Indstillede. Aftenskolernes Pris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillede. Aftenskolernes Pris"

Transkript

1 Indstillede Aftenskolernes Pris

2 2 3 Aftenskolernes priser På de efterfølgende sider findes de indstillede til de forskellige priser. Indholdsoversigt: Handicapprisen S. 3 Den debatskabende pris S.8 Partnerskabsprisen S.15 Den internationale pris S.23 Den innovative pris S.28 Integrationsprisen S.37 Aftenskolens Ildsjæl pris S.42 Årets aftenskole pris S.58 Handicapprisen Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø. Solbakkens Fritidsskole v. Per Johansen Solbakkens Fritidsskole udfylder behov for folkeoplysning som ikke dækkes nu. Målgruppen er personer med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner der har brug for stor grad af fleksibilitet i forhold til holdstørrelse og undervisningsindhold samt for lokaler med adgang for kørestolsbrugere. Solbakkens aktiviteter spænder meget bredt fra grafisk design over lovgivning til ungdomsliv. Samlet er sigtet at give øget selvværd mere selvtillid selvstændighed og øget livskvalitet. Perspektivet med skolens arbejde er at ekspandere til flere byer og dermed give de lokale handicapmiljøer et tiltrængt boost. Skolen fortjener belønning for engagement og ihærdighed indenfor et områder der i dén grad trænger. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Handicapprisen SUKA Suka er en selvejende institution der tilbyder undervisning

3 4 5 Handicapprisen og debatarrangementer. Suka etablerer fortrinsvis undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. SUKA laver et ekstraordinært godt stykke folkeoplysende arbejde for en række målgrupper som har rigtigt svært ved at deltage i meningsfulde aktiviteter. SUKA er desuden stærkt engageret i at skabe ordentlige forhold for handicappedes deltagelse i folkeoplysende arbejde. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus Handicapprisen FOF Aarhus har igennem flere år udbudt og varetaget handicapundervisning for bevægehandicappede i samarbejde med Aarhus Kommune. FOF Aarhus tilbyder konkret svømmeundervisning som kompenserende specialundervisning der sigter efter at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Derudover udbyder og varetager FOF Aarhus tillige rideundervisningen hvor målsætningen er at lære at ride og styre hesten i kortere og længere tid. Der fokuseres på balancetræning koordinering krydsbevægelser/hofterotation konditions- og styrketræning. Der laves små dressurøvelser i parade skridt og trav. Og i sommerhalvåret rides der udendørs og i terræn. Der udarbejdes individuel undervisningsplan som tilpasses den enkeltes forudsætninger færdigheder og behov. Endelig udbyder FOF også diverse motions- og bevægelseskurser (pilates)for handicappede. Handicapridning -pilates og -svømning er en del af Specialundervisningsloven for voksne. Det klare formål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap. Søren Peter Hansen Fredensgade 36 Mail: AOF Center Fyn - Svendborg aftenskole Toldbodhus skole under AOF Svendborg har i over 20 år modtaget kursister med psykisk sårbarhed og hjulpet disse til at kunne klare en almindelig hverdag ofte endda at kunne finde og fastholde et job. Skolens kvalificerede medarbejderstab anvender bl.a. kognitiv træning og mentorstøtte samt arbejdstræning for at hjælpe kursisterne til at mestre eget liv. Mere end 100 kursister får årligt hjælp til afklaring i forhold til uddannelse og job udarbejdelse af langsigtet uddannelses/jobplan praktik og støtte til fastholdelse i uddannelse og job. Skolen hjælper udsatte borgere og Svendborg Kommune med opgaver kommunen selv mangler ressourcer eller ekspertise til. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Handicapprisen

4 Handicapprisen 6 7 AOF Ringkøbing-Skjern AOF Ringkøbing-Skjern bruger 50-60% af rammen til handicapundervisning. Aftenskolen synliggør psykisk udviklingshæmmede i lokalsamfundet udvider deltagernes kompetencer og giver lige muligheder for deltagelse i fritids- og kulturlivet. Kurserne udvikler de handicappedes sociale og kulturelle liv. Tilbuddene bliver til i meget tæt samarbejde med institutioner i Ringkøbing- Skjern kommune. Deltagerne inddrages i planlægning af kurser også i weekender eller i sommerferien med gode læringsoplevelser. Deltagerne kommer ud således ud fra institutionerne ligesom AOF lægger aktiviteter på selve institutionerne. AOF samarbejder med lokalforeningen Teater For Alle med kurser på Vestjyllands Højskole afholder gadeteater mv. Læringsprocesserne bliver nøje koordineret af vejledere med socialpædagogisk indsigt. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: kører projekt Musik-og Medieværkstedet musik-og-medievaerkstedet/ som en socialøkonomiske virksomhed for voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne med behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder. Her er de trygge og kan udvikle sig med et arbejde der har deres interesse ligesom de er tæt på leder og personale og rigtig mange bands har her et sted at øve. Målet er at skaffe deltagerne i skånejob. De bands der har udgangspunkt hos Musik- og Medieværkstedet f.eks. Jacob Jensen Band indspiller ca kr. om året til projektet. ombandet.html + facebookside Mail: kører projekt Parat til Start fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/parat-til-start/ for unge/voksne med lettere udviklingshandicap som behøver uddannelse i trygge rammer for at kunne udfylde en plads i voksenlivet og på arbejdsmarkedet. Projektet består af skoledel cafedel jobbank udslusningsdel og praktikker på arbejdspladser. Vedr. skoledelen kan projektet være en del af STU-uddannelsen og indgår i denne med folkeoplysning der via forskellige fag styrker elevernes basis fagligt fysisk socialt og psykisk for at sikre udvikling af de erhvervsmæssige kompetencer for at nå målet: at 50 % af eleverne er i skåne- eller fleksjob efter en 3-årig periode. Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Kommune andre kommuner STU-særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og. Handicapprisen

5 Handicapprisen 8 9 Mail: Den debatskabende pris Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab. har helhjertet taget folkeoplysningslovens mulighed for afvikling af debatter til sig: Ikke alene har FO Aarhus år efter år siden 10% debatpuljens indførelse i 2003 gennemført en perlerække af egne debataktiviteter FO Aarhus har også åbnet deres bevilling for alle borgere organisationer faste eller løse grupper kort sagt alle med debattrang i Århus og omegn. Åbningen har resulteret i et fabelagtigt udbud af forskelligartede debatter om vigtige samfundsemner. FO Aarhus har dertil dokumenteret denne indsats gennem årlig udgivelse af Debathæftet der beskriver samtlige debatarrangementer hvorved emner og former er givet videre som ideer til alle andre i landet. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: DOF Paarup Aftenskole DOF Paarup Aftenskole er en stor aftenskole i Odense som udover et bredt udvalg af debatarrangementer også laver nærværende og personlige debatarrangementer om lidt sværere emner bl.a. om det at være ordblind/ordblindhed og seksuelle overgreb i den digitale verden. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Under debatpujlen har gennemført hundredvis af aktiviteter (http:///fo-aarhus/debat/ debatpuljen/). Siden 2006 har og Aarhus Festuge arrangeret Aarhus-samtaler: Kulturpersonligheder politikere sportsfolk m.v. i samtaler/debat med kvalificerede interviewere. Udstyret med stor viden og engagement dykker samtalepartnere og værter sammen ned i udvalgte emner under festugens årlige tema der fortjener belysning fordybelse og diskussion. Samtaledeltagerne er en broget samling markante og meningsstærke mennesker f.eks. Lars Løkke Rasmussen Niels Hausgaard Klaus Rifbjerg Helle Thorning Schmidt Sepp Piontek Jan Guillou. Debat og meningsudveksling hvor tilhørere inspireres og fascineres når disse mennesker fortæller og diskuterer. Samtalerne er blevet vist i DR-TV og på DR-hjemmeside. Den debatskabende pris

6 Den debatskabende pris Mail: Teologi for Lægfolk DOF Paarup Aftenskole er en stor aftenskole i Odense som udover et bredt udvalg af debatarrangementer også laver nærværende og personlige debatarrangementer om lidt sværere emner bl.a. om det at være ordblind/ordblindhed og seksuelle overgreb i den digitale verden. Leif Vestergaard Morbærvej 42B 8260 Viby Mail: AOF Greve/Rejsescenen AOF Greve formidler gennem Rejsescenens teaterproduktioner samfundsrelevante temaer på en anderledes måde der motiverer borgerne i Greve og resten af landet til at deltage aktivt i debatten. Forumteaterformen bliver brugt til temaer om ordblindhed partnervold social dumping ligestilling stress på arbejdspladserne og senest EU parlamentsvalget og afstemning om patentdomstolen. Rejsescenen skal i samarbejde med AOF Danmark opføre et nyt debatteaterstykke med støtte fra Folketingets Grundlovspulje i forbindelse med fejring af Grundlovsjubilæet 2015 naturligvis med fokus på vores grundlæggende borgerrettigheder og det danske demokrati før nu og med en debat om hvor demokratiet er på vej hen i fremtiden. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Havnen på Spil ( ) fo-aarhus/debat/debatpuljen/: Centrale aktører og debattører indgik i Kollisions-Spil og ledtes gennem diskussioner af centrale temaer i havnedebatten: kultur infrastruktur uddannelse erhverv. Projektet inddrog viden uden for byforvaltningen skabte debat mellem kvalificerede aktører og befolkningen gennem computervisualisering. Spillepladen var kort over de bynære havnearealer brikkerne var f.eks. bolig erhvervsbyggeri rekreation. Når flere brikker blev placeret genkendte et webcamera mønstret hvorefter en storskærm bidrog til diskussionen med bud på mønsterkombination. Udviklingsscenarierne omdannedes til computermodeller med virtuel havnerundtur og virkelige busture hvor deltagerne via en computerskærm oplevede havnen live tilført modeller af nybygninger mv. og deltagerne kunne ændre visionerne. Den debatskabende pris

7 Den debatskabende pris Mail: I 2012 indrettede en hjemløs Ulrik Szkobel sit hjem i en baggård i Den Gamle By som det ville se ud et andet sted i Aarhus. Mange blev stående længe studerede fotoudstillingen og reflekterede over samfundets indretning og at der er mange måder at indrette sig på for at få et godt liv. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser omkring initiativet. På Hjemløsedagen endte Poverty Walks i Ulriks hule. Thomas Castro lavede dokumentarfilm om Ulrik og der afholdtes 3 åbne debatarrangementer med stikord formet af deltagerne ved en brainstorm. Eventen viste at museer også kan bruges som debatsted. og debatpuljen/ Mail: AOF Greve har sammen med rejsescenen udviklet en helt særlig aktivitet med en meget stor debatskabende virksomhed. Udover den lokale debatvirksomhed udlåner AOF rejsescenen til andre initiativtagere over hele landet. Med musikledsagelse og professionelle skuespillere opfører rejsescenen korte stykker der tager udgangspunkt i væsentlige emner. Rejsescenen tager efterfølgende debatten med deltagerne. Her nogle emner de har sat til debat: Skal jeg stave det for dig? om læse- og staveproblemer på arbejdspladsen Partnervold om voldsramte kvinder Working poor om social dumpning Åh disse kvinder om kvindeliv før og nu Stop lige et øjeblik om arbejde og stress i ældreplejen. Leif Max Hansen Hyldekærparken Roskilde Mail: AOF Nord AOF Nord har via deres nye digitale platform afhold streamet konference i samarbejde med Aalborg Kommune og patientforeninger i Aalborg Kommmune. Formål var at skabe nye muligheder aktivt medborgerskab via Den debatskabende pris AOF Greve - Rejsescenen - aof

8 Den debatskabende pris digital platform. AOF Nord har også indledt samarbejde med patientforeninger om fælles foredrag som annonceres i patientforeningers blade og på AOFS hjemmeside osv. Mariann Andersen Boulevarden Aalborg Mail: Partnerskabsprisen Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører udenfor aftenskoleområdet. FO Gladsaxe v. Inge Lindqvist Partnerskabsprisen LOF Roskilde Marianne Druedahl, tidligere mangeårig skoleleder i LOF Roskilde, har igennem adskillige år været kvinden bag mange sommerhøjskoler med politiske, kirkelige, sociale og historiske temaer i fokus, fx Flugt, Demokrati fordele og ulemper samt Menneskerettigheder. Hvert tema er blevet behandlet af flere forskellige oplægsholdere for at sikre en diversitet i oplæg og debat. I de enkelte højskoleforløb har der også været inkluderet en udflugt til en for det enkelte tema relevant lokalitet. Sommerhøjskolerne udviklede sig hurtigt til en tradition, der år efter år har samlet mange deltagere, der netop kommer på grund af de bundsolide temaer og muligheden for at debattere temaerne. Samtidig har højskolerne også et socialt sigte. Jan Rene Westh Skelmosevej Valby FO Gladsaxe har gjort partnerskaber til en livsform: Kurset Madlavning for ensomme (enke-)mænd og Seniorakademiet partner: Gladsaxe kommune. Kurset Bliv din egen energikonsulent partnere: Grønt Idecenter BOLIUS og HMN-Naturgas. Hjertestarter-instruktion gennemføres med FrivilligHuset TRYG-fondet og alle lokale kulturelle foreninger. FO Gladsaxe samarbejder med Forebyggelsescenteret om en række opfølgende kurser til bl.a. overvægtige. Uddannelse af frivillige IT guider partner: Borgerservice. Mange af aktiviteterne starter som ustøttede aktiviteter baseret på frivillig indsats. Sidenhen bliver de til egentlige støttede aftenskolekurser under folkeoplysningsloven. Viljen til at søge partnerskabet og samarbejdet selv uden støtte samt omfanget af partnerskaberne og samarbejdsrelationerne kvalificerer så overbevisende til partnerskabsprisen. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Dalgas Skolen i Aarhus

9 Partnerskabsprisen Dalgasskolens målgruppe er psykisk sårbare og skolen tilbyder i partnerskab med jobcentret og VUC samt Aarhus universitet studiestøtte til unge mennesker der er psykisk sårbare. Studiestøtten tilbydes unge der ønsker at påbegynde eller vende tilbage til en ungdomsuddannelse HF/VUC og videregående uddannelser. Tilbuddene hedder Aveny Blækhuset og Studiekammeret. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet. Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus arbejder sammen med aarhusianerne om at gøre livet sundere og sjovere. FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus har indgået en partnerskabsaftale om at udvikle nye initiativer for folkesundhed og folkeoplysning i Aarhus. Folkesundhed Aarhus rådgiver støtter og vejleder borgere der vil have sundhed ind i livet og hverdagen. De tilbyder støtte og viden i form af samtaler og holdforløb som giver mulighed for at begynde et sundere og sjovere liv dér hvor du er. Vi vil i fællesskab drage nytte af denne viden til at udarbejde nye kurser og tiltag for sundhed hos FOF Aarhus. Vi har særligt fokus på områderne: KOL Hjertekar-sygdom Diabetes Kræft Sund livsstil Smertehåndtering og Rygproblemer. Se mere på Folkesundhed Aarhus\ hjemmeside. Senest har FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus i fællesskab arrangeret en sundheds- og bevægelsesdag tirsdag den 10. juni i det offentlige rum. Søren Peter Hansen Fredensgade 36 Mail: AOF Nord Partnerskabsprisen Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: AOF Nord formår at tænke i netværk og partnerskaber i stor stil. De har samarbejde med Sundby Hvorup Boligselskab Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune

10 Partnerskabsprisen Frederikshavn Kommune. De udbyder foredrag og kurser sammen med en lang række patientforeninger. Ift. boligselskaberne er de direkte skrevet ind i helhedsplanerne ifm. ansøgninger til Landsbyggefonden. De har nogle projekter på vej hvor der er indgået partnerskaber med Gistrup Skole Kræftens Bekæmpelse /Kræftvejledningen Himmerland Boligselskab Thisted Kommune. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Østfyn AOF Østfyn er gode til at tænke i nye partnerskaber: De har fx fået en aftale i stand ifb. med den nye skolereform og Den åbne skole (Ny nordisk skole). Aftalen indeholder aktiviteter for skolebørn/forældre på to lokale skoler Ejersløkkeskolen i Odense og HC Andersenskolen. De samarbejder med lokale boligforeninger og udnytter deres nye bofællesskab i det arkitekttegnede Aktivitetshus i Sprotoften Nyborg. De har partnerskaber med lokale foreninger fx Bedre psykiatri Udsatterådet virksomheder regionens boenheder for psykisk fysisk udviklingshæmmede lokale fysioterapeuter mm. De samarbejder med de andre aftenskoler i området og de lokale fagforeninger. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder. F.eks. Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet i samarbejde med Ældre Sagen og Sundhed og Omsorg et samarbejde på tværs af kommunen og private frivillige organisationer. stiller motionsrum (inkl. motionsredskaber) og økologisk Café til rådighed. Fokus på dannelse af netværk sund kost jævnlig motion forebyggelse. Målet er at øge livskvaliteten for deltagerne og bidrage til at de bliver herre i eget hus og får et større socialt netværk. Kører som selvstyrende gruppe uden lønnede instruktører. Mail: ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder f.eks. samarbejde med Aarhus Stiftstidende om Fordelsklubbens debatarrangementer (http://www. Partnerskabsprisen

11 20 21 Partnerskabsprisen fo-aarhus.dk/nyheder//stiftstidendes-fordelsklub/). En slags lokalt»forsamlingshus«/samlingspunkt hvor bl.a. abonnenter kan komme endnu tættere på de interessante personer begivenheder og steder de støder på i avis og på nettet. Chefredaktøren udtaler: Vi skal i langt højere grad end i dag både tage initiativ til og facilitere den lokale debat.«tager sig af det praktiske men er også med til at knytte kontakter til personer og relevante instanser. Mail: Et af ældste samarbejdsprojekter er Opgang2 (fra 1988) og fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/opgang-2/. Dengang var Fritids- og kulturforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen med i samarbejdet. leverer folkeoplysningsmidler og projektet kører stadig i et partnerskab. OPGANG2 TURNÉTEA- TER: En professionel selvstændig kulturinstitution med markant fokus på kulturmøder mangfoldighed og interkultur samt bringer debatforestillinger -film og foredrag ud til unge og voksne i hele landet. OPGANG2 UNG- DOMSSPOR: Et aktiveringstilbud for unge belastede kontanthjælpsmodtagere i Aarhus Kommune der skaber teater musik og billedkunst i samarbejde med professionelle kunstnere. Målet er de sætter sig nogle konkrete livsmål og bliver afklaret til job/uddannelse. Mail: LOF Bornholm LOF Bornholm opsøger hele tiden nye muligheder for at udvikle virksomheden med særlig fokus på partnerskaber og samarbejds-aftaler. LOF har siden 2009 haft et partnerskab med Bornholms Regionskommune (BRK) om rygestop-kurser der nu udvides med motion og sund mad. LOF har meddelt BRK at man gerne vil være partner i fase to af projekt Sundhed og Lokalsamfund. BRK har meddelt at LOF bestemt vil komme i betragtning under en eller anden form. I år har LOF også indgået partnerskab med Hjerteforeningen om kurser i hjertemotion. Endelig samarbejder LOF med Kræftens Bekæmpelse om kurser i mindfulness. Jan René Westh LOF Skelmosevej Valby Mail: Partnerskabsprisen

12 Partnerskabsprisen Med i front har i flere år været en aktiv medspiller i Aarhus hvad enten det gælder Festuge sport ældrepolitik eller meget andet. Med indgangen at intet projektet er for småt til at drøfte har været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hæve barren for hvad der er muligt. Anders Dahlstrup Vester Allé 3 Mail: AOF Nord aftenskole AOF Nord har i en periode indgået partnerskaber med flere boligselskaber i Aalborg Kommune. Aftenskolen skal lokalt afholde folkesoplysende aktiviteter og er indskrevet i helhedsplaner for boligforeningens afdelinger og deltager bla i styregrupper for særligt udsatte beboere og deltager i indsatser i samarbejde med kommune i udvikling af forskellige områder. AOF har i den sammenhæng bla lavet kvindegrupper bydelsmødreprojekt foredrag undervisning bevægelsesindsats gældsrådgivning it undervisning danskundervisning madworkshop aftalerne er lavet så de også gælder fremadrettet. Mariann Andersen Boulevarden Aalborg Mail: Den internationale pris Denne pris gives til en skole, der har lavet et eksemplarisk internationalt samarbejde. F.eks. gennem internationale projekter og andre samarbejdsformer. Odense Aftenskole v. Jan Johansen Odense Aftenskole har trods sin beskedne størrelse gennemført en lang og bred række af internationale aktiviteter gennem de seneste 10 år og har på forbilledlig vis formået at omsætte aktiviteterne til folkeoplysning i Danmark. Både lokalt i Odense men også gennem landsdækkende arrangementer. Mest omfangsrigt er engagementet i organisationsdannelsen i det nordlige Uganda hvor oprettelse af håndværksgrupper går hånd i hånd med demokratilæring. Derudover sikrer skolen hvert år undervisning i international klasse ved at hente stribevis af udenlandske undervisere til Odense ligesom skolen er bærende kraft i udstillinger og festivals f.eks. den internationale fletteudstilling Himmel&Hav på Stige Ø. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: DOF Lillebælt Oplysnings Forbund - e-aftenskolerne DOF Lillebælt Oplysnings Forbund har i et nordisk/baltisk Den internationale pris

13 Den internationale pris projekt - STEAM - udviklet et kursusforløb for skoleledere og administratorer som ønsker at benyttes sig af e-læring i deres folkeoplysende virksomhed. Projektet forener digital læring med international udveksling da partnerne bag projektet kommer fra henholdsvis Norge Letland og Danmark. Mail: Den internationale pris Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: har siden 2005 været med i den danske afdeling af det Europæiske Netværk Mod Fattigdom som samler foreninger institutioner virksomheder og enkeltpersoner der vil bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper der rammes f.eks. unge ældre enlige forsørgere indvandrere og flygtninge arbejdsløse syge handicappede sindslidende misbrugere hjemløse. EAPNs formål er at skabe opmærksomhed om fattigdom og social udstødelse blandt beslutningstagere og i befolkningen på tværs af landegrænser via oplysning offentlig debat og forslag til regering og Folketing om socialpolitikken. deltager f.eks. i den internationale hjemløsedag (http:///media/56435/ debatpuljehefte-2013.pdf) og media/51278/fo_debatpulje-2012.pdf) dk/fo-aarhus/samarbejdspartnere/internationalt/ AOF Bornholm AOF Bornholm har gennem tiden været meget internationalt orienteret. Senest har AOF Bornholm deltaget i en EU kampagne sammen med Europe Direct om åbne virksomheder på Europadagen 9. maj. Kampagnen indeholdte en foredragsrække med politikere på tværs af partierne. Formålet var også at få flere til at stemme til EP-valget. AOF Bornholm har også deltaget i nordisk (NVL) samarbejdet mellem øerne Åland Gotland og Bornholm Vi bygger broer. Projektet bliver præsenteret i Nordisk Ministerrådstelt på Folkemødet og handler bl.a. om realkompetencevurdering fleksible læringsformer motivation hvordan man gennem dannelse og uddannelse skaber demokratiske borgere. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Nord

14 Den internationale pris Her er et godt eksempel på en nytænkende international aktivitet der forener det globale med det lokale: AOF Nord faciliterer en international studenterklub: The Creatives. Tovholderne på klubben er ved at opbygge deres egen cafe udbyder studierelevante kurser og kurser rettet mod unge. Klubben laver events i byen i samarbejde med fx bibliotek og kommune. Deres events annonceres ikke i aftenskoleprogrammet men opstår pludseligt og annonceres på Facebook. Gruppen skal i samarbejde med kommunen lave tilbud til nytilflyttere/unge studerende. Gruppen laver Surf parties på stranden i Frederikshavn. Der forventes at komme gæster til arrangementet i år!! AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade 27 1.sal 2100 København Ø Mail: DOF Lillebælt oplysnings Forbund DOF Lillebælt har mange års erfaring med internationale projekter. Vi der kender dem ved at de aldrig laver projekter for projekternes skyld. Hver gang de går i gang med et udviklingsprojekt sammen med partnere i Island Norge Sverige Letland eller fjernere steder venter vi andre spændt på hvad nyt og nyttigt de bringer med tilbage til folkeoplysningen. Vi er endnu ikke blevet skuffede. Deres evne og vilje til at dele nyhøstede erfaringer med andre aftenskoler i og uden for DOF vækker stor respekt. De er et af vore vinduer til verden og samtidig en god ambassadør for dansk folkeoplysning udadtil. Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Mail: Odense Aftenskole Jan Johansen og Odense Aftenskole har i flere sæsoner været dybt engageret i Uganda. De forsøger at oplyse og uddanne de lokale borgere og meningsdannere om folkeoplysning og demokrati. Odense Aftenskole har lavet et markant større arbejde end man med rimelighed kan forvente af en lille græsrodsskole med to ansatte. For de lokale betyder deres indsats ikke kun at de lærer om dansk Folkeoplysning og demokrati men også at de hjælpes til at sætte deres produktion af håndværk nok i system til at de potientielt kan få en levevej. se mere her : Michael Sanvig Lisevej Odense N Mail: ms1748.dk Den internationale pris

15 28 29 Den innovative pris Den innovative pris Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgivninger mv. FOKUS Ålborg v. Bjørn salling Aktiv og nærværende fjernundervisning Det er ikke nok at have hørt sprog og om sproglige processer. Man skal deltage aktivt og øvelserne skal give personlig færdighed. Med ES sprogs multi-medieprogrammer til fjerneundervisning har kursisten begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen. Fjernundervisningsprogrammerne er varieret opbygget over tekster og øvelser til stimulering af mundtlig og skriftlig sprogtræning. Kursisten kan læse lytte indtale lytte til egen indtaling og korrigere. Fordelene er bla. at man får en mere regelmæssig træning ved at man kan gå til og fra øvelserne og træne hvor som helst og når som helst. Den innovative pris FOKUS Folkeoplysning har sårbare og ressourcesvage mennesker som en vigtig målgruppe og har med udgangspunkt i en holistisk tilgang til livs-omlægning etableret FOKUS fitness der udover tilbud om fysisk træning også giver hjælp til ændret livsførelse. For at kunne tilpasse træning og undervisning til den enkelte deltagers individuelle behov er de fleksible tilrettelæggelsesformer altafgørende for at undervisning vejledning og selvtræning kan kombineres. Modellen fungerer så fint at FOKUS har åbnet tre fitnesscentre i Ålborg. Sideløbende med støttede fleksibelt tilrettelagte forløb kan centrene benyttes som almindelige fitnessfaciliteter (uden støtte) hvorved en glidende overgang til permanent sundere liv er gjort mulig. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Mail: Studieskolen Studieskolens folkeoplysende aktiviteter koncentrer sig om sprogundervisning. Studieskolen er helt generelt særdeles fokuseret på at udvikle deres virksomhed aktiviteter og undervisere. De har bl.a. udviklet og implementeret et pædagogisk IT-kørekort og arbejder lige nu med et kvalitetssikringsprojekt. Studieskolen er desuden yderst opmærksom på at dele deres erfaringer og idéer med andre udbydere af folkeoplysende voksenundervisning ligesom de gerne inddrager andre og stiller deres produkter gratis til rådighed. Henrik Christensen DOF

16 30 31 Den innovative pris Ny Østergade Roskilde Mail: Jan Poulsen Motionskonsulent FOF Kbh mfl. og FOF København mfl. har med økonomisk støtte fra Københavns Kommune via VIFO/IDAN søsat den første videnskabeligt basserede undersøgelse af et folkeoplysende undervisningsområde - yogaen. Yoga er i markant udvikling i Danmark men endnu er viden om yogaens udbredelse udøvelsesformer deltagerprofiler undervisere og uddannelser begrænset. Med afsæt i tre delanalyser sættes yoga i København under lup. Formålet er at skabe forudsætninger for at udvikle den folke-oplysende yogapraksis så der også fremover vil kunne tilbydes yoga af høj kvalitet inden for folkeoplysningens rammer. Undersøgelsen vil belyse motiver behov og ønsker hos en bred gruppe af udøvere hos folkeoplysende og private aktører. Også yoga-undervisernes faglige niveau samt udbuddet og kvaliteten i uddannelserne kommer i fokus med henblik på at styrke samarbejde og vidensdeling aftenskolerne imellem samt mellem de folkeoplysende foreninger og de private aktører på yogaområdet til gavn for begge parter. Der afholdes ved projektafslutning seminarer for interesserede aftenskoler med udgangspunkt i rapporten Yoga i hovedstadsområdet. Prisen bør gives for: Videnskabelig undersøgelse af et aftenskoleområde Første projekt i VIFO Samarbejde mellem private og folkeoplysende foreninger Afsæt til nye målrettede indsatser på et undervisningsområde i vækst. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: Konsulent Maria Llambias FOF København mfl. Maria har på beundringsværdig og kreativ vis været bannerfører for de alternative markedsføringsformer på landets største aftenskole. Med afsæt i projektet \Aftenskolen i Internettets tidsalder\ støttet af Københavns og Gladsaxe kommuner har hun med stort talent og samtidig særdeles synlige økonomiske resultater skabt markedsføringsmæssig synergi mellem de trykte programmer hjemmeside de ugentlige nyhedsbreve og de sociale medier. Den målrettede brug af interaktive nyhedsbreve de efterfølgende resultatanalyser og samspillet med de sociale medier har betydet kontakt til nye målgrupper og en stærkt forøget omsætning for aftenskolen (direkte målbar meromsætning 5 millioner kr. i sæsonen 2013/). Maria har beredvilligt videreformidlet sit arbejde til sine kolleger over det ganske land. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh Den innovative pris

17 32 33 Den innovative pris FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: I Aarhus følger borgere konflikten i Syrien på afstand men nogle få unge mænd tager sagen i egen hånd og rejser til Syrien for at tage del i krigen. Risikoen er at miste livet i krigszonen og blive en del af radikaliserede og ekstreme grupper. fik en bestillingsopgave fra Aarhus Kommune PET og Østjyllands Politi om at lave en folkeoplysningskampagne om emnet og arrangerede en temaog debataften om hvorfor unge mænd rejser til Syrien for at tage del i krigen. Hvad gør myndighederne? Hvad skal forældre gøre? Medvirkende var bl.a. PET Center for Mellemøststudier Udenrigsministeriet. https://www. politi.dk/nr/rdonlyres/f636543f-286e-4fcc-a291-7dd3e3fbe7ea/0/n%c3%a5rkrigenlokker3x180mm. pdf Mail: AOF Nord AOF Nord har været altid været fremme i skoene mht. udvikling af aftenskolen. De er gode til at bruge fleksible læringsformer. Senest har de været gode til at bruge AOFs nye webinarplatform som giver mulighed for onlineundervisning webinars om alle aftenskoletemaer som via platformen giver en fleksibel læringsform. De har fx afholdt webinars i samarbejde med patientforeninger og debatmøder ifb. med kommunal og EP-valget hvor deltagerne kunne følge med online. En innovativ måde at nå nye målgrupper! AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Østfyn Den innovative pris

18 34 35 Den innovative pris AOF Østfyn er gode til at få ideer og tør gå efter dem. Fx er aftenskoleprogrammet omstillet fra det klassiske kursusprogram til et magasin der udover kursustilbud bringer gode dialogskabende artikler borgerinddragende tilbud og invitation til samarbejde. De forsøger at være på forkant på en måde hvor de tænker menigmand ind i det nye. AOF Østfyn arbejder med nærhed øjenhøjde og troværdighed. For dem er folkeoplysning for folket således at forstå at vi forsøger at komme ud i alle kroge hvor folk bor og lever. Et eksempel er deres engagement i LAG\ erne (Lokale Aktionsgrupper som er led i EUs landdistriktsprogram). Randi Jensen Serenadgatan Malmö Sverige Mail: Den innovative pris AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Studieskolen Studieskolen har udviklet et enestående værktøj til dokumentation af sproglig realkompetence. Det er en selvregulerende interaktiv onlinetest i engelsk fransk italiensk spansk og tysk. Det er en enkel og pålidelig realkompetencedokumentation for sprogkundskaber der er erhvervet uden for det formelle system. Testsystemet involverer deltagerne aktivt og leverer et genkendeligt og konkret resultat efter europæisk standard for sprogkompetencer. Testsystemet bruges i hele Skandinavien er gratis tilgængeligt og har i 2013 haft enkeltbrugere. Testen videreudvikles nu til at dokumentere sprogkundskaber i arabisk og tyrkisk på alle niveauer og kan dermed bidrage til at synliggøre indvandreres modersmål som en ressource. har under fleksible tilrettelæggelsesformer etableret studiecirkler som er selvstyrende grupper f.eks. FO-byens vævere (http://fo-byen.dk/kreativt-miljoe/). Grupperne har ikke brug for lærer men de støtte hinanden i gruppen og udvikler fællesprojekter. Deres behov er et lokale at være i og det kan levere. Vi modtager deltagerbetaling fra dem som sammen med midler via fleksible tilrettelæggelsesformer dækker lokaleudgifterne. Studiecirklen kendetegnes ved - at deltageren selv afgør om han/hun vil deltage - at deltagerne har mulighed for at påvirke indhold og oplæg - at kundskab søges sammen - at der foreligger studiemateriale eller studieplan som godkendes af - at cirklen leder til en udvikling/forandring. Mail: AOF Nord aftenskolen

19 36 37 Den innovative pris AOF Nord har i foråret gennemført afprøvning af ny digital platform i samarbejde med Aalborg KOmmune og patientforeninger i Aalborg Kommune. Platformen giver mulighed for borgerinddragelse som kan ske idet aktivteter /foredrag/ konferencer streames og sendes direkte ud til brugeren via internettet. Det giver muligheder for at np ud til ransområder og ligeledes tilbyde aktivt medborgerskab til borgere der feks har fysiske handicap og geografiske udfordringer. Her i Aalborg har alle patientforeninger fået muligheder for at koble sig på konference via platformen og chatte og deltage i debat aktivt.platformen er også afprøvet i forbindelse med kommunalvalget hvor der var fokus på unges valgdeltagelse og platformen blev brug i samarbejde mellem folkeoplysning og ungdomsuddannelser Mail: fora For at have skabt FLOW - et samarbejde mellem HF & VUC-fyn og Aftenskolen FORA 1748 Flow er HF-enkeltfagsforløb kombineret med undervisning efter folkeoplysningsloven med musik eller teater på højt niveau På FLOW giver deltagerne talentet en chance SAMTIDIG med at de får en fuld HF-eksamen og mulighed for at modtage SU - FLOW klæder de unge på til en videregående uddannelse hvad enten de skal være musiker skuepiller eller noget helt tredje med andre ord Flow er et stærkt tilbud til unge der ellers ikke ville passe ind i det traditionelle uddannelsessystem Jan Johansen Åhaven Odense N Mail: Integrationsprisen Gives til den aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere. Netop København NETOP København samarbejder med Helhedsplanen Sundholm (14 boligforeninger) og kommunens Områdeløft Sundholm om projekt Madklub Jorden Rundt\. NETOP København sammensætter en gruppe af frivillige \kokke\ med baggrund i mange forskellige kulturer. De oplæres til at blive aftenskoleundervisere hvorefter danskere inviteres til madklubben (afvikles som fleksibelt tilrettelagt forløb). Alle rundt om køkkenbordet laver autentisk etnisk mad samtidig med snak om kultur traditioner råvarer og smag. Projektet er i fuld gang: 18 etniske kvinder uddannes pt. og vil være klar til at udbyde madklubben til efteråret. De modtager et mindre honorar for deres indsats og får smag for arbejdsmarkedet i øvrigt. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Integrationsprisen

20 Integrationsprisen AOF Nord AOF Nord har som en af de få aftenskoler i Danmark godt gang i integrationsprojekter i Aalborg kommune. I har de fået midler fra By Bolig og Landdistriktsministeriet til et bydelsmødreprojekt som Kulturstyrelsen netop har bevilliget kr. til at videreføre projektet. Projektet er i samarbejde med boligorganisationer og uddanner minoritetskvinder (med 28 forskellige nationaliteter) i demokrati ligestilling trivsel og netværk. Formålet er forebyggelse af isolation og marginalisering. Gennem empowerment bliver kvinderne klædt på til at være frivillige brobyggere for lokalområdets minoritetskvinder. Dette gøres gennem sociale arrangementer og netværk og gennem information og videndeling om kommunens tilbud og foreningsliv. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: arrangerer til efteråret i samarbejde med kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad besøg af 4 unge palæstinensiske rollemodeller fra Ramallah. Mange unge i Palæstina er meget optagede af at uddanne sig fordi de ved at det er deres eneste vej til et bedre liv. Og de knokler for det. Derfor inviterer vi 4 unge til at besøge unge i Gellerup med forhåbentlig positiv effekt. Faktisk er der flere unge i Ramallah som får uddannelse end i Gellerup! De skal rundt til skoler institutioner og foreninger og snakke om deres liv og ønsker og store indsats mht. studier og de vil blive lyttet til i Gellerup. Mail: har i samarbejde med D-factors arrangeret forumteater (http:///fo-aarhus/debat/debatarrangementer/tidligere-aar/ og dk/nyheder/2012/d-factor/) og Scenerne kan afbrydes og startes forfra og publikum kan afløse skuespillerne eller give gode råd. Omdrejningspunktet er historien om Ali og Katrine der. De to bliver kærester men der er ikke altid lette vilkår for kærligheden. Når situationerne på scenen gik i hårknude afbrød en af skuespillerne scenen og bad publikum om at byde ind. Det gav mange gode og tænksomme inputs til handlingen om religion kulturforskelle tolerance tørklæder fordomme familieforhold osv.. D-factor inviterer publikum til at fortsætte debatten på deres facebook-side. Læs mere og se billeder her: Mail: Integrationsprisen

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

AFTENSKOLERNES PRIS R P IS - AFTE. FO-Aarhus

AFTENSKOLERNES PRIS R P IS - AFTE. FO-Aarhus AFTE IS R P S N Aftenskolernes priser Aftenskolerne i Danmark har i snart 100 år været det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelsessystem. For mange voksne borgere er det også den

Læs mere

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer.

Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen. - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Samarbejde mellem aftenskolerne& folkeskolen - et bud på strategiske partnerskaber og andre samarbejdsformer. Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring.

Kort og godt om. Tilbud til beskæftigede og virksomheder. To priser til AOF. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning med e - læring To priser til AOF Tilbud til beskæftigede og virksomheder 90 år med AOF Kort og godt om 2014 AOF er Danmarks største og ældste oplysningsforbund. Udover

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder

FOF Odder. www.fof.dk. Else Elisabeth Andersen. fof.odder@gmail.com. Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder FOF Odder Else Elisabeth Andersen fof.odder@gmail.com Tlf. 86 55 80 22 - er ikke bemandet dagligt FOF, Nølev Driften 150, 8300 Odder www.fof.dk Lær noget nyt - eller bliv bedre til noget du kan og interesserer

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014 ALMENNETVÆRKSMØDE 22. Januar 2014 PROGRAM 10.00 Folkeskolereformen i ungdomsskolens hverdag hvilke veje er der at gå og hvor vil skoen komme til at trykke? Mikael indleder, men bidrag ønskes. Vi kommer

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere