Microsoft Word 2010 Videregående DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Word 2010 Videregående DK"

Transkript

1 T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK

2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 Statuslinjen...8 Knapper på båndet Tips Brug af tastaturet Flyt tekstmarkør ved brug af tastaturet Blokmarkering af tekst ved brug af tastaturet Brug af musen Flyt tekstmarkør med musen Blokmarkering af tekst med musen Musen er en indikator Klik og Skriv Genvejstaster på tastaturet Aktivering af dialogbokse Klippebord (se Udklipsholder på fanebladet Startside) Direkte tegnformatering Direkte afsnitsformatering Andre funktioner Funktionstaster i Word Visuel udklipsholder Opgaveruden Udklipsholder Specielle tegn/symboler Typografier Hvad er en typografi? Hvorledes opbevares en typografi? Rediger og opret typografier Skift stil Standard-skrifttype Opgave Gennemgang/repetition af diverse funktioner anvendt på grundkursus Opgave Oprettelse af indholdsfortegnelse Opgave Oprettelse af stikordsregister Opgave Target Gruppen marts 2014 i

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Fodnoter og slutnoter Opgave Krydshenvisninger Opgave Tabel, sortering, fletning, standardbreve, labels Opret kartotek Skriv indkaldelsesbrev Flette brev med udvalgte poster (Indkaldelse til samtale) Labels til udvalgte poster (Afslag) Opgave Tabeller, repetition Opret tabel Formler i tabeller Opgaven Tabellen som den ser ud på skærmen Tabellen som den ser ud ved udskrift Opgave Skabeloner Alternativ 1 Stopkoder Alternativ 2 - Formularfelter Opgave Sektioner Opgave Makroer Optagelse af makro til trykknap Optagelse af makro til genvejstast En makro mere Makroen tildeles tastaturet Redigering af makro En opgave mere Ekstra opgaver Tabel, Fax Punktopstilling Grafik, spalter, billeder og Wordart Stikordsregister Target Gruppen marts 2014 ii

4 Opgave 7 Tabeller, repetition Vi skal nu oprette en fakturaformular ved hjælp af tabelfunktionen. En del af funktionerne er repetition fra grundkurset - andre er nye funktioner. Først lige lidt repetition fra grundkurset. En tabel kan opfattes som rækker og kolonner (søjler) med "kasser", der kaldes celler. Hver celle har sit eget "navn" forstået på den måde, at kolonner kaldes A, B, C... og rækker kaldes 1, 2, 3... Det, der står i nedenstående celler er cellenavne: Række 1 Række 2 Række 3.. Kol. A A1 A2 Kol. B B1 Target Gruppen marts

5 Opret tabel Opret et nyt dokument og vælg fanebladet Indsæt. Her finder du knappen Tabel klik på den: HOLD venstre museknap nede. TRÆK til der vises en tabel med 6 rækker og 5 kolonner. SLIP venstre museknap for at indsætte tabellen. Din tabel er nu klar til brug. Du kan redigere i tabellen, og ændre cellernes størrelse, indsætte, slette eller flytte rækker og kolonner. Target Gruppen marts

6 Formler i tabeller Tabeller kan bruges til mange forskellige ting. I første omgang vil vi bruge tabellen til at opstille et simpelt budget. Indtast teksten og tallene i cellerne bortset fra nederste række (række 6) og fra søjle E: 1. Kvartal 2.Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal Hele året Tallene i rækkerne og søjlerne skal adderes. Det gøres på følgende måde: PLACER markør i række 6, kolonne 1 VÆLG Tabelværktøjer, Layout, Formel Herved fremkommer dette billede: WORD foreslår selv at lægge de ovenstående tal sammen, hvilket i dette tilfælde er OK, så... Target Gruppen marts

7 KLIK på OK Gør tilsvarende med de øvrige felter i række 6. Læg mærke til, at formlen i række 6, kolonne 5 foreslås at være SUM(VENSTRE), idet vi på nuværende tidspunkt ikke har indsat tal i de ovenstående felter. For at indsætte formler i felterne i kolonne 5 gøres følgende: PLACER markør i række 6, kolonne 5 VÆLG Tabel, Formel WORD foreslår selv at lægge de tal sammen, der står til venstre for feltet, hvilket i dette tilfælde er OK, så... KLIK på OK Tilsvarende gøres i de sidste øvrige felter. Det er smartest at starte nedefra, idet Word så foreslår formlen SUM(LEFT). Hvis vi startede fra oven, ville Word ved 3. række og nedefter foreslå SUM(ABOVE), hvilket ville betyde, at man manuelt skulle rette hver formel. Hvis man på et senere tidspunkt retter nogle tal, skal alle formel-felter opdateres. Dette gøres ved at markere felterne og trykke på Target Gruppen marts

8 Opgaven Opret en tabel bestående af 6 kolonner og 20 rækker. Markér første række og sæt cellehøjden til "Præcis", 7 cm. Flet de første 4 celler i første række til een celle og de sidste 2 celler til een. Indsæt billede ved hjælp af Indsæt, Multimedieklip. Hvis du ikke kan finde/har cyklen, vælg da et andet. I 2. række flettes celle nr. 2 og 3 til een celle og celle nr. 4 og 5 flettes til een. Skriv "FAKTURA NR" i første celle og "ORDREDATO" i 3. celle. Justér på cellestørrelserne ved at markere de enkelte celler og trække i de lodrette stiplede linier. Fortsæt på samme måde med at flette celler og skrive ledetekster i resten af tabellen. For at give større afstand mellem tekst og top/bund i rækkerne kan du vælge Format, Afsnit og sætte afstanden før og efter til f.eks. 3 pkt. Så skal der sættes streger, rammer og skygge. Det er nemmest at benytte knappen Kanter på fanebladet Design til dette. Herefter skal vi bestemme justeringen i felterne - I kolonnerne "Antal", "Pris pr. antal" og "Beløb" skal indtastningerne højrestilles. Så skal vi til formlerne! Placér markøren i "Beløbs"-feltet i 1. indtastningsrække (altså lige under overskriften "Beløb"). Vælg Layout, Formel - skriv følgende formel og vælg talformat: Target Gruppen marts

9 Gør tilsvarende med de øvrige beløbsfelter. Forhøj blot rækkenumrene med én hver gang. Bemærk dog, at der fremkommer en fejl, hvis et af de felter, der skal bruges til beregningen, ikke indeholder tal. Formlen i "NETTO"-feltet skal være: Formlen i "MOMS"-feltet skal være: Formlen i "TOTAL"-feltet skal være: Target Gruppen marts

10 Gem og udskriv dokumentet - kald det FAKTURA1. Prøv herefter at udfylde dokumentet med data. Vær opmærksom på, at felter med formler skal opdateres ved at trykke på: (Markér evt. først de felter der skal opdateres). Sørg for ikke at overskrive den tidligere gemte FAKTURA1, da vi skal bruge den "rene" udgave i næste opgave. Target Gruppen marts

11 Tabellen som den ser ud på skærmen Cykelfabrikken EvermoeS & Co Cykelrytteralléen Odense C : Fax: FAKTURA NR. ORDREDATO: Leveringsadresse: Betaling: Vor ref.: Faktureringsadresse: Deres ref.: Betalingsbet.: I øvrigt: Varenr. Betegnelse Stør. Antal Pris pr. antal Beløb Bemærkninger: NETTO MOMS TOTAL NB: De stiplede streger er tabelgitter - altså ikke streger der bliver udskrevet. Target Gruppen marts

12 Tabellen som den ser ud ved udskrift Træk Cyklen Gågaden 5000 Odense C Att.: P. Dahl Tlf.: Cykelfabrikken EvermoeS & Co Cykelrytteralléen Odense C : Fax: FAKTURA NR ORDREDATO: Leveringsadresse: Betaling: Giro ovenstående Vor ref.: Ch Faktureringsadresse: Deres ref.: Pd ovenstående Betalingsbet.: her og nu I øvrigt: Varenr. Betegnelse Stør. Antal Pris pr. antal Beløb 125 Herrecykel 22-24" ,00 kr , Damecykel 20-22" ,00 kr , Børnecykel 16-18" 6 600,00 kr 3.600,00 Bemærkninger: NETTO kr ,00 MOMS kr 9.150,00 TOTAL kr ,00 Target Gruppen marts

13 Opgave 8 Skabeloner Som du sikkert har opdaget i Opgave 6, er der en stor risiko for at komme til at slette eller overskrive de "fortrykte" felter - både ledeteksterne og formlerne, hvis man gemmer fakturaen som et almindeligt dokument. Vi skal derfor nu prøve at arbejde med Felter og Skabeloner. Alternativ 1 Stopkoder Åbn dokumentet FAKTURA1. Placér stopkoder alle de steder, hvor der skal indtastes variable oplysninger - se på næste side. Dette gøres ved at placere markøren og trykke på: - Gem herefter dokumentet på følgende måde: Vælg Filer, Gem som... (F12) Skriv FAKTURA1 i Filnavn. Vælg Word-skabelon i filtype. Klik på OK. Når vi fremover skal bruge en faktura, anvendes følgende fremgangsmåde: Vælg Filer, Nyt Klik under Mine skabeloner eller Seneste åbnede skabeloner på Faktura1. Klik på OK. Herved er skabelonen kopieret til et nyt dokument - dvs. at vi med denne fremgangsmåde ikke risikerer at overskrive, slette eller på anden måde ødelægge skabelonen. Target Gruppen marts

14 Tryk på for at komme til første stopkode. Skriv oplysningerne og tryk igen osv. For at udfylde fakturaen skal vi bruge tasten for at hoppe fra stopkode til stopkode. Target Gruppen marts

15 { } Cykelfabrikken EvermoeS & Co Cykelrytteralléen Odense C : Fax: FAKTURA NR. { } ORDREDATO: { } Leveringsadrese: Betaling: { } { } Vor ref.: { } Faktureringsadresse: Deres ref.: { } { } Betalingsbet.: { } { } I øvrigt: { } { } Varenr. Betegnelse Stør. Antal Pris pr. antal Beløb { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } Bemærkninger: NETTO { } MOMS { } TOTAL Target Gruppen marts

16 Alternativ 2 - Formularfelter En anden måde at arbejde med skabeloner på, er at oprette skabelonerne som formularer. Som du måske opdagede i den forrige skabelon (den med stopkoderne), kan det stadig lade sig gøre at overskrive eller slette dele af den fortrykte tekst - dog ikke i selve skabelonen, men i det dokument, der baseres på skabelonen. Ved at benytte formular-funktionen sikrer man sig, at kun de felter, der defineres som formularfelter, kan redigeres - alt andet i formularen bliver skrivebeskyttet. Åbn dokumentet FAKTURA1 (det oprindelige dokument - ikke skabelonen fra før). For at kunne arbejde med formularfelter, skal du tilføje fanebladet Udvikler til båndet. Det gør du med Filer, Indstillinger, Tilpas båndet: Det er denne gruppe, vi skal arbejde med: Vi vil her bruge de gammeldags formularfelter, da de nye er mindre fleksible. Men i mange situationer er der ingen forskel om man vælger den ene eller den anden metode. Target Gruppen marts

17 Placér markøren der, hvor modtagerens navn skal indtastes. Klik på første type formularfelt et tekstfelt. Indsæt på samme måde felter til adresse, postnr., by og att. person. Ved feltet "Fakturanr" indsættes på samme måde et formulartekstfelt, men herudover vælges knappen og følgende felter ud- Egenskaber - fyldes: Ved feltet "Ordredato" indsættes på samme måde et formulartekstfelt, men herudover vælges knappen Egenskaber og følgende felter udfyldes: Target Gruppen marts

18 NB! Her kan du også eksperimentere med det nye datofelt: Indsæt almindelige formulartekstfelter ved "Betaling", "Vor ref", "Deres ref", "I øvrigt", "Leveringsadresse" og "Faktureringsadresse". Ved cellen "Betalingsbet." indsættes et formularfelt - Rulleliste og følgende indstillinger vælges: Target Gruppen marts

19 Under "Nyt emne" skriver du "Netto kontant" og klikker på knappen Tilføj, derefter skriver du "8 dage" og vælger knappen Tilføj o.s.v. "Varenr", "Betegnelse", "Stør." og "Bemærkninger" oprettes som almindelige formulartekstfelter. "Antal" oprettes som formulartekstfelter, Type = Tal, Maksimal længde = 4. "Pris pr. antal" oprettes som formulartekstfelter, Type = Tal, Talformat = "kr #.##0,00;(kr #.##0,00)". "Beløb" oprettes som formulartekstfelter med følgende indstillinger: Target Gruppen marts

20 Husk at rette formlen for hvert felt (læg 1 til hvert af felterne). Teksten i feltet Bogmærke er valgfri. Der skal stå noget i feltet og der må ikke stå det samme i flere felter. "Netto" oprettes med denne indstilling: "Moms" oprettes på samme måde som ovennævnte, men med formlen: =c18*25%. "Total" oprettes med formlen: =sum(c18:c19). Target Gruppen marts

21 Nu skulle formularen gerne se således ud: Når designet er færdigt, skal formularen beskyttes, inden den gemmes som skabelon - i modsat fald vil felterne ikke virke korrekt: Vælg Udvikler, Begræns redigering... Target Gruppen marts

22 Vælg Udfyldning af formularer under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden og klik på Ja, aktiver beskyttelse. Du bliver spurgt om en adgangskode den vil evt. blive brugt, når du igen vil redigere din skabelon og skal låse dokumentet op. Du vælger selv, om du vil beskytte med adgangskode. Gem dokumentet som Word-skabelon - kald det FAKTU- RA2. Så kommer det spændende øjeblik! Opret et nyt dokument baseret på skabelonen FAKTURA2 og prøv at indtaste data. Virker det? Ja - men... Beregningsfelterne bliver ikke opdateret på skærmen. Dette sker først under udskrivningen. Når dokumentet er blevet udskrevet, er felterne også blevet opdateret på skærmen. Dette er Word s måde at håndtere formler på. Target Gruppen marts

23 Opgave 9 Sektioner Med udgangspunkt i dokumentet En kvinde ved bålet skal dette dokument opdeles i to sektioner. Åbn en frisk udgave af En kvinde ved bålet. Indsæt et sektionsskifte før afsnittet, der begynder med ordene Og netop mens disse. Vælg Sidelayout, Skift, Sektionsskift, Næste side Dit dokument er nu delt i to sektioner. Du kan nu give de to sektioner forskellige margener og forskellige sidehoveder og sidefødder. Opret nu Sidehoved og Sidefod. I sidehoved skal der indsættes sidenummer og det samlede sidetal. Dette gøres fra fanebladet Indsæt. Target Gruppen marts

24 Det åbnes et ekstra faneblad med dine valgmuligheder: Vælg Sidetal: Target Gruppen marts

25 Sætningen i sidehoved kan være Side X af Y. Hvor X og Y står for de indsatte felter. Sidehoved skal være gennemgående for hele dokumentet. I sidefod i første sektion skrives Side X af Y i X. sektion. (Senere vil der så stå Side 1 af 2 i sektion 1). Antallet af sider i sektionen indsættes som et felt. Vælg Indsæt, Hurtige dele, Felt Under Kategorier vælg Nummerering Under Feltnavne vælg SectionPages Target Gruppen marts

26 Når du indsætter sidetal i sektion nummer 2, skal du formatere sidetallet og give besked om, at nummereringen skal starte forfra. Til sidst indsættes sektionsnummeret Under Kategorier vælg Nummerering Under Feltnavne vælg Section Target Gruppen marts

27 Husk at afbryde forbindelsen mellem første og anden sektion i sidefod, hvis der skal stå noget forskelligt i de to sidefødder. Jeres sidehoved og sidefod skulle gerne se således ud. Sidehoved Target Gruppen marts

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere