IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig"

Transkript

1 IT-udviklingen og konsekvenser for samfundet, virksomhederne, dig og mig Engang gik menneskene rundt og samlede planter og frugter, hvor man nu kom frem i landskabet (samler-kulturen). Dernæst blev vi dygtige til at jage vilde dyr bl.a. med brug af hovedet og forskellige redskaber (jægersamfundet). I løbet af stenalderen blev menneskene mere rodfæstede i eet bestemt sted, hvor man begyndte at opdyrke jorden selv og holde husdyr. Små byer opstod (landbrugssamfundet). Med opfindelsen af dampmaskinen udvikledes industrisamfundet maskinerne begyndte at arbejde for os (også i landbruget), og folk flyttede i hobetal ind til byerne for at arbejde på fabrikkerne. (På et tidspunkt opstod udtrykket velfærdssamfundet i Danmark) Med anvendelse af computere og informationsteknologi har vores samfund i de sidste 25 år udviklet sig så voldsomt, at man nu med rette kan tale om et informationssamfund og faktisk har politikerne på rekordtid allerede opfundet en ny betegnelse: netværkssamfundet Nogle af de vigtigste kendetegn ved informationssamfundet er de muligheder, som computeren og brugen af Internet giver: muligheden for at søge, opbevare og fordele informationer (viden = magt). Men man er også nødt til at være kritisk overfor de kilder, man finder på f.eks. Internettet. Det er ikke sandt, bare fordi det står på en webside på Internet!! der er ikke noget filter, som sikrer, at den information, man finder, er saglig og seriøs. Man er altså selv nødt til at vurdere afsenderens troværdighed og viden om emnet. Evt. kan man undersøge flere forskellige kilder, før man danner sin egen mening. Informationssamfundet vender op og ned på en række grundlæggende forhold i vores samfund. Autoriteter står for fald, eksisterende værdier og rettigheder udfordres. Vi er midt i en vidensrevolution, som vil forandre vores måde at arbejde, kommunikere, forbruge og lære på. En forandring, som også vil skubbe til de eksisterende magtstrukturer i samfundet. Det fascinerende ved udviklingen er imidlertid ikke så meget de teknologiske landvindinger i sig selv men mere det demokratiske frihedspotentiale, som informationssamfundet rummer. Hvis mulighederne altså bruges rigtigt! Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 1

2 Samtidig skal arbejdsgangen i mange virksomheder og i den offentlige administration ændres, så den passer bedre til brugen af computere og anden informationsteknologi. Det er utrolig vigtigt at have en strategi for, hvad man vil have ud af at indføre den ny teknologi. Uden en gennemarbejdet strategi risikerer man meget let, at store ITinvesteringer ikke fører til den forventede vækst eller udvikling! Og det gælder både på det offentlige og det private område. Og penge til efteruddannelse på IT-området er langt fra nok til at øge udbyttet af ITinvesteringerne. Det handler i høj grad om virksomhedsstrategi (som medarbejderne skal involveres i) og evne til omstilling. Denne omstillingsevne/parathed skal naturligvis være til stede hos den enkelte ansatte og det er nok svært at lære på et kort kursus Livstidsstillinger vil ikke eksistere som før i tiden tingene forandrer sig hurtigere end før. Især p.g.a. den ny teknik. En del af arbejdsstyrken (som arbejder med IT) har måske overfortolket dette krav om omstillingseevne og skifter nærmest job hele tiden. Det skal være sjovt og interessant at arbejde. Nye spændende udfordringer lokker de nye typer medarbejdere mere end flere penge (for lønnen ER allerede rigelig god nok), og der skal gerne være en høj grad af frihed og selvstændighed i jobbet. Virksomhederne må ligefrem kæmpe for at holde på dem bl.a. med de såkaldte aktieoptioner altså belønning i form af aktier i firmaet nu og her, men de er båndlagt i f.eks. 2, 3 eller 5 år. Til den tid kan aktier for kr til gengæld (måske) være 20 mio. kroner værd Dette giver (måske) øget incitament hos de ansatte (en arbejdsuge på 60 timer i perioder er ikke ualmindeligt), og hvis du forlader jobbet i utide, så er det bare ærgerligt. Ingen gevinst denne gang Det er svært at spå - især om fremtiden, sagde Storm P. engang. Og da Groucho Marx blev spurgt: Hvad mener De om sex? svarede han: Jeg tror sex er kommet for at blive... Der er vel ingen, der tror på, at informationsteknologien går af mode - computere, Internet, o.s.v. er også kommet for at blive! Men hvorfor skal det så stadigvæk være så svært at bruge? Svaret kunne være, at det bl.a. er fordi, at det som for kort tid siden var UMULIGT pludselig er blevet MULIGT, men altså dog lidt svært... Grænserne flyttes hele tiden. Udviklingen går i en rasende fart og hvem bedømmer, bestemmer, styrer og koordinerer egentlig udviklingen?? Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 2

3 Politikerne har overhovedet ikke den nødvendige indsigt til at styre udviklingen, og det indrømmer de fleste da også selv. Der forskes og udvikles i en masse indenfor informationsteknologi, men hvem siger, at det overhovedet er den teknologi, der er brug for?? Er det noget, som forbrugerne ønsker? Kan vi bruge det til noget? Danske gen-forskere var meget tæt på at kunne klone dyr og gensplejse mad, da politikerne opdagede, at forbrugerne slet ikke ønskede disse ting. Først da blev pengekassen til forskningen smækket i - men mange penge kunnet have været sparet og brugt til noget andet. Rapporten Det digitale Danmark, som efter et års arbejde lå færdig i november 99, var et udtryk for det officielle Danmark s visioner om informationsteknologien i Danmark - og der bliver ikke skudt lavt... Visioner er jo gratis, men reelle handlingsplaner koster penge! Daværende IT- og Forskningsminister Birte Weiss (S) fremlagde derefter i december 99 en IT-politisk redegørelse, som bl.a. skulle forsøge at omsætte Dybkær-rapportens visioner til politisk handling et stykke ud i fremtiden dog uden at sætte tidsfrister på målene, hvilket er blevet kritiseret fra flere sider. Men ministeren ville ikke optræde uvederhæftig ved at komme med konkrete spådomme om behovene indenfor de næste 5-10 år (da man meget let kunne komme til at tage fuldstændig fejl) Både i forhold til rapporten og IT-redegørelsen blev der rejst kritik af: manglende prioritering af uddannelsesområdet manglende bredbånd (højere hastighed og kapacitet på Internet) manglende hjemme-pc ordninger til alle offentligt ansatte (ikke mindst lærerne) manglende koordinering og styring af IT-udviklingen En kritik som synes meget relevant. (Senere har der dog vist sig en stor vækst indenfor udbredelsen af bredbånd og hjemme-pc er o.lign.) Til gengæld har man rost den fokus, der er lagt på e-handel, større adgang til personlige data og åbenhed i den offentlige forvaltning, digital signatur og fri kryptering (Ups USA lytter altid med!!). Forskningsminister Birte Weiss udkom med endnu en (opdateret) netværks-redegørelse midt i december 2000, som blev modtaget mere blandet i IT-branchen. Men den var i hvert fald mere handlingsrettet end sidste gang. Den socialdemokratisk ledede regering (med Birte Weiss som minister på IT-området) holdt jo som bekendt ikke så længe herefter. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 3

4 Hvad vil V-K regeringen på IT-området? Efter folketingsvalget i november 2001 fik vi en ny regering - og en ny minister på IT-området. Venstre-manden Helge Sander afløste Birte Weiss (S), og samtidig skiftede "IT- og Forskningsministeriet" navn til: "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling" I daglig tale: Videnskabsministeriet Det er tanken, at det ny ministerium skal styrke samspillet mellem erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i forhold til erhvervs- og innovationspolitikken. Blandt planerne nævntes straks: Man vil indføre "hjemme-pc ordningen" igen. Dog i en anderledes form, hvor arbejdsgiveren nu skal betale 25% af udgiften. Og for at få adgang til hjemme-pc skal man kunne koble sig på virksomhedens netværk hjemmefra og have et arbejdsmæssigt behov for det. Man vil satse voldsomt på udbredelsen af bredbånd (hurtige Internet-forbindelser) til alle danskere. Samt ikke mindst INDHOLD på nettet. Man vil udsætte planerne om et "virtuelt universitet" (studier via nettet sammensat af utallige forskellige uddannelsestilbud). Man vil IKKE udnævne flere "IT-fyrtårne" som det i Nordjylland (hvor den forrige regering gav 170 mio. kr. til gengæld for at der lokalt blev brugt 340 mio. kr. på projektet bl.a. integration af forskning, uddannelse og erhvervsliv). Man vil arbejde for at flytte tyngdepunktet indenfor IT-branchen længere vestpå (læs: væk fra København). "Det har national interesse", udtaler Helge Sander, som selv kommer fra Herning. Man vil fremskynde udbredelsen af en digital signatur (underskrift) til alle borgere - og fortsætte arbejdet med at styrke det offentliges brug af IT og borgernes kommunikation med det offentlige. Man vil sikre borgerne og virksomhederne ret til sikker kryptering og nærmere på sikkerheden i forhold til computervirus, hacking m.v. Den nye minister er generelt blevet positivt modtaget af IT-branchen og erhvervslivet, hvilket næppe kan overraske nogen. Nu må vi vente og se, hvad han duer til Læs mere og følg med på ministeriets hjemmeside: Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 4

5 Det er svært at være klog - ellers var det jo nemt nok er en af Storm P. s gode udtalelser, og han fik da ellers nogle opfindelser fra hånden... Men han lagde til gengæld ikke skjul på, at hans opfindelser (for det meste) var ganske unyttige, upraktiske og kun til at grine af. Endnu et tiltag, som skal tjene til at styre udviklingen i den rigtige (??) retning, er Teknologisk Fremsyn - en slags teknologisk tænketankudvalg - som v.h.a. offentlige midler fra bl.a. ministeriet og Erhvervsfremmestyrelsen skal forsøge at kigge i krystalkuglen og samtidig tage ved lære af fortidens fejl. Meget kloge hoveder har gennem tiden spået uhyggeligt forkert. Her er blot et par enkelte eksempler: Fremtidens computere vil nok kun komme til at veje 1,5 tons (men jeg har en med på skiferie...), tidsskriftet Popular Mechanics, Flyvemaskinen er et interessant stykke legetøj, men den har ingen interesse eller værdi for militæret (moderne krigsførelse foregår i dag KUN fra luften...), fransk militær-strateg, Radioen har ingen fremtid, skotsk matematiker og fysiker, Både bilen, fjernsynet og computeren (pc en) er blevet spået en kort levetid i forbrugernes indkøbskurv... Hvordan kan man tage så grueligt meget fejl, hvis man ellers går for at være meget klog?? Uanset om man får økonomisk støtte fra videnskabsministeren eller selveste Bill Gates (Microsoft), så er det nok urealistisk at tro, at man kan løbe (læs: spå) lige så hurtigt som en Porsche det kan bare ikke lade sig gøre. Man kan åbenbart ikke forhindre nørderne i at udvikle nye ting, som man aldrig havde drømt om - og det er måske også meget godt. Udviklingen må jo helst ikke gå i stå - men det VILLE da være rart hvis det ikke var udviklingen, der styrede os (så n helt bevidstløst) men snarere omvendt. Det som derimod er praktisk muligt og vældig fornuftigt er, at finde ud af: ikke hvad vi kan, men hvad vi gerne VIL! Hvad kunne vi godt tænke os at bruge informationsteknologien til?? Jeg ser det personligt ikke som nogen stor udvikling, at jeg kan chatte med naboen og handle ind hos den lokale købmand via Internet. Eller ændre min selvangivelse (www.toldskat.dk) hjemme foran computeren - det må da kunne bruges til noget større... Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 5

6 Informationsteknologien skal for mig at se gøre trivielle ting i livet nemmere og/eller sjovere - eller gøre det umulige muligt, hvis der er god grund til det!! Den kvarte promille af verdens befolkning, der evt. har brug for at kunne sætte et videoklip ind i et alm. tekstbehandlingsdokument i et program (f.eks. Word), som næsten hele verdens befolkning bruger, - ja, de kunne s qu godt bruge et andet program til den slags, så vi andre ikke skal belemres med nye versioner af programmet hele tiden, som får vores ellers udmærkede computer til at blive træt og forældet før tid!! Det er f.eks. smart, at man kan slippe for at stå i kø i banken og på posthuset for at blive betjent af en underbetalt og stresset glatnakke - jeg har aldrig haft en stor og spændende oplevelse ud af at komme de steder. NetBank er da også hurtigt blevet utrolig populært blandt danskerne, netop fordi det giver nogle indlysende fordele. Fjernundervisning og fjernarbejde er smart i en vis udstrækning, og det vender jeg tilbage til, men jeg hører ikke til dem, der tror på, at det er genialt at købe køleskab, bil eller ny cykel i Grækenland via Internet, bare fordi de måske har den laveste pris for det samme produkt. E-handel (handel på Internet) jo det er da smart på visse områder, indenfor visse typer varer. Jeg går gerne ind i en rigtig butik, hvis jeg skal have nye sko eller et par bukser - men med musik, bøger og computerprogrammer kunne det nok være lige meget, hvis betalingen og leveringen var sikker. Lige præcis sådanne ting kunne jo leveres straks VIA Internet (hvis det ikke lige var for telefonregningen...) - der er jo alligevel ikke nogen tradition for, at man får pengene tilbage for en dårlig musik-cd, en dårlig bog eller et elendigt computerprogram, hvis man klager til rette vedkommende eller henvender sig i butikken. Men kort sagt, så synes jeg, at det er noget hysterisk noget med alt det der e-handel på Internet og alt for meget med, at for mange lever af at klippe håret på hinanden. Der tilføres for mig at se ikke nogen særlig værdi, og varerne er heller ikke billigere endnu men det bli r de nok. Det er hysterisk, når Internet-firmaer kan handles på børsen i USA for millioner (og milliarder!) - endnu inden at de har tjent en eneste krone hjem... bare fordi nogen tror, at det kommer de måske til i fremtiden. Adskillige e-firmaer har faktisk også måtte dreje nøglen om gennem de sidste par år, fordi de før så villige (sultne) investorer nu er blevet mere forsigtige og utålmodige. Og det er sygeligt hysterisk (men samtidig en svaghed ved Internettets struktur med web-adresserne), når web-adresser som f.eks. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 6

7 og og kan handles for de svimlende millionbeløb, som det er tilfældet. Retten til at benytte web-adressen blev senest opkøbt for 70 mio. kr! Crazy, men det var jo osse i USA Der er alt for mange fiktive papirpenge med i det her spil - og jeg synes faktisk, at det tit virker komplet useriøst, for vi snakker jo ikke 12,85 men rigtig mange milliarder kroner og dollars. Men kan man lade som ingenting?? Skal man blot vente og se, at spådommene var ligeså idiotiske som dem med radioen og flyvemaskinen - men måske med omvendt fortegn? Kunne man forestille sig børsen krakke ligesom i 30 erne p.g.a. alt det her fup og pjat?? Det er svært at spå - især om fremtiden! Fornyligt sluttede (??) en større monopol-retssag i USA imod firmaet Microsoft, som alle elsker at hade. Dommen går ud på, at Microsoft skal splittes op i mindre dele, så de har sværere ved at tryne konkurrenterne. Deres styresystem Windows styrer langt hovedparten af verdens computere - det er nok lidt mere end selv den mest håbefulde danske eller svenske computer-fidusmagere håber at kunne få ud af e-handel på Internet. En mindre bid af kagen ku nok gøre det - men i princippet er det vel det samme det handler om: at vinde andele af verdensmarkedet - handel uden grænser. Men undskyld jeg siger det: Microsoft var dog så venlige at levere et styresystem til den personlige computer (PC en), som forbrugerne faktisk havde BRUG for. Det virker jo fantastisk i forhold til tidligere måder at bruge computeren på og de fleste nybegyndere kan komme i gang rimelig hurtigt - med mindre de straks giver sig i kast med det, som var UMULIGT i går og stadigvæk lidt svært i dag. Dommen mod Microsoft kunne faktisk godt ende med at have den almindelige forbruger som den egentlige taber Var det mon meningen?? At hele konceptet grundlæggende er udviklet af folkene hos Apple- Macintosh, det melder historien ikke noget om mere. Det handlede retssagen ikke om... En retssag som nu fortsætter i en ny retssal: EU. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 7

8 Lidt statistik: 85% af alle danskere har mindst én PC (20% har to) 75% af alle danskere er koblet på Internet derhjemme og ikke mindst: forskellen mellem rige og fattige er ikke særlig stor. Danmark ligger helt i front m.h.t. udbredelsen af bredbånd (ADSL/kabel). Hver tiende husstand i Danmark har bredbånd Internet-brugerne i Danmark er 45% kvinder og 55% mænd Ca. 20% af europæerne har Internet-adgang mod 50% i USA Google er den populæreste søgemaskine i DK (og Verden) TeleDanmark (TDC) er absolut største Internet-udbyder efterfulgt af Get2Net, Tiscali og CyberCity Sverige har i februar 2000 overtaget USA s selvskrevne førsteplads som det dominerende land indenfor IT-økonomien. Danmark ligger på en 5. plads efter Finland og Norge. Jo, Skandinavien udgør faktisk hele førerfeltet sammen med USA (alt efter hvordan man måler det!!) 98% af alle danske virksomheder anvender IT, over 90% har installeret Internet-adgang, 40% har et lokalt IntraNet og 80% har egen hjemmeside på Internet. De fleste danske virksomheder er altså til stede på Internet men få har en egentlig omsætning via on-line salg på mere end få procent. Omsætningen stiger dog voldsomt hvert år, og bedst går salget af computere, software, elektronik, billetter, bøger og musik/video og ikke mindst taletid til mobiltelefoner, som udgør en kæmpe del De nordiske banker slår deres europæiske og amerikanske konkurrenter, når det gælder om at servicere kunderne online. Desuden er de bedre til at undersøge kundernes behov. Antallet af kvindelige studerende på de IT-relaterede uddannelser har været stærkt stigende. I dag er næsten hver fjerde studerende kvinde, mens tallet for fem år siden var hver tiende. Til gengæld er antallet af studerende på IT-uddannelserne generelt voldsomt faldende ikke så godt, når alle rapporter siger, at ITuddannelse fremmer produktiviteten OBS: Nogle af oplysningerne er over et år gamle - der kan godtvære sket lidt i mellemtiden. Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 8

9 Gode links til Internet: (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med bl.a. de forskellige IT-redegørelser, handlingsplaner og relevante nyheder) samt Du kan se de nyeste nøgletal på IT-området fra Danmarks Statistik og Videnskabsministeriet her: (Undervisningsministeriet) (indgang til alt vedr. Folketinget) (god indgang til det offentlige Danmark på Internet) (Skattefar på Nettet) (website om fjernarbejde m.v.) (websites om e-handel og elektronisk betaling på Internet) (Forbrugerrådet og bladet Tænk på Nettet) (Forbrugerstyrelsen, forbrugerombudsmanden, forbrugerklagenævnet m.v.) (tidligere Dansk Data Forening, nu Dansk IT ) (Foreningen for Dansk Internet Handel) (Danmark s Statistik) og (2 gode websites med ITnyheder, som man f.eks. gratis kan få sendt til sin adresse) De store dagblade på Internet (f.eks. Politiken, Berlingske og JyllandsPosten) har alle en IT-sektion med masser af nyhedsstof (både trykt og på nettet), og i flere tilfælde kan man automatisk og gratis få tilsendt IT-nyhederne til sin adresse Søren Noah (IT-lærer) Website: (> IT på Brock) Noah s A4-Ark IT og udviklingen (2005) Side 9

IT = Informationsteknologi hvad er det?

IT = Informationsteknologi hvad er det? IT = Informationsteknologi hvad er det? Disse A4-sider er et forsøg på at opmuntre til lidt åben tænkning om begrebet informationsteknologi. Er det simpelthen vejen til evig lykke eller er det første skridt

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING WWW.DIBS.DK DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING 50% NÅR DE HANDLER PÅ NETTET AF ALLE NORDISKE FORBRUGERE VIL GEMME DERES KORTINFORMATION 423 000 NYE FORBRUGERE

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Slip for NYT. For hver eneste dag der GENIALT PROGRAM FÅ HJÆLP NÅR DU INSTALLERER: Hvorfor er der ekstraprogrammer?

Slip for NYT. For hver eneste dag der GENIALT PROGRAM FÅ HJÆLP NÅR DU INSTALLERER: Hvorfor er der ekstraprogrammer? FÅ HJÆLP NÅR DU INSTALLERER: NYT GENIALT PROGRAM Slip for PÅ DANSK alt skidtet Hvis du ikke er ekstremt opmærksom, risikerer du at få en masse snavs med ind på din pc, når du installerer nye programmer

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens! Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!... Tlf. 99 35 35 35 Langagervej 1 9220 Aalborg Ø nordjyskesalg.dk Mød arketyperne i Det NORDJYSKE Hus Reducering til målgruppen: Bruger internettet

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned Ja, flere gange hver uge 1,4% 16 Ja, flere gange om måneden, men ikke hver uge 21,4% 232 Q1 Køber du varer på nettet? Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned 47,6% 516 Ja, sjældnere end hvert

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

dukapc spreder glæde i hele familien

dukapc spreder glæde i hele familien Det er en genial computer. Nu behøver vi ikke at hjælpe mine svigerforældre - de ringer bare til dukapc, hvis noget driller. Nu har vi fået oprettet en digital postkasse og kan nemt bruge netbank, når

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 www.taarnbybib.dk WINDOWS 100 NETHANDEL E-BOKS COMPUTERSPROG GMAIL SLÆGTSHISTORIE DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2017 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vi tilbyder

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere