ol_rpqeba fkaibakfkd NK=bk=mo^hqfph=sfkhbi iãofkdpjüi closbkqkfkdbo b b=i^sbkaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ol_rpqeba fkaibakfkd NK=bk=mo^hqfph=sfkhbi iãofkdpjüi closbkqkfkdbo b b=i^sbkaq"

Transkript

1 ol_rpqeba Ó bk=mo^hqfph=sfkhbi= ld=lsbosbgbipbo= lsbo=hofqfhhbo fkaibakfkd AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI iãofkdpjüi closbkqkfkdbo Som deltager får du: Et indblik i en praktisk vinkel på emnet i form af viden og værktøjer jeg normalt giver mine kunder Du kan downloade disse slides på siden: under Robusthed Det er ikke meningen, at du skal læse alle ordene på mine slides under oplægget. De er skrevet, så du kan læse det senere Betragt blot teksten som detaljer, du kan dykke ned i senere, hvis det er relevant b b=i^sbkaq Inspiration til overvejelser over de kritikker, som fremsættes imod brugen af resiliensforskningen Erhvervserfaring Uddannelser Titler Arbejdspladser Opgaver Specialisering Trainee i SHL og sekretær for Victor Schmidt i Videncenter for Professionel Personvurdering Autoriseret psykolog; Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, hvor den amerikanske hærs cheftræner i robusthed, Karen Reivich, underviser; intern, McLean Hospital Harvard Medical School Erhvervspsykolog og ph.d.-studerende Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Undervisning, rådgivning af HR-konsulenter, udvikling af værktøjer til konsulentvirksomheder, supervision, coaching mv. Robusthed, stress, trivsel, positiv motivation, styrker, evidensbaseret coaching NK=bk=mo^hqfph=sfkhbi N

2 esloclo=bo=ol_rpqeba=obibs^kq\ Forskningen i stress og robusthed kommer to forskellige steder fra, men de overlapper hinanden esloclo=bo= ol_rpqeba=obibs^kq\ Det, man skal være robust i forhold til, er belastninger Belastningerne kaldes normalt for stressorer inden for stressforskningen Ifølge NFA (2014) har 15 % af den arbejdende befolkning følt sig stresset hele tiden eller ofte inden for de sidste to uger Udviklingen i stress går langsomt, men sikkert i den forkerte retning Da arbejdspladserne ikke har været i stand til at knække stresskurven, leder man med lys og lygte efter flere metoder Her er emnet robusthed en oplagt kandidat obpfifbkp=f=cfob=p^jjbkeãkdb Resiliens anvendes i fire sammenhænge, hvoraf de tre første er reaktive og handler om at beskytte os selv: Overvindelse af dårlige barndomsoplevelser f.eks. at vokse op uden den ene forældre, fattigdom eller endda følelsesmæssigt omsorgssvigt eller fysisk misbrug Håndtering af almindelig dagligdags modgang f.eks. skænderier med familie og venner, uoverensstemmelser med chefen eller en uventet regning Håndtering af et stort tilbageslag, en livændrende begivenhed, der blæser os ud af kurs f.eks. at miste et job eller skilsmisse At række ud så du kan opnå alt det, du er i stand til f.eks. hvis dit mål er at finde fornyet mening og formål i livet og at være åben for nye oplevelser og udfordringer es^a=bo=ol_rpqeba\ REIVICH & SHATTÉ, 2003 Robusthed bruges som ofte synonymt eller delvist synonymt med fagudtrykket resiliens Der er lidt uklar sprogbrug omkring resiliensbegrebet, som kan skabe forvirring es^a=jbkbo=gbd jba=ol_rpqeba\ Resiliens er et forholdsvist bredt begreb, som dækker over 1) individuelle kompetencer, 2) beskyttende relationer og 3) sunde omgivelser, der tilsammen beskytter imod belastninger, så én eller flere personer kan komme nogenlunde helskinnet ud på den anden side rhi^o=pmold_ord Resiliens kan enten referere til: Resultatet dvs. at man modstår presset (= output) Og/eller referere til forholdene, som gør, at man kan modstå presset (= input). Eksempelvis bruges ordet robusthed ofte i betydningen af et individs mentale hårdførhed O

3 jbq^clobo=clo=ob^hqflkbo=mü=mobp REAKTION PÅ PRES Traume Resiliens Posttraumatisk vækst METAFOR Hvis jeg forsøger at bøje en blyant, så knækker den Hvis jeg presser en fjeder sammen eller bøjer den, så retter den sig ud igen, når presset aftager Hvis jeg tyrer en hoppebold ned i jorden, så hopper den højere op, end hvor den startede qob=hfiabo=qfi= obpfifbkp Inden for resiliensforskningen findes der mange opgørelser over beskyttende faktorer Faktorerne kan grupperes på mange forskellige måder Jeg deler dem ind i kategorierne: 1. Individuelle kompetencer 2. Beskyttende relationer 3. Sunde omgivelser LAVENDT, 2016 pmõodpjüi=ld=ps^o Svaret på spørgsmålet, om robusthed er noget individuelt eller del af en kultur, er at begrebet dækker både og Svaret på spørgsmålet, om man bør satse på medarbejderrobusthed frem for organisatorisk robusthed, er, at det ikke rigtig giver mening Er det f.eks. en god idé at gå i biografen og købe popcorn, men ikke købe billetter til filmen? Man bør naturligvis gøre begge dele, hvis man vil opnå resultatet, man kom efter Hvis man kun satser på én ud af de tre kilder til robusthed, fremstår det som en halvhjertet indsats h^k=j^k=qbpqb=clo=abq\ esloa^k=dõo=j^k\ Resiliens kan måles - ligesom man måler alt muligt andet Der findes både test udviklet af forskere og test udviklet af private firmaer Der er tilsyneladende primært tale om målinger af input dvs. forudsætninger for at modstå pres og ikke om det rent faktisk lykkes eller ej Desuden har hovedparten af de test, jeg har set, primært været individorienteret Det giver ikke så god mening, for hvis resiliens - ud over kompetencer - også afhænger af relationer og omgivelser, får man en lavere prædiktiv validitet, hvis relationer og omgivelser ikke inkluderes i målingen ÒfÇÉÉå=çã=~í=ìÇîáâäÉ=ëâ~ä~ÉêI=ëçã=ã äéê=êéëáäáéåëi= ä ÖÖÉê=ëáÖ=í í=çé=~ç=ééêëçåäáöüéçëéëóâçäçöáéå=çö= ~Ç=ÇÉå=íê~ÇáíáçåI=ëçã=ëÉê=êÉëáäáÉåë ëçã=éí=ééêëçåäáöj ÜÉÇëíê âk=f=çáëëé=ëâ~ä~éê=ã äéë=çé=ã~åöé=ñçêëâéääáöé= ã ÇÉêI=Üîçêé =ÇÉå=ÉåâÉäíÉ=çéÑ~ííÉê=Éå=ÄÉÖáîÉåÜÉÇ= ëçã=äéä~ëíéåçéi=ë îéä=ëçã=çéå=éåâéäíéë=ã ÇÉ=~í= Òëâ~ÄÉI=ë ÖÉ=ÉääÉê=ìåÇÖ =~í=ääáîé=ìçë~í=ñçê=éçíéåíáéäí= ëíêéëëéåçé=äéöáîéåüéçéê=á=çãîéêçéåéåò=é KÒ==Òpâ~J ä~éê ã äéê=ë äéçéë=éå=ää~åçáåö=~ñ=äéëâóííéäëéëñ~âíçj êéê äáöé=ñê~=áåçáîáçìéääé=â~ê~âíéêáëíáâ~i=çöë =â~äçéí= ÒÉÖçJêÉëáäáÉåÅÉÒI=ãÉÇ=Éå=ëíçê=î Öí=é =ãéëíêáåöëëíê~j íéöáéê íáä=êéëëçìêåéê=á=åéíî êâéí=éääéê=çéí=çãöáîéåçé= ë~ãñìåçkò esloa^k=^o_bgabo=gbd= jba=ol_rpqeba\ JAKOBSEN, 2014 P

4 jüidormmbo=ld= mol_ibjpqfiifkdbo Jeg arbejder både med: Individer i terapi, coaching, ledersparring og rådgivning Afdelinger og grupper af individer (på åbne kurser) i form af undervisning og facilitering Jeg bliver typisk bedt om at hjælpe med emner som motivation, arbejdsglæde, trivsel, stress, robusthed, forandringer osv. Det er mere eller mindre forskellige vinkler på det samme problemområde Forebyggelse Håndtering Behandling Rehabilitering obpfifbkpjhlkqfkrrj Opbyg stødpuder (individuelt, relationelt og kontekstuelt), så stressbelastninger mindskes/undgås Pas på dig selv og andre i pressede situationer; håndter udfordringerne og kom igennem modgangen uden alt for mange ar på sjælen Behandl stresssymptomer og årsager; brems en evt. nedadgående spiral - f.eks. i forhold til depression og marginalisering på arbejdsmarkedet Hjælp personer tilbage og ideelt set til at vokse med oplevelserne LAVENDT, 2016 ^o_bgab=jba=fkafsfabo Ofte får jeg klienter via sundhedsforsikringer I så fald er henvisningsårsagen typisk stress Ideelt set benytter jeg gerne StressProfilen for at få et overblik over stressbelastningerne, før vi kan skræddersy nogle løsninger Mine samtaler er meget dialogiske med elementer af spørgsmål, formidling, udfordringer, anbefalinger osv. Rent metodisk er der ikke noget særligt ved måden, jeg griber arbejdet an på, som adskiller det fra, hvordan jeg arbejder med andre emner Det er meget traditionelt erhvervspsykologisk arbejde pqobppmolcfibk Der findes flere forskellige stresstest En test kan give dig overblik over en stresset arbejds- og livssituation Med StressProfilen får du i bogstaveligste forstand et klart billede af din situation StressProfilen er et af verdens bedst videnskabeligt dokumenterede testværktøj til at afdække stress Det er ikke nødvendigvis den bedste stresstest, der findes, men det er den bedste, jeg kender ^o_bgab=jba= dormmbo I forhold til grupper laver jeg både åbne kurser samt virksomhedsinterne kurser og proceskonsultation På interne opgaver besvarer rekvirenten et batteri af spørgsmål, for at jeg kan skræddersy opgaven Deltagerne besvarer et lille spørgeskema med deres deltagerforudsætninger herunder problemer/udfordringer og spørgsmål til emnet Undervisningen og faciliteringen foregår meget traditionelt ^o_bgab=jba= dormmbo I undervisning gennemgår jeg typisk emnerne: Hvorfor er robusthed vigtig? Hvad ved man om robusthed? Overblik over risici og muligheder mv. Hvordan kan man udvikle robusthed? Individuelt, relationelt og kontekstuelt Når skaden er sket (posttraumatisk vækst) Debatten i medierne Q

5 sãohqõgbo=jsk clophbiifdb= pqo^qbdfbo Der er forskellige strategier til at tackle stress: 1. Undgå stress - f.eks. via jobsøgning/rekruttering 2. Forebygge stress f.eks. via trivsel 3. Reducere stress - f.eks. via traditionel stressreduktion 4. Transformere stress - f.eks. via altruisme og mening 5. Udnytte stress (til at vokse) - f.eks. via revurdering NK=rasfhi=afkb= ol_rpeqbapj hljmbqbk`bo= Du kan betragte din individuelle robusthed som en sikkerhedssele Ideelt set burde alle køre ordentligt i trafikken, men indtil det er tilfældet, er det en god idé at spænde sikkerhedsselen, så du beskytter dig selv For at styrke din ukuelighed, kan du heldigvis udvikle en lang række kompetencer NK rasfhi=afkb= ol_rpeqbapj hljmbqbk`bo Nedenfor er der nævnt syv psykologiske kompetencer, men listen er langt fra udtømmende: Følelsesmæssig bevidsthed / regulering Impulskontrol Optimisme Fleksibel og præcis tænkning Empati Selvtillid Forbundethed og at række ud qoãkfkd=^c=pbishlkqoli Selvkontrol kan trænes som en muskel: I Won t Power. Forpligt dig selv til ikke at bande (eller afstå fra en hvilken som helst sproglig vane du måtte have), undlad at krydse benene, når du sidder, eller brug din ikke-dominante hånd til daglige gøremål såsom at spise eller at åbne døre I Will Power. Forpligt dig selv til at gøre noget hver dag (noget du ikke allerede gør) bare for øvelsens skyld i forhold til at opbygge en vane og ikke komme med undskyldninger. Det kan være at ringe til din mor, meditere i fem minutter eller at finde en ting i din bolig, som trænger til at blive smidt ud eller genbrugt Selv-monitorering. Hold formelt styr på noget, du ikke normalt plejer at holde nøje styr på. Det kan være dit forbrug, hvad du spiser, eller hvor meget tid du bruger online eller ser tv lmqfjfpjbj qoãkfkd Optimisme kan trænes ved at: Begrænse skader, når du møder modgang Udbrede det gode, når du møder medgang TILPASSET FRA MCGONIGAL, 2013 R

6 esloa^k=h^k=pbisqfiifa=müsfohbp\ esloa^k=h^k=pbisqfiifa=müsfohbp\ Der er især fire forhold, som påvirker ens selvtillid opstillet efter vigtighed: 1. Mestring (eng. mastery eller performance accomplishments). Tidligere succesoplevelser med en opgave eller en lignende opgaver medfører som regel høj selvtillid i sammenhængen. Især løsning af opgaver, der opleves som svære, har stor indflydelse 2. Erfaring via andre (eng. vicarious experience). Observationer af andres adfærd (modellering) og resultater og sammenligning med vores egne evner er en anden kilde til selvtillid. Hvis en person på vores eget niveau løser en opgave, kan dette styrke vores tro på, at vi også har kompetencen til at løse opgaven 3. Mundtlig overtalelse (eng. verbal persuasion). Man kan både rose sig selv og lade sig overtale af andres evaluerende feedback. Effekten af overtalelse afhænger både af, hvem der forsøger at overtale én og deres troværdighed og viden 4. Fysisk aktivering (physiological arousal). En persons fysiologiske tilstande (f.eks. træthed pga. sygdom) og følelsesmæssige tilstande kan påvirke selvtilliden. Derfor kan man med fordel fremme sin fysiske tilstand, reducere stress og negative følelser og korrigere fejlopfattelser af kropslige tilstande TILPASSET FRA PENSGÅRD & HOLLINGEN; HARDY, JONES & GOULD, 1996 TILPASSET FRA PENSGÅRD & HOLLINGEN; HARDY, JONES & GOULD, 1996 ^_`ajjlabi=qfi=moã`fp=qãkhkfkd OK=avoh=afkb=obi^qflkbo A Adversity Problem B Beliefs Overbevisninger C Consequences Konsekvenser D Disputation Anfægtelse Enhver problemsituation (stor eller lille), triggeren Om hvad der forårsagede det og om implikationerne Følelser og adfærd, der er et resultat af vores opfattelse af modgangen Udfordr negative opfattelser ved at undersøge alternativer og beviser for og imod fortolkninger Sørg for, at du har nogle mennesker i dit liv, som du kan være fortrolig med, så du både kan fejre dine glæder og drøfte dine sorger, når du møder modgang Det kan være personer i din familie, venner, bekendte eller kollegaer Du skal løbende investere i disse relationer, så de er der, den dag du får brug for dem Det nytter ikke noget at trække sig fra dem, når du får travlt, bliver stresset eller har det skidt Du kan også tale med din leder, personalemedarbejdere, eksterne konsulenter, coaches, erhvervspsykologer, psykoterapeuter osv. OK=avoh=afkb=obi^qflkbo qoãkfkd=^c=bjm^qf Måske kan du også få en mentor på dit arbejde, som passer på dig Har du en sundhedsforsikring, får du som regel adgang til at tale med psykologer om stressbelastninger. Brug den mulighed E Eye contact Øjenkontakt M Muscles of facial expression Ansigtsmuskulatur P Posture Kropsholdning A Affect Følelser T Tone of voice Intonation H Hearing the whole person Høre hele personen Y Your response Din reaktion RIESS S

7 PK=pfho=afd=prkab=ljdfsbipbo PK=pfho=afd=prkab=ljdfsbipbo Dine omgivelser kan være med til at beskytte dig, hvis de er sunde for dig Arbejdsmæssigt bør du finde dig et job, hvor der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Du kan også overveje at blive en del af stærke fællesskaber, hvor du oplever samhørighed og lighed Det kan f.eks. være et fagligt netværk, en idrætsforening, et politisk parti eller lignende Privat bør du skabe nogle rammer, hvor du hele tiden har et lille overskud af tid, kræfter, penge osv. Lad f.eks. være med at sætte dig i alt for store udgifter eller forpligtelser Hvis buen bliver spændt til bristepunktet derhjemme og på arbejdet, kan du have svært ved at holde balancen, når du møder de bump på vejen, som uvægerligt vil komme Sørg også for at være godt forsikret, så du ikke slår dig alt for hårdt, hvis uheldet skulle være ude hlkqoli`fohibk mlpfqfsb= ^o_bgapjfigõj c^hqlobo KONTROL INDFLYDELSE VILKÅR ol_rpqeba=plj=ho^s mü=^o_bgapj^ohbabq OK=lsbosbgbipbo=lsbo= hofqfhhbo=^c=ol_rpqeba Kravet om robusthed minder meget om kravene om forandringsparathed og fleksibilitet I den forstand er det delvist gammel vin på nye flasker Rent evolutionært har mennesker altid skulle tilpasse sig omskiftelige omgivelser Vi er faktisk rigtig dygtige til det Vi kan f.eks. leve på alle kontinenter i modsætning til de fleste hvis ikke alle - andre arter At anbefale, at folk skal stå fast, strider helt eller delvist imod evolutionen T

8 ol_rpqeba=plj=ho^s mü=^o_bgapj^ohbabq Mennesker har altid skulle være forandringsparate, fleksible, robuste osv. Det, synes jeg i øvrigt, er rimelig nok at forlange i en vis udstrækning, da man ikke kan undgå alle forandringer Men det giver naturligvis ikke carte blanche til at udsætte ansatte for uetiske forhold ol_rpqeba=f=gl_^kklk`bo Det bliver et forrået arbejdsmarked, hvis der kun er plads til de mentalt hårdføre Min kæreste er f.eks. psykiater - dvs. hun arbejder med mennesker, som ikke har det godt Ca % af befolkningen har inden for det sidste år (1999) haft en psykisk lidelse, der kvalificerer til et psykiatrisk tilbud Virksomheder må derfor indstille sig på, at de ikke kun kan få stærke medarbejdere med robusthedskompetencer Desuden har socialt ansvarlige virksomheder plads til personer, der ikke er psykisk hårdføre Stress og sygemeldinger kan nedbringes, hvis man sørger for at styrke de beskyttende relationer og sunde omgivelser eslo=düo=clih=d^iq=f=_vbk=jba=abq\ bo=abq=jbacõaq\==h^k=abq=rasfhibp\ Det ligger i udtrykket personvurdering, at der er tale om en individorienteret tilgang og det er faktisk en del af problemet! Der burde også indgå relationsvurderinger og arbejdspladsvurderinger, hvis man seriøst skulle arbejde med rekruttering og udvikling i forhold til robusthed Hvis vi virkelig ville sige noget begavet om en kandidats fit med et specifikt job, burde vi lige så grundigt teste de kollegaer, den chef, de leverandører og de kunder, som vedkommede skulle arbejde sammen med såvel som arbejdspladsen som helhed Kun at vurdere kandidatens kvalifikationer reducerer vores evne til at forudsige, om vedkommende vil klare sig godt (= prædiktiv validitet) Der er forskel på at spørge, om robusthed kan trænes eller udvikles Træning lægger lidt op til et individfokus Robusthed kan godt udvikles både de individuelle kompetencer, de beskyttende relationer og de sunde omgivelser Nogle personlighedstræk er tilsyneladende medfødte (eller tidligt indlært - f.eks. temperament, udadvendthed osv.) og nogle relationer og omgivelser er man født ind i Det forhindrer dog ikke, at hovedparten godt kan videreudvikles selv dybereliggende forklaringsstile som optimisme / pessimisme kan ændres over tid e^o=sf=kübq= doãkpbk=clo= fkafsfaiõpkfkdbo\ Vi har langt fra nået grænsen for individløsninger Så længe, der er personer på arbejdsmarkedet, som ikke har udviklet alle robusthedskompetencer, er der et uudnyttet potentiale Og individuelle robusthedskompetencer er en nødvendig del af løsningen MEN hvis man primært nøjes med individuelle tiltag, er det en ineffektiv måde at gribe problemerne an på, og det knækker ikke stresskurven Der skal andet og mere til bo=abq=^iqfa=bk= cloabi=^q=sãob= ol_rpq\ Det kommer an på, hvad man mener med robust Taler vi om output eller input? Hvis vi taler om input, hvilken slags mener vi da? Output. Det er som regel ikke en fordel at blive traumatiseret; og det er bedre at vokse med modgang end blot at være resilient Input. Hvis man med robusthed mener det at være hårdfør som individ, så er det ikke nødvendigvis altid en fordel. Man kan eksempelvis udholde og finde sig i dårlige arbejdsvilkår i al for lang tid U

9 ol_rpq=plj= bq=_^ok=biibo= bk=bifqbplia^q\ Det er en forsimpling at tale om, at medarbejdere skal være lige så seje som elitesoldater Forskningen i resiliens er nemlig primært lavet på børn og unge Derfor er det mere retvisende at tale om, at medarbejdere skal være lige så robuste som børn, der er vokset op under svære kår ÒNU=x~ãÉêáâ~åëâÉz= âêáöëîéíéê~åéê=äéj Ö ê ëéäîãçêç=çã= Ç~ÖÉå>Ò obpfifbkp=plj= pbisjloapj clob_vddbipb Pga. de alarmerende tal blev resilienstræning indført i den amerikanske hær i et forsøg på at forebygge selvmord og selvmordsforsøg Den amerikanske hær og emnet robusthed bliver ofte kritiseret Det er min holdning, at hvis kritikerne ikke selv formår at komme med løsninger, der skaber bedre resultater, kan de godt tage at stikke piben ind GYLDENSTED, 2010 bqfphb=lsbosbgbipbo Vi kan forsøge at rekruttere de rette personer og træne deres kompetencer Vi kan skabe rammer, som tillader opbygning af stærke relationer Vi kan skabe gode arbejdsvilkår, holde opsyn og belønne etisk adfærd Men vi kan sandsynligvis ikke børnesikre arbejdet med robusthed Bl.a. derfor bør vi løbende gøre os etiske overvejelser bqfh=ld=ibabipb Hvis det stod til mig, burde etik i langt højere grad indgå i fremtidens ledelsesteorier I dag er fraværet slående I HRM omtales mennesker eksempelvis som ressourcer, der skal udnyttes Da jeg i sin tid læste på universitetet, lærte vi, at mennesker skulle omtales og behandles som subjekter ikke som objekter Udnyttelse kunne aldrig nogen sinde komme på tale Den mest dominerende ledelsesteori gør præcis det modsatte V

10 rkabosfpkfkd=f=bqfh Inden for psykologi gennemsyrer etik hele faget, uddannelsen og efteruddannelserne osv. Det gør det ikke tilnærmelsesvist på handelshøjskolerne På University of Pennsylvania ligger Wharton, som er en af verdens fineste handelsskoler Under finanskrisen fik de en dårlig smag i munden De havde nemlig undervist mange af de bankfolk, som var hovedansvarlige for krisen Derfor overvejede de på Wharton, om de skulle begynde at undervise i etik Hvordan kan man overveje ikke at undervise i det?! k ê=ãéååéëâéê= ãéç=ã~öí=áââé= Ñçêëí ê=ëáö=é =ÉíáâI= Ñ ê=~åçêé=äêìö=ñçê= êçäìëíüéç esfp=fkqbobppbo=s^obq^dbo=ar\ bqfph=hõobhloq Varetager andres interesser Varetager egne interesser Varetager ikke egne interesser 1. Hensynsfuld 2. Selvopofrende Varetager ikke andres interesser 3. Egoistisk 4. Selvskadende LAVENDT, 2016 esfp=fkqbobppbo=s^obq^dbo=ar\ _bhvjofkdbo=ld=hofqfhhbo Eksempler på forskellig interessevaretagelse: 1. Hensynsfulde personer, der søger win-win; almindelige, søde og rare mennesker. Venlighed målt med VIA-styrketesten er et af de fem mest udbredte karaktertræk i hele verden 2. Selvopofrende forældre; personer der har gået i flinkeskole; medarbejdere der ikke kan sige fra 3. Egoister; ledere der presser medarbejdere og straffer dem, der forsøger at sige fra; medarbejdere der læner sig tilbage med korslagte arme, ruller med øjnene, skubber alt ansvaret over på deres leder og saboterer arbejdet; psykopater (2-3 %) der uden skrupler træder på andre 4. Selvskadende psykisk syge; tabere ; personer, som har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet hvis overhovedet nogen På TI underviser jeg på et kursus om robusthed for ledere Kurset og især temaet robusthed blev voldsomt kritiseret på LinkedIn, inden det overhovedet var blevet afholdt Kritikken drejede sig om følgende emner: Ansvarsfralæggelse Bør ikke trænes Dårlig arbejdsmiljø Dårlig etik Dårlig ledelse Fup Har ikke lov til at sige fra Manglende forskning Manglende rummelighed Misforstået Onde hensigter Stress Urimeligt ansættelseskrav NM

11 clopqübipb=clo= _bhvjofkdbokb Jeg kan godt forstå bekymringerne, men i mine øjne er mange af kritikkerne helt eller delvist misforstået Viden og værktøjer om robusthed kan både bruges og misbruges ligesom alt andet Der er både tale om individuelle og kollektive problemer, og der er brug for både individuelle og kollektive løsninger pl`flildfbk=ld=mlifqlildfbk e^o=abisfpq=cbgibq Psykologer, som primært arbejder med individer, har rimelig godt styr på dokumenterede udredninger og interventioner Sociologer og politologer, som primært arbejder med organisationer og samfund, har styr på analyser og kritikker af problemerne; men der er en slående mangel på dokumenterede løsninger Bl.a. derfor er HR-afdelingers værktøjskasser primært fyldt med individorienterede løsninger Når sociologer kritiserer psykologer og arbejdspladser for at benytte individorienterede løsninger på kollektive problemer, mener jeg, at de selv burde få fingeren ud og producere de kollektive løsninger samt dokumentationen for dem rhlkpqorhqfs=hofqfh=bo=rbqfph Det er fint nok, at man kan påpege forhold, som ikke fungerer Det er også okay, at man ikke kan foreslå bedre løsninger Men jeg mener, at man har en moralsk forpligtelse til at bidrage konstruktivt Bare at sidde på sidelinjen og pege fingre af andre, som rent faktisk forsøger at forbedre situationen, er i mine øjne decideret uetisk Det svarer til at have lovet en veninde at hjælpe med en flytning og så bare stille sig op og påpege, hvordan de andre løfter flyttekasserne forkert Ukonstruktiv kritik er hverken dydig eller omsorgsfuld, og det har heller ikke positive konsekvenser for de involverede parter lmprjjbofkd lmprjjbofkd lmprjjbofkd Forudsætninger for robusthed kan måles ligesom alt muligt andet Man kan arbejde med robusthed på samme måde, som man arbejder med andre emner inden for terapi, coaching, undervisning, proceskonsultation mv. Robusthed bliver ofte individualiseret, hvilket skaber en ineffektiv tilgang til tackling af stressbelastninger Det er urealistisk at forlange, at alle på arbejdsmarkedet skal være psykisk hårdføre Robusthed kan udvikles både via individuelle kompetencer, beskyttende relationer og sunde miljøer Der er brug for, at sociologien og politologien producerer flere dokumenterede, kollektive løsninger på stressbelastninger Alt kan misbruges også viden og værktøjer om resiliens Det er uetisk, hvis man nøjes med destruktivt at kritisere andres arbejde, uden selv at bidrage konstruktivt Fremtidens ledelsesteorier bør være langt mere humane og tænke etik mere ind NN

12 pqõoob=dbkkbjpfdqfdeba jrifdb=cobjqfapj mbopmbhqfsbo Etisk praksis bør belønnes Det er ofte uigennemsigtigt for kandidater, hvad det er for et job, de helt præcist er ved at søge Hvis alle fagforeninger i Danmark eksempelvis kunne blive enige om at lave et indeks over samtlige arbejdspladser, hvor deres medlemmer er ansat inddelt i grønne, gule og røde arbejdspladser afhængigt af den behandling medarbejderne får - så ville der komme helt andre boller på suppen! Der ville pludselig være organisationer og/eller afdelinger, som ville få overordentligt svært ved at ansætte nye medarbejdere Som det er i dag, kan personer og organisationer, der opfører sig dårligt, slippe af sted med det, fordi kandidater (leverandører, kunder og investorer m.fl.) ikke finder ud af det i tide rkabopõdbipbo=^c ^kp^qqb=ld=^o_bgapjfigõ Rekruttering handler ofte om en grundig udspørgen af kandidaterne, og en meget mindre grundig udspørgen af lederen, kollegaerne mv. Hvis man som headhunter får en del af sit honorar for en succesfuld rekruttering, bør man være ekstra opmærksom på, at den enkelte kandidat er særligt hårdfør, hvis der er tale om en arbejdsplads med dårligt psykosocialt arbejdsmiljø Headhuntere burde derfor have en særlig interesse i at undersøge de øvrige ansatte og arbejdspladsens arbejdsmiljø dormmb_^pbobq=obhorqqbofkd Nogle organisationer vælger at sætte personer, som tidligere har arbejdet godt sammen, til at arbejde sammen på nye projekter På samme måde er der enkelte virksomheder, som rekrutterer velfungerende grupper af medarbejdere på én gang Individuelle kandidater kan ikke være sikre på at tage deres robusthed med sig, fordi den også afhænger af relationer og omgivelser Derfor giver det mening at tænke mere i baner af gruppebaseret rekruttering frem for den traditionelle individbaserede rekruttering esfp=gbd=phriib= rasfhib=bq=qbpqsãohqõg Hvis jeg skulle udvikle et testværktøj, ville jeg: Tage udgangspunkt i alle oversigterne over beskyttende faktorer Spørge ind til mere end blot individuelle forhold Inddele testrapporten i individuelle kompetencer, beskyttende relationer og sunde omgivelser Udvikle robusthedskort inddelt i tre kategorier: blå kort for individer, røde kort for relationer og grønne kort for omgivelser Hvis jeg sad med en leder, ville det være tydeligt, hvis han kun valgte at arbejde med indholdet på de blå kort eller den ene tredjedel af testrapporten om individer _baob=qblofbo Der mangler kollektive løsninger på nogle af problemerne med stress og robusthed De ledelsesteorier, vi opererer med i dag, er slemme til at individualisere problemerne Jeg mener derfor, at vi mangler mindst én ny ledelsesteori, som er mere human end Human Ressource Management, Performance Management, New Public Management osv. HRM postulerer f.eks. en win-win-tilgang, men det er ikke min oplevelse, at den hovedsageligt bliver brugt sådan i konfliktsituationer mellem ledere og medarbejdere Der mangler også et stærkt modspil fra fagforeningerne efter marxismens død NO

13 ^corkafkd eslo=h^k=ar iãob=jbob\ hropbo mla`^pqp november 2016, Coaching med positiv psykologi , januar 2017, Mental fitness januar 2017, Personlige styrker 28. februar 1. marts 2017, Positiv motivation marts 2017, Præstationspsykologi april 2017, Positiv psykologi og stress maj 2017, Den positive psykologi juni 2017, Viljestyrke august 2017, Positive health Positiv Psykologisk Coachinguddannelse Lavendt, Ebbe; & Schade, Ulla (17. oktober 2016 ). #83 Styrk din mentale robusthed. SolopreneurCast. Lavendt, Ebbe; & Trubka, Ninna Holch (18. februar 2015). Er du psykisk robust? Krifa, Podcasts, Det sunde arbejdsliv. sfablbo rkabosfpkfdkpj^qbof^ibo Lavendt, Ebbe (27. april 2016). Forebyggelse af stress. Workshop på Landskursus 2016, Danmarks Kordegnforening. Lavendt, Ebbe (2016). Ti veje til resiliens. København: Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (2016). Værktøj til posttraumatisk vækst. København: Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (2016). Værktøj til tankefælder. København: Center for Positiv Psykologi. Gyldensten, Cathrine (2010). DR1 Horisont indslag om Comprehensive Soldier Fitness - Sendt YouTube. Lavendt, Ebbe (maj 2015). Bliv bedre til at håndtere modgang. Krifa, Arbejdslyst.dk. Lavendt, Ebbe (2013). Værktøj til ABCD. København: Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (april 2016). Strategier til stressreduktion. København: Center for Positiv Psykologi. NP

14 ifqqbo^qro Berndt, Christina (2014). Sådan tackler du modgang: Hemmeligheden bag psykisk modstandskraft. Gads Forlag. Csonka, Agi; Hildebrandt, Steen; Lohse, Mette; et al. (red.) (2006). Stressbogen. København: PsykiatriFondens Forlag. Jakobsen, Ida Skytte (2014). Resiliensprocesser: Begreb, forskning og praksis. København: Akademisk Forlag. Schade, Ulla (2016). Styrkebaseret ledelse skaber robuste medarbejdere. Ledelse i udvikling, 4, vlrqr_bjh^k^i q^h=clo= f=abkkb= d^kd> For yderligere spørgsmål kontakt Ebbe Lavendt på eller på NQ

ol_rpqeba= ld=obpfifbkp fkaibakfkd sfabk=lj=ol_rpqeba iãofkdpjüi closbkqkfkdbo b b=iasbkaq

ol_rpqeba= ld=obpfifbkp fkaibakfkd sfabk=lj=ol_rpqeba iãofkdpjüi closbkqkfkdbo b b=iasbkaq ol_rpqeba= ld=obpfifbkp fkaibakfkd AUTORISERET PSYKOLOG OG MASTER I ANVENDT POSITIV PSYKOLOGI EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI iãofkdpjüi closbkqkfkdbo Viden om, hvordan mennesker overkommer stress

Læs mere

Forudsætninger for at klare stress og modgang

Forudsætninger for at klare stress og modgang ROBUSTHED Forudsætninger for at klare stress og modgang Vil du klædes bedre på til at arbejde med din egen og andres modstandskraft? Så er forskning fra positiv psykologi om robusthed måske noget for dig.

Læs mere

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Skab præstationer i verdensklasse Bag toppræstationer i erhvervslivet og i sportens verden er der en række fælles mønstre. Vil du have indsigt i disse? På dette

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis

Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis Psykisk arbejdsmiljø som ledelsespraksis Kunsten at kommunikere og anerkende ved stressreaktioner Phd Pernille Steen Pedersen, Institut for ledelse, Politik og filosofi, CBS Jens kur mod sygefravær Min

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere?

Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere? 1 Hvilke voksenpædagogiske tilgange kan understøtte at voksne, der lever på kanten af samfundet, bliver robuste og selvstændige samfundsborgere? Workshop på Voksenpædagogisk træf 2013 v/ Agnethe Nordentoft

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

ROBUSTHED. Kunsten at lave lemonade PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET CHRISTINA L. OTTSEN 23. MAJ 2017 POSTDOC

ROBUSTHED. Kunsten at lave lemonade PSYKOLOGISK INSTITUT AARHUS UNIVERSITET CHRISTINA L. OTTSEN 23. MAJ 2017 POSTDOC ROBUSTHED Kunsten at lave lemonade when life hands you a lemon make lemonade HVORFOR ROBUSTHED? 1 ud af 5 danskere i den arbejdsdygtige alder er mentalt udfordret pga. stress, angst, depression (lederne,

Læs mere

JEG HAR DET. Pia Giordano FINT. En beretning om mod på livet med kronisk sygdom. Rydendahl Forlag

JEG HAR DET. Pia Giordano FINT. En beretning om mod på livet med kronisk sygdom. Rydendahl Forlag JEG HAR DET Pia Giordano FINT En beretning om mod på livet med kronisk sygdom Rydendahl Forlag Jeg har det fint En beretning om mod på livet med kronisk sygdom af Pia Giordano Indhold Forord... 9 Indledning...

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

INDIVIDUEL RESILIENS

INDIVIDUEL RESILIENS INDIVIDUEL RESILIENS Key points Verden er ved at blive AVUCA Individer med resiliente tankesæt og kompetencer vil være i stand til at skabe mere resiliente organisationer og fællesskaber Enhver kan lære

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED SUND BY NETVÆRKETS TEMADAG OM SUNDHED PÅ TVÆRS BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSOMRÅDET KOLDING FREDAG DEN 23. AUGUST V. ANNA PALDAM FOLKER, KONST. ANALYSECHEF, APF@PSYKIATRIFONDEN.DK

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

DET FÆLLES ANSVAR. Forebyggelse og håndtering af sygefravær. i Horsens kommune. Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL

DET FÆLLES ANSVAR. Forebyggelse og håndtering af sygefravær. i Horsens kommune. Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL DET FÆLLES ANSVAR Forebyggelse og håndtering af sygefravær i Horsens kommune Maila Tandrup, HR chef & Jonas Borgsmidt, FTR, BUPL Agenda Om 1.5.14 - Sygefraværshåndtering Det fælles ansvar - Udbygning af

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere