Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir)."

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze Deltager indtil fredag ca. kl Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Deltager fredag Elin Aggerhlm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Gert Sigurd Msbæk Ida Pedersen Deltager indtil trsdag ca. kl Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, plitisk chefknsulent (referent) Afbud: Pul-Erik Vinkler Rammeprgram Trsdag Kl Frberedelse til Generalfrsamlingen (kredskntret medbringer den skriftlige beretning, sm I kan bruge sm arbejdspapir). Under punktet skal der behandles evt. indkmne frslag fra medlemmerne (fristen fr indsendelse er 4. ktber) Målet fr dagen: Drøftelse g knkretisering af de fkus mråder kredsbestyrelsen ønsker at have under debatten på generalfrsamlingen Frdeling af temaerne i beretningen Frdeling af emnerne til debatten Frberedelse til generalfrsamlingen ift. de enkelte temaer/emner, i grupper

2 Aftale møde frud fr generalfrsamlingen, samme dag. Frslag: 25. ktber 2012 kl Fredag Kl Kredsbestyrelsesmøde

3 Nter til emnet Generalfrsamling Da alle ikke har mdtaget beretningen starter vi med en times læsepause. Kredsfrmanden rienterer m: - Inviterede talere. Ulla Astman har takket ja til invitatinen - Musikindslag bliver udført af de samme musikanter sm sidste år, Muleskinners Emner til den mundtlige beretning Ikke plads til at ansætte sygeplejersker på særlige vilkår Ligelønsprblematik prblematikken på ledelsesmrådet eks. på klinikchefniveau Frdeling af emnerne i beretningen S. 4 5: Edel, Lene, Gert, Ane g Carin S. 6 7: Helle K., Kristine, Niels, Jytte g Helle M. S. 8-9: Kirsten, Lene, Lne, Helle M., Gert g Ida (TR + MED) S. 9 10: Jytte, Leif, Gert g Jytte (frhandling, løn) S : Helle K. g Lene S. 14: Jytte g Helle K. S : Ane, Gert, Carin, Kirsten g Jytte S : Carin, Helle K. g Kirsten S : Jannie, Lene g Helle K. S. 24: Helle K. S. 25: Elin, Gert, Gitte, Lne g Ida S : Lne, Leif, Niels, Carin g Jytte S. 29: Ane, Lene, Lne g Ida S. 30: Lene g Kristine (svangremsrg) S. 30: Helle K., Helle M. g Leif (præhspital) S. 30: Carin g Kirsten (ytringsfrihed) S. 31: Jytte (regnskab m.v.) Indhld til temaerne S. 4 5 MED Rammerne fr medindflydelse g medbestemmelse Indgangen til medindflydelse g medbestemmelse Sygeplejerskernes mulighed fr indflydelse (de, der ikke sidder i MED) Hvilken indgang skal emnet have på GF? Ekstra nter fra drøftelsen - krav m mødehyppighed til MED-møder - høring i gd tid. Hvrnår høres medarbejdersiden (eks. sammenlægning af specialer. Her var medarbejderne ikke hørt ift., hvilke specialer de kunne freslå sammenlagt)

4 - vigtigheden af at tage / at gribe indflydelsen g ikke afvente at få den. Men det kan være svært, hvis man ikke lige ved, hvad der er gang i (have mere bevidsthed m lbbyarbejdes betydning) - på hvilket ledelsesniveau tages beslutningerne udenm MED egentlig? Ofte er lederne i MED-udvalgene ringere klædt på end FTR - tale samme sprg ift. medindflydelse g medbestemmelse. Hvad betyder det egentlig - vigtigheden af at have fællesskab på B-siden. At alle bidrager - være bevidst m at søge indflydelse i samarbejde/alliance med andre faggrupper - have fkus på, hvad man gerne vil have ud af en sag g hvad der skal til fr at styrke sagens fremdrift det kan måske i ngle situatiner være alliancer på tværs af A g B siden, der kan være med til at styrke en sag - vilkår fr TR ift. MED-arbejdet - prblematikken med, at den enkelte sygeplejerske ikke har bevidsthed m betydningen af deres medvirken i MED-arbejdet. Det er nødvendigt løbende at medvirken det er ikke tilstrækkelig, at hldningen er, at man har valgt en TR til ene g alene at være sygeplejerskerne talerør - vigtigheden af at have fkus på MED-arbejdet gså mellem MED-møderne S. 6 7 g 9-10 OK 13, lønfrhandlinger m.v. - Sygeplejerskernes tilgang til verenskmstfrhandlinger - Skal vi se det ud fra en samfundsvinkel altså den dårlige øknmiske - Regeringens udmelding m at (gen-)åbne fr ligelønsdebatten? S. 8 TR-vilkår, dækning m.v. - Prblematik med at TR g AMiR ikke kan få fri til rganisatriske aktiviteter, når der fra arbejdsgiver g leder side samtidig gives udtryk fr, at det er meget vigtigt med disse funktiner - Og hvem er det egentlig, der beslutter, at man bliver på arbejdet g fravælger et kursus eller en temadag - Og lederne vilkår at de verhvedet er nødt til at begrænse TR g AMiR s deltagelse i rganisatrisk deltagelse S Kngressen S Det fremadrettede med at markere jubilaer i kredsen S

5 - Faglig frsvarlighed: hvilke værkstøjer har DSR eksempelvis - Prblematikken med at de sygeplejefaglige ledere frsvinder eller kmmer i ngle stabsfunktiner til ledelsen - Eksempler på, hvilken betydning det kan få fr sygeplejerskerne i deres daglige arbejde S Arbejdsmiljø. At det ikke pririteres - Sygeplejerskerne vilkår fr at udføre sygepleje hvad det betyder fr Arbejdsmiljøet. Også den betydning sm eks. øgede klagemuligheder giver - Arbejdstilsynets besøg -> hvilken betydning har besøgene fr hverdagen g hvilke knsekvenser har de? S Sygeplejens Dag - Succes en med faglige aktiviteter ude lkalt på arbejdspladserne. Og vigtigheden af, at medlemmerne kan melde ind ift. ønsker g frventninger, så det kan blive arrangeret g udbudt S. 24 Uddannelse - Sygeplejerskernes rlle i fremtidens sundhedsvæsen - Skal uddannelsen akademiseres? - Er der nye mråder, der skal have plads i uddannelse eks. mere m teknlgi frem fr nget andet - Er håndværket ved at frsvinde i uddannelsen g kan man gøre nget fr at få det mere ind i den igen - Flere praktiksteder, så de studerende ikke sander til på de nuværende arbejdspladser - Behvet fr rtatinsstillinger efter endt uddannelse? S. 25 Færre sygeplejersker i plejen - Vigtigt at være sammen i hverdagen både sygeplejersker, ledere g TR - Ved plitikerne knkret, hvrdan det fungerer i klinikken g er de klar ver, at pengene ikke altid kmmer ud der, hvr plitikerne måske har besluttet de skal ud eller trr de er kmmet ud - Input m at se på tallene, der viser prduktinsstigningen på sygehusene S Jbrtatin - Hvrdan frhlder medlemmerne sig til, at DSR medvirker til at finde løsninger der kan tiltrække sygeplejerske til mråder, hvr det er svært at rekruttere sygeplejersker til

6 - Hvrdan kan det gøres attraktivt? S. 29 Sygeplejersker på plejecentre m.v. - Italesætte betydningen af sygeplejersker på plejecentre. Og flde ngle af tallene ud eks. ift. (gen-)indlæggelser g se på betydningen / vigtigheden af et styrket eller anderledes samspil mellem kmmuner, praktiserende læger g sygehusene S. 30 Svangremsrg - Orientere m, hvad der er sket siden sidste GF. At det ikke er sket det DSR egentlig ønskede, så der er frtsat en del at arbejde med på mrådet S. 30 Præhspitale indsats - Kan der findes andre veje end dem vi har frsøgt indtil nu - fr at dkumentere, at anæstesisygeplejersker har str værdi i den præhspitale indsats - Er der andre mråder, der kan være relevante at debattere under dette punkt S. 30 Ytringsfrihed S. 31 Regnskab Frberedelse af beretningsdebatten Opmærksmhedspunkter til debatten under beretningen - Undgå fr megen fnidder under debatten - Opmærksmhed på, at kredsbestyrelsen ikke frsvarer det, der siges - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsesmedlemmerne ikke kmmer med fr mange lange indlæg - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsen ikke bliver fr dminerende under debatten - Pstkrt til at ligge rundt mkring til at skrive tanker g ideer på. Og til at skrive svar på spørgsmål, der måske kmmer frem under debatten High-lights - DSR s synlighed ift. medlemmerne (ansvarlig: Gitte, Karina g Ane) - Fremtidens fagfrening (anvarlig: Ida, Gert, Jannie, Lene g Helle K.) - Frebyggelse g sundhedsfremme, sygeplejerskerne rlle. Herunder inddragelse/brug af frivillige (Jytte g Ida) Indkmne frslag:

7 Kredsbestyrelsen freslår, at frmandskabet kntakter SLS, Thisted g freslår, at de bringer prblemstillingen i debatten, så der kmmer flere nuancer i debatten. Og frtælle dem, hvad vi allerede har besluttet i DSR på mrådet. Måske freslå dem at knkretisere lidt mere. Frslaget fremsættes frtsat sm et punkt på dagsrdnen.

8 Dagsrden til kredsbestyrelsesmøde 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagsrden 3. Gdkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 1. Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 2. Meddelelser fra kredsfrmanden 5. Sager til behandling 1. Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 3. Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 4. Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. 5. Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 6. Flkemøde på Brnhlm 7. Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 8. Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber Orienteringssager 1. Kredsfrmand 2. Kredsnæstfrmændene 3. Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 4. Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

9 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagrden Beslutning: Dagsrdnen gdkendt. 3. Gdkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev lagt på Kngresfrum 14. september Kredskntret har ikke mdtaget kmmentarer. Referatet betragtes derfr jf. Håndbg sm gdkendt. Beslutning: Referatet gdkendt.

10 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde Intet nyt. 4.2 Meddelelser fra kredsfrmanden 4.1 Fremtidig Ledelses Organisering Kredsfrmanden rienterer m, at der nu er ansat klinikchefer på de fleste mråder. Det næste skridt er ansættelse af viceklinikchefer. Kredsbestyrelsen drøfter herefter den videre prces g herunder knsekvenser af, at der lkalt er afvigelser fra den udmeldte ansættelsesprcedure. 4.2 Happening i Aalbrg Kmmune 8. ktber 2012 kl. 12 Der er ved at blive arrangeret et møde denne dat ifm. Aalbrg Kmmunes beslutning m at priritere sygeplejersker på plejehjem. Kredsfrmanden er ved at undersøge hvem der deltager sv.

11 5. Sager til behandling 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 5.4 Behandling af mrådet Strategi fr medlemsaktiviteter 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 5.6 Flkemøde på Brnhlm 5.7 Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber 2012

12 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august 2012 Sagsfremstilling: Sm del i s øknmistyring udarbejdes der øknmirapprter pr. 30. april g 31. august. Frmålet med øknmirapprten er at sikre kredsbestyrelsen et højt infrmatins- g vidensniveau vedr. kredsens øknmi. I øknmirapprterne vil det være muligt at tilpasse frventningerne til årets resultat, det vil sige, at p- eller nedskrive de enkelte budgetpster, hvis der vurderes væsentlige ændringer i frhld til det prindelige budget. Frventninger til årets resultat Ifølge øknmirapprten pr. 31. august 2012 frventes årets resultat at blive et underskud på ca. kr Dette er en væsentlig ændring i frhld til det budget sm blev gdkendt på kredsbestyrelsesmødet 22. august Se nedenstående bemærkninger. Indtægter Vi har justeret Rådighedsbeløbet fra DSR-C med kr , efter vi har mdtaget pgørelse ver frventet Rådighedsbeløb fr Afvigelsen skyldes primært flere færdiguddannede sygeplejersker end budgetteret. Vedr. Gdtgørelse fra Akut-fnden har vi mdtaget kr mere end der var budgetteret, hvilket der er reguleret fr i Udgifter Vedr. udgifter er der i kredsbestyrelsen truffet beslutninger m, at der af verskuddet fra 2011 afsættes kr der dispneres sm følger: Gæster til kngressen kr Bus til Sygeplejens Dag 12. maj 2012 kr g 1 ekstra TR- mrådemøde kr Vi har ved udarbejdelse af øknmirapprten tilrettet TR-aktiviteterne g KB-aktiviteterne med de faktiske deltager antal, dette bevirker, at budgettet er reduceret med kr Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter på denne baggrund evt. ændringer til budget 2012.

13 Kredsfrmanden rienterer m balancen pr. 30. august Beslutning: Kredsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 5.2 Nrdjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev punktet Nrdjyllands Sygeplejerskepris behandlet. Kredskntret har efterfølgende mdtaget endnu en indstilling. Indstilling: Kredsbestyrelsen bedes på mødet tage stilling til den videre behandling af indstillingen. Beslutning: Kredsbestyrelsen tilkendegiver, at det er psitivt, at der er kmmet en indstilling mere. Da kredsbestyrelsen allerede har behandlet punktet på sidste møde pfrdrer de dem, der har indstillet kandidaten, at gemme ansøgningen til næste år. 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g indsats på mrådet fremgår af s Håndbg afsnit 12 (se bilag 1 til pkt. 5.3). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. I behandlingen af mrådet tages der udgangspunkt i tidligere materiale fra HB - Bilag Bilag 1 til bilag Begge bilag er fra HB-møde 11. g

14 Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Det rganisatriske arbejde. Der indstilles til, at kredsbestyrelsen sm minimum beslutter, at der skal udarbejdes en knkret strategi på mrådet. Der drøftes, m der skal udbydes flere tilbud til trien: TR, ledere g AMiR. Der nævnes m man skal tænke på tværs af rganisatinerne, hvis der ikke er en AMiR-sygeplejerske på afdelingen. Det kræver invlvering g samarbejde med andre rganisatiner FOA, terapeuter sv. I strategien skal der nteres nget med, at vi vil styrke det samspil, der er på arbejdspladsen mellem medlemmer, TR, AMiR g ledere Beslutning: Der arbejdes videre med en knkret strategi til behandling på et senere kredsbestyrelsesmøde. 5.4 Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi fr medlemsaktiviteter fremgår af s Håndbg afsnit 5 (se bilag 1 til pkt. 5.4). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet.

15 Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v.. Beslutning: Der indskrives, at aktiviteter tæt på medlemmerne er fr medlemmer i alle livsfaser g så slettes den del med knkret aktivitet fr nyuddannede. Der skal harmniseres ift. kursusvirksmhed (med eller uden indtægtsdækket virksmhed). Derudver arbejdes der videre med en knkret strategi til behandling på næste kredsbestyrelsesmøde. 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g beslutninger på arbejdsmiljømrådet fremgår af s Håndbg afsnit 14 (se bilag 1 til pkt. 5.5). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling:

16 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Arbejdsmiljømrådet. Kredsbestyrelsen drøfter arbejdsgruppens nuværende sammensætning g det videre arbejde med strategien på mrådet. Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe under kredsbestyrelsen sm erstatning fr den nuværende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal kmme med plæg til både kmmissrium fr arbejdsgruppen g strategi på mrådet. Jannie Hvilsted, Edel Rüsz, Carin Juul g frmandskabets ansvarlige på arbejdsmiljømrådet nedsættes sm arbejdsmiljøgruppe. Punktet behandles igen på december mødet. 5.6 Flkemøde på Brnhlm Sagsfremstilling: har gde erfaringer fra deltagelsen i Flkemødet på Brnhlm i DSR afhldt selv t debatarrangementer i samarbejde med bl.a. KL. Derudver havde DSR et udstillingstelt på havnen, sm blev krdineret af Kreds Hvedstaden, samt arrangementer fr samtlige DSR deltagere på Flkemødet. Derudver var frmandskabet inviteret sm deltagere til en lang række debatarrangementer g andre aktiviteter, g havde lejlighed til at mødes med både medlemmer, plitikere g andre aktører på Flkemødet. I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs i DSR, der skal se på planlægningen af næste års deltagelse. På baggrund af erfaringerne fra 2012 vil DSR derfr være repræsenteret igen på Flkemødet i 2013, der finder sted fra trsdag 13. juni søndag 16. juni Indstilling:

17 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter den nrdjyske deltagelse i Flkemødet. Kredsbestyrelsen drøfter vilkårene fr deltagelse g beslutter, hvr de udgifter, der er frbundet med deltagelsen, skal findes. Flkemødet hldes i Allinge. Den gennemsnitlige pris pr. deltager vil være min. kr , hvis der skal dækkes 2 dages tabt arbejdsfrtjeneste. Beslutning: Kredsbestyrelsen ønsker at deltage. Kredsen dækker transprtudgifter g indkvartering. Tabt arbejdsfrtjeneste g frplejning sørger deltagerne selv fr. Der er interesse fra ca. 14 persner. Gitte Grønlund Christensen Jannie Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Niels Gjytkjær Lne Hintze Elin Aggerhlm Jensen Lene Hlmberg Jensen Carin Anette Juul Helle Kanstrup Gert Sigurd Msbæk Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Jytte Wester 5.7 Fællesmøde med Lederfreningen g kredsbestyrelsen Sagsfremstilling: Af samarbejdsaftalen mellem Lederfreningen g fremgår, at de skal mødes én gang årligt. Der er aftalt, at mødet i 2012 bliver på næste KB-møde 9. nvember 2012 kl Lederfreningen deltager med frmand Irene Hesselberg g de 2 nrdjyske bestyrelsesmedlemmer i Lederfreningen (evt. gså suppleanten). Indstilling:

18 Kredsbestyrelsen drøfter prces g temaer fr mødet med Lederfreningen. Frslag til temaer - Samarbejde mellem Lederfreningen g TR/FTR fr basis sygeplejersker - Udfrdringer i et eksisterende system med både basis TR g leder TR Beslutning: Kredsbestyrelsen beslutter at sætte følgende t punkter på dagsrdnen med Lederfreningen: - Hvrdan kan vi samarbejde mkring FLO fremadrettet - Hvrdan kan vi finde fælles fdslag ift. sygeplejefaglig ledelse g sygeplejefagligt ansvar 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 4. g 5. september 2012 Sagsfremstilling: Referat fra sidste HB-møde, samt dagsrden g relevante bilag til HBmødet 4. g 5. september 2012 kan findes på kngresfrum. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter pfølgning fra sidste HB-møde g frbereder sig til det kmmende HB-møde. Under pkt er det vigtigt, at der bliver spurgt ind til, hvem der skal fretage den knkrete vurdering af helt knkrete stillinger. 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsfrmand 6.2 Kredsnæstfrmænd - Helle K. Kanstrup rienterer m, at hun har deltaget i strategimøde på UCN

19 at slides fra AMiR/leder temadag er på nettet (findes på skriv AMiR 26. september i søgefeltet. Det ligger i værktøjskassen, sm er eet af de første søgeresultater. HUSK at lgge jer ind først) - Lene Hlmberg rienterer m at hun har deltaget i generalfrsamlingen i Klubben på Frederikshavn Sygehus at revisin af MED-aftaler er ved at være underskrevet i en hel del kmmuner 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet Tilbagemelding fra knferencen 13. september 2012 m rganisering af nutidens g fremtidens unge Deltagerne i knferencen var Helle Kjærager Kanstrup, Jannie E. A. Hvilsted, Lene Hlmberg Jensen, Gert S. Msbæk g Ida Pedersen. Der var mange gde input at arbejde videre med. 7. Efterretningssager 8. Eventuelt Gert S. Msbæk rienterer m, at han deltager i Lederfreningens temadag p til generalfrsamlingen. Kan man med frdel bruge yutube ift. ngle knkrete budskaber? 9. Evaluering Der tilkendegives, at det er et gdt sted g at det er nget dejlig frplejning. Der er gså plads g r.

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10, 11, 12.30-13 (frokost) og 14 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Gert

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1.

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland. Dagsorden. 1. Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen - AFBUD Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted deltager til kl. 18 Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset

Kl. 17 Udlevering af Ipad + opsætning af Ipad v/claus Freløv, Kvæsthuset Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Kirsten Højslet Elin Aggerholm Jensen Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslokale LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 22. juni 2015, kl. 8.30-10.00 2641-130 IT Undervisningslkale LAMU Øknmi g Bygninger Dagsrden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skv, Berit Krnbæk Bisen, Carsten Pahl Jensen, Esther S.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Afbud: Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Ida Pedersen

Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Afbud: Vibeke Blach Granberg Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Ida Pedersen Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen deltager fra kl. 12.40 Dorte Bang Kirsten Højslet deltager fra kl. 9.10 9.40 og igen fra kl. 10.45 Elin Aggerholm Jensen Anne Marie

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedato: Torsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30. Referat Integratinsrådet Møde nr.: Integratinsråd Dannet den: Fredag den 15-03-2013 Mødedat: Trsdag den 14-03-2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:30 Mødested: Lilla mødelkale Amtstue Alle 71 Medlemmer Jhnny Dahlgaard

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 17/9 2015 kl.17.15 i A1-1.15 Tilstede: 80 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: Gdkendt Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Gdkendt

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Hummingen Strand Grundejerforening

Hummingen Strand Grundejerforening Dannemare 26 april 2013 Hummingen Strand Grundejerfrening Referat Bestyrelsesmøde 26 april (Stre bededag) 2013 kl. 14.30-18.00 Hummingen Strandvej 14 Mødedeltager: Hans Ove Jørgensen (HOJ), Flemming Grættrup

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Referat MED-Områdeudvalg for skoler

Referat MED-Områdeudvalg for skoler Næstved Kmmune Center fr Uddannelse www.naestved.dk Referat 31.08.2015 MED-Områdeudvalg fr skler Mødedat 31-8- 2015 Tid 14:00-16:00 Sted Mødelkale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Lars Nedergaard, centerchef,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere