Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale"

Transkript

1 Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

2 Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres hjertepatienter i 3 faser: Fase I: Akut fase Fase II: Tidlig opfølgning komplicerede/ukomplicerede Fase III: Opfølgning og vedligeholdelse Pilotafprøvning af revideret aftale vedr. borgere i fase II

3 Hjerterehabilitering Brønderslev Kommune Afdeling for Forebyggelse og Rehabilitering Hjerterehabilitering siden 2008 Tværfagligt rehabiliteringsteam: sygeplejerske, fysioterapeut, klinisk diætist Tilbud i Brønderslev og Dronninglund ugers forløb x 4 om året begge steder borgere om året

4 Formål Bedre forståelse af sygdom Redskaber, der kan styrke evnen til at mestre egen sygdom Et meningsfuldt og selvstændigt liv med kronisk sygdom Forebygge og/eller udskyde eventuelle senkomplikationer

5

6 Sygehus Vendsyssel: Samtale med læge Symptomlimit erende arbejdstest Min. 12 ugers træning løbende optag på indslusningshold Sygehus Vendsyssel: Opfølgende samtale og kontrol i ambulatoriet Fælles epikrise/ slutstatus til egen læge

7 Indhold i kommunal rehabilitering Sygdomslære Støtte til at blive mere fysisk aktiv Redskaber til at mestre hverdagen Et liv med hjertesygdom Hjertevenlig kost Fysisk aktivitet hvordan reagerer kroppen Medicin og bivirkninger Rygestoptilbud Møde med ligestillede

8 Effektmåling Deltagerne testes ved start og slut. 6 minutters gangtest BORG-15- cykeltest - et mål for henholdsvis den almene funktionstilstand og for kondition 10RM-test - måler styrken i benene Deltagerne udfylde et spørgeskema om selvvurderet helbred ved start og slut

9 Indhold kommunal rehabilitering Indslusningshold Udslusning: Hjertemotion Foreningstilbud Motionscenter Kommunale ældreaktiviteter Uformelle grupper Selvtræning, m.v. Opfølgning 3 gange det følgende år

10 Forhistorie: Kommunalt hjerte-hold i Brønderslev siden i 2000 Lokalkomitéen indgår aftale om oprettelse af to hold under Valdal i november 2012 et hold i Dronninglund og et hold i Brønderslev

11 Hjertemotion år 1 betalt af Hjerteforeningen Hjertemotion i Dronninglund ( Hjertemotion Øst ) starter januar 2013 Hjertemotion i Brønderslev ( Hjertemotion Vest ) Starter først til august 2013

12 Brønderslev kommune støtter Hjertemotion år 2 og følgende år med det manglende beløb: I eksemplet udregnet til kr. pr hold. Indtægter: ant. Delt. pris pr gang antal gange i alt 12 25, , ,00 Udgifter: Instruktør: 18600,00 Hjertecafeer 10000,00 Hjertestartkursus 3000,00 lokale 0,00 i alt 31600, ,00 underskud år 2: 22000,00

13 Samarbejde med frivillige foreninger Frivilligråd, bestående af 1 repr. Fra hvert område: Børn/unge Voksne Ældre Patientforeninger Flygtninge/indvandrer Byrådspolitiker Leder af Forebyggelse og rehabilitering (sekr.) Fokus på samarbejdet samarbejdsaftaler Politisk understøttet proces

14 Samarbejdsaftale Hjerteforeningen Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering

15 Samarbejdets titel (Hvilken opgave foreslås løftet i fællesskab) Hjertemotion Hvilke parter indgår i opgaven? (kommunal institution/afdeling, forening/organisation, privat virksomhed, andre aktører?) Lokalkomiteén for Hjerteforeningen i Brønderslev Kommune og Afdelingen for Forebyggelse og rehabilitering i Brønderslev Kommune Hvad er målet for samarbejdet? (Hvilket problem skal løses for hvilke borgere, succeskriterier, fælles værdigrundlag) Målgruppen er borgere med hjertesygdomme, som har deltaget i et kommunalt rehabiliteringsforløb. Målet er at lette overgangen fra rehabiliteringsforløb til permanent motion på egen hånd i eksisterende tilbud. Hvilke lovmæssige forpligtelser har parterne på opgaven?

16 Part (kommune, forening, frivillig, virksomhed, andre) Rolle (funktion og ansvar) Ressourcer Kompetencer Hjerteforeningen Tilbyder motion på hold én gang om ugen i 32 uger. I Dronninglund er der plads til 8-14 deltagere. I Brønderslev er der plads til 8- ca. 20 deltagere. Der optagers nye deltagere 2 gange om året lige efter sommerferien og lige efter jul ( uge 3) Der tilbydes hold i både Brønderslev og Dronninglund Ansætter en instruktør Hjerteforeningen tilbyder efteruddannelse Instruktøren bør have en relevant faglig uddannelse gerne fysioterapeut men også sygeplejerske, afspændingspædagog, eller ergoterapeuter er relevante. Kan også være en god gymnastikinstruktør. Instruktør gennemgår Hjerteforeningens kursus i motion og hjertesygdomme samt være uddannede i livreddende førstehjælp.

17 Hjerteforeningen Tilbyder café ved frivillig tovholder i tilknytning til motionsdelen. Frivillig tovholder Kan skabe en hyggelig og tryg ramme om samværet i gruppen. Kan formidle og fremme snakken i gruppen. Er god til at lytte. Være medhjælp i motionen Hjerteforeningen Tilbyder livreddende førstehjælp én gang om året til deltagerne og deres pårørende. Arrangerer større hjertetecaféarrangementer med foredrag el lign. Forebyggelse og rehabilitering Brønderslev Kommune Reklamerer for tilbuddet på rehabiliteringsholdene, og laver efter samtykke med deltagerne en liste over dem, der ønsker at blive kontaktet af Hjerteforeningen mhp. deltagelse på Hjertemotion Brønderslev Kommune giver økonomisk tilskud til Hjerteforeningen til aflønning af instruktør. Stiller lokaler til rådighed for tilbuddet. Tilbyder sparring fra hjerterehabiliteringsteamet ift. Emner til hjertecaféerne, udslusning til permanente tilbud, træning med hjertesyge.

18 Kræver samarbejdet med frivillige i den foreslåede opgave, at de ansatte skal gøre noget anderledes end de plejer? Formaliteter (tavshedspligt, gaver/lån/arv, forsikringsforhold, børneattester mv) Ansatte i Rehabiliteringsteamet reklamerer for tilbuddet på rehabiliteringsholdene, og laver efter samtykke med deltagerne en liste over dem, der ønsker at blive kontaktet af Hjerteforeningen mhp deltagelse på Hjertemotion. Tilbyder sparring ift. emner til hjertecaféerne, udslusning til permanente tilbud, træning med hjertesyge. Instruktør og tovholder har tavshedspligt hvilket vil sige, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre, herunder oplysninger man måske kommer i besiddelse af i forbindelse med frivilligt arbejde. Borgere træner i kommunens lokaler på eget ansvar. Hjerteforeningen har en ulykkesforsikring der dækker både ansatte og frivillige. Hjerteforeningen har på nuværende tidspunkt ikke en arbejdsskadeforsikring for frivillige. Men der er forventeligt, at vi kan ændre dette efter nytår, så vi får en arbejdsskadeforsikring der dækker vores frivillige. I sådanne tilfælde gælder den frivilliges egen forsikring indtil videre. Instruktør og tovholder må gerne modtage en mindre erkendtlighed fra deltagerne ved holdafslutning.

19 Hvordan sikres et koordineret samspil mellem parterne omkring opgaven? (organisering, kontaktpersoner, opfølgning, evaluering, forankring mv) Vi holder samarbejdsmøder 2 gange om året. Deltagere: Instruktører, tovholdere, 2 medarbejdere fra hjerterehabiliteringsteamet. Dagsorden: Status og evaluering på tilbuddet og samarbejdet Afstemning af kapacitet Planlægning af cafétemaer. PR Økonomi Planlægning af næste sæson Kontaktpersoner: Hjerteforeningen, Kirsten Bollerup, formand Afdelingen for Forebyggelse og rehabilitering, Helle Rasmussen, afdelingsleder Tidsramme for opgaven? (aftaleperiode, aftaler for ophør af samarbejdet osv) Samarbejdsaftalen gælder i hele 2014 i Dronninglund og frem til sommer 2015 i Brønderslev

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt juni 2011 Erfaringer og anbefalinger Forord Det er en win-win situation for samfundet og den enkelte, når hjerterehabilitering lykkes godt. Hjertepatienter

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Odense Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere