Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont for indførelsen af 13-cifrede ISBN Ansvar for ændringer Kommunikation med handelspartnere Andre overvejelser Ofte stillede spørgsmål Nyttige links og andre informationskilder

2 Indledning Siden indførelsen i 1970 har internationale standardbognumre (ISBN) været internationalt anerkendt som forlagsindustriens og bogbranchens identifikationssystem. Et ISBN ledsager en monografisk publikation, fra det bliver produceret, og hele vejen gennem forsynings- og distributionskæden. ISBN-systemet er et vigtigt element i de bestillings- og lagersystemer, som forlag, boghandlere, grossister, biblioteker og andre organisationer benytter. Det udgør grundlaget for indsamling af data om nye og kommende udgaver af monografiske publikationer til fortegnelser, der bruges overalt i bogbranchen. Brugen af ISBN letter også administrationen af rettigheder og overvågningen af salgsdata for forlagsindustrien. Den reviderede ISO-standard, der bliver udgivet i begyndelsen af 2005, er den første ændring, der er sket i opbygningen af ISBN siden deres indførelse. For at den forsyningskæde, der er afhængig af dette identifikationsnummer, fortsat kan fungere gnidningsløst, må alle parter i bogbranchen sikre, at deres systemer er i stand til at håndtere den nye nummeropbygning uden driftsforstyrrelser, når den træder i kraft den 1. januar Alle anvendte systemer, der benytter ISBN, både interne og de, der bruges til ekstern kommunikation, må revideres; det samme gælder visningen af numrene på publikationer og i beslægtet dokumentation. Det er ikke hensigten med disse retningslinjer at forsøge at løse hvert eneste problem, der måtte opstå. Mange af de problemer, der opstår, vil kun kunne løses gennem individuelle diskussioner med brugerne, mellem handelspartnere, og med bestillings- og lagersystemernes leverandører. Disse retningslinjer er lavet for at hjælpe dem, der står over for omlægningen, med at finde ud af, hvad der skal gøres inden 1. januar 2007, samt for at give generel vejledning om, hvordan bestemte problemer kan gribes an, og hvor man kan finde yderligere vejledende information (se Nyttige links og andre informationskilder forneden). Numrenes opbygning Det nye ISBN vil bestå af 13 cifre: et 3-cifret præfiks, som identificerer bogbranchen (p.t. 978), efterfulgt af et 9-cifret hovednummer ( land, forlag, titel) og et omberegnet kontrolciffer, der viser, at hele nummeret er korrekt. Således bliver ISBN identisk med den 13-cifrede EAN "Bookland"- kode, der allerede er indkodet i stregkoden på bagsiden af bogen. Der er opstået et behov for en ny opbygning af ISBN, fordi det voksende antal publikationer og forlag på verdensplan gør, at man er ved at løbe tør for numre. Når det bliver nødvendigt - på et eller andet tidspunkt efter januar vil bogbranchen kunne anvende det ekstra EAN-præfiks 979. Når ISBN-kontorerne nogle steder i verden løber tør for de ISBN, de har fået tildelt på nuværende tidspunkt, vil de blive bemyndiget til at udstede numre med præfikset 979. Alt afhængig af hvilke ISBN der er ledige i de forskellige forlagsnummerserier, vil et ISBN-kontor muligvis udstede nogle ISBN med præfikset 978 og andre med præfikset cifrede ISBN vil blive tildelt på en anden måde end den, der anvendes i dag. Højst sandsynligt vil forlagene ikke beholde deres nuværende præfikser, når man begynder at tildele ISBN med

3 præfikset 979. Derfor kan man ikke gå ud fra, at forlagsnummer bliver det samme som forlagsnummer. Alt dette nødvendiggør, at alle bogbranchens parter er parat til at operere med 13-cifrede ISBN fra 1. januar 2007, idet alle bøger udgivet efter denne dato skal udstyres med et 13-cifret ISBN. Konvertering af ældre numre Det bliver nødvendigt for udgiverne at ændre alle deres nuværende ISBN samt at tilpasse deres systemer til de nye numre. Dette omfatter ISBN for alle ikke-udgåede værker, sandsynligvis alle eller de fleste udgåede værker, man kan få ordrer eller andre forespørgsler på, og for alle udestående ikke-anvendte ISBN, som de lokale ISBN-kontorer har tildelt. Der vil blive stillet software til rådighed til konvertering af et begrænset antal numre; og systemleverandørerne kan forsyne deres kunder med konverteringssoftware. Nogle forlæggere, især de med mange uanvendte ISBN, kan være fristet til at fortsætte med at bruge 10-cifrede ISBN i deres interne systemer eller lave andre lappeløsninger, der blot får det til at se ud, som om nummeret er blevet ændret, selv om ISBN-opbygningen i virkeligheden stadig er baseret på det 10- cifrede ISBN. Dette frarådes på grund af de forvekslinger, der kan opstå, når man begynder at bruge præfikset 979. Dette er især et problem for de brugere, der forkorter ISBN til titelnummer og kontrolciffer i deres interne systemer, så end ikke forlagsnummeret fremgår. Boghandlere må pr. 1. januar 2007 kunne anvende 13-cifrede ISBN ved ordreafgivelse, fakturering samt til andre funktioner, og de vil muligvis ønske at kunne gøre det hurtigst muligt. De fleste boghandleres systemer er allerede i stand til at håndtere de 13-cifrede produktnumre, der anvendes i EAN-systemet; muligheden for at kunne aflæse og håndtere en lignende nummeropbygning for bøger og andre produkter uden risiko for forvekslinger bør være en betydelig fordel. Manuelle lagersystemer og andre systemer kræver muligvis en omlægning fra 10-cifrede til 13-cifrede ISBN. Biblioteker og bibliotekssystemer Biblioteker og leverandører af bibliotekssystemer, der bruger ISBN til kataloger og bibliografiske databaser, må kunne understøtte både de nuværende 10-cifrede ISBN og de kommende 13-cifrede ISBN i så god tid som muligt inden 1. januar 2007 og fortsætte med denne understøttelse i fremtiden. Disse systemer må kunne håndtere ISBN-numrene i den bibliografiske post på den måde de optræder i det publicerede værk, hvad enten det er 10 eller 13 cifre, samt lade lånere anvende begge formater ved søgninger i bibliotekets database. Det ventes ikke, at det bliver nødvendigt at konvertere eksisterende bibliografiske poster. Men i systemer, der understøtter online-søgning samt i brugerinterfacet hertil må der ske en vis tilpasning for at gøre det muligt at søge på både numrene i 978-serien og alle de 10-cifrede ISBN, uanset hvilket format brugeren indtaster, og uanset hvilket ISBN-format der anvendes i den enkelte bibliografiske optegnelse.

4 Når det gælder bogindkøb og andre handelsaktiviteter, bør biblioteker og leverandører af bibliotekssystemer være parat til at anvende de 13-cifrede ISBN ved bestillinger etc. senest 1. januar Ændringer i anvendelsen af ISBN Den nye standard vil omfatte en revidering af retningslinjerne for omfanget af ISBN-anvendelse. Efter al sandsynlighed vil de ikke afvige markant fra de nuværende retningslinjer for, hvilke produkter der skal udstyres med ISBN, eller reglerne vedrørende ændring af format eller udgave. Men de vil blive omskrevet, så de tager hensyn til nyere former for produkter, såsom levering af elektroniske bøger (e-bøger). Fuldstændig information om omfanget af ISBN-anvendelsen er at finde i brugermanualen, eller den kan fås ved henvendelse til et ISBN-kontor. Tidshorisont for indførelsen af 13-cifrede ISBN Der vil sandsynligvis være en temmelig lang overgangsperiode frem til den officielle indførelse af 13-cifrede ISBN 1. januar 2007; den hastighed, hvormed industrien foretager omlægningen, vil afhænge af de enkelte handelspartneres behov. Visse organisationer, der tager nye systemer i brug, vil sandsynligvis ønske at fremskynde tempoet ved at kræve af deres handelspartnere, at de skal indføre de 13-cifrede ISBN hurtigst muligt. Dette kan så udløse en kædereaktion, som giver 13- cifrede ISBN stor udbredelse inden Da forlagene uvægerligt vil have værker med 10-cifrede ISBN på lager i mange år fremover, vil de måske mene, at det vil være fornuftigt hurtigst muligt at gå over til at trykke 13-cifrede ISBN på deres bøger sammen med det 10-cifrede ISBN frem til Hvis man vælger at gøre dette, anbefales det kraftigt, at numrene trykkes på følgende måde på titelbladets bagside og på bogomslaget, hvis der ikke er nogen stregkode: ISBN-13: ISBN-10: Dette gør det muligt at slette ISBN-10 i genoptryk efter 2007 næsten eller helt omkostningsfrit. Ved titler, der udkommer efter 1. januar 2007, bør ISBN atter angives, som det sker nu: ISBN Stregkoden på omslagets bagside vil ikke blive ændret med den undtagelse, at det almindeligt læsbare nummer skal ændres på titler, der udkommer efter 1. januar 2007, til "ISBN" efterfulgt af det fulde 13-cifrede nummer med bindestreger for at lette aflæsningen. Forlag og trykkerier, der bruger deres egen software til at lave stregkoder, bør sørge for, at det er tilpasset til dette nye krav, og tjekke, at tredjepartsleverandører af mastere til tryk eller elektronisk stregkodedata har forstået dette krav korrekt. (billede)

5 Eksempel på stregkode med almindeligt læsbart 13-cifret ISBN De algoritmer, der skal bruges til at tjekke 10-cifrede såvel som 13-cifrede ISBN samt til at opdele dem ved visning, er at finde i brugervejledningen. De datafiler, der omtales i algoritmerne, vil snart være at finde på The International ISBN Agency's hjemmeside. Man skal være særlig omhyggelig med kataloger og lagerbestillingsblanketter i tidsrummet omkring 1. januar 2007, hvor de 13-cifrede ISBN indføres. Det anbefales, at forlagene her trykker både de 10-cifrede og de 13-cifrede ISBN i tiden op til skiftedagen. For at undgå misforståelser frarådes det at anvende forkortede ISBN. Nogle boghandlere vil helt sikkert ønske at afgive ordrer med de 13-cifrede ISBN inden skiftedagen. Dette skal ske efter aftale mellem handelspartnerne, og forlagene må i fællesskab med deres systemleverandører beslutte, om de skal konvertere alle modtagne ISBN til 13-cifrede numre, når det begynder at ske. Under alle omstændigheder må de kunne håndtere alle 13 cifre efter 1. januar 007 for at undgå eventuelle misforståelser. Ansvar for ændringer Det anbefales, at alle organisationer gennemgår deres nuværende systemer - manuelle såvel som elektroniske - hurtigst muligt, udvikler en handlingsplan og afsætter ressourcer, hvor det er nødvendigt. Det anbefales, at en leder i hver organisation udpeges til at føre opsyn med de nødvendige ændringer på alle relevante områder. Omlægningen vil først og fremmest påvirke organisationernes systemer, men den vil også få konsekvenser for redigeringsprocessen, salg og marketing, design- og produktionsafdelingerne, samt for forlagenes bogføring og udbetaling af forfatterhonorar. En mulig - men ikke fuldstændig - liste over systemer, der kan blive påvirket i en forlagsvirksomhed, er som følger: tildeling af ISBN produktinformation redigeringsarbejde produktionssystemer systemer til levering af e-bøger bestillingshåndtering/lagerstyring bogføring rettigheder og kontrakter forvaltning af rettigheder samt honorarsystemer Boghandlere skal blandt andet gennemgå følgende: bestillingssystemer lagerstyring kassesystemer bogføring

6 Bibliotekerne skal gennemgå: katalogiseringspolitik udlånssystemer online-kataloger systemer til bestilling og indgåelse af nye materialer alle andre ISBN-relaterede systemer Kommunikation med handelspartnerne Klare beslutninger, og formidling af dem, omkring tidshorisonter og implementeringsmetoder er af afgørende betydning for, at indførelsen af den nye standard kan forløbe glat. Alle organisationer opfodres til at indvie alle deres handelspartnere i deres implementeringsstrategi og tidsplaner som et led i deres egen interne gennemgang samt til at sikre, at partnerne også arbejder på at implementere de nye numre. Andre overvejelser Da det bliver muligt for bogbranchen at indføre yderligere præfikser i de 13-cifrede ISBN i fremtiden, vil systemet sandsynligvis bevare sin nye opbygning mange år frem. Men udviklerne gør klogt i at tage nogle mulige ændringer med i deres overvejelser: Nogle organisationer er interesserede i et 14-cifret GTIN (Global Trade Item Number - globalt handelsvarenummer), hvor det 13-cifrede ISBN forsynes med et foranstillet tal, der kan bruges til indikering af pakkeniveau efter aftale mellem handelspartnerne. Brug af DOI (Digital Object Identifier) eller URN (Uniform Resource Name) kan blive mere udbredt i dele af forsyningskæden; DOI og URN er identifikatorer af variabel længde, der kan tilpasses ISBN. ISBN-systemet er indrettet til at være robust og stabilt i sin nye form i forhold til alle anvendelsesformål, der p.t. er kendt, men det kan tilrådes at indbygge den fornødne fleksibilitet til at opfylde de behov, der senere kan opstå i forsyningskæden. Ofte stillede spørgsmål Hvad sker der med de ISBN, som et forlag har fået tildelt men endnu ikke anvendt? Forlaget skal fortsætte med at anvende disse, indtil de er opbrugt, men numrene skal konverteres til den nye 13-cifrede standard. Fx konverteres ISBN-10: til

7 ISBN-13: Skal allerede udgivne værker have nyt ISBN? Nej. De nuværende ISBN i 10-cifret format skal konverteres til det 13-cifrede format pr. 1. januar Dette gælder for optegnelser for alle værker, der kan ske transaktioner omkring, og følgelig bør det ske for både udgåede værker såvel som titler, der stadig er at få. ISBN og stregkoden på bøger behøver ikke blive ændret, før bogen bliver genoptrykt, idet stregkoden repræsenterer EAN13, som er identisk med det nye 13-cifrede ISBN. Må jeg genbruge eksisterende 10-cifrede ISBN på nye produkter ved at tilføje præfikset 978? Nej. Man kan ikke lave et nyt ISBN ved at tilføje præfikset 978 til et allerede anvendt ISBN, og derfor må et nyt produkt ikke forsynes med et sådant nummer. Vil jeg kunne anvende 10-cifrede ISBN i kommunikationen med mine handelspartnere efter 1. januar 2007? Efter 1. januar 2007 vil ISBN være et 13-cifret nummer, og alle mekaniske systemer skal være indrettede til at håndtere numrene i den form. Hvorvidt 10-cifrede ISBN vil blive understøttet efter skæringsdatoen, vides ikke. Men i overgangsperioden kan der indgås aftaler mellem handelspartnere om at understøtte begge formater. Bliver forlagene nødt til at gå over til 13-cifrede ISBN, eller kan de fortsætte med at bruge 10- cifrede numre? Forlagene må tilpasse alle deres systemer, så de kan håndtere de 13-cifrede ISBN pr. 1. januar 2007 for at undgå misforståelser (når det ekstra præfiks 979 tages i brug). Selv om faren for dette vil være meget beskeden til at begynde med, opfordres forlagene på det kraftigste til at foretage de nødvendige ændringer senest 1. januar Det er af afgørende betydning for,at kommunikationen med handelspartnerne kan fortsætte uden afbrydelser, at alle mekaniske systemer er blevet ændret inden denne dato. Hvis vores firma stadig har masser af 10-cifrede ISBN, hvorfor er vi så nødt til at konvertere dem til det 13-cifrede ISBN-format? Den internationale ISBN-standard bliver ændret. ISBN-systemet er drivkraften i al bogbranchens handel på verdensplan, og tildelingen af ISBN er organiseret på internationalt niveau. De 13-cifrede ISBN er nødvendige, fordi man i visse dele af verden er ved at løbe tør for de nuværende numre. For at bevare dette system indfører man derfor det ekstra præfiks 979 så antallet af numre forøges. Må jeg bruge præfikset 979 sammen med mine nuværende 10-cifrede ISBN? Nej. Se næste spørgsmål.

8 Vil vores virksomhed få samme præfiks i den nye 979-serie, som vi har i 978-serien? Højst sandsynligt nej. En af årsagerne til den nuværende mangel på 10-cifrede ISBN er, at man før i tiden var for gavmild med præfikser, hvilket førte til, at nogle forlag havde mange flere numre, end de havde behov for. ISBN-kontorerne vil forsøge at tildele mindre blokke af ISBN i fremtiden, og dette vil medføre nye kriterier for tildelingen af præfikser. Skal der trykkes både et 10-cifret og et 13-cifret ISBN i publikationer? I bøger, der udgives efter 1. januar 2007, skal der kun trykkes det 13-cifrede ISBN. For at minimere omfanget af nødvendige ændringer anbefales det, at forlagene hurtigst muligt begynder at trykke både det 10-cifrede og det 13-cifrede ISBN på titelbladets bagside i deres publikationer, så man kan slette det 10-cifrede nummer ved genoptryk efter den dato. Hvad angår værker, der udgives efter 1. januar 2007, anbefales det, at forlagene trykker det 13- cifrede ISBN i almindelig læsbar form over stregkoden på omslagets bagside med korrekt bibeholdelse af bindestregerne. Nyttige links og andre informationskilder ISO ISBN netsted (med situationsrapport om ISO ISBN-standarden) Ofte Stillede Spørgsmål vedrørende ændringerne af ISBN International ISBN Agency (med ISBN-brugervejledning) Information om EAN.UCC GTIN Information om DOI Information om URN EDItEUR

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere