om omstillingseevne og skifter nærmest job hele tiden. Det skal være sjovt og interessant at arbejde. Nye spændende udfordringer lokker de nye typer medarbejdere mere end flere penge (for lønnen ER allerede rigelig god nok), og der skal gerne være en høj grad af frihed og selvstændighed i jobbet. Virksomhederne må ligefrem kæmpe for at holde på dem bl.a. med de såkaldte aktieoptioner altså belønning i form af aktier i firmaet nu og her, men de er båndlagt i f.eks. 2, 3 eller 5 år. Til den tid kan aktier for kr til gengæld (måske) være 20 mio. kroner værd Dette giver (måske) øget incitament hos de ansatte (en arbejdsuge på 60 timer i perioder er ikke ualmindeligt), og hvis du forlader jobbet i utide, så er det bare ærgerligt. Ingen gevinst denne gang Det er svært at spå - især om fremtiden, sagde Storm P. engang. Og da Groucho Marx blev spurgt: Hvad mener De om sex? svarede han: Jeg tror sex er kommet for at blive... Der er vel ingen, der tror på, at informationsteknologien går af mode - computere, Internet, o.s.v. er også kommet for at blive! Men hvorfor skal det så stadigvæk være så svært at bruge? Svaret kunne være, at det bl.a. er fordi, at det som for kort tid siden var UMULIGT pludselig er blevet MULIGT, men altså dog lidt svært... Grænserne flyttes hele tiden. Udviklingen går i en rasende fart og hvem bedømmer, bestemmer, styrer og koordinerer egentlig udviklingen?? Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 2

3 Politikerne har overhovedet ikke den nødvendige indsigt til at styre udviklingen, og det indrømmer de fleste da også selv. Der forskes og udvikles i en masse indenfor informationsteknologi, men hvem siger, at det overhovedet er den teknologi, der er brug for?? Er det noget, som forbrugerne ønsker? Kan vi bruge det til noget? Danske gen-forskere var meget tæt på at kunne klone dyr og gensplejse mad, da politikerne opdagede, at forbrugerne slet ikke ønskede disse ting. Først da blev pengekassen til forskningen smækket i - men mange penge kunnet have været sparet og brugt til noget andet. Rapporten Det digitale Danmark, som efter et års arbejde lå færdig i november 99, var et udtryk for det officielle Danmark s visioner om informationsteknologien i Danmark - og der bliver ikke skudt lavt... Visioner er jo gratis, men reelle handlingsplaner koster penge! Daværende IT- og Forskningsminister Birte Weiss (S) fremlagde derefter i december 99 en IT-politisk redegørelse, som bl.a. skulle forsøge at omsætte Dybkær-rapportens visioner til politisk handling et stykke ud i fremtiden dog uden at sætte tidsfrister på målene, hvilket er blevet kritiseret fra flere sider. Men ministeren ville ikke optræde uvederhæftig ved at komme med konkrete spådomme om behovene indenfor de næste 5-10 år (da man meget let kunne komme til at tage fuldstændig fejl) Både i forhold til rapporten og IT-redegørelsen blev der rejst kritik af: manglende prioritering af uddannelsesområdet manglende bredbånd (højere hastighed og kapacitet på Internet) manglende hjemme-pc ordninger til alle offentligt ansatte (ikke mindst lærerne) manglende koordinering og styring af IT-udviklingen En kritik som synes meget relevant. (Senere har der dog vist sig en stor vækst indenfor udbredelsen af bredbånd og hjemme-pc er o.lign.) Til gengæld har man rost den fokus, der er lagt på e-handel, større adgang til personlige data og åbenhed i den offentlige forvaltning, digital signatur og fri kryptering (Ups USA lytter altid med!!). Forskningsminister Birte Weiss udkom med endnu en (opdateret) netværks-redegørelse midt i december 2000, som blev modtaget mere blandet i IT-branchen. Men den var i hvert fald mere handlingsrettet end sidste gang. Den socialdemokratisk ledede regering (med Birte Weiss som minister på IT-området) holdt jo som bekendt ikke så længe herefter. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 3

4 Hvad vil V-K regeringen på IT-området? Efter folketingsvalget i november 2001 fik vi en ny regering - og en ny minister på IT-området. Venstre-manden Helge Sander afløste Birte Weiss (S), og samtidig skiftede "IT- og Forskningsministeriet" navn til: "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling" I daglig tale: Videnskabsministeriet Det er tanken, at det ny ministerium skal styrke samspillet mellem erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i forhold til erhvervs- og innovationspolitikken. Blandt planerne nævntes straks: Man vil indføre "hjemme-pc ordningen" igen. Dog i en anderledes form, hvor arbejdsgiveren nu skal betale 25% af udgiften. Og for at få adgang til hjemme-pc skal man kunne koble sig på virksomhedens netværk hjemmefra og have et arbejdsmæssigt behov for det. Man vil satse voldsomt på udbredelsen af bredbånd (hurtige Internet-forbindelser) til alle danskere. Samt ikke mindst INDHOLD på nettet. Man vil udsætte planerne om et "virtuelt universitet" (studier via nettet sammensat af utallige forskellige uddannelsestilbud). Man vil IKKE udnævne flere "IT-fyrtårne" som det i Nordjylland (hvor den forrige regering gav 170 mio. kr. til gengæld for at der lokalt blev brugt 340 mio. kr. på projektet bl.a. integration af forskning, uddannelse og erhvervsliv). Man vil arbejde for at flytte tyngdepunktet indenfor IT-branchen længere vestpå (læs: væk fra København). "Det har national interesse", udtaler Helge Sander, som selv kommer fra Herning. Man vil fremskynde udbredelsen af en digital signatur (underskrift) til alle borgere - og fortsætte arbejdet med at styrke det offentliges brug af IT og borgernes kommunikation med det offentlige. Man vil sikre borgerne og virksomhederne ret til sikker kryptering og nærmere på sikkerheden i forhold til computervirus, hacking m.v. Den nye minister er generelt blevet positivt modtaget af IT-branchen og erhvervslivet, hvilket næppe kan overraske nogen. Nu må vi vente og se, hvad han duer til Læs mere og følg med på ministeriets hjemmeside: Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 4

5 Det er svært at være klog - ellers var det jo nemt nok er en af Storm P. s gode udtalelser, og han fik da ellers nogle opfindelser fra hånden... Men han lagde til gengæld ikke skjul på, at hans opfindelser (for det meste) var ganske unyttige, upraktiske og kun til at grine af. Endnu et tiltag, som skal tjene til at styre udviklingen i den rigtige (??) retning, er Teknologisk Fremsyn - en slags teknologisk tænketankudvalg - som v.h.a. offentlige midler fra bl.a. ministeriet og Erhvervsfremmestyrelsen skal forsøge at kigge i krystalkuglen og samtidig tage ved lære af fortidens fejl. Meget kloge hoveder har gennem tiden spået uhyggeligt forkert. Her er blot et par enkelte eksempler: Fremtidens computere vil nok kun komme til at veje 1,5 tons (men jeg har en med på skiferie...), tidsskriftet Popular Mechanics, Flyvemaskinen er et interessant stykke legetøj, men den har ingen interesse eller værdi for militæret (moderne krigsførelse foregår i dag KUN fra luften...), fransk militær-strateg, Radioen har ingen fremtid, skotsk matematiker og fysiker, Både bilen, fjernsynet og computeren (pc en) er blevet spået en kort levetid i forbrugernes indkøbskurv... Hvordan kan man tage så grueligt meget fejl, hvis man ellers går for at være meget klog?? Uanset om man får økonomisk støtte fra videnskabsministeren eller selveste Bill Gates (Microsoft), så er det nok urealistisk at tro, at man kan løbe (læs: spå) lige så hurtigt som en Porsche det kan bare ikke lade sig gøre. Man kan åbenbart ikke forhindre nørderne i at udvikle nye ting, som man aldrig havde drømt om - og det er måske også meget godt. Udviklingen må jo helst ikke gå i stå - men det VILLE da være rart hvis det ikke var udviklingen, der styrede os (så n helt bevidstløst) men snarere omvendt. Det som derimod er praktisk muligt og vældig fornuftigt er, at finde ud af: ikke hvad vi kan, men hvad vi gerne VIL! Hvad kunne vi godt tænke os at bruge informationsteknologien til?? Jeg ser det personligt ikke som nogen stor udvikling, at jeg kan chatte med naboen og handle ind hos den lokale købmand via Internet. Eller ændre min selvangivelse (www.toldskat.dk) hjemme foran computeren - det må da kunne bruges til noget større... Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 5

6 Informationsteknologien skal for mig at se gøre trivielle ting i livet nemmere og/eller sjovere - eller gøre det umulige muligt, hvis der er god grund til det!! Den kvarte promille af verdens befolkning, der evt. har brug for at kunne sætte et videoklip ind i et alm. tekstbehandlingsdokument i et program (f.eks. Word), som næsten hele verdens befolkning bruger, - ja, de kunne s qu godt bruge et andet program til den slags, så vi andre ikke skal belemres med nye versioner af programmet hele tiden, som får vores ellers udmærkede computer til at blive træt og forældet før tid!! Det er f.eks. smart, at man kan slippe for at stå i kø i banken og på posthuset for at blive betjent af en underbetalt og stresset glatnakke - jeg har aldrig haft en stor og spændende oplevelse ud af at komme de steder. NetBank er da også hurtigt blevet utrolig populært blandt danskerne, netop fordi det giver nogle indlysende fordele. Fjernundervisning og fjernarbejde er smart i en vis udstrækning, og det vender jeg tilbage til, men jeg hører ikke til dem, der tror på, at det er genialt at købe køleskab, bil eller ny cykel i Grækenland via Internet, bare fordi de måske har den laveste pris for det samme produkt. E-handel (handel på Internet) jo det er da smart på visse områder, indenfor visse typer varer. Jeg går gerne ind i en rigtig butik, hvis jeg skal have nye sko eller et par bukser - men med musik, bøger og computerprogrammer kunne det nok være lige meget, hvis betalingen og leveringen var sikker. Lige præcis sådanne ting kunne jo leveres straks VIA Internet (hvis det ikke lige var for telefonregningen...) - der er jo alligevel ikke nogen tradition for, at man får pengene tilbage for en dårlig musik-cd, en dårlig bog eller et elendigt computerprogram, hvis man klager til rette vedkommende eller henvender sig i butikken. Men kort sagt, så synes jeg, at det er noget hysterisk noget med alt det der e-handel på Internet og alt for meget med, at for mange lever af at klippe håret på hinanden. Der tilføres for mig at se ikke nogen særlig værdi, og varerne er heller ikke billigere endnu men det bli r de nok. Det er hysterisk, når Internet-firmaer kan handles på børsen i USA for millioner (og milliarder!) - endnu inden at de har tjent en eneste krone hjem... bare fordi nogen tror, at det kommer de måske til i fremtiden. Adskillige e-firmaer har faktisk også måtte dreje nøglen om gennem de sidste par år, fordi de før så villige (sultne) investorer nu er blevet mere forsigtige og utålmodige. Og det er sygeligt hysterisk (men samtidig en svaghed ved Internettets struktur med web-adresserne), når web-adresser som f.eks. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 6

7 og og kan handles for de svimlende millionbeløb, som det er tilfældet. Retten til at benytte web-adressen blev senest opkøbt for 70 mio. kr! Crazy, men det var jo osse i USA Der er alt for mange fiktive papirpenge med i det her spil - og jeg synes faktisk, at det tit virker komplet useriøst, for vi snakker jo ikke 12,85 men rigtig mange milliarder kroner og dollars. Men kan man lade som ingenting?? Skal man blot vente og se, at spådommene var ligeså idiotiske som dem med radioen og flyvemaskinen - men måske med omvendt fortegn? Kunne man forestille sig børsen krakke ligesom i 30 erne p.g.a. alt det her fup og pjat?? Det er svært at spå - især om fremtiden! Fornyligt sluttede (??) en større monopol-retssag i USA imod firmaet Microsoft, som alle elsker at hade. Dommen går ud på, at Microsoft skal splittes op i mindre dele, så de har sværere ved at tryne konkurrenterne. Deres styresystem Windows styrer langt hovedparten af verdens computere - det er nok lidt mere end selv den mest håbefulde danske eller svenske computer-fidusmagere håber at kunne få ud af e-handel på Internet. En mindre bid af kagen ku nok gøre det - men i princippet er det vel det samme det handler om: at vinde andele af verdensmarkedet - handel uden grænser. Men undskyld jeg siger det: Microsoft var dog så venlige at levere et styresystem til den personlige computer (PC en), som forbrugerne faktisk havde BRUG for. Det virker jo fantastisk i forhold til tidligere måder at bruge computeren på og de fleste nybegyndere kan komme i gang rimelig hurtigt - med mindre de straks giver sig i kast med det, som var UMULIGT i går og stadigvæk lidt svært i dag. Dommen mod Microsoft kunne faktisk godt ende med at have den almindelige forbruger som den egentlige taber Var det mon meningen?? At hele konceptet grundlæggende er udviklet af folkene hos Apple- Macintosh, det melder historien ikke noget om mere. Det handlede retssagen ikke om... En retssag som nu fortsætter i en ny retssal: EU. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 7

8 Lidt statistik: 85% af alle danskere har mindst én PC (20% har to) 75% af alle danskere er koblet på Internet derhjemme og ikke mindst: forskellen mellem rige og fattige er ikke særlig stor. Danmark ligger helt i front m.h.t. udbredelsen af bredbånd (ADSL/kabel). Hver tiende husstand i Danmark har bredbånd Internet-brugerne i Danmark er 45% kvinder og 55% mænd Ca. 20% af europæerne har Internet-adgang mod 50% i USA Google er den populæreste søgemaskine i DK (og Verden) TeleDanmark (TDC) er absolut største Internet-udbyder efterfulgt af Get2Net, Tiscali og CyberCity Sverige har i februar 2000 overtaget USA s selvskrevne førsteplads som det dominerende land indenfor IT-økonomien. Danmark ligger på en 5. plads efter Finland og Norge. Jo, Skandinavien udgør faktisk hele førerfeltet sammen med USA (alt efter hvordan man måler det!!) 98% af alle danske virksomheder anvender IT, over 90% har installeret Internet-adgang, 40% har et lokalt IntraNet og 80% har egen hjemmeside på Internet. De fleste danske virksomheder er altså til stede på Internet men få har en egentlig omsætning via on-line salg på mere end få procent. Omsætningen stiger dog voldsomt hvert år, og bedst går salget af computere, software, elektronik, billetter, bøger og musik/video og ikke mindst taletid til mobiltelefoner, som udgør en kæmpe del De nordiske banker slår deres europæiske og amerikanske konkurrenter, når det gælder om at servicere kunderne online. Desuden er de bedre til at undersøge kundernes behov. Antallet af kvindelige studerende på de IT-relaterede uddannelser har været stærkt stigende. I dag er næsten hver fjerde studerende kvinde, mens tallet for fem år siden var hver tiende. Til gengæld er antallet af studerende på IT-uddannelserne generelt voldsomt faldende ikke så godt, når alle rapporter siger, at ITuddannelse fremmer produktiviteten OBS: Nogle af oplysningerne er over et år gamle - der kan godtvære sket lidt i mellemtiden. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 8

9 Gode links til Internet: (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med bl.a. de forskellige IT-redegørelser, handlingsplaner og relevante nyheder) samt Du kan se de nyeste nøgletal på IT-området fra Danmarks Statistik og Videnskabsministeriet her: (Undervisningsministeriet) (indgang til alt vedr. Folketinget) (god indgang til det offentlige Danmark på Internet) (Skattefar på Nettet) (website om fjernarbejde m.v.) (websites om e-handel og elektronisk betaling på Internet) (Forbrugerrådet og bladet Tænk på Nettet) (Forbrugerstyrelsen, forbrugerombudsmanden, forbrugerklagenævnet m.v.) (tidligere Dansk Data Forening, nu Dansk IT ) (Foreningen for Dansk Internet Handel) (Danmark s Statistik) og (2 gode websites med ITnyheder, som man f.eks. gratis kan få sendt til sin adresse) De store dagblade på Internet (f.eks. Politiken, Berlingske og JyllandsPosten) har alle en IT-sektion med masser af nyhedsstof (både trykt og på nettet), og i flere tilfælde kan man automatisk og gratis få tilsendt IT-nyhederne til sin adresse Søren Noah (IT-lærer) Website: (> IT på Brock) Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 9

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

A/B TEST. Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold.

A/B TEST. Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket 2015 A/B TEST Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket Med A/B testen fik jeg bekræftet, at vores samarbejde med e-mærket gav mening, og jeg anerkender i dag fuldt ud e-mærkets store signalværdi

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere