HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]"

Transkript

1 HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

2 HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman Havnespillet i Turbinehallen, 8. november RESUME I politiske (by)planlægningsprocesser er det ofte et uudtalt krav, at deltagerne er i besiddelse af væsentlige faglige forudsætninger for at kunne øve indflydelse på de meget komplekse problemstillinger. I et forsøg på at sikre en større grad af borgerinddragelse udviklede Projektgruppen Havnen På Spil derfor Havnespillet [0.3:kollision] som en del af debatten og planlægningsprocessen i forbindelse med udnyttelsen af de Bynære Havnearealer i Århus. 2 3

3 BORGERINDDRAGELSE I (BY)PLANLÆGNINGSPROCESSER Politisk komplekse spørgsmål og planlægningsprocesser behandles ofte bag lukkede døre, fordi komplicerede problemstillinger kræver en indsats og indsigt udover det sædvanlige. Men behøver det være sådan? Arbejdet med digitalisering af forvaltningen kunne også indeholde strategier for, hvordan borgernes aktive engagement i lokale og nationale (by)planlægningsprocesser sikres bedst muligt ved hjælp af nye teknologier og redskaber. I et forsøg på at sikre en højere grad af borgerinddragelse og IT-understøttet offentlighed i forvaltningen i forbindelse med den fremtidige udnyttelse af de Bynære Havnearealer i Århus Havn, udviklede arkitekturbureauet Kollision og Projektgruppen Havnen På Spil derfor et projektforløb, hvor visionen var at skabe fundamentet for en kvalificeret og åben IT-understøttet beslutningsproces; at skabe offentlighed i forvaltningen ved hjælp af ny teknologi og nye metoder. Projektgruppens primære bidrag til denne vision var debat- og planlægningsspillet Havnespillet [0.3:kollision], der ved hjælp af traditionelle spilelementer kombineret med ny teknologi føjer nye dimensioner til begrebet (by)planlægning. Selve projektet Havnen På Spil er delt op i tre faser eller dimensioner, hvoraf de første to faser, herunder fase to, Havnespillet, blev afviklet i efteråret 2002, mens den tredje fase vil blive afviklet i foråret De grundlæggende målsætninger bag udviklingen af selve Havnespillet var at sikre borgernes inddragelse i debatten om Århus Havn og samtidig afprøve alternative scenarier og løsningsmodeller til (by)planlægning. En anden målsætning var at facilitere debat og samarbejde på tværs af vante roller og forhandlingspositioner ved at anvende spillet som medie for (by)planlægningsmæssige beslutningsprocesser i et demokratisk rum. SPIL & REALISME De fleste kender spil som f.eks. monopoly, skak, poker m.m. Denne type spil er kendetegnet ved at kunne vindes ved en kombination af held og indsigt. Nogle spil minder om virkeligheden, andre er ren leg eller spil og mens nogle spil kræver stor forhåndsviden, kan andre spilles helt uden forudsætninger fra spillernes side. Disse åbenlyse sandheder forsøgte vi i projektet at formalisere i en model kaldet realismeskalaen, dvs. en model for spillets kompleksitet i flere dimensioner. Vi arbejdede med dimensionerne lukket/åben forstået som graden af forudsat viden, hvor lukkede redskaber kræver ekspertviden, mens åbne redskaber og spil kan anvendes af alle. En anden dimension var simulation/spil, hvor simulation er en detaljeret efterligning af virkeligheden, mens spillet er forsimplet virkelighed. Den sidste dimension i realismeskalaen er kausalitet/tilfældighed, forstået således at kausalitet medfører større mulighed for at analysere de enkelte hændelser og muligvis forudse dem i spilsituationer mens tilfældighed omvendt gør det svært at analysere og fortolke resultater med afsæt i andet end statistik og sandsynlighedsberegning. (BY)PLANLÆGNINGSPROCESSER Velfungerende planlægningsredskaber kræver typisk detaljerigdom på alle niveauer. Som (by)planlægger skal der tages stilling og hensyn til en række relaterede spørgsmål. Fra arkitektur og byforløb over økonomi og administrative spørgsmål, gennem miljø og infrastruktur til politiske dagsordener og byrådsflertal. Regelsættet for hvad man kan kalde det politiske planlægningsspil, der foregår i forbindelse med offentlige og forvaltningsmæssige (by)planlægningsprocesser, er derfor relativt kompliceret og tættere på flysimulatoren, end det er på simple spil som plat & krone. Dermed ligger det også implicit i denne type af spil eller processer, at spillerne afkræves et stort forhåndskendskab til den behandlede problemstilling for at kunne gøre deres indflydelse gældende. Fru Jensen, der påpeger, at et nyt industriområde vil ødelægge hendes udsigt fra terrassen, har ikke samme vægt som den erhvervseller miljøorienterede interesseorganisation, der kan fremlægge flere hundrede siders analyse, der viser fordele eller ulemper ved en placering i netop Fru Jensens baghave. Af samme grund vil borgerinddragelsen i langt de fleste tilfælde være begrænset til høringer og skriftligt begrundende indsigelser, der ofte favoriserer og tiltrækker de ressourcestærke borgere, der tør blande sig i en traditionelt udformet debat, hvor det politiske apparat, interesseorganisationer og økonomisk magt allerede har spillet ud for hvad kan Fru Jensen bidrage med i dette forum? Når debatten foregår med afsæt i et spillerum, der kræver en stor forhåndsviden, kræver det en 4 5

4 åbent 02 kausalitet tilfældighed Flysimulator 02 SimCity Copenhagen X 04 Havnespillet Monopoly Advanced Dungeons & Drangons 07 Quake 08 Skak lukket simulation spil Poker Plat & Krone Arbejdsmodel for realismeskalaen. I eksemplet er vist en række forskellige spil & redskaber, fra flysimulatorer (indeks 0,0,0) i den ene ende til plat & krone (indeks 0,0,0) i den anden. Plat & krone kan alle spille uden forudsætninger (maksimal score i åbenhed på lukket/åbenaksen), det er udelukkende et spil og forsøger ikke at simulere fænomener i verden udenfor spillet (maksimal score i spil på simulation/spil-aksen), og sidst men ikke mindst beror det udelukkende på tilfældige hændelser (maksimal score i tilfældighed på kausalitet/tilfældighedaksen). For flysimulatorer forholder det sig nøjagtig omvendt, og dermed tjener de to som indeks for de resterende spil på realismeskalaen. I skalaen er ydermere indplaceret en række andre spil og redskaber, herunder Havnespillet (nr. 04). 6 7

5 relativ stor indsats af den uindviede at trænge igennem med nye eller alternative forslag. Denne udelukkelse er på sin vis naturlig nok, netop fordi (by)planlægningsprocesser er komplekse og kræver indsigt for at opnå de bedste resultater. Men dermed accepterer vi også et indbygget demokratisk underskud i (by)planlægningsprocesserne. HAVNESPILLET Udgangspunktet for Havnespillet var bl.a. at adressere dette underskud, men undervejs i projektet blev det også tydeligt for projektgruppen, at det var lettere sagt end gjort at skabe et spil, der både kunne bruges som (by)planlægningsredskab, fungere som spil og samtidig være med til at sikre borgernes inddragelse i processen. Udgangspunktet for spillet var at skabe en balance med plads til både detaljer, spil, debat og borgerinddragelse. Det konkrete mål for spillet var at få lagt en helhedsplan for de Bynære Havnearealer. Med afsæt i 0 projekter indsendt af byens borgere og udvalgt af projektgruppen på baggrund af tidligere afviklede konkurrencer m.m. De 16 spillere var sat sammen på fire hold, hvor hvert hold bestod af en politiker, en ekspert inden for holdets område (f.eks. infrastruktur), en professionel, dvs. en der arbejdede inden for området samt en borger. Blandt spillerne var bl.a. fremtrædende erhvervsfolk, forskere, amts- og kommunalpolitikere, herunder byens borgmester samt repræsentanter for interesseorganisationer og borgergrupper. Holdene fik i spillet point for følgende: Samarbejde var en forudsætning for spillet, da et område med projekter fra mere end et hold altid gav flere point et område med projekter fra kun ét hold. Spredning betød, at projekter inden for forskellige kategorier, f.eks. både erhverv og uddannelse, gav point. Det samme gjorde stordrift, eller samling af projekter, f.eks. at udvikle et helt område til kun at indeholde turisme-projekter. Derudover gav det point at støtte andre holds projekter samt at opfylde holdets mission, f.eks. at gennemføre projekter inden for infrastruktur & bolig. På visse områder var spillet for kompliceret til at både publikum og spillere umiddelbart kunne være med, f.eks. var pointsystemet svært at gennemskue for de fleste. På den anden side viste den efterfølgende databehandling, at selve resultaterne fra spillet krævede en væsentlig efterbearbejdning for at kunne anvendes i et egentligt planlægningsforløb. 1. Samarbejde mellem grupperne om udvikling af bestemte områder. 2. Spredning mellem forskellige kategorier af projekter inden for samme område. 3. Samling af projekter inden for samme kategori og på samme område. 4. Støtte til egne eller andres projekter. 5. Hel eller delvis opfyldelse af holdets mission. Havnespillet i Turbinehallen, 8. november

6 Også på borgerinddragelsessiden viste spillet både styrker og svagheder. En af styrkerne var, at projektets format betød, at godt 150 borgere mødte op i løbet af dagen. Men netop fordi så mange valgte at møde op, var det til tider svært for den enkelte at komme til orde i debatten. Desuden blev de borgere, der var tilstede omkring selve spillebordet, af flere blandt publikum opfattet som eksperter frem for som borgere. Om dette skyldes manglende kommunikation fra projektgruppens side, eller en aktuel, politisk motiveret modvilje mod ressourcestærke enkeltindivider med faglig indsigt de såkaldte eksperter er svært at sige. Spillet opnåede tilsyneladende ikke den nødvendige balance mellem de tre dimensioner i realismeskalaen, der efter vores vurdering skal til for at lave et dynamisk redskab, der er tilgængeligt for alle og samtidig skaber tilstrækkeligt detaljerede resultater. Overordnet set var selve afviklingen af Havnespillet dog en succes, der åbnede såvel publikums, deltagernes og pressens øjne for mulighederne i at anvende spil i (by)planlægningsprocesser, både som brugbare planlægningsredskaber og som politiske konfliktløsere i komplicerede beslutningsprocesser, men ikke mindst som redskaber til borgerinddragelse, hvor målet er at gøre komplekse problemstillinger forståelige og tilgængelige for både borgere, brugere og beslutningstagere. Tobias Løssing, Arkitekt MAA, PhD-studerende Arkitektskolen Aarhus Partner i arkitekturbureauet kollision i/s Thomas Fabian Delman, BA i multimedier Selvstændig brugervenlighedskonsulent i Delman.dk interaktiv kommunikation Læs mere om Havnen På Spil 11

7 RESUME I politiske (by)planlægningsprocesser er det ofte et uudtalt krav, at deltagerne er i besiddelse af væsentlige faglige forudsætninger for at kunne øve indflydelse på de meget komplekse problemstillinger. I et forsøg på at sikre en større grad af borgerinddragelse udviklede Projektgruppen Havnen På Spil derfor Havnespillet [0.3:kollision] som en del af debatten og planlægningsprocessen i forbindelse med udnyttelsen af de Bynære Havnearealer i Århus. NOTE TIL ARTIKLEN Denne artikel blev optaget og trykt i tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning, Volym 16, nr. 1, 2003, s Der er foretaget yderligere korrektur på artiklen i forbindelse med denne udgivelse. TOBIAS LØSSING U R B A N E S P I L PhD-afhandling 2005 Arkitektskolen Aarhus Institut for Design

Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser

Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser Planlægning på spil - en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser af Tobias Løssing, Thomas Fabian Delman & Rune Nielsen Formålet med denne artikel er at beskrive

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

AARHUSCO 2030 C A V I. Klima.au.dk. Alexandra Instituttet A /S

AARHUSCO 2030 C A V I. Klima.au.dk. Alexandra Instituttet A /S AARHUSCO 2030?! AARHUSCO 2030 Kontaktpersoner: Kollision: Tobias Løssing, projektleder tobias@kollision.dk, 8620 2500 Arkitektskolen Aarhus: Thomas Fabian Delman, PhD studerende thomas.fabian.delman@aarch.dk,

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet - December 2005 Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet Det Nationale Kompetenceregnskab Afdelingen

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere