LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet"

Transkript

1 LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT

2 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af Lone McColaugh, landsformand for Leverforeningen Så er vi ved det andet nummer af Levernyt med det ny layout. Mange har rost bladets nye udseende, det ser mere professionelt ud, har nogen udtalt. Men der er også nogle, der mener, at det tidligere udseende, hvor bl.a. formatet var mindre, var pænere. vi skal jo altid tilvænne os noget nyt, og somme tider tager det noget tid. I dette nummer har vi et interview med camilla Bloch vorum, en ung kvinde, som igennem mange år var leversyg med de fysiske kropslige reaktioner, der følger med, når leveren ikke virker, som den skal. camilla tabte sig meget, var meget dårlig, men havde en god opbakning af sin familie. Da telefonen endelig ringede i december 2008 efter mere end 9 måneders venten, vendte det at få en ny lever også op og ned på hendes liv. En ny lever har bl.a. bevirket, at hun ser anderledes på mange dagligdags ting, småting er uvæsentlige, og det er noget, mange transplanterede kan nikke genkendende til. Og en stadig taknemmelighed i hverdagen har hun over den gave, hun har fået fra en donor, som hun ikke har kendt. Det fører os hen til det faktum, at der ikke er tilstrækkelige organer til rådighed. Det har der ikke været i mange år, og når vi samtidig konstaterer, at der i 2013 er betydeligt færre, der har tilmeldt sig donorregisteret, må vi frygte, at flere og flere står på ventelisten i længere tid. Hvad der sker med en person på ventelisten, kan vi kun gisne om. Under alle omstændigheder giver det en forringet livskvalitet, både for patienten, men også for de pårørende. Danmark har i mange år haft en meget lavere transplantationsrate end de lande, vi normalt sammenligner os med. Bl.a. de nordiske lande transplanterer flere målt på det samlede antal indbyggere end Danmark. Mange gode kræfter har været aktive for at få flere til at tilmelde sig donorregisteret og derved forhåbentligt forbedret antallet af transplantationer, men desværre er antallet af tilmeldinger til registeret faldet væsentligt sidste år. vi må kun håbe på, at politikerne opper sig og igen får sat gang i diskussionen, om vi i Danmark også skal have formodet samtykke, så alle er donorer ved fødslen. Det kunne måske være en vej til at få flere transplantationer og færre personer på ventelisterne til nye organer. Senere på året er det meningen, at der igen skal være en landsdækkende kampagne for at få flere til at tage stilling og tilmelde sig donorregisteret, så vi sætter vor lid til, at det igen sker. Men i hverdagen har vi også mulighed for at få budskabet ud til mange i kraft af, at vi alle er en form for ambassadører for en tilmelding til donorregisteret. vi skal blot huske det, når vi færdes ude omkring. Rigtig god læselyst. INdhoLd Leder Referat fra generalforsamling Spændende foredrag Portræt af Camilla Bloch Vorum Nybyggeriet på Rigshospitalet LEVERNYT nr Udgives af Leverforeningen Åløkkehaven 30, 5000 Odense c Facebook.com/leverforeningen LEVERNYT udsendes fire gange årligt til Leverforeningens medlemmer samt til leverafsnit på landets hospitaler. Redaktion Per Baltzersen Knudsen, redaktør Tlf , mail: Redaktionsudvalg Lone Mccolaugh, Per Baltzersen Knudsen Forsidefoto camilla Bloch vorum (privatfoto) Layout og tryk Faxe Bogtryk/Grafisk oplag 450 Næste nummer / deadline August 2014 / 1. august 2014 Annoncer Kæthe Jørgensen Tlf , mail: Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.... arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige - bl.a. Sundhedsstyrelsen.... er medlem af Oplysning om Organdonation, der arbejder for større donortilgang.... har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning. Har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? Gennem Leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær. Leverforeningens generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Derudover arrangerer Leverforeningen hvert år nogle sammenkomster for medlemmerne og deres pårørende. Levernyt. Som medlem får du tilsendt Levernyt 4 gange om året. Patientforsikringen skifter navn Rygning og levercirrose Journaler på tværs af sygehuse Invitation til sommerudflugt Læger for travle til at inddrage patienter hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? Enkeltkontingent: Kr. 200,- pr. år Familiekontingent: Kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: Landsformand: Lone Mccolaugh Åløkkehaven 30, 5000 Odense c Tlf.: Bankreg.nr.: 1551, Kto.nr.: Giro: Hjemmeside:

3 A R R A N g E M E N T 3 Referat fra Leverforeningens ordinære generalforsamling 15. marts 2014 på Hotel comwell i Middelfart Referent Morten Frederiksen (vil du læse referat fra debatten under de forskellige punkter, så kan du finde det på vores hjemmeside!) Formand Lone Mccolaugh startede med at byde de 49 fremmødte medlemmer velkommen og gik straks til punkt 1. på dagsordenen. 1. Valg af dirigent og referent Poul Egon Jørgensen og Morten Frederiksen blev foreslået og valgt som henholdsvis dirigent og referent. Poul Egon Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Lone Mccolaugh: Så er vi atter samlet til den årlige generalforsamling for at gøre status over året, der gik. vi vil i bestyrelsen samtidig sige alle vore støtter tusind tak for den opbakning, vi får i dagligdagen. Uden jeres opbakning kunne vi ikke overleve som patientforening. Jeg vil samtidig sige tak til mine bestyrelseskolleger for det samarbejde, vi har haft i det forløbne år. vi har igen i år haft en god dialog om relevante emner, bølgerne har ind imellem gået højt, men vi er altid skiltes på venskabelig manér efter vores møder, som næsten altid er foregået i god ro og orden. Et ord, som er gået igen i 2013, er udvikling. Udvikling på mange fronter og som også har været en del af det arbejde, vi har haft i Leverforeningen. En sag, der optog os meget i 2012, var DR s dokumentar PIGEN DER IKKE ville DØ. I marts 2013 fulgte et Tv hold op på, hvad der siden var sket med de personer, der blev sat i fokus i den første udsendelse. Denne udsendelse blev vist i juni og det viser sig heldigvis, at carina ved intensiv genoptræning er på vej tilbage til det liv, hun havde før ulykken. Men hun er ikke den samme person som før, hun har fået en mindre hjerneskade, men klarer sig fint i betragtning af, at hun faktisk var dødsdømt af lægen på Århus Sygehus. Så alt i alt en positiv udvikling i denne sag. En reaktion på den første udsendelse var, at Dansk center for Organdonation, DcO, har haft fokus på at styrke indsatsen i intensivafdelingerne omkring identifikation af potentielle donorer og på organisationen i afdelingerne, så organdonation kan gennemføres i alle relevante tilfælde. For at undgå, at donororganer går tabt, har DcO intensiveret deres indsats overfor de instanser, som i sundhedssystemet står overfor en mulig donor. Dette har medført, at der heldigvis er en positiv udvikling blandt de pårørende til at sige ja til at donere den afdødes organer. Der er dog stadig læger, der ikke overvejer donation på de danske intensivafdelinger eller lægerne afviser potentielle donorer uden først at kontakte transplantationscenteret, som de skal. Den aktivitet vil blive fulgt tæt, og DcO har nu viden om årsagerne til, at potentielle donorer ikke bliver realiseret, og hvor der kan gøres en målrettet indsats. Der er ved denne indsats heldigvis også sket en positiv udvikling til glæde for de mange, der venter på et nyt organ. Og det har også medført, at flere pårørende giver tilladelse til organdonation. I 2013 blev der i Danmark levertransplanteret 42 og 46 var på venteliste. Igen er vi lidt bagud i forhold til bl.a. de andre nordiske lande. I Sverige blev der f.eks. transplanteret 150 personer i 2013, og målt på indbyggere er det forholdsmæssig mere end i Danmark, da der er 9.5 mill. indbyggere i Sverige. Organer er dog stadig en mangelvare, og der er flere måder at få flere organer til transplantation. I november indledte Kina et opgør med brugen af organer til transplantation fra henrettede fanger. En positiv udvikling er dog i gang i Kina, hvor myndighederne i stedet vil satse på kampagner, der skal få kineserne til af melde sig som frivillige donorer. I øjeblikket kommer over halvdelen af organer til transplantation fra fanger, der er henrettet. Denne måde at få organer på, eksisterer dog heldigvis ikke i Danmark. Formand Lone McColaugh aflægger beretning Møder og Arrangementer vi har i 2013 afholdt 7 bestyrelsesmøder. Udover generalforsamlingen afholdt vi for medlemmerne sommerudflugt til Odense Zoo, efterårsmøde på Hotel Hedegården i vejle og julearrangementet på Tøystrup Gods ved Ringe. Foreningens bestyrelsesmøder holder vi både i Odense, og hvert år i juli hos Anna Lise i Hjordkær i Sønderjylland, hvor vi har vores ægtefæller med, og som noget nyt var vi også hos Nuria i Kolding. Sommerudflugten til Odense Zoo i juni var vellykket. På trods af noget regn fik vi en god dag med grillmad, og en god betjening fra personalet i Odense Zoo. I september havde vi efterårsmøde, hvor overlæge Niels Kristian Aagaard, afd. v, Århus Universitetshospital, talte om bl.a. aktuel forskning indenfor leversygdomme. Om eftermiddagen fik vi et godt grin, da Hugo Mortensen fortalte om sit liv indenfor bl.a. politiet og PET. Julearrangementet på Tøystrup Gods var lige så vellykket, som vi havde håbet på. vi fik mange sponsorgaver, store som små, så den efterfølgende auktion gav et fint provenu til Leverforeningen. vi har derfor ikke haft nogen betænkeligheder ved at genbestille vores julearrangement i Det bliver lørdag d. 29. november oplysning om organdonation Oplysning om Organdonation hed tidligere Transplantationsgruppen. Den skiftede navn i 2013 og fik samtidig en gennemgribende modernisering af hjemmesiden. vores kasserer, Nuria Ebbesen, var næstformand, men måtte i starten af 2013 ophøre med denne post på grund af arbejdspres. Der bliver i løbet af året holdt medlemsmøder, hvor formanden i 2013 har deltaget i

4 4 A R R A N g E M E N T et enkelt. vi bliver efter behov repræsenteret ved deltagelse af Per, Leverforeningens ene suppleant. Aktiviteter Et af de nye udviklende tiltag, som vi har brugt noget tid på, og som Nuria har stået for, har været, at Leverforeningen i september måned 2013 søgte om godkendelse fra skattemyndighederne til at modtage skattefrie gaver efter reglerne i Ligningsloven (LL) 8 A. I november måned blev foreningen godkendt og det betyder helt konkret at: De gaver, som blev modtaget i foreningen i løbet af 2013, er fradragsberettigede for gaveyderne - dvs. at I kan få fradrag for gaver, som I har givet Leverforeningen allerede i 2013 ved opgørelse af jeres skattepligtige indkomst. Leverforeningen modtog i løbet af 2013 ca. 70 gaver, hvilket betyder, at Leverforeningen har indberettet indbetalingerne til SKAT i løbet af januar måned 2014 og således, at de, som har givet gaverne, har fået fradrag for beløbene på deres årsopgørelser. Fra bestyrelsen side skal lyde et stort TAK til alle jer, som har bidraget til, at det blev muligt for Leverforeningen at blive godkendt. Gaver, som gives til Leverforeningen, er som sagt fradragsberettigede i det kalenderår, gaven gives, men for at Leverforeningen også fremover kan nyde gavn af de fradragsberettigede gaver - er vi nødsaget til på SKAT s foranledning at ændre lidt i foreningens vedtægter, hvilket konkret betyder bl.a. at: -Likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning af foreningen overdrages til en anden forening, som er hjemmehørende i landet. - At det bliver præciseret, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende, medlemmernes indbyrdes forhold (indtræden og udtræden), medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser samt regnskabsaflæggelsen. vedtægtsændringen, som er på dagsorden i dag, er som tidligere nævnt affødt af Skattevæsenets krav for at kunne blive godkendt som forening, der kan modtage fradragsberettigede gaver. Det har igen i 2013 ikke været nemt at skaffe midler til foreningen, siger Kæthe. Medicinalvarefirmaerne slutter sig sammen i større enheder, og ved henvendelse oplyser alle, at de ingen penge har til uddeling. Andre firmaer er opkøbt af udenlandske firmaer og må rette sig efter globale retningslinjer. Astellas og MSD har dog støttet os, ligesom vi fra Fabrikant Mads clausens Fond har modtaget støtte til driften. vi bliver også tilgodeset af Odense Kommune med 18 midler. Ligeledes modtog vi støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Tips- og Lottomidlernes Aktivitets- og Driftspulje). Desværre fik vi afslag på vor ansøgning til Trygfonden om midler til en ny hjemmeside. Leverforeningen får mange henvendelser, typisk på telefonen men også på mail, fra personer, der af den ene eller anden grund har noget på hjertet. Morten nævner et eksempel på sådan en henvendelse, hvor det ofte er personer, som er indstillet til en levertransplantation og som er interesseret i at høre om forløbet omkring operationen. Hvad sker der, når man skal opereres? Hvad med bagefter? Får jeg et normalt liv? osv. Der har også i disse samtaler været nævnt, at alderskriteriet skulle have indflydelse på, om en patient blev sat på venteliste eller ej. På Rigshospitalet, hvor alle levertransplantationer foretages, afviser de dette, og det betyder, at andre læger på de mindre hospitaler er forkert informeret, hvis de påstår, at en patient på f.eks. 60+ er for gammel til transplantation. Et råd i sådan en sag må være, at vi har ret til at få en second opinion fra en anden læge eller hospital. Anna Lise har den første kontakt via foreningens telefon til en leversyg, en pårørende eller andre, der har relevante spørgsmål. I nogle tilfælde handler en henvendelse sig om den uenighed, der er hospitalerne imellem i forbindelse med at stille en diagnose. Der er bestemt ikke noget at sige til, at patienterne af og til er frustrerede. Leverforeningens socialrådgiver og psykolog bliver også brugt ad hoc. vi har dog besluttet, at der fortrinsvis kun skal henvises til dem, hvis medlemmet har været medlem af Leverforeningen i min. 1 år. Dog kan der komme undtagelser fra denne regel. Dette afgøres i det enkelte tilfælde. Medlemstallet Medlemstallet har i de sidste år været næsten konstant på ca. 300 medlemmer. Flere nye kommer til, men vi mister også medlemmer. Det værste er, når et af vore medlemmer går bort, et medlem, som vi i mange tilfælde har haft god kontakt til. Nogle af de efterladte vil efterfølgende gerne støtte op om foreningen ved en fortsættelse af medlemskabet, hvilket vi er meget taknemmelige for. Levernyt, Facebook og website I 2013 har vi udsendt 4 numre af Levernyt. Der sker så meget indenfor vores område, så de to redaktører, vi har haft i årets løb, har heller ikke manglet stof i Kæthe og Per kørte parløb ved produktionen af blad nummer 2. Kæthe valgte at stoppe med arbejdet som redaktør efter generalforsamlingen, og Per overtog derefter jobbet. vi i bestyrelsen vil gerne takke Kæthe for alle de år, hun har været redaktør af Levernyt. Kæthe har styret bladet på meget fornem vis og fanget de gode historier til gavn for medlemmerne. Sidst på året fik vi udarbejdet et nyt designforslag på vores blad, Levernyt, efter mange år med det samme design. vi var klar over, at vi også her var nødt til at udvikle os i forbindelse med bladets udseende. Derfor besluttede vi at ændre det til det blad, I har fået tilsendt. vi har glædet os til at sende det ud til medlemmerne og til leverafdelinger på hospitalerne for første gang her i februar måned. vi håber, at medlemmerne vil synes om det. At få Leverforeningen på Facebook har længe været diskuteret i bestyrelsen, men målet var, at det skulle ske i vores to suppleanter, Hanne og Per, fik både en Facebook gruppe og Facebookside op at stå i løbet af september og oktober, således, at vi med udsendelsen af Levernyt nr. 4 kunne præsentere det nye forum. Det skulle give Leverforeningen og dens medlemmer nye informations- og kommunikationsmuligheder. Og vi fik i løbet af årets sidste to måneder hele 60 medlemmer. Og det bedste var, at mange brugte - og bruger - gruppen til konstruktive spørgsmål på rigtig mange forskellige områder. I 2014 håber vi på flere medlemmer - vi har rundet de 100 medlemmer her i februar. vi vil dog også forsøge at anvende mediet mere aktivt bl.a. ved at tage diskuterede emner op i Levernyt. Efter mange år med den nuværende hjemmeside er det bestyrelsens mål, at vi i 2014 får en ny, tidsvarende hjemmeside. vi har fået forskellige forslag fra en række leverandører, men vi har endnu ikke taget endelig beslutning om, hvordan den ny hjemmeside skal se ud. Fremtidige aktiviteter vi vil fortsætte med vores sommerarrangement til glæde for både voksne og børn. I

5 A R R A N g E M E N T 5 år har vi besluttet, at turen går til Tivoli i København. Det bliver d. 21. juni og vi har valgt dette sted, så vores medlemmer øst for Storebælt ikke denne gang skal krydse broen med dertil hørende udgifter. Nu bliver det os på denne side af bæltet, som må tage den udgift. Og jeg er sikker på, mange vil kombinere denne tur i Tivoli til at blive i København og lege turist eller besøge familie og venner. Efterårsmødet er planlagt til lørdag d. 20. september og afholdes på Hotel Scandic i Ringsted. Indholdet af efterårsmødet er ikke på plads endnu, det vil blive omtalt i Levernyt nr. 3. Som tidligere omtalt er det bestemt, at julearrangementet igen afholdes på Tøystrup Gods ved Ringe, og datoen er lørdag d. 29. november Afslutning Bestyrelsens beretning er nu slut. Jeg sender den herefter til debat. Hvis nogen har kommentarer eller spørgsmål til beretningen, skal de komme frem med dem nu. Der er jo ikke noget punkt EvT. på dagsordenen, så hvis nogen har kommentarer til beretningen, må det være nu. Bestyrelsens beretning blev godkendt efter en række kommentarer (se dem i referatet på hjemmesiden). 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt budgetforslag Henning Rasmussen fra BDO Odense gennemgik først regnskabet, som viste et underskud på kr. og derefter budgettet, som også kom ud med et underskud på kr. Det skyldes blandt andet, at der er sat penge af til ny hjemmeside. Efter en debat om en række spørgsmål/forslag blev regnskab og budget godkendt (læs debatten i referatet på hjemmesiden). 4. Fremlæggelse og drøftelse, evt. vedtagelse af indkomne forslag Nuria gennemgik forslag til vedtægtsændringer punkt for punkt. Ændringerne blev godkendt uden kommentarer (se ændringerne i referatet på hjemmesiden). 5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår uændret kontingent næste år. 6. drøftelse af Landsforeningens fremtidige virke Der var en lang række gode og konstruktive kommentarer til områder, hvor Leverforeningen kunne overveje at gøre en indsats - bl.a. om at få historier i pressen - ex. omkring hvor mange der har brug for en ny lever, fordomme omkring leversyge m.m. (se forslag og kommentarer i referatet på hjemmesiden). 7. Valg af landsformand Lone Mccolaugh ikke på valg. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er Kæthe Jørgensen og Anna Lise Thomsen. Begge modtager genvalg. valg af 2 suppleanter. På valg er Per Knudsen og Hanne Trøstrup. Begge modtager genvalg Alle blev genvalgt. 9. Valg af Statsautoriseret eller registreret revisor Bestyrelsen foreslår BDO Odense, som blev genvalgt. Et spændende foredrag med lune og lærdom Af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Foredragsholder på årets generalforsamling var ledende overlæge på vejle Sygehus, Ejler Ejlersen. Han havde i dagens anledning sammensat et foredrag med titlen Medicin og bivirkninger. Fra første fløjt anede vi, Ejler Ejlersen var en herre med selvironi, for som han sagde, Nu har I en læge, der har god tid til at tale med jer. Al behandling er et samarbejde Ejler Ejlersen kom dog hurtigt i det seriøse hjørne og understregede, at al behandling er et samarbejde mellem læge, sygeplejerske og patient - så forsøg at gå aktivt ind i det - I skal udfordre lægerne. Han betegnede vores lever, som en stor maskine, en regulator for kroppen og medicinen, som noget, der holder kroppen i balance - er den i ubalance, betyder det, vi bliver syge. De autoimmune leversygdomme som AIH, PBc og PSc blev gennemgået, inden han gik over til at forklare om de forskellige former for medicin, som bliver brugt i behandlingen mod de nævnte sygdomme. Men også transplantationsmedicin blev berørt. Overordnet pointerede Ejler Ejlersen ét vigtigt forhold nemlig, at det er meget individuelt, hvordan vi optager, og hvordan vi reagerer på medicin. Og der er mange påvirkende årsager - udover køn, alder og gener. Så vi kan IKKE sammenligne os med hinanden. Ejler Ejlersen var et lunt og lærerigt bekendtskab Nye og gamle regimer Ejler Ejlersen talte om gamle og nye regimer - dvs. nye contra ældre medicintyper, hvor visse patienter stadig får samme medicin efter års behandling. Selvom andre nyere typer er kommet på markedet, kan det ikke altid være grund til at ændre, når noget er gået godt i lang tid. Prednisolon og dets bivirkninger, som de fleste leversyge har stiftet bekendtskab med, fik spørgelysten frem hos tilhørerne. Skrumpelever blev også vendt. vi kom ind på årsager til sygdommen, og hvilke behandlingsmuligheder der er. Ejler Ejlersen svarede villigt på alle spørgsmål. Ikke noget med det må du snakke med din egen læge om. Desværre går det gerne sådan, at når foredragsholderen er rigtigt godt i gang, ja så er tiden gået. vi var mange, der sad og tænkte: Kan han ikke lige fortsætte en time mere. Alt i alt et rigtigt godt foredrag med en utrolig veloplagt Ejler Ejlersen. Se Ejler Ejlersens foredrag/plancher på hjemmesiden.

6 6 P o R T R æ T Min sygdom har gjort mig langt mere taknemmelig og selektiv I en lille forstad til Randers træffer vi 35-årige camilla Bloch vorum. Hun har sagt ja til at medvirke i et portræt i Levernyt. Hun håber, at andre med samme sygdom måske kan bruge lidt af hendes erfaringer fra hendes sygdomsforløb. camilla har sygdommen Primær Skleroserende colangitis også kaldet PSc (forsnævring af galdegangene). Portræt redigeret af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen En følgesygdom Der var første gang mistanke om PSc i 2001, da mine levertal begyndte at være let forhøjede. Jeg har i mange år haft colitis Ulcerosa (cu - blødende tyktarmsbetændelse), som jeg er opereret for flere gange, og PSc er en kendt følgesygdom hertil. Det var ved et af mine almindelige kontrolbesøg for cu på Aalborg Sygehus, at lægerne konstaterede en lille stigning i levertallene. I første omgang fik jeg lavet en ERcP og taget en leverbiopsi, og der var ingen tvivl, da svaret forelå: jeg havde Primær Skleroserende colangitis. Lægen, der gav mig diagnosen, var dog meget fortrøstningsfuld, da jeg på daværende tidspunkt ikke var voldsomt påvirket af sygdommen. Han kaldte det faktisk bare et symptom på sygdommen, så mildt et tilfælde var det. Jeg blev sat på Ursofalk for at fortynde galden og levede så i flere år uden at mærke, at jeg havde fået en ekstra diagnose med i rygsækken. Et nyt, langt sygdomsforløb starter I 2006 begyndte min tarm at låse sig (stop i tarmen med store smerter til følge), så jeg måtte flere gange på sygehuset for at blive behandlet for dette. Der var dog ingen forklaring på, hvorfor jeg pludselig fik dette problem og måtte affinde mig med, at der i nogle perioder gik lidt for meget sygehus i den. I 2007 blev det dog værre, og der kom andre problemer til, bl.a. begyndte jeg i slutningen af året at blive gullig i huden og i øjnene, og jeg blev mere og mere træt. I starten af 2008 steg mine levertal pludselig voldsomt, og jeg blev indlagt i Århus. vi var i mellemtiden flyttet fra Aalborg til Randers. Jeg kom til Århus Universitetshospital til yderligere udredning, og teorierne hos lægerne var mange. Jeg blev bl.a. undersøgt for kræft, blodpropper og skrumpelever, men til sidst var konklusionen, at jeg skulle have en ny lever, hvis jeg skulle overleve. Lægerne var noget forundrede over mit forløb, da PSc normalt udvikles langsomt, men i mit tilfælde havde der været en voldsom udvikling på blot få måneder. Efter 4-5 ugers indlæggelse i både Århus og på Rigshospitalet for at blive godkendt til at komme på transplantationslisten, kunne jeg endelig komme hjem. Jeg var meget afkræftet, og det var faktisk først en uge, inden jeg blev udskrevet, at jeg kunne begynde at gå igen. Indtil da havde jeg været sengeliggende og var blevet transporteret i en kørestol. 9½ måneds venten og 45 kg Jeg ventede på min lever i 9½ måned og blev mere og mere dårlig og ragede en masse dårligdomme til mig undervejs: op til flere blærebetændelser, svamp i underansigtet ned over brystet, hudkløe på hele kroppen (dog værst på benene), porøse negle, sov timer i døgnet osv. I ventetiden fik jeg medicin for det ene og det andet og medicin for at tage bivirkninger af noget af den livsvigtige medicin. Jeg fik store doser morfin både som depot og til akutte smerter, og jeg tabte mig. Jeg er i forvejen ikke en af de største, men da jeg endelig modtog opkaldet fra Rigshospitalet, vejede jeg kun 45 kg. Sidste udkald Endelig d. 22. december 2008 kl ringede telefonen, og jeg fik besked om, at der var en lever til mig. En time efter holdt en Falck-bil i indkørslen og med blå blink og udrykning og politieskorte fra Ringsted ankom min mand, Anders, og jeg til Rigshospitalet kl lige inden vores deadline. Kl lå jeg på operationsbordet og blev gjort klar til den lange operation. 9 timer senere og efter et par timer yderligere, lå jeg på opvågningen og ifølge kirurgen, så var det ved at være sidste udkald. Min lever kunne ikke mere. Efterforløbet gik lige efter bogen, og efter 2½ uge fik jeg lov til at komme hjem. Da vi endelig landede på hje- husk fradrag for gaver Husk at gaver, som gives til Leverforeningen, er fradragsberettigede i det kalenderår, gaven gives. På denne måde støtter du os - og lidt dig selv. Det eneste, som du skal gøre ved indbetaling - via netbank eller giro - er følgende: Angive dit fulde navn Angive dit cpr.nr. Angive det beløb, som du ønsker at donere til foreningen Skrive gave i beskedfeltet (det er meget vigtigt) Gavebeløb sendes til foreningens konto. - Reg.: 1551 kontonr.: På bestyrelsens vegne mange tak!

7 P o R T R æ T 7 madressen, og jeg kunne åbne fordøren og blev mødt af mine 2 katte, måtte jeg ikke bare fælde én tåre, men mange! Forløbet efter transplantationen var en meget blandet oplevelse. ca. 2 måneder efter fik jeg en medicinforgiftning af Prograf (medicin, der sørger for, jeg ikke afstøder leveren), hvilket resulterede i en lang periode med angstanfald. Jeg har siden fundet ud af, at mange transplanterede oplever en eller anden form for psykisk påvirkning, men desværre er det ikke noget, Rigshospitalet gør opmærksom på, når man går igennem godkendelsen til transplantationslisten. dyb taknemmelighed til den der gav mig livet tilbage Jeg er dybt taknemmelig for, at nogen har valgt at give mig denne gave. Livet er trods alt det største, man kan give et andet menneske, og at det en fuldstændig fremmed, der har givet det videre, gør gaven endnu mere betydningsfuld. Min lever fungerer upåklageligt. Jeg har en enkelt gang haft udvendig dræn i en galdegang, der var forsnævret, men ellers er der kun små skønhedsfejl, som bliver rettet til hen ad vejen. Indimellem ryger jeg ind i en omgang feber, som kræver indlæggelse og antibiotika, men om det er leveren/galdegangene eller min cu, der skaber disse problemer, er lidt af et mysterium. Min PSc og transplantationen fylder ikke ret meget i min hverdag. Jeg kan se mit Mercedes ar, når jeg kigger mig i spejlet, og jeg skal huske at tage min medicin til tiden, men ellers er det ikke noget, jeg går og husker mig selv på i løbet af dagen. Når jeg tænker på, hvordan mit liv var, før jeg blev syg med PSc, så kan jeg da sagtens se, at jeg nu nok at været mere syg i en længere periode end først antaget. Jeg har altid været meget tynd, men efter jeg er blevet transplanteret, har jeg dog kunne tage lidt mere på, mine negle er ikke længere grimme at se på, og min eksem er så godt som forsvundet. der passes virkelig godt på en Jeg går naturligvis til regelmæssig kontrol i Århus, og de passer virkelig godt på deres transplanterede patienter her. Er der det mindste, så er de klar til at hjælpe. Jeg får 3 slags medicin for leveren, og det er kun den ene slags, der giver lidt bivirkninger i form af rystende hænder. I mit arbejde har jeg meget borgerkontakt, og det kan da til tider være lidt flovt, når jeg står og ryster, men det er nu engang en lille pris at betale for at få livet igen. ca. ½ år efter transplantationen mistede jeg langt over halvdelen af mit hår. Det gjorde mig frygtelig ked af det, og jeg måtte lade det lange hår blive klippet til en kort frisure, der nu heldigvis er vokset tilbage i sin tidligere længde. Og hvor mit hår tidligere var glat, er det nu fyldt med krøller. Teorien er, at det har været en stressreaktion fra hele forløbet, der har udløst hårtabet. Ellers synes jeg, jeg har haft et godt efterforløb med meget få problemer. Jeg tager nogle feberture indimellem, og de kommer gerne i klumper. Når jeg i forvejen er nede, så bider der sig hurtigere noget nyt på, men i det store hele har transplantationen været en mirakelkur for mit helbred! Verdens bedste fleksjob camilla arbejder i dag i fleksjob som kontorassistent. Jeg fik min fleksjobbevilling i Jeg var startet på pædagogseminariet, men måtte stoppe pga. smerter i tarmen forårsaget af operationer for cu. Efter et forløb på ca. 1 år med arbejdsprøvninger blev jeg visiteret til fleksjob på ca. 20 timer. Jeg har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper, men har ellers haft mange lange sygeperioder pga. både transplantation, men også cu. Jeg kommer nok aldrig over de 20 timer (5 timer mandag-torsdag og fri fredag i mit nuværende job), men det er udelukkende cu, der er skyld i det. Jeg har dog verdens bedste job, nogle fantastiske kolleger og en meget forstående leder, der virkelig passer på mig, men samtidig får mig til at føle, at jeg er som alle andre. Det er på mit arbejde, jeg har mit frirum og taler helst ikke for meget om mine sygdomme, men nyder at komme ud og være til nytte og gavn. Det var svært at være først i 20 erne og skulle erkende, at uddannelse og udsigten til at få et job på almindelige vilkår nok ikke lå indenfor min rækkevidde, men i mit nuværende arbejde har jeg heldigvis mærket, at fleksjob er min måde at få et tilnærmelsesvis normalt arbejdsliv, og jeg sætter stor pris på, at jeg har fået mulighed! hjælp og nye prioriteringer i livet Småting, der før kunne have irriteret mig, ser jeg nu igennem fingre med. Personer, der før kunne gøre mig ked af det med en kommentar eller væremåde, er ikke længere nogen, jeg bruger den samme energi på. Jeg er helt klart blevet mere selektiv i, hvem og hvad jeg bruger min tid og omsorg på. Jeg måtte opsøge en psykolog pga. mit angst anfald. Her fik jeg talt om meget andet end bare transplantationen, hvilket har hjulpet mig godt videre. Derudover er afdelingen i Århus guld værd, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de gør alt i deres magt for, at alle vi transplanterede skal føle os trygge og hørte. Jeg kunne godt tænke mig, at Rigshospitalet gjorde mere ud af at informere om det psykiske aspekt især i tiden efter transplantationen. Jeg blev meget forskrækket over Camilla med sine elskede børn - Gustav (rød) og Sarah (grå)

8 8 P o R T R æ T min reaktion, men har jo så efterfølgende fundet ud af, at det nok er mere reglen end undtagelsen, at man oplever en eller anden form for påvirkning af psyken. Hvis man fra hospitalets side havde gjort opmærksom på, at en sådan reaktion kunne komme, så havde jeg måske været bedre forberedt og kunne have tacklet det på en anden og bedre måde. Mine råd til andre Gør det klart overfor jeres pårørende, hvad I har brug for, om det så er fuldstændig ro og ingen opmærksomhed på emnet, eller om der skal tales og hjælpes til i hjemmet, så få det sagt, så ingen af jer oplever at få overskredet en grænse. Jeg havde f.eks. ikke brug for at tale om min sygdom i ventetiden op til transplantationen. Her havde jeg brug for, at den tid, jeg havde, drejede sig om alt andet end sygdom, den fyldte så rigeligt i sig selv. Mens jeg stod på venteliste, havde jeg ikke et behov for at tale med andre leversyge. Jeg havde kun overskud til at komme igennem hverdagen, men da jeg kom på den anden side af transplantationen, var der pludselig energi og lyst til og ikke mindst behov for at dele oplevelsen med andre, der havde prøvet det samme på egen krop. Derfor fandt jeg frem til Leverforeningen, hvorigennem jeg hurtigt kom til at tale med andre transplanterede og kunne også på den måde komme igennem mine angstanfald. Det var uendeligt vigtigt for mig at kunne fortælle om hele forløbet igen og igen, og jeg tænker, at jeg da nok har trættet nogle med min historie, men det var nu engang mit behov på daværende tidspunkt - et behov, der naturligvis er blevet mindre i takt med, at det kommer på afstand og fylder mindre i min hverdag. Det betød meget at tale med andre, der havde været igennem en transplantation, da udenforstående ikke har den samme forståelse af, hvad jeg har gennemgået. Familie og venner har været søde til at lytte og spørge, men fuld forståelse vil de i sagens natur jo aldrig få. håb for fremtiden og nye opdagelser Mit største håb for fremtiden er ganske beskedent, synes jeg selv: jeg ønsker mig ro. Jeg har været syg (med cu), siden jeg var barn, og mere og mere er dukket op hen ad vejen, så nu er mit ønske blot, at jeg kan få lidt ro på tilværelsen til bare at være camilla... og ikke syge camilla. Og tid til mine interesser: Biograf, stand-up, koncerter, bagning og ikke mindst dyr - især mine egne 2 katte: Gustav og Sarah, der er som børn for mig. Camilla med sin mand Anders Fun facts: efter transplantationen, kan jeg ikke længere lide cola. Det har jeg ellers været rigtig glad for inden, men nu synes jeg det både lugter og smager forfærdeligt. Derudover er jeg blevet rigtig glad for mørk chokolade. Før transplantationen brød jeg mig ikke om det og spiste kun mælkechokolade, men nu er det lige omvendt. Og som det sidste så er jeg nok noget mere lydfølsom nu. Høje og pludselige lyde skærer i mine ører, og selv min mand har lagt mærke til det. Vidste du, at... colitis ulcerosa (på dansk blødende tyktarmsbetændelse, betegnelsen colitis bruges ofte) er en sygdom med betændelsesforandringer i tyktarmens slimhinde, som over danskere har. Betændelsen starter altid ved endetarmen og kan derfra strække sig et varierende stykke op i tyktarmen. Betændelsen kan i nogle tilfælde involvere hele tyktarmen, men de fleste personer med sygdommen har kun betændelse i endetarmen eller den nederste del af tyktarmen. Betændelsen skyldes ikke en infektion med bakterier eller lignende og colitis ulcerosa sidder aldrig i tyndtarmen. Vidste du, at... colitis ulcerosa tilhører en gruppe af sygdomme, som kaldes de kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (på engelsk: inflammatory bowel disease, IBD). Af disse er de vigtigste (ud over colitis ulcerosa): crohns sygdom og mikroskopisk colit. colitis ulcerosa er den hyppigst forekommende inflammatoriske tarmsygdom. crohns sygdom er ligesom colitis ulcerosa en sygdom med betændelse i tarmslimhinden, men crohns sygdom kan i modsætning til colitis ulcerosa sidde alle steder i mavetarmkanalen, herunder for eksempel i tyndtarmen. Mikroskopisk colit er en mildere sygdom med betændelse i slimhinden i tyktarmen, som oftest ses hos ældre mennesker. Mikroskopisk colit giver ikke tarmblødning. Vidste du, at... leveren er involveret i mange aspekter af kroppens stofomsætning og er derfor et livsvigtigt organ. Leveren udskiller bl.a ml galde pr. døgn. Galden indeholder galdesalte af galdesyrer, galdepigmenter (især bilirubin, et nedbrydningsprodukt af de røde blodlegemers hæmoglobin), kolesterol og fosfolipider. De to vigtigste galdesyrer er cholsyre og chenodeoxycholsyre.

9 A R T I K E L 9 Nybyggeriet på Rigshospitalet Kilde: IndenRigs/ Alle, som i dag kommer til Rigshospitalet, oplever, hvor besværligt, det allerede nu kan være at køre rundt på matriklen eller for den sags skyld, hvor svært det er at finde en parkeringsplads. Nyt parkeringshus Rigshospitalet er ved at bygge et parkeringshus med plads til 650 biler og med en mulighed for udvidelse. Desværre vil parkeringshuset først være færdigt til brug i juni vi vil selvfølgelige løbende informere om byggeriet og parkeringssituationen, og der vil blive udstedt parkeringstilladelser, så man i stedet for de manglende p-pladser på Rigshospitalets matrikel kan parkere på offentlig vej, lyder det fra projektdirektør Henrik Eriksen. Byggeriet vil også reducere mulighederne for parkering på offentlige veje, som i dag grænser op til Rigshospitalet. Et godt råd er at lade være med at forsøge at finde en p-plads lige ved hospitalet. Kør i stedet over til Nørre Alle eller ved Parken. Patienthotellet genhuses midlertidigt på Frederiksberg Patienthotellet rykkes til cabinn Express på Frederiksberg kun tre kilometer fra Rigshospitalet. Det betyder, at antallet af værelser bliver lidt mindre, end tilfældet er i dag. Til gengæld kan man medio 2015 se frem til et nyt patienthotel med 74 værelser. Transport og ernæring Der er aftalt to former for kørsel mellem cabinn Express og Rigshospitalet. RH-kørsel 1062 er for gæster, der kan klare sig selv, mens Falck står for transporten af de gæster, som behøver personlig assistance. Maden leveres fra Rigshospitalet og bliver serveret i patienthotellets egen restaurant. Ordningen er vigtig af hensyn til de mange patienter, som er under behandling på Rigshospitalet. Patientsikkerheden bevares For Rigshospitalet har det været vigtigt, at den midlertidige genhusning af patienthotellets gæster giver så små gener som muligt. Samtidig er det vigtigt, at gæsterne fortsat føler sig trygge, når de bor på hotellet. Derfor vil der fortsat være nødkald på samtlige værelser, samt døgnbemanding af en sygeplejerske i receptionen. Rigshospitalet går naturligvis ikke på kompromis med sikkerheden. Patientforsikringen skifter navn Kilde: Dagens Medicin/ Patientforsikringen skiftede 4. marts i år navn til Patienterstatningen. Baggrunden for navneskiftet er blandt andet, at erstatningsordningen ofte forveksles med et forsikringsselskab. Tryghed i behandlingen vores sundhedsvæsen står på, at vi kan være trygge ved at få den rigtige behandling, men også at der bliver rettet op, når der sker fejl. Erstatningsordningen er et unikt sikkerhedsnet, der giver patienter mulighed for at få erstatning, hvis de får en skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet og eksempelvis får varige mén eller mister indtægt. Det er derfor vigtigt at få mindet alle danskere om, at de er omfattet af ordningen, og at der ikke er tale om et særligt tilbud til kunder i et privat forsikringsselskab, udtaler sundhedsminister Nick Hækkerup i forbindelse med navneskiftet. de rigtige anmeldelser I 2013 var antallet af anmeldelser til Patienterstatningen tæt på Af disse vil mellem procent blive afvist, hvis trenden fra de forrige år holder stik, fordi patienterne ikke har en skade, der berettiger til erstatning. For Patienterstatningen handler det derfor ikke om at få flere anmeldelser, men om at få de anmeldelser, hvor der er udsigt til erstatning: Som patient er det svært at vide, hvornår noget er en skade, og hvornår det, man oplever, skyldes den sygdom, man er i behandling for. Derfor har patienterne brug for sundhedspersonalets hjælp. De er de bedste til at vurdere, om der er sket noget, der måske berettiger til erstatning, fortæller Poul-Erik Svendsen, formand for Patienterstatningens bestyrelse. Sundhedspersonalets pligt En undersøgelse blandt forskellige personalegrupper i sundhedsvæsenet - der er gennemført som optakt til navneskiftet - viser, at både informationspligten og muligheden for at anmelde lægemiddelskader er emner, der trænger til at blive genopfrisket: Når der bliver offentliggjort tal, der vedrører sundhedspersonalets rapportering af utilsigtede hændelser, bivirkninger ved lægemidler og fejl ved medicinsk udstyr, kan vi se, at der er alvorlige og dødelige skader, der ikke er blevet anmeldt til os. Jeg ved ikke, om vi vil anerkende sagerne, hvis de blev anmeldt til os, men jeg mener, at der er patienter, der ikke får den erstatning, de har krav på. Derfor fokuserer vi i en kampagne rettet mod sundhedspersonalet udover navneskiftet - også på deres pligt til at hjælpe patienter, som de mener måske har en behandlings- eller lægemiddelskade, fortæller Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen. guide til patienter og pårørende Udover kampagnen har Patienterstatningen udviklet en elektronisk spørgeguide på deres hjemmeside: Tjek din skade. Her kan man som patient eller pårørende tjekke, om man opfylder de helt basale krav til at anmelde en erstatningssag: vi håber, at vi med Tjek din skade kan minimere antallet af afviste sager, fortæller Karen- Inger Bast.

10 10 A R T I K E L Rygning øger risiko for levercirrose Normalt forbinder man alkohol med skrumpelever. Men nu viser resultaterne fra en stor dansk undersøgelse, at rygning øger risikoen for levercirrose blandt både kvinder og mænd helt uafhængigt af alkoholforbrug. Kilde: Fyns Stifttidende/3.14 Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og bygger på cirka 20 års opfølgning af kvinder og mænd. Kvinder har en højere risiko Kvinder, der ryger mere end ti cigaretter dagligt, har mere end dobbelt så høj risiko for at få skrumpelever, sammenlignet med kvinder, der aldrig har røget. Mænd, der ryger mere end ti cigaretter dagligt, har således 40 procent større risiko for at få skrumpelever sammenlignet med mænd, der aldrig har røget. For kvinder er tallet 50 procent. På baggrund af undersøgelsen estimeres det, at cirka 12 procent af skrumpelever-tilfældene blandt kvinder og cirka 6 procent af tilfældene blandt mænd kan tilskrives rygning. I den danske befolkning er andelen af rygere i dag faldet til 21 procent, mens ex-rygere udgør 28 procent. Andelen, som aldrig har røget, er 47 procent. Skrumpelever lig med nedsat leverfunktion Skrumpelever er resultatet af leverens forsøg på at reparere en tidligere skade på leveren, ofte forårsaget af sygdom eller giftig påvirkning. ved skrumpelever dannes der arvæv i leveren, hvilket medfører nedsat leverfunktion. Nedsat leverfunktion har stor betydning, fordi leveren spiller en central rolle i omsætningen af mange stoffer i organismen. Nedsættes funktionen tilstrækkeligt, er tilstanden dødelig. I resultaterne er der taget højde for en lang række faktorer, herunder alder, alkoholindtag, uddannelse og body mass index (BMI). Disse faktorer har derfor ingen indflydelse haft på resultaterne. Nu kan sygehuse dele journaler på tværs af regioner Kilde: Dagens Medicin/3.14 De fem regioner åbnede i marts officielt for adgangen til Sundhedsjournalen, der gør det muligt at læse elektroniske patientjournaler fra andre regioner. Så med blot et tryk på en knap kan klinikere fra i dag hente patientoplysninger fra hele landet. Første skridt er taget Det betyder, at alle klinikere nu har adgang direkte fra hospitalets eksisterende journalsystem til uddrag af journaler fra hospitaler og praktiserende læger, samt medicinoplysninger og svar på laboratorieprøver uanset hvor i landet, patienten har bopæl. Fra 2016 skal Sundhedsjournalen også indeholde diagnostiske billeddata. Den gamle diskussion om national epj (red. elektronisk patient journal) må være død nu, siger Jens Andersen, direktør i Region Sjælland og formand for regionernes fælles it-organisation, RSI, med henvisning til den gamle tanke om ét fælles epj-system for alle landets sygehuse. Udviklingen af en national patientjournal har i årevis været visionen for skiftende sundhedsministre, men visionen er flere gange blevet forsinket, omformuleret eller helt opgivet. Problemer undervejs Også Sundhedsjournalen er undervejs løbet ind i problemer, da staten i sommeren 2013 helt måtte opgive at færdigudvikle Det Nationale Patientindeks, der oprindeligt var tænkt som en forudsætning for at samle journaloplysninger fra hele landet i regionernes Sundhedsjournal. Det Nationale Patientindeks skulle have været taget i brug allerede i sommeren 2012, men siden det stod klart, at det ikke ville ske, har regionerne arbejdet på en alternativ løsning til at dele journaloplysninger udenom statens Nationale Patient - indeks. Derfor kan regionerne på trods det kuldsejlede patientindeks alligevel åbne for adgangen til journaloplysninger på tværs af regionsgrænser i ét samlet overbliksvindue. Klinikere har dog kun læseadgang til patientdata, og hvis noget skal rettes, skal det ske direkte i rette system. Borgere kan se deres Sundhedsjournal på sundhed.dk

11 A R R A N g E M E N T 11 Invitation til Sommerudflugt i Tivoli i København Lørdag den 21. juni 2014 Vi mødes ved hovedindgangen Hovedattraktionen i Tivoli i 2014 er Rutchebanen. Den har 100 års jubilæum og er i den anledning blevet grundigt renoveret. Tag med på en tur og læs hvad der er sket med Rutchebanen på Leverforeningen inviterer medlemmer med pårørende og børn/børnebørn til en sjov og oplevelsesrig sommerudflugt i det skønne Tivoli. dagens program: Kl vi mødes ved hovedindgangen (v. vesterbrogade). Anna Lise Thomsen uddeler billetterne her. Hvis man skulle blive forsinket, bedes man ringe til Anna Lise på tlf for at få sine billetter. Kl På egen hånd rundt i Tivoli. Kl vi mødes ved restaurant Paafuglen midt i Tivoli. Kl. 13- vi spiser en dejlig frokost og får talt sammen. Efter frokost kan de, der vil købe kaffe/the eller andet, blive i Paafuglen og de, der ønsker at fortsætte videre rundt i haven, kan gøre det. I kan altså selv vælge, hvornår I vil afslutte dagen. Sommerudflugten koster kun 100 kr./pers. for både voksne medlemmer og børn. Pris for ikke-medlemmer er 250 kr./pers. Prisen inkluderer indgangsbillet (gruppebillet) og en frokostplatte (børn u. 12 år får en børnemenu, som er burger og pommes frites). Drikkevarer købes selv - og husk, at drikkevarer til maden ikke må medbringes. Bindende tilmelding til Anna Lise Thomsen, tlf (hverdage 9-17) senest d. 6. juni Skulle man blive forhindret i at deltage forbeholder Leverforeningen sig ret til at opkræve pengene for de allerede betalte billetter. Såfremt nogle har et Tivoli-kort, der giver gratis indgang, skal dette meddeles til Anna Lise ved tilmelding. Pris for ikke-medlemmer med et Tivolikort er 150 kr. Betaling for deltagelsen kan ske på bankreg.nr. 1551, kontonr eller på gironr senest 6. juni vi fra bestyrelsen håber på en rigtig hyggelig dag med stor tilslutning. Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense c Tlf.: Kasserer Nuria Ebbesen Enev. Sørensens vej 10, 6000 Kolding Tlf.: Fund-raiser Kæthe Jørgensen Hvedholmvænget 8, 5230 Odense M Tlf.: Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro Foreningens tlf tlf.tid hverdage kl Sekretær Morten Frederiksen Gøgevænget 13, 3390 Hundested Tlf Suppleant og administrator på Facebook hanne dica Trøstrup Gadekær 15, 6200 Aabenraa Tlf Suppleant og redaktør af Levernyt Per Baltzersen Knudsen Karlslunde Strandvej 10, 2690 Karlslunde Tlf.:

12 Efterårsarrangement Reservér allerede nu lørdag den 20. september. I næste nummer vil vi afsløre programmet til et forhåbentligt meget spændende arrangement på hotel Scandic i Ringsted. Læger for travle til at inddrage patienter Kilde: Dagens Medicin/2.14 To ud af tre læger svarer i ny undersøgelse, at patienter kun i nogen eller mindre grad bliver inddraget i beslutninger om egen behandling. Sjældent med patientinddragelse Patienter bliver kun sjældent inddraget i planlægning af behandlingsforløb. Det svarer to ud af tre læger og sygeplejersker i ny undersøgelse, som Lægeforeningen har lavet i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter, skriver Politiken. Blandt de 539 læger og 824 sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen, svarer 66 pct., at personalet på deres afdeling kun i nogen eller mindre grad inddrager patienterne i behandlingen. Ifølge Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, skyldes den manglende inddragelse, en travl hverdag for sygehuspersonalet. Der er rigtig mange ting, læger skal hver dag, og de har meget begrænset tid. Det betyder, at lægerne ofte aldrig kommer til spørgsmålet: Hvad er vigtigst for dig som patient?, fordi der allerede sidder fire nye i venteværelset, siger han til Politiken. Patienterne kender deres situation Hos foreningen Danske Patienter ærgrer direktør Morten Freil sig over, at et stort antal patienter ikke bliver inddraget i egen behandling. Lægerne ved fagligt mest om sygdommen, men det er bestemt patienterne, der kender deres situation bedst. Lægerne bliver nødt til at tale med patienterne, for ellers risikerer man, at patienterne dropper behandlingen og ender tilbage på sygehuset senere, siger han til Politiken. B Vidste du, at der pr. 1. maj var 129 medlemmer i vores Facebook-gruppe. 71% var kvinder! - støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tel: Leverforeningen Afsender: Leverforeningen, Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 4 - November 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere