Socialdemokratiet tabte valget Venstre vandt det ikke!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokratiet tabte valget Venstre vandt det ikke!"

Transkript

1 En artikel fra KRITISK DEBAT Socialdemokratiet tabte valget Venstre vandt det ikke! Skrevet af: Klaus Krogsbæk Offentliggjort: 15. februar 2005 Socialdemokratiet tabte valget, fordi det politiske perspektiv partiet tilbød dækkes udmærket af Venstre, Det Radikale Venstre og DF. Og Socialdemokratiet vil tabe det næste - med eller uden en ny medietrimmet formand. Der er ganske enkelt ikke længere brug for et demokratisk socialistisk parti, der ikke kan eller vil føre demokratisk socialistisk politik. Et demokratisk socialistisk parti kan ikke basere sin eksistensberettigelse og folkelige appel på forsvaret af en velfærdsstat, som efterhånden knap nok lader sig definere. Den rolle kan ligeså godt udfyldes af et hvilket som helst socialliberalt parti. Derfor er der kun ganske få samfundsgrupper tilbage - og der bliver stadig færre - som ser velfærdsstaten bedst sikret med Socialdemokratiet i regering. En sådan udvikling sker selvfølgelig ikke over en nat eller mellem to valg.. Den tog sin begyndelse, da man i 1992 afsatte Svend Auken som formand. Han stod i vejen for de første spæde tilnærmelser til nyliberalismen. Især til nyliberalistisk økonomisk tænkning. Bid for bid er det socialdemokratiske velfærdsprojekt siden blevet afløst af SR regeringernes særegne form for teknokratisk og elitær socialliberalisme. For partiets strateger er denne forvandlingsproces søgt begrundet i hensynet til den nye politiske midte og påstanden om opløsningen af de traditionelle klasseforhold og klasseforbindelser. I lighed med de fleste andre partier har Socialdemokratiet hentet en del af det nye tankegods fra de forskellige retninger indenfor postmodernistisk tænkning. Men hvor denne tænkning har bidraget til at give nyliberalismen en vis form for legitimitet i visse dele af middelklassen, har den modsat medvirket til at tømme Socialdemokratisk politik for progressivt indhold og opløst socialismens begreber i det rene nonsens. Som sådan må det også vurderes, at Socialdemokratiet ved dette valg kun har nået sit foreløbige nulpunkt. Der er ikke plads til flere samfundsbevarende partier af samme størrelse som Venstre på den såkaldte midte i Dansk politik. Selve valgkampens forløb beskriver meget præcist den historiske situation, som Socialdemokratiet befinder sig i. To dage før valgets udskrivelse udsender partiets formand Mogens Lykketoft et relativt progressivt valgoplæg. Men dels kom det flere måneder for sent, og dels var det langt fra vidtgående nok til virkeligt at kunne samle en bred front og beskrive rammerne for valgkampen. Programmet ville tilgodese næsten alle - og nåede derfor ingen specielt. Kort sagt - ingen større vælgergrupper oplevede Made in Denmark som deres. Fagbevægelsen hilste det velkomment - men så var det også sagt. Det forstod Venstre og pressen at udnytte. Efter få dage var programmet forvist til kulissen. I stedet blev der trumfet med overbud og valgkampen blev spredt ud på snart sagt alle hånde politiske småspørgsmål - alt afhængig af hvor mange focusgrupper og interesseorganisationer, der råbte højt. En udvikling der selvfølgelig passede Venstre udmærket, fordi partiet allerede uden nævneværdig modstand fra bl.a. Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har sat sit reformtog på skinner. Derfor måtte valget gerne foregå i småtings- og bogholderi-afdelingen. Bort fra omfordelingen At det kom til at gå sådan, klandrer man nu Mogens Lykketoft og partiets ledelse for. Det er ganske urimeligt, for selv om valgprogrammet havde visse progressive træk, var det, når alt kommer til alt, uden markante demokratiske fordelingspolitiske perspektiver. I bund og grund ligger det og har det 1 / 5

2 ligget i Socialdemokratiets politik gennem to årtier, at vækst går forud for velfærd, og at der ikke kan ændres væsentligt ved de eksisterende fordelingsforhold i samfundet. Det er nyliberal politik. Det er Barrosokommissionens tænkning. Det kan også siges mere direkte. Den Socialdemokratiske ledelse har for længst accepteret, at kun gennem accelereret kapitalistisk vækst kan der falde noget velfærd af til arbejderklassen og de brede mellemlag. Men der kan ikke længere i noget større omfang fordeles fra de rige til de almindelige lønmodtagere. Den linje ændrede Made in Denmark ikke nævneværdigt ved. Og da Socialdemokratiet er dybt splittet i forhold til strukturreformen, og derfor har afstået at gå i offensiven overfor regeringens store magtcentraliseringsmanøvre, ja, så var der kun overskrifterne og stilen tilbage. Den konkurrence vandt Venstre eller nærmere Anders Fogh Rasmussen. Når Venstre alligevel gik tilbage ligesom Socialdemokratiet, er forklaringen nok den, at vælgerne trods alt også er trætte af overbudspolitik, drejebogsvalgkamp uden substans og persondyrkelse. Ikke desto mindre formåede Venstre at holde fast i langt de fleste af de vælgegrupper fra arbejderklassen, som også stemte på partiet i Venstres ledelse har dermed fået bekræftet fornuften i at afstå fra spektakulære liberalistiske projekter og ideologisk konfrontation og i stedet satse på "struktur-reformens metode" - dvs. den liberalistiske samfundsforandring gennemført administrativt og bureaukratisk. Således har Venstres strateger ikke alene "hugget" Socialdemokratiets paroler, men også kopieret SR regeringernes metode op gennem 90\'erne; afpolitiser politikken og gennemfør ændringer som videnskabelig nødvendighed! Derfor kan man med en vis ret hævde, at Venstre ikke vandt valget. Ledelsen turde ikke udfolde det nyliberalistiske projekt yderligere og fik af samme grund heller ikke ny tilslutning. Men med Socialdemokratiet totalt i defensiven og med det parlamentariske flertal i behold, har Venstre og VKregeringen fået arbejdsro - ja, ligefrem mandat til at gennemføre den strukturreform, der blot skal bane vejen for en række andre dybtgående ændringer af det danske samfund i nyliberalistisk retning. Og oven i dette kommer så Velfærdskommissionens rapport med anbefalinger om yderligere begrænsninger i den danske univer-salistiske model. Mon så ikke scenen er sat for næste offensiv med delvis støtte fra De Radikale og måske dele af den socialdemokratiske højrefløj? S som statholder for en forgangen politik Og det er her, der tegner sig et nyt interessant aspekt. Det er velkendt, at DF fortrinsvis henter sine faste vælgergrupper fra tidligere socialdemokratiske kernevælgere. Det er nu også konstateret, at Venstre har et godt tag i vælgergrupper fra arbejderklassen og den lavere middelklasse, som tidligere har stemt Socialdemokratisk. Men det er noget nyt, at Socialdemokratiet ved dette valg dels tabte yderligere til DF og nu også til Det Radikale Venstre. De Radikale løb med værdidebatten og har overtaget Socialdemokratiets hidtidige humanistiske grundlag - vel og mærke på en sådan måde, at partiet uantastet fik mulighed for at tale om velfærdsreformer som noget positivt og fremadrettet, hvor de reelt mener nedskæringer i velfærdsydelser og negativ omfordeling. Og på den anden side fik DF lov til at føre sig frem som regeringens sociale samvittighed og som den "lille mands" talerør. Dvs. Socialdemokratiet fremstod hverken som progressivt - visionært - socialt - eller antielitært. Kun som statholder for en forgangen politik. Det tabte partiet på - og vil som sagt gøre det igen. I bestræbelserne på at fastholde en midtsøgende kurs har partiets ledelse åbnet en ladeport for de fleste andre partier til efter eget valg at optage de ledige standpunkter, som partiets ledelse ikke selv længere tør forfægte (human flygtningepolitik, progressiv og rummelig skolepolitik, demokratisk retspolitik, inklusiv socialpolitik, almindelige lønmodtagerinteresser mv.). 2 / 5

3 Men at det er kommet så vidt, er på ingen måde partiformandens ansvar. Det ansvar påhviler alle tillidsmænd i Socialdemokratiet, der i årevis har accepteret, at der er blevet lagt låg over en meget grundig politisk kamp i partiet om: hvorvidt Socialdemokratiet først og fremmest skal føre velfærdspolitik indenfor de givne politisk-økonomiske grænser, eller om partiet på en og samme tid skal gennemføre det nødvendige kritiske opgør med efterkrigstidens socialteknokratiske politik, som mistede i kraft i slutningen af 70\'erne og herud fra formulere et nyt samfundsforandrende velfærdsprojekt, hvor borgernes demokratiske indflydelse og styringen af markedsøkonomien får en langt mere fremtrædende og konkret plads. De to konfliktlinjer har ulmet gennem flere år og slået igennem i meget forskellige konkrete former siden Men få har turdet generalisere konflikterne af frygt for et definitivt opgør i det store enhedsparti. Af samme grund har Socialdemokratiet også været ude af stand til at komme til begreb om, hvordan "den politiske midte" skulle tackles. Højrefløjen i partiet har dyrket og mytificeret den og brugt den til at neutralisere ethvert forsøg på at formulere en ny radikal fordelingspolitik. Så i det store hele er partiet havnet der, hvor det faktisk kun kan føre den flagrende og indholdsløse overbudspolitik, som blev forrige og dette valgs særkende. Dansen om Midten Men i vores optik er fænomenet den "politiske midte" kun en meget ustabil og tidsbegrænset sociologisk funktion af en velfærdspolitik uden fordelingspolitik, sådan som den har udfoldet sig gennem de sidste to årtier. Hvis Socialdemokratiet og med dem resten af venstrefløjen havde formuleret et meget kontant og klart fordelingspolitisk alternativ til VK regeringens politik, ville det også have været muligt at opløse den "politiske midte" i flere reale sociale konfigurationer. Eksempelvis ville både de højestlønnede, erhvervslivet og store dele af den akademiske elite kaste sig over Socialdemokratiet, hvis man havde formuleret en politik, der indbefattede en stærkt progressiv skattepolitik, indgreb overfor de enorme ejendomsgevinster, markant opprioritering af den brede folkesundheds-politik, udbygning af det brede folkelige demokratiske engagement osv. Til gengæld ville Socialdemokratiet og venstrefløjen kunne have udsondret brede dele af arbejderklassen og middelklassen fra de forannævnte opinionsdannere og genvundet noget af autoriteten som disse klasser og gruppers naturlige historiske repræsentanter. Men det ville også være at åbne et nyt og næsten uoverskueligt brudfelt i forhold til den herskende klasse, samfundseliten og de bagved liggende kapitalkræfter - og det er vel dette voldsomme skisma, der indtil nu dels har handlingslammet og dels fået venstrefløjen både indenfor og udenfor Socialdemokratiet til at afstå fra formuleringen af et fællesprojekt. Den går bare ikke længere, hverken for Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten! Og således kan en politisk kamp indenfor Socialdemokratiet og SF, som der er lagt op til med det dobbelte formandsskifte, ikke gennemføres til bunds uden inddragelse af samarbejdet med de to andre partier indenfor et samlende oppositionsperspektiv. Men desværre har Mogens Lykketofts abdikation med søvngængeragtig sikkerhed åbnet for den sædvanlige afpolitiserede fløjkamp i partiet med Helle Thorning- Schmidt på den højre fløj og Frank Jensen på noget, der skal ligne en venstre fløj, samtidig med at de i munden på hinanden ivrer efter at overbevise alle, der gider lytte, at de skam vil fløjvæsnet til livs og samle partiet - men om hvad? Helle Thorning-Schmidt har i stikordsform spillet ud med et ønske om at placere Socialdemokratiet solidt på den politiske midte og indlede et nærmere samarbejde med VK. Hun satser på, at partiet skal gennemføre nogle af de "velfærdsreformer", som kommissionen til sin tid forventes at komme 3 / 5

4 med. Derved har hun afgørende afskrevet store dele af arbejderklassen og den lavere middelklasse og gjort konkurrencen med Venstre om at udforme arkitekturen for det kommende velfærdssamfund på et liberalistisk grundlag til den egentlige krumtap for partiets politik. Med andre ord en videreførelse af Poul Nyrup Rasmussens projekt med omdannelse af Socialdemokratiet til et "moderne", pragmatisk socialliberalt parti med at appel til svingende vælgersegmenter. Men om Helle Thorning- Schmidt har købt pladsbillet vides ikke, hvorfor projektet må siges at være særdeles risikabelt. Heroverfor står Frank Jensen uden at repræsentere noget reelt alternativ. Det skulle måske være som en slags stopklods overfor Nyrupfløjens projekt. Men selv om han skulle vinde, vil den anden fløj alligevel øge sin dominans i partiet i daglig politik, fordi Frank Jensen som evt. ny formand og den meget brogede flok han repræsenterer ikke vil kunne stille sig i spidsen for en anden politik, med mindre han og hans fløj afgørende gennemfører opgøret med Nyrupfløjens socialliberalisme og genformulerer en overgribende og omfattende solidarisk fordelingspolitik. Hidtil har der ikke været antydningen af et sådant linjeskift i Frank Jensens udmeldinger - snarere tværtimod.. Og i mens og neden under vil brudfladerne vokse i omfang og spændingerne i intensitet, med mindre partiets medlemmer og organisation efterhånden har fået nok af partielitens mange ord og siger stop, så det kan høres. Men hertil har situationen langt fra udviklet sig - endnu. Men det vil den gøre - og det er kun et spørgsmål om tid. Mogens Lykketoft satsede al sin politiske intelligens og autoritet på at afbalancere fløjene. Det lykkedes ikke. Tværtimod handlingslammede det partiet yderligere i hele oppositionsperioden. Autoriteten mangler Og det nye i situationen er den, at ingen ny formand og politisk ledelse (Helle Thorning-Schmidt, Frank Jensen eller en helt tredje) kan indsættes med fordums store politiske indflydelse og autoritet i ryggen. Både Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Poul Nyrup og Mogens Lykketoft voksede ud af et stærkt og kompetent lederlag, hvorfra de arvede autoriteten og forstod at føre den videre indenfor hver deres funktion i partiet. En ny ledelse i Socialdemokratiet kommer ikke til verden med en sådan arv. Ingen af de fire har nemlig nogen arv tilbage at give af. Så hvis ikke en ny ledelse skal bukke under i ligegyldighed, skal den selv vinde den fornødne autoritet for overhovedet at kunne holde sammen på folketingsgruppen og partiorganisationen, og den kamp vindes kun af den, der tør udfordre årtiers fortielser og konfliktskyhed. Enhver anden fremgangsmåde end den organiserede og reelt demokratiske diskussion af fremtidens solidariske velfærdspolitik og radikale demokratisering af samfundet vil blot give "lånt autoritet" og så i øvrigt cementere den stille opløsningens vej. Måske vil det ikke umiddelbart kunne mærkes i det noget overfladiske og sensationsorienterede mediebillede, men meget hurtigt i organisa-tionen. En organisation som den socialdemokratiske, der ikke længere vil have anden funktion end som valgmaskine, vil meget hurtigt gå i opløsning eller synke ned i dyb passivitet - og så er man først på herrens mark - eller marked. Så for os at se, har situationen udviklet sig på en sådan måde, at der i dag kun er en kraft tilbage i Socialdemokratiet, der kan træde i karakter og designe grundlaget for en længerevarende politisk debat i partiet, før man er rede til at vælge sine nye ledere; og det er partiets Hovedbestyrelse. Vel at mærke den del af den, der repræsenterer organisationen helt ud til den mindste partiforening. Kun Hovedbestyrelsen som institution kan endnu påberåbe sig tilstrækkelig autoritet og legitimitet til at igangsætte en demokratisk medlemsdebat, der som mindstemål skal give politiske og visionære svar på følgende spørgsmål: 4 / 5

5 Hvordan og på hvilke områder vil partiet gribe ind og ændre strukturreformen, hvis det igen kommer til magten? Hvad skal være partiets alternativ til velfærdskommissionens rapport, som vi allerede kender nu (ældrebyrde, nedskæringer på overførselsind-komster, ændringer i efterlønnen, skattelettelser for de rige osv)? Hvordan vil partiet ændre arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken? Hvilken linje skal partiet have til besættelsen af Irak og til USA hegemonipolitik i almindelighed? Hvordan vil partiet handle i forhold til Forfatningstraktaten, hvis den, som det ser ud til, udmøntes i en yderligere styrkelse af nyliberalistisk politik? Hvilken folkeskole og uddannelsessystem er nødvendig, hvis den solidariske velfærdsstat skal videreudvikles? Hvilken principiel holdning skal partiet have til: frit valg, tilkøbsydelser, indtægtsbestemte velfærdsydelser, udlicitering, offentlig/privat partnerskab, modernisering af den offentlige sektor, omkostningsstyring i det offentlige. Det er nemlig indenfor disse syv store spørgsmål at hele fløjkampen udspinder sig - mere eller mindre klart formuleret. Og det er indenfor de samme syv spørgsmål, at muligheden for at indlede en bredere diskussion om et alternativ til VK politikken og nyliberalismen former sig. Så når vi har valgt så relativt ensidigt at focusere på problemerne i Socialdemokratiet, er det fordi en eventuel kur ikke længere kun kan findes indenfor partiet, men nødvendigvis må inddrage hele oppositionen i et samlet projekt. Om Socialdemokratiet kommer helskindet gennem en sådan proces, er noget ganske andet! 5 / 5

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK?

Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 1 Notat, kommentar og debatindlæg (GENIND)FØRER THORNING KOPIPOLITIK? 2 Introduktion: Efter regeringsdannelsen var det pludselig slut med det politiske alternativ til VK. Ligesom i sin første tid som S-

Læs mere

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE.

Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. 1 Derfor er SRSF regeringen så blå: THORNING OG CO. ER TILBAGE I KOPIPOLITIK OVERFOR DE BORGERLIGE. Myten om De Radikales altbestemmende rolle i regeringen krakeleret. De Radikale har fået skylden for

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse

20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse En artikel fra KRITISK DEBAT 20 teser og centrum-venstres politiske død og mulige genopstandelse Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. august 2015 Kan, vil og bør Socialdemokraterne, Enhedslisten,

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Hvorhen i den danske model?

Hvorhen i den danske model? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvorhen i den danske model? Skrevet af: Jan Nonboe Offentliggjort: 15. februar 2012 Lad mig starte med et paradoks. Den arbejdsmarkedsmodel, som vi tit og ofte fremhæver og

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Konservative har mistet kernevælgerne

Konservative har mistet kernevælgerne POLITIK Konservative har mistet kernevælgerne Selvstændige og højere funktionærer stemmer ikke længere konservativt - Ny formand kommet godt fra start - Stort potentiale i ledelses-duo - Skal identificere

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Nyt principprogram for Enhedslisten?

Nyt principprogram for Enhedslisten? En artikel fra KRITISK DEBAT Nyt principprogram for Enhedslisten? Skrevet af: Finn Sørensen Offentliggjort: 15. april 2012 En vigtig diskussion på Enhedslistens årsmøde i Store Bededagsferien bliver, om

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Matematik uden indhold

Matematik uden indhold En artikel fra KRITISK DEBAT Matematik uden indhold Skrevet af: Redaktionen Offentliggjort: 01. november 2007 Matematik uden indhold. Sådan kommenterede Financial Times i den forgangne uge valgkampen i

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

Spil med kategorier (lange tekster)

Spil med kategorier (lange tekster) Spil med kategorier (lange tekster) Dette brætspil kan anvendes i forbindelse med alle emneområder. Du kan dog allerhøjest lave 8 forskellige svarmuligheder til dine spørgsmål, f.eks. 8 lande, numre osv.

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00

GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu GAMMEL VIN Socialdemokraternes90 er-budskabhar fåetnyslagkraft Af Signe Lene Christiansen Mandag den 4. maj 2015, 05:00 Del: Budskabet i Socialdemokraternes integrationskampagne er et

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS?

Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS? 1 - Notat 1 - Historisk vælgerlussing til S: S (OG SF) PÅ KATASTROFEKURS? 2. rev. udgave marts 2012. 1 ) Dette notat er en opdatering og udbygning af notatet: S + SF fortsætter opgivelse af mærkesager.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Socialdemokratiet: Helle Thornings 3. vej fornyelse eller blindgyde?

Socialdemokratiet: Helle Thornings 3. vej fornyelse eller blindgyde? En artikel fra KRITISK DEBAT Socialdemokratiet: Helle Thornings 3. vej fornyelse eller blindgyde? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 03. maj 2008 Helle Thorning Schmidt har i to kronikker fremlagt

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Mogens Lykketoft, 1946-

Mogens Lykketoft, 1946- 1 Mogens Lykketoft, 1946- Mogens Lykketoft har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 1981. Han har haft flere forskellige ministerposter, først som skatteminister i 1981-82, siden som finansminister

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokratiets ekstraordinære kongres 2005.

Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokratiets ekstraordinære kongres 2005. Kapitel 5 Opgave A Helle Thorning-Schmidts tale ved Socialdemokratiets ekstraordinære kongres 2005. Kære Partifæller. Jeg vil gerne begynde med at sige tak til vores formand for indsatsen i valgkampen.

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: VÆLGERFLUGT BORT FRA THORNING

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Rød, blå eller lilla?

Rød, blå eller lilla? Rød, blå eller lilla? Carsten Jensen Institut for Statskundskab Dagsorden Lidt om de gode gamle dage Nye tider Partier i nye tider Socialdemokraterne og velfærdsstaten Social Spending as Pct. of GDP 15

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Deleøkonomi Potentialer og problemer Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Oversigt Deleøkonomiens rødder Velfærdsstatens storhed og fald Nyliberalismen og finanskrisen Deleøkonomi:

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere

Den nordiske velfærdsmodel og Nordens muligheder i lyset af europæiseringen

Den nordiske velfærdsmodel og Nordens muligheder i lyset af europæiseringen Inger V. Johansen, RAV Kvinder mod Unionen Oplæg til Nordisk Folkerigsdag den 22. juli 2005 Den nordiske velfærdsmodel og Nordens muligheder i lyset af europæiseringen Jeg er blevet inviteret til at holde

Læs mere

Partiernes krise er aflyst!

Partiernes krise er aflyst! De politiske partiers rolle i politisk dagsordensfastsættelse Christoffer Green-Pedersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.agendasetting.dk Dagsorden 1) Partiernes krise hvad består den

Læs mere

Rum for den frivillige indsats

Rum for den frivillige indsats Rum for den frivillige indsats Oplæg på konference om Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept Den 26. september 2012 i Vollsmose Kulturhus Af Torben Larsen, sekretariatsleder i Landsforeningen

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Ansigtstræks betydning for politikernes valgchancer.

Ansigtstræks betydning for politikernes valgchancer. Ansigtstræks betydning for politikernes valgchancer. Baggrund Mit speciale tager overordnet udgangspunkt i, at medier og politikerne selv tilsyneladende har en idé om, at udseende betyder noget. I hvert

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Fælles kamp for velfærd

Fælles kamp for velfærd En artikel fra KRITISK DEBAT Fælles kamp for velfærd Skrevet af: Finn Sørensen Offentliggjort: 15. marts 2006 Den 28. marts offentliggør regeringen sit oplæg til forhandlingerne om "velfærdsreformer",

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. Kommentar,

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm.  Kommentar, 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar, 28.11.16 VLAK s regeringsgrundlag markerer et skridt til højre

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi.

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi. Skriv et notat Notatgenren vil du støde på i den skriftlige eksamens 2. del som det sidste af de to spørgsmål i delopgaven. Dermed har du forinden besvaret en undersøgelses- eller sammenligningsopgave

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere