EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED Meddelelse til medlemmerne 5/2001 Om: Medlemmernes statut Vedlagt fremsendes en revideret udgave af A) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal B) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet og i august 2000 delvis ajourført fortegnelse vedrørende retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af de nationale parlamenter GENERALDIREKTORATET FOR UDVALG OG DELEGATIONER 98/069b 9. marts 2001 CM\ doc PE /ændr.

2 Beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal A) Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i Omregningskurs pr Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta [Evt.: Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta] Præcis betegnelse Tyskland 3333,6 1, Allgemeine Kostenpauschale Frankrig 5427,2 6, Indemnité représentative de frais de mandat Italien 4028,4 1936, Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori Det Forenede Kongerige 7050,0 0, , Members' Office Costs Allowance Gennemsnit i 4959,8 Pr: PE /ændr. 2/17 CM\ doc

3 B) Retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til OMKOSTNINGSGODTGØRELSER OG ANDRE GODTGØRELSER til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af nationale parlamenter Indledende bemærkning: Denne sammenfatning gør ikke krav på fuldstændighed, alene af den grund, at mange medlemsstater ikke har kunnet registreres. De oplysninger, som er indeholdt i dette dokument, er ganske vist undersøgt med største omhu, dog kan der ikke garanteres for deres rigtighed og fuldstændighed. Dette gælder navnlig for de anførte tal, der med tiden mister deres gyldighed. 1. Tyskland 1.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Forbundsdagen) Frirejser med Deutsche Bahn AG. Skattefrie. Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikkens område mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). Skattefrit. Medbenyttelse af et kontorlokale i Forbundsdagen, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr under udøvelse af mandatet. Skattefrit. Forbundsdagens videnskabelige tjenester (bibliotek, arkiv, presse- og dokumentation, edb) står til rådighed for oplysninger og udlån. Skattefrit Medlemmer af Forbundsdagen (oplysninger iflg. Forbundsdagen baseret på lovgivningen herom) Den skattemæssige særbehandling jf. 22, stk. 4, i loven om indkomstskat behandles på dette sted ikke i enkeltheder. Medlemmer af Forbundsdagen har krav på følgende ydelser: - Kontorydelser ( 12 i loven om Forbundsdagens medlemmer)(abgg) omfatter følgende: Fast godtgørelse af telefonudgifter i valgkredsen, kontorleje i valgkredsen, porto, ekstraomkostninger på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, rejser indenfor CM\ doc 3/17 PE /ændr.

4 BRD (omfanget af godtgørelsen: DM 1 p.m. (pr: maj 2000) om måneden, som nedskæres med 90 DM f.eks. i tilfælde af fravær fra et plenarmøde med afbud, og med 150 DM i tilfælde af fravær fra et plenarmøde uden afbud; fravær under afstemning ved navneopråb medfører en nedskæring på 75 DM (pr: april 1998). Kontorydelser: Kontorer, på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr, edb m.v.; Lejligheder til medlemmerne: Ifølge Der Spiegel nr. 38/99, s. 21, blev der også, men ikke udelukkende, indrettet i alt 718 lejligheder til Forbundsdagens medlemmer i Berlin i Moabit-Werder ved Spree. Denne bygning betegnes på grund af sin form også som Forbundsslangen. De her beliggende lejligheder er blevet indrettet med tilskud på 90 millioner DM fra Forbundsregeringen. Lejen (minus varme) ligger fra 14,40 DM til 19,50 DM pr. kvadratmeter. Godtgørelse af udgifter til medlemmernes medarbejdere på indtil DM om måneden mod forelæggelse af bilag. - Frirejser og godtgørelse af rejseudgifter ( 16 AbgG): Frirejser med Deutsche Bahn AG Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikken mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). - Godtgørelse af rejseudgifter ( 17 AbgG): Tjenesterejser i indlandet: Hoteludgifter: Omfang: Forbundsloven om rejseudgifter. Tjenesterejser til udlandet: Dagpenge, hoteludgifter, godtgørelse af rejseudgifter; omfang: Forordning om udgifter til udlandsrejser. - Bidrag hhv. tilskud til syge- og plejeforsikringsbidrag ( 27 AbgG) - Engangstilskud i særlige tilfælde ( 28 AbgG). 2. Østrig 2.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Nationalrådet) Omkostningsgodtgørelse udelukkende for de udgifter, som afholdes under udøvelsen af mandatet, for rejser mellem bopæl hhv. det centrale sted for den politiske virksomhed og parlamentet i Wien 1 1 euro = 1,95583 DM. PE /ændr. 4/17 CM\ doc

5 i det omfang, de ikke erstattes af Den Europæiske Union, månedligt med et maksimumbeløb på ATS 1. Ingen skattemæssig særbehandling Medlemmer af Nationalrådet (oplysninger fra Nationalrådet) - Omkostningsgodtgørelse, der svarer til de faktiske udgifter op til højst ATS om måneden plus maksimalt ATS for hver påbegyndt halve time, rejsen fra bopæl til parlamentet tager udover én time; vedrører rejseudgifter, og opholdsudgifter, kontorudgifter inkl. driftsudgifter og udgifter til medarbejdere, for så vidt som de ikke afholdes efter loven om parlamentets medarbejdere) - kontor i parlamentsbygningen (som skal deles med andre medlemmer), edb og telefonudgifter for dette kontor - medlemmernes medarbejdere: Godtgørelse af udgifter i henhold til kontrakten op til højst ATS 14 gange om året. Ingen skattemæssig særbehandling. 3. Det Forenede Kongerige 3.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (Kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af ) Ingen national omkostningsordning udover Europa-Parlamentets Medlemmer af Underhuset (MP s)(kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af samt dokumentet Parliamentary Salaries, Allowances and Pensions, Department of Finance and Administration, Fees Office, maj 1997; nyeste tal såfremt de er anført i fodnoten er taget fra Internet (http://www.parliament.uk/commons/lib/fs17.pdf)) a) Medlemmernes kontorgodtgørelse: Pr om året (inklusive til OCA-lønnet personales pensionsbidrag) 2 ; Definition og vilkår: Medlemmernes kontor - sekretariats- og forskningsudgifter, som fuldstændig, udelukkende og nødvendigvis ( wholly, exclusively and necessarily ) er opnået i forbindelse med et medlems parlamentariske opgaver. Medlemmet er selv ansvarlig for at sikre, at midlerne til betaling af krav og stående ordrer er til rådighed. Ordningen omfatter dels godtgørelser, dels månedlige eller kvartalsmæssige betalinger til tredjepart, dels direkte betaling til medlemmets medarbejdere. Skattemæssigt skal disse betalinger behandles som medlemmets indkomst, men kan som regel fratrækkes som kontorudgifter. b) Ekstra London-godtgørelse: Pr om året; definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer visse valgkredse i London; indkomstskattepligtig. 1 1 euro = 13,7603 ATS. 2 Tal pr iflg. 3 Tal pr iflg. CM\ doc 5/17 PE /ændr.

6 c) Ekstra omkostningsgodtgørelse: Siden om året. Definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer valgkredse uden for London til godtgørelse af udgifter, der i forbindelse med udøvelsen af de parlamentariske opgaver er opstået på grund af overnatning uden for deres bopæl i en London-valgkreds. Godtgørelsen udbetales hver måned. d) Midlertidig sekretærgodtgørelse til ekstraudgifter til hjælpeansatte medarbejdere, når den faste medarbejder er forhindret på grund af sygdom eller svangerskab. e) normale rejser (dvs. hovedsagelig mellem Westminster, valgkredsen og bopælen; i valgkredsen): der er her tale om et kompliceret system, som kun skal gengives i hovedtræk - Motor Milage Allowance: siden ,5 p pr. mile op til miles; 24,2 p for hver yderligere mile 1 ; gælder også for benyttelse af taxa og for billeje; vejafgifter kan godtgøres separat; skattefradrag sker ved kilden, hvis rejsen starter ved bopælen eller ender ved bopælen; der eksisterer en særordning med Finansministeriet vedrørende benyttelse af privatbiler til parlamentarisk virksomhed; - cykelgodtgørelse siden ,7 p pr. mile - jernbanerejser: godtgørelsesordning; der kan også udstedes vouchers til jernbanebilletten for den direkte rute; - flyrejser: godtgørelsesordning; maksimalt godtgørelsesbeløb: ruteflybillet; der kan også udstedes vouchers; f) udvidet rejse (dvs. inden for Det Forenede Kongerige ud over det, som normale rejser omfatter): her skal kun gives en forenklet fremstilling. Følgende betingelser skal være opfyldt: - forudgående meddelelse til afregningskontoret og - en konkret parlamentarisk begrundelse eller - forbindelse med et anliggende i det kammer eller det bestemte udvalg, som medlemmet er medlem af eller - hvis spørgsmålet vedrører en vælger fra valgkredsen eller et anliggende af generel interesse for valgkredsen - i tilfælde af fly- eller togrejser udstedes en voucher - i tilfælde af bilrejser finder Motor Milage Allowance anvendelse - undtagelsesvis omkostningsgodtgørelse i tilfælde af uopsættelige rejser; g) ægtefællers og børns rejser (for hver 30 enkeltrejser om året mellem Westminster og valgkredsens grænse eller bopælen); h) rejser foretaget af medlemmets ansatte (i alt 18 enkeltrejser mellem Westminster og valgkredsens grænse); 1 Tal pr ifølge 17.pdf. PE /ændr. 6/17 CM\ doc

7 i) rejse til Det Europæiske Fællesskabs institutioner (1 rejse til Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg om året) 4. Italien 4.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysning fra Ministero del Tesoro) Omkostningsgodtgørelse for indenrigsflyvninger til et maksimalt beløb, der svarer til udgifterne til 40 returflyvninger mellem Rom og de respektive bopæle eller lokaliteter i valgkredsen. Skattefrit Medlemmer af Deputeretkammeret (telefoniske oplysninger pr. maj 2000) a) Generel omkostningsgodtgørelse (rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori): lire p.m. Dette beløb kan enten udbetales direkte til medlemmet eller forvaltes af gruppen. b) Gratis transport med tog og på motorveje, gratis flybilletter. Godtgørelse af omkostningerne til rejsen til lufthavnen (Kategori 1: lire, kategori 2: lire). c) Telefongodtgørelse lire p.m. d) Tilrådighedsstillelse af kontorer i Rom. Denne mulighed omfatter dog ikke alle medlemmer. e) Tilrådighedsstillelse af en bærbar computer. f) Dagpenge på op til lire p.m. (I tilfælde af fravær: fradrag af lire pr. dag) 4.3. Senatorer (skriftlige oplysninger fra Senatet) Som fast godtgørelse af deres opholdsudgifter i Rom modtager senatorerne skattefrit dagpenge på grundlag af 15 dages tilstedeværelse. Dagpengebeløbet er på lire 1. For hver dags fravær fra møderne i Forsamlingen fratrækkes lire. Senatorerne modtager en skattefri fast årlig omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som er blevet afholdt for rejser mellem bopælen og den nærmest beliggende FF.SS-jernbanestation eller den nærmest beliggende lufthavn (med forbindelse til Rom). Dette beløb er på eller lire, alt efter afstanden til bopælen. 1 1 euro = 1.936,27 lire. CM\ doc 7/17 PE /ændr.

8 Senatorerne får fribilletter til jernbanenettet og motorvejsnettet. De har desuden ret til ubegrænsede gratisbilletter til indenrigsflyvninger på linjerne Alitalia og Meridiana. Der gives en årlig godtgørelse på op til lire for internationale rejser. Selskaberne FIGC og AGIS udsteder i eget regi fribilletter til hver senator til stadionerne og biograferne. Hver senator har (gennem anvendelsen af personlige koder) ret til gratis telefonenheder om året fra senatets telefoner eller i form godtgørelse af udgifterne til egen mobiltelefon eller i form af erhvervelse af Telecom-telefonkort til en værdi af lire. Hver senator er nødt til at være medlem af en politisk gruppe. Senatets politiske grupper har til udøvelsen af deres opgaver gratis adgang til kontorlokaler, faciliteter, inventar, maskiner og telefoner. De politiske grupper modtager desuden alt efter deres størrelse, fra mindst lire om måneden for 10 medlemmer op til maksimalt lire for 101 medlemmer. Desuden modtager de politiske grupper hver tredje måned senatsbidrag til finansiering af de faktiske udgifter til de politiske gruppers ansatte. 5. Frankrig 5.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Senatet) Kan benytte biblioteksservicen i Senatets bibliotek. Kan med henblik på dokumentariske undersøgelser henvende sig til Senatets Service des Affaires Européennes. Fra Nationalforsamlingen, er der ikke modtaget oplysninger om Europa-Parlamentets medlemmer Medlemmer af Nationalforsamlingen (Kilde: pr.: december 1999) a) repræsentationsgodtgørelse Medlemmerne råder over en "indemnité représentative de frais de mandat", som løbende tilpasses. Den udgør i øjeblikket (siden ) FR pr. måned b) medarbejdere Til ansættelse af 1-5 medarbejdere, som medlemmet er arbejdsgiver for, stiller parlamentet FF til rådighed om måneden. Kun de beløb, for hvilke der faktisk er indgået kontrakter, udbetales. Den ikke-benyttede del føres enten tilbage til budgettet eller kan anvendes til ansættelse af medarbejdere i de politiske grupper. PE /ændr. 8/17 CM\ doc

9 c) Rejser Fribillet på første klasse i SNCF også til ligge- og sovevognspladser (kun til rejser inden for Frankrig). Pool af tjenestebiler i Paris (20 biler), er der ikke biler til rådighed, benytter Forsamlingen taxier. Flyrejser: 40 returflyvninger mellem valgkredsen og Paris (= 80 enkeltflyvninger). 6 returflyvninger i Frankrig (ekskl. oversøiske områder) uden for valgkredsen. d) Boligtilskud Nationalforsamlingen yder lån til erhvervelse af bolig eller kontorer både i Paris og i valgkredsen. Det gennemsnitlige lånebeløb er på ca FF til en rente på 2% og en løbetid på 10 år. I nærheden af Nationalforsamlingen findes en hotelbygning, hvor medlemmer for egen regning kan lade reservere værelser. e) Post og telekommunikation Udgifter til opringninger inden for Frankrig samt faxmeddelelser og benyttelse af Internet afholdes af Nationalforsamlingen. Efter ønske kan medlemmerne modtage fast godtgørelse for andre kommunikationsordninger (mobiltelefoner, Internetabonnementer). Udgifterne godtgøres med et fast beløb. Udgifterne til brevforsendelser, med undtagelse af privat korrespondance og generelle eller kollektive forsendelser, godtgøres Senatorer (oplysninger fra Senatet) Hver senator råder over sit eget kontor. Hver senator råder over sit eget informatikudstyr. Han har adgang til følgende tjenester: Internet, , visse juridiske og økonomiske databaser. Hver senator kan åbne en personlig webside på Senatets Internetserver. Hver senator har to telefonlinjer og en faxlinje. Til disse installationer råder senatorerne over et kommunikationsbeløb, som godtgøres af Senatet, og vis årlige beløb afhænger af afstanden til valgdepartementet. Hver senator har krav på to faxapparater, ét i Senatet og enten ét i regionen Ile-de France eller i valgdepartementet. CM\ doc 9/17 PE /ændr.

10 For breve i forbindelse med det parlamentariske mandats opgaver skal der ikke betales porto. Rejseordninger: - Senatorerne har krav på 40 returbilletter om året til flyrejser mellem Paris og deres valgkreds i det franske moderland og på 6 returbilletter mellem Paris og et udenfor deres valgkreds beliggende bestemmelsessted i de franske oversøiske områder. - Senatorerne har kort til de franske statsbaner, som gælder hele nettet. - I Paris og de tilgrænsende kommuner har senatorerne på kortvarige rejser ret til at benytte senatets pool af tjenestebiler. Boligtilskud: Lån til boligtilskud i Paris-regionen og i valgkredsen kan ydes. Den normale tilbagebetalingstid er 18 år, og den gennemsnitlige rente er ca. 2% for et gennemsnitligt lån på FF Spanien 6.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret) Det spanske parlament godtgør rejser på spansk territorium med de forskellige transportmidler (jernbane (Renfe): fribillet; Iberia: vouchers; (ikke-omfattet: bybefordring). Godtgørelse af bidrag til social forsikring, MUFACE og andre tilsvarende ordninger samt til pensionsbidrag. Skattepligtigt Medlemmer af Deputeretkammeret (Kilde: Oplysninger fra Deputeretkammeret) a) Godtgørelse af udgifter, som afholdes under udøvelse af mandatet: - for parlamentsmedlemmer i valgkredsen Madrid: pta gange om året. - for medlemmer i andre valgkredse: pta. 14 gange om året. b) Godtgørelse på kilometerbasis for de medlemmer, som ikke benytter tog, fly eller lignende transportmidler for at rejse til møderne c) fribillet ved rejser med jernbane, fly eller lignende transportmidler. Ingen fribillet for byområder. d) Kontor i parlamentsbygningen med computer, telefon og tv. e) To faxapparater pr. etage i parlamentets kontorbygning, en fotokopimaskine pr. etage og forskelligt andet kontorudstyr. f) Kontormateriale og tryksager. g) Overtagelse af bidrag til socialsikringsordningen (sygeforsikring, pension osv.). h) Ulykkesforsikringspolice. i) 26 medarbejdere til alle medlemmer 1 1 euro = 6,55957 FF. 2 1 euro = 166,386 pta. PE /ændr. 10/17 CM\ doc

11 j) 12,000 ptas. om året til porto. k) Skattemæssig behandling: Artikel 25 m) i Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: Principiel indkomstskattepligt bortset fra tilskud til rejser (gastos de viaje y desplazamiento). 7. Danmark 7.1. Folketingsmedlemmer (Kilde: Oplysninger fra Folketinget, Internet og dansk lovgivning) Den månedlige grundløn for danske Europa-Parlaments-medlemmer er DKR. Skattepligtig. Desuden udbetales en skattefri fast månedlig godtgørelse. Størrelsen er afhængig af afstanden mellem medlemmets bopæl og København. Zone 1 (45 km fra København) ,13 DKR Zone II (Sjælland) ,59 DKR Zone III (Resten) ,71 DKR Yderligere fast månedlig godtgørelse for medlemmer fra Grønland og Færøerne.1.194,36 DKR Retsgrundlaget for ovennævnte fordele foreligger ganske vist endnu ikke, men ifølge Folketinget modtager de danske medlemmer følgende ydelser: a) Folketingsmedlemmerne har krav på gratis indenlandsk befordring med fly, færge, tog, bus og taxi i forbindelse med varetagelse af deres politiske arbejde. b) Folketinget tegner en arbejdsulykkesforsikring for medlemmerne. c) Folketinget tegner en fritidsulykkesforsikring for medlemmerne. d) Ved tjenesterejser gælder den samme rejseforsikringsordning som for tjenestemænd. e) Medlemmerne får stillet et gratis kontor til rådighed og en gratis PC til rådighed i hjemmet. f) Fribilletter for rejser på første klasse med De Danske Statsbaner DSB, gratis befordring på DSB s færger, ubegrænset gratis indenrigsflyvning, bortset fra til Grønland og Færøerne, frikort til befordring med det københavnske trafikselskab (HT), fribilletter til visse fritidsforlystelser som f.eks. Zoologisk Have, Tivoli, galop- og travbaner samt i begrænset omfang til Det Kongelige Teater. g) Medlemmerne modtager ikke dagpenge Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Danmark sidestilles i henhold til "Lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet" (lov nr af (gældende)), for så vidt angår vederlag, pension og efterindtægt, med medlemmer af Folketinget. I henhold til 7, stk. 4, ophæves bekendtgørelse nr. 396 af 29. juli 1981 om omkostningstillæg CM\ doc 11/17 PE /ændr.

12 for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet. I henhold til 4 i lov nr kan finansministeren efter indstilling fra Folketingets Udvalg om Forretningsordenen ændre eller ophæve bestemmelser om ydelser i henhold til denne lov med henblik på tilpasning til de ydelser, der fra Europa-Parlamentet gives repræsentanterne. 8. Nederlandene 8.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet Ingen nationale omkostningsordninger udover Europa-Parlamentets. Medlemmerne af Europa- Parlamentet modtager kun forskellige parlamentstryksager og administrative tryksager Andetkammeret (= underhus)(oplysninger fra Andetkammeret) (pr. oktober 1998) a) Rejsegodtgørelse: NLG om året (pr ; følger de tilsvarende godtgørelser i den offentlige tjeneste). Skattefrit. b) Godtgørelse af andre udgifter (hotel osv.): Alt efter afstanden fra bopælen til Haag årligt fra NLG til Skattefrit. c) Godtgørelse af udgifter i forbindelse med hvervet: NLG om året. Skattefrit. d) Frikort til den offentlige transport eller en kompensation på op til NLG. e) Litra a)-d) skattefrit. Har de faktiske udgifter bevisligt været højere, er der yderligere fradragsmuligheder. f) Godtgørelse af løn til medarbejdere: Godtgørelse af den løn, der faktisk er udbetalt til personlige, administrative medarbejdere, på maksimalt NLG. Skattefrit. g) Parlamentets politiske grupper modtager hvert år et tilskud til deres sekretariats- og kontorudgifter over budgettet. h) Udgifter til udlandsrejser: Udlandsrejser i forbindelse med udøvelse af det parlamentariske arbejde godtgøres med samme beløb som tjenestemænds udlandsrejser, med én undtagelse: Ved flyvninger indenfor Europa betales kun billetter til economy-class, medmindre der er tale om en officiel parlamentarisk delegation, som besøger et andet parlament. Udgifter til indenrigsrejser anses for godtgjort via litra a)-d). Undtagelser: Ved udvalgs indenrigsrejser betales udgifter til bus og om nødvendigt måltider og hotel direkte af Andenkammeret. i) Alle nationale og internationale telefonsamtaler, der føres fra parlamentets bygning, er gratis. 9. Sverige 9.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Riksdagen) Riksdagen tegner en gruppeforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. Denne skal koordineres med lignende forsikringer, som Europa-Parlamentet tegner for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. (lov 1996: 304, kap. 11, 2). 1 1 euro = 2,20371 NLG. PE /ændr. 12/17 CM\ doc

13 Riksdagen tegner en arbejdsulykkesforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet, ligesom for Riksdagens medlemmer (lov 1996: 304, kap. 11, 3) Medlemmer af Riksdagen (oplysninger i.h.t. til Factsheet no 9 fra Riksdagen, pr. maj 1998, suppleret med Internet a) Rejser: Riksdagsmedlemmernes rejser i forbindelse med deres opgaver betragtes som officielle rejser. Omkostningsgodtgørelsen sker stort set efter samme regler, som gælder for tjenestemænd. Et medlems bopæl betragtes som arbejdsplads. Derfor gælder rejser til Riksdagen som officielle rejser. Medlemmerne bestemmer selv, hvilke indenrigsrejser, de ønsker at foretage, og med hvilket transportmiddel. I henhold til Riksdagens retningslinjer bør det billigste transportmiddel anvendes, medmindre der foreligger særlig grund til at gøre noget andet. Riksdagens administration udsteder et årskort for gratis rejser med de svenske statsbaner. Dette kort kan også anvendes til fly- og taxiture. Benyttelse af egen bil godtgøres med et beløb på 15 SEK pr. 10 km. Under særlige omstændigheder, f.eks., når der ikke findes offentlig transport, godtgøres et beløb på 28 SEK pr. 10. km. Disse ekstra 13 SEK er skattepligtige. 1 Udlandsrejser skal godkendes af Rigsdagens forskellige organer. Til udlandsrejser er der afsat faste bevillinger. De er begrænset til SEK pr. valgperiode, og kun maksimalt tre fjerdedele af de samlede rejseudgifter må dækkes af dem 2. b) Dagpenge udbetales kun, hvis rejsen kræver en overnatning mindst 50 km fra medlemmets bopæl. Dagpengene er indkomstskattepligtige og udgjorde i SEK om dagen. 3 Heraf kan i henhold til de almindelige indkomstskatteregler 180 SEK fradrages pr. dag i de første 3 måneder, derefter nedsættes dette beløb til 126 SEK pr. dag. Gratis måltider trækkes fra dagpengene. c) Hoteludgifter godtgøres på grundlag af de faktisk afholdte udgifter; godtgørelsen for midlertidig overnatning i Stockholm er imidlertid begrænset til SEK om måneden. 4 Ca. 150 medlemmer overnatter i kombinerede kontor/opholdsrum i Riksdagens bygninger, yderligere 110 bor i egne Riksdagslejligheder. De øvrige medlemmer fra provinsen sørger selv for overnatning i Stockholm. d) Et særligt bilag (duty supplement, förrättningstillägg) på 130 SEK om dagen udbetales til medlemmer, som har foretaget en rejse på over 50 km uden overnatning og som har været fraværende i over 4 timer. 5 Dette tillæg er fuldt skattepligtigt. e) Teknisk udstyr: Et kontor med alt, hvad der er nødvendigt i Riksdags-bygningen, computer, telefon og telefax i hjemmet, mobiltelefoner og bippere. Riksdagen afholder udgifter til telefon (abonnementer og opringninger) samt leje af mobiltelefoner, idet opringninger fra mobiltelefoner skal betales af medlemmerne selv. f) Omkostningsgodtgørelse: Sekretariatshjælp, porto, udgifter til opringninger fra mobiltelefoner, udgifter til aviser, tidsskrifter og litteratur, som ikke kan fås i Riksdagens 1 Pr , kilde: 2 P , kilde: 3 Dagpengesatsen pr , kilde: 4 Pr , kilde: 5 Beløbet pr , kilde: CM\ doc 13/17 PE /ændr.

14 bibliotek, samt repræsentationsudgifter. Omkostningsgodtgørelsen udgør SEK om måneden og er indkomstskattepligtig. 1 Medlemmerne ansøger om fradrag for udgifter, de har afholdt i forbindelse med deres arbejde. 10. Finland Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet modtager bortset fra medlemsgodtgørelsen ingen andre beløb eller begunstigelser Medlemmer af det nationale parlament. Ny ordning siden november Kilde: Ilkka Salmi, repræsentant for det finske parlament i Bruxelles (mundtlig oplysning). a) Omkostningsgodtgørelse En fast omkostningsgodtgørelse udbetales, afhængig af bopælens afstand til hovedstaden. Den udgør, afhængig af afstanden, 5.551,92 FIM, 7.570,8 eller 9.421,44 FIM. 80% af beløbet er skattefrit, 20% er skattepligtigt. b) Rejser Udgifter til fly-, tog- og busrejser afholdes direkte af parlamentet via et rejsebureau i form af en ordning med transportvouchere. Rejsen skal være en tjenesterejse; det drejer sig først og fremmest om rejser mellem valgkredsen og Helsinki. Taxikørsel i Helsinki-området godtgøres af parlamentet med et beløb op til 250 FIM. Der stilles ingen tjenestebiler til rådighed, bortset fra til Parlamentets formand og andre personer med officielle funktioner. Kørsel i egen bil kan godtgøres, når de offentlige transportmidler er utilstrækkelige. c) Dagpenge For udøvelse af parlamentariske opgaver i Helsinki ydes ingen dagpenge. Til officielle rejser ydes der dagpenge. d) Medarbejdere Medarbejdere, som medlemmet har udpeget, ansættes på grundlag af en kontrakt med parlamentet. Parlamentet betaler et beløb på op til FIM bruttoløn og arbejdsgiverandelen 1 Tal pr , kilde: PE /ændr. 14/17 CM\ doc

15 af bidrag til social sikring. Dette beløb rækker for det meste kun til én medarbejder. 11. Belgien Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret; pr: udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør to tredjedele af 28% af den bruttogodtgørelse, som medlemmet modtager om året (sidstnævnte udgjorde i BEF). Der er tale om et fast skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanenet. Skattefrit. c) Forsikringer Følgende forsikringer: Sygdom, legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. Medlemmer af Deputeretkammeret/Repræsentanternes Hus (Oplysninger fra Deputeretkammeret, pr. udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør 28% af bruttogodtgørelsen for medlemmet om året (sidstnævnte udgør i BEF). Der er tale om et skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanebillet. Skattefrit. Godtgørelse af rejseudgifter: 6 BEF pr. km til 120 tur/returrejser mellem Deputeretkammeret og medlemmets bopæl. c) Forsikringer Forsikringer i følgende tilfælde: Legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. CM\ doc 15/17 PE /ændr.

16 d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. e) Kontorudstyr - et kontor i Repræsentanternes Hus - en fast mængde omslag, papir, visitkort - tilrådighedsstillelse af et faxapparat - godtgørelse af udgifter til køb af en PC på op til BEF samt udgifterne til en telefonforbindelse til et modem og udgiften til et abonnement, men ikke samtaleudgifterne. f) Medarbejdere Godtgørelse af udgifterne til en medarbejder på fuld tid. 12. Grækenland Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra det græske parlament; pr: august 1998) a) Gratis porto til almindelige breve = DRA. Dette beløb overføres sammen med medlemmernes godtgørelse. Til jul og påske overføres et beløb på DRA. b) Fri telefonbenyttelse: medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til at benytte 8 telefonledninger og har et gratis beløb på op til enheder om måneden. Ret til adgang til telefaciliteter. c) Rejser: Gratis rejser med alle landets transportmidler. Med hensyn til flyrejser har medlemmerne af Europa-Parlamentet ret til 104 flyrejser om året (= 52 retur-rejser) i hele Grækenland. d) Medarbejdere: Medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til én medarbejder, som betales af staten Medlemmer af det nationale parlament (oplysninger fra det græske parlament); pr: februar 1999) a) Fast godtgørelse til kontorudgifter: 20% af medlemsgodtgørelsen for medlemmerne i centrum, 25% for medlemmerne fra provinsen. b) Medarbejdere: Medlemmerne har krav på 4 medarbejdere, heraf 3 fra den offentlige tjeneste, og én fra Parlamentet. Udgifterne afholdes ikke af medlemmet. c) Rejsegodtgørelser på DRA alt efter beliggenheden af medlemmets valgkreds. d) Gratis rejser med alle offentlige transportmidler; 52 retur-flybilletter om året for rejser fra valgkredsen til Athen og retur. PE /ændr. 16/17 CM\ doc

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Belgien

Dine rettigheder til social sikring. i Belgien Dine rettigheder til social sikring i Belgien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere