Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir)."

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze Deltager indtil fredag ca. kl Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Deltager fredag Elin Aggerhlm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Gert Sigurd Msbæk Ida Pedersen Deltager indtil trsdag ca. kl Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, plitisk chefknsulent (referent) Afbud: Pul-Erik Vinkler Rammeprgram Trsdag Kl Frberedelse til Generalfrsamlingen (kredskntret medbringer den skriftlige beretning, sm I kan bruge sm arbejdspapir). Under punktet skal der behandles evt. indkmne frslag fra medlemmerne (fristen fr indsendelse er 4. ktber) Målet fr dagen: Drøftelse g knkretisering af de fkus mråder kredsbestyrelsen ønsker at have under debatten på generalfrsamlingen Frdeling af temaerne i beretningen Frdeling af emnerne til debatten Frberedelse til generalfrsamlingen ift. de enkelte temaer/emner, i grupper

2 Aftale møde frud fr generalfrsamlingen, samme dag. Frslag: 25. ktber 2012 kl Fredag Kl Kredsbestyrelsesmøde

3 Nter til emnet Generalfrsamling Da alle ikke har mdtaget beretningen starter vi med en times læsepause. Kredsfrmanden rienterer m: - Inviterede talere. Ulla Astman har takket ja til invitatinen - Musikindslag bliver udført af de samme musikanter sm sidste år, Muleskinners Emner til den mundtlige beretning Ikke plads til at ansætte sygeplejersker på særlige vilkår Ligelønsprblematik prblematikken på ledelsesmrådet eks. på klinikchefniveau Frdeling af emnerne i beretningen S. 4 5: Edel, Lene, Gert, Ane g Carin S. 6 7: Helle K., Kristine, Niels, Jytte g Helle M. S. 8-9: Kirsten, Lene, Lne, Helle M., Gert g Ida (TR + MED) S. 9 10: Jytte, Leif, Gert g Jytte (frhandling, løn) S : Helle K. g Lene S. 14: Jytte g Helle K. S : Ane, Gert, Carin, Kirsten g Jytte S : Carin, Helle K. g Kirsten S : Jannie, Lene g Helle K. S. 24: Helle K. S. 25: Elin, Gert, Gitte, Lne g Ida S : Lne, Leif, Niels, Carin g Jytte S. 29: Ane, Lene, Lne g Ida S. 30: Lene g Kristine (svangremsrg) S. 30: Helle K., Helle M. g Leif (præhspital) S. 30: Carin g Kirsten (ytringsfrihed) S. 31: Jytte (regnskab m.v.) Indhld til temaerne S. 4 5 MED Rammerne fr medindflydelse g medbestemmelse Indgangen til medindflydelse g medbestemmelse Sygeplejerskernes mulighed fr indflydelse (de, der ikke sidder i MED) Hvilken indgang skal emnet have på GF? Ekstra nter fra drøftelsen - krav m mødehyppighed til MED-møder - høring i gd tid. Hvrnår høres medarbejdersiden (eks. sammenlægning af specialer. Her var medarbejderne ikke hørt ift., hvilke specialer de kunne freslå sammenlagt)

4 - vigtigheden af at tage / at gribe indflydelsen g ikke afvente at få den. Men det kan være svært, hvis man ikke lige ved, hvad der er gang i (have mere bevidsthed m lbbyarbejdes betydning) - på hvilket ledelsesniveau tages beslutningerne udenm MED egentlig? Ofte er lederne i MED-udvalgene ringere klædt på end FTR - tale samme sprg ift. medindflydelse g medbestemmelse. Hvad betyder det egentlig - vigtigheden af at have fællesskab på B-siden. At alle bidrager - være bevidst m at søge indflydelse i samarbejde/alliance med andre faggrupper - have fkus på, hvad man gerne vil have ud af en sag g hvad der skal til fr at styrke sagens fremdrift det kan måske i ngle situatiner være alliancer på tværs af A g B siden, der kan være med til at styrke en sag - vilkår fr TR ift. MED-arbejdet - prblematikken med, at den enkelte sygeplejerske ikke har bevidsthed m betydningen af deres medvirken i MED-arbejdet. Det er nødvendigt løbende at medvirken det er ikke tilstrækkelig, at hldningen er, at man har valgt en TR til ene g alene at være sygeplejerskerne talerør - vigtigheden af at have fkus på MED-arbejdet gså mellem MED-møderne S. 6 7 g 9-10 OK 13, lønfrhandlinger m.v. - Sygeplejerskernes tilgang til verenskmstfrhandlinger - Skal vi se det ud fra en samfundsvinkel altså den dårlige øknmiske - Regeringens udmelding m at (gen-)åbne fr ligelønsdebatten? S. 8 TR-vilkår, dækning m.v. - Prblematik med at TR g AMiR ikke kan få fri til rganisatriske aktiviteter, når der fra arbejdsgiver g leder side samtidig gives udtryk fr, at det er meget vigtigt med disse funktiner - Og hvem er det egentlig, der beslutter, at man bliver på arbejdet g fravælger et kursus eller en temadag - Og lederne vilkår at de verhvedet er nødt til at begrænse TR g AMiR s deltagelse i rganisatrisk deltagelse S Kngressen S Det fremadrettede med at markere jubilaer i kredsen S

5 - Faglig frsvarlighed: hvilke værkstøjer har DSR eksempelvis - Prblematikken med at de sygeplejefaglige ledere frsvinder eller kmmer i ngle stabsfunktiner til ledelsen - Eksempler på, hvilken betydning det kan få fr sygeplejerskerne i deres daglige arbejde S Arbejdsmiljø. At det ikke pririteres - Sygeplejerskerne vilkår fr at udføre sygepleje hvad det betyder fr Arbejdsmiljøet. Også den betydning sm eks. øgede klagemuligheder giver - Arbejdstilsynets besøg -> hvilken betydning har besøgene fr hverdagen g hvilke knsekvenser har de? S Sygeplejens Dag - Succes en med faglige aktiviteter ude lkalt på arbejdspladserne. Og vigtigheden af, at medlemmerne kan melde ind ift. ønsker g frventninger, så det kan blive arrangeret g udbudt S. 24 Uddannelse - Sygeplejerskernes rlle i fremtidens sundhedsvæsen - Skal uddannelsen akademiseres? - Er der nye mråder, der skal have plads i uddannelse eks. mere m teknlgi frem fr nget andet - Er håndværket ved at frsvinde i uddannelsen g kan man gøre nget fr at få det mere ind i den igen - Flere praktiksteder, så de studerende ikke sander til på de nuværende arbejdspladser - Behvet fr rtatinsstillinger efter endt uddannelse? S. 25 Færre sygeplejersker i plejen - Vigtigt at være sammen i hverdagen både sygeplejersker, ledere g TR - Ved plitikerne knkret, hvrdan det fungerer i klinikken g er de klar ver, at pengene ikke altid kmmer ud der, hvr plitikerne måske har besluttet de skal ud eller trr de er kmmet ud - Input m at se på tallene, der viser prduktinsstigningen på sygehusene S Jbrtatin - Hvrdan frhlder medlemmerne sig til, at DSR medvirker til at finde løsninger der kan tiltrække sygeplejerske til mråder, hvr det er svært at rekruttere sygeplejersker til

6 - Hvrdan kan det gøres attraktivt? S. 29 Sygeplejersker på plejecentre m.v. - Italesætte betydningen af sygeplejersker på plejecentre. Og flde ngle af tallene ud eks. ift. (gen-)indlæggelser g se på betydningen / vigtigheden af et styrket eller anderledes samspil mellem kmmuner, praktiserende læger g sygehusene S. 30 Svangremsrg - Orientere m, hvad der er sket siden sidste GF. At det ikke er sket det DSR egentlig ønskede, så der er frtsat en del at arbejde med på mrådet S. 30 Præhspitale indsats - Kan der findes andre veje end dem vi har frsøgt indtil nu - fr at dkumentere, at anæstesisygeplejersker har str værdi i den præhspitale indsats - Er der andre mråder, der kan være relevante at debattere under dette punkt S. 30 Ytringsfrihed S. 31 Regnskab Frberedelse af beretningsdebatten Opmærksmhedspunkter til debatten under beretningen - Undgå fr megen fnidder under debatten - Opmærksmhed på, at kredsbestyrelsen ikke frsvarer det, der siges - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsesmedlemmerne ikke kmmer med fr mange lange indlæg - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsen ikke bliver fr dminerende under debatten - Pstkrt til at ligge rundt mkring til at skrive tanker g ideer på. Og til at skrive svar på spørgsmål, der måske kmmer frem under debatten High-lights - DSR s synlighed ift. medlemmerne (ansvarlig: Gitte, Karina g Ane) - Fremtidens fagfrening (anvarlig: Ida, Gert, Jannie, Lene g Helle K.) - Frebyggelse g sundhedsfremme, sygeplejerskerne rlle. Herunder inddragelse/brug af frivillige (Jytte g Ida) Indkmne frslag:

7 Kredsbestyrelsen freslår, at frmandskabet kntakter SLS, Thisted g freslår, at de bringer prblemstillingen i debatten, så der kmmer flere nuancer i debatten. Og frtælle dem, hvad vi allerede har besluttet i DSR på mrådet. Måske freslå dem at knkretisere lidt mere. Frslaget fremsættes frtsat sm et punkt på dagsrdnen.

8 Dagsrden til kredsbestyrelsesmøde 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagsrden 3. Gdkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 1. Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 2. Meddelelser fra kredsfrmanden 5. Sager til behandling 1. Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 3. Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 4. Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. 5. Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 6. Flkemøde på Brnhlm 7. Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 8. Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber Orienteringssager 1. Kredsfrmand 2. Kredsnæstfrmændene 3. Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 4. Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

9 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagrden Beslutning: Dagsrdnen gdkendt. 3. Gdkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev lagt på Kngresfrum 14. september Kredskntret har ikke mdtaget kmmentarer. Referatet betragtes derfr jf. Håndbg sm gdkendt. Beslutning: Referatet gdkendt.

10 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde Intet nyt. 4.2 Meddelelser fra kredsfrmanden 4.1 Fremtidig Ledelses Organisering Kredsfrmanden rienterer m, at der nu er ansat klinikchefer på de fleste mråder. Det næste skridt er ansættelse af viceklinikchefer. Kredsbestyrelsen drøfter herefter den videre prces g herunder knsekvenser af, at der lkalt er afvigelser fra den udmeldte ansættelsesprcedure. 4.2 Happening i Aalbrg Kmmune 8. ktber 2012 kl. 12 Der er ved at blive arrangeret et møde denne dat ifm. Aalbrg Kmmunes beslutning m at priritere sygeplejersker på plejehjem. Kredsfrmanden er ved at undersøge hvem der deltager sv.

11 5. Sager til behandling 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 5.4 Behandling af mrådet Strategi fr medlemsaktiviteter 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 5.6 Flkemøde på Brnhlm 5.7 Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber 2012

12 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august 2012 Sagsfremstilling: Sm del i s øknmistyring udarbejdes der øknmirapprter pr. 30. april g 31. august. Frmålet med øknmirapprten er at sikre kredsbestyrelsen et højt infrmatins- g vidensniveau vedr. kredsens øknmi. I øknmirapprterne vil det være muligt at tilpasse frventningerne til årets resultat, det vil sige, at p- eller nedskrive de enkelte budgetpster, hvis der vurderes væsentlige ændringer i frhld til det prindelige budget. Frventninger til årets resultat Ifølge øknmirapprten pr. 31. august 2012 frventes årets resultat at blive et underskud på ca. kr Dette er en væsentlig ændring i frhld til det budget sm blev gdkendt på kredsbestyrelsesmødet 22. august Se nedenstående bemærkninger. Indtægter Vi har justeret Rådighedsbeløbet fra DSR-C med kr , efter vi har mdtaget pgørelse ver frventet Rådighedsbeløb fr Afvigelsen skyldes primært flere færdiguddannede sygeplejersker end budgetteret. Vedr. Gdtgørelse fra Akut-fnden har vi mdtaget kr mere end der var budgetteret, hvilket der er reguleret fr i Udgifter Vedr. udgifter er der i kredsbestyrelsen truffet beslutninger m, at der af verskuddet fra 2011 afsættes kr der dispneres sm følger: Gæster til kngressen kr Bus til Sygeplejens Dag 12. maj 2012 kr g 1 ekstra TR- mrådemøde kr Vi har ved udarbejdelse af øknmirapprten tilrettet TR-aktiviteterne g KB-aktiviteterne med de faktiske deltager antal, dette bevirker, at budgettet er reduceret med kr Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter på denne baggrund evt. ændringer til budget 2012.

13 Kredsfrmanden rienterer m balancen pr. 30. august Beslutning: Kredsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 5.2 Nrdjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev punktet Nrdjyllands Sygeplejerskepris behandlet. Kredskntret har efterfølgende mdtaget endnu en indstilling. Indstilling: Kredsbestyrelsen bedes på mødet tage stilling til den videre behandling af indstillingen. Beslutning: Kredsbestyrelsen tilkendegiver, at det er psitivt, at der er kmmet en indstilling mere. Da kredsbestyrelsen allerede har behandlet punktet på sidste møde pfrdrer de dem, der har indstillet kandidaten, at gemme ansøgningen til næste år. 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g indsats på mrådet fremgår af s Håndbg afsnit 12 (se bilag 1 til pkt. 5.3). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. I behandlingen af mrådet tages der udgangspunkt i tidligere materiale fra HB - Bilag Bilag 1 til bilag Begge bilag er fra HB-møde 11. g

14 Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Det rganisatriske arbejde. Der indstilles til, at kredsbestyrelsen sm minimum beslutter, at der skal udarbejdes en knkret strategi på mrådet. Der drøftes, m der skal udbydes flere tilbud til trien: TR, ledere g AMiR. Der nævnes m man skal tænke på tværs af rganisatinerne, hvis der ikke er en AMiR-sygeplejerske på afdelingen. Det kræver invlvering g samarbejde med andre rganisatiner FOA, terapeuter sv. I strategien skal der nteres nget med, at vi vil styrke det samspil, der er på arbejdspladsen mellem medlemmer, TR, AMiR g ledere Beslutning: Der arbejdes videre med en knkret strategi til behandling på et senere kredsbestyrelsesmøde. 5.4 Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi fr medlemsaktiviteter fremgår af s Håndbg afsnit 5 (se bilag 1 til pkt. 5.4). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet.

15 Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v.. Beslutning: Der indskrives, at aktiviteter tæt på medlemmerne er fr medlemmer i alle livsfaser g så slettes den del med knkret aktivitet fr nyuddannede. Der skal harmniseres ift. kursusvirksmhed (med eller uden indtægtsdækket virksmhed). Derudver arbejdes der videre med en knkret strategi til behandling på næste kredsbestyrelsesmøde. 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g beslutninger på arbejdsmiljømrådet fremgår af s Håndbg afsnit 14 (se bilag 1 til pkt. 5.5). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling:

16 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Arbejdsmiljømrådet. Kredsbestyrelsen drøfter arbejdsgruppens nuværende sammensætning g det videre arbejde med strategien på mrådet. Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe under kredsbestyrelsen sm erstatning fr den nuværende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal kmme med plæg til både kmmissrium fr arbejdsgruppen g strategi på mrådet. Jannie Hvilsted, Edel Rüsz, Carin Juul g frmandskabets ansvarlige på arbejdsmiljømrådet nedsættes sm arbejdsmiljøgruppe. Punktet behandles igen på december mødet. 5.6 Flkemøde på Brnhlm Sagsfremstilling: har gde erfaringer fra deltagelsen i Flkemødet på Brnhlm i DSR afhldt selv t debatarrangementer i samarbejde med bl.a. KL. Derudver havde DSR et udstillingstelt på havnen, sm blev krdineret af Kreds Hvedstaden, samt arrangementer fr samtlige DSR deltagere på Flkemødet. Derudver var frmandskabet inviteret sm deltagere til en lang række debatarrangementer g andre aktiviteter, g havde lejlighed til at mødes med både medlemmer, plitikere g andre aktører på Flkemødet. I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs i DSR, der skal se på planlægningen af næste års deltagelse. På baggrund af erfaringerne fra 2012 vil DSR derfr være repræsenteret igen på Flkemødet i 2013, der finder sted fra trsdag 13. juni søndag 16. juni Indstilling:

17 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter den nrdjyske deltagelse i Flkemødet. Kredsbestyrelsen drøfter vilkårene fr deltagelse g beslutter, hvr de udgifter, der er frbundet med deltagelsen, skal findes. Flkemødet hldes i Allinge. Den gennemsnitlige pris pr. deltager vil være min. kr , hvis der skal dækkes 2 dages tabt arbejdsfrtjeneste. Beslutning: Kredsbestyrelsen ønsker at deltage. Kredsen dækker transprtudgifter g indkvartering. Tabt arbejdsfrtjeneste g frplejning sørger deltagerne selv fr. Der er interesse fra ca. 14 persner. Gitte Grønlund Christensen Jannie Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Niels Gjytkjær Lne Hintze Elin Aggerhlm Jensen Lene Hlmberg Jensen Carin Anette Juul Helle Kanstrup Gert Sigurd Msbæk Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Jytte Wester 5.7 Fællesmøde med Lederfreningen g kredsbestyrelsen Sagsfremstilling: Af samarbejdsaftalen mellem Lederfreningen g fremgår, at de skal mødes én gang årligt. Der er aftalt, at mødet i 2012 bliver på næste KB-møde 9. nvember 2012 kl Lederfreningen deltager med frmand Irene Hesselberg g de 2 nrdjyske bestyrelsesmedlemmer i Lederfreningen (evt. gså suppleanten). Indstilling:

18 Kredsbestyrelsen drøfter prces g temaer fr mødet med Lederfreningen. Frslag til temaer - Samarbejde mellem Lederfreningen g TR/FTR fr basis sygeplejersker - Udfrdringer i et eksisterende system med både basis TR g leder TR Beslutning: Kredsbestyrelsen beslutter at sætte følgende t punkter på dagsrdnen med Lederfreningen: - Hvrdan kan vi samarbejde mkring FLO fremadrettet - Hvrdan kan vi finde fælles fdslag ift. sygeplejefaglig ledelse g sygeplejefagligt ansvar 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 4. g 5. september 2012 Sagsfremstilling: Referat fra sidste HB-møde, samt dagsrden g relevante bilag til HBmødet 4. g 5. september 2012 kan findes på kngresfrum. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter pfølgning fra sidste HB-møde g frbereder sig til det kmmende HB-møde. Under pkt er det vigtigt, at der bliver spurgt ind til, hvem der skal fretage den knkrete vurdering af helt knkrete stillinger. 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsfrmand 6.2 Kredsnæstfrmænd - Helle K. Kanstrup rienterer m, at hun har deltaget i strategimøde på UCN

19 at slides fra AMiR/leder temadag er på nettet (findes på skriv AMiR 26. september i søgefeltet. Det ligger i værktøjskassen, sm er eet af de første søgeresultater. HUSK at lgge jer ind først) - Lene Hlmberg rienterer m at hun har deltaget i generalfrsamlingen i Klubben på Frederikshavn Sygehus at revisin af MED-aftaler er ved at være underskrevet i en hel del kmmuner 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet Tilbagemelding fra knferencen 13. september 2012 m rganisering af nutidens g fremtidens unge Deltagerne i knferencen var Helle Kjærager Kanstrup, Jannie E. A. Hvilsted, Lene Hlmberg Jensen, Gert S. Msbæk g Ida Pedersen. Der var mange gde input at arbejde videre med. 7. Efterretningssager 8. Eventuelt Gert S. Msbæk rienterer m, at han deltager i Lederfreningens temadag p til generalfrsamlingen. Kan man med frdel bruge yutube ift. ngle knkrete budskaber? 9. Evaluering Der tilkendegives, at det er et gdt sted g at det er nget dejlig frplejning. Der er gså plads g r.

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere