Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir)."

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze Deltager indtil fredag ca. kl Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Deltager fredag Elin Aggerhlm Jensen Karina Dinesen Kjeldsen Helle Møller Kjeldsen Gert Sigurd Msbæk Ida Pedersen Deltager indtil trsdag ca. kl Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Gitte Grønlund Christensen, 1. suppleant valgkreds 1 Carin Anette Juul, 1. suppleant valgkreds 2 Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, plitisk chefknsulent (referent) Afbud: Pul-Erik Vinkler Rammeprgram Trsdag Kl Frberedelse til Generalfrsamlingen (kredskntret medbringer den skriftlige beretning, sm I kan bruge sm arbejdspapir). Under punktet skal der behandles evt. indkmne frslag fra medlemmerne (fristen fr indsendelse er 4. ktber) Målet fr dagen: Drøftelse g knkretisering af de fkus mråder kredsbestyrelsen ønsker at have under debatten på generalfrsamlingen Frdeling af temaerne i beretningen Frdeling af emnerne til debatten Frberedelse til generalfrsamlingen ift. de enkelte temaer/emner, i grupper

2 Aftale møde frud fr generalfrsamlingen, samme dag. Frslag: 25. ktber 2012 kl Fredag Kl Kredsbestyrelsesmøde

3 Nter til emnet Generalfrsamling Da alle ikke har mdtaget beretningen starter vi med en times læsepause. Kredsfrmanden rienterer m: - Inviterede talere. Ulla Astman har takket ja til invitatinen - Musikindslag bliver udført af de samme musikanter sm sidste år, Muleskinners Emner til den mundtlige beretning Ikke plads til at ansætte sygeplejersker på særlige vilkår Ligelønsprblematik prblematikken på ledelsesmrådet eks. på klinikchefniveau Frdeling af emnerne i beretningen S. 4 5: Edel, Lene, Gert, Ane g Carin S. 6 7: Helle K., Kristine, Niels, Jytte g Helle M. S. 8-9: Kirsten, Lene, Lne, Helle M., Gert g Ida (TR + MED) S. 9 10: Jytte, Leif, Gert g Jytte (frhandling, løn) S : Helle K. g Lene S. 14: Jytte g Helle K. S : Ane, Gert, Carin, Kirsten g Jytte S : Carin, Helle K. g Kirsten S : Jannie, Lene g Helle K. S. 24: Helle K. S. 25: Elin, Gert, Gitte, Lne g Ida S : Lne, Leif, Niels, Carin g Jytte S. 29: Ane, Lene, Lne g Ida S. 30: Lene g Kristine (svangremsrg) S. 30: Helle K., Helle M. g Leif (præhspital) S. 30: Carin g Kirsten (ytringsfrihed) S. 31: Jytte (regnskab m.v.) Indhld til temaerne S. 4 5 MED Rammerne fr medindflydelse g medbestemmelse Indgangen til medindflydelse g medbestemmelse Sygeplejerskernes mulighed fr indflydelse (de, der ikke sidder i MED) Hvilken indgang skal emnet have på GF? Ekstra nter fra drøftelsen - krav m mødehyppighed til MED-møder - høring i gd tid. Hvrnår høres medarbejdersiden (eks. sammenlægning af specialer. Her var medarbejderne ikke hørt ift., hvilke specialer de kunne freslå sammenlagt)

4 - vigtigheden af at tage / at gribe indflydelsen g ikke afvente at få den. Men det kan være svært, hvis man ikke lige ved, hvad der er gang i (have mere bevidsthed m lbbyarbejdes betydning) - på hvilket ledelsesniveau tages beslutningerne udenm MED egentlig? Ofte er lederne i MED-udvalgene ringere klædt på end FTR - tale samme sprg ift. medindflydelse g medbestemmelse. Hvad betyder det egentlig - vigtigheden af at have fællesskab på B-siden. At alle bidrager - være bevidst m at søge indflydelse i samarbejde/alliance med andre faggrupper - have fkus på, hvad man gerne vil have ud af en sag g hvad der skal til fr at styrke sagens fremdrift det kan måske i ngle situatiner være alliancer på tværs af A g B siden, der kan være med til at styrke en sag - vilkår fr TR ift. MED-arbejdet - prblematikken med, at den enkelte sygeplejerske ikke har bevidsthed m betydningen af deres medvirken i MED-arbejdet. Det er nødvendigt løbende at medvirken det er ikke tilstrækkelig, at hldningen er, at man har valgt en TR til ene g alene at være sygeplejerskerne talerør - vigtigheden af at have fkus på MED-arbejdet gså mellem MED-møderne S. 6 7 g 9-10 OK 13, lønfrhandlinger m.v. - Sygeplejerskernes tilgang til verenskmstfrhandlinger - Skal vi se det ud fra en samfundsvinkel altså den dårlige øknmiske - Regeringens udmelding m at (gen-)åbne fr ligelønsdebatten? S. 8 TR-vilkår, dækning m.v. - Prblematik med at TR g AMiR ikke kan få fri til rganisatriske aktiviteter, når der fra arbejdsgiver g leder side samtidig gives udtryk fr, at det er meget vigtigt med disse funktiner - Og hvem er det egentlig, der beslutter, at man bliver på arbejdet g fravælger et kursus eller en temadag - Og lederne vilkår at de verhvedet er nødt til at begrænse TR g AMiR s deltagelse i rganisatrisk deltagelse S Kngressen S Det fremadrettede med at markere jubilaer i kredsen S

5 - Faglig frsvarlighed: hvilke værkstøjer har DSR eksempelvis - Prblematikken med at de sygeplejefaglige ledere frsvinder eller kmmer i ngle stabsfunktiner til ledelsen - Eksempler på, hvilken betydning det kan få fr sygeplejerskerne i deres daglige arbejde S Arbejdsmiljø. At det ikke pririteres - Sygeplejerskerne vilkår fr at udføre sygepleje hvad det betyder fr Arbejdsmiljøet. Også den betydning sm eks. øgede klagemuligheder giver - Arbejdstilsynets besøg -> hvilken betydning har besøgene fr hverdagen g hvilke knsekvenser har de? S Sygeplejens Dag - Succes en med faglige aktiviteter ude lkalt på arbejdspladserne. Og vigtigheden af, at medlemmerne kan melde ind ift. ønsker g frventninger, så det kan blive arrangeret g udbudt S. 24 Uddannelse - Sygeplejerskernes rlle i fremtidens sundhedsvæsen - Skal uddannelsen akademiseres? - Er der nye mråder, der skal have plads i uddannelse eks. mere m teknlgi frem fr nget andet - Er håndværket ved at frsvinde i uddannelsen g kan man gøre nget fr at få det mere ind i den igen - Flere praktiksteder, så de studerende ikke sander til på de nuværende arbejdspladser - Behvet fr rtatinsstillinger efter endt uddannelse? S. 25 Færre sygeplejersker i plejen - Vigtigt at være sammen i hverdagen både sygeplejersker, ledere g TR - Ved plitikerne knkret, hvrdan det fungerer i klinikken g er de klar ver, at pengene ikke altid kmmer ud der, hvr plitikerne måske har besluttet de skal ud eller trr de er kmmet ud - Input m at se på tallene, der viser prduktinsstigningen på sygehusene S Jbrtatin - Hvrdan frhlder medlemmerne sig til, at DSR medvirker til at finde løsninger der kan tiltrække sygeplejerske til mråder, hvr det er svært at rekruttere sygeplejersker til

6 - Hvrdan kan det gøres attraktivt? S. 29 Sygeplejersker på plejecentre m.v. - Italesætte betydningen af sygeplejersker på plejecentre. Og flde ngle af tallene ud eks. ift. (gen-)indlæggelser g se på betydningen / vigtigheden af et styrket eller anderledes samspil mellem kmmuner, praktiserende læger g sygehusene S. 30 Svangremsrg - Orientere m, hvad der er sket siden sidste GF. At det ikke er sket det DSR egentlig ønskede, så der er frtsat en del at arbejde med på mrådet S. 30 Præhspitale indsats - Kan der findes andre veje end dem vi har frsøgt indtil nu - fr at dkumentere, at anæstesisygeplejersker har str værdi i den præhspitale indsats - Er der andre mråder, der kan være relevante at debattere under dette punkt S. 30 Ytringsfrihed S. 31 Regnskab Frberedelse af beretningsdebatten Opmærksmhedspunkter til debatten under beretningen - Undgå fr megen fnidder under debatten - Opmærksmhed på, at kredsbestyrelsen ikke frsvarer det, der siges - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsesmedlemmerne ikke kmmer med fr mange lange indlæg - Være pmærksm på, at kredsbestyrelsen ikke bliver fr dminerende under debatten - Pstkrt til at ligge rundt mkring til at skrive tanker g ideer på. Og til at skrive svar på spørgsmål, der måske kmmer frem under debatten High-lights - DSR s synlighed ift. medlemmerne (ansvarlig: Gitte, Karina g Ane) - Fremtidens fagfrening (anvarlig: Ida, Gert, Jannie, Lene g Helle K.) - Frebyggelse g sundhedsfremme, sygeplejerskerne rlle. Herunder inddragelse/brug af frivillige (Jytte g Ida) Indkmne frslag:

7 Kredsbestyrelsen freslår, at frmandskabet kntakter SLS, Thisted g freslår, at de bringer prblemstillingen i debatten, så der kmmer flere nuancer i debatten. Og frtælle dem, hvad vi allerede har besluttet i DSR på mrådet. Måske freslå dem at knkretisere lidt mere. Frslaget fremsættes frtsat sm et punkt på dagsrdnen.

8 Dagsrden til kredsbestyrelsesmøde 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagsrden 3. Gdkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4. Meddelelser 1. Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 2. Meddelelser fra kredsfrmanden 5. Sager til behandling 1. Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 3. Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 4. Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. 5. Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 6. Flkemøde på Brnhlm 7. Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 8. Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber Orienteringssager 1. Kredsfrmand 2. Kredsnæstfrmændene 3. Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 4. Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

9 1. Mødets åbning 2. Gdkendelse af dagrden Beslutning: Dagsrdnen gdkendt. 3. Gdkendelse af referat Referatet fra kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev lagt på Kngresfrum 14. september Kredskntret har ikke mdtaget kmmentarer. Referatet betragtes derfr jf. Håndbg sm gdkendt. Beslutning: Referatet gdkendt.

10 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde Intet nyt. 4.2 Meddelelser fra kredsfrmanden 4.1 Fremtidig Ledelses Organisering Kredsfrmanden rienterer m, at der nu er ansat klinikchefer på de fleste mråder. Det næste skridt er ansættelse af viceklinikchefer. Kredsbestyrelsen drøfter herefter den videre prces g herunder knsekvenser af, at der lkalt er afvigelser fra den udmeldte ansættelsesprcedure. 4.2 Happening i Aalbrg Kmmune 8. ktber 2012 kl. 12 Der er ved at blive arrangeret et møde denne dat ifm. Aalbrg Kmmunes beslutning m at priritere sygeplejersker på plejehjem. Kredsfrmanden er ved at undersøge hvem der deltager sv.

11 5. Sager til behandling 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august Nrdjyllands Sygeplejerskepris 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde 5.4 Behandling af mrådet Strategi fr medlemsaktiviteter 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø 5.6 Flkemøde på Brnhlm 5.7 Fællesmøde mellem Lederfreningen g kredsbestyrelsen 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 9. g 10. ktber 2012

12 5.1 Øknmirapprt pr. 31. august 2012 Sagsfremstilling: Sm del i s øknmistyring udarbejdes der øknmirapprter pr. 30. april g 31. august. Frmålet med øknmirapprten er at sikre kredsbestyrelsen et højt infrmatins- g vidensniveau vedr. kredsens øknmi. I øknmirapprterne vil det være muligt at tilpasse frventningerne til årets resultat, det vil sige, at p- eller nedskrive de enkelte budgetpster, hvis der vurderes væsentlige ændringer i frhld til det prindelige budget. Frventninger til årets resultat Ifølge øknmirapprten pr. 31. august 2012 frventes årets resultat at blive et underskud på ca. kr Dette er en væsentlig ændring i frhld til det budget sm blev gdkendt på kredsbestyrelsesmødet 22. august Se nedenstående bemærkninger. Indtægter Vi har justeret Rådighedsbeløbet fra DSR-C med kr , efter vi har mdtaget pgørelse ver frventet Rådighedsbeløb fr Afvigelsen skyldes primært flere færdiguddannede sygeplejersker end budgetteret. Vedr. Gdtgørelse fra Akut-fnden har vi mdtaget kr mere end der var budgetteret, hvilket der er reguleret fr i Udgifter Vedr. udgifter er der i kredsbestyrelsen truffet beslutninger m, at der af verskuddet fra 2011 afsættes kr der dispneres sm følger: Gæster til kngressen kr Bus til Sygeplejens Dag 12. maj 2012 kr g 1 ekstra TR- mrådemøde kr Vi har ved udarbejdelse af øknmirapprten tilrettet TR-aktiviteterne g KB-aktiviteterne med de faktiske deltager antal, dette bevirker, at budgettet er reduceret med kr Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter på denne baggrund evt. ændringer til budget 2012.

13 Kredsfrmanden rienterer m balancen pr. 30. august Beslutning: Kredsbestyrelsen tager indstillingen til efterretning. 5.2 Nrdjyllands Sygeplejerskepris Sagsfremstilling: På kredsbestyrelsens møde 31. august 2012 blev punktet Nrdjyllands Sygeplejerskepris behandlet. Kredskntret har efterfølgende mdtaget endnu en indstilling. Indstilling: Kredsbestyrelsen bedes på mødet tage stilling til den videre behandling af indstillingen. Beslutning: Kredsbestyrelsen tilkendegiver, at det er psitivt, at der er kmmet en indstilling mere. Da kredsbestyrelsen allerede har behandlet punktet på sidste møde pfrdrer de dem, der har indstillet kandidaten, at gemme ansøgningen til næste år. 5.3 Behandling af mrådet Det rganisatriske arbejde Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g indsats på mrådet fremgår af s Håndbg afsnit 12 (se bilag 1 til pkt. 5.3). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. I behandlingen af mrådet tages der udgangspunkt i tidligere materiale fra HB - Bilag Bilag 1 til bilag Begge bilag er fra HB-møde 11. g

14 Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Det rganisatriske arbejde. Der indstilles til, at kredsbestyrelsen sm minimum beslutter, at der skal udarbejdes en knkret strategi på mrådet. Der drøftes, m der skal udbydes flere tilbud til trien: TR, ledere g AMiR. Der nævnes m man skal tænke på tværs af rganisatinerne, hvis der ikke er en AMiR-sygeplejerske på afdelingen. Det kræver invlvering g samarbejde med andre rganisatiner FOA, terapeuter sv. I strategien skal der nteres nget med, at vi vil styrke det samspil, der er på arbejdspladsen mellem medlemmer, TR, AMiR g ledere Beslutning: Der arbejdes videre med en knkret strategi til behandling på et senere kredsbestyrelsesmøde. 5.4 Behandling af mrådet Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v. Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi fr medlemsaktiviteter fremgår af s Håndbg afsnit 5 (se bilag 1 til pkt. 5.4). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet.

15 Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Medlemsmøder, kursusvirksmhed m.v.. Beslutning: Der indskrives, at aktiviteter tæt på medlemmerne er fr medlemmer i alle livsfaser g så slettes den del med knkret aktivitet fr nyuddannede. Der skal harmniseres ift. kursusvirksmhed (med eller uden indtægtsdækket virksmhed). Derudver arbejdes der videre med en knkret strategi til behandling på næste kredsbestyrelsesmøde. 5.5 Behandling af mrådet Arbejdsmiljø Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen nuværende strategi g beslutninger på arbejdsmiljømrådet fremgår af s Håndbg afsnit 14 (se bilag 1 til pkt. 5.5). Allerede vedtagne beslutninger på mrådet fra i år - er tilføjet med rød tekst. Der henvises i øvrigt til pkt. 5.4 i KB-referatet fra 18. juni 2012 g bilag 2 til pkt på HB-møde 3. g 4. september 2012 (pfølgning på kngressen). Sidstnævnte bilag er vedhæftet. Den videre prces: Administrativ indarbejdes de nye beslutninger, der tages i dag, i materialet g punktet behandles igen på KB-mødet 9. nvember 2012, hvr det endeligt gdkendes. Indstilling:

16 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter, hvilke ændringer, der ønskes implementeret i Arbejdsmiljømrådet. Kredsbestyrelsen drøfter arbejdsgruppens nuværende sammensætning g det videre arbejde med strategien på mrådet. Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe under kredsbestyrelsen sm erstatning fr den nuværende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal kmme med plæg til både kmmissrium fr arbejdsgruppen g strategi på mrådet. Jannie Hvilsted, Edel Rüsz, Carin Juul g frmandskabets ansvarlige på arbejdsmiljømrådet nedsættes sm arbejdsmiljøgruppe. Punktet behandles igen på december mødet. 5.6 Flkemøde på Brnhlm Sagsfremstilling: har gde erfaringer fra deltagelsen i Flkemødet på Brnhlm i DSR afhldt selv t debatarrangementer i samarbejde med bl.a. KL. Derudver havde DSR et udstillingstelt på havnen, sm blev krdineret af Kreds Hvedstaden, samt arrangementer fr samtlige DSR deltagere på Flkemødet. Derudver var frmandskabet inviteret sm deltagere til en lang række debatarrangementer g andre aktiviteter, g havde lejlighed til at mødes med både medlemmer, plitikere g andre aktører på Flkemødet. I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs i DSR, der skal se på planlægningen af næste års deltagelse. På baggrund af erfaringerne fra 2012 vil DSR derfr være repræsenteret igen på Flkemødet i 2013, der finder sted fra trsdag 13. juni søndag 16. juni Indstilling:

17 Kredsbestyrelsen drøfter g beslutter den nrdjyske deltagelse i Flkemødet. Kredsbestyrelsen drøfter vilkårene fr deltagelse g beslutter, hvr de udgifter, der er frbundet med deltagelsen, skal findes. Flkemødet hldes i Allinge. Den gennemsnitlige pris pr. deltager vil være min. kr , hvis der skal dækkes 2 dages tabt arbejdsfrtjeneste. Beslutning: Kredsbestyrelsen ønsker at deltage. Kredsen dækker transprtudgifter g indkvartering. Tabt arbejdsfrtjeneste g frplejning sørger deltagerne selv fr. Der er interesse fra ca. 14 persner. Gitte Grønlund Christensen Jannie Hvilsted Helle Møller Kjeldsen Niels Gjytkjær Lne Hintze Elin Aggerhlm Jensen Lene Hlmberg Jensen Carin Anette Juul Helle Kanstrup Gert Sigurd Msbæk Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertssn Ane Møller Vadsager Jytte Wester 5.7 Fællesmøde med Lederfreningen g kredsbestyrelsen Sagsfremstilling: Af samarbejdsaftalen mellem Lederfreningen g fremgår, at de skal mødes én gang årligt. Der er aftalt, at mødet i 2012 bliver på næste KB-møde 9. nvember 2012 kl Lederfreningen deltager med frmand Irene Hesselberg g de 2 nrdjyske bestyrelsesmedlemmer i Lederfreningen (evt. gså suppleanten). Indstilling:

18 Kredsbestyrelsen drøfter prces g temaer fr mødet med Lederfreningen. Frslag til temaer - Samarbejde mellem Lederfreningen g TR/FTR fr basis sygeplejersker - Udfrdringer i et eksisterende system med både basis TR g leder TR Beslutning: Kredsbestyrelsen beslutter at sætte følgende t punkter på dagsrdnen med Lederfreningen: - Hvrdan kan vi samarbejde mkring FLO fremadrettet - Hvrdan kan vi finde fælles fdslag ift. sygeplejefaglig ledelse g sygeplejefagligt ansvar 5.8 Opfølgning g frberedelse til HB-møde 4. g 5. september 2012 Sagsfremstilling: Referat fra sidste HB-møde, samt dagsrden g relevante bilag til HBmødet 4. g 5. september 2012 kan findes på kngresfrum. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter pfølgning fra sidste HB-møde g frbereder sig til det kmmende HB-møde. Under pkt er det vigtigt, at der bliver spurgt ind til, hvem der skal fretage den knkrete vurdering af helt knkrete stillinger. 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsfrmand 6.2 Kredsnæstfrmænd - Helle K. Kanstrup rienterer m, at hun har deltaget i strategimøde på UCN

19 at slides fra AMiR/leder temadag er på nettet (findes på skriv AMiR 26. september i søgefeltet. Det ligger i værktøjskassen, sm er eet af de første søgeresultater. HUSK at lgge jer ind først) - Lene Hlmberg rienterer m at hun har deltaget i generalfrsamlingen i Klubben på Frederikshavn Sygehus at revisin af MED-aftaler er ved at være underskrevet i en hel del kmmuner 6.3 Nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.4 Andet Tilbagemelding fra knferencen 13. september 2012 m rganisering af nutidens g fremtidens unge Deltagerne i knferencen var Helle Kjærager Kanstrup, Jannie E. A. Hvilsted, Lene Hlmberg Jensen, Gert S. Msbæk g Ida Pedersen. Der var mange gde input at arbejde videre med. 7. Efterretningssager 8. Eventuelt Gert S. Msbæk rienterer m, at han deltager i Lederfreningens temadag p til generalfrsamlingen. Kan man med frdel bruge yutube ift. ngle knkrete budskaber? 9. Evaluering Der tilkendegives, at det er et gdt sted g at det er nget dejlig frplejning. Der er gså plads g r.

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere