Indstillede. Aftenskolernes Pris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillede. Aftenskolernes Pris"

Transkript

1 Indstillede Aftenskolernes Pris

2 2 3 Aftenskolernes priser På de efterfølgende sider findes de indstillede til de forskellige priser. Indholdsoversigt: Handicapprisen S. 3 Den debatskabende pris S.8 Partnerskabsprisen S.15 Den internationale pris S.23 Den innovative pris S.28 Integrationsprisen S.37 Aftenskolens Ildsjæl pris S.42 Årets aftenskole pris S.58 Handicapprisen Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø. Solbakkens Fritidsskole v. Per Johansen Solbakkens Fritidsskole udfylder behov for folkeoplysning som ikke dækkes nu. Målgruppen er personer med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner der har brug for stor grad af fleksibilitet i forhold til holdstørrelse og undervisningsindhold samt for lokaler med adgang for kørestolsbrugere. Solbakkens aktiviteter spænder meget bredt fra grafisk design over lovgivning til ungdomsliv. Samlet er sigtet at give øget selvværd mere selvtillid selvstændighed og øget livskvalitet. Perspektivet med skolens arbejde er at ekspandere til flere byer og dermed give de lokale handicapmiljøer et tiltrængt boost. Skolen fortjener belønning for engagement og ihærdighed indenfor et områder der i dén grad trænger. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Handicapprisen SUKA Suka er en selvejende institution der tilbyder undervisning

3 4 5 Handicapprisen og debatarrangementer. Suka etablerer fortrinsvis undervisning for handicappede rundt om i kommunerne i det storkøbenhavnske område. Suka har i forhold til Folkeoplysningsloven status som regionalskole. SUKA laver et ekstraordinært godt stykke folkeoplysende arbejde for en række målgrupper som har rigtigt svært ved at deltage i meningsfulde aktiviteter. SUKA er desuden stærkt engageret i at skabe ordentlige forhold for handicappedes deltagelse i folkeoplysende arbejde. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus Handicapprisen FOF Aarhus har igennem flere år udbudt og varetaget handicapundervisning for bevægehandicappede i samarbejde med Aarhus Kommune. FOF Aarhus tilbyder konkret svømmeundervisning som kompenserende specialundervisning der sigter efter at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Derudover udbyder og varetager FOF Aarhus tillige rideundervisningen hvor målsætningen er at lære at ride og styre hesten i kortere og længere tid. Der fokuseres på balancetræning koordinering krydsbevægelser/hofterotation konditions- og styrketræning. Der laves små dressurøvelser i parade skridt og trav. Og i sommerhalvåret rides der udendørs og i terræn. Der udarbejdes individuel undervisningsplan som tilpasses den enkeltes forudsætninger færdigheder og behov. Endelig udbyder FOF også diverse motions- og bevægelseskurser (pilates)for handicappede. Handicapridning -pilates og -svømning er en del af Specialundervisningsloven for voksne. Det klare formål er at forbedre deltagerens funktion og mulighed for at deltage mere aktivt i samfundslivet gennem en afhjælpning eller begrænsning af virkningerne af et handicap. Søren Peter Hansen Fredensgade 36 Mail: AOF Center Fyn - Svendborg aftenskole Toldbodhus skole under AOF Svendborg har i over 20 år modtaget kursister med psykisk sårbarhed og hjulpet disse til at kunne klare en almindelig hverdag ofte endda at kunne finde og fastholde et job. Skolens kvalificerede medarbejderstab anvender bl.a. kognitiv træning og mentorstøtte samt arbejdstræning for at hjælpe kursisterne til at mestre eget liv. Mere end 100 kursister får årligt hjælp til afklaring i forhold til uddannelse og job udarbejdelse af langsigtet uddannelses/jobplan praktik og støtte til fastholdelse i uddannelse og job. Skolen hjælper udsatte borgere og Svendborg Kommune med opgaver kommunen selv mangler ressourcer eller ekspertise til. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Handicapprisen

4 Handicapprisen 6 7 AOF Ringkøbing-Skjern AOF Ringkøbing-Skjern bruger 50-60% af rammen til handicapundervisning. Aftenskolen synliggør psykisk udviklingshæmmede i lokalsamfundet udvider deltagernes kompetencer og giver lige muligheder for deltagelse i fritids- og kulturlivet. Kurserne udvikler de handicappedes sociale og kulturelle liv. Tilbuddene bliver til i meget tæt samarbejde med institutioner i Ringkøbing- Skjern kommune. Deltagerne inddrages i planlægning af kurser også i weekender eller i sommerferien med gode læringsoplevelser. Deltagerne kommer ud således ud fra institutionerne ligesom AOF lægger aktiviteter på selve institutionerne. AOF samarbejder med lokalforeningen Teater For Alle med kurser på Vestjyllands Højskole afholder gadeteater mv. Læringsprocesserne bliver nøje koordineret af vejledere med socialpædagogisk indsigt. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: kører projekt Musik-og Medieværkstedet musik-og-medievaerkstedet/ som en socialøkonomiske virksomhed for voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne med behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder. Her er de trygge og kan udvikle sig med et arbejde der har deres interesse ligesom de er tæt på leder og personale og rigtig mange bands har her et sted at øve. Målet er at skaffe deltagerne i skånejob. De bands der har udgangspunkt hos Musik- og Medieværkstedet f.eks. Jacob Jensen Band indspiller ca kr. om året til projektet. ombandet.html + facebookside Mail: kører projekt Parat til Start fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/parat-til-start/ for unge/voksne med lettere udviklingshandicap som behøver uddannelse i trygge rammer for at kunne udfylde en plads i voksenlivet og på arbejdsmarkedet. Projektet består af skoledel cafedel jobbank udslusningsdel og praktikker på arbejdspladser. Vedr. skoledelen kan projektet være en del af STU-uddannelsen og indgår i denne med folkeoplysning der via forskellige fag styrker elevernes basis fagligt fysisk socialt og psykisk for at sikre udvikling af de erhvervsmæssige kompetencer for at nå målet: at 50 % af eleverne er i skåne- eller fleksjob efter en 3-årig periode. Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Kommune andre kommuner STU-særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og. Handicapprisen

5 Handicapprisen 8 9 Mail: Den debatskabende pris Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab. har helhjertet taget folkeoplysningslovens mulighed for afvikling af debatter til sig: Ikke alene har FO Aarhus år efter år siden 10% debatpuljens indførelse i 2003 gennemført en perlerække af egne debataktiviteter FO Aarhus har også åbnet deres bevilling for alle borgere organisationer faste eller løse grupper kort sagt alle med debattrang i Århus og omegn. Åbningen har resulteret i et fabelagtigt udbud af forskelligartede debatter om vigtige samfundsemner. FO Aarhus har dertil dokumenteret denne indsats gennem årlig udgivelse af Debathæftet der beskriver samtlige debatarrangementer hvorved emner og former er givet videre som ideer til alle andre i landet. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: DOF Paarup Aftenskole DOF Paarup Aftenskole er en stor aftenskole i Odense som udover et bredt udvalg af debatarrangementer også laver nærværende og personlige debatarrangementer om lidt sværere emner bl.a. om det at være ordblind/ordblindhed og seksuelle overgreb i den digitale verden. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Under debatpujlen har gennemført hundredvis af aktiviteter (http:///fo-aarhus/debat/ debatpuljen/). Siden 2006 har og Aarhus Festuge arrangeret Aarhus-samtaler: Kulturpersonligheder politikere sportsfolk m.v. i samtaler/debat med kvalificerede interviewere. Udstyret med stor viden og engagement dykker samtalepartnere og værter sammen ned i udvalgte emner under festugens årlige tema der fortjener belysning fordybelse og diskussion. Samtaledeltagerne er en broget samling markante og meningsstærke mennesker f.eks. Lars Løkke Rasmussen Niels Hausgaard Klaus Rifbjerg Helle Thorning Schmidt Sepp Piontek Jan Guillou. Debat og meningsudveksling hvor tilhørere inspireres og fascineres når disse mennesker fortæller og diskuterer. Samtalerne er blevet vist i DR-TV og på DR-hjemmeside. Den debatskabende pris

6 Den debatskabende pris Mail: Teologi for Lægfolk DOF Paarup Aftenskole er en stor aftenskole i Odense som udover et bredt udvalg af debatarrangementer også laver nærværende og personlige debatarrangementer om lidt sværere emner bl.a. om det at være ordblind/ordblindhed og seksuelle overgreb i den digitale verden. Leif Vestergaard Morbærvej 42B 8260 Viby Mail: AOF Greve/Rejsescenen AOF Greve formidler gennem Rejsescenens teaterproduktioner samfundsrelevante temaer på en anderledes måde der motiverer borgerne i Greve og resten af landet til at deltage aktivt i debatten. Forumteaterformen bliver brugt til temaer om ordblindhed partnervold social dumping ligestilling stress på arbejdspladserne og senest EU parlamentsvalget og afstemning om patentdomstolen. Rejsescenen skal i samarbejde med AOF Danmark opføre et nyt debatteaterstykke med støtte fra Folketingets Grundlovspulje i forbindelse med fejring af Grundlovsjubilæet 2015 naturligvis med fokus på vores grundlæggende borgerrettigheder og det danske demokrati før nu og med en debat om hvor demokratiet er på vej hen i fremtiden. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Havnen på Spil ( ) fo-aarhus/debat/debatpuljen/: Centrale aktører og debattører indgik i Kollisions-Spil og ledtes gennem diskussioner af centrale temaer i havnedebatten: kultur infrastruktur uddannelse erhverv. Projektet inddrog viden uden for byforvaltningen skabte debat mellem kvalificerede aktører og befolkningen gennem computervisualisering. Spillepladen var kort over de bynære havnearealer brikkerne var f.eks. bolig erhvervsbyggeri rekreation. Når flere brikker blev placeret genkendte et webcamera mønstret hvorefter en storskærm bidrog til diskussionen med bud på mønsterkombination. Udviklingsscenarierne omdannedes til computermodeller med virtuel havnerundtur og virkelige busture hvor deltagerne via en computerskærm oplevede havnen live tilført modeller af nybygninger mv. og deltagerne kunne ændre visionerne. Den debatskabende pris

7 Den debatskabende pris Mail: I 2012 indrettede en hjemløs Ulrik Szkobel sit hjem i en baggård i Den Gamle By som det ville se ud et andet sted i Aarhus. Mange blev stående længe studerede fotoudstillingen og reflekterede over samfundets indretning og at der er mange måder at indrette sig på for at få et godt liv. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser omkring initiativet. På Hjemløsedagen endte Poverty Walks i Ulriks hule. Thomas Castro lavede dokumentarfilm om Ulrik og der afholdtes 3 åbne debatarrangementer med stikord formet af deltagerne ved en brainstorm. Eventen viste at museer også kan bruges som debatsted. og debatpuljen/ Mail: AOF Greve har sammen med rejsescenen udviklet en helt særlig aktivitet med en meget stor debatskabende virksomhed. Udover den lokale debatvirksomhed udlåner AOF rejsescenen til andre initiativtagere over hele landet. Med musikledsagelse og professionelle skuespillere opfører rejsescenen korte stykker der tager udgangspunkt i væsentlige emner. Rejsescenen tager efterfølgende debatten med deltagerne. Her nogle emner de har sat til debat: Skal jeg stave det for dig? om læse- og staveproblemer på arbejdspladsen Partnervold om voldsramte kvinder Working poor om social dumpning Åh disse kvinder om kvindeliv før og nu Stop lige et øjeblik om arbejde og stress i ældreplejen. Leif Max Hansen Hyldekærparken Roskilde Mail: AOF Nord AOF Nord har via deres nye digitale platform afhold streamet konference i samarbejde med Aalborg Kommune og patientforeninger i Aalborg Kommmune. Formål var at skabe nye muligheder aktivt medborgerskab via Den debatskabende pris AOF Greve - Rejsescenen - aof

8 Den debatskabende pris digital platform. AOF Nord har også indledt samarbejde med patientforeninger om fælles foredrag som annonceres i patientforeningers blade og på AOFS hjemmeside osv. Mariann Andersen Boulevarden Aalborg Mail: Partnerskabsprisen Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører udenfor aftenskoleområdet. FO Gladsaxe v. Inge Lindqvist Partnerskabsprisen LOF Roskilde Marianne Druedahl, tidligere mangeårig skoleleder i LOF Roskilde, har igennem adskillige år været kvinden bag mange sommerhøjskoler med politiske, kirkelige, sociale og historiske temaer i fokus, fx Flugt, Demokrati fordele og ulemper samt Menneskerettigheder. Hvert tema er blevet behandlet af flere forskellige oplægsholdere for at sikre en diversitet i oplæg og debat. I de enkelte højskoleforløb har der også været inkluderet en udflugt til en for det enkelte tema relevant lokalitet. Sommerhøjskolerne udviklede sig hurtigt til en tradition, der år efter år har samlet mange deltagere, der netop kommer på grund af de bundsolide temaer og muligheden for at debattere temaerne. Samtidig har højskolerne også et socialt sigte. Jan Rene Westh Skelmosevej Valby FO Gladsaxe har gjort partnerskaber til en livsform: Kurset Madlavning for ensomme (enke-)mænd og Seniorakademiet partner: Gladsaxe kommune. Kurset Bliv din egen energikonsulent partnere: Grønt Idecenter BOLIUS og HMN-Naturgas. Hjertestarter-instruktion gennemføres med FrivilligHuset TRYG-fondet og alle lokale kulturelle foreninger. FO Gladsaxe samarbejder med Forebyggelsescenteret om en række opfølgende kurser til bl.a. overvægtige. Uddannelse af frivillige IT guider partner: Borgerservice. Mange af aktiviteterne starter som ustøttede aktiviteter baseret på frivillig indsats. Sidenhen bliver de til egentlige støttede aftenskolekurser under folkeoplysningsloven. Viljen til at søge partnerskabet og samarbejdet selv uden støtte samt omfanget af partnerskaberne og samarbejdsrelationerne kvalificerer så overbevisende til partnerskabsprisen. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Dalgas Skolen i Aarhus

9 Partnerskabsprisen Dalgasskolens målgruppe er psykisk sårbare og skolen tilbyder i partnerskab med jobcentret og VUC samt Aarhus universitet studiestøtte til unge mennesker der er psykisk sårbare. Studiestøtten tilbydes unge der ønsker at påbegynde eller vende tilbage til en ungdomsuddannelse HF/VUC og videregående uddannelser. Tilbuddene hedder Aveny Blækhuset og Studiekammeret. Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet. Folkeligt Oplysnings Forbund Aarhus FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus arbejder sammen med aarhusianerne om at gøre livet sundere og sjovere. FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus har indgået en partnerskabsaftale om at udvikle nye initiativer for folkesundhed og folkeoplysning i Aarhus. Folkesundhed Aarhus rådgiver støtter og vejleder borgere der vil have sundhed ind i livet og hverdagen. De tilbyder støtte og viden i form af samtaler og holdforløb som giver mulighed for at begynde et sundere og sjovere liv dér hvor du er. Vi vil i fællesskab drage nytte af denne viden til at udarbejde nye kurser og tiltag for sundhed hos FOF Aarhus. Vi har særligt fokus på områderne: KOL Hjertekar-sygdom Diabetes Kræft Sund livsstil Smertehåndtering og Rygproblemer. Se mere på Folkesundhed Aarhus\ hjemmeside. Senest har FOF Aarhus og Folkesundhed Aarhus i fællesskab arrangeret en sundheds- og bevægelsesdag tirsdag den 10. juni i det offentlige rum. Søren Peter Hansen Fredensgade 36 Mail: AOF Nord Partnerskabsprisen Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: AOF Nord formår at tænke i netværk og partnerskaber i stor stil. De har samarbejde med Sundby Hvorup Boligselskab Hasseris Boligselskab Aalborg Kommune

10 Partnerskabsprisen Frederikshavn Kommune. De udbyder foredrag og kurser sammen med en lang række patientforeninger. Ift. boligselskaberne er de direkte skrevet ind i helhedsplanerne ifm. ansøgninger til Landsbyggefonden. De har nogle projekter på vej hvor der er indgået partnerskaber med Gistrup Skole Kræftens Bekæmpelse /Kræftvejledningen Himmerland Boligselskab Thisted Kommune. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Østfyn AOF Østfyn er gode til at tænke i nye partnerskaber: De har fx fået en aftale i stand ifb. med den nye skolereform og Den åbne skole (Ny nordisk skole). Aftalen indeholder aktiviteter for skolebørn/forældre på to lokale skoler Ejersløkkeskolen i Odense og HC Andersenskolen. De samarbejder med lokale boligforeninger og udnytter deres nye bofællesskab i det arkitekttegnede Aktivitetshus i Sprotoften Nyborg. De har partnerskaber med lokale foreninger fx Bedre psykiatri Udsatterådet virksomheder regionens boenheder for psykisk fysisk udviklingshæmmede lokale fysioterapeuter mm. De samarbejder med de andre aftenskoler i området og de lokale fagforeninger. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder. F.eks. Folkeoplysningens Hus for Sundhed og Aktivitet i samarbejde med Ældre Sagen og Sundhed og Omsorg et samarbejde på tværs af kommunen og private frivillige organisationer. stiller motionsrum (inkl. motionsredskaber) og økologisk Café til rådighed. Fokus på dannelse af netværk sund kost jævnlig motion forebyggelse. Målet er at øge livskvaliteten for deltagerne og bidrage til at de bliver herre i eget hus og får et større socialt netværk. Kører som selvstyrende gruppe uden lønnede instruktører. Mail: ser en stor fordel i netværk der ikke umiddelbart har noget med folkeoplysning at gøre fordi det ofte åbner op for helt nye og uopdagede samarbejdsmuligheder f.eks. samarbejde med Aarhus Stiftstidende om Fordelsklubbens debatarrangementer (http://www. Partnerskabsprisen

11 20 21 Partnerskabsprisen fo-aarhus.dk/nyheder//stiftstidendes-fordelsklub/). En slags lokalt»forsamlingshus«/samlingspunkt hvor bl.a. abonnenter kan komme endnu tættere på de interessante personer begivenheder og steder de støder på i avis og på nettet. Chefredaktøren udtaler: Vi skal i langt højere grad end i dag både tage initiativ til og facilitere den lokale debat.«tager sig af det praktiske men er også med til at knytte kontakter til personer og relevante instanser. Mail: Et af ældste samarbejdsprojekter er Opgang2 (fra 1988) og fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/opgang-2/. Dengang var Fritids- og kulturforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen med i samarbejdet. leverer folkeoplysningsmidler og projektet kører stadig i et partnerskab. OPGANG2 TURNÉTEA- TER: En professionel selvstændig kulturinstitution med markant fokus på kulturmøder mangfoldighed og interkultur samt bringer debatforestillinger -film og foredrag ud til unge og voksne i hele landet. OPGANG2 UNG- DOMSSPOR: Et aktiveringstilbud for unge belastede kontanthjælpsmodtagere i Aarhus Kommune der skaber teater musik og billedkunst i samarbejde med professionelle kunstnere. Målet er de sætter sig nogle konkrete livsmål og bliver afklaret til job/uddannelse. Mail: LOF Bornholm LOF Bornholm opsøger hele tiden nye muligheder for at udvikle virksomheden med særlig fokus på partnerskaber og samarbejds-aftaler. LOF har siden 2009 haft et partnerskab med Bornholms Regionskommune (BRK) om rygestop-kurser der nu udvides med motion og sund mad. LOF har meddelt BRK at man gerne vil være partner i fase to af projekt Sundhed og Lokalsamfund. BRK har meddelt at LOF bestemt vil komme i betragtning under en eller anden form. I år har LOF også indgået partnerskab med Hjerteforeningen om kurser i hjertemotion. Endelig samarbejder LOF med Kræftens Bekæmpelse om kurser i mindfulness. Jan René Westh LOF Skelmosevej Valby Mail: Partnerskabsprisen

12 Partnerskabsprisen Med i front har i flere år været en aktiv medspiller i Aarhus hvad enten det gælder Festuge sport ældrepolitik eller meget andet. Med indgangen at intet projektet er for småt til at drøfte har været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hæve barren for hvad der er muligt. Anders Dahlstrup Vester Allé 3 Mail: AOF Nord aftenskole AOF Nord har i en periode indgået partnerskaber med flere boligselskaber i Aalborg Kommune. Aftenskolen skal lokalt afholde folkesoplysende aktiviteter og er indskrevet i helhedsplaner for boligforeningens afdelinger og deltager bla i styregrupper for særligt udsatte beboere og deltager i indsatser i samarbejde med kommune i udvikling af forskellige områder. AOF har i den sammenhæng bla lavet kvindegrupper bydelsmødreprojekt foredrag undervisning bevægelsesindsats gældsrådgivning it undervisning danskundervisning madworkshop aftalerne er lavet så de også gælder fremadrettet. Mariann Andersen Boulevarden Aalborg Mail: Den internationale pris Denne pris gives til en skole, der har lavet et eksemplarisk internationalt samarbejde. F.eks. gennem internationale projekter og andre samarbejdsformer. Odense Aftenskole v. Jan Johansen Odense Aftenskole har trods sin beskedne størrelse gennemført en lang og bred række af internationale aktiviteter gennem de seneste 10 år og har på forbilledlig vis formået at omsætte aktiviteterne til folkeoplysning i Danmark. Både lokalt i Odense men også gennem landsdækkende arrangementer. Mest omfangsrigt er engagementet i organisationsdannelsen i det nordlige Uganda hvor oprettelse af håndværksgrupper går hånd i hånd med demokratilæring. Derudover sikrer skolen hvert år undervisning i international klasse ved at hente stribevis af udenlandske undervisere til Odense ligesom skolen er bærende kraft i udstillinger og festivals f.eks. den internationale fletteudstilling Himmel&Hav på Stige Ø. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: DOF Lillebælt Oplysnings Forbund - e-aftenskolerne DOF Lillebælt Oplysnings Forbund har i et nordisk/baltisk Den internationale pris

13 Den internationale pris projekt - STEAM - udviklet et kursusforløb for skoleledere og administratorer som ønsker at benyttes sig af e-læring i deres folkeoplysende virksomhed. Projektet forener digital læring med international udveksling da partnerne bag projektet kommer fra henholdsvis Norge Letland og Danmark. Mail: Den internationale pris Henrik Christensen DOF Ny Østergade Roskilde Mail: har siden 2005 været med i den danske afdeling af det Europæiske Netværk Mod Fattigdom som samler foreninger institutioner virksomheder og enkeltpersoner der vil bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper der rammes f.eks. unge ældre enlige forsørgere indvandrere og flygtninge arbejdsløse syge handicappede sindslidende misbrugere hjemløse. EAPNs formål er at skabe opmærksomhed om fattigdom og social udstødelse blandt beslutningstagere og i befolkningen på tværs af landegrænser via oplysning offentlig debat og forslag til regering og Folketing om socialpolitikken. deltager f.eks. i den internationale hjemløsedag (http:///media/56435/ debatpuljehefte-2013.pdf) og media/51278/fo_debatpulje-2012.pdf) dk/fo-aarhus/samarbejdspartnere/internationalt/ AOF Bornholm AOF Bornholm har gennem tiden været meget internationalt orienteret. Senest har AOF Bornholm deltaget i en EU kampagne sammen med Europe Direct om åbne virksomheder på Europadagen 9. maj. Kampagnen indeholdte en foredragsrække med politikere på tværs af partierne. Formålet var også at få flere til at stemme til EP-valget. AOF Bornholm har også deltaget i nordisk (NVL) samarbejdet mellem øerne Åland Gotland og Bornholm Vi bygger broer. Projektet bliver præsenteret i Nordisk Ministerrådstelt på Folkemødet og handler bl.a. om realkompetencevurdering fleksible læringsformer motivation hvordan man gennem dannelse og uddannelse skaber demokratiske borgere. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Nord

14 Den internationale pris Her er et godt eksempel på en nytænkende international aktivitet der forener det globale med det lokale: AOF Nord faciliterer en international studenterklub: The Creatives. Tovholderne på klubben er ved at opbygge deres egen cafe udbyder studierelevante kurser og kurser rettet mod unge. Klubben laver events i byen i samarbejde med fx bibliotek og kommune. Deres events annonceres ikke i aftenskoleprogrammet men opstår pludseligt og annonceres på Facebook. Gruppen skal i samarbejde med kommunen lave tilbud til nytilflyttere/unge studerende. Gruppen laver Surf parties på stranden i Frederikshavn. Der forventes at komme gæster til arrangementet i år!! AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade 27 1.sal 2100 København Ø Mail: DOF Lillebælt oplysnings Forbund DOF Lillebælt har mange års erfaring med internationale projekter. Vi der kender dem ved at de aldrig laver projekter for projekternes skyld. Hver gang de går i gang med et udviklingsprojekt sammen med partnere i Island Norge Sverige Letland eller fjernere steder venter vi andre spændt på hvad nyt og nyttigt de bringer med tilbage til folkeoplysningen. Vi er endnu ikke blevet skuffede. Deres evne og vilje til at dele nyhøstede erfaringer med andre aftenskoler i og uden for DOF vækker stor respekt. De er et af vore vinduer til verden og samtidig en god ambassadør for dansk folkeoplysning udadtil. Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Mail: Odense Aftenskole Jan Johansen og Odense Aftenskole har i flere sæsoner været dybt engageret i Uganda. De forsøger at oplyse og uddanne de lokale borgere og meningsdannere om folkeoplysning og demokrati. Odense Aftenskole har lavet et markant større arbejde end man med rimelighed kan forvente af en lille græsrodsskole med to ansatte. For de lokale betyder deres indsats ikke kun at de lærer om dansk Folkeoplysning og demokrati men også at de hjælpes til at sætte deres produktion af håndværk nok i system til at de potientielt kan få en levevej. se mere her : Michael Sanvig Lisevej Odense N Mail: ms1748.dk Den internationale pris

15 28 29 Den innovative pris Den innovative pris Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgivninger mv. FOKUS Ålborg v. Bjørn salling Aktiv og nærværende fjernundervisning Det er ikke nok at have hørt sprog og om sproglige processer. Man skal deltage aktivt og øvelserne skal give personlig færdighed. Med ES sprogs multi-medieprogrammer til fjerneundervisning har kursisten begge hænder og alle sanser dybt begravet i processen. Fjernundervisningsprogrammerne er varieret opbygget over tekster og øvelser til stimulering af mundtlig og skriftlig sprogtræning. Kursisten kan læse lytte indtale lytte til egen indtaling og korrigere. Fordelene er bla. at man får en mere regelmæssig træning ved at man kan gå til og fra øvelserne og træne hvor som helst og når som helst. Den innovative pris FOKUS Folkeoplysning har sårbare og ressourcesvage mennesker som en vigtig målgruppe og har med udgangspunkt i en holistisk tilgang til livs-omlægning etableret FOKUS fitness der udover tilbud om fysisk træning også giver hjælp til ændret livsførelse. For at kunne tilpasse træning og undervisning til den enkelte deltagers individuelle behov er de fleksible tilrettelæggelsesformer altafgørende for at undervisning vejledning og selvtræning kan kombineres. Modellen fungerer så fint at FOKUS har åbnet tre fitnesscentre i Ålborg. Sideløbende med støttede fleksibelt tilrettelagte forløb kan centrene benyttes som almindelige fitnessfaciliteter (uden støtte) hvorved en glidende overgang til permanent sundere liv er gjort mulig. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Mail: Studieskolen Studieskolens folkeoplysende aktiviteter koncentrer sig om sprogundervisning. Studieskolen er helt generelt særdeles fokuseret på at udvikle deres virksomhed aktiviteter og undervisere. De har bl.a. udviklet og implementeret et pædagogisk IT-kørekort og arbejder lige nu med et kvalitetssikringsprojekt. Studieskolen er desuden yderst opmærksom på at dele deres erfaringer og idéer med andre udbydere af folkeoplysende voksenundervisning ligesom de gerne inddrager andre og stiller deres produkter gratis til rådighed. Henrik Christensen DOF

16 30 31 Den innovative pris Ny Østergade Roskilde Mail: Jan Poulsen Motionskonsulent FOF Kbh mfl. og FOF København mfl. har med økonomisk støtte fra Københavns Kommune via VIFO/IDAN søsat den første videnskabeligt basserede undersøgelse af et folkeoplysende undervisningsområde - yogaen. Yoga er i markant udvikling i Danmark men endnu er viden om yogaens udbredelse udøvelsesformer deltagerprofiler undervisere og uddannelser begrænset. Med afsæt i tre delanalyser sættes yoga i København under lup. Formålet er at skabe forudsætninger for at udvikle den folke-oplysende yogapraksis så der også fremover vil kunne tilbydes yoga af høj kvalitet inden for folkeoplysningens rammer. Undersøgelsen vil belyse motiver behov og ønsker hos en bred gruppe af udøvere hos folkeoplysende og private aktører. Også yoga-undervisernes faglige niveau samt udbuddet og kvaliteten i uddannelserne kommer i fokus med henblik på at styrke samarbejde og vidensdeling aftenskolerne imellem samt mellem de folkeoplysende foreninger og de private aktører på yogaområdet til gavn for begge parter. Der afholdes ved projektafslutning seminarer for interesserede aftenskoler med udgangspunkt i rapporten Yoga i hovedstadsområdet. Prisen bør gives for: Videnskabelig undersøgelse af et aftenskoleområde Første projekt i VIFO Samarbejde mellem private og folkeoplysende foreninger Afsæt til nye målrettede indsatser på et undervisningsområde i vækst. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: Konsulent Maria Llambias FOF København mfl. Maria har på beundringsværdig og kreativ vis været bannerfører for de alternative markedsføringsformer på landets største aftenskole. Med afsæt i projektet \Aftenskolen i Internettets tidsalder\ støttet af Københavns og Gladsaxe kommuner har hun med stort talent og samtidig særdeles synlige økonomiske resultater skabt markedsføringsmæssig synergi mellem de trykte programmer hjemmeside de ugentlige nyhedsbreve og de sociale medier. Den målrettede brug af interaktive nyhedsbreve de efterfølgende resultatanalyser og samspillet med de sociale medier har betydet kontakt til nye målgrupper og en stærkt forøget omsætning for aftenskolen (direkte målbar meromsætning 5 millioner kr. i sæsonen 2013/). Maria har beredvilligt videreformidlet sit arbejde til sine kolleger over det ganske land. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: Jan Poulsen og Elizabeth U Brydesen FOF Kbh Den innovative pris

17 32 33 Den innovative pris FOF Københavns motionskonsulenter Elizabeth og Jan har været de professionelle drivkræfter i arbejdet med at etablere brobygningsforløb mellem de københavnske sundheds- og genoptræningscentre og lokale aftenskoler. Når centrenes lovpligtige tilbud til borgerne efter sygdom ophører er der via kommunale partnerskaber udviklet motionstilbud i aftenskoleregi der kan vedligeholde og videreudvikle borgernes sundhedsmæssige kompetencer. Der er nu også etableret tilsvarende kommunale partnerskaber med Gentofte og Frederiksberg kommuner. Jan og Elizabeth har lagt et stort arbejde i at videreformidle deres flotte resultater til kolleger over hele landet. Kjeld Biering-Sørensen Søndersøvej Værløse Mail: I Aarhus følger borgere konflikten i Syrien på afstand men nogle få unge mænd tager sagen i egen hånd og rejser til Syrien for at tage del i krigen. Risikoen er at miste livet i krigszonen og blive en del af radikaliserede og ekstreme grupper. fik en bestillingsopgave fra Aarhus Kommune PET og Østjyllands Politi om at lave en folkeoplysningskampagne om emnet og arrangerede en temaog debataften om hvorfor unge mænd rejser til Syrien for at tage del i krigen. Hvad gør myndighederne? Hvad skal forældre gøre? Medvirkende var bl.a. PET Center for Mellemøststudier Udenrigsministeriet. https://www. politi.dk/nr/rdonlyres/f636543f-286e-4fcc-a291-7dd3e3fbe7ea/0/n%c3%a5rkrigenlokker3x180mm. pdf Mail: AOF Nord AOF Nord har været altid været fremme i skoene mht. udvikling af aftenskolen. De er gode til at bruge fleksible læringsformer. Senest har de været gode til at bruge AOFs nye webinarplatform som giver mulighed for onlineundervisning webinars om alle aftenskoletemaer som via platformen giver en fleksibel læringsform. De har fx afholdt webinars i samarbejde med patientforeninger og debatmøder ifb. med kommunal og EP-valget hvor deltagerne kunne følge med online. En innovativ måde at nå nye målgrupper! AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: AOF Østfyn Den innovative pris

18 34 35 Den innovative pris AOF Østfyn er gode til at få ideer og tør gå efter dem. Fx er aftenskoleprogrammet omstillet fra det klassiske kursusprogram til et magasin der udover kursustilbud bringer gode dialogskabende artikler borgerinddragende tilbud og invitation til samarbejde. De forsøger at være på forkant på en måde hvor de tænker menigmand ind i det nye. AOF Østfyn arbejder med nærhed øjenhøjde og troværdighed. For dem er folkeoplysning for folket således at forstå at vi forsøger at komme ud i alle kroge hvor folk bor og lever. Et eksempel er deres engagement i LAG\ erne (Lokale Aktionsgrupper som er led i EUs landdistriktsprogram). Randi Jensen Serenadgatan Malmö Sverige Mail: Den innovative pris AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: Studieskolen Studieskolen har udviklet et enestående værktøj til dokumentation af sproglig realkompetence. Det er en selvregulerende interaktiv onlinetest i engelsk fransk italiensk spansk og tysk. Det er en enkel og pålidelig realkompetencedokumentation for sprogkundskaber der er erhvervet uden for det formelle system. Testsystemet involverer deltagerne aktivt og leverer et genkendeligt og konkret resultat efter europæisk standard for sprogkompetencer. Testsystemet bruges i hele Skandinavien er gratis tilgængeligt og har i 2013 haft enkeltbrugere. Testen videreudvikles nu til at dokumentere sprogkundskaber i arabisk og tyrkisk på alle niveauer og kan dermed bidrage til at synliggøre indvandreres modersmål som en ressource. har under fleksible tilrettelæggelsesformer etableret studiecirkler som er selvstyrende grupper f.eks. FO-byens vævere (http://fo-byen.dk/kreativt-miljoe/). Grupperne har ikke brug for lærer men de støtte hinanden i gruppen og udvikler fællesprojekter. Deres behov er et lokale at være i og det kan levere. Vi modtager deltagerbetaling fra dem som sammen med midler via fleksible tilrettelæggelsesformer dækker lokaleudgifterne. Studiecirklen kendetegnes ved - at deltageren selv afgør om han/hun vil deltage - at deltagerne har mulighed for at påvirke indhold og oplæg - at kundskab søges sammen - at der foreligger studiemateriale eller studieplan som godkendes af - at cirklen leder til en udvikling/forandring. Mail: AOF Nord aftenskolen

19 36 37 Den innovative pris AOF Nord har i foråret gennemført afprøvning af ny digital platform i samarbejde med Aalborg KOmmune og patientforeninger i Aalborg Kommune. Platformen giver mulighed for borgerinddragelse som kan ske idet aktivteter /foredrag/ konferencer streames og sendes direkte ud til brugeren via internettet. Det giver muligheder for at np ud til ransområder og ligeledes tilbyde aktivt medborgerskab til borgere der feks har fysiske handicap og geografiske udfordringer. Her i Aalborg har alle patientforeninger fået muligheder for at koble sig på konference via platformen og chatte og deltage i debat aktivt.platformen er også afprøvet i forbindelse med kommunalvalget hvor der var fokus på unges valgdeltagelse og platformen blev brug i samarbejde mellem folkeoplysning og ungdomsuddannelser Mail: fora For at have skabt FLOW - et samarbejde mellem HF & VUC-fyn og Aftenskolen FORA 1748 Flow er HF-enkeltfagsforløb kombineret med undervisning efter folkeoplysningsloven med musik eller teater på højt niveau På FLOW giver deltagerne talentet en chance SAMTIDIG med at de får en fuld HF-eksamen og mulighed for at modtage SU - FLOW klæder de unge på til en videregående uddannelse hvad enten de skal være musiker skuepiller eller noget helt tredje med andre ord Flow er et stærkt tilbud til unge der ellers ikke ville passe ind i det traditionelle uddannelsessystem Jan Johansen Åhaven Odense N Mail: Integrationsprisen Gives til den aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere. Netop København NETOP København samarbejder med Helhedsplanen Sundholm (14 boligforeninger) og kommunens Områdeløft Sundholm om projekt Madklub Jorden Rundt\. NETOP København sammensætter en gruppe af frivillige \kokke\ med baggrund i mange forskellige kulturer. De oplæres til at blive aftenskoleundervisere hvorefter danskere inviteres til madklubben (afvikles som fleksibelt tilrettelagt forløb). Alle rundt om køkkenbordet laver autentisk etnisk mad samtidig med snak om kultur traditioner råvarer og smag. Projektet er i fuld gang: 18 etniske kvinder uddannes pt. og vil være klar til at udbyde madklubben til efteråret. De modtager et mindre honorar for deres indsats og får smag for arbejdsmarkedet i øvrigt. Bernhard Trier Frederiksen Gl. Kongevej 39G 1610 København V Mail: Integrationsprisen

20 Integrationsprisen AOF Nord AOF Nord har som en af de få aftenskoler i Danmark godt gang i integrationsprojekter i Aalborg kommune. I har de fået midler fra By Bolig og Landdistriktsministeriet til et bydelsmødreprojekt som Kulturstyrelsen netop har bevilliget kr. til at videreføre projektet. Projektet er i samarbejde med boligorganisationer og uddanner minoritetskvinder (med 28 forskellige nationaliteter) i demokrati ligestilling trivsel og netværk. Formålet er forebyggelse af isolation og marginalisering. Gennem empowerment bliver kvinderne klædt på til at være frivillige brobyggere for lokalområdets minoritetskvinder. Dette gøres gennem sociale arrangementer og netværk og gennem information og videndeling om kommunens tilbud og foreningsliv. AOF Danmark Hafida Bouylud Teglværksgade sal 2100 København Ø Mail: arrangerer til efteråret i samarbejde med kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad besøg af 4 unge palæstinensiske rollemodeller fra Ramallah. Mange unge i Palæstina er meget optagede af at uddanne sig fordi de ved at det er deres eneste vej til et bedre liv. Og de knokler for det. Derfor inviterer vi 4 unge til at besøge unge i Gellerup med forhåbentlig positiv effekt. Faktisk er der flere unge i Ramallah som får uddannelse end i Gellerup! De skal rundt til skoler institutioner og foreninger og snakke om deres liv og ønsker og store indsats mht. studier og de vil blive lyttet til i Gellerup. Mail: har i samarbejde med D-factors arrangeret forumteater (http:///fo-aarhus/debat/debatarrangementer/tidligere-aar/ og dk/nyheder/2012/d-factor/) og Scenerne kan afbrydes og startes forfra og publikum kan afløse skuespillerne eller give gode råd. Omdrejningspunktet er historien om Ali og Katrine der. De to bliver kærester men der er ikke altid lette vilkår for kærligheden. Når situationerne på scenen gik i hårknude afbrød en af skuespillerne scenen og bad publikum om at byde ind. Det gav mange gode og tænksomme inputs til handlingen om religion kulturforskelle tolerance tørklæder fordomme familieforhold osv.. D-factor inviterer publikum til at fortsætte debatten på deres facebook-side. Læs mere og se billeder her: Mail: Integrationsprisen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk

Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo. Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Ved Torben Dreier Skoleleder www.fo aarhus.dk Aftenskolernes Pris som udviklingsdynamo Hvor ligger potentialerne for at vende de senere års stagnerende trend på

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING

BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING BOLIGKVARTERLØFT GRÆSRODSDEMOKRATI OG NYE KOMPETENCER PROJEKTEVALUERING Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Rapport over projektets forløb og resultater Rapporten er udarbejdet i september 2014 af: Line Høgh, DOF Indhold Baggrund for projektet side 2 Opstart og organisering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere