EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET UDVALGET OM RETLIGE ANLIGGENDER OG DET INDRE MARKED Meddelelse til medlemmerne 5/2001 Om: Medlemmernes statut Vedlagt fremsendes en revideret udgave af A) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal B) en af ordføreren, Willi Rothley, udarbejdet og i august 2000 delvis ajourført fortegnelse vedrørende retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af de nationale parlamenter GENERALDIREKTORATET FOR UDVALG OG DELEGATIONER 98/069b 9. marts 2001 CM\ doc PE /ændr.

2 Beregning af gennemsnittet af de generelle godtgørelser i de fire medlemsstater med de største befolkningstal A) Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i Omregningskurs pr Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta [Evt.: Generel omkostningsgodtgørelse p.m. i national valuta] Præcis betegnelse Tyskland 3333,6 1, Allgemeine Kostenpauschale Frankrig 5427,2 6, Indemnité représentative de frais de mandat Italien 4028,4 1936, Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori Det Forenede Kongerige 7050,0 0, , Members' Office Costs Allowance Gennemsnit i 4959,8 Pr: PE /ændr. 2/17 CM\ doc

3 B) Retssituationen i nogle medlemsstater med hensyn til OMKOSTNINGSGODTGØRELSER OG ANDRE GODTGØRELSER til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af nationale parlamenter Indledende bemærkning: Denne sammenfatning gør ikke krav på fuldstændighed, alene af den grund, at mange medlemsstater ikke har kunnet registreres. De oplysninger, som er indeholdt i dette dokument, er ganske vist undersøgt med største omhu, dog kan der ikke garanteres for deres rigtighed og fuldstændighed. Dette gælder navnlig for de anførte tal, der med tiden mister deres gyldighed. 1. Tyskland 1.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Forbundsdagen) Frirejser med Deutsche Bahn AG. Skattefrie. Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikkens område mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). Skattefrit. Medbenyttelse af et kontorlokale i Forbundsdagen, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr under udøvelse af mandatet. Skattefrit. Forbundsdagens videnskabelige tjenester (bibliotek, arkiv, presse- og dokumentation, edb) står til rådighed for oplysninger og udlån. Skattefrit Medlemmer af Forbundsdagen (oplysninger iflg. Forbundsdagen baseret på lovgivningen herom) Den skattemæssige særbehandling jf. 22, stk. 4, i loven om indkomstskat behandles på dette sted ikke i enkeltheder. Medlemmer af Forbundsdagen har krav på følgende ydelser: - Kontorydelser ( 12 i loven om Forbundsdagens medlemmer)(abgg) omfatter følgende: Fast godtgørelse af telefonudgifter i valgkredsen, kontorleje i valgkredsen, porto, ekstraomkostninger på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, rejser indenfor CM\ doc 3/17 PE /ændr.

4 BRD (omfanget af godtgørelsen: DM 1 p.m. (pr: maj 2000) om måneden, som nedskæres med 90 DM f.eks. i tilfælde af fravær fra et plenarmøde med afbud, og med 150 DM i tilfælde af fravær fra et plenarmøde uden afbud; fravær under afstemning ved navneopråb medfører en nedskæring på 75 DM (pr: april 1998). Kontorydelser: Kontorer, på det sted, hvor Forbundsdagen har sit sæde, benyttelse af Forbundsdagens tjenestebiler og telekommunikationsudstyr, edb m.v.; Lejligheder til medlemmerne: Ifølge Der Spiegel nr. 38/99, s. 21, blev der også, men ikke udelukkende, indrettet i alt 718 lejligheder til Forbundsdagens medlemmer i Berlin i Moabit-Werder ved Spree. Denne bygning betegnes på grund af sin form også som Forbundsslangen. De her beliggende lejligheder er blevet indrettet med tilskud på 90 millioner DM fra Forbundsregeringen. Lejen (minus varme) ligger fra 14,40 DM til 19,50 DM pr. kvadratmeter. Godtgørelse af udgifter til medlemmernes medarbejdere på indtil DM om måneden mod forelæggelse af bilag. - Frirejser og godtgørelse af rejseudgifter ( 16 AbgG): Frirejser med Deutsche Bahn AG Godtgørelse af sovevognsbilletter og flybilletter til rejser under udøvelse af mandatet indenfor Forbundsrepublikken mod forelæggelse af bilag (flybillet hhv. sovevognsbillet). - Godtgørelse af rejseudgifter ( 17 AbgG): Tjenesterejser i indlandet: Hoteludgifter: Omfang: Forbundsloven om rejseudgifter. Tjenesterejser til udlandet: Dagpenge, hoteludgifter, godtgørelse af rejseudgifter; omfang: Forordning om udgifter til udlandsrejser. - Bidrag hhv. tilskud til syge- og plejeforsikringsbidrag ( 27 AbgG) - Engangstilskud i særlige tilfælde ( 28 AbgG). 2. Østrig 2.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Nationalrådet) Omkostningsgodtgørelse udelukkende for de udgifter, som afholdes under udøvelsen af mandatet, for rejser mellem bopæl hhv. det centrale sted for den politiske virksomhed og parlamentet i Wien 1 1 euro = 1,95583 DM. PE /ændr. 4/17 CM\ doc

5 i det omfang, de ikke erstattes af Den Europæiske Union, månedligt med et maksimumbeløb på ATS 1. Ingen skattemæssig særbehandling Medlemmer af Nationalrådet (oplysninger fra Nationalrådet) - Omkostningsgodtgørelse, der svarer til de faktiske udgifter op til højst ATS om måneden plus maksimalt ATS for hver påbegyndt halve time, rejsen fra bopæl til parlamentet tager udover én time; vedrører rejseudgifter, og opholdsudgifter, kontorudgifter inkl. driftsudgifter og udgifter til medarbejdere, for så vidt som de ikke afholdes efter loven om parlamentets medarbejdere) - kontor i parlamentsbygningen (som skal deles med andre medlemmer), edb og telefonudgifter for dette kontor - medlemmernes medarbejdere: Godtgørelse af udgifter i henhold til kontrakten op til højst ATS 14 gange om året. Ingen skattemæssig særbehandling. 3. Det Forenede Kongerige 3.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (Kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af ) Ingen national omkostningsordning udover Europa-Parlamentets Medlemmer af Underhuset (MP s)(kilde: House of Commons Research Paper 98/61 af samt dokumentet Parliamentary Salaries, Allowances and Pensions, Department of Finance and Administration, Fees Office, maj 1997; nyeste tal såfremt de er anført i fodnoten er taget fra Internet (http://www.parliament.uk/commons/lib/fs17.pdf)) a) Medlemmernes kontorgodtgørelse: Pr om året (inklusive til OCA-lønnet personales pensionsbidrag) 2 ; Definition og vilkår: Medlemmernes kontor - sekretariats- og forskningsudgifter, som fuldstændig, udelukkende og nødvendigvis ( wholly, exclusively and necessarily ) er opnået i forbindelse med et medlems parlamentariske opgaver. Medlemmet er selv ansvarlig for at sikre, at midlerne til betaling af krav og stående ordrer er til rådighed. Ordningen omfatter dels godtgørelser, dels månedlige eller kvartalsmæssige betalinger til tredjepart, dels direkte betaling til medlemmets medarbejdere. Skattemæssigt skal disse betalinger behandles som medlemmets indkomst, men kan som regel fratrækkes som kontorudgifter. b) Ekstra London-godtgørelse: Pr om året; definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer visse valgkredse i London; indkomstskattepligtig. 1 1 euro = 13,7603 ATS. 2 Tal pr iflg. 3 Tal pr iflg. CM\ doc 5/17 PE /ændr.

6 c) Ekstra omkostningsgodtgørelse: Siden om året. Definition og vilkår: Udbetales til medlemmer, der repræsenterer valgkredse uden for London til godtgørelse af udgifter, der i forbindelse med udøvelsen af de parlamentariske opgaver er opstået på grund af overnatning uden for deres bopæl i en London-valgkreds. Godtgørelsen udbetales hver måned. d) Midlertidig sekretærgodtgørelse til ekstraudgifter til hjælpeansatte medarbejdere, når den faste medarbejder er forhindret på grund af sygdom eller svangerskab. e) normale rejser (dvs. hovedsagelig mellem Westminster, valgkredsen og bopælen; i valgkredsen): der er her tale om et kompliceret system, som kun skal gengives i hovedtræk - Motor Milage Allowance: siden ,5 p pr. mile op til miles; 24,2 p for hver yderligere mile 1 ; gælder også for benyttelse af taxa og for billeje; vejafgifter kan godtgøres separat; skattefradrag sker ved kilden, hvis rejsen starter ved bopælen eller ender ved bopælen; der eksisterer en særordning med Finansministeriet vedrørende benyttelse af privatbiler til parlamentarisk virksomhed; - cykelgodtgørelse siden ,7 p pr. mile - jernbanerejser: godtgørelsesordning; der kan også udstedes vouchers til jernbanebilletten for den direkte rute; - flyrejser: godtgørelsesordning; maksimalt godtgørelsesbeløb: ruteflybillet; der kan også udstedes vouchers; f) udvidet rejse (dvs. inden for Det Forenede Kongerige ud over det, som normale rejser omfatter): her skal kun gives en forenklet fremstilling. Følgende betingelser skal være opfyldt: - forudgående meddelelse til afregningskontoret og - en konkret parlamentarisk begrundelse eller - forbindelse med et anliggende i det kammer eller det bestemte udvalg, som medlemmet er medlem af eller - hvis spørgsmålet vedrører en vælger fra valgkredsen eller et anliggende af generel interesse for valgkredsen - i tilfælde af fly- eller togrejser udstedes en voucher - i tilfælde af bilrejser finder Motor Milage Allowance anvendelse - undtagelsesvis omkostningsgodtgørelse i tilfælde af uopsættelige rejser; g) ægtefællers og børns rejser (for hver 30 enkeltrejser om året mellem Westminster og valgkredsens grænse eller bopælen); h) rejser foretaget af medlemmets ansatte (i alt 18 enkeltrejser mellem Westminster og valgkredsens grænse); 1 Tal pr ifølge 17.pdf. PE /ændr. 6/17 CM\ doc

7 i) rejse til Det Europæiske Fællesskabs institutioner (1 rejse til Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg om året) 4. Italien 4.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysning fra Ministero del Tesoro) Omkostningsgodtgørelse for indenrigsflyvninger til et maksimalt beløb, der svarer til udgifterne til 40 returflyvninger mellem Rom og de respektive bopæle eller lokaliteter i valgkredsen. Skattefrit Medlemmer af Deputeretkammeret (telefoniske oplysninger pr. maj 2000) a) Generel omkostningsgodtgørelse (rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori): lire p.m. Dette beløb kan enten udbetales direkte til medlemmet eller forvaltes af gruppen. b) Gratis transport med tog og på motorveje, gratis flybilletter. Godtgørelse af omkostningerne til rejsen til lufthavnen (Kategori 1: lire, kategori 2: lire). c) Telefongodtgørelse lire p.m. d) Tilrådighedsstillelse af kontorer i Rom. Denne mulighed omfatter dog ikke alle medlemmer. e) Tilrådighedsstillelse af en bærbar computer. f) Dagpenge på op til lire p.m. (I tilfælde af fravær: fradrag af lire pr. dag) 4.3. Senatorer (skriftlige oplysninger fra Senatet) Som fast godtgørelse af deres opholdsudgifter i Rom modtager senatorerne skattefrit dagpenge på grundlag af 15 dages tilstedeværelse. Dagpengebeløbet er på lire 1. For hver dags fravær fra møderne i Forsamlingen fratrækkes lire. Senatorerne modtager en skattefri fast årlig omkostningsgodtgørelse for de udgifter, som er blevet afholdt for rejser mellem bopælen og den nærmest beliggende FF.SS-jernbanestation eller den nærmest beliggende lufthavn (med forbindelse til Rom). Dette beløb er på eller lire, alt efter afstanden til bopælen. 1 1 euro = 1.936,27 lire. CM\ doc 7/17 PE /ændr.

8 Senatorerne får fribilletter til jernbanenettet og motorvejsnettet. De har desuden ret til ubegrænsede gratisbilletter til indenrigsflyvninger på linjerne Alitalia og Meridiana. Der gives en årlig godtgørelse på op til lire for internationale rejser. Selskaberne FIGC og AGIS udsteder i eget regi fribilletter til hver senator til stadionerne og biograferne. Hver senator har (gennem anvendelsen af personlige koder) ret til gratis telefonenheder om året fra senatets telefoner eller i form godtgørelse af udgifterne til egen mobiltelefon eller i form af erhvervelse af Telecom-telefonkort til en værdi af lire. Hver senator er nødt til at være medlem af en politisk gruppe. Senatets politiske grupper har til udøvelsen af deres opgaver gratis adgang til kontorlokaler, faciliteter, inventar, maskiner og telefoner. De politiske grupper modtager desuden alt efter deres størrelse, fra mindst lire om måneden for 10 medlemmer op til maksimalt lire for 101 medlemmer. Desuden modtager de politiske grupper hver tredje måned senatsbidrag til finansiering af de faktiske udgifter til de politiske gruppers ansatte. 5. Frankrig 5.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Senatet) Kan benytte biblioteksservicen i Senatets bibliotek. Kan med henblik på dokumentariske undersøgelser henvende sig til Senatets Service des Affaires Européennes. Fra Nationalforsamlingen, er der ikke modtaget oplysninger om Europa-Parlamentets medlemmer Medlemmer af Nationalforsamlingen (Kilde: pr.: december 1999) a) repræsentationsgodtgørelse Medlemmerne råder over en "indemnité représentative de frais de mandat", som løbende tilpasses. Den udgør i øjeblikket (siden ) FR pr. måned b) medarbejdere Til ansættelse af 1-5 medarbejdere, som medlemmet er arbejdsgiver for, stiller parlamentet FF til rådighed om måneden. Kun de beløb, for hvilke der faktisk er indgået kontrakter, udbetales. Den ikke-benyttede del føres enten tilbage til budgettet eller kan anvendes til ansættelse af medarbejdere i de politiske grupper. PE /ændr. 8/17 CM\ doc

9 c) Rejser Fribillet på første klasse i SNCF også til ligge- og sovevognspladser (kun til rejser inden for Frankrig). Pool af tjenestebiler i Paris (20 biler), er der ikke biler til rådighed, benytter Forsamlingen taxier. Flyrejser: 40 returflyvninger mellem valgkredsen og Paris (= 80 enkeltflyvninger). 6 returflyvninger i Frankrig (ekskl. oversøiske områder) uden for valgkredsen. d) Boligtilskud Nationalforsamlingen yder lån til erhvervelse af bolig eller kontorer både i Paris og i valgkredsen. Det gennemsnitlige lånebeløb er på ca FF til en rente på 2% og en løbetid på 10 år. I nærheden af Nationalforsamlingen findes en hotelbygning, hvor medlemmer for egen regning kan lade reservere værelser. e) Post og telekommunikation Udgifter til opringninger inden for Frankrig samt faxmeddelelser og benyttelse af Internet afholdes af Nationalforsamlingen. Efter ønske kan medlemmerne modtage fast godtgørelse for andre kommunikationsordninger (mobiltelefoner, Internetabonnementer). Udgifterne godtgøres med et fast beløb. Udgifterne til brevforsendelser, med undtagelse af privat korrespondance og generelle eller kollektive forsendelser, godtgøres Senatorer (oplysninger fra Senatet) Hver senator råder over sit eget kontor. Hver senator råder over sit eget informatikudstyr. Han har adgang til følgende tjenester: Internet, , visse juridiske og økonomiske databaser. Hver senator kan åbne en personlig webside på Senatets Internetserver. Hver senator har to telefonlinjer og en faxlinje. Til disse installationer råder senatorerne over et kommunikationsbeløb, som godtgøres af Senatet, og vis årlige beløb afhænger af afstanden til valgdepartementet. Hver senator har krav på to faxapparater, ét i Senatet og enten ét i regionen Ile-de France eller i valgdepartementet. CM\ doc 9/17 PE /ændr.

10 For breve i forbindelse med det parlamentariske mandats opgaver skal der ikke betales porto. Rejseordninger: - Senatorerne har krav på 40 returbilletter om året til flyrejser mellem Paris og deres valgkreds i det franske moderland og på 6 returbilletter mellem Paris og et udenfor deres valgkreds beliggende bestemmelsessted i de franske oversøiske områder. - Senatorerne har kort til de franske statsbaner, som gælder hele nettet. - I Paris og de tilgrænsende kommuner har senatorerne på kortvarige rejser ret til at benytte senatets pool af tjenestebiler. Boligtilskud: Lån til boligtilskud i Paris-regionen og i valgkredsen kan ydes. Den normale tilbagebetalingstid er 18 år, og den gennemsnitlige rente er ca. 2% for et gennemsnitligt lån på FF Spanien 6.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret) Det spanske parlament godtgør rejser på spansk territorium med de forskellige transportmidler (jernbane (Renfe): fribillet; Iberia: vouchers; (ikke-omfattet: bybefordring). Godtgørelse af bidrag til social forsikring, MUFACE og andre tilsvarende ordninger samt til pensionsbidrag. Skattepligtigt Medlemmer af Deputeretkammeret (Kilde: Oplysninger fra Deputeretkammeret) a) Godtgørelse af udgifter, som afholdes under udøvelse af mandatet: - for parlamentsmedlemmer i valgkredsen Madrid: pta gange om året. - for medlemmer i andre valgkredse: pta. 14 gange om året. b) Godtgørelse på kilometerbasis for de medlemmer, som ikke benytter tog, fly eller lignende transportmidler for at rejse til møderne c) fribillet ved rejser med jernbane, fly eller lignende transportmidler. Ingen fribillet for byområder. d) Kontor i parlamentsbygningen med computer, telefon og tv. e) To faxapparater pr. etage i parlamentets kontorbygning, en fotokopimaskine pr. etage og forskelligt andet kontorudstyr. f) Kontormateriale og tryksager. g) Overtagelse af bidrag til socialsikringsordningen (sygeforsikring, pension osv.). h) Ulykkesforsikringspolice. i) 26 medarbejdere til alle medlemmer 1 1 euro = 6,55957 FF. 2 1 euro = 166,386 pta. PE /ændr. 10/17 CM\ doc

11 j) 12,000 ptas. om året til porto. k) Skattemæssig behandling: Artikel 25 m) i Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: Principiel indkomstskattepligt bortset fra tilskud til rejser (gastos de viaje y desplazamiento). 7. Danmark 7.1. Folketingsmedlemmer (Kilde: Oplysninger fra Folketinget, Internet og dansk lovgivning) Den månedlige grundløn for danske Europa-Parlaments-medlemmer er DKR. Skattepligtig. Desuden udbetales en skattefri fast månedlig godtgørelse. Størrelsen er afhængig af afstanden mellem medlemmets bopæl og København. Zone 1 (45 km fra København) ,13 DKR Zone II (Sjælland) ,59 DKR Zone III (Resten) ,71 DKR Yderligere fast månedlig godtgørelse for medlemmer fra Grønland og Færøerne.1.194,36 DKR Retsgrundlaget for ovennævnte fordele foreligger ganske vist endnu ikke, men ifølge Folketinget modtager de danske medlemmer følgende ydelser: a) Folketingsmedlemmerne har krav på gratis indenlandsk befordring med fly, færge, tog, bus og taxi i forbindelse med varetagelse af deres politiske arbejde. b) Folketinget tegner en arbejdsulykkesforsikring for medlemmerne. c) Folketinget tegner en fritidsulykkesforsikring for medlemmerne. d) Ved tjenesterejser gælder den samme rejseforsikringsordning som for tjenestemænd. e) Medlemmerne får stillet et gratis kontor til rådighed og en gratis PC til rådighed i hjemmet. f) Fribilletter for rejser på første klasse med De Danske Statsbaner DSB, gratis befordring på DSB s færger, ubegrænset gratis indenrigsflyvning, bortset fra til Grønland og Færøerne, frikort til befordring med det københavnske trafikselskab (HT), fribilletter til visse fritidsforlystelser som f.eks. Zoologisk Have, Tivoli, galop- og travbaner samt i begrænset omfang til Det Kongelige Teater. g) Medlemmerne modtager ikke dagpenge Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Danmark sidestilles i henhold til "Lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet" (lov nr af (gældende)), for så vidt angår vederlag, pension og efterindtægt, med medlemmer af Folketinget. I henhold til 7, stk. 4, ophæves bekendtgørelse nr. 396 af 29. juli 1981 om omkostningstillæg CM\ doc 11/17 PE /ændr.

12 for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet. I henhold til 4 i lov nr kan finansministeren efter indstilling fra Folketingets Udvalg om Forretningsordenen ændre eller ophæve bestemmelser om ydelser i henhold til denne lov med henblik på tilpasning til de ydelser, der fra Europa-Parlamentet gives repræsentanterne. 8. Nederlandene 8.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet Ingen nationale omkostningsordninger udover Europa-Parlamentets. Medlemmerne af Europa- Parlamentet modtager kun forskellige parlamentstryksager og administrative tryksager Andetkammeret (= underhus)(oplysninger fra Andetkammeret) (pr. oktober 1998) a) Rejsegodtgørelse: NLG om året (pr ; følger de tilsvarende godtgørelser i den offentlige tjeneste). Skattefrit. b) Godtgørelse af andre udgifter (hotel osv.): Alt efter afstanden fra bopælen til Haag årligt fra NLG til Skattefrit. c) Godtgørelse af udgifter i forbindelse med hvervet: NLG om året. Skattefrit. d) Frikort til den offentlige transport eller en kompensation på op til NLG. e) Litra a)-d) skattefrit. Har de faktiske udgifter bevisligt været højere, er der yderligere fradragsmuligheder. f) Godtgørelse af løn til medarbejdere: Godtgørelse af den løn, der faktisk er udbetalt til personlige, administrative medarbejdere, på maksimalt NLG. Skattefrit. g) Parlamentets politiske grupper modtager hvert år et tilskud til deres sekretariats- og kontorudgifter over budgettet. h) Udgifter til udlandsrejser: Udlandsrejser i forbindelse med udøvelse af det parlamentariske arbejde godtgøres med samme beløb som tjenestemænds udlandsrejser, med én undtagelse: Ved flyvninger indenfor Europa betales kun billetter til economy-class, medmindre der er tale om en officiel parlamentarisk delegation, som besøger et andet parlament. Udgifter til indenrigsrejser anses for godtgjort via litra a)-d). Undtagelser: Ved udvalgs indenrigsrejser betales udgifter til bus og om nødvendigt måltider og hotel direkte af Andenkammeret. i) Alle nationale og internationale telefonsamtaler, der føres fra parlamentets bygning, er gratis. 9. Sverige 9.1. Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Riksdagen) Riksdagen tegner en gruppeforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. Denne skal koordineres med lignende forsikringer, som Europa-Parlamentet tegner for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet. (lov 1996: 304, kap. 11, 2). 1 1 euro = 2,20371 NLG. PE /ændr. 12/17 CM\ doc

13 Riksdagen tegner en arbejdsulykkesforsikring for de svenske medlemmer af Europa-Parlamentet, ligesom for Riksdagens medlemmer (lov 1996: 304, kap. 11, 3) Medlemmer af Riksdagen (oplysninger i.h.t. til Factsheet no 9 fra Riksdagen, pr. maj 1998, suppleret med Internet a) Rejser: Riksdagsmedlemmernes rejser i forbindelse med deres opgaver betragtes som officielle rejser. Omkostningsgodtgørelsen sker stort set efter samme regler, som gælder for tjenestemænd. Et medlems bopæl betragtes som arbejdsplads. Derfor gælder rejser til Riksdagen som officielle rejser. Medlemmerne bestemmer selv, hvilke indenrigsrejser, de ønsker at foretage, og med hvilket transportmiddel. I henhold til Riksdagens retningslinjer bør det billigste transportmiddel anvendes, medmindre der foreligger særlig grund til at gøre noget andet. Riksdagens administration udsteder et årskort for gratis rejser med de svenske statsbaner. Dette kort kan også anvendes til fly- og taxiture. Benyttelse af egen bil godtgøres med et beløb på 15 SEK pr. 10 km. Under særlige omstændigheder, f.eks., når der ikke findes offentlig transport, godtgøres et beløb på 28 SEK pr. 10. km. Disse ekstra 13 SEK er skattepligtige. 1 Udlandsrejser skal godkendes af Rigsdagens forskellige organer. Til udlandsrejser er der afsat faste bevillinger. De er begrænset til SEK pr. valgperiode, og kun maksimalt tre fjerdedele af de samlede rejseudgifter må dækkes af dem 2. b) Dagpenge udbetales kun, hvis rejsen kræver en overnatning mindst 50 km fra medlemmets bopæl. Dagpengene er indkomstskattepligtige og udgjorde i SEK om dagen. 3 Heraf kan i henhold til de almindelige indkomstskatteregler 180 SEK fradrages pr. dag i de første 3 måneder, derefter nedsættes dette beløb til 126 SEK pr. dag. Gratis måltider trækkes fra dagpengene. c) Hoteludgifter godtgøres på grundlag af de faktisk afholdte udgifter; godtgørelsen for midlertidig overnatning i Stockholm er imidlertid begrænset til SEK om måneden. 4 Ca. 150 medlemmer overnatter i kombinerede kontor/opholdsrum i Riksdagens bygninger, yderligere 110 bor i egne Riksdagslejligheder. De øvrige medlemmer fra provinsen sørger selv for overnatning i Stockholm. d) Et særligt bilag (duty supplement, förrättningstillägg) på 130 SEK om dagen udbetales til medlemmer, som har foretaget en rejse på over 50 km uden overnatning og som har været fraværende i over 4 timer. 5 Dette tillæg er fuldt skattepligtigt. e) Teknisk udstyr: Et kontor med alt, hvad der er nødvendigt i Riksdags-bygningen, computer, telefon og telefax i hjemmet, mobiltelefoner og bippere. Riksdagen afholder udgifter til telefon (abonnementer og opringninger) samt leje af mobiltelefoner, idet opringninger fra mobiltelefoner skal betales af medlemmerne selv. f) Omkostningsgodtgørelse: Sekretariatshjælp, porto, udgifter til opringninger fra mobiltelefoner, udgifter til aviser, tidsskrifter og litteratur, som ikke kan fås i Riksdagens 1 Pr , kilde: 2 P , kilde: 3 Dagpengesatsen pr , kilde: 4 Pr , kilde: 5 Beløbet pr , kilde: CM\ doc 13/17 PE /ændr.

14 bibliotek, samt repræsentationsudgifter. Omkostningsgodtgørelsen udgør SEK om måneden og er indkomstskattepligtig. 1 Medlemmerne ansøger om fradrag for udgifter, de har afholdt i forbindelse med deres arbejde. 10. Finland Medlemmer af Europa-Parlamentet Medlemmer af Europa-Parlamentet modtager bortset fra medlemsgodtgørelsen ingen andre beløb eller begunstigelser Medlemmer af det nationale parlament. Ny ordning siden november Kilde: Ilkka Salmi, repræsentant for det finske parlament i Bruxelles (mundtlig oplysning). a) Omkostningsgodtgørelse En fast omkostningsgodtgørelse udbetales, afhængig af bopælens afstand til hovedstaden. Den udgør, afhængig af afstanden, 5.551,92 FIM, 7.570,8 eller 9.421,44 FIM. 80% af beløbet er skattefrit, 20% er skattepligtigt. b) Rejser Udgifter til fly-, tog- og busrejser afholdes direkte af parlamentet via et rejsebureau i form af en ordning med transportvouchere. Rejsen skal være en tjenesterejse; det drejer sig først og fremmest om rejser mellem valgkredsen og Helsinki. Taxikørsel i Helsinki-området godtgøres af parlamentet med et beløb op til 250 FIM. Der stilles ingen tjenestebiler til rådighed, bortset fra til Parlamentets formand og andre personer med officielle funktioner. Kørsel i egen bil kan godtgøres, når de offentlige transportmidler er utilstrækkelige. c) Dagpenge For udøvelse af parlamentariske opgaver i Helsinki ydes ingen dagpenge. Til officielle rejser ydes der dagpenge. d) Medarbejdere Medarbejdere, som medlemmet har udpeget, ansættes på grundlag af en kontrakt med parlamentet. Parlamentet betaler et beløb på op til FIM bruttoløn og arbejdsgiverandelen 1 Tal pr , kilde: PE /ændr. 14/17 CM\ doc

15 af bidrag til social sikring. Dette beløb rækker for det meste kun til én medarbejder. 11. Belgien Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra Deputeretkammeret; pr: udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør to tredjedele af 28% af den bruttogodtgørelse, som medlemmet modtager om året (sidstnævnte udgjorde i BEF). Der er tale om et fast skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanenet. Skattefrit. c) Forsikringer Følgende forsikringer: Sygdom, legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. Medlemmer af Deputeretkammeret/Repræsentanternes Hus (Oplysninger fra Deputeretkammeret, pr. udgangen af 1998) a) Omkostningsgodtgørelse (indemnite pour frais exposés) Denne godtgørelse udgør 28% af bruttogodtgørelsen for medlemmet om året (sidstnævnte udgør i BEF). Der er tale om et skattefrit beløb. b) Rejser Fribillet til hele det belgiske jernbanebillet. Skattefrit. Godtgørelse af rejseudgifter: 6 BEF pr. km til 120 tur/returrejser mellem Deputeretkammeret og medlemmets bopæl. c) Forsikringer Forsikringer i følgende tilfælde: Legemsbeskadigelse, terror- og voldshandlinger, standardansvarsforsikring, rejser. Skattefrit. CM\ doc 15/17 PE /ændr.

16 d) Godtgørelser Godtgørelse af sygesikringsbidrag. Skattefrit. e) Kontorudstyr - et kontor i Repræsentanternes Hus - en fast mængde omslag, papir, visitkort - tilrådighedsstillelse af et faxapparat - godtgørelse af udgifter til køb af en PC på op til BEF samt udgifterne til en telefonforbindelse til et modem og udgiften til et abonnement, men ikke samtaleudgifterne. f) Medarbejdere Godtgørelse af udgifterne til en medarbejder på fuld tid. 12. Grækenland Medlemmer af Europa-Parlamentet (oplysninger fra det græske parlament; pr: august 1998) a) Gratis porto til almindelige breve = DRA. Dette beløb overføres sammen med medlemmernes godtgørelse. Til jul og påske overføres et beløb på DRA. b) Fri telefonbenyttelse: medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til at benytte 8 telefonledninger og har et gratis beløb på op til enheder om måneden. Ret til adgang til telefaciliteter. c) Rejser: Gratis rejser med alle landets transportmidler. Med hensyn til flyrejser har medlemmerne af Europa-Parlamentet ret til 104 flyrejser om året (= 52 retur-rejser) i hele Grækenland. d) Medarbejdere: Medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til én medarbejder, som betales af staten Medlemmer af det nationale parlament (oplysninger fra det græske parlament); pr: februar 1999) a) Fast godtgørelse til kontorudgifter: 20% af medlemsgodtgørelsen for medlemmerne i centrum, 25% for medlemmerne fra provinsen. b) Medarbejdere: Medlemmerne har krav på 4 medarbejdere, heraf 3 fra den offentlige tjeneste, og én fra Parlamentet. Udgifterne afholdes ikke af medlemmet. c) Rejsegodtgørelser på DRA alt efter beliggenheden af medlemmets valgkreds. d) Gratis rejser med alle offentlige transportmidler; 52 retur-flybilletter om året for rejser fra valgkredsen til Athen og retur. PE /ændr. 16/17 CM\ doc

17 e) 6 telefonledninger samt fritagelse for afgifter, som beregnes afhængig af afstanden til valgkredsen. f) Et beløb til porto på DRA om måneden. g) De beløb, som medlemmerne modtager udover deres medlemsgodtgørelse, er ikke skattepligtige. h) For medlemmer, som ikke har bolig i Athen, stiller parlamentet dog kun under møderne i parlamentet - et hotelværelse til rådighed. i) Medlemmerne får stillet en computer og en mobiltelefon til rådighed, udgifterne til benyttelsen afholdes af medlemmerne. CM\ doc 17/17 PE /ændr.

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. september 2013 (OR. en) 13122/13 FIN 490 CES 30 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om ydelse af dagpenge og om godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 12. december 2001 kl. 15.00 Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...3

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser CIR1H nr 9013 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 201617530005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget (2. samling) Info-note - I 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. juni 2005 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Statutten for

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 53 Offentligt LØN- OG ØKONOMIKONTORET NOTAT OM REGLER FOR DÆKNING AF UDGIFTER TIL HOTELOVERNATNING VED MØDER I DEN VALGTE STORKREDS Sammenfatning: I

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER

EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 BRUGERVEJLEDNING ADFÆRDSKODEKS FOR MEDLEMMER Juli 2013 Formålet med denne brugervejledning er at bistå medlemmerne ved anvendelsen af adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere