EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED Meddelelse til medlemmerne 5/2001 Om: Medlemmernes statut Vedlagt fremsendes en revideret udgave af A) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal B) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet og i august 2000 delvis ajourført fortegnelse vedrørende retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af de nationale parlamenter GENERALDIREKTORATET FOR UDVALG OG DELEGATIONER 98/069b 9. marts 2001 CM\ doc PE /ændr.

2 Beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal A) Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i Omregningskurs pr Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta [Evt.: Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta] Præcis betegnelse Tyskland 3333,6 1, Allgemeine Kostenpauschale Frankrig 5427,2 6, Indemnité représentative de frais de mandat Italien 4028,4 1936, Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori Det Forenede Kongerige 7050,0 0, , Members' Office Costs Allowance Gennemsnit i 4959,8 Pr: PE /ændr. 2/17 CM\ doc

3 B) Retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til OMKOSTNINGSGODTGØRELSER OG ANDRE GODTGØRELSER til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af nationale parlamenter Indledende bemærkning: Denne sammenfatning gør ikke krav på fuldstændighed, alene af den grund, at mange medlemsstater ikke har kunnet registreres. De oplysninger, som er indeholdt i dette dokument, er ganske vist undersøgt med største omhu, dog kan der ikke garanteres for deres rigtighed og fuldstændighed. Dette gælder navnlig for de anførte tal, der med tiden mister deres gyldighed. 1. Tyskland 1.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Forbundsdagen) Frirejser med Deutsche Bahn AG. Skattefrie. Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikkens område mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). Skattefrit. Medbenyttelse af et kontorlokale i Forbundsdagen, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr under udøvelse af mandatet. Skattefrit. Forbundsdagens videnskabelige tjenester (bibliotek, arkiv, presse- og dokumentation, edb) står til rådighed for oplysninger og udlån. Skattefrit Medlemmer af Forbundsdagen (oplysninger iflg. Forbundsdagen baseret på lovgivningen herom) Den skattemæssige særbehandling jf. 22, stk. 4, i loven om indkomstskat behandles på dette sted ikke i enkeltheder. Medlemmer af Forbundsdagen har krav på følgende ydelser: - Kontorydelser ( 12 i loven om Forbundsdagens medlemmer)(abgg) omfatter følgende: Fast godtgørelse af telefonudgifter i valgkredsen, kontorleje i valgkredsen, porto, ekstraomkostninger på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, rejser indenfor CM\ doc 3/17 PE /ændr.

4 BRD (omfanget af godtgørelsen: DM 1 p.m. (pr: maj 2000) om måneden, som nedskæres med 90 DM f.eks. i tilfælde af fravær fra et plenarmøde med afbud, og med 150 DM i tilfælde af fravær fra et plenarmøde uden afbud; fravær under afstemning ved navneopråb medfører en nedskæring på 75 DM (pr: april 1998). Kontorydelser: Kontorer, på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr, edb m.v.; Lejligheder til medlemmerne: Ifølge Der Spiegel nr. 38/99, s. 21, blev der også, men ikke udelukkende, indrettet i alt 718 lejligheder til Forbundsdagens medlemmer i Berlin i Moabit-Werder ved Spree. Denne bygning betegnes på grund af sin form også som Forbundsslangen. De her beliggende lejligheder er blevet indrettet med tilskud på 90 millioner DM fra Forbundsregeringen. Lejen (minus varme) ligger fra 14,40 DM til 19,50 DM pr. kvadratmeter. Godtgørelse af udgifter til medlemmernes medarbejdere på indtil DM om måneden mod forelæggelse af bilag. - Frirejser og godtgørelse af rejseudgifter ( 16 AbgG): Frirejser med Deutsche Bahn AG Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikken mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). - Godtgørelse af rejseudgifter ( 17 AbgG): Tjenesterejser i indlandet: Hoteludgifter: Omfang: Forbundsloven om rejseudgifter. Tjenesterejser til udlandet: Dagpenge, hoteludgifter, godtgørelse af rejseudgifter; omfang: Forordning om udgifter til udlandsrejser. - Bidrag hhv. tilskud til syge- og plejeforsikringsbidrag ( 27 AbgG) - Engangstilskud i særlige tilfælde ( 28 AbgG). 2. Østrig 2.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Nationalrådet) Omkostningsgodtgørelse udelukkende for de udgifter, som afholdes under udøvelsen af mandatet, for rejser mellem bopæl hhv. det centrale sted for den politiske virksomhed og parlamentet i Wien 1 1 euro = 1,95583 DM. PE /ændr. 4/17 CM\ doc

5 i det omfang, de ikke erstattes af Den Europæiske Union, månedligt med et maksimumbeløb på ATS 1. Ingen skattemæssig særbehandling Medlemmer af Nationalrådet (oplysninger fra Nationalrådet) - Omkostningsgodtgørelse, der svarer til de faktiske udgifter op til højst ATS om måneden plus maksimalt ATS for hver påbegyndt halve time, rejsen fra bopæl til parlamentet tager udover én time; vedrører rejseudgifter, og opholdsudgifter, kontorudgifter inkl. driftsudgifter og udgifter til medarbejdere, for så vidt som de ikke afholdes efter loven om parlamentets medarbejdere) - kontor i parlamentsbygningen (som skal deles med andre medlemmer), edb og telefonudgifter for dette kontor - medlemmernes medarbejdere: Godtgørelse af udgifter i henhold til kontrakten op til højst ATS 14 gange om året. Ingen skattemæssig særbehandling. 3. Det Forenede Kongerige 3.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (Kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af ) Ingen national omkostningsordning udover Europa-Parlamentets Medlemmer af Underhuset (MP s)(kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af samt dokumentet Parliamentary Salaries, Allowances and Pensions, Department of Finance and Administration, Fees Office, maj 1997; nyeste tal såfremt de er anført i fodnoten er taget fra Internet (http://www.parliament.uk/commons/lib/fs17.pdf)) a) Medlemmernes kontorgodtgørelse: Pr om året (inklusive til OCA-lønnet personales pensionsbidrag) 2 ; Definition og vilkår: Medlemmernes kontor - sekretariats- og forskningsudgifter, som fuldstændig, udelukkende og nødvendigvis ( wholly, exclusively and necessarily ) er opnået i forbindelse med et medlems parlamentariske opgaver. Medlemmet er selv ansvarlig for at sikre, at midlerne til betaling af krav og stående ordrer er til rådighed. Ordningen omfatter dels godtgørelser, dels månedlige eller kvartalsmæssige betalinger til tredjepart, dels direkte betaling til medlemmets medarbejdere. Skattemæssigt skal disse betalinger behandles som medlemmets indkomst, men kan som regel fratrækkes som kontorudgifter. b) Ekstra London-godtgørelse: Pr om året; definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer visse valgkredse i London; indkomstskattepligtig. 1 1 euro = 13,7603 ATS. 2 Tal pr iflg. 3 Tal pr iflg. CM\ doc 5/17 PE /ændr.

6 c) Ekstra omkostningsgodtgørelse: Siden om året. Definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer valgkredse uden for London til godtgørelse af udgifter, der i forbindelse med udøvelsen af de parlamentariske opgaver er opstået på grund af overnatning uden for deres bopæl i en London-valgkreds. Godtgørelsen udbetales hver måned. d) Midlertidig sekretærgodtgørelse til ekstraudgifter til hjælpeansatte medarbejdere, når den faste medarbejder er forhindret på grund af sygdom eller svangerskab. e) normale rejser (dvs. hovedsagelig mellem Westminster, valgkredsen og bopælen; i valgkredsen): der er her tale om et kompliceret system, som kun skal gengives i hovedtræk - Motor Milage Allowance: siden ,5 p pr. mile op til miles; 24,2 p for hver yderligere mile 1 ; gælder også for benyttelse af taxa og for billeje; vejafgifter kan godtgøres separat; skattefradrag sker ved kilden, hvis rejsen starter ved bopælen eller ender ved bopælen; der eksisterer en særordning med Finansministeriet vedrørende benyttelse af privatbiler til parlamentarisk virksomhed; - cykelgodtgørelse siden ,7 p pr. mile - jernbanerejser: godtgørelsesordning; der kan også udstedes vouchers til jernbanebilletten for den direkte rute; - flyrejser: godtgørelsesordning; maksimalt godtgørelsesbeløb: ruteflybillet; der kan også udstedes vouchers; f) udvidet rejse (dvs. inden for Det Forenede Kongerige ud over det, som normale rejser omfatter): her skal kun gives en forenklet fremstilling. Følgende betingelser skal være opfyldt: - forudgående meddelelse til afregningskontoret og - en konkret parlamentarisk begrundelse eller - forbindelse med et anliggende i det kammer eller det bestemte udvalg, som medlemmet er medlem af eller - hvis spørgsmålet vedrører en vælger fra valgkredsen eller et anliggende af generel interesse for valgkredsen - i tilfælde af fly- eller togrejser udstedes en voucher - i tilfælde af bilrejser finder Motor Milage Allowance anvendelse - undtagelsesvis omkostningsgodtgørelse i tilfælde af uopsættelige rejser; g) ægtefællers og børns rejser (for hver 30 enkeltrejser om året mellem Westminster og valgkredsens grænse eller bopælen); h) rejser foretaget af medlemmets ansatte (i alt 18 enkeltrejser mellem Westminster og valgkredsens grænse); 1 Tal pr ifølge 17.pdf. PE /ændr. 6/17 CM\ doc

7 i) rejse til Det Europæiske Fællesskabs institutioner (1 rejse til Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg om året) 4. Italien 4.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysning fra Ministero del Tesoro) Omkostningsgodtgørelse for indenrigsflyvninger til et maksimalt beløb, der svarer til udgifterne til 40 returflyvninger mellem Rom og de respektive bopæle eller lokaliteter i valgkredsen. Skattefrit Medlemmer af Deputeretkammeret (telefoniske oplysninger pr. maj 2000) a) Generel omkostningsgodtgørelse (rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori): lire p.m. Dette beløb kan enten udbetales direkte til medlemmet eller forvaltes af gruppen. b) Gratis transport med tog og på motorveje, gratis flybilletter. Godtgørelse af omkostningerne til rejsen til lufthavnen (Kategori 1: lire, kategori 2: lire). c) Telefongodtgørelse lire p.m. d) Tilrådighedsstillelse af kontorer i Rom. Denne mulighed omfatter dog ikke alle medlemmer. e) Tilrådighedsstillelse af en bærbar computer. f) Dagpenge på op til lire p.m. (I tilfælde af fravær: fradrag af lire pr. dag) 4.3. Senatorer (skriftlige oplysninger fra Senatet) Som fast godtgørelse af deres opholdsudgifter i Rom modtager senatorerne skattefrit dagpenge på grundlag af 15 dages tilstedeværelse. Dagpengebeløbet er på lire 1. For hver dags fravær fra møderne i Forsamlingen fratrækkes lire. Senatorerne modtager en skattefri fast årlig omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som er blevet afholdt for rejser mellem bopælen og den nærmest beliggende FF.SS-jernbanestation eller den nærmest beliggende lufthavn (med forbindelse til Rom). Dette beløb er på eller lire, alt efter afstanden til bopælen. 1 1 euro = 1.936,27 lire. CM\ doc 7/17 PE /ændr.

8 Senatorerne får fribilletter til jernbanenettet og motorvejsnettet. De har desuden ret til ubegrænsede gratisbilletter til indenrigsflyvninger på linjerne Alitalia og Meridiana. Der gives en årlig godtgørelse på op til lire for internationale rejser. Selskaberne FIGC og AGIS udsteder i eget regi fribilletter til hver senator til stadionerne og biograferne. Hver senator har (gennem anvendelsen af personlige koder) ret til gratis telefonenheder om året fra senatets telefoner eller i form godtgørelse af udgifterne til egen mobiltelefon eller i form af erhvervelse af Telecom-telefonkort til en værdi af lire. Hver senator er nødt til at være medlem af en politisk gruppe. Senatets politiske grupper har til udøvelsen af deres opgaver gratis adgang til kontorlokaler, faciliteter, inventar, maskiner og telefoner. De politiske grupper modtager desuden alt efter deres størrelse, fra mindst lire om måneden for 10 medlemmer op til maksimalt lire for 101 medlemmer. Desuden modtager de politiske grupper hver tredje måned senatsbidrag til finansiering af de faktiske udgifter til de politiske gruppers ansatte. 5. Frankrig 5.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Senatet) Kan benytte biblioteksservicen i Senatets bibliotek. Kan med henblik på dokumentariske undersøgelser henvende sig til Senatets Service des Affaires Européennes. Fra Nationalforsamlingen, er der ikke modtaget oplysninger om Europa-Parlamentets medlemmer Medlemmer af Nationalforsamlingen (Kilde: pr.: december 1999) a) repræsentationsgodtgørelse Medlemmerne råder over en "indemnité représentative de frais de mandat", som løbende tilpasses. Den udgør i øjeblikket (siden ) FR pr. måned b) medarbejdere Til ansættelse af 1-5 medarbejdere, som medlemmet er arbejdsgiver for, stiller parlamentet FF til rådighed om måneden. Kun de beløb, for hvilke der faktisk er indgået kontrakter, udbetales. Den ikke-benyttede del føres enten tilbage til budgettet eller kan anvendes til ansættelse af medarbejdere i de politiske grupper. PE /ændr. 8/17 CM\ doc

9 c) Rejser Fribillet på første klasse i SNCF også til ligge- og sovevognspladser (kun til rejser inden for Frankrig). Pool af tjenestebiler i Paris (20 biler), er der ikke biler til rådighed, benytter Forsamlingen taxier. Flyrejser: 40 returflyvninger mellem valgkredsen og Paris (= 80 enkeltflyvninger). 6 returflyvninger i Frankrig (ekskl. oversøiske områder) uden for valgkredsen. d) Boligtilskud Nationalforsamlingen yder lån til erhvervelse af bolig eller kontorer både i Paris og i valgkredsen. Det gennemsnitlige lånebeløb er på ca FF til en rente på 2% og en løbetid på 10 år. I nærheden af Nationalforsamlingen findes en hotelbygning, hvor medlemmer for egen regning kan lade reservere værelser. e) Post og telekommunikation Udgifter til opringninger inden for Frankrig samt faxmeddelelser og benyttelse af Internet afholdes af Nationalforsamlingen. Efter ønske kan medlemmerne modtage fast godtgørelse for andre kommunikationsordninger (mobiltelefoner, Internetabonnementer). Udgifterne godtgøres med et fast beløb. Udgifterne til brevforsendelser, med undtagelse af privat korrespondance og generelle eller kollektive forsendelser, godtgøres Senatorer (oplysninger fra Senatet) Hver senator råder over sit eget kontor. Hver senator råder over sit eget informatikudstyr. Han har adgang til følgende tjenester: Internet, , visse juridiske og økonomiske databaser. Hver senator kan åbne en personlig webside på Senatets Internetserver. Hver senator har to telefonlinjer og en faxlinje. Til disse installationer råder senatorerne over et kommunikationsbeløb, som godtgøres af Senatet, og vis årlige beløb afhænger af afstanden til valgdepartementet. Hver senator har krav på to faxapparater, ét i Senatet og enten ét i regionen Ile-de France eller i valgdepartementet. CM\ doc 9/17 PE /ændr.

10 For breve i forbindelse med det parlamentariske mandats opgaver skal der ikke betales porto. Rejseordninger: - Senatorerne har krav på 40 returbilletter om året til flyrejser mellem Paris og deres valgkreds i det franske moderland og på 6 returbilletter mellem Paris og et udenfor deres valgkreds beliggende bestemmelsessted i de franske oversøiske områder. - Senatorerne har kort til de franske statsbaner, som gælder hele nettet. - I Paris og de tilgrænsende kommuner har senatorerne på kortvarige rejser ret til at benytte senatets pool af tjenestebiler. Boligtilskud: Lån til boligtilskud i Paris-regionen og i valgkredsen kan ydes. Den normale tilbagebetalingstid er 18 år, og den gennemsnitlige rente er ca. 2% for et gennemsnitligt lån på FF Spanien 6.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret) Det spanske parlament godtgør rejser på spansk territorium med de forskellige transportmidler (jernbane (Renfe): fribillet; Iberia: vouchers; (ikke-omfattet: bybefordring). Godtgørelse af bidrag til social forsikring, MUFACE og andre tilsvarende ordninger samt til pensionsbidrag. Skattepligtigt Medlemmer af Deputeretkammeret (Kilde: Oplysninger fra Deputeretkammeret) a) Godtgørelse af udgifter, som afholdes under udøvelse af mandatet: - for parlamentsmedlemmer i valgkredsen Madrid: pta gange om året. - for medlemmer i andre valgkredse: pta. 14 gange om året. b) Godtgørelse på kilometerbasis for de medlemmer, som ikke benytter tog, fly eller lignende transportmidler for at rejse til møderne c) fribillet ved rejser med jernbane, fly eller lignende transportmidler. Ingen fribillet for byområder. d) Kontor i parlamentsbygningen med computer, telefon og tv. e) To faxapparater pr. etage i parlamentets kontorbygning, en fotokopimaskine pr. etage og forskelligt andet kontorudstyr. f) Kontormateriale og tryksager. g) Overtagelse af bidrag til socialsikringsordningen (sygeforsikring, pension osv.). h) Ulykkesforsikringspolice. i) 26 medarbejdere til alle medlemmer 1 1 euro = 6,55957 FF. 2 1 euro = 166,386 pta. PE /ændr. 10/17 CM\ doc

11 j) 12,000 ptas. om året til porto. k) Skattemæssig behandling: Artikel 25 m) i Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: Principiel indkomstskattepligt bortset fra tilskud til rejser (gastos de viaje y desplazamiento). 7. Danmark 7.1. Folketingsmedlemmer (Kilde: Oplysninger fra Folketinget, Internet og dansk lovgivning) Den månedlige grundløn for danske Europa-Parlaments-medlemmer er DKR. Skattepligtig. Desuden udbetales en skattefri fast månedlig godtgørelse. Størrelsen er afhængig af afstanden mellem medlemmets bopæl og København. Zone 1 (45 km fra København) ,13 DKR Zone II (Sjælland) ,59 DKR Zone III (Resten) ,71 DKR Yderligere fast månedlig godtgørelse for medlemmer fra Grønland og Færøerne.1.194,36 DKR Retsgrundlaget for ovennævnte fordele foreligger ganske vist endnu ikke, men ifølge Folketinget modtager de danske medlemmer følgende ydelser: a) Folketingsmedlemmerne har krav på gratis indenlandsk befordring med fly, færge, tog, bus og taxi i forbindelse med varetagelse af deres politiske arbejde. b) Folketinget tegner en arbejdsulykkesforsikring for medlemmerne. c) Folketinget tegner en fritidsulykkesforsikring for medlemmerne. d) Ved tjenesterejser gælder den samme rejseforsikringsordning som for tjenestemænd. e) Medlemmerne får stillet et gratis kontor til rådighed og en gratis PC til rådighed i hjemmet. f) Fribilletter for rejser på første klasse med De Danske Statsbaner DSB, gratis befordring på DSB s færger, ubegrænset gratis indenrigsflyvning, bortset fra til Grønland og Færøerne, frikort til befordring med det københavnske trafikselskab (HT), fribilletter til visse fritidsforlystelser som f.eks. Zoologisk Have, Tivoli, galop- og travbaner samt i begrænset omfang til Det Kongelige Teater. g) Medlemmerne modtager ikke dagpenge Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Danmark sidestilles i henhold til "Lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet" (lov nr af (gældende)), for så vidt angår vederlag, pension og efterindtægt, med medlemmer af Folketinget. I henhold til 7, stk. 4, ophæves bekendtgørelse nr. 396 af 29. juli 1981 om omkostningstillæg CM\ doc 11/17 PE /ændr.

12 for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet. I henhold til 4 i lov nr kan finansministeren efter indstilling fra Folketingets Udvalg om Forretningsordenen ændre eller ophæve bestemmelser om ydelser i henhold til denne lov med henblik på tilpasning til de ydelser, der fra Europa-Parlamentet gives repræsentanterne. 8. Nederlandene 8.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet Ingen nationale omkostningsordninger udover Europa-Parlamentets. Medlemmerne af Europa- Parlamentet modtager kun forskellige parlamentstryksager og administrative tryksager Andetkammeret (= underhus)(oplysninger fra Andetkammeret) (pr. oktober 1998) a) Rejsegodtgørelse: NLG om året (pr ; følger de tilsvarende godtgørelser i den offentlige tjeneste). Skattefrit. b) Godtgørelse af andre udgifter (hotel osv.): Alt efter afstanden fra bopælen til Haag årligt fra NLG til Skattefrit. c) Godtgørelse af udgifter i forbindelse med hvervet: NLG om året. Skattefrit. d) Frikort til den offentlige transport eller en kompensation på op til NLG. e) Litra a)-d) skattefrit. Har de faktiske udgifter bevisligt været højere, er der yderligere fradragsmuligheder. f) Godtgørelse af løn til medarbejdere: Godtgørelse af den løn, der faktisk er udbetalt til personlige, administrative medarbejdere, på maksimalt NLG. Skattefrit. g) Parlamentets politiske grupper modtager hvert år et tilskud til deres sekretariats- og kontorudgifter over budgettet. h) Udgifter til udlandsrejser: Udlandsrejser i forbindelse med udøvelse af det parlamentariske arbejde godtgøres med samme beløb som tjenestemænds udlandsrejser, med én undtagelse: Ved flyvninger indenfor Europa betales kun billetter til economy-class, medmindre der er tale om en officiel parlamentarisk delegation, som besøger et andet parlament. Udgifter til indenrigsrejser anses for godtgjort via litra a)-d). Undtagelser: Ved udvalgs indenrigsrejser betales udgifter til bus og om nødvendigt måltider og hotel direkte af Andenkammeret. i) Alle nationale og internationale telefonsamtaler, der føres fra parlamentets bygning, er gratis. 9. Sverige 9.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Riksdagen) Riksdagen tegner en gruppeforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. Denne skal koordineres med lignende forsikringer, som Europa-Parlamentet tegner for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. (lov 1996: 304, kap. 11, 2). 1 1 euro = 2,20371 NLG. PE /ændr. 12/17 CM\ doc

13 Riksdagen tegner en arbejdsulykkesforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet, ligesom for Riksdagens medlemmer (lov 1996: 304, kap. 11, 3) Medlemmer af Riksdagen (oplysninger i.h.t. til Factsheet no 9 fra Riksdagen, pr. maj 1998, suppleret med Internet a) Rejser: Riksdagsmedlemmernes rejser i forbindelse med deres opgaver betragtes som officielle rejser. Omkostningsgodtgørelsen sker stort set efter samme regler, som gælder for tjenestemænd. Et medlems bopæl betragtes som arbejdsplads. Derfor gælder rejser til Riksdagen som officielle rejser. Medlemmerne bestemmer selv, hvilke indenrigsrejser, de ønsker at foretage, og med hvilket transportmiddel. I henhold til Riksdagens retningslinjer bør det billigste transportmiddel anvendes, medmindre der foreligger særlig grund til at gøre noget andet. Riksdagens administration udsteder et årskort for gratis rejser med de svenske statsbaner. Dette kort kan også anvendes til fly- og taxiture. Benyttelse af egen bil godtgøres med et beløb på 15 SEK pr. 10 km. Under særlige omstændigheder, f.eks., når der ikke findes offentlig transport, godtgøres et beløb på 28 SEK pr. 10. km. Disse ekstra 13 SEK er skattepligtige. 1 Udlandsrejser skal godkendes af Rigsdagens forskellige organer. Til udlandsrejser er der afsat faste bevillinger. De er begrænset til SEK pr. valgperiode, og kun maksimalt tre fjerdedele af de samlede rejseudgifter må dækkes af dem 2. b) Dagpenge udbetales kun, hvis rejsen kræver en overnatning mindst 50 km fra medlemmets bopæl. Dagpengene er indkomstskattepligtige og udgjorde i SEK om dagen. 3 Heraf kan i henhold til de almindelige indkomstskatteregler 180 SEK fradrages pr. dag i de første 3 måneder, derefter nedsættes dette beløb til 126 SEK pr. dag. Gratis måltider trækkes fra dagpengene. c) Hoteludgifter godtgøres på grundlag af de faktisk afholdte udgifter; godtgørelsen for midlertidig overnatning i Stockholm er imidlertid begrænset til SEK om måneden. 4 Ca. 150 medlemmer overnatter i kombinerede kontor/opholdsrum i Riksdagens bygninger, yderligere 110 bor i egne Riksdagslejligheder. De øvrige medlemmer fra provinsen sørger selv for overnatning i Stockholm. d) Et særligt bilag (duty supplement, förrättningstillägg) på 130 SEK om dagen udbetales til medlemmer, som har foretaget en rejse på over 50 km uden overnatning og som har været fraværende i over 4 timer. 5 Dette tillæg er fuldt skattepligtigt. e) Teknisk udstyr: Et kontor med alt, hvad der er nødvendigt i Riksdags-bygningen, computer, telefon og telefax i hjemmet, mobiltelefoner og bippere. Riksdagen afholder udgifter til telefon (abonnementer og opringninger) samt leje af mobiltelefoner, idet opringninger fra mobiltelefoner skal betales af medlemmerne selv. f) Omkostningsgodtgørelse: Sekretariatshjælp, porto, udgifter til opringninger fra mobiltelefoner, udgifter til aviser, tidsskrifter og litteratur, som ikke kan fås i Riksdagens 1 Pr , kilde: 2 P , kilde: 3 Dagpengesatsen pr , kilde: 4 Pr , kilde: 5 Beløbet pr , kilde: CM\ doc 13/17 PE /ændr.

14 bibliotek, samt repræsentationsudgifter. Omkostningsgodtgørelsen udgør SEK om måneden og er indkomstskattepligtig. 1 Medlemmerne ansøger om fradrag for udgifter, de har afholdt i forbindelse med deres arbejde. 10. Finland Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet modtager bortset fra medlemsgodtgørelsen ingen andre beløb eller begunstigelser Medlemmer af det nationale parlament. Ny ordning siden november Kilde: Ilkka Salmi, repræsentant for det finske parlament i Bruxelles (mundtlig oplysning). a) Omkostningsgodtgørelse En fast omkostningsgodtgørelse udbetales, afhængig af bopælens afstand til hovedstaden. Den udgør, afhængig af afstanden, 5.551,92 FIM, 7.570,8 eller 9.421,44 FIM. 80% af beløbet er skattefrit, 20% er skattepligtigt. b) Rejser Udgifter til fly-, tog- og busrejser afholdes direkte af parlamentet via et rejsebureau i form af en ordning med transportvouchere. Rejsen skal være en tjenesterejse; det drejer sig først og fremmest om rejser mellem valgkredsen og Helsinki. Taxikørsel i Helsinki-området godtgøres af parlamentet med et beløb op til 250 FIM. Der stilles ingen tjenestebiler til rådighed, bortset fra til Parlamentets formand og andre personer med officielle funktioner. Kørsel i egen bil kan godtgøres, når de offentlige transportmidler er utilstrækkelige. c) Dagpenge For udøvelse af parlamentariske opgaver i Helsinki ydes ingen dagpenge. Til officielle rejser ydes der dagpenge. d) Medarbejdere Medarbejdere, som medlemmet har udpeget, ansættes på grundlag af en kontrakt med parlamentet. Parlamentet betaler et beløb på op til FIM bruttoløn og arbejdsgiverandelen 1 Tal pr , kilde: PE /ændr. 14/17 CM\ doc

15 af bidrag til social sikring. Dette beløb rækker for det meste kun til én medarbejder. 11. Belgien Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret; pr: udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør to tredjedele af 28% af den bruttogodtgørelse, som medlemmet modtager om året (sidstnævnte udgjorde i BEF). Der er tale om et fast skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanenet. Skattefrit. c) Forsikringer Følgende forsikringer: Sygdom, legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. Medlemmer af Deputeretkammeret/Repræsentanternes Hus (Oplysninger fra Deputeretkammeret, pr. udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør 28% af bruttogodtgørelsen for medlemmet om året (sidstnævnte udgør i BEF). Der er tale om et skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanebillet. Skattefrit. Godtgørelse af rejseudgifter: 6 BEF pr. km til 120 tur/returrejser mellem Deputeretkammeret og medlemmets bopæl. c) Forsikringer Forsikringer i følgende tilfælde: Legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. CM\ doc 15/17 PE /ændr.

16 d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. e) Kontorudstyr - et kontor i Repræsentanternes Hus - en fast mængde omslag, papir, visitkort - tilrådighedsstillelse af et faxapparat - godtgørelse af udgifter til køb af en PC på op til BEF samt udgifterne til en telefonforbindelse til et modem og udgiften til et abonnement, men ikke samtaleudgifterne. f) Medarbejdere Godtgørelse af udgifterne til en medarbejder på fuld tid. 12. Grækenland Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra det græske parlament; pr: august 1998) a) Gratis porto til almindelige breve = DRA. Dette beløb overføres sammen med medlemmernes godtgørelse. Til jul og påske overføres et beløb på DRA. b) Fri telefonbenyttelse: medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til at benytte 8 telefonledninger og har et gratis beløb på op til enheder om måneden. Ret til adgang til telefaciliteter. c) Rejser: Gratis rejser med alle landets transportmidler. Med hensyn til flyrejser har medlemmerne af Europa-Parlamentet ret til 104 flyrejser om året (= 52 retur-rejser) i hele Grækenland. d) Medarbejdere: Medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til én medarbejder, som betales af staten Medlemmer af det nationale parlament (oplysninger fra det græske parlament); pr: februar 1999) a) Fast godtgørelse til kontorudgifter: 20% af medlemsgodtgørelsen for medlemmerne i centrum, 25% for medlemmerne fra provinsen. b) Medarbejdere: Medlemmerne har krav på 4 medarbejdere, heraf 3 fra den offentlige tjeneste, og én fra Parlamentet. Udgifterne afholdes ikke af medlemmet. c) Rejsegodtgørelser på DRA alt efter beliggenheden af medlemmets valgkreds. d) Gratis rejser med alle offentlige transportmidler; 52 retur-flybilletter om året for rejser fra valgkredsen til Athen og retur. PE /ændr. 16/17 CM\ doc

17 e) 6 telefonledninger samt fritagelse for afgifter, som beregnes afhængig af afstanden til valgkredsen. f) Et beløb til porto på DRA om måneden. g) De beløb, som medlemmerne modtager udover deres medlemsgodtgørelse, er ikke skattepligtige. h) For medlemmer, som ikke har bolig i Athen, stiller parlamentet dog kun under møderne i parlamentet - et hotelværelse til rådighed. i) Medlemmerne får stillet en computer og en mobiltelefon til rådighed, udgifterne til benyttelsen afholdes af medlemmerne. CM\ doc 17/17 PE /ændr.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere